Registrering av handling

Steinar Bang 0af3e0e55a Use version 1.9.0 of authservice that also use the FrontendServlet for the user admin UI 5 days ago
handlereg.backend 31e6e79d95 Use the bean.immutable library to provide hashCode() and equals() to beans used by jackson and jersey 2 weeks ago
handlereg.backend.testdata 31e6e79d95 Use the bean.immutable library to provide hashCode() and equals() to beans used by jackson and jersey 2 weeks ago
handlereg.db.liquibase 5040a8b8a3 Remove copy-paste leftovers from the ukelonn project 1 month ago
handlereg.db.liquibase.production 5040a8b8a3 Remove copy-paste leftovers from the ukelonn project 1 month ago
handlereg.db.liquibase.test f60572a507 Remove unused PooledConnection field 3 weeks ago
handlereg.services 6078563f23 Use pax-jdbc-config to set up the JDBC datasources and configure schemas with liquibase 1 month ago
handlereg.web.api 5040a8b8a3 Remove copy-paste leftovers from the ukelonn project 1 month ago
handlereg.web.frontend d5feb39573 Make HandleregServlet extend the FrontendServlet 6 days ago
handlereg.web.security 5040a8b8a3 Remove copy-paste leftovers from the ukelonn project 1 month ago
scripts 47cc062047 Do snapshot deployment to maven.bang.priv.no 8 months ago
src 6078563f23 Use pax-jdbc-config to set up the JDBC datasources and configure schemas with liquibase 1 month ago
.editorconfig 08f15e31c2 Initial commit 1 year ago
.gitignore 5040a8b8a3 Remove copy-paste leftovers from the ukelonn project 1 month ago
.travis.settings.xml 47cc062047 Do snapshot deployment to maven.bang.priv.no 8 months ago
.travis.yml ad56de0bb5 Use openjdk 8 on travis-ci 8 months ago
LICENSE 08f15e31c2 Initial commit 1 year ago
README.org a7348caa1b Add a build badge for travis-ci to the README 3 months ago
pom.xml 0af3e0e55a Use version 1.9.0 of authservice that also use the FrontendServlet for the user admin UI 5 days ago

README.org

Registrering av handling

Dette er en webapp som brukes til å registrere handling i butikker.

Utviklingsstatus

file:https://travis-ci.org/steinarb/handlereg.svg?branch=master

Installasjon

Kjør følgende i karaf console:


  feature:repo-add mvn:no.priv.bang.handlereg/handlereg/LATEST/xml/features
  feature:install handlereg-with-derby

Konfigurering av PostgreSQL-database

Kjør følgende i karaf console:


  config:edit no.priv.bang.handlereg.db.postgresql.HandleregPostgresqlDatabase
  config:property-set handlereg.db.jdbc.url "jdbc:postgresql:///handlereg"
  config:property-set handlereg.db.jdbc.user "karaf"
  config:property-set handlereg.db.jdbc.password "karaf"
  config:update

Lisens

Denne software'n er lisensiert under Apache License v2. Se fila LICENSE for detaljer