README.org 906 B

Registrering av handling

Dette er en webapp som brukes til å registrere handling i butikker.

Utviklingsstatus

file:https://travis-ci.org/steinarb/handlereg.svg?branch=master

Installasjon

Kjør følgende i karaf console:


  feature:repo-add mvn:no.priv.bang.handlereg/handlereg/LATEST/xml/features
  feature:install handlereg-with-derby

Konfigurering av PostgreSQL-database

Kjør følgende i karaf console:


  config:edit no.priv.bang.handlereg.db.postgresql.HandleregPostgresqlDatabase
  config:property-set handlereg.db.jdbc.url "jdbc:postgresql:///handlereg"
  config:property-set handlereg.db.jdbc.user "karaf"
  config:property-set handlereg.db.jdbc.password "karaf"
  config:update

Lisens

Denne software'n er lisensiert under Apache License v2. Se fila LICENSE for detaljer