Milis 2.0 için hafif betiklere dayalı imaj üretici

milisbir 24946b80f0 8x 4 weeks ago
efi 4ae250d65c repo 4 months ago
iso b1be01259d step3 3 months ago
updates 4b8d565d42 parametreler 3 months ago
.gitignore b1be01259d step3 3 months ago
Readme.md 7b1ce4b8de step3 3 months ago
enter-chroot 4b8d565d42 parametreler 3 months ago
iso_olustur.sh 24946b80f0 8x 4 weeks ago
live_initramfs_olustur.sh 4b8d565d42 parametreler 3 months ago

Readme.md

Milis Linux 2.0 Hızlı İmaj Oluşturucu

(Test aşamasındadır!!! Kullanmayınız)

1- Sistem dizini altındaki /etc/sysconfig/rc.site içinde gerekli değişkenleri ayarlayınız.

# Türkçe klavye için
KEYMAP=trq

2- updates dizini imaj oluşturucu içine konulacak. veya sisteme direk kopyalanacak.

cp -rf updates/* sistem/

3- Hedef dizin belirtilerek, imaj oluşturulur.

./iso_olustur.sh sistem