Readme.md 309 B

Milis Linux 2.0 Hızlı İmaj Oluşturucu

1- Sistem dizini (rootfs) altındaki /etc/sysconfig/rc.site içinde gerekli değişkenleri ayarlayınız.

./iso_olustur.sh sistem

2- Özelleştirilmiş imaj için updates dizini iso/ altına kopyalanır.(iso/updates)

./hizli_iso.sh sistem