Milis Linux is based on Linux From Stratch with own package manager called mps (milis packaging system) bash coded.Milis Linux aims to develop libre things.

milisbir 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
ayarlar 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
bin 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
iso_icerik 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
rootfs 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
talimatname 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
.gitignore 4c1e2200ab yeni.gitdepo 7 years ago
LFS-insaa.md 219fa2ed44 notabug_clone 7 years ago
LICENSE 219fa2ed44 notabug_clone 7 years ago
README.md 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
changelog.sh 219fa2ed44 notabug_clone 7 years ago
chroot-gir.sh 4c1e2200ab yeni.gitdepo 7 years ago
chroot-yapici.sh 219fa2ed44 notabug_clone 7 years ago
dog.sh 4c1e2200ab yeni.gitdepo 7 years ago
ekran_kayit.sh 4c1e2200ab yeni.gitdepo 7 years ago
git-guncelle 219fa2ed44 notabug_clone 7 years ago
kaynaklar.liste 219fa2ed44 notabug_clone 7 years ago
lfs-mekanizma 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
mps-bootstrap 219fa2ed44 notabug_clone 7 years ago
qemu-uefibios.sh 3c04857d7a notabug-esitleme 6 years ago
qemu-vnc.sh 4c1e2200ab yeni.gitdepo 7 years ago
qemu.sh 4c1e2200ab yeni.gitdepo 7 years ago

README.md

Milis İşletim Sistemi (Milis Linux)

Milis işletim sistemi,lfs esaslarını temel alarak yerli bağımsız bir dağıtım olmak üzere yola çıkmıştır. Milis işletim sistemi kendine özgü mps paket yöneticisi kullanmaktadır. Mps paket yöneticisi performansı ve sorunsuz paket derleme-kurup-kaldırma-güncellemeyi hedeflemektedir. Bash betik dilinde yazılmıştır,bu sayede direk linux komutlarıyla paket sistemi daha etkileşimli bir şekilde yönetilmektedir. Milis işletim sisteminin paketleri bir lzma algoritması olan lzip yöntemiyle sıkıştırılmaktadır.Uzantı olarak mps.lz şeklindedirler. Milis sisteminde ayrıca talimatnameye dayalı derleme sistemi kullanılmaktadır. Her paket için bir talimat dosyası vardır,bu talimat dosyası bir paketin nasıl derlenip nasıl paket haline getireleciğini yazar. Talimat dosyaları da bash betik dilindedir.Talimatlar mps tarafından kullanılarak paket üretimi sağlanmaktadır. Milis işletim sistemi son güncel sürümleri dikkate alarak paket üretmektedir,yalnız sürekli güncellikten ziyade kararlı güncellik benimsenmektedir. Milis başta ülkemizin işletim sistemi ihtiyaçlarını dikkate almayı hedeflemektedir. Genel felsefe olarak ülkemizdeki bilgisayar kullanıcıları için linuxu kolaylaştırıp Milis işletim sisteminin sorunsuz bir işletim sistemi olmasını sağlamayı ve yazılımsal olarak dışa bağımlı olmaktan kurtarmayı esas alır. Milis'in ana hedefi ülkemizde her bilgisayarda(resmi,işyerleri,ev kullanıcıları) bağımsız yazılım ve bileşkenlerinin kullanımını sağlamaktır. Kısaca Milis,sanal dünyanın getirisi olarak hakkımız olan kaybettiğimiz bilim ve ilerlemenin yeniden yakalanması için Milisçe bir çalışmadır. Ayrıca her türlü katkıda bulunmak isteyenler için bulunmaz bir türkçe açık kaynak projesidir.

Milis Anasayfa : http://milislinux.org

İletişim:

iletisim@milislinux.org

milisarge@gmail.com

irc.freenode.net #milisarge

Sunucu desteği için Oyakder'e ve Lucas Sköldqvist'e teşekkür ederiz.

MPS (Milis Paket Sistemi)

Mps Milis işletim sisteminin kendine özgü sıfırdan bash betik dilinde yazılmış paket yöneticisidir. Mps ile talimatnamedeki talimatları kullanarak paket üretebilir,paket kurabilir kaldırabilir ve güncelleyebilirsiniz.

mps guncelle        İkili paket veritabanını ve sistemi günceller.

mps kur paket_adi      Depodan yazılım paketi kurar.

mps kur paket_adi.mps.lz  Dosyadan yazılım paketi kurar.

mps sil paket_adi      Paket siler.

mps ara paket_adi      Paket arar.

mps bul anahtar_kelime   Paket tanımları içinde kelime arar.

mps odkp paket_adi     Paketi gerekleriyle derler paket üretir.


API Parametreler

mps -G           İkili paket veritabanini gunceller.

mps -GG           Git sunucusundan talimatname ve sistem günceller.

mps -kur paket_ismi     İlgili paketi bağimlılıklarıyla ağdan çekip kurar.

mps -s paket_ismi      İlgili paketi kaldırır.

mps -k paket_ismi      Yereldeki paketi bagimliliksiz kurar.

mps -kl           Kurulu paket listesini verir.

mps -kk paket_ismi     İlgili paketin kurulu olma durumunu verir.

mps -d paket_ismi      İlgili paketin talimat dosyasına göre bağımlıksız derler,paketler.

mps -derle paket_ismi    İlgili paketin talimat dosyasına göre bağımlıklarıyla derler,paketler.