No Description

Özcan Oğuz d779aed968 License file added: GNU AGPL v3 2 years ago
.gitignore c6c68f2890 init 5 2 years ago
LICENSE d779aed968 License file added: GNU AGPL v3 2 years ago
README.md 52c3c4691e Bugfix #2 2 years ago
api.py 2881f50311 Bugfix 2 years ago
bozuk_koltuklar.json 597628f02f Bozuk koltuklar 2 years ago
gkm.json c6c68f2890 init 5 2 years ago
gosteriler.json 52c3c4691e Bugfix #2 2 years ago
requirements.txt dd7908665a init 5 2 years ago
rezervasyon.json c6c68f2890 init 5 2 years ago
satilan.json c6c68f2890 init 5 2 years ago

README.md

tessera-api

Özellikler

 • Gösteri ekleme
 • Gösterileri listeleme
 • Bilet satış
 • Bilet rezervasyon
 • SMS

Kullanım

Yeni gösteri ekleme

/yenigosteri/<tarih>/<saat>/<yer>

<tarih> alanı GGAAYY şeklinde yazılmalıdır.
<saat> alanı SSDD şeklinde yazılmalıdır.

Örnek kullanım: /yenigosteri/190419/2130/GKM

Salon durumu

/salon/<gosteri>

<gosteri> alanı tarih olarak girilmelidir.

Örnek kullanım: /salon/201019

Salondaki koltukları JSON formatında döndürür.

Gösterileri listeleme

/gosteriler

Gösterileri JSON formatında döndürür.

Bilet satış

/satis/<gosteri>/<koltuk>/<tip>/<isim>/<eposta>/<telefon>

<gosteri> alanı tarih olarak girilmelidir.
<koltuk> alanı; sırası küçük harf, numarası sayı olarak girilmelidir.
<tip> alanı, ücretlendirme tipini belirler. tam veya ogr olarak girilmelidir.
Eğer SMS over XMPP implemente etmeyi düşünüyorsanız, <telefon> alanını ülke koduyla birlikte yazmanız gerekmektedir.

Örnek kullanım: /satis/120519/g18/ogr/Ahmet Yılmaz/ahmet@example.com/+905311111111

Bilet rezervasyon

/rezervasyon/<gosteri>/<koltuk>/<tip>/<isim>/<eposta>/<telefon>

<gosteri> alanı tarih olarak girilmelidir.
<koltuk> alanı; sırası küçük harf, numarası sayı olarak girilmelidir.
<tip> alanı, ücretlendirme tipini belirler. tam veya ogr olarak girilmelidir.
Eğer SMS over XMPP implemente etmeyi düşünüyorsanız, <telefon> alanını ülke koduyla birlikte yazmanız gerekmektedir.

Örnek kullanım: /rezervasyon/120519/g18/ogr/Ahmet Yılmaz/ahmet@example.com/+905311111111

Satılan biletleri listeleme

/satilan/<gosteri>

<gosteri> alanı tarih olarak girilmelidir.

Satılan biletleri JSON formatında döndürür.

JSON dosya açıklamaları

gosteriler.json

[
  {
    "saat": "2000",
    "tarih": "050519",
    "yer": "GKM"
  }
]

salon.json

  {
    "koltuk": "a20",
    "pozisyon": "en_on",
    "rezerve": false,
    "satildi": false
  }

satilan.json / rezerve.json


[
  {
    "eposta": "sadfsa@dsafdsaf.co",
    "isim": "Ahmet Y\u0131lmaz",
    "koltuk": "e5",
    "telefon": "05353264326",
    "tip": "ogr"
  }
]

Kurulum

Gereksinimler

 • Flask
 • json
 • shutil

Lisans

tessera-api - a ticket automation for bogazici university
Copyright (C) 2019 Özcan Oğuz

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.