Home
yasarciv67 edited this page 11 months ago

Ek Talimatlar

Herhangi bir ek talimatı sisteme aktarmak için örnek:

mps link https://notabug.org/milislinux/ek-talimatlar/raw/master/xdgmenumaker/talimat

komutu veriniz. Buradaki xdgmenumaker yerine dilediğiniz talimatı yazabilirsiniz. Ancak bu talimatın gereklerinde olup ek-talimatlar içinde olanları da bu şekilde sisteme atmak gerekecektir.

Veya ek talimatları git clone https://notabug.org/milislinux/ek-talimatlar.git komutu ile boş bir dizine aldıktan sonra tüm talimat dizinlerini /root/talimatlar dizini içine kopyalayarak da bu işlemi yapabilirsiniz.

Dikkat!

Buradaki talimatlar deneyseldir, sistemde kırılmalara sebep olabilir.