แปล KeePass 2.X เป็นภาษาไทย

STYLE TUBER 462d0cb5f7 Release : add Thai Translate for 2.56 2 months ago
KeePass 462d0cb5f7 Release : add Thai Translate for 2.56 2 months ago
README.md c2f5c5ad0c Copyright 2022 2 years ago

README.md

KeePass logo

About / เกี่ยวกับ

นี่คือ Public Repository สําหรับการแปลKeepass 2.X เป็นภาษาไทย

This is the Public Repository for translating Keepass 2.X into Thai.

What is KeePass? / อะไรคือ KeePass?

อ้างอิงตามวิกิพีเดีย KeePass หรือ KeePass Password Safe เป็นโปรแกรมจัดการรหัสผ่านโอเพ่นซอร์ส และ ฟรีสำหรับ Windows เป็นหลัก และ รองรับระบบปฏิบัติการ macOS และ Linux อย่างเป็นทางการผ่านการใช้ Wine นอกจากนี้ยังมีพอร์ตที่ไม่เป็นทางการหลายพอร์ตสำหรับอุปกรณ์ Windows Phone, Android, iOS และ BlackBerry (เช่น KeePassXC , KeePassDX) KeePass เก็บชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและช่องอื่น ๆ รวมถึงบันทึกย่อและไฟล์แนบในรูปแบบอิสระในไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์นี้สามารถป้องกันได้โดยการรวมกันของรหัสผ่านหลักไฟล์คีย์และรายละเอียดบัญชี Windows ปัจจุบัน โดยค่าเริ่มต้นฐานข้อมูล KeePass จะถูกเก็บไว้ในระบบไฟล์ภายในเครื่อง (ซึ่งต่างจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)

According to Wikipedia , KeePass or KeePass Password Safe is a free and open-source password manager primarily for Windows. It officially supports macOS and Linux operating systems through the use of Wine. Additionally, there are several unofficial ports for Windows Phone, Android, iOS, and BlackBerry devices (e.g. KeePassXC KeePassDX). KeePass stores usernames, passwords, and other fields, including free-form notes and file attachments, in an encrypted file. This file can be protected by any combination of a master password, a key file, and the current Windows account details. By default, the KeePass database is stored on a local file system (as opposed to cloud storage)

วิธีการใช้งาน / How to use

Official Releases

KeePass.info

sourceforge.net

Mirror / Fork

notabug.org

License

KeePass: Copyright © 2003-2022 Dominik Reichl. The program is distributed under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.

KeePass 2.X license