sk.po 23 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # Translators:
 6. # elo, 2014
 7. # FooBar <thewired@riseup.net>, 2015
 8. # Michal Slovák <michalslovak2@hotmail.com>, 2013
 9. # Roman 'Kaktuxista' Benji <romanbeno273@gmail.com>, 2014
 10. # Stanislav Tomáš <stanislav.tomas@hotmail.sk>, 2015
 11. msgid ""
 12. msgstr ""
 13. "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 14. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 15. "POT-Creation-Date: 2016-11-13 08:15+0100\n"
 16. "PO-Revision-Date: 2015-08-04 20:56+0000\n"
 17. "Last-Translator: Stanislav Tomáš <stanislav.tomas@hotmail.sk>\n"
 18. "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
 19. "sk/)\n"
 20. "Language: sk\n"
 21. "MIME-Version: 1.0\n"
 22. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 23. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 24. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 25. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
 26. msgid "Tor is ready"
 27. msgstr "Tor je pripravený"
 28. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
 29. msgid "You can now access the Internet."
 30. msgstr "Teraz môžete pristupovať k Internetu."
 31. #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
 32. #, python-format
 33. msgid ""
 34. "<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
 35. "<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
 36. "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 37. "needed!</strong></p>\n"
 38. "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
 39. "<p>\n"
 40. "Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
 41. "This\n"
 42. "is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
 43. "without any contact information are useless. On the other hand it also "
 44. "provides\n"
 45. "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 46. "confirm that you are using Tails.\n"
 47. "</p>\n"
 48. msgstr ""
 49. "<h1>Pomôžte nám opraviť vašu chybu!</h1>\n"
 50. "<p>Čítajte <a href=\"%s\">naše inštrukcie pre nahlásenie chyby</a>.</p>\n"
 51. "<p><strong>Nevkladajte viac osobných údajov ako je\n"
 52. "nevyhnutné!</strong></p>\n"
 53. "<h2>O poskytovaní emailovej adresy nám</h2>\n"
 54. "<p>\n"
 55. "Poskytnutie emailovej adresy nám umožňuje kontaktovať vás aby sme objasnili "
 56. "problém. Toto\n"
 57. "je potrebné pre obrovské množstvo, väčšina \n"
 58. "hlásení, ktoré dostávame, pričom najviac bez akýchkoľvek kontaktných údajov, "
 59. "je nepoužiteľná. Na druhej strane to taktiež poskytuje\n"
 60. "príležitosť špehom, ako vášmu emailovému či internetovému poskytovateľovi,\n"
 61. "si potvrdiť, že\n"
 62. "používate Tails.\n"
 63. "</p>\n"
 64. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
 65. msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 66. msgstr "Zotrvačnosť je pre Electrum vypnutá"
 67. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
 68. msgid ""
 69. "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 70. "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 71. "persistence feature is activated."
 72. msgstr ""
 73. "Keď reštartujete Tails všetky údaje z Electrum-u budú stratené, vrátane "
 74. "vašej Bitcoin-ovej peňaženky. Je preto hlboko odporúčané spúšťať Electrum "
 75. "vtedy keď je funkcia zotrvačnosti aktivovaná."
 76. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
 77. msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 78. msgstr "Chcete spustiť napriek tomu Electrum?"
 79. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
 80. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
 81. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 82. msgid "_Launch"
 83. msgstr "_Spustiť"
 84. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
 85. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
 86. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 87. msgid "_Exit"
 88. msgstr "_Ukončiť"
 89. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
 90. msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
 91. msgstr ""
 92. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
 93. msgid ""
 94. "If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
 95. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
 96. "data</a> before starting <b>Icedove</b>."
 97. msgstr ""
 98. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
 99. msgid ""
 100. "If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
 101. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 102. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
 103. "remove this warning."
 104. msgstr ""
 105. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
 106. msgid "Restart"
 107. msgstr ""
 108. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
 109. msgid "Power Off"
 110. msgstr "Vypnúť"
 111. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 112. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 113. msgid "Tails"
 114. msgstr "Tails"
 115. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 116. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 117. msgid "About Tails"
 118. msgstr "O Tails"
 119. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
 120. msgid "The Amnesic Incognito Live System"
 121. msgstr "Amnesic Incognito Live System"
 122. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
 123. #, python-format
 124. msgid ""
 125. "Build information:\n"
 126. "%s"
 127. msgstr ""
 128. "Informácie o builde:\n"
 129. "%s"
 130. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
 131. msgid "not available"
 132. msgstr "nie je dostupný"
 133. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 134. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 135. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 136. msgid "Your additional software"
 137. msgstr "Váš dodatočný softvér"
 138. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 139. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 140. msgid ""
 141. "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 142. "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 143. "understand better the problem."
 144. msgstr ""
 145. "Aktualizácia zlyhala. Môže to byť spôsobené problémom siete. Prosíme "
 146. "skontrolujte si vaše sieťové pripojenie, pokúste sa reštartovať Tails, alebo "
 147. "si prečítajte systémový log za účelom lepšieho porozumenia problému."
 148. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 149. msgid "The upgrade was successful."
 150. msgstr "Aktualizácia prebehla úspešne."
 151. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 152. msgid "Synchronizing the system's clock"
 153. msgstr "Synchronizácia systémových hodín"
 154. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 155. msgid ""
 156. "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 157. "Services. Please wait..."
 158. msgstr ""
 159. "Tor vyžaduje presné hodiny pre korektné fungovanie, obzvlášť pre Hidden "
 160. "Services. Prosíme počkajte..."
 161. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 162. msgid "Failed to synchronize the clock!"
 163. msgstr "Synchronizácia hodín zlyhala!"
 164. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 165. msgid "This version of Tails has known security issues:"
 166. msgstr "Táto verzia Tails má známe bezpečnostné problémy:"
 167. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 168. msgid "Known security issues"
 169. msgstr ""
 170. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 171. #, sh-format
 172. msgid "Network card ${nic} disabled"
 173. msgstr "Sieťová karta ${nic} vypnutá"
 174. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 175. #, fuzzy, sh-format
 176. msgid ""
 177. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
 178. "temporarily disabled.\n"
 179. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 180. msgstr ""
 181. "MAC spoofing zlyhal pre sieťovú kartu ${nic_name} (${nic}), takže je dočasne "
 182. "vypnutá.\n"
 183. "Možno by ste si radšej reštartovali Tails a vypli MAC spoofing. Pozrite si "
 184. "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
 185. "mac_spoofing.en.html'>dokumentáciu</a>."
 186. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 187. msgid "All networking disabled"
 188. msgstr "Všetky sieťové funkcie vypnuté"
 189. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 190. #, fuzzy, sh-format
 191. msgid ""
 192. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
 193. "recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 194. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 195. msgstr ""
 196. "MAC spoofing zlyhal pre sieťovú kartu ${nic_name} (${nic}). Obnova chýb "
 197. "taktiež zlyhala, čo má za následok vypnutie všetkých sieťových funkcii. \n"
 198. "Možno by ste si radšej reštartovali Tails a vypli MAC spoofing. Pozrite si "
 199. "<a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
 200. "html'>dokumentáciu</a>."
 201. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
 202. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 203. msgid "error:"
 204. msgstr "chyba:"
 205. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
 206. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
 207. msgid "Error"
 208. msgstr "Chyba"
 209. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
 210. msgid ""
 211. "<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 212. "\n"
 213. "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 214. "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 215. "\n"
 216. "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 217. "\n"
 218. "Or do a manual upgrade.\n"
 219. "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 220. msgstr ""
 221. "<b>Nie je dostatok voľnej pamäte pre kontrolu aktualizácii.</b>\n"
 222. "\n"
 223. "Uistite sa, že systém spĺňa všetky požiadavky nevyhnutné pre spustenie "
 224. "Tails.\n"
 225. "Pozrite si súbor file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements."
 226. "en.html\n"
 227. "\n"
 228. "Skúste reštartovať Tails a skontrolovať aktualizácie znova.\n"
 229. "\n"
 230. "Alebo tak učiňte manuálne.\n"
 231. "Viac informácii https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 232. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
 233. msgid "Warning: virtual machine detected!"
 234. msgstr "Varovanie: bol detegovaný virtuálny stroj!"
 235. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
 236. msgid ""
 237. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 238. "monitor what you are doing in Tails."
 239. msgstr ""
 240. "Aj hostujúci operačný systém aj virtualizačný softvér budú schopné "
 241. "monitorovať vašu aktivitu v Tails."
 242. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
 243. #, fuzzy
 244. msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 245. msgstr "Varovanie: bol detegovaný virtuálny stroj!"
 246. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 247. #, fuzzy
 248. msgid ""
 249. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 250. "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 251. "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 252. "software."
 253. msgstr ""
 254. "Aj hostujúci operačný systém aj virtualizačný softvér budú schopné "
 255. "monitorovať vašu aktivitu v Tails."
 256. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
 257. #, fuzzy
 258. msgid "Learn more"
 259. msgstr "Dozvedieť sa viac o Tails"
 260. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
 261. msgid "Tor is not ready"
 262. msgstr "Tor nie je pripravený"
 263. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
 264. msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 265. msgstr "Tor nie je pripravený. Spustiť Tor Browser aj tak?"
 266. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
 267. msgid "Start Tor Browser"
 268. msgstr "Spustiť Tor Browser"
 269. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 270. msgid "Cancel"
 271. msgstr "Zrušiť"
 272. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 273. msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 274. msgstr "Naozaj chcete spustiť Unsafe Browser?"
 275. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 276. #, fuzzy
 277. msgid ""
 278. "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 279. "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 280. "register to activate your Internet connection."
 281. msgstr ""
 282. "Sieťová aktivita v rámci Unsafe Browsera <b> nie je anonymná </b>. Použite "
 283. "ho iba vtedy, ak je to nevyhnutné, napr. ak sa musíte prihlásiť alebo "
 284. "registrovať za účelom aktivácie vášho pripojenia k Internetu."
 285. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 286. msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 287. msgstr "Spúšťa sa Unsafe Browser..."
 288. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 289. msgid "This may take a while, so please be patient."
 290. msgstr "Toto môže chvíľu trvať, buďte preto prosím trpezlivý."
 291. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 292. msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 293. msgstr "Vypína sa Unsafe Browser..."
 294. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 295. msgid ""
 296. "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 297. "is properly shut down."
 298. msgstr ""
 299. "Toto môže chvíľu trvať, a pokiaľ sa korektne nevypne, nebudete ho môcť "
 300. "reštartovať."
 301. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 302. msgid "Failed to restart Tor."
 303. msgstr "Nepodarilo sa reštartovať Tor."
 304. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 305. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 306. msgid "Unsafe Browser"
 307. msgstr "Unsafe Browser"
 308. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
 309. msgid ""
 310. "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 311. "retry in a while."
 312. msgstr ""
 313. "Aktuálne je spustený ďalší Unsafe Browser, prípadne prebieha jeho čistenie. "
 314. "Prosíme skúste to znovu neskôr."
 315. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 316. msgid ""
 317. "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
 318. "server."
 319. msgstr ""
 320. "NetworkManager nám odovzdal nežiadúce údaje keď sa pokúšal odvodiť clearnet "
 321. "servera DNS."
 322. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
 323. msgid ""
 324. "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 325. "NetworkManager."
 326. msgstr ""
 327. "Pomocou DHCP alebo konfigurácie v NetworkManageri nebol získaný žiadny DNS "
 328. "server."
 329. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
 330. msgid "Failed to setup chroot."
 331. msgstr "Nepodarilo sa nastaviť chroot."
 332. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
 333. msgid "Failed to configure browser."
 334. msgstr "Zlyhalo pri nastavovaní prehliadača."
 335. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
 336. msgid "Failed to run browser."
 337. msgstr "Zlyhalo pri spúšťaní prehliadača. "
 338. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
 339. msgid "I2P failed to start"
 340. msgstr "I2P sa nepodarilo spustiť."
 341. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
 342. msgid ""
 343. "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 344. "for more information."
 345. msgstr ""
 346. "Niečo sa stalo pri štarte I2P. Skontrolujte logy vo /var/log/i2p pre viac "
 347. "informacií."
 348. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
 349. msgid "I2P's router console is ready"
 350. msgstr "Konzola I2P routera je priravená."
 351. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
 352. #, fuzzy
 353. msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
 354. msgstr "Konzola I2P routera je teraz dostupná na http://127.0.0.1:7657."
 355. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
 356. msgid "I2P is not ready"
 357. msgstr "I2P nieje pripravený"
 358. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 359. #, fuzzy
 360. msgid ""
 361. "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
 362. "I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 363. "the network to try again."
 364. msgstr ""
 365. "Eeepsite tunnel nebol skompilovaný do 6 minut. Skontrolujte konzolu routera "
 366. "na http://127.0.0.1:7657/logs alebo logy vo /var/log/i2p pre viac "
 367. "informácií. Pripojte sa na sieť na skúsenie znova."
 368. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
 369. msgid "I2P is ready"
 370. msgstr "I2P je pripravený"
 371. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
 372. msgid "You can now access services on I2P."
 373. msgstr "Teraz možte používať služby na I2P."
 374. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 375. msgid "Report an error"
 376. msgstr "Nahlásiť chybu"
 377. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
 378. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
 379. msgid "Tails documentation"
 380. msgstr "Tails dokumentácia"
 381. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 382. msgid "Learn how to use Tails"
 383. msgstr "Naučte sa ako používať Tails"
 384. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 385. msgid "Anonymous overlay network browser"
 386. msgstr "Anonmny overlay prehliadač siete."
 387. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 388. msgid "I2P Browser"
 389. msgstr "I2P Prehliadač"
 390. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 391. msgid "Learn more about Tails"
 392. msgstr "Dozvedieť sa viac o Tails"
 393. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 394. msgid "Tor Browser"
 395. msgstr "Prehliadač Tor"
 396. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 397. msgid "Anonymous Web Browser"
 398. msgstr "Anonýmny Prehliadač Webu"
 399. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 400. msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 401. msgstr "Surfovať World Wide Web bez anonymity"
 402. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 403. msgid "Unsafe Web Browser"
 404. msgstr "Unsafe Web Browser"
 405. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 406. msgid "Tails specific tools"
 407. msgstr "Špecifické nástroje pre Tails"
 408. #~ msgid "OpenPGP encryption applet"
 409. #~ msgstr "OpenPGP šifrovací aplet"
 410. #~ msgid "Exit"
 411. #~ msgstr "Ukončiť"
 412. #~ msgid "About"
 413. #~ msgstr "O aplikácií"
 414. #~ msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
 415. #~ msgstr "Šifrovať schránku s _prístupovým heslom"
 416. #~ msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
 417. #~ msgstr "Prihlásiť/Šifrovať schránku s verejnými _kľúčmi"
 418. #~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
 419. #~ msgstr "_Dešifrovať/Overiť schránku"
 420. #~ msgid "_Manage Keys"
 421. #~ msgstr "_manažovať kľúče"
 422. #~ msgid "_Open Text Editor"
 423. #~ msgstr "_Otvoriť textový editor"
 424. #~ msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 425. #~ msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné dáta."
 426. #~ msgid "Unknown Trust"
 427. #~ msgstr "Neznáma dôvera"
 428. #~ msgid "Marginal Trust"
 429. #~ msgstr "Okrajová dôvera"
 430. #~ msgid "Full Trust"
 431. #~ msgstr "Plná dôvera"
 432. #~ msgid "Ultimate Trust"
 433. #~ msgstr "Maximálna dôvera"
 434. #~ msgid "Name"
 435. #~ msgstr "Meno"
 436. #~ msgid "Key ID"
 437. #~ msgstr "ID kľúča"
 438. #~ msgid "Status"
 439. #~ msgstr "Stav"
 440. #~ msgid "Fingerprint:"
 441. #~ msgstr "Odtlačok:"
 442. #~ msgid "User ID:"
 443. #~ msgid_plural "User IDs:"
 444. #~ msgstr[0] "ID užívateľa"
 445. #~ msgstr[1] "ID užívateľov:"
 446. #~ msgstr[2] "ID užívateľov:"
 447. #~ msgid "None (Don't sign)"
 448. #~ msgstr "Žiadne (nepodpisovať)"
 449. #~ msgid "Select recipients:"
 450. #~ msgstr "Zvoľte si príjemcov:"
 451. #~ msgid "Hide recipients"
 452. #~ msgstr "Skryť príjemcov"
 453. #~ msgid ""
 454. #~ "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 455. #~ "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 456. #~ msgstr ""
 457. #~ "Skryť uživateľské ID všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom "
 458. #~ "prípade každý, kto túto správu zazrie, bude schopný odhaliť ich identitu."
 459. #~ msgid "Sign message as:"
 460. #~ msgstr "Podpísať správu ako:"
 461. #~ msgid "Choose keys"
 462. #~ msgstr "Zvoľte si kľúče"
 463. #~ msgid "Do you trust these keys?"
 464. #~ msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"
 465. #~ msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 466. #~ msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 467. #~ msgstr[0] "Nasledujúci zvolený kľúč nie je plne dôveryhodný:"
 468. #~ msgstr[1] "Nasledujúce zvolené kľúče nie sú plne dôveryhodne:"
 469. #~ msgstr[2] "Nasledujúce zvolené kľúče nie sú plne dôveryhodne:"
 470. #~ msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 471. #~ msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 472. #~ msgstr[0] "Napriek tomu dôverujete tomuto kľúču tak, že ho hodláte použiť?"
 473. #~ msgstr[1] "Napriek tomu dôverujete týmto kľúčom tak, že ich hodláte použiť?"
 474. #~ msgstr[2] "Napriek tomu dôverujete týmto kľúčom tak, že ich hodláte použiť?"
 475. #~ msgid "No keys selected"
 476. #~ msgstr "Neboli zvolené žiadne kľúče"
 477. #~ msgid ""
 478. #~ "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 479. #~ "encrypt the message, or both."
 480. #~ msgstr ""
 481. #~ "Na podpísanie správy si musíte zvoliť súkromný kľúč alebo nejaké verejné "
 482. #~ "kľúče pre jej zašifrovanie, prípadne oboje."
 483. #~ msgid "No keys available"
 484. #~ msgstr "Nie sú dostupné žiadne kľúče."
 485. #~ msgid ""
 486. #~ "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt "
 487. #~ "messages."
 488. #~ msgstr ""
 489. #~ "Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správ alebo verejný kľúč na ich "
 490. #~ "šifrovanie."
 491. #~ msgid "GnuPG error"
 492. #~ msgstr "GnuPG chyba"
 493. #~ msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 494. #~ msgstr "Operácia teda nemohla byť vykonaná."
 495. #~ msgid "GnuPG results"
 496. #~ msgstr "GnuPG výsledky"
 497. #~ msgid "Output of GnuPG:"
 498. #~ msgstr "Výstup GnuPG:"
 499. #~ msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 500. #~ msgstr "Ostatné správy poskytnuté GnuPG:"
 501. #~ msgid "Shutdown Immediately"
 502. #~ msgstr "Okamžite vypnúť"
 503. #~ msgid "Reboot Immediately"
 504. #~ msgstr "Okamžite rebootovať"
 505. #~ msgid "Network connection blocked?"
 506. #~ msgstr "Sieťové pripojenie blokované?"
 507. #~ msgid ""
 508. #~ "It looks like you are blocked from the network. This may be related to "
 509. #~ "the MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\"
 510. #~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
 511. #~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
 512. #~ msgstr ""
 513. #~ "Vyzerá to, že máte zablokovaný prístup k sieti. To môže súvisieť s "
 514. #~ "funkciou MAC spoofing. Pre viac informácii si pozrite <a href=\\\"file:///"
 515. #~ "usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing."
 516. #~ "en.html#blocked\\\">MAC spoofing dokumentáciu </a>."
 517. #~ msgid ""
 518. #~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
 519. #~ "virtualization.en.html#security'>Learn more...</a>"
 520. #~ msgstr ""
 521. #~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
 522. #~ "virtualization.en.html#security'>Dozvedieť sa viac...</a>"
 523. #~ msgid "Reboot"
 524. #~ msgstr "Reboot"
 525. #~ msgid "Immediately reboot computer"
 526. #~ msgstr "Okamžite rebootovať počítač"
 527. #~ msgid "Immediately shut down computer"
 528. #~ msgstr "Okamžite vypnúť počítač"