index.html 12 KB


 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=1.0, initial-scale=1.0">
 6. <title>Uruk Project</title>
 7. <link rel="stylesheet" href="../modules/bootstrap/lib/css/bootstrap.min.css">
 8. <link rel="stylesheet" href="../modules/bootstrap/css/main.css">
 9. <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../media/urukp.png">
 10. </head>
 11. <body bgcolor="#CBF1FF">
 12. <div id="top"></div>
 13. <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation">
 14. <div class="container">
 15. <div class="navbar-header">
 16. <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
 17. <span class="sr-only">Menu</span>
 18. <span class="icon-bar"></span>
 19. <span class="icon-bar"></span>
 20. <span class="icon-bar"></span>
 21. </button>
 22. <a class="navbar-brand" href="../index.html"><img src="../media/logo-e.png" alt="uruk project"></a>
 23. </div>
 24. <div id="navbar" class="collapse navbar-collapse">
 25. <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
 26. <li><a href="#about">Over</a></li>
 27. <li><a href="#projects">Projecten</a></li>
 28. <li><a href="#contact">Contact</a></li>
 29. <li><a target="_blank" href="https://blog.urukproject.org">Blog</a></li>
 30. <li><a href="contribute.html">Bijdragen</a></li>
 31. <!--<li><a href="#donate">Donate</a></li>-->
 32. <li><a href="https://wiki.urukproject.org">Documentatie</a></li>
 33. </ul>
 34. </div>
 35. </div>
 36. </nav>
 37. <noscript class="navbar navbar-default container visible-xs">
 38. <ul class="nav navbar-nav">
 39. <li><a href="#about">Over</a></li>
 40. <li><a href="#projects">Projecten</a></li>
 41. <li><a href="#contact">Contact</a></li>
 42. <li><a target="_blank" href="https://blog.urukproject.org">Blog</a></li>
 43. <li><a href="contribute.html">Hoe Bij Te Dragen</a></li>
 44. <!--<li><a href="#donate">Donate</a></li>-->
 45. <li><a href="https://wiki.urukproject.org">Documentatie</a></li>
 46. </ul>
 47. </noscript>
 48. <div class="container">
 49. <div class="row">
 50. <img src="../media/top.svg" class="center-block website-banner" />
 51. </div>
 52. <hr>
 53. <h2><a id="about" name="about" style="margin-top:-50px; padding-bottom:50px; display:block;"></a>Over het Uruk Project</h2>
 54. <p><strong>Het Uruk Project</strong> is een gemotiveerde gemeenschap van mensen die de interesse in een vrije cultuur en een vrije samenleving delen.
 55. Wij helpen elkaar en delen de intentie om vrije softwareprojecten te maken en te ondersteunen.
 56. Het Uruk project voorziet zijn leden van een lijst met doelen om vrije software en een vrije cultuur te promoten en te versterken.
 57. <br>De naam Uruk is gekozen ter ere van de stad Uruk (Warka) in Irak <a target="_blank" href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Uruk">(Meer Informatie)</a>
 58. <br>Om de correcte uitspraak van het woord "uruk" aan te geven, hebben we een audiofragment gemaakt:
 59. <br>
 60. <br><audio controls><source src="../media/u-sound.ogg">
 61. Als u dit ziet, ondersteunt uw browser het audio-element niet.
 62. </audio>
 63. <br>
 64. <br>Het logo van het Uruk project is een symbool van de Sumerische Palmboom met negen varenbladeren, omringd door de rivieren Tigris en Euphrates.</br>
 65. <br><strong>De doelen van ons project zijn:</strong></br>
 66. <ul>
 67. <li>Vrije softwareprojecten en de vrije softwaregemeenschap onderhouden.</li>
 68. <li>Een vrije GNU/Linux distributie ontwikkelen die de behoeften van de gebruikers voorziet.</li>
 69. <li>Talen die minder voorkomen in de vrije softwaregemeenschap ondersteunen.</li>
 70. <li>De vrije software-ideologie verspreiden in plaatsen waar deze minder voorkomt.</li>
 71. <li>De focus leggen op toegankelijkheid om alle gebruikers, met name die met handicaps, hun computers op de makkelijkste manier te kunnen laten gebruiken.</li>
 72. </ul>
 73. </p>
 74. <br>
 75. <br>
 76. <br>
 77. <hr>
 78. <h2><a id="projects" name="projects" style="margin-top:-50px; padding-bottom:50px; display:block;"></a>Projecten</h2>
 79. <p><strong>De onderstaande lijst bevat de subprojecten van ons team.</strong></p>
 80. <table class="table">
 81. <tbody>
 82. <tr>
 83. <td><a target="_blank" href="http://urukproject.org/dist">Uruk GNU/Linux</a></td>
 84. <td>Uruk GNU/Linux is een vrij besturingssysteem gebaseerd op Trisquel voor thuisgebruikers, kleine bedrijven en onderwijsinstellingen. </td>
 85. </tr>
 86. <tr>
 87. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/alimiracle/uruk-cleaner">Uruk Cleaner</a></td>
 88. <td>Uruk Cleaner is een programma dat u kunt gebruiken om cache- en logbestanden van uw systeem te verwijderen.</td>
 89. </tr>
 90. <tr>
 91. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/alimiracle/UPMS">UPMS</a></td>
 92. <td>UPMS(Uruk Package Managers Simulator). Dit programma begrijpt de commando's van verscheidene pakketbeheerprogramma's. Dit betekent dat u software kunt installeren, deïnstalleren, updaten en verwijderen met commando's van een pakketbeheerprogramma naar keuze.</td>
 93. </tr>
 94. <tr>
 95. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/alimiracle/Uruk-Ocr-Server">Uruk Ocr Server</a></td>
 96. <td>Een simpele, kleine en krachtige OCR webserver om afbeeldingen naar tekst te converteren.</td>
 97. </tr>
 98. <tr>
 99. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/alimiracle/irc-log-recorder">IRC log recorder</a></td>
 100. <td>De IRC log recorder is een IRC-bot die alle gesprekken in een IRC-kanaal opslaat. De IRC log recorder is uitgerust met een webserver, zodat gebruikers toegang hebben tot hun logbestanden via een webbrowser en/of telnet.</td>
 101. </tr>
 102. <tr>
 103. <td><a target="_blank" href="https://github.com/hayderctee/masalla-icon-theme">Masalla Icoonthema</a></td>
 104. <td>Een icoonthema voor *NIX besturingssystemen geïnspireerd door de moderne, platte designtrend.</td>
 105. </tr>
 106. <tr>
 107. <td><a target="_blank" href="https://github.com/azzenovic/UrukCloudIDE">Uruk Cloud IDE</a></td>
 108. <td>Het Uruk Cloud IDE Project is een vrije cross-platform IDE die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, op vrije cloudsoftware draait. Deze software is aanbevolen voor instituties, software-ontwikkelingsbedrijven en ontwikkelaars. Dit project zit nog in de testfase.</td>
 109. </tr>
 110. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/hayderctee/urukprojectsites">Uruk Project website</a></td>
 111. <td>De broncode van de website van het Uruk project en de Uruk GNU/Linux website is gebaseerd op de broncode van de<a target="_blank" href='https://notabug.org/vaeringjar/Peers'> Peers website</a>. </td>
 112. </tr>
 113. </tr>
 114. <td><a target="_blank" href="https://sourceforge.net/projects/rosecrypt">Rose Crypt</a></td>
 115. <td>Promoot en faciliteert de versleuteling van bestanden door middel van AES.</td>
 116. </tr>
 117. <tr>
 118. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/alimiracle/tabannusi">Tabannusi</a></td>
 119. <td>Tabannusi is een ononderbroken compileersysteem, het checkt de git repository, zodat als u een commit maakt, Tabannusi de code in de repository zal compileren en u een e-mail zal sturen met de logbestanden van de compilatie. </td>
 120. </tr>
 121. <tr>
 122. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/kzimmermann/quickpass">quickpass</a></td>
 123. <td>quickpass is een programma, dat door alleen maar veelvoorkomende Unixprogramma's te gebruiken, wachtwoorden kan beheren en willekeurige wachtwoorden kan genereren. </td>
 124. </tr>
 125. <tr>
 126. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/alimiracle/clara">Clara</a></td>
 127. <td>Serverbackup- en Notificatiebot.</td>
 128. </tr>
 129. <tr>
 130. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/hayderctee/ucc">UCC</a></td>
 131. <td>UCC (Uruk Control Center), het Uruk GNU/Linux Systeemcontrolecentrum, is een simpel controlecentrum voor GNU/linux systemen. (Voorlopig alleen beschikbaar voor de bureaubladomgeving XFCE4,MATE DE) </td>
 132. </tr>
 133. <tr>
 134. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/hayderctee/ucc">Delta</a></td>
 135. <td>Systeem voor het delen van bestanden via het netwerk.</td>
 136. </tr>
 137. <tr>
 138. <td><a target="_blank" href="https://notabug.org/hayderctee/ucc">Uruk Wiki</a></td>
 139. <td>Het officiële wiki-script van het Uruk project. </td>
 140. </tr>
 141. </tbody>
 142. </table>
 143. <br>
 144. <br>
 145. <br>
 146. <hr />
 147. <h2><a id="contact" name="contact" style="margin-top:-50px; padding-bottom:50px; display:block;"></a>Contact</h2>
 148. <p>U kunt via de onderstaande manieren contact met ons opnemen.</p>
 149. <ul class="contacts">
 150. <li><h4><strong>Abonneer</strong> op onze verzendlijst. Stuur om je in te schrijven een e-mail naar
 151. <code><font color ="2c3e50">uruk-request@lists.tuxfamily.org</font></code> met het onderwerp <code><font color ="#2c3e50">subscribe</font></code>.
 152. Er zal een e-mail teruggestuurd worden om het verzoek te bevestigen. Om te deabonneren kunt u dezelfde procedure volgen, maar dan met het onderwerp <code><font color ="#2c3e50">unsubscribe</font></code>. En om trouw te blijven aan onze GNUisance status, is bevestiging hierbij ook nodig.
 153. Om een bericht te plaatsen in de verzendlijst, kunt u een e-mail sturen naar
 154. <code><font color ="2c3e50">uruk@lists.tuxfamily.org</font></code>
 155. <br></li>
 156. <li><strong>Chat met ons</strong> op <code>irc.freenode.net</code> in ons IRC-kanaal <code>#uruk-project</code></li>
 157. <li><strong>OF </strong> neem contact op met de projectbeheerders door een e-mail te sturen:
 158. <ul>
 159. <li>Ali Abdulghani (Ali Miracle) <code><font color ="2c3e50">alimiracle@riseup.net</font></code></li>
 160. <li>Hayder Majid (Hayder Ctee) <code><font color ="2c3e50">hayder@riseup.net</font></code></li>
 161. </ul></li>
 162. </ul>
 163. <br>
 164. <br>
 165. <br>
 166. <hr>
 167. <div class="footer"><h6>&copy; 2018 Uruk project &bull; Website Code gedistribueerd onder de AGPLv3+ &bull; Website media onder de CC BY-SA 4.0 licentie</div>
 168. <script src="../modules/bootstrap/lib/js/jquery.min.js"></script>
 169. <script src="../modules/bootstrap/lib/js/jquery.smooth-scroll.min.js"></script>
 170. <script src="../modules/bootstrap/lib/js/jquery.goup.min.js"></script>
 171. <script src="../modules/bootstrap/lib/js/bootstrap.min.js"></script>
 172. <script src="../modules/bootstrap/lib/js/fastclick.min.js"></script>
 173. <script src="../modules/bootstrap/js/main.min.js"></script>
 174. </body>
 175. </html>