Milis Linux Resmi Git Deposu

anka06 9c6b0167fb removed fontconfig package 5 years ago
ayarlar 32afa5ce6e ejabber-servis 5 years ago
bin eedecb7dad mps-gitsurum 5 years ago
iso_icerik ca8e3d3b08 dracut-gereksiz-mesajlar 7 years ago
rootfs 67a12f4359 share-locale 6 years ago
talimatname 9c6b0167fb removed fontconfig package 5 years ago
.gitignore d5fd5509ce ignore 6 years ago
LFS-insaa.md e79a2499fc wiki-dznlm 8 years ago
LICENSE 0697ba269f mit-lisansı.eklendi 8 years ago
README.md 5931a344b0 mps-yardim 6 years ago
changelog.sh e8684f41ea git-changelog_eklendi 8 years ago
chroot-yapici.sh 14dd3eff95 iso-faal 8 years ago
dog.sh fa28e92f4a oto.chroot-betik 8 years ago
ekran_kayit.sh 0cc40d0b2d lxdm.yenilendi 8 years ago
git-guncelle 885f3e2e9c 'git-guncelle' güncelle 6 years ago
lfs-mekanizma 624a3078d9 webkitfltk 6 years ago
mps-bootstrap c6cc06e862 mps-iso 8 years ago
qemu-uefibios.sh 3cbd5c30ee lxdm.guncellendi 7 years ago
qemu-vnc.sh 3487ca7f68 advcp.paketlendi 7 years ago
qemu.sh fa9550fb75 qemu 8 years ago

README.md

Milis İşletim Sistemi (Milis Linux)

Milis işletim sistemi,lfs esaslarını temel alarak yerli bağımsız bir dağıtım olmak üzere yola çıkmıştır. Milis işletim sistemi kendine özgü mps paket yöneticisi kullanmaktadır. Mps paket yöneticisi performansı ve sorunsuz paket derleme-kurup-kaldırma-güncellemeyi hedeflemektedir. Bash betik dilinde yazılmıştır,bu sayede direk linux komutlarıyla paket sistemi daha etkileşimli bir şekilde yönetilmektedir. Milis işletim sisteminin paketleri bir lzma algoritması olan lzip yöntemiyle sıkıştırılmaktadır.Uzantı olarak mps.lz şeklindedirler. Milis sisteminde ayrıca talimatnameye dayalı derleme sistemi kullanılmaktadır. Her paket için bir talimat dosyası vardır,bu talimat dosyası bir paketin nasıl derlenip nasıl paket haline getirileceğini yazar. Talimat dosyaları da bash betik dilindedir.Talimatlar mps tarafından kullanılarak paket üretimi sağlanmaktadır. Milis işletim sistemi son güncel sürümleri dikkate alarak paket üretmektedir,yalnız sürekli güncellikten ziyade kararlı güncellik benimsenmektedir. Milis başta ülkemizin işletim sistemi ihtiyaçlarını dikkate almayı hedeflemektedir. Genel felsefe olarak ülkemizdeki bilgisayar kullanıcıları için linuxu kolaylaştırıp Milis işletim sisteminin sorunsuz bir işletim sistemi olmasını sağlamayı ve yazılımsal olarak dışa bağımlı olmaktan kurtarmayı esas alır. Milis'in ana hedefi ülkemizde her bilgisayarda(resmi,işyerleri,ev kullanıcıları) bağımsız yazılım ve bileşkenlerinin kullanımını sağlamaktır. Kısaca Milis Linux,sanal dünyanın getirisi olarak hakkımız olan kaybettiğimiz bilim ve ilerlemenin yeniden yakalanması için Milisçe bir çalışmadır. Ayrıca her türlü katkıda bulunmak isteyenler için bulunmaz bir Türkçe açık kaynak projesidir.

Milis Anasayfa : http://milislinux.org

İletişim:

iletisim@milislinux.org

milisarge@gmail.com

irc.freenode.net #milisarge

Sunucu desteği için Oyakder'e ve Lucas Sköldqvist'e teşekkür ederiz.

MPS (Milis Paket Sistemi)

Mps Milis işletim sisteminin kendine özgü sıfırdan bash betik dilinde yazılmış paket yöneticisidir. Mps ile talimatnamedeki talimatları kullanarak paket üretebilir,paket kurabilir kaldırabilir ve güncelleyebilirsiniz.

Milis_Paket_Sistemi_Yardim                                      
--------------------------                                      
mps  -i      paketismi      sadece paketi indirir,paket kurulmaz.  
mps  -ik      paketismi      ilgili paketi indirir ve kurar.     
mps  -ikz|yekur  paketismi      ilgili indirip tekrardan kurar,kurulu olmasına bakılmaz. 
mps  -k      paketismi..mps.lz  yerel dizindeki paketi kurar.      
mps  sil|-s    paketismi      ilgili paketi onaylı kaldırır.     
mps  zorsil|-sz  paketismi      ilgili paketi onaysız kaldırır.     
mps  gsil     paketismi      ilgili paketi güvenli(ters bağımlılıklarına da bakarak) kaldırır. 
mps  -S      paketismi      ilgili paketi altbağımlılıklarını da sorarak kaldırır. 
mps  -Sz      paketismi      ilgili paketi altbağımlılıklarını da sormadan sırayla kaldırır. 
mps  ara      aranan       paket isimleri ve açıklamalarında anahtar kelime arar. 
mps  bul      aranan       talimat dosyaları içinde anahtar kelimeyi arar. 
mps  -d      paketisimi     sadece paketi bağımlıksız derler.Genelde bağımlılığı olmayan paketler için kullanılır. 
mps  -zd      paketismi      Pake kurulu olsa bile derleme yapılır.Bağımlıksız derleme için kullanılır. 
mps  odkp     paketismi      bir paketi bağımlılık zinciri çıkarıp gereklileri önce kurar gerekli olanları derler,paketler ve kurar. 
mps  god      paketismi      mps guncelle && mps odkp paketismi.   
mps  -derlist   liste        verilen liste dosyasındaki paketleri derler.Alt alta yazılı olmalıdır. 
mps  derle     paketismi      paketismi için bağımlılık zinciri çıkarıp gerekli tüm paketleri derler,paketler ve kurar. 
mps  kurul     liste        verilen liste dosyasındaki paketleri kurar.Alt alta yazılı olmalıdır. 
mps  gkur     paketismi      git-paketvt günceller ve yerelde mps.lz varsa yereldekini yoksa sunucudan paketi indirip kurar. 
mps  kur      paketismi      yerelde mps.lz varsa yereldekini yoksa sunucudan paketi indirip kurar. 
mps  kaynak    paketismi      ilgili paketin kaynak kodunu indirir.  
mps  serkur    paketismi      ilgili paketin servisini kurar     
mps  sersil    paketismi      ilgili paketin servisini siler     
mps  serkon    paketismi      servislerin değişmemezlik kontrolünü yapar. 
mps  kurkos    paketismi      ilgili paketin kurulumdan sonraki çalışması gereken betiğini çalıştırır. 
mps  koskur    paketismi      ilgili paketin kurulumdan önceki çalışması gereken betiğini çalıştırır. 
mps  silkos    paketismi      ilgili paketin silindikten sonraki çalışması gereken betiğini çalıştırır. 
mps  kossil    paketismi      ilgili paketin silindikten önceki çalışması gereken betiğini çalıştırır. 
mps  -kdl     paketismi      ilgili paketin sistemdeki kurulmuş olması gereken dosyalarını gösterir. 
mps  -kkp     paketismi      ilgili paketin çalışması için eksik olan dosyaları tespit eder. 
mps  kirma     paketismi      ilgili paketin sistemde kırdığı paketler tespit edilir. 
mps  -kks     .          sistemde kurulu tüm paketlerin kırık kontrolünü yapar.Eksik dosyaları tespit eder. 
mps  -sk      paketismi      bir paketin güncel sürüm numarasını denetler. 
mps  -dk      paketismi      bir paketin güncel devir numarasını denetler. 
mps  liste     .          sistemde kurulu olan paket listesini verir. 
mps  dliste    .          sistemde kurulu olan ama talimatnamede yer almayan paket listesini verir. 
mps  paketler   grup_ismi      paket deposundaki paket listesini verir.(grup_ismi verilmezse tüm paketler) 
mps  gruplar    .          paket deposundaki paket grup listesini verir. 
mps  -dly     paketismi      ilgili paketin genel ve tüm bağımlılık listesini verir,oluşturur. 
mps  -kly     paketismi      ilgili paketin ve kurulması gereken altgereklerini verir,oluştur. 
mps  -ykp     paketismi      ilgili paketin kurulmak istenirse,kurulacak yeni paketleri listeler. 
mps  sunucular   .          paket sunucularını verir.        
mps  -bb      paketismi      ilgili paketin gereklerinin durumunu listeler. 
mps  -tb      talimatismi     ilgili talimata gerek duyan(ters-gerekler) talimatları listeler. 
mps  pka      paketismi      ilgili paketin depo-gitdepo uyumluluğunu kontrol eder. 
mps  pda      paketdepo      paketlerin olduğu dizindeki paketlerin depo-gitdepo uyumluluğunu kontrol eder. 
mps  tbilgi    paketismi      ilgili paketin talimat bilgilerini verir. 
mps  talimat    paketismi      ilgili paketin talimatını yazdırır.   
mps  -b      paketismi      ilgili paketin kurulum bilgilerini verir. 
mps  bilgi     paketismi      ilgili paketin talimat ve kurulum bilgilerini verir. 
mps  -to      talimat_ismi    ilgili talimat ismine göre talimat şablonu oluşturur. 
mps  log      yyyy-aa-gg     mps.log verisi çekmek için (ör: mps log 2017-01-01 silindi) 
mps  guncelle   .          paket veritabanı ve git güncellemesi-talimatname bilgilerini günceller. 
mps  -GG      .          git güncellemelerini ve talimatname bilgilerini günceller. 
mps  -G      .          paket veritabanı bilgilerini günceller. 
mps  tespit    .          tüm sistemin güncellemesi için güncellenecek paket listesini gösterir. 
mps  gun      .          güncellenmesi gereken ve depoya yeni eklenen paketleri gösterir. 
mps  yukselt    .          tüm sistemin güncellemesini gerçekleştirir. 
mps  -g      paketismi      ilgili paketi tekil günceller.     
mps  -kk      paketismi      ilgili paketin kurulu olma durumunu gösterir. 
mps  -suko     .          sunucuların erişim kontrolünü yapar.  
mps  -pot     .          talimatı olup ta paketi henüz depoda yer almayan talimatları listeler. 
mps  depsil    .          depo/paketler altındaki paket önbelleğini temizler. 
mps  etksil    .          /var/lib/pkg/etkilenen altındaki kurtarılmış paket önbelleğini temizler. 
mps  link     url_adres      verilen url adresindeki talimatı ektalimatname/topluluk altına indirir. 
mps  ti      url_adres      verilen url adresindeki talimatı talimatname/genel altına indirir. 
mps  -hp      aranan       ilgili aranan ifadenin hangi paketlerde olabileceğini listeler. 
mps  tgs      talimat       ilgili talimatın kaynak kodunun yeni sürümü olup olmadığını kontrol eder. 
mps  -tro     .          tarihçe noktası oluşturur.       
mps  -trot     .          temel tarihçe noktası oluşturur.    
mps  -try     tarihce_nokta    tarihçe noktasına göre paketleri yükler-siler. 
mps  -trl     .          tarihçe noktalarını listeler.      
mps  tdc      talimat_dosyası   ilgili talimat dosyasının Türkçe değişken çevrimini yapar. 
mps  dos      .          derleme ortamını sıfırlar.temel tarihçeye geri döner. 
mps  itest     islev_ismi     mps içindeki işlevlerin testi için kullanılmaktadır. 
mps  -v      .          mps sürüm bilgisini gösterir.