https://www.cs.cornell.edu/courses/cs3110/2011sp/Lectures/lec26-type-inference/type-inference.htm w Hakelu, dla zabawy

Wojciech Karpiel 7a576191b3 CZYTAJMNIE 3 years ago
.gitignore 7a576191b3 CZYTAJMNIE 3 years ago
Drzewo.hs 55900d861b zaczątek 3 years ago
Main.hs 55900d861b zaczątek 3 years ago
README.md 7a576191b3 CZYTAJMNIE 3 years ago
Wnioskowanie.hs 55900d861b zaczątek 3 years ago
Zjednanie.hs 55900d861b zaczątek 3 years ago

README.md

https://www.cs.cornell.edu/courses/cs3110/2011sp/Lectures/lec26-type-inference/type-inference.htm w Haskelu, dla zabawy

$ runghc Main.hs <<EOF
(Funkcja "x" (Funkcja "y" (Funkcja "z"
                  (Wywołanie
                  (Wywołanie (Zmienna "x") (Zmienna "z"))
                  (Wywołanie (Zmienna "y") (Zmienna "z"))))))
EOF
Just ('c -> 'f -> 'd) -> ('c -> 'f) -> 'c -> 'd