No Description

Wojciech Karpiel f51e51196b Cośtam dalej 1 year ago
.idea 70e7fe13e6 a może ZFC - początek 1 year ago
src f51e51196b Cośtam dalej 1 year ago
.gitignore a6aa71517b znajdywanie wolnych zmiennych i testy 1 year ago
README.md f5d7673452 Taktyki, prawie jak Coq teraz! 1 year ago
testy.iml a6aa71517b znajdywanie wolnych zmiennych i testy 1 year ago

README.md

Obczajam nowe możliwości Javy implementując aksjomaty ZFC

DOZRO: wstawić jakiś system do budowania a nie tak jak bezdomy ręką xD

opcja z Gralem, szybciej startuje

echo 'Main-Class: Main' > m.mf 
$JAVA_HOME/bin/jar cvfm Wszystko.jar m.mf **/*.class
$JAVA_HOME/bin/native-image --no-fallback -cp ./Wszystko.jar -H:Name=prog -H:Class=Main -H:+ReportUnsupportedElementsAtRuntime --link-at-build-time --enable-preview

Co można:

 1. pisać programy bezpośrednio. Wszystkie puste zbiory są sobie równe (aksjomat pustego zbioru i ekstensjonalności):

  $./ prog -- << 'EOF'
  (extractWitness
   pustego
   p1 p1P
   (extractWitness
    pustego
    p2 p2P
    (chain
     impliesElo
     (apply (apply ekstensionalności p1) p2)
     (modusPonens
      impliesElo
       
      (forall
       jakiśZbiór
       (and
        (implies
         (applyConstant (constant elo () (in jakiśZbiór p1)) ())
         implX
         (exFalsoQuodlibet
          (apply p1P jakiśZbiór)
          implX
          (applyConstant (constant hehe () (in jakiśZbiór p2)) ())
          q q
         )
        )
      
        (implies
         (applyConstant (constant elo () (in jakiśZbiór p2)) ())
         implX
         (exFalsoQuodlibet
          (apply p2P jakiśZbiór)
          implX
          (applyConstant (constant hehe () (in jakiśZbiór p1)) ())
          q q
         )
        )
       )
      )
      wynik
      wynik
     )
    )
   )
  )
  EOF
    
  forall
   x
   implies
    forall
     y
     not
      in
       y
       x
    forall
     x_1
     implies
      forall
       y
       not
        in
         y
         x_1
      eql
       x
       x_1
    
  
 2. interaktywnie z taktykami:

  ./prog
  zapodaj cel
  $ (forall n (implies (forall x (in x n)) (forall x (in x n))))
  No to zaczynamy!
  Uszanowanko! Będziemy rozwiązywać: (forall n (implies (forall x (in x n )) (forall x (in x n ))))
  Krok nr 0
  Kontekst:
  Cel na teraz:
  (forall n (implies (forall x (in x n )) (forall x (in x n ))))
  dawaj:
  $ intro a
  Krok nr 1
  Kontekst:
  CtxElem[name=a, v=n64, tpeNullable=null]
  Cel na teraz:
  (implies (forall x (in x n )) (forall x (in x n )))
  dawaj:
  $ intro b
  Krok nr 2
  Kontekst:
  CtxElem[name=a, v=n64, tpeNullable=null]
  CtxElem[name=b, v=b54, tpeNullable=ForAll[var=x65, f=In[element=x65, set=n64, metadata=[(0,29)-(0,36)]], metadata=[(0,19)-(0,37)]]]
  Cel na teraz:
  (forall x (in x n ))
  dawaj:
  $ assumption b
  Krok nr 3
  Wszystkie cele spełnione. Generuję rozwiązanie
  No to sprawdzam rozwiązanie:
  IntroForall[v=AstVar[variable=n64, metadata=<brak>], body=IntroImpl[pop=AppliedConstant[fi=Constant[name=?h, freeVariables=[], formula=ForAll[var=x65, f=In[element=x65, set=n64, metadata=[(0,29)-(0,36)]], metadata=[(0,19)-(0,37)]], metadata=<brak>], args=[], metadata=<brak>], v=b54, nast=AstVar[variable=b54, metadata=<brak>], metadata=<brak>], metadata=<brak>]
  OK!