Dowód, że każdy skończony ciąg liczb wymiernych da się zakodować jedną liczbą naturalną

Wojciech Karpiel 32f9a36675 eksperymenty do osobnego folderu, żeby nie zawadzały 2 years ago
eksperymenty 32f9a36675 eksperymenty do osobnego folderu, żeby nie zawadzały 2 years ago
README.md fdc52f7a22 Posprzątane trochę 2 years ago
ciag-q-do-n.v fdc52f7a22 Posprzątane trochę 2 years ago

README.md

[ℚ] ≅ ℕ

Dowód, że każdy skończony ciąg liczb wymiernych można zakodować jedną liczbą naturalną

Zależności

W nawiasie podano wersje, które na pewno działają:

Do zrobienia

Udowdnić, że istnieje bijekcja między skończonymi ciągami liczb wymiernych a liczbami naturalnymi (wzmocnienie obecnego wyniku, który mówi tylko o funkcji różnowartościowej z [Q] w N).