virt-manager.md 903 B

Sanal makina yönetimi için kullanılan bir uygulama da libvirt tabanlı virt-manager uygulamasıdır. Kurulum ve yapılandırma için aşağıdaki adımları uygulanmalıdır.

Kurulum

[ ~ ]# mps kur virt-manager

Servis işlemleri

[ ~ ]# servis ekle libvirtd
[ ~ ]# servis ekle virtlogd

[ ~ ]# servis kos libvirtd
 *  Starting Virtualization daemon               [OK]
[ ~ ]# servis kos virtlogd
 *  Starting Virtualization logging daemon           [OK]

Sanal NAT ağının ayarlanması

[ ~ ]# virsh net-define --file /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml 
Network default defined from /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml

[ ~ ]# virsh net-start default
Network default started

[ ~ ]# virsh net-list 
 Name   State  Autostart  Persistent
--------------------------------------------
 default  active  yes     yes