parcala.sh 193 B

1234567
  1. #!/bin/bash
  2. sonek=`openssl rand -base64 10`
  3. mkdir -p $1.parcalar
  4. split --additional-suffix="$sonek" --byte=256k $1 $1.parcalar/$1.
  5. #birlestirmek icin
  6. #cat hedef.dosya.parcalar* > hedef.dosya