ks 432 B

123456789101112131415161718192021
 1. #!/bin/bash
 2. # kullanıcı silme
 3. kullanici_sil(){
 4. if [ $1 ];then
 5. _isim=$1
 6. if [ "$_isim" == "`cat /etc/passwd | grep $_isim | cut -d':' -f1`" ];then
 7. userdel -f $_isim
 8. echo "kullanıcı dizini silinecek"
 9. [ -d /home/$_isim ] && rm -rf /home/$_isim || echo "kullanıcı dizini bulunamadı"
 10. else
 11. echo "$_isim kullanıcısı bulunamadı"
 12. fi
 13. else
 14. echo "kullanıcı parametresi eksik"
 15. fi
 16. }
 17. kullanici_sil $1
 18. exit 0