sexuality.pl.md 3.5 KB

% Orientacja seksualna

Wiele osób cispłciowych (ludzi, których przypisana przy urodzeniu płeć odpowiada tej z którą się identyfikują), zwłaszcza rodziców, których trans dzieci dokonują coming-outu, zakłada, że bycie trans oznacza bycie osobą homoseksualną, ponieważ uważają oni, że każda osoba transpłciowa domyślnie zainteresowana musi być osobami przeciwnej płci.

Działa to na wiele sposobów, np.:

  • Rodzic/krewny/znajomy zakłada, że transpłciowa kobieta jest gejem.
  • Rodzic/krewny/znajomy akceptuje tożsamość osoby trans, jednak zakłada, że ma ona pociąg do płci przeciwnej lub że się to zmieniło; np. uważa, że tranpłciowa kobieta musi być teraz zainteresowana mężczyznami

Ogółem, nigdy nie jest dobrze zakładać nic o czyjejś orientacji seksualnej. Transpłciowa osoba może być heteroseksualna, homoseksualna lub pan/biseksualna.

Edukacja seksualna dla młodzieży trans

http://cdn0.genderedintelligence.co.uk/2012/11/17/17-14-04-GI-sexual-health-booklet.pdfhttp://cdn0.genderedintelligence.co.uk/2012/11/17/17-14-04-GI-sexual-health-booklet.pdf

Edukacja seksualna dla trans kobiet

Brazen's Trans Women’s Safer Sex Guide http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26424.pdf

Broszura dla transpłciowych kobiet (dotyczy głównie Wielkiej Brytanii ale przyda się każdemu) http://www.tht.org.uk/~/media/4653aa766e3f4c1286fc515f17146f32.ashx

Edukacja seksualna dla trans mężczyzn

Broszura dla transpłciowych mężczyzn (dotyczy głównie Wielkiej Brytanii ale przyda się każdemu)

http://www.tht.org.uk/~/media/8F7D70D8C3B643109351E3D9A633529A.ashx

Edukacja seksualna dla transpłciowych gejów (trans mężczyzn zainteresowanych mężczyznami)

http://librarypdf.catie.ca/PDF/ATI-20000s/24654.pdf

FTM Sex Talk (pytania i odpowiedzi o trans mężczyznach)

http://ftmsextalk.tumblr.com/

Zasada kciuka

Jeśli cispłciowy mężczyzna lubi tylko kobiety, jest on heteroseksualny. Jeśli lubi mężczyzn, jest gejem. Jeśli lubi i mężczyzn i kobiety, jest biseksualny.

Jeśli transpłciowy mężczyzna lubi tylko kobiety, jest on heteroseksualny. Jeśli lubi mężczyzn, jest gejem. Jeśli lubi i mężczyzn i kobiety, jest biseksualny.

Jeśli cispłciowa kobieta lubi tylko kobiety, jest lesbijką. Jeśli lubi ona mężczyzn, jest heteroseksualna. Jeśli lubi i mężczyzn i kobiety, jest biseksualna.

Jeśli transpłciowa kobieta lubi tylko kobiety, jest lesbijką. Jeśli lubi ona mężczyzn, jest heteroseksualna. Jeśli lubi i mężczyzn i kobiety, jest biseksualna.

Nie jest jednak to takie łatwe!

Istnieją inne orientacje seksualne, np. panseksualność, demiseksualność, aseksualność itp. Istnieją też osoby aromantyczne/paromantyczne itp. mogące mieć jakąkolwiek orientację seksualną.

Co w przypadku osób niebinarnych? Osoba niebinarna to ktoś, kto nie identyfikuje się ani dokładnie jako kobieta, ani dokładnie jako mężczyzna w danym momencie, kto zmienia tożsamości itp. Jest wiele rodzajów osób niebinarnych!

Generalnie źle jest nakładać etykiety na ludzi. Każdy człowiek jest tym kim jest i lubi kogo lubi. Pogódź się z tym!

Jedna rzecz jest pewna: seksualność nie ma nic wspólnego z tożsamością płciową. Tożsamość płciowa to to, kim jesteś, a seksualność to to, kogo chcesz.

Ma to teraz sens? Tak? Świetnie!