gen-unicode-ctype.c.html 259 KB


 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="en">
 3. <head>
 4. <meta charset="utf-8">
 5. <link rel="dns-prefetch" href="https://assets-cdn.github.com">
 6. <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars0.githubusercontent.com">
 7. <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars1.githubusercontent.com">
 8. <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars2.githubusercontent.com">
 9. <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars3.githubusercontent.com">
 10. <link rel="dns-prefetch" href="https://github-cloud.s3.amazonaws.com">
 11. <link rel="dns-prefetch" href="https://user-images.githubusercontent.com/">
 12. <link crossorigin="anonymous" media="all" rel="stylesheet" href="https://assets-cdn.github.com/assets/frameworks-592c4aa40e940d1b0607a3cf272916ff.css" />
 13. <link crossorigin="anonymous" media="all" rel="stylesheet" href="https://assets-cdn.github.com/assets/github-fdbbae74da4136fd4258a92eb943be60.css" />
 14. <meta name="viewport" content="width=device-width">
 15. <title>gen-unicode-ctype/gen-unicode-ctype.c at master · mike-fabian/gen-unicode-ctype</title>
 16. <meta name="description" content="GitHub is where people build software. More than 27 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 80 million projects.">
 17. <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/opensearch.xml" title="GitHub">
 18. <link rel="fluid-icon" href="https://github.com/fluidicon.png" title="GitHub">
 19. <meta property="fb:app_id" content="1401488693436528">
 20. <meta property="og:image" content="https://avatars1.githubusercontent.com/u/2330175?s=400&amp;v=4" /><meta property="og:site_name" content="GitHub" /><meta property="og:type" content="object" /><meta property="og:title" content="mike-fabian/gen-unicode-ctype" /><meta property="og:url" content="https://github.com/mike-fabian/gen-unicode-ctype" /><meta property="og:description" content="Contribute to gen-unicode-ctype development by creating an account on GitHub." />
 21. <link rel="assets" href="https://assets-cdn.github.com/">
 22. <link rel="web-socket" href="wss://live.github.com/_sockets/VjI6MjUzNzYyNjY3OjBkMTcwZjQxZmVkNDZlMTFmYjQ3MWI3MjM3MmFjN2M1YTI3NzEzZWQ4MTU1MjQ5ODA1MTc4OTE0OTRjMTZhNzU=--67f60fd409add2d6a535fa19bbe87d901d0d2846">
 23. <meta name="pjax-timeout" content="1000">
 24. <link rel="sudo-modal" href="/sessions/sudo_modal">
 25. <meta name="request-id" content="CD5A:0759:75FE12:E53D5C:5AD72F18" data-pjax-transient>
 26. <meta name="selected-link" value="repo_source" data-pjax-transient>
 27. <meta name="google-site-verification" content="KT5gs8h0wvaagLKAVWq8bbeNwnZZK1r1XQysX3xurLU">
 28. <meta name="google-site-verification" content="ZzhVyEFwb7w3e0-uOTltm8Jsck2F5StVihD0exw2fsA">
 29. <meta name="google-site-verification" content="GXs5KoUUkNCoaAZn7wPN-t01Pywp9M3sEjnt_3_ZWPc">
 30. <meta name="google-analytics" content="UA-3769691-2">
 31. <meta name="octolytics-host" content="collector.githubapp.com" /><meta name="octolytics-app-id" content="github" /><meta name="octolytics-event-url" content="https://collector.githubapp.com/github-external/browser_event" /><meta name="octolytics-dimension-request_id" content="CD5A:0759:75FE12:E53D5C:5AD72F18" /><meta name="octolytics-dimension-region_edge" content="iad" /><meta name="octolytics-dimension-region_render" content="iad" /><meta name="octolytics-actor-id" content="3752591" /><meta name="octolytics-actor-login" content="PaulBoersma" /><meta name="octolytics-actor-hash" content="e13000c0d6fd76e620e937fb740d13380e3ea52d2cd26690bb1340a79e2bd2f7" />
 32. <meta name="analytics-location" content="/&lt;user-name&gt;/&lt;repo-name&gt;/blob/show" data-pjax-transient="true" />
 33. <meta class="js-ga-set" name="dimension1" content="Logged In">
 34. <meta name="hostname" content="github.com">
 35. <meta name="user-login" content="PaulBoersma">
 36. <meta name="expected-hostname" content="github.com">
 37. <meta name="js-proxy-site-detection-payload" content="NTQ0M2VhY2Q0NTBjMDJjOGU5NzI0MGU3ZWNiNGI2NmRmZDAwMTJlNmYxOTU3ZjAzZGNkNjgzNmRlNDM1NDNkYXx7InJlbW90ZV9hZGRyZXNzIjoiMTQ1LjEwOS4xMjEuMTc2IiwicmVxdWVzdF9pZCI6IkNENUE6MDc1OTo3NUZFMTI6RTUzRDVDOjVBRDcyRjE4IiwidGltZXN0YW1wIjoxNTI0MDUxNzQwLCJob3N0IjoiZ2l0aHViLmNvbSJ9">
 38. <meta name="enabled-features" content="UNIVERSE_BANNER,FREE_TRIALS,MARKETPLACE_INSIGHTS,MARKETPLACE_SELF_SERVE,MARKETPLACE_INSIGHTS_CONVERSION_PERCENTAGES">
 39. <meta name="html-safe-nonce" content="18073ae25209c1d1f5f7e471ed10892bc9dd0c73">
 40. <meta http-equiv="x-pjax-version" content="2d80109c0c2b8cc548d68aa995e3239a">
 41. <link href="https://github.com/mike-fabian/gen-unicode-ctype/commits/master.atom" rel="alternate" title="Recent Commits to gen-unicode-ctype:master" type="application/atom+xml">
 42. <meta name="description" content="Contribute to gen-unicode-ctype development by creating an account on GitHub.">
 43. <meta name="go-import" content="github.com/mike-fabian/gen-unicode-ctype git https://github.com/mike-fabian/gen-unicode-ctype.git">
 44. <meta name="octolytics-dimension-user_id" content="2330175" /><meta name="octolytics-dimension-user_login" content="mike-fabian" /><meta name="octolytics-dimension-repository_id" content="26581669" /><meta name="octolytics-dimension-repository_nwo" content="mike-fabian/gen-unicode-ctype" /><meta name="octolytics-dimension-repository_public" content="true" /><meta name="octolytics-dimension-repository_is_fork" content="false" /><meta name="octolytics-dimension-repository_network_root_id" content="26581669" /><meta name="octolytics-dimension-repository_network_root_nwo" content="mike-fabian/gen-unicode-ctype" /><meta name="octolytics-dimension-repository_explore_github_marketplace_ci_cta_shown" content="false" />
 45. <link rel="canonical" href="https://github.com/mike-fabian/gen-unicode-ctype/blob/master/gen-unicode-ctype.c" data-pjax-transient>
 46. <meta name="browser-stats-url" content="https://api.github.com/_private/browser/stats">
 47. <meta name="browser-errors-url" content="https://api.github.com/_private/browser/errors">
 48. <link rel="mask-icon" href="https://assets-cdn.github.com/pinned-octocat.svg" color="#000000">
 49. <link rel="icon" type="image/x-icon" class="js-site-favicon" href="https://assets-cdn.github.com/favicon.ico">
 50. <meta name="theme-color" content="#1e2327">
 51. <link rel="manifest" href="/manifest.json" crossOrigin="use-credentials">
 52. </head>
 53. <body class="logged-in env-production page-blob">
 54. <div class="position-relative js-header-wrapper ">
 55. <a href="#start-of-content" tabindex="1" class="p-3 bg-blue text-white show-on-focus js-skip-to-content">Skip to content</a>
 56. <div id="js-pjax-loader-bar" class="pjax-loader-bar"><div class="progress"></div></div>
 57. <header class="Header f5" role="banner">
 58. <div class="d-flex flex-justify-between px-3 container-lg">
 59. <div class="d-flex flex-justify-between ">
 60. <div class="">
 61. <a class="header-logo-invertocat" href="https://github.com/" data-hotkey="g d" aria-label="Homepage" data-ga-click="Header, go to dashboard, icon:logo">
 62. <svg height="32" class="octicon octicon-mark-github" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="32" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8 0C3.58 0 0 3.58 0 8c0 3.54 2.29 6.53 5.47 7.59.4.07.55-.17.55-.38 0-.19-.01-.82-.01-1.49-2.01.37-2.53-.49-2.69-.94-.09-.23-.48-.94-.82-1.13-.28-.15-.68-.52-.01-.53.63-.01 1.08.58 1.23.82.72 1.21 1.87.87 2.33.66.07-.52.28-.87.51-1.07-1.78-.2-3.64-.89-3.64-3.95 0-.87.31-1.59.82-2.15-.08-.2-.36-1.02.08-2.12 0 0 .67-.21 2.2.82.64-.18 1.32-.27 2-.27.68 0 1.36.09 2 .27 1.53-1.04 2.2-.82 2.2-.82.44 1.1.16 1.92.08 2.12.51.56.82 1.27.82 2.15 0 3.07-1.87 3.75-3.65 3.95.29.25.54.73.54 1.48 0 1.07-.01 1.93-.01 2.2 0 .21.15.46.55.38A8.013 8.013 0 0 0 16 8c0-4.42-3.58-8-8-8z"/></svg>
 63. </a>
 64. </div>
 65. </div>
 66. <div class="HeaderMenu d-flex flex-justify-between flex-auto">
 67. <div class="d-flex">
 68. <div class="">
 69. <div class="header-search scoped-search site-scoped-search js-site-search" role="search">
 70. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="js-site-search-form" data-scoped-search-url="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/search" data-unscoped-search-url="/search" action="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/search" accept-charset="UTF-8" method="get"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" />
 71. <label class="form-control header-search-wrapper js-chromeless-input-container">
 72. <a class="header-search-scope no-underline" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/blob/master/gen-unicode-ctype.c">This repository</a>
 73. <input type="text"
 74. class="form-control header-search-input js-site-search-focus js-site-search-field is-clearable"
 75. data-hotkey="s,/"
 76. name="q"
 77. value=""
 78. placeholder="Search"
 79. aria-label="Search this repository"
 80. data-unscoped-placeholder="Search GitHub"
 81. data-scoped-placeholder="Search"
 82. autocapitalize="off"
 83. >
 84. <input type="hidden" class="js-site-search-type-field" name="type" >
 85. </label>
 86. </form></div>
 87. </div>
 88. <ul class="d-flex pl-2 flex-items-center text-bold list-style-none" role="navigation">
 89. <li>
 90. <a class="js-selected-navigation-item HeaderNavlink px-2" data-hotkey="g p" data-ga-click="Header, click, Nav menu - item:pulls context:user" aria-label="Pull requests you created" data-selected-links="/pulls /pulls/assigned /pulls/mentioned /pulls" href="/pulls">
 91. Pull requests
 92. </a> </li>
 93. <li>
 94. <a class="js-selected-navigation-item HeaderNavlink px-2" data-hotkey="g i" data-ga-click="Header, click, Nav menu - item:issues context:user" aria-label="Issues you created" data-selected-links="/issues /issues/assigned /issues/mentioned /issues" href="/issues">
 95. Issues
 96. </a> </li>
 97. <li>
 98. <a class="js-selected-navigation-item HeaderNavlink px-2" data-ga-click="Header, click, Nav menu - item:marketplace context:user" data-selected-links=" /marketplace" href="/marketplace">
 99. Marketplace
 100. </a> </li>
 101. <li>
 102. <a class="js-selected-navigation-item HeaderNavlink px-2" data-ga-click="Header, click, Nav menu - item:explore" data-selected-links="/explore /trending /trending/developers /integrations /integrations/feature/code /integrations/feature/collaborate /integrations/feature/ship showcases showcases_search showcases_landing /explore" href="/explore">
 103. Explore
 104. </a> </li>
 105. </ul>
 106. </div>
 107. <div class="d-flex">
 108. <ul class="user-nav d-flex flex-items-center list-style-none" id="user-links">
 109. <li class="dropdown js-menu-container">
 110. <span class="d-inline-block px-2">
 111. <a aria-label="You have no unread notifications" class="notification-indicator tooltipped tooltipped-s js-socket-channel js-notification-indicator" data-hotkey="g n" data-ga-click="Header, go to notifications, icon:read" data-channel="notification-changed:3752591" href="/notifications">
 112. <span class="mail-status "></span>
 113. <svg class="octicon octicon-bell" viewBox="0 0 14 16" version="1.1" width="14" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M14 12v1H0v-1l.73-.58c.77-.77.81-2.55 1.19-4.42C2.69 3.23 6 2 6 2c0-.55.45-1 1-1s1 .45 1 1c0 0 3.39 1.23 4.16 5 .38 1.88.42 3.66 1.19 4.42l.66.58H14zm-7 4c1.11 0 2-.89 2-2H5c0 1.11.89 2 2 2z"/></svg>
 114. </a>
 115. </span>
 116. </li>
 117. <li class="dropdown js-menu-container">
 118. <details class="dropdown-details details-reset js-dropdown-details d-flex px-2 flex-items-center">
 119. <summary class="HeaderNavlink"
 120. aria-label="Create new…"
 121. data-ga-click="Header, create new, icon:add">
 122. <svg class="octicon octicon-plus float-left mr-1 mt-1" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M12 9H7v5H5V9H0V7h5V2h2v5h5z"/></svg>
 123. <span class="dropdown-caret mt-1"></span>
 124. </summary>
 125. <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-sw">
 126. <a class="dropdown-item" href="/new" data-ga-click="Header, create new repository">
 127. New repository
 128. </a>
 129. <a class="dropdown-item" href="/new/import" data-ga-click="Header, import a repository">
 130. Import repository
 131. </a>
 132. <a class="dropdown-item" href="https://gist.github.com/" data-ga-click="Header, create new gist">
 133. New gist
 134. </a>
 135. <a class="dropdown-item" href="/organizations/new" data-ga-click="Header, create new organization">
 136. New organization
 137. </a>
 138. <div class="dropdown-divider"></div>
 139. <div class="dropdown-header">
 140. <span title="mike-fabian/gen-unicode-ctype">This repository</span>
 141. </div>
 142. <a class="dropdown-item" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/issues/new" data-ga-click="Header, create new issue">
 143. New issue
 144. </a>
 145. </ul>
 146. </details>
 147. </li>
 148. <li class="dropdown js-menu-container">
 149. <details class="dropdown-details details-reset js-dropdown-details d-flex pl-2 flex-items-center">
 150. <summary class="HeaderNavlink name mt-1"
 151. aria-label="View profile and more"
 152. data-ga-click="Header, show menu, icon:avatar">
 153. <img alt="@PaulBoersma" class="avatar float-left mr-1" src="https://avatars1.githubusercontent.com/u/3752591?s=40&amp;v=4" height="20" width="20">
 154. <span class="dropdown-caret"></span>
 155. </summary>
 156. <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-sw">
 157. <li class="dropdown-header header-nav-current-user css-truncate">
 158. Signed in as <strong class="css-truncate-target">PaulBoersma</strong>
 159. </li>
 160. <li class="dropdown-divider"></li>
 161. <li><a class="dropdown-item" href="/PaulBoersma" data-ga-click="Header, go to profile, text:your profile">
 162. Your profile
 163. </a></li>
 164. <li><a class="dropdown-item" href="/PaulBoersma?tab=stars" data-ga-click="Header, go to starred repos, text:your stars">
 165. Your stars
 166. </a></li>
 167. <li><a class="dropdown-item" href="https://gist.github.com/" data-ga-click="Header, your gists, text:your gists">Your gists</a></li>
 168. <li class="dropdown-divider"></li>
 169. <li><a class="dropdown-item" href="https://help.github.com" data-ga-click="Header, go to help, text:help">
 170. Help
 171. </a></li>
 172. <li><a class="dropdown-item" href="/settings/profile" data-ga-click="Header, go to settings, icon:settings">
 173. Settings
 174. </a></li>
 175. <li><!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="logout-form" action="/logout" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="uNo9bDPeXo36OAM44Rl9gIRhELvQjSjRBzs3kStxNpid4PD6gaW0DtoX7YdAhtkG5EHR5hfShY0fciybV9/Oxw==" />
 176. <button type="submit" class="dropdown-item dropdown-signout" data-ga-click="Header, sign out, icon:logout">
 177. Sign out
 178. </button>
 179. </form></li>
 180. </ul>
 181. </details>
 182. </li>
 183. </ul>
 184. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="sr-only right-0" action="/logout" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="LzWU0MzdxB+TbQOKrEbIvnvHkZR57z6xsZ2GxvtbJUwKD1lGfqYunLNC7TUN2Ww4G+dQyb6wk+2p1J3Mh/XdEw==" />
 185. <button type="submit" class="dropdown-item dropdown-signout" data-ga-click="Header, sign out, icon:logout">
 186. Sign out
 187. </button>
 188. </form> </div>
 189. </div>
 190. </div>
 191. </header>
 192. </div>
 193. <div id="start-of-content" class="show-on-focus"></div>
 194. <div id="js-flash-container">
 195. </div>
 196. <div role="main" class="application-main ">
 197. <div itemscope itemtype="http://schema.org/SoftwareSourceCode" class="">
 198. <div id="js-repo-pjax-container" data-pjax-container >
 199. <div class="pagehead repohead instapaper_ignore readability-menu experiment-repo-nav ">
 200. <div class="repohead-details-container clearfix container">
 201. <ul class="pagehead-actions">
 202. <li>
 203. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form data-autosubmit="true" data-remote="true" class="js-social-container" action="/notifications/subscribe" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="WpPcx+N59JzBK5gZ9Y05uG8Ji4AljEQYqvd6KmPE+d7PRZUz6qn/Y7dd4l2QLsxzYBJEuLkSBBUsUoJflD8xWw==" /> <input type="hidden" name="repository_id" id="repository_id" value="26581669" class="form-control" />
 204. <div class="select-menu js-menu-container js-select-menu">
 205. <a href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/subscription"
 206. class="btn btn-sm btn-with-count select-menu-button js-menu-target"
 207. role="button"
 208. aria-haspopup="true"
 209. aria-expanded="false"
 210. aria-label="Toggle repository notifications menu"
 211. data-ga-click="Repository, click Watch settings, action:blob#show">
 212. <span class="js-select-button">
 213. <svg class="octicon octicon-eye" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8.06 2C3 2 0 8 0 8s3 6 8.06 6C13 14 16 8 16 8s-3-6-7.94-6zM8 12c-2.2 0-4-1.78-4-4 0-2.2 1.8-4 4-4 2.22 0 4 1.8 4 4 0 2.22-1.78 4-4 4zm2-4c0 1.11-.89 2-2 2-1.11 0-2-.89-2-2 0-1.11.89-2 2-2 1.11 0 2 .89 2 2z"/></svg>
 214. Watch
 215. </span>
 216. </a>
 217. <a class="social-count js-social-count"
 218. href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/watchers"
 219. aria-label="1 user is watching this repository">
 220. 1
 221. </a>
 222. <div class="select-menu-modal-holder">
 223. <div class="select-menu-modal subscription-menu-modal js-menu-content">
 224. <div class="select-menu-header js-navigation-enable" tabindex="-1">
 225. <svg class="octicon octicon-x js-menu-close" role="img" aria-label="Close" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16"><path fill-rule="evenodd" d="M7.48 8l3.75 3.75-1.48 1.48L6 9.48l-3.75 3.75-1.48-1.48L4.52 8 .77 4.25l1.48-1.48L6 6.52l3.75-3.75 1.48 1.48z"/></svg>
 226. <span class="select-menu-title">Notifications</span>
 227. </div>
 228. <div class="select-menu-list js-navigation-container" role="menu">
 229. <div class="select-menu-item js-navigation-item selected" role="menuitem" tabindex="0">
 230. <svg class="octicon octicon-check select-menu-item-icon" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M12 5l-8 8-4-4 1.5-1.5L4 10l6.5-6.5z"/></svg>
 231. <div class="select-menu-item-text">
 232. <input type="radio" name="do" id="do_included" value="included" checked="checked" />
 233. <span class="select-menu-item-heading">Not watching</span>
 234. <span class="description">Be notified when participating or @mentioned.</span>
 235. <span class="js-select-button-text hidden-select-button-text">
 236. <svg class="octicon octicon-eye" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8.06 2C3 2 0 8 0 8s3 6 8.06 6C13 14 16 8 16 8s-3-6-7.94-6zM8 12c-2.2 0-4-1.78-4-4 0-2.2 1.8-4 4-4 2.22 0 4 1.8 4 4 0 2.22-1.78 4-4 4zm2-4c0 1.11-.89 2-2 2-1.11 0-2-.89-2-2 0-1.11.89-2 2-2 1.11 0 2 .89 2 2z"/></svg>
 237. Watch
 238. </span>
 239. </div>
 240. </div>
 241. <div class="select-menu-item js-navigation-item " role="menuitem" tabindex="0">
 242. <svg class="octicon octicon-check select-menu-item-icon" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M12 5l-8 8-4-4 1.5-1.5L4 10l6.5-6.5z"/></svg>
 243. <div class="select-menu-item-text">
 244. <input type="radio" name="do" id="do_subscribed" value="subscribed" />
 245. <span class="select-menu-item-heading">Watching</span>
 246. <span class="description">Be notified of all conversations.</span>
 247. <span class="js-select-button-text hidden-select-button-text">
 248. <svg class="octicon octicon-eye" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8.06 2C3 2 0 8 0 8s3 6 8.06 6C13 14 16 8 16 8s-3-6-7.94-6zM8 12c-2.2 0-4-1.78-4-4 0-2.2 1.8-4 4-4 2.22 0 4 1.8 4 4 0 2.22-1.78 4-4 4zm2-4c0 1.11-.89 2-2 2-1.11 0-2-.89-2-2 0-1.11.89-2 2-2 1.11 0 2 .89 2 2z"/></svg>
 249. Unwatch
 250. </span>
 251. </div>
 252. </div>
 253. <div class="select-menu-item js-navigation-item " role="menuitem" tabindex="0">
 254. <svg class="octicon octicon-check select-menu-item-icon" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M12 5l-8 8-4-4 1.5-1.5L4 10l6.5-6.5z"/></svg>
 255. <div class="select-menu-item-text">
 256. <input type="radio" name="do" id="do_ignore" value="ignore" />
 257. <span class="select-menu-item-heading">Ignoring</span>
 258. <span class="description">Never be notified.</span>
 259. <span class="js-select-button-text hidden-select-button-text">
 260. <svg class="octicon octicon-mute" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8 2.81v10.38c0 .67-.81 1-1.28.53L3 10H1c-.55 0-1-.45-1-1V7c0-.55.45-1 1-1h2l3.72-3.72C7.19 1.81 8 2.14 8 2.81zm7.53 3.22l-1.06-1.06-1.97 1.97-1.97-1.97-1.06 1.06L11.44 8 9.47 9.97l1.06 1.06 1.97-1.97 1.97 1.97 1.06-1.06L13.56 8l1.97-1.97z"/></svg>
 261. Stop ignoring
 262. </span>
 263. </div>
 264. </div>
 265. </div>
 266. </div>
 267. </div>
 268. </div>
 269. </form>
 270. </li>
 271. <li>
 272. <div class="js-toggler-container js-social-container starring-container ">
 273. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="starred js-social-form" action="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/unstar" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="YwJeY0QMuT136mr2WiZRZdhnudkU4Grx1fP6Hi1TvRyFomYJcya641WP3hrE/nr+jM2t7GHjV7gRifXRSoS7gQ==" />
 274. <input type="hidden" name="context" value="repository"></input>
 275. <button
 276. type="submit"
 277. class="btn btn-sm btn-with-count js-toggler-target"
 278. aria-label="Unstar this repository" title="Unstar mike-fabian/gen-unicode-ctype"
 279. data-ga-click="Repository, click unstar button, action:blob#show; text:Unstar">
 280. <svg class="octicon octicon-star" viewBox="0 0 14 16" version="1.1" width="14" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M14 6l-4.9-.64L7 1 4.9 5.36 0 6l3.6 3.26L2.67 14 7 11.67 11.33 14l-.93-4.74z"/></svg>
 281. Unstar
 282. </button>
 283. <a class="social-count js-social-count" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/stargazers"
 284. aria-label="0 users starred this repository">
 285. 0
 286. </a>
 287. </form>
 288. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="unstarred js-social-form" action="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/star" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="Hi33lA/kCnIh+ZWp9iQSsIzrJv5+Rt8G6q6SZZW9ioco61HbedmsOxMZqZU2UxmIh89E8Y+uhRW6lFu+6YQwNQ==" />
 289. <input type="hidden" name="context" value="repository"></input>
 290. <button
 291. type="submit"
 292. class="btn btn-sm btn-with-count js-toggler-target"
 293. aria-label="Star this repository" title="Star mike-fabian/gen-unicode-ctype"
 294. data-ga-click="Repository, click star button, action:blob#show; text:Star">
 295. <svg class="octicon octicon-star" viewBox="0 0 14 16" version="1.1" width="14" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M14 6l-4.9-.64L7 1 4.9 5.36 0 6l3.6 3.26L2.67 14 7 11.67 11.33 14l-.93-4.74z"/></svg>
 296. Star
 297. </button>
 298. <a class="social-count js-social-count" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/stargazers"
 299. aria-label="0 users starred this repository">
 300. 0
 301. </a>
 302. </form> </div>
 303. </li>
 304. <li>
 305. <a href="#fork-destination-box" class="btn btn-sm btn-with-count"
 306. title="Fork your own copy of mike-fabian/gen-unicode-ctype to your account"
 307. aria-label="Fork your own copy of mike-fabian/gen-unicode-ctype to your account"
 308. rel="facebox"
 309. data-ga-click="Repository, show fork modal, action:blob#show; text:Fork">
 310. <svg class="octicon octicon-repo-forked" viewBox="0 0 10 16" version="1.1" width="10" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8 1a1.993 1.993 0 0 0-1 3.72V6L5 8 3 6V4.72A1.993 1.993 0 0 0 2 1a1.993 1.993 0 0 0-1 3.72V6.5l3 3v1.78A1.993 1.993 0 0 0 5 15a1.993 1.993 0 0 0 1-3.72V9.5l3-3V4.72A1.993 1.993 0 0 0 8 1zM2 4.2C1.34 4.2.8 3.65.8 3c0-.65.55-1.2 1.2-1.2.65 0 1.2.55 1.2 1.2 0 .65-.55 1.2-1.2 1.2zm3 10c-.66 0-1.2-.55-1.2-1.2 0-.65.55-1.2 1.2-1.2.65 0 1.2.55 1.2 1.2 0 .65-.55 1.2-1.2 1.2zm3-10c-.66 0-1.2-.55-1.2-1.2 0-.65.55-1.2 1.2-1.2.65 0 1.2.55 1.2 1.2 0 .65-.55 1.2-1.2 1.2z"/></svg>
 311. Fork
 312. </a>
 313. <div id="fork-destination-box" style="display: none;">
 314. <h2 class="facebox-header" data-facebox-id="facebox-header">Where should we fork this repository?</h2>
 315. <include-fragment src=""
 316. class="js-fork-select-fragment fork-select-fragment"
 317. data-url="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/fork?fragment=1">
 318. <img alt="Loading" src="https://assets-cdn.github.com/images/spinners/octocat-spinner-128.gif" width="64" height="64" />
 319. </include-fragment>
 320. </div>
 321. <a href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/network" class="social-count"
 322. aria-label="0 users forked this repository">
 323. 0
 324. </a>
 325. </li>
 326. </ul>
 327. <h1 class="public ">
 328. <svg class="octicon octicon-repo" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M4 9H3V8h1v1zm0-3H3v1h1V6zm0-2H3v1h1V4zm0-2H3v1h1V2zm8-1v12c0 .55-.45 1-1 1H6v2l-1.5-1.5L3 16v-2H1c-.55 0-1-.45-1-1V1c0-.55.45-1 1-1h10c.55 0 1 .45 1 1zm-1 10H1v2h2v-1h3v1h5v-2zm0-10H2v9h9V1z"/></svg>
 329. <span class="author" itemprop="author"><a class="url fn" rel="author" href="/mike-fabian">mike-fabian</a></span><!--
 330. --><span class="path-divider">/</span><!--
 331. --><strong itemprop="name"><a data-pjax="#js-repo-pjax-container" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype">gen-unicode-ctype</a></strong>
 332. </h1>
 333. </div>
 334. <nav class="reponav js-repo-nav js-sidenav-container-pjax container"
 335. itemscope
 336. itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"
 337. role="navigation"
 338. data-pjax="#js-repo-pjax-container">
 339. <span itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" itemprop="itemListElement">
 340. <a class="js-selected-navigation-item selected reponav-item" itemprop="url" data-hotkey="g c" data-selected-links="repo_source repo_downloads repo_commits repo_releases repo_tags repo_branches repo_packages /mike-fabian/gen-unicode-ctype" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype">
 341. <svg class="octicon octicon-code" viewBox="0 0 14 16" version="1.1" width="14" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M9.5 3L8 4.5 11.5 8 8 11.5 9.5 13 14 8 9.5 3zm-5 0L0 8l4.5 5L6 11.5 2.5 8 6 4.5 4.5 3z"/></svg>
 342. <span itemprop="name">Code</span>
 343. <meta itemprop="position" content="1">
 344. </a> </span>
 345. <span itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" itemprop="itemListElement">
 346. <a itemprop="url" data-hotkey="g i" class="js-selected-navigation-item reponav-item" data-selected-links="repo_issues repo_labels repo_milestones /mike-fabian/gen-unicode-ctype/issues" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/issues">
 347. <svg class="octicon octicon-issue-opened" viewBox="0 0 14 16" version="1.1" width="14" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M7 2.3c3.14 0 5.7 2.56 5.7 5.7s-2.56 5.7-5.7 5.7A5.71 5.71 0 0 1 1.3 8c0-3.14 2.56-5.7 5.7-5.7zM7 1C3.14 1 0 4.14 0 8s3.14 7 7 7 7-3.14 7-7-3.14-7-7-7zm1 3H6v5h2V4zm0 6H6v2h2v-2z"/></svg>
 348. <span itemprop="name">Issues</span>
 349. <span class="Counter">0</span>
 350. <meta itemprop="position" content="2">
 351. </a> </span>
 352. <span itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" itemprop="itemListElement">
 353. <a data-hotkey="g p" itemprop="url" class="js-selected-navigation-item reponav-item" data-selected-links="repo_pulls checks /mike-fabian/gen-unicode-ctype/pulls" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/pulls">
 354. <svg class="octicon octicon-git-pull-request" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M11 11.28V5c-.03-.78-.34-1.47-.94-2.06C9.46 2.35 8.78 2.03 8 2H7V0L4 3l3 3V4h1c.27.02.48.11.69.31.21.2.3.42.31.69v6.28A1.993 1.993 0 0 0 10 15a1.993 1.993 0 0 0 1-3.72zm-1 2.92c-.66 0-1.2-.55-1.2-1.2 0-.65.55-1.2 1.2-1.2.65 0 1.2.55 1.2 1.2 0 .65-.55 1.2-1.2 1.2zM4 3c0-1.11-.89-2-2-2a1.993 1.993 0 0 0-1 3.72v6.56A1.993 1.993 0 0 0 2 15a1.993 1.993 0 0 0 1-3.72V4.72c.59-.34 1-.98 1-1.72zm-.8 10c0 .66-.55 1.2-1.2 1.2-.65 0-1.2-.55-1.2-1.2 0-.65.55-1.2 1.2-1.2.65 0 1.2.55 1.2 1.2zM2 4.2C1.34 4.2.8 3.65.8 3c0-.65.55-1.2 1.2-1.2.65 0 1.2.55 1.2 1.2 0 .65-.55 1.2-1.2 1.2z"/></svg>
 355. <span itemprop="name">Pull requests</span>
 356. <span class="Counter">0</span>
 357. <meta itemprop="position" content="3">
 358. </a> </span>
 359. <a data-hotkey="g b" class="js-selected-navigation-item reponav-item" data-selected-links="repo_projects new_repo_project repo_project /mike-fabian/gen-unicode-ctype/projects" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/projects">
 360. <svg class="octicon octicon-project" viewBox="0 0 15 16" version="1.1" width="15" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M10 12h3V2h-3v10zm-4-2h3V2H6v8zm-4 4h3V2H2v12zm-1 1h13V1H1v14zM14 0H1a1 1 0 0 0-1 1v14a1 1 0 0 0 1 1h13a1 1 0 0 0 1-1V1a1 1 0 0 0-1-1z"/></svg>
 361. Projects
 362. <span class="Counter" >0</span>
 363. </a>
 364. <a class="js-selected-navigation-item reponav-item" data-hotkey="g w" data-selected-links="repo_wiki /mike-fabian/gen-unicode-ctype/wiki" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/wiki">
 365. <svg class="octicon octicon-book" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M3 5h4v1H3V5zm0 3h4V7H3v1zm0 2h4V9H3v1zm11-5h-4v1h4V5zm0 2h-4v1h4V7zm0 2h-4v1h4V9zm2-6v9c0 .55-.45 1-1 1H9.5l-1 1-1-1H2c-.55 0-1-.45-1-1V3c0-.55.45-1 1-1h5.5l1 1 1-1H15c.55 0 1 .45 1 1zm-8 .5L7.5 3H2v9h6V3.5zm7-.5H9.5l-.5.5V12h6V3z"/></svg>
 366. Wiki
 367. </a>
 368. <a class="js-selected-navigation-item reponav-item" data-selected-links="repo_graphs repo_contributors dependency_graph pulse /mike-fabian/gen-unicode-ctype/pulse" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/pulse">
 369. <svg class="octicon octicon-graph" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M16 14v1H0V0h1v14h15zM5 13H3V8h2v5zm4 0H7V3h2v10zm4 0h-2V6h2v7z"/></svg>
 370. Insights
 371. </a>
 372. </nav>
 373. </div>
 374. <div class="container new-discussion-timeline experiment-repo-nav ">
 375. <div class="repository-content ">
 376. <a class="d-none js-permalink-shortcut" data-hotkey="y" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/blob/c6c57c3d2cdbd188b65dd1d40fb4cf0e6ff65e76/gen-unicode-ctype.c">Permalink</a>
 377. <!-- blob contrib key: blob_contributors:v21:203dbe6d11a042c559ce35cf72b654ea -->
 378. <div class="file-navigation">
 379. <div class="select-menu branch-select-menu js-menu-container js-select-menu float-left">
 380. <button class=" btn btn-sm select-menu-button js-menu-target css-truncate" data-hotkey="w"
 381. type="button" aria-label="Switch branches or tags" aria-expanded="false" aria-haspopup="true">
 382. <i>Branch:</i>
 383. <span class="js-select-button css-truncate-target">master</span>
 384. </button>
 385. <div class="select-menu-modal-holder js-menu-content js-navigation-container" data-pjax>
 386. <div class="select-menu-modal">
 387. <div class="select-menu-header">
 388. <svg class="octicon octicon-x js-menu-close" role="img" aria-label="Close" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16"><path fill-rule="evenodd" d="M7.48 8l3.75 3.75-1.48 1.48L6 9.48l-3.75 3.75-1.48-1.48L4.52 8 .77 4.25l1.48-1.48L6 6.52l3.75-3.75 1.48 1.48z"/></svg>
 389. <span class="select-menu-title">Switch branches/tags</span>
 390. </div>
 391. <div class="select-menu-filters">
 392. <div class="select-menu-text-filter">
 393. <input type="text" aria-label="Filter branches/tags" id="context-commitish-filter-field" class="form-control js-filterable-field js-navigation-enable" placeholder="Filter branches/tags">
 394. </div>
 395. <div class="select-menu-tabs">
 396. <ul>
 397. <li class="select-menu-tab">
 398. <a href="#" data-tab-filter="branches" data-filter-placeholder="Filter branches/tags" class="js-select-menu-tab" role="tab">Branches</a>
 399. </li>
 400. <li class="select-menu-tab">
 401. <a href="#" data-tab-filter="tags" data-filter-placeholder="Find a tag…" class="js-select-menu-tab" role="tab">Tags</a>
 402. </li>
 403. </ul>
 404. </div>
 405. </div>
 406. <div class="select-menu-list select-menu-tab-bucket js-select-menu-tab-bucket" data-tab-filter="branches" role="menu">
 407. <div data-filterable-for="context-commitish-filter-field" data-filterable-type="substring">
 408. <a class="select-menu-item js-navigation-item js-navigation-open selected"
 409. href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/blob/master/gen-unicode-ctype.c"
 410. data-name="master"
 411. data-skip-pjax="true"
 412. rel="nofollow">
 413. <svg class="octicon octicon-check select-menu-item-icon" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M12 5l-8 8-4-4 1.5-1.5L4 10l6.5-6.5z"/></svg>
 414. <span class="select-menu-item-text css-truncate-target js-select-menu-filter-text">
 415. master
 416. </span>
 417. </a>
 418. </div>
 419. <div class="select-menu-no-results">Nothing to show</div>
 420. </div>
 421. <div class="select-menu-list select-menu-tab-bucket js-select-menu-tab-bucket" data-tab-filter="tags">
 422. <div data-filterable-for="context-commitish-filter-field" data-filterable-type="substring">
 423. </div>
 424. <div class="select-menu-no-results">Nothing to show</div>
 425. </div>
 426. </div>
 427. </div>
 428. </div>
 429. <div class="BtnGroup float-right">
 430. <a href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/find/master"
 431. class="js-pjax-capture-input btn btn-sm BtnGroup-item"
 432. data-pjax
 433. data-hotkey="t">
 434. Find file
 435. </a>
 436. <clipboard-copy
 437. for="blob-path"
 438. aria-label="Copy file path to clipboard"
 439. class="btn btn-sm BtnGroup-item tooltipped tooltipped-s"
 440. copied-label="Copied!">
 441. Copy path
 442. </clipboard-copy>
 443. </div>
 444. <div id="blob-path" class="breadcrumb">
 445. <span class="repo-root js-repo-root"><span class="js-path-segment"><a data-pjax="true" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype"><span>gen-unicode-ctype</span></a></span></span><span class="separator">/</span><strong class="final-path">gen-unicode-ctype.c</strong>
 446. </div>
 447. </div>
 448. <include-fragment src="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/contributors/master/gen-unicode-ctype.c" class="commit-tease">
 449. <div>
 450. Fetching contributors&hellip;
 451. </div>
 452. <div class="commit-tease-contributors">
 453. <img alt="" class="loader-loading float-left" src="https://assets-cdn.github.com/images/spinners/octocat-spinner-32-EAF2F5.gif" width="16" height="16" />
 454. <span class="loader-error">Cannot retrieve contributors at this time</span>
 455. </div>
 456. </include-fragment>
 457. <div class="file">
 458. <div class="file-header">
 459. <div class="file-actions">
 460. <div class="BtnGroup">
 461. <a id="raw-url" class="btn btn-sm BtnGroup-item" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/raw/master/gen-unicode-ctype.c">Raw</a>
 462. <a class="btn btn-sm js-update-url-with-hash BtnGroup-item" data-hotkey="b" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/blame/master/gen-unicode-ctype.c">Blame</a>
 463. <a rel="nofollow" class="btn btn-sm BtnGroup-item" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/commits/master/gen-unicode-ctype.c">History</a>
 464. </div>
 465. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="inline-form js-update-url-with-hash" action="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/edit/master/gen-unicode-ctype.c" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="wT+V/K3bG8l0/+UVkwcnYon0szTqxGQjNTcHvk51GHjBOIxZm7LXSHkKumf/3abK09Ct4pvQrdqmBCZWGbLc0g==" />
 466. <button class="btn-octicon tooltipped tooltipped-nw" type="submit"
 467. aria-label="Fork this project and edit the file" data-hotkey="e" data-disable-with>
 468. <svg class="octicon octicon-pencil" viewBox="0 0 14 16" version="1.1" width="14" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M0 12v3h3l8-8-3-3-8 8zm3 2H1v-2h1v1h1v1zm10.3-9.3L12 6 9 3l1.3-1.3a.996.996 0 0 1 1.41 0l1.59 1.59c.39.39.39 1.02 0 1.41z"/></svg>
 469. </button>
 470. </form>
 471. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="inline-form" action="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/delete/master/gen-unicode-ctype.c" accept-charset="UTF-8" method="post"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" /><input type="hidden" name="authenticity_token" value="BdcVX2tCicFZEl2jIUDLPNsMYT5aIPJnk6W0YH5hJsdSVOmseTsdzP7a3C/X6OnzPhjKC1FRqE42kUCE9z5HGg==" />
 472. <button class="btn-octicon btn-octicon-danger tooltipped tooltipped-nw" type="submit"
 473. aria-label="Fork this project and delete the file" data-disable-with>
 474. <svg class="octicon octicon-trashcan" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M11 2H9c0-.55-.45-1-1-1H5c-.55 0-1 .45-1 1H2c-.55 0-1 .45-1 1v1c0 .55.45 1 1 1v9c0 .55.45 1 1 1h7c.55 0 1-.45 1-1V5c.55 0 1-.45 1-1V3c0-.55-.45-1-1-1zm-1 12H3V5h1v8h1V5h1v8h1V5h1v8h1V5h1v9zm1-10H2V3h9v1z"/></svg>
 475. </button>
 476. </form> </div>
 477. <div class="file-info">
 478. 785 lines (700 sloc)
 479. <span class="file-info-divider"></span>
 480. 23.7 KB
 481. </div>
 482. </div>
 483. <div itemprop="text" class="blob-wrapper data type-c">
 484. <table class="highlight tab-size js-file-line-container" data-tab-size="8">
 485. <tr>
 486. <td id="L1" class="blob-num js-line-number" data-line-number="1"></td>
 487. <td id="LC1" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Generate a Unicode conforming LC_CTYPE category from a UnicodeData file.</span></td>
 488. </tr>
 489. <tr>
 490. <td id="L2" class="blob-num js-line-number" data-line-number="2"></td>
 491. <td id="LC2" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> Copyright (C) 2000-2014 Free Software Foundation, Inc.</span></td>
 492. </tr>
 493. <tr>
 494. <td id="L3" class="blob-num js-line-number" data-line-number="3"></td>
 495. <td id="LC3" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> This file is part of the GNU C Library.</span></td>
 496. </tr>
 497. <tr>
 498. <td id="L4" class="blob-num js-line-number" data-line-number="4"></td>
 499. <td id="LC4" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> Contributed by Bruno Haible &lt;haible@clisp.cons.org&gt;, 2000.</span></td>
 500. </tr>
 501. <tr>
 502. <td id="L5" class="blob-num js-line-number" data-line-number="5"></td>
 503. <td id="LC5" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"></span></td>
 504. </tr>
 505. <tr>
 506. <td id="L6" class="blob-num js-line-number" data-line-number="6"></td>
 507. <td id="LC6" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or</span></td>
 508. </tr>
 509. <tr>
 510. <td id="L7" class="blob-num js-line-number" data-line-number="7"></td>
 511. <td id="LC7" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> modify it under the terms of the GNU Lesser General Public</span></td>
 512. </tr>
 513. <tr>
 514. <td id="L8" class="blob-num js-line-number" data-line-number="8"></td>
 515. <td id="LC8" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> License as published by the Free Software Foundation; either</span></td>
 516. </tr>
 517. <tr>
 518. <td id="L9" class="blob-num js-line-number" data-line-number="9"></td>
 519. <td id="LC9" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.</span></td>
 520. </tr>
 521. <tr>
 522. <td id="L10" class="blob-num js-line-number" data-line-number="10"></td>
 523. <td id="LC10" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"></span></td>
 524. </tr>
 525. <tr>
 526. <td id="L11" class="blob-num js-line-number" data-line-number="11"></td>
 527. <td id="LC11" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,</span></td>
 528. </tr>
 529. <tr>
 530. <td id="L12" class="blob-num js-line-number" data-line-number="12"></td>
 531. <td id="LC12" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of</span></td>
 532. </tr>
 533. <tr>
 534. <td id="L13" class="blob-num js-line-number" data-line-number="13"></td>
 535. <td id="LC13" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU</span></td>
 536. </tr>
 537. <tr>
 538. <td id="L14" class="blob-num js-line-number" data-line-number="14"></td>
 539. <td id="LC14" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> Lesser General Public License for more details.</span></td>
 540. </tr>
 541. <tr>
 542. <td id="L15" class="blob-num js-line-number" data-line-number="15"></td>
 543. <td id="LC15" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"></span></td>
 544. </tr>
 545. <tr>
 546. <td id="L16" class="blob-num js-line-number" data-line-number="16"></td>
 547. <td id="LC16" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> You should have received a copy of the GNU Lesser General Public</span></td>
 548. </tr>
 549. <tr>
 550. <td id="L17" class="blob-num js-line-number" data-line-number="17"></td>
 551. <td id="LC17" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> License along with the GNU C Library; if not, see</span></td>
 552. </tr>
 553. <tr>
 554. <td id="L18" class="blob-num js-line-number" data-line-number="18"></td>
 555. <td id="LC18" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> &lt;http://www.gnu.org/licenses/&gt;. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 556. </tr>
 557. <tr>
 558. <td id="L19" class="blob-num js-line-number" data-line-number="19"></td>
 559. <td id="LC19" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 560. </td>
 561. </tr>
 562. <tr>
 563. <td id="L20" class="blob-num js-line-number" data-line-number="20"></td>
 564. <td id="LC20" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Usage example:</span></td>
 565. </tr>
 566. <tr>
 567. <td id="L21" class="blob-num js-line-number" data-line-number="21"></td>
 568. <td id="LC21" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> $ gen-unicode /usr/local/share/Unidata/UnicodeData.txt 3.1</span></td>
 569. </tr>
 570. <tr>
 571. <td id="L22" class="blob-num js-line-number" data-line-number="22"></td>
 572. <td id="LC22" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 573. </tr>
 574. <tr>
 575. <td id="L23" class="blob-num js-line-number" data-line-number="23"></td>
 576. <td id="LC23" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 577. </td>
 578. </tr>
 579. <tr>
 580. <td id="L24" class="blob-num js-line-number" data-line-number="24"></td>
 581. <td id="LC24" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&lt;</span>stdio.h<span class="pl-pds">&gt;</span></span></td>
 582. </tr>
 583. <tr>
 584. <td id="L25" class="blob-num js-line-number" data-line-number="25"></td>
 585. <td id="LC25" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&lt;</span>stdlib.h<span class="pl-pds">&gt;</span></span></td>
 586. </tr>
 587. <tr>
 588. <td id="L26" class="blob-num js-line-number" data-line-number="26"></td>
 589. <td id="LC26" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&lt;</span>stdbool.h<span class="pl-pds">&gt;</span></span></td>
 590. </tr>
 591. <tr>
 592. <td id="L27" class="blob-num js-line-number" data-line-number="27"></td>
 593. <td id="LC27" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&lt;</span>string.h<span class="pl-pds">&gt;</span></span></td>
 594. </tr>
 595. <tr>
 596. <td id="L28" class="blob-num js-line-number" data-line-number="28"></td>
 597. <td id="LC28" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&lt;</span>time.h<span class="pl-pds">&gt;</span></span></td>
 598. </tr>
 599. <tr>
 600. <td id="L29" class="blob-num js-line-number" data-line-number="29"></td>
 601. <td id="LC29" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 602. </td>
 603. </tr>
 604. <tr>
 605. <td id="L30" class="blob-num js-line-number" data-line-number="30"></td>
 606. <td id="LC30" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> This structure represents one line in the UnicodeData.txt file. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 607. </tr>
 608. <tr>
 609. <td id="L31" class="blob-num js-line-number" data-line-number="31"></td>
 610. <td id="LC31" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">struct</span> unicode_attribute</td>
 611. </tr>
 612. <tr>
 613. <td id="L32" class="blob-num js-line-number" data-line-number="32"></td>
 614. <td id="LC32" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 615. </tr>
 616. <tr>
 617. <td id="L33" class="blob-num js-line-number" data-line-number="33"></td>
 618. <td id="LC33" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *name; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Character name <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 619. </tr>
 620. <tr>
 621. <td id="L34" class="blob-num js-line-number" data-line-number="34"></td>
 622. <td id="LC34" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *category; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> General category <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 623. </tr>
 624. <tr>
 625. <td id="L35" class="blob-num js-line-number" data-line-number="35"></td>
 626. <td id="LC35" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *combining; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Canonical combining classes <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 627. </tr>
 628. <tr>
 629. <td id="L36" class="blob-num js-line-number" data-line-number="36"></td>
 630. <td id="LC36" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *bidi; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Bidirectional category <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 631. </tr>
 632. <tr>
 633. <td id="L37" class="blob-num js-line-number" data-line-number="37"></td>
 634. <td id="LC37" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *decomposition; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Character decomposition mapping <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 635. </tr>
 636. <tr>
 637. <td id="L38" class="blob-num js-line-number" data-line-number="38"></td>
 638. <td id="LC38" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *decdigit; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Decimal digit value <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 639. </tr>
 640. <tr>
 641. <td id="L39" class="blob-num js-line-number" data-line-number="39"></td>
 642. <td id="LC39" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *digit; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Digit value <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 643. </tr>
 644. <tr>
 645. <td id="L40" class="blob-num js-line-number" data-line-number="40"></td>
 646. <td id="LC40" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *numeric; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Numeric value <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 647. </tr>
 648. <tr>
 649. <td id="L41" class="blob-num js-line-number" data-line-number="41"></td>
 650. <td id="LC41" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">int</span> mirrored; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> mirrored <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 651. </tr>
 652. <tr>
 653. <td id="L42" class="blob-num js-line-number" data-line-number="42"></td>
 654. <td id="LC42" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *oldname; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Old Unicode 1.0 name <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 655. </tr>
 656. <tr>
 657. <td id="L43" class="blob-num js-line-number" data-line-number="43"></td>
 658. <td id="LC43" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *comment; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Comment <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 659. </tr>
 660. <tr>
 661. <td id="L44" class="blob-num js-line-number" data-line-number="44"></td>
 662. <td id="LC44" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> upper; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Uppercase mapping <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 663. </tr>
 664. <tr>
 665. <td id="L45" class="blob-num js-line-number" data-line-number="45"></td>
 666. <td id="LC45" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> lower; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Lowercase mapping <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 667. </tr>
 668. <tr>
 669. <td id="L46" class="blob-num js-line-number" data-line-number="46"></td>
 670. <td id="LC46" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> title; <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Titlecase mapping <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 671. </tr>
 672. <tr>
 673. <td id="L47" class="blob-num js-line-number" data-line-number="47"></td>
 674. <td id="LC47" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">};</td>
 675. </tr>
 676. <tr>
 677. <td id="L48" class="blob-num js-line-number" data-line-number="48"></td>
 678. <td id="LC48" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 679. </td>
 680. </tr>
 681. <tr>
 682. <td id="L49" class="blob-num js-line-number" data-line-number="49"></td>
 683. <td id="LC49" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Missing fields are represented with &quot;&quot; for strings, and NONE for</span></td>
 684. </tr>
 685. <tr>
 686. <td id="L50" class="blob-num js-line-number" data-line-number="50"></td>
 687. <td id="LC50" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> characters. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 688. </tr>
 689. <tr>
 690. <td id="L51" class="blob-num js-line-number" data-line-number="51"></td>
 691. <td id="LC51" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">define</span> <span class="pl-en">NONE</span> (~(<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span>)<span class="pl-c1">0</span>)</td>
 692. </tr>
 693. <tr>
 694. <td id="L52" class="blob-num js-line-number" data-line-number="52"></td>
 695. <td id="LC52" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 696. </td>
 697. </tr>
 698. <tr>
 699. <td id="L53" class="blob-num js-line-number" data-line-number="53"></td>
 700. <td id="LC53" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> The entire contents of the UnicodeData.txt file. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 701. </tr>
 702. <tr>
 703. <td id="L54" class="blob-num js-line-number" data-line-number="54"></td>
 704. <td id="LC54" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">struct</span> unicode_attribute unicode_attributes [<span class="pl-c1">0x110000</span>];</td>
 705. </tr>
 706. <tr>
 707. <td id="L55" class="blob-num js-line-number" data-line-number="55"></td>
 708. <td id="LC55" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 709. </td>
 710. </tr>
 711. <tr>
 712. <td id="L56" class="blob-num js-line-number" data-line-number="56"></td>
 713. <td id="LC56" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Stores in unicode_attributes[i] the values from the given fields. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 714. </tr>
 715. <tr>
 716. <td id="L57" class="blob-num js-line-number" data-line-number="57"></td>
 717. <td id="LC57" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span></td>
 718. </tr>
 719. <tr>
 720. <td id="L58" class="blob-num js-line-number" data-line-number="58"></td>
 721. <td id="LC58" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">fill_attribute</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> i,</td>
 722. </tr>
 723. <tr>
 724. <td id="L59" class="blob-num js-line-number" data-line-number="59"></td>
 725. <td id="LC59" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field1, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field2,</td>
 726. </tr>
 727. <tr>
 728. <td id="L60" class="blob-num js-line-number" data-line-number="60"></td>
 729. <td id="LC60" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field3, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field4,</td>
 730. </tr>
 731. <tr>
 732. <td id="L61" class="blob-num js-line-number" data-line-number="61"></td>
 733. <td id="LC61" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field5, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field6,</td>
 734. </tr>
 735. <tr>
 736. <td id="L62" class="blob-num js-line-number" data-line-number="62"></td>
 737. <td id="LC62" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field7, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field8,</td>
 738. </tr>
 739. <tr>
 740. <td id="L63" class="blob-num js-line-number" data-line-number="63"></td>
 741. <td id="LC63" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field9, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field10,</td>
 742. </tr>
 743. <tr>
 744. <td id="L64" class="blob-num js-line-number" data-line-number="64"></td>
 745. <td id="LC64" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field11, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field12,</td>
 746. </tr>
 747. <tr>
 748. <td id="L65" class="blob-num js-line-number" data-line-number="65"></td>
 749. <td id="LC65" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field13, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *field14)</td>
 750. </tr>
 751. <tr>
 752. <td id="L66" class="blob-num js-line-number" data-line-number="66"></td>
 753. <td id="LC66" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 754. </tr>
 755. <tr>
 756. <td id="L67" class="blob-num js-line-number" data-line-number="67"></td>
 757. <td id="LC67" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">struct</span> unicode_attribute * uni;</td>
 758. </tr>
 759. <tr>
 760. <td id="L68" class="blob-num js-line-number" data-line-number="68"></td>
 761. <td id="LC68" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 762. </td>
 763. </tr>
 764. <tr>
 765. <td id="L69" class="blob-num js-line-number" data-line-number="69"></td>
 766. <td id="LC69" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (i &gt;= <span class="pl-c1">0x110000</span>)</td>
 767. </tr>
 768. <tr>
 769. <td id="L70" class="blob-num js-line-number" data-line-number="70"></td>
 770. <td id="LC70" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 771. </tr>
 772. <tr>
 773. <td id="L71" class="blob-num js-line-number" data-line-number="71"></td>
 774. <td id="LC71" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>index too large<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 775. </tr>
 776. <tr>
 777. <td id="L72" class="blob-num js-line-number" data-line-number="72"></td>
 778. <td id="LC72" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 779. </tr>
 780. <tr>
 781. <td id="L73" class="blob-num js-line-number" data-line-number="73"></td>
 782. <td id="LC73" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 783. </tr>
 784. <tr>
 785. <td id="L74" class="blob-num js-line-number" data-line-number="74"></td>
 786. <td id="LC74" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">strcmp</span> (field2, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>Cs<span class="pl-pds">&quot;</span></span>) == <span class="pl-c1">0</span>)</td>
 787. </tr>
 788. <tr>
 789. <td id="L75" class="blob-num js-line-number" data-line-number="75"></td>
 790. <td id="LC75" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Surrogates are UTF-16 artefacts, not real characters. Ignore them. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 791. </tr>
 792. <tr>
 793. <td id="L76" class="blob-num js-line-number" data-line-number="76"></td>
 794. <td id="LC76" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span>;</td>
 795. </tr>
 796. <tr>
 797. <td id="L77" class="blob-num js-line-number" data-line-number="77"></td>
 798. <td id="LC77" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni = &amp;unicode_attributes[i];</td>
 799. </tr>
 800. <tr>
 801. <td id="L78" class="blob-num js-line-number" data-line-number="78"></td>
 802. <td id="LC78" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Copy the strings. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 803. </tr>
 804. <tr>
 805. <td id="L79" class="blob-num js-line-number" data-line-number="79"></td>
 806. <td id="LC79" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;name = <span class="pl-c1">strdup</span> (field1);</td>
 807. </tr>
 808. <tr>
 809. <td id="L80" class="blob-num js-line-number" data-line-number="80"></td>
 810. <td id="LC80" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;category = (field2[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field2));</td>
 811. </tr>
 812. <tr>
 813. <td id="L81" class="blob-num js-line-number" data-line-number="81"></td>
 814. <td id="LC81" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;combining = (field3[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field3));</td>
 815. </tr>
 816. <tr>
 817. <td id="L82" class="blob-num js-line-number" data-line-number="82"></td>
 818. <td id="LC82" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;bidi = (field4[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field4));</td>
 819. </tr>
 820. <tr>
 821. <td id="L83" class="blob-num js-line-number" data-line-number="83"></td>
 822. <td id="LC83" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;decomposition = (field5[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field5));</td>
 823. </tr>
 824. <tr>
 825. <td id="L84" class="blob-num js-line-number" data-line-number="84"></td>
 826. <td id="LC84" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;decdigit = (field6[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field6));</td>
 827. </tr>
 828. <tr>
 829. <td id="L85" class="blob-num js-line-number" data-line-number="85"></td>
 830. <td id="LC85" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;digit = (field7[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field7));</td>
 831. </tr>
 832. <tr>
 833. <td id="L86" class="blob-num js-line-number" data-line-number="86"></td>
 834. <td id="LC86" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;numeric = (field8[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field8));</td>
 835. </tr>
 836. <tr>
 837. <td id="L87" class="blob-num js-line-number" data-line-number="87"></td>
 838. <td id="LC87" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;mirrored = (field9[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>Y<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 839. </tr>
 840. <tr>
 841. <td id="L88" class="blob-num js-line-number" data-line-number="88"></td>
 842. <td id="LC88" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;oldname = (field10[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field10));</td>
 843. </tr>
 844. <tr>
 845. <td id="L89" class="blob-num js-line-number" data-line-number="89"></td>
 846. <td id="LC89" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;comment = (field11[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-c1">strdup</span> (field11));</td>
 847. </tr>
 848. <tr>
 849. <td id="L90" class="blob-num js-line-number" data-line-number="90"></td>
 850. <td id="LC90" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;upper = (field12[<span class="pl-c1">0</span>] ==<span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? NONE : <span class="pl-c1">strtoul</span> (field12, <span class="pl-c1">NULL</span>, <span class="pl-c1">16</span>));</td>
 851. </tr>
 852. <tr>
 853. <td id="L91" class="blob-num js-line-number" data-line-number="91"></td>
 854. <td id="LC91" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;lower = (field13[<span class="pl-c1">0</span>] ==<span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? NONE : <span class="pl-c1">strtoul</span> (field13, <span class="pl-c1">NULL</span>, <span class="pl-c1">16</span>));</td>
 855. </tr>
 856. <tr>
 857. <td id="L92" class="blob-num js-line-number" data-line-number="92"></td>
 858. <td id="LC92" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> uni-&gt;title = (field14[<span class="pl-c1">0</span>] ==<span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span> ? NONE : <span class="pl-c1">strtoul</span> (field14, <span class="pl-c1">NULL</span>, <span class="pl-c1">16</span>));</td>
 859. </tr>
 860. <tr>
 861. <td id="L93" class="blob-num js-line-number" data-line-number="93"></td>
 862. <td id="LC93" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 863. </tr>
 864. <tr>
 865. <td id="L94" class="blob-num js-line-number" data-line-number="94"></td>
 866. <td id="LC94" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 867. </td>
 868. </tr>
 869. <tr>
 870. <td id="L95" class="blob-num js-line-number" data-line-number="95"></td>
 871. <td id="LC95" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Maximum length of a field in the UnicodeData.txt file. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 872. </tr>
 873. <tr>
 874. <td id="L96" class="blob-num js-line-number" data-line-number="96"></td>
 875. <td id="LC96" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">define</span> <span class="pl-en">FIELDLEN</span> <span class="pl-c1">120</span></td>
 876. </tr>
 877. <tr>
 878. <td id="L97" class="blob-num js-line-number" data-line-number="97"></td>
 879. <td id="LC97" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 880. </td>
 881. </tr>
 882. <tr>
 883. <td id="L98" class="blob-num js-line-number" data-line-number="98"></td>
 884. <td id="LC98" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Reads the next field from STREAM. The buffer BUFFER has size FIELDLEN.</span></td>
 885. </tr>
 886. <tr>
 887. <td id="L99" class="blob-num js-line-number" data-line-number="99"></td>
 888. <td id="LC99" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> Reads up to (but excluding) DELIM.</span></td>
 889. </tr>
 890. <tr>
 891. <td id="L100" class="blob-num js-line-number" data-line-number="100"></td>
 892. <td id="LC100" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> Returns 1 when a field was successfully read, otherwise 0. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 893. </tr>
 894. <tr>
 895. <td id="L101" class="blob-num js-line-number" data-line-number="101"></td>
 896. <td id="LC101" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">int</span></td>
 897. </tr>
 898. <tr>
 899. <td id="L102" class="blob-num js-line-number" data-line-number="102"></td>
 900. <td id="LC102" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">getfield</span> (<span class="pl-c1">FILE</span> *stream, <span class="pl-k">char</span> *buffer, <span class="pl-k">int</span> delim)</td>
 901. </tr>
 902. <tr>
 903. <td id="L103" class="blob-num js-line-number" data-line-number="103"></td>
 904. <td id="LC103" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 905. </tr>
 906. <tr>
 907. <td id="L104" class="blob-num js-line-number" data-line-number="104"></td>
 908. <td id="LC104" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">int</span> count = <span class="pl-c1">0</span>;</td>
 909. </tr>
 910. <tr>
 911. <td id="L105" class="blob-num js-line-number" data-line-number="105"></td>
 912. <td id="LC105" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">int</span> c;</td>
 913. </tr>
 914. <tr>
 915. <td id="L106" class="blob-num js-line-number" data-line-number="106"></td>
 916. <td id="LC106" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 917. </td>
 918. </tr>
 919. <tr>
 920. <td id="L107" class="blob-num js-line-number" data-line-number="107"></td>
 921. <td id="LC107" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (; (c = <span class="pl-c1">getc</span> (stream)), (c != EOF &amp;&amp; c != delim); )</td>
 922. </tr>
 923. <tr>
 924. <td id="L108" class="blob-num js-line-number" data-line-number="108"></td>
 925. <td id="LC108" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 926. </tr>
 927. <tr>
 928. <td id="L109" class="blob-num js-line-number" data-line-number="109"></td>
 929. <td id="LC109" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> The original unicode.org UnicodeData.txt file happens to have</span></td>
 930. </tr>
 931. <tr>
 932. <td id="L110" class="blob-num js-line-number" data-line-number="110"></td>
 933. <td id="LC110" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> CR/LF line terminators. Silently convert to LF. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 934. </tr>
 935. <tr>
 936. <td id="L111" class="blob-num js-line-number" data-line-number="111"></td>
 937. <td id="LC111" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (c == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\r</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span>)</td>
 938. </tr>
 939. <tr>
 940. <td id="L112" class="blob-num js-line-number" data-line-number="112"></td>
 941. <td id="LC112" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">continue</span>;</td>
 942. </tr>
 943. <tr>
 944. <td id="L113" class="blob-num js-line-number" data-line-number="113"></td>
 945. <td id="LC113" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 946. </td>
 947. </tr>
 948. <tr>
 949. <td id="L114" class="blob-num js-line-number" data-line-number="114"></td>
 950. <td id="LC114" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Put c into the buffer. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 951. </tr>
 952. <tr>
 953. <td id="L115" class="blob-num js-line-number" data-line-number="115"></td>
 954. <td id="LC115" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (++count &gt;= FIELDLEN - <span class="pl-c1">1</span>)</td>
 955. </tr>
 956. <tr>
 957. <td id="L116" class="blob-num js-line-number" data-line-number="116"></td>
 958. <td id="LC116" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 959. </tr>
 960. <tr>
 961. <td id="L117" class="blob-num js-line-number" data-line-number="117"></td>
 962. <td id="LC117" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>field too long<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 963. </tr>
 964. <tr>
 965. <td id="L118" class="blob-num js-line-number" data-line-number="118"></td>
 966. <td id="LC118" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 967. </tr>
 968. <tr>
 969. <td id="L119" class="blob-num js-line-number" data-line-number="119"></td>
 970. <td id="LC119" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 971. </tr>
 972. <tr>
 973. <td id="L120" class="blob-num js-line-number" data-line-number="120"></td>
 974. <td id="LC120" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> *buffer++ = c;</td>
 975. </tr>
 976. <tr>
 977. <td id="L121" class="blob-num js-line-number" data-line-number="121"></td>
 978. <td id="LC121" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 979. </tr>
 980. <tr>
 981. <td id="L122" class="blob-num js-line-number" data-line-number="122"></td>
 982. <td id="LC122" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 983. </td>
 984. </tr>
 985. <tr>
 986. <td id="L123" class="blob-num js-line-number" data-line-number="123"></td>
 987. <td id="LC123" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (c == EOF)</td>
 988. </tr>
 989. <tr>
 990. <td id="L124" class="blob-num js-line-number" data-line-number="124"></td>
 991. <td id="LC124" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> <span class="pl-c1">0</span>;</td>
 992. </tr>
 993. <tr>
 994. <td id="L125" class="blob-num js-line-number" data-line-number="125"></td>
 995. <td id="LC125" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 996. </td>
 997. </tr>
 998. <tr>
 999. <td id="L126" class="blob-num js-line-number" data-line-number="126"></td>
 1000. <td id="LC126" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> *buffer = <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span>;</td>
 1001. </tr>
 1002. <tr>
 1003. <td id="L127" class="blob-num js-line-number" data-line-number="127"></td>
 1004. <td id="LC127" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> <span class="pl-c1">1</span>;</td>
 1005. </tr>
 1006. <tr>
 1007. <td id="L128" class="blob-num js-line-number" data-line-number="128"></td>
 1008. <td id="LC128" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1009. </tr>
 1010. <tr>
 1011. <td id="L129" class="blob-num js-line-number" data-line-number="129"></td>
 1012. <td id="LC129" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1013. </td>
 1014. </tr>
 1015. <tr>
 1016. <td id="L130" class="blob-num js-line-number" data-line-number="130"></td>
 1017. <td id="LC130" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Stores in unicode_attributes[] the entire contents of the UnicodeData.txt</span></td>
 1018. </tr>
 1019. <tr>
 1020. <td id="L131" class="blob-num js-line-number" data-line-number="131"></td>
 1021. <td id="LC131" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> file. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1022. </tr>
 1023. <tr>
 1024. <td id="L132" class="blob-num js-line-number" data-line-number="132"></td>
 1025. <td id="LC132" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span></td>
 1026. </tr>
 1027. <tr>
 1028. <td id="L133" class="blob-num js-line-number" data-line-number="133"></td>
 1029. <td id="LC133" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">fill_attributes</span> (<span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *unicodedata_filename)</td>
 1030. </tr>
 1031. <tr>
 1032. <td id="L134" class="blob-num js-line-number" data-line-number="134"></td>
 1033. <td id="LC134" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1034. </tr>
 1035. <tr>
 1036. <td id="L135" class="blob-num js-line-number" data-line-number="135"></td>
 1037. <td id="LC135" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> i, j;</td>
 1038. </tr>
 1039. <tr>
 1040. <td id="L136" class="blob-num js-line-number" data-line-number="136"></td>
 1041. <td id="LC136" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">FILE</span> *stream;</td>
 1042. </tr>
 1043. <tr>
 1044. <td id="L137" class="blob-num js-line-number" data-line-number="137"></td>
 1045. <td id="LC137" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field0[FIELDLEN];</td>
 1046. </tr>
 1047. <tr>
 1048. <td id="L138" class="blob-num js-line-number" data-line-number="138"></td>
 1049. <td id="LC138" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field1[FIELDLEN];</td>
 1050. </tr>
 1051. <tr>
 1052. <td id="L139" class="blob-num js-line-number" data-line-number="139"></td>
 1053. <td id="LC139" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field2[FIELDLEN];</td>
 1054. </tr>
 1055. <tr>
 1056. <td id="L140" class="blob-num js-line-number" data-line-number="140"></td>
 1057. <td id="LC140" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field3[FIELDLEN];</td>
 1058. </tr>
 1059. <tr>
 1060. <td id="L141" class="blob-num js-line-number" data-line-number="141"></td>
 1061. <td id="LC141" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field4[FIELDLEN];</td>
 1062. </tr>
 1063. <tr>
 1064. <td id="L142" class="blob-num js-line-number" data-line-number="142"></td>
 1065. <td id="LC142" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field5[FIELDLEN];</td>
 1066. </tr>
 1067. <tr>
 1068. <td id="L143" class="blob-num js-line-number" data-line-number="143"></td>
 1069. <td id="LC143" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field6[FIELDLEN];</td>
 1070. </tr>
 1071. <tr>
 1072. <td id="L144" class="blob-num js-line-number" data-line-number="144"></td>
 1073. <td id="LC144" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field7[FIELDLEN];</td>
 1074. </tr>
 1075. <tr>
 1076. <td id="L145" class="blob-num js-line-number" data-line-number="145"></td>
 1077. <td id="LC145" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field8[FIELDLEN];</td>
 1078. </tr>
 1079. <tr>
 1080. <td id="L146" class="blob-num js-line-number" data-line-number="146"></td>
 1081. <td id="LC146" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field9[FIELDLEN];</td>
 1082. </tr>
 1083. <tr>
 1084. <td id="L147" class="blob-num js-line-number" data-line-number="147"></td>
 1085. <td id="LC147" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field10[FIELDLEN];</td>
 1086. </tr>
 1087. <tr>
 1088. <td id="L148" class="blob-num js-line-number" data-line-number="148"></td>
 1089. <td id="LC148" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field11[FIELDLEN];</td>
 1090. </tr>
 1091. <tr>
 1092. <td id="L149" class="blob-num js-line-number" data-line-number="149"></td>
 1093. <td id="LC149" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field12[FIELDLEN];</td>
 1094. </tr>
 1095. <tr>
 1096. <td id="L150" class="blob-num js-line-number" data-line-number="150"></td>
 1097. <td id="LC150" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field13[FIELDLEN];</td>
 1098. </tr>
 1099. <tr>
 1100. <td id="L151" class="blob-num js-line-number" data-line-number="151"></td>
 1101. <td id="LC151" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> field14[FIELDLEN];</td>
 1102. </tr>
 1103. <tr>
 1104. <td id="L152" class="blob-num js-line-number" data-line-number="152"></td>
 1105. <td id="LC152" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">int</span> lineno = <span class="pl-c1">0</span>;</td>
 1106. </tr>
 1107. <tr>
 1108. <td id="L153" class="blob-num js-line-number" data-line-number="153"></td>
 1109. <td id="LC153" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1110. </td>
 1111. </tr>
 1112. <tr>
 1113. <td id="L154" class="blob-num js-line-number" data-line-number="154"></td>
 1114. <td id="LC154" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (i = <span class="pl-c1">0</span>; i &lt; <span class="pl-c1">0x110000</span>; i++)</td>
 1115. </tr>
 1116. <tr>
 1117. <td id="L155" class="blob-num js-line-number" data-line-number="155"></td>
 1118. <td id="LC155" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> unicode_attributes[i].<span class="pl-smi">name</span> = <span class="pl-c1">NULL</span>;</td>
 1119. </tr>
 1120. <tr>
 1121. <td id="L156" class="blob-num js-line-number" data-line-number="156"></td>
 1122. <td id="LC156" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1123. </td>
 1124. </tr>
 1125. <tr>
 1126. <td id="L157" class="blob-num js-line-number" data-line-number="157"></td>
 1127. <td id="LC157" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> stream = <span class="pl-c1">fopen</span> (unicodedata_filename, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>r<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 1128. </tr>
 1129. <tr>
 1130. <td id="L158" class="blob-num js-line-number" data-line-number="158"></td>
 1131. <td id="LC158" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (stream == <span class="pl-c1">NULL</span>)</td>
 1132. </tr>
 1133. <tr>
 1134. <td id="L159" class="blob-num js-line-number" data-line-number="159"></td>
 1135. <td id="LC159" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1136. </tr>
 1137. <tr>
 1138. <td id="L160" class="blob-num js-line-number" data-line-number="160"></td>
 1139. <td id="LC160" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>error during fopen of &#39;<span class="pl-c1">%s</span>&#39;<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, unicodedata_filename);</td>
 1140. </tr>
 1141. <tr>
 1142. <td id="L161" class="blob-num js-line-number" data-line-number="161"></td>
 1143. <td id="LC161" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 1144. </tr>
 1145. <tr>
 1146. <td id="L162" class="blob-num js-line-number" data-line-number="162"></td>
 1147. <td id="LC162" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1148. </tr>
 1149. <tr>
 1150. <td id="L163" class="blob-num js-line-number" data-line-number="163"></td>
 1151. <td id="LC163" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1152. </td>
 1153. </tr>
 1154. <tr>
 1155. <td id="L164" class="blob-num js-line-number" data-line-number="164"></td>
 1156. <td id="LC164" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (;;)</td>
 1157. </tr>
 1158. <tr>
 1159. <td id="L165" class="blob-num js-line-number" data-line-number="165"></td>
 1160. <td id="LC165" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1161. </tr>
 1162. <tr>
 1163. <td id="L166" class="blob-num js-line-number" data-line-number="166"></td>
 1164. <td id="LC166" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">int</span> n;</td>
 1165. </tr>
 1166. <tr>
 1167. <td id="L167" class="blob-num js-line-number" data-line-number="167"></td>
 1168. <td id="LC167" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1169. </td>
 1170. </tr>
 1171. <tr>
 1172. <td id="L168" class="blob-num js-line-number" data-line-number="168"></td>
 1173. <td id="LC168" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> lineno++;</td>
 1174. </tr>
 1175. <tr>
 1176. <td id="L169" class="blob-num js-line-number" data-line-number="169"></td>
 1177. <td id="LC169" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n = <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field0, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1178. </tr>
 1179. <tr>
 1180. <td id="L170" class="blob-num js-line-number" data-line-number="170"></td>
 1181. <td id="LC170" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field1, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1182. </tr>
 1183. <tr>
 1184. <td id="L171" class="blob-num js-line-number" data-line-number="171"></td>
 1185. <td id="LC171" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field2, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1186. </tr>
 1187. <tr>
 1188. <td id="L172" class="blob-num js-line-number" data-line-number="172"></td>
 1189. <td id="LC172" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field3, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1190. </tr>
 1191. <tr>
 1192. <td id="L173" class="blob-num js-line-number" data-line-number="173"></td>
 1193. <td id="LC173" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field4, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1194. </tr>
 1195. <tr>
 1196. <td id="L174" class="blob-num js-line-number" data-line-number="174"></td>
 1197. <td id="LC174" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field5, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1198. </tr>
 1199. <tr>
 1200. <td id="L175" class="blob-num js-line-number" data-line-number="175"></td>
 1201. <td id="LC175" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field6, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1202. </tr>
 1203. <tr>
 1204. <td id="L176" class="blob-num js-line-number" data-line-number="176"></td>
 1205. <td id="LC176" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field7, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1206. </tr>
 1207. <tr>
 1208. <td id="L177" class="blob-num js-line-number" data-line-number="177"></td>
 1209. <td id="LC177" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field8, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1210. </tr>
 1211. <tr>
 1212. <td id="L178" class="blob-num js-line-number" data-line-number="178"></td>
 1213. <td id="LC178" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field9, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1214. </tr>
 1215. <tr>
 1216. <td id="L179" class="blob-num js-line-number" data-line-number="179"></td>
 1217. <td id="LC179" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field10, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1218. </tr>
 1219. <tr>
 1220. <td id="L180" class="blob-num js-line-number" data-line-number="180"></td>
 1221. <td id="LC180" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field11, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1222. </tr>
 1223. <tr>
 1224. <td id="L181" class="blob-num js-line-number" data-line-number="181"></td>
 1225. <td id="LC181" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field12, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1226. </tr>
 1227. <tr>
 1228. <td id="L182" class="blob-num js-line-number" data-line-number="182"></td>
 1229. <td id="LC182" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field13, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1230. </tr>
 1231. <tr>
 1232. <td id="L183" class="blob-num js-line-number" data-line-number="183"></td>
 1233. <td id="LC183" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field14, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1234. </tr>
 1235. <tr>
 1236. <td id="L184" class="blob-num js-line-number" data-line-number="184"></td>
 1237. <td id="LC184" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (n == <span class="pl-c1">0</span>)</td>
 1238. </tr>
 1239. <tr>
 1240. <td id="L185" class="blob-num js-line-number" data-line-number="185"></td>
 1241. <td id="LC185" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">break</span>;</td>
 1242. </tr>
 1243. <tr>
 1244. <td id="L186" class="blob-num js-line-number" data-line-number="186"></td>
 1245. <td id="LC186" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (n != <span class="pl-c1">15</span>)</td>
 1246. </tr>
 1247. <tr>
 1248. <td id="L187" class="blob-num js-line-number" data-line-number="187"></td>
 1249. <td id="LC187" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1250. </tr>
 1251. <tr>
 1252. <td id="L188" class="blob-num js-line-number" data-line-number="188"></td>
 1253. <td id="LC188" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>short line in&#39;<span class="pl-c1">%s</span>&#39;:<span class="pl-c1">%d</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>,</td>
 1254. </tr>
 1255. <tr>
 1256. <td id="L189" class="blob-num js-line-number" data-line-number="189"></td>
 1257. <td id="LC189" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> unicodedata_filename, lineno);</td>
 1258. </tr>
 1259. <tr>
 1260. <td id="L190" class="blob-num js-line-number" data-line-number="190"></td>
 1261. <td id="LC190" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 1262. </tr>
 1263. <tr>
 1264. <td id="L191" class="blob-num js-line-number" data-line-number="191"></td>
 1265. <td id="LC191" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1266. </tr>
 1267. <tr>
 1268. <td id="L192" class="blob-num js-line-number" data-line-number="192"></td>
 1269. <td id="LC192" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> i = <span class="pl-c1">strtoul</span> (field0, <span class="pl-c1">NULL</span>, <span class="pl-c1">16</span>);</td>
 1270. </tr>
 1271. <tr>
 1272. <td id="L193" class="blob-num js-line-number" data-line-number="193"></td>
 1273. <td id="LC193" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (field1[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>&lt;<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1274. </tr>
 1275. <tr>
 1276. <td id="L194" class="blob-num js-line-number" data-line-number="194"></td>
 1277. <td id="LC194" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; <span class="pl-c1">strlen</span> (field1) &gt;= <span class="pl-c1">9</span></td>
 1278. </tr>
 1279. <tr>
 1280. <td id="L195" class="blob-num js-line-number" data-line-number="195"></td>
 1281. <td id="LC195" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !<span class="pl-c1">strcmp</span> (field1 + <span class="pl-c1">strlen</span>(field1) - <span class="pl-c1">8</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>, First&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>))</td>
 1282. </tr>
 1283. <tr>
 1284. <td id="L196" class="blob-num js-line-number" data-line-number="196"></td>
 1285. <td id="LC196" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1286. </tr>
 1287. <tr>
 1288. <td id="L197" class="blob-num js-line-number" data-line-number="197"></td>
 1289. <td id="LC197" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Deal with a range. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1290. </tr>
 1291. <tr>
 1292. <td id="L198" class="blob-num js-line-number" data-line-number="198"></td>
 1293. <td id="LC198" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> lineno++;</td>
 1294. </tr>
 1295. <tr>
 1296. <td id="L199" class="blob-num js-line-number" data-line-number="199"></td>
 1297. <td id="LC199" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n = <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field0, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1298. </tr>
 1299. <tr>
 1300. <td id="L200" class="blob-num js-line-number" data-line-number="200"></td>
 1301. <td id="LC200" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field1, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1302. </tr>
 1303. <tr>
 1304. <td id="L201" class="blob-num js-line-number" data-line-number="201"></td>
 1305. <td id="LC201" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field2, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1306. </tr>
 1307. <tr>
 1308. <td id="L202" class="blob-num js-line-number" data-line-number="202"></td>
 1309. <td id="LC202" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field3, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1310. </tr>
 1311. <tr>
 1312. <td id="L203" class="blob-num js-line-number" data-line-number="203"></td>
 1313. <td id="LC203" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field4, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1314. </tr>
 1315. <tr>
 1316. <td id="L204" class="blob-num js-line-number" data-line-number="204"></td>
 1317. <td id="LC204" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field5, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1318. </tr>
 1319. <tr>
 1320. <td id="L205" class="blob-num js-line-number" data-line-number="205"></td>
 1321. <td id="LC205" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field6, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1322. </tr>
 1323. <tr>
 1324. <td id="L206" class="blob-num js-line-number" data-line-number="206"></td>
 1325. <td id="LC206" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field7, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1326. </tr>
 1327. <tr>
 1328. <td id="L207" class="blob-num js-line-number" data-line-number="207"></td>
 1329. <td id="LC207" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field8, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1330. </tr>
 1331. <tr>
 1332. <td id="L208" class="blob-num js-line-number" data-line-number="208"></td>
 1333. <td id="LC208" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field9, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1334. </tr>
 1335. <tr>
 1336. <td id="L209" class="blob-num js-line-number" data-line-number="209"></td>
 1337. <td id="LC209" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field10, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1338. </tr>
 1339. <tr>
 1340. <td id="L210" class="blob-num js-line-number" data-line-number="210"></td>
 1341. <td id="LC210" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field11, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1342. </tr>
 1343. <tr>
 1344. <td id="L211" class="blob-num js-line-number" data-line-number="211"></td>
 1345. <td id="LC211" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field12, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1346. </tr>
 1347. <tr>
 1348. <td id="L212" class="blob-num js-line-number" data-line-number="212"></td>
 1349. <td id="LC212" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field13, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>;<span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1350. </tr>
 1351. <tr>
 1352. <td id="L213" class="blob-num js-line-number" data-line-number="213"></td>
 1353. <td id="LC213" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> n += <span class="pl-c1">getfield</span> (stream, field14, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span>);</td>
 1354. </tr>
 1355. <tr>
 1356. <td id="L214" class="blob-num js-line-number" data-line-number="214"></td>
 1357. <td id="LC214" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (n != <span class="pl-c1">15</span>)</td>
 1358. </tr>
 1359. <tr>
 1360. <td id="L215" class="blob-num js-line-number" data-line-number="215"></td>
 1361. <td id="LC215" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1362. </tr>
 1363. <tr>
 1364. <td id="L216" class="blob-num js-line-number" data-line-number="216"></td>
 1365. <td id="LC216" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>missing end range in &#39;<span class="pl-c1">%s</span>&#39;:<span class="pl-c1">%d</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>,</td>
 1366. </tr>
 1367. <tr>
 1368. <td id="L217" class="blob-num js-line-number" data-line-number="217"></td>
 1369. <td id="LC217" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> unicodedata_filename, lineno);</td>
 1370. </tr>
 1371. <tr>
 1372. <td id="L218" class="blob-num js-line-number" data-line-number="218"></td>
 1373. <td id="LC218" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 1374. </tr>
 1375. <tr>
 1376. <td id="L219" class="blob-num js-line-number" data-line-number="219"></td>
 1377. <td id="LC219" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1378. </tr>
 1379. <tr>
 1380. <td id="L220" class="blob-num js-line-number" data-line-number="220"></td>
 1381. <td id="LC220" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (!(field1[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>&lt;<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1382. </tr>
 1383. <tr>
 1384. <td id="L221" class="blob-num js-line-number" data-line-number="221"></td>
 1385. <td id="LC221" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; <span class="pl-c1">strlen</span> (field1) &gt;= <span class="pl-c1">8</span></td>
 1386. </tr>
 1387. <tr>
 1388. <td id="L222" class="blob-num js-line-number" data-line-number="222"></td>
 1389. <td id="LC222" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !<span class="pl-c1">strcmp</span> (field1 + <span class="pl-c1">strlen</span> (field1) - <span class="pl-c1">7</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>, Last&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>)))</td>
 1390. </tr>
 1391. <tr>
 1392. <td id="L223" class="blob-num js-line-number" data-line-number="223"></td>
 1393. <td id="LC223" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1394. </tr>
 1395. <tr>
 1396. <td id="L224" class="blob-num js-line-number" data-line-number="224"></td>
 1397. <td id="LC224" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>missing end range in &#39;<span class="pl-c1">%s</span>&#39;:<span class="pl-c1">%d</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>,</td>
 1398. </tr>
 1399. <tr>
 1400. <td id="L225" class="blob-num js-line-number" data-line-number="225"></td>
 1401. <td id="LC225" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> unicodedata_filename, lineno);</td>
 1402. </tr>
 1403. <tr>
 1404. <td id="L226" class="blob-num js-line-number" data-line-number="226"></td>
 1405. <td id="LC226" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 1406. </tr>
 1407. <tr>
 1408. <td id="L227" class="blob-num js-line-number" data-line-number="227"></td>
 1409. <td id="LC227" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1410. </tr>
 1411. <tr>
 1412. <td id="L228" class="blob-num js-line-number" data-line-number="228"></td>
 1413. <td id="LC228" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> field1[<span class="pl-c1">strlen</span> (field1) - <span class="pl-c1">7</span>] = <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span>;</td>
 1414. </tr>
 1415. <tr>
 1416. <td id="L229" class="blob-num js-line-number" data-line-number="229"></td>
 1417. <td id="LC229" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> j = <span class="pl-c1">strtoul</span> (field0, <span class="pl-c1">NULL</span>, <span class="pl-c1">16</span>);</td>
 1418. </tr>
 1419. <tr>
 1420. <td id="L230" class="blob-num js-line-number" data-line-number="230"></td>
 1421. <td id="LC230" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (; i &lt;= j; i++)</td>
 1422. </tr>
 1423. <tr>
 1424. <td id="L231" class="blob-num js-line-number" data-line-number="231"></td>
 1425. <td id="LC231" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fill_attribute</span> (i, field1+<span class="pl-c1">1</span>, field2, field3, field4, field5,</td>
 1426. </tr>
 1427. <tr>
 1428. <td id="L232" class="blob-num js-line-number" data-line-number="232"></td>
 1429. <td id="LC232" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> field6, field7, field8, field9, field10,</td>
 1430. </tr>
 1431. <tr>
 1432. <td id="L233" class="blob-num js-line-number" data-line-number="233"></td>
 1433. <td id="LC233" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> field11, field12, field13, field14);</td>
 1434. </tr>
 1435. <tr>
 1436. <td id="L234" class="blob-num js-line-number" data-line-number="234"></td>
 1437. <td id="LC234" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1438. </tr>
 1439. <tr>
 1440. <td id="L235" class="blob-num js-line-number" data-line-number="235"></td>
 1441. <td id="LC235" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">else</span></td>
 1442. </tr>
 1443. <tr>
 1444. <td id="L236" class="blob-num js-line-number" data-line-number="236"></td>
 1445. <td id="LC236" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1446. </tr>
 1447. <tr>
 1448. <td id="L237" class="blob-num js-line-number" data-line-number="237"></td>
 1449. <td id="LC237" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Single character line <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1450. </tr>
 1451. <tr>
 1452. <td id="L238" class="blob-num js-line-number" data-line-number="238"></td>
 1453. <td id="LC238" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fill_attribute</span> (i, field1, field2, field3, field4, field5,</td>
 1454. </tr>
 1455. <tr>
 1456. <td id="L239" class="blob-num js-line-number" data-line-number="239"></td>
 1457. <td id="LC239" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> field6, field7, field8, field9, field10,</td>
 1458. </tr>
 1459. <tr>
 1460. <td id="L240" class="blob-num js-line-number" data-line-number="240"></td>
 1461. <td id="LC240" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> field11, field12, field13, field14);</td>
 1462. </tr>
 1463. <tr>
 1464. <td id="L241" class="blob-num js-line-number" data-line-number="241"></td>
 1465. <td id="LC241" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1466. </tr>
 1467. <tr>
 1468. <td id="L242" class="blob-num js-line-number" data-line-number="242"></td>
 1469. <td id="LC242" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1470. </tr>
 1471. <tr>
 1472. <td id="L243" class="blob-num js-line-number" data-line-number="243"></td>
 1473. <td id="LC243" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">ferror</span> (stream) || <span class="pl-c1">fclose</span> (stream))</td>
 1474. </tr>
 1475. <tr>
 1476. <td id="L244" class="blob-num js-line-number" data-line-number="244"></td>
 1477. <td id="LC244" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 1478. </tr>
 1479. <tr>
 1480. <td id="L245" class="blob-num js-line-number" data-line-number="245"></td>
 1481. <td id="LC245" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>error reading from &#39;<span class="pl-c1">%s</span>&#39;<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, unicodedata_filename);</td>
 1482. </tr>
 1483. <tr>
 1484. <td id="L246" class="blob-num js-line-number" data-line-number="246"></td>
 1485. <td id="LC246" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 1486. </tr>
 1487. <tr>
 1488. <td id="L247" class="blob-num js-line-number" data-line-number="247"></td>
 1489. <td id="LC247" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 1490. </tr>
 1491. <tr>
 1492. <td id="L248" class="blob-num js-line-number" data-line-number="248"></td>
 1493. <td id="LC248" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1494. </tr>
 1495. <tr>
 1496. <td id="L249" class="blob-num js-line-number" data-line-number="249"></td>
 1497. <td id="LC249" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1498. </td>
 1499. </tr>
 1500. <tr>
 1501. <td id="L250" class="blob-num js-line-number" data-line-number="250"></td>
 1502. <td id="LC250" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Character mappings. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1503. </tr>
 1504. <tr>
 1505. <td id="L251" class="blob-num js-line-number" data-line-number="251"></td>
 1506. <td id="LC251" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1507. </td>
 1508. </tr>
 1509. <tr>
 1510. <td id="L252" class="blob-num js-line-number" data-line-number="252"></td>
 1511. <td id="LC252" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span></td>
 1512. </tr>
 1513. <tr>
 1514. <td id="L253" class="blob-num js-line-number" data-line-number="253"></td>
 1515. <td id="LC253" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">to_upper</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1516. </tr>
 1517. <tr>
 1518. <td id="L254" class="blob-num js-line-number" data-line-number="254"></td>
 1519. <td id="LC254" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1520. </tr>
 1521. <tr>
 1522. <td id="L255" class="blob-num js-line-number" data-line-number="255"></td>
 1523. <td id="LC255" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 1524. </tr>
 1525. <tr>
 1526. <td id="L256" class="blob-num js-line-number" data-line-number="256"></td>
 1527. <td id="LC256" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">upper</span> != NONE)</td>
 1528. </tr>
 1529. <tr>
 1530. <td id="L257" class="blob-num js-line-number" data-line-number="257"></td>
 1531. <td id="LC257" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">upper</span>;</td>
 1532. </tr>
 1533. <tr>
 1534. <td id="L258" class="blob-num js-line-number" data-line-number="258"></td>
 1535. <td id="LC258" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">else</span></td>
 1536. </tr>
 1537. <tr>
 1538. <td id="L259" class="blob-num js-line-number" data-line-number="259"></td>
 1539. <td id="LC259" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> ch;</td>
 1540. </tr>
 1541. <tr>
 1542. <td id="L260" class="blob-num js-line-number" data-line-number="260"></td>
 1543. <td id="LC260" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1544. </tr>
 1545. <tr>
 1546. <td id="L261" class="blob-num js-line-number" data-line-number="261"></td>
 1547. <td id="LC261" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1548. </td>
 1549. </tr>
 1550. <tr>
 1551. <td id="L262" class="blob-num js-line-number" data-line-number="262"></td>
 1552. <td id="LC262" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span></td>
 1553. </tr>
 1554. <tr>
 1555. <td id="L263" class="blob-num js-line-number" data-line-number="263"></td>
 1556. <td id="LC263" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">to_lower</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1557. </tr>
 1558. <tr>
 1559. <td id="L264" class="blob-num js-line-number" data-line-number="264"></td>
 1560. <td id="LC264" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1561. </tr>
 1562. <tr>
 1563. <td id="L265" class="blob-num js-line-number" data-line-number="265"></td>
 1564. <td id="LC265" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 1565. </tr>
 1566. <tr>
 1567. <td id="L266" class="blob-num js-line-number" data-line-number="266"></td>
 1568. <td id="LC266" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">lower</span> != NONE)</td>
 1569. </tr>
 1570. <tr>
 1571. <td id="L267" class="blob-num js-line-number" data-line-number="267"></td>
 1572. <td id="LC267" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">lower</span>;</td>
 1573. </tr>
 1574. <tr>
 1575. <td id="L268" class="blob-num js-line-number" data-line-number="268"></td>
 1576. <td id="LC268" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">else</span></td>
 1577. </tr>
 1578. <tr>
 1579. <td id="L269" class="blob-num js-line-number" data-line-number="269"></td>
 1580. <td id="LC269" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> ch;</td>
 1581. </tr>
 1582. <tr>
 1583. <td id="L270" class="blob-num js-line-number" data-line-number="270"></td>
 1584. <td id="LC270" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1585. </tr>
 1586. <tr>
 1587. <td id="L271" class="blob-num js-line-number" data-line-number="271"></td>
 1588. <td id="LC271" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1589. </td>
 1590. </tr>
 1591. <tr>
 1592. <td id="L272" class="blob-num js-line-number" data-line-number="272"></td>
 1593. <td id="LC272" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span></td>
 1594. </tr>
 1595. <tr>
 1596. <td id="L273" class="blob-num js-line-number" data-line-number="273"></td>
 1597. <td id="LC273" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">to_title</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1598. </tr>
 1599. <tr>
 1600. <td id="L274" class="blob-num js-line-number" data-line-number="274"></td>
 1601. <td id="LC274" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1602. </tr>
 1603. <tr>
 1604. <td id="L275" class="blob-num js-line-number" data-line-number="275"></td>
 1605. <td id="LC275" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 1606. </tr>
 1607. <tr>
 1608. <td id="L276" class="blob-num js-line-number" data-line-number="276"></td>
 1609. <td id="LC276" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">title</span> != NONE)</td>
 1610. </tr>
 1611. <tr>
 1612. <td id="L277" class="blob-num js-line-number" data-line-number="277"></td>
 1613. <td id="LC277" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">title</span>;</td>
 1614. </tr>
 1615. <tr>
 1616. <td id="L278" class="blob-num js-line-number" data-line-number="278"></td>
 1617. <td id="LC278" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">else</span></td>
 1618. </tr>
 1619. <tr>
 1620. <td id="L279" class="blob-num js-line-number" data-line-number="279"></td>
 1621. <td id="LC279" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> ch;</td>
 1622. </tr>
 1623. <tr>
 1624. <td id="L280" class="blob-num js-line-number" data-line-number="280"></td>
 1625. <td id="LC280" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1626. </tr>
 1627. <tr>
 1628. <td id="L281" class="blob-num js-line-number" data-line-number="281"></td>
 1629. <td id="LC281" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1630. </td>
 1631. </tr>
 1632. <tr>
 1633. <td id="L282" class="blob-num js-line-number" data-line-number="282"></td>
 1634. <td id="LC282" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Character class properties. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1635. </tr>
 1636. <tr>
 1637. <td id="L283" class="blob-num js-line-number" data-line-number="283"></td>
 1638. <td id="LC283" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1639. </td>
 1640. </tr>
 1641. <tr>
 1642. <td id="L284" class="blob-num js-line-number" data-line-number="284"></td>
 1643. <td id="LC284" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 1644. </tr>
 1645. <tr>
 1646. <td id="L285" class="blob-num js-line-number" data-line-number="285"></td>
 1647. <td id="LC285" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_upper</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1648. </tr>
 1649. <tr>
 1650. <td id="L286" class="blob-num js-line-number" data-line-number="286"></td>
 1651. <td id="LC286" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1652. </tr>
 1653. <tr>
 1654. <td id="L287" class="blob-num js-line-number" data-line-number="287"></td>
 1655. <td id="LC287" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (<span class="pl-c1">to_lower</span> (ch) != ch);</td>
 1656. </tr>
 1657. <tr>
 1658. <td id="L288" class="blob-num js-line-number" data-line-number="288"></td>
 1659. <td id="LC288" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1660. </tr>
 1661. <tr>
 1662. <td id="L289" class="blob-num js-line-number" data-line-number="289"></td>
 1663. <td id="LC289" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1664. </td>
 1665. </tr>
 1666. <tr>
 1667. <td id="L290" class="blob-num js-line-number" data-line-number="290"></td>
 1668. <td id="LC290" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 1669. </tr>
 1670. <tr>
 1671. <td id="L291" class="blob-num js-line-number" data-line-number="291"></td>
 1672. <td id="LC291" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_lower</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1673. </tr>
 1674. <tr>
 1675. <td id="L292" class="blob-num js-line-number" data-line-number="292"></td>
 1676. <td id="LC292" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1677. </tr>
 1678. <tr>
 1679. <td id="L293" class="blob-num js-line-number" data-line-number="293"></td>
 1680. <td id="LC293" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (<span class="pl-c1">to_upper</span> (ch) != ch)</td>
 1681. </tr>
 1682. <tr>
 1683. <td id="L294" class="blob-num js-line-number" data-line-number="294"></td>
 1684. <td id="LC294" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &lt;U00DF&gt; is lowercase, but without simple to_upper mapping. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1685. </tr>
 1686. <tr>
 1687. <td id="L295" class="blob-num js-line-number" data-line-number="295"></td>
 1688. <td id="LC295" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch == <span class="pl-c1">0x00DF</span>);</td>
 1689. </tr>
 1690. <tr>
 1691. <td id="L296" class="blob-num js-line-number" data-line-number="296"></td>
 1692. <td id="LC296" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1693. </tr>
 1694. <tr>
 1695. <td id="L297" class="blob-num js-line-number" data-line-number="297"></td>
 1696. <td id="LC297" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1697. </td>
 1698. </tr>
 1699. <tr>
 1700. <td id="L298" class="blob-num js-line-number" data-line-number="298"></td>
 1701. <td id="LC298" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 1702. </tr>
 1703. <tr>
 1704. <td id="L299" class="blob-num js-line-number" data-line-number="299"></td>
 1705. <td id="LC299" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_alpha</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1706. </tr>
 1707. <tr>
 1708. <td id="L300" class="blob-num js-line-number" data-line-number="300"></td>
 1709. <td id="LC300" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1710. </tr>
 1711. <tr>
 1712. <td id="L301" class="blob-num js-line-number" data-line-number="301"></td>
 1713. <td id="LC301" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 1714. </tr>
 1715. <tr>
 1716. <td id="L302" class="blob-num js-line-number" data-line-number="302"></td>
 1717. <td id="LC302" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; ((unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>L<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1718. </tr>
 1719. <tr>
 1720. <td id="L303" class="blob-num js-line-number" data-line-number="303"></td>
 1721. <td id="LC303" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Theppitak Karoonboonyanan &lt;thep@links.nectec.or.th&gt; says</span></td>
 1722. </tr>
 1723. <tr>
 1724. <td id="L304" class="blob-num js-line-number" data-line-number="304"></td>
 1725. <td id="LC304" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> &lt;U0E2F&gt;, &lt;U0E46&gt; should belong to is_punct. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1726. </tr>
 1727. <tr>
 1728. <td id="L305" class="blob-num js-line-number" data-line-number="305"></td>
 1729. <td id="LC305" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; (ch != <span class="pl-c1">0x0E2F</span>) &amp;&amp; (ch != <span class="pl-c1">0x0E46</span>))</td>
 1730. </tr>
 1731. <tr>
 1732. <td id="L306" class="blob-num js-line-number" data-line-number="306"></td>
 1733. <td id="LC306" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Theppitak Karoonboonyanan &lt;thep@links.nectec.or.th&gt; says</span></td>
 1734. </tr>
 1735. <tr>
 1736. <td id="L307" class="blob-num js-line-number" data-line-number="307"></td>
 1737. <td id="LC307" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> &lt;U0E31&gt;, &lt;U0E34&gt;..&lt;U0E3A&gt;, &lt;U0E47&gt;..&lt;U0E4E&gt; are is_alpha. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1738. </tr>
 1739. <tr>
 1740. <td id="L308" class="blob-num js-line-number" data-line-number="308"></td>
 1741. <td id="LC308" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch == <span class="pl-c1">0x0E31</span>)</td>
 1742. </tr>
 1743. <tr>
 1744. <td id="L309" class="blob-num js-line-number" data-line-number="309"></td>
 1745. <td id="LC309" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0E34</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0E3A</span>)</td>
 1746. </tr>
 1747. <tr>
 1748. <td id="L310" class="blob-num js-line-number" data-line-number="310"></td>
 1749. <td id="LC310" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0E47</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0E4E</span>)</td>
 1750. </tr>
 1751. <tr>
 1752. <td id="L311" class="blob-num js-line-number" data-line-number="311"></td>
 1753. <td id="LC311" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Avoid warning for &lt;U0345&gt;. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1754. </tr>
 1755. <tr>
 1756. <td id="L312" class="blob-num js-line-number" data-line-number="312"></td>
 1757. <td id="LC312" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch == <span class="pl-c1">0x0345</span>)</td>
 1758. </tr>
 1759. <tr>
 1760. <td id="L313" class="blob-num js-line-number" data-line-number="313"></td>
 1761. <td id="LC313" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Avoid warnings for &lt;U2160&gt;..&lt;U217F&gt;. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1762. </tr>
 1763. <tr>
 1764. <td id="L314" class="blob-num js-line-number" data-line-number="314"></td>
 1765. <td id="LC314" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>N<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1766. </tr>
 1767. <tr>
 1768. <td id="L315" class="blob-num js-line-number" data-line-number="315"></td>
 1769. <td id="LC315" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>l<span class="pl-pds">&#39;</span></span>)</td>
 1770. </tr>
 1771. <tr>
 1772. <td id="L316" class="blob-num js-line-number" data-line-number="316"></td>
 1773. <td id="LC316" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Avoid warnings for &lt;U24B6&gt;..&lt;U24E9&gt;. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1774. </tr>
 1775. <tr>
 1776. <td id="L317" class="blob-num js-line-number" data-line-number="317"></td>
 1777. <td id="LC317" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>S<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1778. </tr>
 1779. <tr>
 1780. <td id="L318" class="blob-num js-line-number" data-line-number="318"></td>
 1781. <td id="LC318" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>o<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1782. </tr>
 1783. <tr>
 1784. <td id="L319" class="blob-num js-line-number" data-line-number="319"></td>
 1785. <td id="LC319" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; <span class="pl-c1">strstr</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span> LETTER <span class="pl-pds">&quot;</span></span>)</td>
 1786. </tr>
 1787. <tr>
 1788. <td id="L320" class="blob-num js-line-number" data-line-number="320"></td>
 1789. <td id="LC320" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> != <span class="pl-c1">NULL</span>)</td>
 1790. </tr>
 1791. <tr>
 1792. <td id="L321" class="blob-num js-line-number" data-line-number="321"></td>
 1793. <td id="LC321" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Consider all the non-ASCII digits as alphabetic.</span></td>
 1794. </tr>
 1795. <tr>
 1796. <td id="L322" class="blob-num js-line-number" data-line-number="322"></td>
 1797. <td id="LC322" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> ISO C 99 forbids us to have them in category &quot;digit&quot;,</span></td>
 1798. </tr>
 1799. <tr>
 1800. <td id="L323" class="blob-num js-line-number" data-line-number="323"></td>
 1801. <td id="LC323" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> but we want iswalnum to return true on them. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1802. </tr>
 1803. <tr>
 1804. <td id="L324" class="blob-num js-line-number" data-line-number="324"></td>
 1805. <td id="LC324" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>N<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1806. </tr>
 1807. <tr>
 1808. <td id="L325" class="blob-num js-line-number" data-line-number="325"></td>
 1809. <td id="LC325" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>d<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1810. </tr>
 1811. <tr>
 1812. <td id="L326" class="blob-num js-line-number" data-line-number="326"></td>
 1813. <td id="LC326" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !(ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0030</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0039</span>))));</td>
 1814. </tr>
 1815. <tr>
 1816. <td id="L327" class="blob-num js-line-number" data-line-number="327"></td>
 1817. <td id="LC327" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1818. </tr>
 1819. <tr>
 1820. <td id="L328" class="blob-num js-line-number" data-line-number="328"></td>
 1821. <td id="LC328" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1822. </td>
 1823. </tr>
 1824. <tr>
 1825. <td id="L329" class="blob-num js-line-number" data-line-number="329"></td>
 1826. <td id="LC329" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 1827. </tr>
 1828. <tr>
 1829. <td id="L330" class="blob-num js-line-number" data-line-number="330"></td>
 1830. <td id="LC330" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_digit</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1831. </tr>
 1832. <tr>
 1833. <td id="L331" class="blob-num js-line-number" data-line-number="331"></td>
 1834. <td id="LC331" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1835. </tr>
 1836. <tr>
 1837. <td id="L332" class="blob-num js-line-number" data-line-number="332"></td>
 1838. <td id="LC332" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> <span class="pl-c1">0</span></td>
 1839. </tr>
 1840. <tr>
 1841. <td id="L333" class="blob-num js-line-number" data-line-number="333"></td>
 1842. <td id="LC333" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> return (unicode_attributes[ch].name != NULL</td>
 1843. </tr>
 1844. <tr>
 1845. <td id="L334" class="blob-num js-line-number" data-line-number="334"></td>
 1846. <td id="LC334" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].category[0] == &#39;N&#39;</td>
 1847. </tr>
 1848. <tr>
 1849. <td id="L335" class="blob-num js-line-number" data-line-number="335"></td>
 1850. <td id="LC335" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].category[1] == &#39;d&#39;);</td>
 1851. </tr>
 1852. <tr>
 1853. <td id="L336" class="blob-num js-line-number" data-line-number="336"></td>
 1854. <td id="LC336" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> /* Note: U+0BE7..U+0BEF and U+1369..U+1371 are digit systems without</td>
 1855. </tr>
 1856. <tr>
 1857. <td id="L337" class="blob-num js-line-number" data-line-number="337"></td>
 1858. <td id="LC337" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> a zero. Must add &lt;0&gt; in front of them by hand. */</td>
 1859. </tr>
 1860. <tr>
 1861. <td id="L338" class="blob-num js-line-number" data-line-number="338"></td>
 1862. <td id="LC338" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">else</span></td>
 1863. </tr>
 1864. <tr>
 1865. <td id="L339" class="blob-num js-line-number" data-line-number="339"></td>
 1866. <td id="LC339" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> SUSV2 gives us some freedom for the &quot;digit&quot; category, but ISO C 99</span></td>
 1867. </tr>
 1868. <tr>
 1869. <td id="L340" class="blob-num js-line-number" data-line-number="340"></td>
 1870. <td id="LC340" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> takes it away:</span></td>
 1871. </tr>
 1872. <tr>
 1873. <td id="L341" class="blob-num js-line-number" data-line-number="341"></td>
 1874. <td id="LC341" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> 7.25.2.1.5:</span></td>
 1875. </tr>
 1876. <tr>
 1877. <td id="L342" class="blob-num js-line-number" data-line-number="342"></td>
 1878. <td id="LC342" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> The iswdigit function tests for any wide character that corresponds</span></td>
 1879. </tr>
 1880. <tr>
 1881. <td id="L343" class="blob-num js-line-number" data-line-number="343"></td>
 1882. <td id="LC343" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> to a decimal-digit character (as defined in 5.2.1).</span></td>
 1883. </tr>
 1884. <tr>
 1885. <td id="L344" class="blob-num js-line-number" data-line-number="344"></td>
 1886. <td id="LC344" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> 5.2.1:</span></td>
 1887. </tr>
 1888. <tr>
 1889. <td id="L345" class="blob-num js-line-number" data-line-number="345"></td>
 1890. <td id="LC345" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> the 10 decimal digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</span></td>
 1891. </tr>
 1892. <tr>
 1893. <td id="L346" class="blob-num js-line-number" data-line-number="346"></td>
 1894. <td id="LC346" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1895. </tr>
 1896. <tr>
 1897. <td id="L347" class="blob-num js-line-number" data-line-number="347"></td>
 1898. <td id="LC347" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0030</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0039</span>);</td>
 1899. </tr>
 1900. <tr>
 1901. <td id="L348" class="blob-num js-line-number" data-line-number="348"></td>
 1902. <td id="LC348" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
 1903. </tr>
 1904. <tr>
 1905. <td id="L349" class="blob-num js-line-number" data-line-number="349"></td>
 1906. <td id="LC349" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1907. </tr>
 1908. <tr>
 1909. <td id="L350" class="blob-num js-line-number" data-line-number="350"></td>
 1910. <td id="LC350" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1911. </td>
 1912. </tr>
 1913. <tr>
 1914. <td id="L351" class="blob-num js-line-number" data-line-number="351"></td>
 1915. <td id="LC351" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 1916. </tr>
 1917. <tr>
 1918. <td id="L352" class="blob-num js-line-number" data-line-number="352"></td>
 1919. <td id="LC352" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_outdigit</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1920. </tr>
 1921. <tr>
 1922. <td id="L353" class="blob-num js-line-number" data-line-number="353"></td>
 1923. <td id="LC353" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1924. </tr>
 1925. <tr>
 1926. <td id="L354" class="blob-num js-line-number" data-line-number="354"></td>
 1927. <td id="LC354" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0030</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0039</span>);</td>
 1928. </tr>
 1929. <tr>
 1930. <td id="L355" class="blob-num js-line-number" data-line-number="355"></td>
 1931. <td id="LC355" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1932. </tr>
 1933. <tr>
 1934. <td id="L356" class="blob-num js-line-number" data-line-number="356"></td>
 1935. <td id="LC356" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1936. </td>
 1937. </tr>
 1938. <tr>
 1939. <td id="L357" class="blob-num js-line-number" data-line-number="357"></td>
 1940. <td id="LC357" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 1941. </tr>
 1942. <tr>
 1943. <td id="L358" class="blob-num js-line-number" data-line-number="358"></td>
 1944. <td id="LC358" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_blank</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1945. </tr>
 1946. <tr>
 1947. <td id="L359" class="blob-num js-line-number" data-line-number="359"></td>
 1948. <td id="LC359" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1949. </tr>
 1950. <tr>
 1951. <td id="L360" class="blob-num js-line-number" data-line-number="360"></td>
 1952. <td id="LC360" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (ch == <span class="pl-c1">0x0009</span> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &#39;\t&#39; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1953. </tr>
 1954. <tr>
 1955. <td id="L361" class="blob-num js-line-number" data-line-number="361"></td>
 1956. <td id="LC361" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Category Zs without mention of &quot;&lt;noBreak&gt;&quot; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 1957. </tr>
 1958. <tr>
 1959. <td id="L362" class="blob-num js-line-number" data-line-number="362"></td>
 1960. <td id="LC362" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 1961. </tr>
 1962. <tr>
 1963. <td id="L363" class="blob-num js-line-number" data-line-number="363"></td>
 1964. <td id="LC363" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>Z<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1965. </tr>
 1966. <tr>
 1967. <td id="L364" class="blob-num js-line-number" data-line-number="364"></td>
 1968. <td id="LC364" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>s<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 1969. </tr>
 1970. <tr>
 1971. <td id="L365" class="blob-num js-line-number" data-line-number="365"></td>
 1972. <td id="LC365" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !<span class="pl-c1">strstr</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">decomposition</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>&lt;noBreak&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>)));</td>
 1973. </tr>
 1974. <tr>
 1975. <td id="L366" class="blob-num js-line-number" data-line-number="366"></td>
 1976. <td id="LC366" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 1977. </tr>
 1978. <tr>
 1979. <td id="L367" class="blob-num js-line-number" data-line-number="367"></td>
 1980. <td id="LC367" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 1981. </td>
 1982. </tr>
 1983. <tr>
 1984. <td id="L368" class="blob-num js-line-number" data-line-number="368"></td>
 1985. <td id="LC368" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 1986. </tr>
 1987. <tr>
 1988. <td id="L369" class="blob-num js-line-number" data-line-number="369"></td>
 1989. <td id="LC369" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_space</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 1990. </tr>
 1991. <tr>
 1992. <td id="L370" class="blob-num js-line-number" data-line-number="370"></td>
 1993. <td id="LC370" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 1994. </tr>
 1995. <tr>
 1996. <td id="L371" class="blob-num js-line-number" data-line-number="371"></td>
 1997. <td id="LC371" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Don&#39;t make U+00A0 a space. Non-breaking space means that all programs</span></td>
 1998. </tr>
 1999. <tr>
 2000. <td id="L372" class="blob-num js-line-number" data-line-number="372"></td>
 2001. <td id="LC372" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> should treat it like a punctuation character, not like a space. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2002. </tr>
 2003. <tr>
 2004. <td id="L373" class="blob-num js-line-number" data-line-number="373"></td>
 2005. <td id="LC373" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (ch == <span class="pl-c1">0x0020</span> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &#39; &#39; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2006. </tr>
 2007. <tr>
 2008. <td id="L374" class="blob-num js-line-number" data-line-number="374"></td>
 2009. <td id="LC374" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || ch == <span class="pl-c1">0x000C</span> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &#39;\f&#39; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2010. </tr>
 2011. <tr>
 2012. <td id="L375" class="blob-num js-line-number" data-line-number="375"></td>
 2013. <td id="LC375" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || ch == <span class="pl-c1">0x000A</span> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &#39;\n&#39; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2014. </tr>
 2015. <tr>
 2016. <td id="L376" class="blob-num js-line-number" data-line-number="376"></td>
 2017. <td id="LC376" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || ch == <span class="pl-c1">0x000D</span> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &#39;\r&#39; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2018. </tr>
 2019. <tr>
 2020. <td id="L377" class="blob-num js-line-number" data-line-number="377"></td>
 2021. <td id="LC377" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || ch == <span class="pl-c1">0x0009</span> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &#39;\t&#39; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2022. </tr>
 2023. <tr>
 2024. <td id="L378" class="blob-num js-line-number" data-line-number="378"></td>
 2025. <td id="LC378" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || ch == <span class="pl-c1">0x000B</span> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> &#39;\v&#39; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2026. </tr>
 2027. <tr>
 2028. <td id="L379" class="blob-num js-line-number" data-line-number="379"></td>
 2029. <td id="LC379" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Categories Zl, Zp, and Zs without mention of &quot;&lt;noBreak&gt;&quot; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2030. </tr>
 2031. <tr>
 2032. <td id="L380" class="blob-num js-line-number" data-line-number="380"></td>
 2033. <td id="LC380" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 2034. </tr>
 2035. <tr>
 2036. <td id="L381" class="blob-num js-line-number" data-line-number="381"></td>
 2037. <td id="LC381" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>Z<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2038. </tr>
 2039. <tr>
 2040. <td id="L382" class="blob-num js-line-number" data-line-number="382"></td>
 2041. <td id="LC382" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>l<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2042. </tr>
 2043. <tr>
 2044. <td id="L383" class="blob-num js-line-number" data-line-number="383"></td>
 2045. <td id="LC383" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>p<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2046. </tr>
 2047. <tr>
 2048. <td id="L384" class="blob-num js-line-number" data-line-number="384"></td>
 2049. <td id="LC384" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>s<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2050. </tr>
 2051. <tr>
 2052. <td id="L385" class="blob-num js-line-number" data-line-number="385"></td>
 2053. <td id="LC385" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !<span class="pl-c1">strstr</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">decomposition</span>,</td>
 2054. </tr>
 2055. <tr>
 2056. <td id="L386" class="blob-num js-line-number" data-line-number="386"></td>
 2057. <td id="LC386" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>&lt;noBreak&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>)))));</td>
 2058. </tr>
 2059. <tr>
 2060. <td id="L387" class="blob-num js-line-number" data-line-number="387"></td>
 2061. <td id="LC387" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2062. </tr>
 2063. <tr>
 2064. <td id="L388" class="blob-num js-line-number" data-line-number="388"></td>
 2065. <td id="LC388" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2066. </td>
 2067. </tr>
 2068. <tr>
 2069. <td id="L389" class="blob-num js-line-number" data-line-number="389"></td>
 2070. <td id="LC389" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 2071. </tr>
 2072. <tr>
 2073. <td id="L390" class="blob-num js-line-number" data-line-number="390"></td>
 2074. <td id="LC390" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_cntrl</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 2075. </tr>
 2076. <tr>
 2077. <td id="L391" class="blob-num js-line-number" data-line-number="391"></td>
 2078. <td id="LC391" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2079. </tr>
 2080. <tr>
 2081. <td id="L392" class="blob-num js-line-number" data-line-number="392"></td>
 2082. <td id="LC392" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 2083. </tr>
 2084. <tr>
 2085. <td id="L393" class="blob-num js-line-number" data-line-number="393"></td>
 2086. <td id="LC393" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; (!<span class="pl-c1">strcmp</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>&lt;control&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>)</td>
 2087. </tr>
 2088. <tr>
 2089. <td id="L394" class="blob-num js-line-number" data-line-number="394"></td>
 2090. <td id="LC394" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Categories Zl and Zp <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2091. </tr>
 2092. <tr>
 2093. <td id="L395" class="blob-num js-line-number" data-line-number="395"></td>
 2094. <td id="LC395" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>Z<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2095. </tr>
 2096. <tr>
 2097. <td id="L396" class="blob-num js-line-number" data-line-number="396"></td>
 2098. <td id="LC396" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>l<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2099. </tr>
 2100. <tr>
 2101. <td id="L397" class="blob-num js-line-number" data-line-number="397"></td>
 2102. <td id="LC397" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>p<span class="pl-pds">&#39;</span></span>))));</td>
 2103. </tr>
 2104. <tr>
 2105. <td id="L398" class="blob-num js-line-number" data-line-number="398"></td>
 2106. <td id="LC398" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2107. </tr>
 2108. <tr>
 2109. <td id="L399" class="blob-num js-line-number" data-line-number="399"></td>
 2110. <td id="LC399" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2111. </td>
 2112. </tr>
 2113. <tr>
 2114. <td id="L400" class="blob-num js-line-number" data-line-number="400"></td>
 2115. <td id="LC400" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 2116. </tr>
 2117. <tr>
 2118. <td id="L401" class="blob-num js-line-number" data-line-number="401"></td>
 2119. <td id="LC401" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_xdigit</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 2120. </tr>
 2121. <tr>
 2122. <td id="L402" class="blob-num js-line-number" data-line-number="402"></td>
 2123. <td id="LC402" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2124. </tr>
 2125. <tr>
 2126. <td id="L403" class="blob-num js-line-number" data-line-number="403"></td>
 2127. <td id="LC403" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> <span class="pl-c1">0</span></td>
 2128. </tr>
 2129. <tr>
 2130. <td id="L404" class="blob-num js-line-number" data-line-number="404"></td>
 2131. <td id="LC404" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> return is_digit (ch)</td>
 2132. </tr>
 2133. <tr>
 2134. <td id="L405" class="blob-num js-line-number" data-line-number="405"></td>
 2135. <td id="LC405" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch &gt;= 0x0041 &amp;&amp; ch &lt;= 0x0046)</td>
 2136. </tr>
 2137. <tr>
 2138. <td id="L406" class="blob-num js-line-number" data-line-number="406"></td>
 2139. <td id="LC406" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch &gt;= 0x0061 &amp;&amp; ch &lt;= 0x0066);</td>
 2140. </tr>
 2141. <tr>
 2142. <td id="L407" class="blob-num js-line-number" data-line-number="407"></td>
 2143. <td id="LC407" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">else</span></td>
 2144. </tr>
 2145. <tr>
 2146. <td id="L408" class="blob-num js-line-number" data-line-number="408"></td>
 2147. <td id="LC408" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> SUSV2 gives us some freedom for the &quot;xdigit&quot; category, but ISO C 99</span></td>
 2148. </tr>
 2149. <tr>
 2150. <td id="L409" class="blob-num js-line-number" data-line-number="409"></td>
 2151. <td id="LC409" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> takes it away:</span></td>
 2152. </tr>
 2153. <tr>
 2154. <td id="L410" class="blob-num js-line-number" data-line-number="410"></td>
 2155. <td id="LC410" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> 7.25.2.1.12:</span></td>
 2156. </tr>
 2157. <tr>
 2158. <td id="L411" class="blob-num js-line-number" data-line-number="411"></td>
 2159. <td id="LC411" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> The iswxdigit function tests for any wide character that corresponds</span></td>
 2160. </tr>
 2161. <tr>
 2162. <td id="L412" class="blob-num js-line-number" data-line-number="412"></td>
 2163. <td id="LC412" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> to a hexadecimal-digit character (as defined in 6.4.4.1).</span></td>
 2164. </tr>
 2165. <tr>
 2166. <td id="L413" class="blob-num js-line-number" data-line-number="413"></td>
 2167. <td id="LC413" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> 6.4.4.1:</span></td>
 2168. </tr>
 2169. <tr>
 2170. <td id="L414" class="blob-num js-line-number" data-line-number="414"></td>
 2171. <td id="LC414" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> hexadecimal-digit: one of 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f A B C D E F</span></td>
 2172. </tr>
 2173. <tr>
 2174. <td id="L415" class="blob-num js-line-number" data-line-number="415"></td>
 2175. <td id="LC415" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2176. </tr>
 2177. <tr>
 2178. <td id="L416" class="blob-num js-line-number" data-line-number="416"></td>
 2179. <td id="LC416" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0030</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0039</span>)</td>
 2180. </tr>
 2181. <tr>
 2182. <td id="L417" class="blob-num js-line-number" data-line-number="417"></td>
 2183. <td id="LC417" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0041</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0046</span>)</td>
 2184. </tr>
 2185. <tr>
 2186. <td id="L418" class="blob-num js-line-number" data-line-number="418"></td>
 2187. <td id="LC418" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || (ch &gt;= <span class="pl-c1">0x0061</span> &amp;&amp; ch &lt;= <span class="pl-c1">0x0066</span>);</td>
 2188. </tr>
 2189. <tr>
 2190. <td id="L419" class="blob-num js-line-number" data-line-number="419"></td>
 2191. <td id="LC419" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
 2192. </tr>
 2193. <tr>
 2194. <td id="L420" class="blob-num js-line-number" data-line-number="420"></td>
 2195. <td id="LC420" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2196. </tr>
 2197. <tr>
 2198. <td id="L421" class="blob-num js-line-number" data-line-number="421"></td>
 2199. <td id="LC421" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2200. </td>
 2201. </tr>
 2202. <tr>
 2203. <td id="L422" class="blob-num js-line-number" data-line-number="422"></td>
 2204. <td id="LC422" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 2205. </tr>
 2206. <tr>
 2207. <td id="L423" class="blob-num js-line-number" data-line-number="423"></td>
 2208. <td id="LC423" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_graph</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 2209. </tr>
 2210. <tr>
 2211. <td id="L424" class="blob-num js-line-number" data-line-number="424"></td>
 2212. <td id="LC424" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2213. </tr>
 2214. <tr>
 2215. <td id="L425" class="blob-num js-line-number" data-line-number="425"></td>
 2216. <td id="LC425" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 2217. </tr>
 2218. <tr>
 2219. <td id="L426" class="blob-num js-line-number" data-line-number="426"></td>
 2220. <td id="LC426" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; <span class="pl-c1">strcmp</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>&lt;control&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>)</td>
 2221. </tr>
 2222. <tr>
 2223. <td id="L427" class="blob-num js-line-number" data-line-number="427"></td>
 2224. <td id="LC427" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !<span class="pl-c1">is_space</span> (ch));</td>
 2225. </tr>
 2226. <tr>
 2227. <td id="L428" class="blob-num js-line-number" data-line-number="428"></td>
 2228. <td id="LC428" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2229. </tr>
 2230. <tr>
 2231. <td id="L429" class="blob-num js-line-number" data-line-number="429"></td>
 2232. <td id="LC429" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2233. </td>
 2234. </tr>
 2235. <tr>
 2236. <td id="L430" class="blob-num js-line-number" data-line-number="430"></td>
 2237. <td id="LC430" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 2238. </tr>
 2239. <tr>
 2240. <td id="L431" class="blob-num js-line-number" data-line-number="431"></td>
 2241. <td id="LC431" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_print</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 2242. </tr>
 2243. <tr>
 2244. <td id="L432" class="blob-num js-line-number" data-line-number="432"></td>
 2245. <td id="LC432" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2246. </tr>
 2247. <tr>
 2248. <td id="L433" class="blob-num js-line-number" data-line-number="433"></td>
 2249. <td id="LC433" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 2250. </tr>
 2251. <tr>
 2252. <td id="L434" class="blob-num js-line-number" data-line-number="434"></td>
 2253. <td id="LC434" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; <span class="pl-c1">strcmp</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>&lt;control&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>)</td>
 2254. </tr>
 2255. <tr>
 2256. <td id="L435" class="blob-num js-line-number" data-line-number="435"></td>
 2257. <td id="LC435" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Categories Zl and Zp <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2258. </tr>
 2259. <tr>
 2260. <td id="L436" class="blob-num js-line-number" data-line-number="436"></td>
 2261. <td id="LC436" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !(unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 2262. </tr>
 2263. <tr>
 2264. <td id="L437" class="blob-num js-line-number" data-line-number="437"></td>
 2265. <td id="LC437" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>Z<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2266. </tr>
 2267. <tr>
 2268. <td id="L438" class="blob-num js-line-number" data-line-number="438"></td>
 2269. <td id="LC438" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>l<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2270. </tr>
 2271. <tr>
 2272. <td id="L439" class="blob-num js-line-number" data-line-number="439"></td>
 2273. <td id="LC439" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>p<span class="pl-pds">&#39;</span></span>)));</td>
 2274. </tr>
 2275. <tr>
 2276. <td id="L440" class="blob-num js-line-number" data-line-number="440"></td>
 2277. <td id="LC440" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2278. </tr>
 2279. <tr>
 2280. <td id="L441" class="blob-num js-line-number" data-line-number="441"></td>
 2281. <td id="LC441" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2282. </td>
 2283. </tr>
 2284. <tr>
 2285. <td id="L442" class="blob-num js-line-number" data-line-number="442"></td>
 2286. <td id="LC442" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 2287. </tr>
 2288. <tr>
 2289. <td id="L443" class="blob-num js-line-number" data-line-number="443"></td>
 2290. <td id="LC443" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_punct</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 2291. </tr>
 2292. <tr>
 2293. <td id="L444" class="blob-num js-line-number" data-line-number="444"></td>
 2294. <td id="LC444" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2295. </tr>
 2296. <tr>
 2297. <td id="L445" class="blob-num js-line-number" data-line-number="445"></td>
 2298. <td id="LC445" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> <span class="pl-c1">0</span></td>
 2299. </tr>
 2300. <tr>
 2301. <td id="L446" class="blob-num js-line-number" data-line-number="446"></td>
 2302. <td id="LC446" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> return (unicode_attributes[ch].name != NULL</td>
 2303. </tr>
 2304. <tr>
 2305. <td id="L447" class="blob-num js-line-number" data-line-number="447"></td>
 2306. <td id="LC447" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].category[0] == &#39;P&#39;);</td>
 2307. </tr>
 2308. <tr>
 2309. <td id="L448" class="blob-num js-line-number" data-line-number="448"></td>
 2310. <td id="LC448" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">else</span></td>
 2311. </tr>
 2312. <tr>
 2313. <td id="L449" class="blob-num js-line-number" data-line-number="449"></td>
 2314. <td id="LC449" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> The traditional POSIX definition of punctuation is every graphic,</span></td>
 2315. </tr>
 2316. <tr>
 2317. <td id="L450" class="blob-num js-line-number" data-line-number="450"></td>
 2318. <td id="LC450" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> non-alphanumeric character. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2319. </tr>
 2320. <tr>
 2321. <td id="L451" class="blob-num js-line-number" data-line-number="451"></td>
 2322. <td id="LC451" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (<span class="pl-c1">is_graph</span> (ch) &amp;&amp; !<span class="pl-c1">is_alpha</span> (ch) &amp;&amp; !<span class="pl-c1">is_digit</span> (ch));</td>
 2323. </tr>
 2324. <tr>
 2325. <td id="L452" class="blob-num js-line-number" data-line-number="452"></td>
 2326. <td id="LC452" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
 2327. </tr>
 2328. <tr>
 2329. <td id="L453" class="blob-num js-line-number" data-line-number="453"></td>
 2330. <td id="LC453" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2331. </tr>
 2332. <tr>
 2333. <td id="L454" class="blob-num js-line-number" data-line-number="454"></td>
 2334. <td id="LC454" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2335. </td>
 2336. </tr>
 2337. <tr>
 2338. <td id="L455" class="blob-num js-line-number" data-line-number="455"></td>
 2339. <td id="LC455" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 2340. </tr>
 2341. <tr>
 2342. <td id="L456" class="blob-num js-line-number" data-line-number="456"></td>
 2343. <td id="LC456" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_combining</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 2344. </tr>
 2345. <tr>
 2346. <td id="L457" class="blob-num js-line-number" data-line-number="457"></td>
 2347. <td id="LC457" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2348. </tr>
 2349. <tr>
 2350. <td id="L458" class="blob-num js-line-number" data-line-number="458"></td>
 2351. <td id="LC458" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Up to Unicode 3.0.1 we took the Combining property from the PropList.txt</span></td>
 2352. </tr>
 2353. <tr>
 2354. <td id="L459" class="blob-num js-line-number" data-line-number="459"></td>
 2355. <td id="LC459" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> file. In 3.0.1 it was identical to the union of the general categories</span></td>
 2356. </tr>
 2357. <tr>
 2358. <td id="L460" class="blob-num js-line-number" data-line-number="460"></td>
 2359. <td id="LC460" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> &quot;Mn&quot;, &quot;Mc&quot;, &quot;Me&quot;. In Unicode 3.1 this property has been dropped from the</span></td>
 2360. </tr>
 2361. <tr>
 2362. <td id="L461" class="blob-num js-line-number" data-line-number="461"></td>
 2363. <td id="LC461" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> PropList.txt file, so we take the latter definition. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2364. </tr>
 2365. <tr>
 2366. <td id="L462" class="blob-num js-line-number" data-line-number="462"></td>
 2367. <td id="LC462" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">name</span> != <span class="pl-c1">NULL</span></td>
 2368. </tr>
 2369. <tr>
 2370. <td id="L463" class="blob-num js-line-number" data-line-number="463"></td>
 2371. <td id="LC463" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">0</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>M<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2372. </tr>
 2373. <tr>
 2374. <td id="L464" class="blob-num js-line-number" data-line-number="464"></td>
 2375. <td id="LC464" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>n<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2376. </tr>
 2377. <tr>
 2378. <td id="L465" class="blob-num js-line-number" data-line-number="465"></td>
 2379. <td id="LC465" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>c<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2380. </tr>
 2381. <tr>
 2382. <td id="L466" class="blob-num js-line-number" data-line-number="466"></td>
 2383. <td id="LC466" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> || unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">category</span>[<span class="pl-c1">1</span>] == <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>e<span class="pl-pds">&#39;</span></span>));</td>
 2384. </tr>
 2385. <tr>
 2386. <td id="L467" class="blob-num js-line-number" data-line-number="467"></td>
 2387. <td id="LC467" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2388. </tr>
 2389. <tr>
 2390. <td id="L468" class="blob-num js-line-number" data-line-number="468"></td>
 2391. <td id="LC468" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2392. </td>
 2393. </tr>
 2394. <tr>
 2395. <td id="L469" class="blob-num js-line-number" data-line-number="469"></td>
 2396. <td id="LC469" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">bool</span></td>
 2397. </tr>
 2398. <tr>
 2399. <td id="L470" class="blob-num js-line-number" data-line-number="470"></td>
 2400. <td id="LC470" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">is_combining_level3</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch)</td>
 2401. </tr>
 2402. <tr>
 2403. <td id="L471" class="blob-num js-line-number" data-line-number="471"></td>
 2404. <td id="LC471" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2405. </tr>
 2406. <tr>
 2407. <td id="L472" class="blob-num js-line-number" data-line-number="472"></td>
 2408. <td id="LC472" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> <span class="pl-c1">is_combining</span> (ch)</td>
 2409. </tr>
 2410. <tr>
 2411. <td id="L473" class="blob-num js-line-number" data-line-number="473"></td>
 2412. <td id="LC473" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; !(unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">combining</span>[<span class="pl-c1">0</span>] != <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span><span class="pl-cce">\0</span><span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2413. </tr>
 2414. <tr>
 2415. <td id="L474" class="blob-num js-line-number" data-line-number="474"></td>
 2416. <td id="LC474" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">combining</span>[<span class="pl-c1">0</span>] != <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&#39;</span>0<span class="pl-pds">&#39;</span></span></td>
 2417. </tr>
 2418. <tr>
 2419. <td id="L475" class="blob-num js-line-number" data-line-number="475"></td>
 2420. <td id="LC475" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> &amp;&amp; <span class="pl-c1">strtoul</span> (unicode_attributes[ch].<span class="pl-smi">combining</span>, <span class="pl-c1">NULL</span>, <span class="pl-c1">10</span>) &gt;= <span class="pl-c1">200</span>);</td>
 2421. </tr>
 2422. <tr>
 2423. <td id="L476" class="blob-num js-line-number" data-line-number="476"></td>
 2424. <td id="LC476" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2425. </tr>
 2426. <tr>
 2427. <td id="L477" class="blob-num js-line-number" data-line-number="477"></td>
 2428. <td id="LC477" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2429. </td>
 2430. </tr>
 2431. <tr>
 2432. <td id="L478" class="blob-num js-line-number" data-line-number="478"></td>
 2433. <td id="LC478" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Return the UCS symbol string for a Unicode character. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2434. </tr>
 2435. <tr>
 2436. <td id="L479" class="blob-num js-line-number" data-line-number="479"></td>
 2437. <td id="LC479" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *</td>
 2438. </tr>
 2439. <tr>
 2440. <td id="L480" class="blob-num js-line-number" data-line-number="480"></td>
 2441. <td id="LC480" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">ucs_symbol</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> i)</td>
 2442. </tr>
 2443. <tr>
 2444. <td id="L481" class="blob-num js-line-number" data-line-number="481"></td>
 2445. <td id="LC481" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2446. </tr>
 2447. <tr>
 2448. <td id="L482" class="blob-num js-line-number" data-line-number="482"></td>
 2449. <td id="LC482" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">char</span> buf[<span class="pl-c1">11</span>+<span class="pl-c1">1</span>];</td>
 2450. </tr>
 2451. <tr>
 2452. <td id="L483" class="blob-num js-line-number" data-line-number="483"></td>
 2453. <td id="LC483" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2454. </td>
 2455. </tr>
 2456. <tr>
 2457. <td id="L484" class="blob-num js-line-number" data-line-number="484"></td>
 2458. <td id="LC484" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">sprintf</span> (buf, (i &lt; <span class="pl-c1">0x10000</span> ? <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>&lt;U<span class="pl-c1">%04X</span>&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span> : <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>&lt;U<span class="pl-c1">%08X</span>&gt;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>), i);</td>
 2459. </tr>
 2460. <tr>
 2461. <td id="L485" class="blob-num js-line-number" data-line-number="485"></td>
 2462. <td id="LC485" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> buf;</td>
 2463. </tr>
 2464. <tr>
 2465. <td id="L486" class="blob-num js-line-number" data-line-number="486"></td>
 2466. <td id="LC486" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2467. </tr>
 2468. <tr>
 2469. <td id="L487" class="blob-num js-line-number" data-line-number="487"></td>
 2470. <td id="LC487" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2471. </td>
 2472. </tr>
 2473. <tr>
 2474. <td id="L488" class="blob-num js-line-number" data-line-number="488"></td>
 2475. <td id="LC488" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Return the UCS symbol range string for a Unicode characters interval. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2476. </tr>
 2477. <tr>
 2478. <td id="L489" class="blob-num js-line-number" data-line-number="489"></td>
 2479. <td id="LC489" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *</td>
 2480. </tr>
 2481. <tr>
 2482. <td id="L490" class="blob-num js-line-number" data-line-number="490"></td>
 2483. <td id="LC490" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">ucs_symbol_range</span> (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> low, <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> high)</td>
 2484. </tr>
 2485. <tr>
 2486. <td id="L491" class="blob-num js-line-number" data-line-number="491"></td>
 2487. <td id="LC491" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2488. </tr>
 2489. <tr>
 2490. <td id="L492" class="blob-num js-line-number" data-line-number="492"></td>
 2491. <td id="LC492" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">char</span> buf[<span class="pl-c1">24</span>+<span class="pl-c1">1</span>];</td>
 2492. </tr>
 2493. <tr>
 2494. <td id="L493" class="blob-num js-line-number" data-line-number="493"></td>
 2495. <td id="LC493" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2496. </td>
 2497. </tr>
 2498. <tr>
 2499. <td id="L494" class="blob-num js-line-number" data-line-number="494"></td>
 2500. <td id="LC494" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcpy</span> (buf, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (low));</td>
 2501. </tr>
 2502. <tr>
 2503. <td id="L495" class="blob-num js-line-number" data-line-number="495"></td>
 2504. <td id="LC495" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcat</span> (buf, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>..<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2505. </tr>
 2506. <tr>
 2507. <td id="L496" class="blob-num js-line-number" data-line-number="496"></td>
 2508. <td id="LC496" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcat</span> (buf, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (high));</td>
 2509. </tr>
 2510. <tr>
 2511. <td id="L497" class="blob-num js-line-number" data-line-number="497"></td>
 2512. <td id="LC497" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> buf;</td>
 2513. </tr>
 2514. <tr>
 2515. <td id="L498" class="blob-num js-line-number" data-line-number="498"></td>
 2516. <td id="LC498" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2517. </tr>
 2518. <tr>
 2519. <td id="L499" class="blob-num js-line-number" data-line-number="499"></td>
 2520. <td id="LC499" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2521. </td>
 2522. </tr>
 2523. <tr>
 2524. <td id="L500" class="blob-num js-line-number" data-line-number="500"></td>
 2525. <td id="LC500" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Output a character class (= property) table. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2526. </tr>
 2527. <tr>
 2528. <td id="L501" class="blob-num js-line-number" data-line-number="501"></td>
 2529. <td id="LC501" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2530. </td>
 2531. </tr>
 2532. <tr>
 2533. <td id="L502" class="blob-num js-line-number" data-line-number="502"></td>
 2534. <td id="LC502" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span></td>
 2535. </tr>
 2536. <tr>
 2537. <td id="L503" class="blob-num js-line-number" data-line-number="503"></td>
 2538. <td id="LC503" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">output_charclass</span> (<span class="pl-c1">FILE</span> *stream, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *classname,</td>
 2539. </tr>
 2540. <tr>
 2541. <td id="L504" class="blob-num js-line-number" data-line-number="504"></td>
 2542. <td id="LC504" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-en">bool</span> (*func) (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span>))</td>
 2543. </tr>
 2544. <tr>
 2545. <td id="L505" class="blob-num js-line-number" data-line-number="505"></td>
 2546. <td id="LC505" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2547. </tr>
 2548. <tr>
 2549. <td id="L506" class="blob-num js-line-number" data-line-number="506"></td>
 2550. <td id="LC506" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> table[<span class="pl-c1">0x110000</span>];</td>
 2551. </tr>
 2552. <tr>
 2553. <td id="L507" class="blob-num js-line-number" data-line-number="507"></td>
 2554. <td id="LC507" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> i;</td>
 2555. </tr>
 2556. <tr>
 2557. <td id="L508" class="blob-num js-line-number" data-line-number="508"></td>
 2558. <td id="LC508" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">bool</span> need_semicolon;</td>
 2559. </tr>
 2560. <tr>
 2561. <td id="L509" class="blob-num js-line-number" data-line-number="509"></td>
 2562. <td id="LC509" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">int</span> max_column = <span class="pl-c1">75</span>;</td>
 2563. </tr>
 2564. <tr>
 2565. <td id="L510" class="blob-num js-line-number" data-line-number="510"></td>
 2566. <td id="LC510" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">int</span> column;</td>
 2567. </tr>
 2568. <tr>
 2569. <td id="L511" class="blob-num js-line-number" data-line-number="511"></td>
 2570. <td id="LC511" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2571. </td>
 2572. </tr>
 2573. <tr>
 2574. <td id="L512" class="blob-num js-line-number" data-line-number="512"></td>
 2575. <td id="LC512" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (i = <span class="pl-c1">0</span>; i &lt; <span class="pl-c1">0x110000</span>; i++)</td>
 2576. </tr>
 2577. <tr>
 2578. <td id="L513" class="blob-num js-line-number" data-line-number="513"></td>
 2579. <td id="LC513" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> table[i] = (<span class="pl-k">int</span>) <span class="pl-c1">func</span> (i);</td>
 2580. </tr>
 2581. <tr>
 2582. <td id="L514" class="blob-num js-line-number" data-line-number="514"></td>
 2583. <td id="LC514" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2584. </td>
 2585. </tr>
 2586. <tr>
 2587. <td id="L515" class="blob-num js-line-number" data-line-number="515"></td>
 2588. <td id="LC515" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> <span class="pl-pds">&quot;</span></span>, classname);</td>
 2589. </tr>
 2590. <tr>
 2591. <td id="L516" class="blob-num js-line-number" data-line-number="516"></td>
 2592. <td id="LC516" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> need_semicolon = <span class="pl-c1">false</span>;</td>
 2593. </tr>
 2594. <tr>
 2595. <td id="L517" class="blob-num js-line-number" data-line-number="517"></td>
 2596. <td id="LC517" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column = <span class="pl-c1">1000</span>;</td>
 2597. </tr>
 2598. <tr>
 2599. <td id="L518" class="blob-num js-line-number" data-line-number="518"></td>
 2600. <td id="LC518" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (i = <span class="pl-c1">0</span>; i &lt; <span class="pl-c1">0x110000</span>; )</td>
 2601. </tr>
 2602. <tr>
 2603. <td id="L519" class="blob-num js-line-number" data-line-number="519"></td>
 2604. <td id="LC519" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 2605. </tr>
 2606. <tr>
 2607. <td id="L520" class="blob-num js-line-number" data-line-number="520"></td>
 2608. <td id="LC520" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (!table[i])</td>
 2609. </tr>
 2610. <tr>
 2611. <td id="L521" class="blob-num js-line-number" data-line-number="521"></td>
 2612. <td id="LC521" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> i++;</td>
 2613. </tr>
 2614. <tr>
 2615. <td id="L522" class="blob-num js-line-number" data-line-number="522"></td>
 2616. <td id="LC522" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">else</span></td>
 2617. </tr>
 2618. <tr>
 2619. <td id="L523" class="blob-num js-line-number" data-line-number="523"></td>
 2620. <td id="LC523" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 2621. </tr>
 2622. <tr>
 2623. <td id="L524" class="blob-num js-line-number" data-line-number="524"></td>
 2624. <td id="LC524" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> low, high;</td>
 2625. </tr>
 2626. <tr>
 2627. <td id="L525" class="blob-num js-line-number" data-line-number="525"></td>
 2628. <td id="LC525" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> buf[<span class="pl-c1">25</span>];</td>
 2629. </tr>
 2630. <tr>
 2631. <td id="L526" class="blob-num js-line-number" data-line-number="526"></td>
 2632. <td id="LC526" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2633. </td>
 2634. </tr>
 2635. <tr>
 2636. <td id="L527" class="blob-num js-line-number" data-line-number="527"></td>
 2637. <td id="LC527" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> low = i;</td>
 2638. </tr>
 2639. <tr>
 2640. <td id="L528" class="blob-num js-line-number" data-line-number="528"></td>
 2641. <td id="LC528" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">do</span></td>
 2642. </tr>
 2643. <tr>
 2644. <td id="L529" class="blob-num js-line-number" data-line-number="529"></td>
 2645. <td id="LC529" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> i++;</td>
 2646. </tr>
 2647. <tr>
 2648. <td id="L530" class="blob-num js-line-number" data-line-number="530"></td>
 2649. <td id="LC530" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">while</span> (i &lt; <span class="pl-c1">0x110000</span> &amp;&amp; table[i]);</td>
 2650. </tr>
 2651. <tr>
 2652. <td id="L531" class="blob-num js-line-number" data-line-number="531"></td>
 2653. <td id="LC531" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> high = i - <span class="pl-c1">1</span>;</td>
 2654. </tr>
 2655. <tr>
 2656. <td id="L532" class="blob-num js-line-number" data-line-number="532"></td>
 2657. <td id="LC532" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2658. </td>
 2659. </tr>
 2660. <tr>
 2661. <td id="L533" class="blob-num js-line-number" data-line-number="533"></td>
 2662. <td id="LC533" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (low == high)</td>
 2663. </tr>
 2664. <tr>
 2665. <td id="L534" class="blob-num js-line-number" data-line-number="534"></td>
 2666. <td id="LC534" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcpy</span> (buf, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (low));</td>
 2667. </tr>
 2668. <tr>
 2669. <td id="L535" class="blob-num js-line-number" data-line-number="535"></td>
 2670. <td id="LC535" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">else</span></td>
 2671. </tr>
 2672. <tr>
 2673. <td id="L536" class="blob-num js-line-number" data-line-number="536"></td>
 2674. <td id="LC536" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcpy</span> (buf, <span class="pl-c1">ucs_symbol_range</span> (low, high));</td>
 2675. </tr>
 2676. <tr>
 2677. <td id="L537" class="blob-num js-line-number" data-line-number="537"></td>
 2678. <td id="LC537" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2679. </td>
 2680. </tr>
 2681. <tr>
 2682. <td id="L538" class="blob-num js-line-number" data-line-number="538"></td>
 2683. <td id="LC538" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (need_semicolon)</td>
 2684. </tr>
 2685. <tr>
 2686. <td id="L539" class="blob-num js-line-number" data-line-number="539"></td>
 2687. <td id="LC539" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 2688. </tr>
 2689. <tr>
 2690. <td id="L540" class="blob-num js-line-number" data-line-number="540"></td>
 2691. <td id="LC540" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2692. </tr>
 2693. <tr>
 2694. <td id="L541" class="blob-num js-line-number" data-line-number="541"></td>
 2695. <td id="LC541" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column++;</td>
 2696. </tr>
 2697. <tr>
 2698. <td id="L542" class="blob-num js-line-number" data-line-number="542"></td>
 2699. <td id="LC542" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 2700. </tr>
 2701. <tr>
 2702. <td id="L543" class="blob-num js-line-number" data-line-number="543"></td>
 2703. <td id="LC543" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2704. </td>
 2705. </tr>
 2706. <tr>
 2707. <td id="L544" class="blob-num js-line-number" data-line-number="544"></td>
 2708. <td id="LC544" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (column + <span class="pl-c1">strlen</span> (buf) &gt; max_column)</td>
 2709. </tr>
 2710. <tr>
 2711. <td id="L545" class="blob-num js-line-number" data-line-number="545"></td>
 2712. <td id="LC545" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 2713. </tr>
 2714. <tr>
 2715. <td id="L546" class="blob-num js-line-number" data-line-number="546"></td>
 2716. <td id="LC546" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>/<span class="pl-cce">\n</span> <span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2717. </tr>
 2718. <tr>
 2719. <td id="L547" class="blob-num js-line-number" data-line-number="547"></td>
 2720. <td id="LC547" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column = <span class="pl-c1">3</span>;</td>
 2721. </tr>
 2722. <tr>
 2723. <td id="L548" class="blob-num js-line-number" data-line-number="548"></td>
 2724. <td id="LC548" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 2725. </tr>
 2726. <tr>
 2727. <td id="L549" class="blob-num js-line-number" data-line-number="549"></td>
 2728. <td id="LC549" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2729. </td>
 2730. </tr>
 2731. <tr>
 2732. <td id="L550" class="blob-num js-line-number" data-line-number="550"></td>
 2733. <td id="LC550" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, buf);</td>
 2734. </tr>
 2735. <tr>
 2736. <td id="L551" class="blob-num js-line-number" data-line-number="551"></td>
 2737. <td id="LC551" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column += <span class="pl-c1">strlen</span> (buf);</td>
 2738. </tr>
 2739. <tr>
 2740. <td id="L552" class="blob-num js-line-number" data-line-number="552"></td>
 2741. <td id="LC552" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> need_semicolon = <span class="pl-c1">true</span>;</td>
 2742. </tr>
 2743. <tr>
 2744. <td id="L553" class="blob-num js-line-number" data-line-number="553"></td>
 2745. <td id="LC553" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 2746. </tr>
 2747. <tr>
 2748. <td id="L554" class="blob-num js-line-number" data-line-number="554"></td>
 2749. <td id="LC554" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 2750. </tr>
 2751. <tr>
 2752. <td id="L555" class="blob-num js-line-number" data-line-number="555"></td>
 2753. <td id="LC555" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2754. </tr>
 2755. <tr>
 2756. <td id="L556" class="blob-num js-line-number" data-line-number="556"></td>
 2757. <td id="LC556" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2758. </tr>
 2759. <tr>
 2760. <td id="L557" class="blob-num js-line-number" data-line-number="557"></td>
 2761. <td id="LC557" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2762. </td>
 2763. </tr>
 2764. <tr>
 2765. <td id="L558" class="blob-num js-line-number" data-line-number="558"></td>
 2766. <td id="LC558" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Output a character mapping table. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2767. </tr>
 2768. <tr>
 2769. <td id="L559" class="blob-num js-line-number" data-line-number="559"></td>
 2770. <td id="LC559" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2771. </td>
 2772. </tr>
 2773. <tr>
 2774. <td id="L560" class="blob-num js-line-number" data-line-number="560"></td>
 2775. <td id="LC560" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span></td>
 2776. </tr>
 2777. <tr>
 2778. <td id="L561" class="blob-num js-line-number" data-line-number="561"></td>
 2779. <td id="LC561" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">output_charmap</span> (<span class="pl-c1">FILE</span> *stream, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *mapname,</td>
 2780. </tr>
 2781. <tr>
 2782. <td id="L562" class="blob-num js-line-number" data-line-number="562"></td>
 2783. <td id="LC562" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-en">int</span> (*func) (<span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span>))</td>
 2784. </tr>
 2785. <tr>
 2786. <td id="L563" class="blob-num js-line-number" data-line-number="563"></td>
 2787. <td id="LC563" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2788. </tr>
 2789. <tr>
 2790. <td id="L564" class="blob-num js-line-number" data-line-number="564"></td>
 2791. <td id="LC564" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> table[<span class="pl-c1">0x110000</span>];</td>
 2792. </tr>
 2793. <tr>
 2794. <td id="L565" class="blob-num js-line-number" data-line-number="565"></td>
 2795. <td id="LC565" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> i;</td>
 2796. </tr>
 2797. <tr>
 2798. <td id="L566" class="blob-num js-line-number" data-line-number="566"></td>
 2799. <td id="LC566" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">bool</span> need_semicolon;</td>
 2800. </tr>
 2801. <tr>
 2802. <td id="L567" class="blob-num js-line-number" data-line-number="567"></td>
 2803. <td id="LC567" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">int</span> max_column = <span class="pl-c1">75</span>;</td>
 2804. </tr>
 2805. <tr>
 2806. <td id="L568" class="blob-num js-line-number" data-line-number="568"></td>
 2807. <td id="LC568" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">int</span> column;</td>
 2808. </tr>
 2809. <tr>
 2810. <td id="L569" class="blob-num js-line-number" data-line-number="569"></td>
 2811. <td id="LC569" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2812. </td>
 2813. </tr>
 2814. <tr>
 2815. <td id="L570" class="blob-num js-line-number" data-line-number="570"></td>
 2816. <td id="LC570" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (i = <span class="pl-c1">0</span>; i &lt; <span class="pl-c1">0x110000</span>; i++)</td>
 2817. </tr>
 2818. <tr>
 2819. <td id="L571" class="blob-num js-line-number" data-line-number="571"></td>
 2820. <td id="LC571" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> table[i] = (<span class="pl-c1">func</span> (i) != i);</td>
 2821. </tr>
 2822. <tr>
 2823. <td id="L572" class="blob-num js-line-number" data-line-number="572"></td>
 2824. <td id="LC572" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2825. </td>
 2826. </tr>
 2827. <tr>
 2828. <td id="L573" class="blob-num js-line-number" data-line-number="573"></td>
 2829. <td id="LC573" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> <span class="pl-pds">&quot;</span></span>, mapname);</td>
 2830. </tr>
 2831. <tr>
 2832. <td id="L574" class="blob-num js-line-number" data-line-number="574"></td>
 2833. <td id="LC574" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> need_semicolon = <span class="pl-c1">false</span>;</td>
 2834. </tr>
 2835. <tr>
 2836. <td id="L575" class="blob-num js-line-number" data-line-number="575"></td>
 2837. <td id="LC575" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column = <span class="pl-c1">1000</span>;</td>
 2838. </tr>
 2839. <tr>
 2840. <td id="L576" class="blob-num js-line-number" data-line-number="576"></td>
 2841. <td id="LC576" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (i = <span class="pl-c1">0</span>; i &lt; <span class="pl-c1">0x110000</span>; i++)</td>
 2842. </tr>
 2843. <tr>
 2844. <td id="L577" class="blob-num js-line-number" data-line-number="577"></td>
 2845. <td id="LC577" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (table[i])</td>
 2846. </tr>
 2847. <tr>
 2848. <td id="L578" class="blob-num js-line-number" data-line-number="578"></td>
 2849. <td id="LC578" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 2850. </tr>
 2851. <tr>
 2852. <td id="L579" class="blob-num js-line-number" data-line-number="579"></td>
 2853. <td id="LC579" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> buf[<span class="pl-c1">25</span>+<span class="pl-c1">1</span>];</td>
 2854. </tr>
 2855. <tr>
 2856. <td id="L580" class="blob-num js-line-number" data-line-number="580"></td>
 2857. <td id="LC580" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2858. </td>
 2859. </tr>
 2860. <tr>
 2861. <td id="L581" class="blob-num js-line-number" data-line-number="581"></td>
 2862. <td id="LC581" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcpy</span> (buf, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>(<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2863. </tr>
 2864. <tr>
 2865. <td id="L582" class="blob-num js-line-number" data-line-number="582"></td>
 2866. <td id="LC582" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcat</span> (buf, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (i));</td>
 2867. </tr>
 2868. <tr>
 2869. <td id="L583" class="blob-num js-line-number" data-line-number="583"></td>
 2870. <td id="LC583" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcat</span> (buf, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>,<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2871. </tr>
 2872. <tr>
 2873. <td id="L584" class="blob-num js-line-number" data-line-number="584"></td>
 2874. <td id="LC584" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcat</span> (buf, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (<span class="pl-c1">func</span> (i)));</td>
 2875. </tr>
 2876. <tr>
 2877. <td id="L585" class="blob-num js-line-number" data-line-number="585"></td>
 2878. <td id="LC585" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strcat</span> (buf, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>)<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2879. </tr>
 2880. <tr>
 2881. <td id="L586" class="blob-num js-line-number" data-line-number="586"></td>
 2882. <td id="LC586" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2883. </td>
 2884. </tr>
 2885. <tr>
 2886. <td id="L587" class="blob-num js-line-number" data-line-number="587"></td>
 2887. <td id="LC587" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (need_semicolon)</td>
 2888. </tr>
 2889. <tr>
 2890. <td id="L588" class="blob-num js-line-number" data-line-number="588"></td>
 2891. <td id="LC588" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 2892. </tr>
 2893. <tr>
 2894. <td id="L589" class="blob-num js-line-number" data-line-number="589"></td>
 2895. <td id="LC589" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2896. </tr>
 2897. <tr>
 2898. <td id="L590" class="blob-num js-line-number" data-line-number="590"></td>
 2899. <td id="LC590" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column++;</td>
 2900. </tr>
 2901. <tr>
 2902. <td id="L591" class="blob-num js-line-number" data-line-number="591"></td>
 2903. <td id="LC591" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 2904. </tr>
 2905. <tr>
 2906. <td id="L592" class="blob-num js-line-number" data-line-number="592"></td>
 2907. <td id="LC592" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2908. </td>
 2909. </tr>
 2910. <tr>
 2911. <td id="L593" class="blob-num js-line-number" data-line-number="593"></td>
 2912. <td id="LC593" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (column + <span class="pl-c1">strlen</span> (buf) &gt; max_column)</td>
 2913. </tr>
 2914. <tr>
 2915. <td id="L594" class="blob-num js-line-number" data-line-number="594"></td>
 2916. <td id="LC594" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 2917. </tr>
 2918. <tr>
 2919. <td id="L595" class="blob-num js-line-number" data-line-number="595"></td>
 2920. <td id="LC595" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>/<span class="pl-cce">\n</span> <span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2921. </tr>
 2922. <tr>
 2923. <td id="L596" class="blob-num js-line-number" data-line-number="596"></td>
 2924. <td id="LC596" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column = <span class="pl-c1">3</span>;</td>
 2925. </tr>
 2926. <tr>
 2927. <td id="L597" class="blob-num js-line-number" data-line-number="597"></td>
 2928. <td id="LC597" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 2929. </tr>
 2930. <tr>
 2931. <td id="L598" class="blob-num js-line-number" data-line-number="598"></td>
 2932. <td id="LC598" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2933. </td>
 2934. </tr>
 2935. <tr>
 2936. <td id="L599" class="blob-num js-line-number" data-line-number="599"></td>
 2937. <td id="LC599" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, buf);</td>
 2938. </tr>
 2939. <tr>
 2940. <td id="L600" class="blob-num js-line-number" data-line-number="600"></td>
 2941. <td id="LC600" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> column += <span class="pl-c1">strlen</span> (buf);</td>
 2942. </tr>
 2943. <tr>
 2944. <td id="L601" class="blob-num js-line-number" data-line-number="601"></td>
 2945. <td id="LC601" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> need_semicolon = <span class="pl-c1">true</span>;</td>
 2946. </tr>
 2947. <tr>
 2948. <td id="L602" class="blob-num js-line-number" data-line-number="602"></td>
 2949. <td id="LC602" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 2950. </tr>
 2951. <tr>
 2952. <td id="L603" class="blob-num js-line-number" data-line-number="603"></td>
 2953. <td id="LC603" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 2954. </tr>
 2955. <tr>
 2956. <td id="L604" class="blob-num js-line-number" data-line-number="604"></td>
 2957. <td id="LC604" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2958. </tr>
 2959. <tr>
 2960. <td id="L605" class="blob-num js-line-number" data-line-number="605"></td>
 2961. <td id="LC605" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2962. </td>
 2963. </tr>
 2964. <tr>
 2965. <td id="L606" class="blob-num js-line-number" data-line-number="606"></td>
 2966. <td id="LC606" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Output the width table. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2967. </tr>
 2968. <tr>
 2969. <td id="L607" class="blob-num js-line-number" data-line-number="607"></td>
 2970. <td id="LC607" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2971. </td>
 2972. </tr>
 2973. <tr>
 2974. <td id="L608" class="blob-num js-line-number" data-line-number="608"></td>
 2975. <td id="LC608" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span></td>
 2976. </tr>
 2977. <tr>
 2978. <td id="L609" class="blob-num js-line-number" data-line-number="609"></td>
 2979. <td id="LC609" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">output_widthmap</span> (<span class="pl-c1">FILE</span> *stream)</td>
 2980. </tr>
 2981. <tr>
 2982. <td id="L610" class="blob-num js-line-number" data-line-number="610"></td>
 2983. <td id="LC610" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 2984. </tr>
 2985. <tr>
 2986. <td id="L611" class="blob-num js-line-number" data-line-number="611"></td>
 2987. <td id="LC611" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 2988. </tr>
 2989. <tr>
 2990. <td id="L612" class="blob-num js-line-number" data-line-number="612"></td>
 2991. <td id="LC612" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 2992. </td>
 2993. </tr>
 2994. <tr>
 2995. <td id="L613" class="blob-num js-line-number" data-line-number="613"></td>
 2996. <td id="LC613" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Output the tables to the given file. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 2997. </tr>
 2998. <tr>
 2999. <td id="L614" class="blob-num js-line-number" data-line-number="614"></td>
 3000. <td id="LC614" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3001. </td>
 3002. </tr>
 3003. <tr>
 3004. <td id="L615" class="blob-num js-line-number" data-line-number="615"></td>
 3005. <td id="LC615" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">static</span> <span class="pl-k">void</span></td>
 3006. </tr>
 3007. <tr>
 3008. <td id="L616" class="blob-num js-line-number" data-line-number="616"></td>
 3009. <td id="LC616" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">output_tables</span> (<span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *filename, <span class="pl-k">const</span> <span class="pl-k">char</span> *version)</td>
 3010. </tr>
 3011. <tr>
 3012. <td id="L617" class="blob-num js-line-number" data-line-number="617"></td>
 3013. <td id="LC617" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 3014. </tr>
 3015. <tr>
 3016. <td id="L618" class="blob-num js-line-number" data-line-number="618"></td>
 3017. <td id="LC618" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">FILE</span> *stream;</td>
 3018. </tr>
 3019. <tr>
 3020. <td id="L619" class="blob-num js-line-number" data-line-number="619"></td>
 3021. <td id="LC619" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">unsigned</span> <span class="pl-k">int</span> ch;</td>
 3022. </tr>
 3023. <tr>
 3024. <td id="L620" class="blob-num js-line-number" data-line-number="620"></td>
 3025. <td id="LC620" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3026. </td>
 3027. </tr>
 3028. <tr>
 3029. <td id="L621" class="blob-num js-line-number" data-line-number="621"></td>
 3030. <td id="LC621" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> stream = <span class="pl-c1">fopen</span> (filename, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>w<span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3031. </tr>
 3032. <tr>
 3033. <td id="L622" class="blob-num js-line-number" data-line-number="622"></td>
 3034. <td id="LC622" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (stream == <span class="pl-c1">NULL</span>)</td>
 3035. </tr>
 3036. <tr>
 3037. <td id="L623" class="blob-num js-line-number" data-line-number="623"></td>
 3038. <td id="LC623" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 3039. </tr>
 3040. <tr>
 3041. <td id="L624" class="blob-num js-line-number" data-line-number="624"></td>
 3042. <td id="LC624" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>cannot open &#39;<span class="pl-c1">%s</span>&#39; for writing<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, filename);</td>
 3043. </tr>
 3044. <tr>
 3045. <td id="L625" class="blob-num js-line-number" data-line-number="625"></td>
 3046. <td id="LC625" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 3047. </tr>
 3048. <tr>
 3049. <td id="L626" class="blob-num js-line-number" data-line-number="626"></td>
 3050. <td id="LC626" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 3051. </tr>
 3052. <tr>
 3053. <td id="L627" class="blob-num js-line-number" data-line-number="627"></td>
 3054. <td id="LC627" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3055. </td>
 3056. </tr>
 3057. <tr>
 3058. <td id="L628" class="blob-num js-line-number" data-line-number="628"></td>
 3059. <td id="LC628" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>escape_char /<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3060. </tr>
 3061. <tr>
 3062. <td id="L629" class="blob-num js-line-number" data-line-number="629"></td>
 3063. <td id="LC629" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>comment_char <span class="pl-c1">%%</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3064. </tr>
 3065. <tr>
 3066. <td id="L630" class="blob-num js-line-number" data-line-number="630"></td>
 3067. <td id="LC630" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3068. </tr>
 3069. <tr>
 3070. <td id="L631" class="blob-num js-line-number" data-line-number="631"></td>
 3071. <td id="LC631" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%%</span> Generated automatically by gen-unicode-ctype for Unicode <span class="pl-c1">%s</span>.<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>,</td>
 3072. </tr>
 3073. <tr>
 3074. <td id="L632" class="blob-num js-line-number" data-line-number="632"></td>
 3075. <td id="LC632" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> version);</td>
 3076. </tr>
 3077. <tr>
 3078. <td id="L633" class="blob-num js-line-number" data-line-number="633"></td>
 3079. <td id="LC633" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3080. </tr>
 3081. <tr>
 3082. <td id="L634" class="blob-num js-line-number" data-line-number="634"></td>
 3083. <td id="LC634" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3084. </td>
 3085. </tr>
 3086. <tr>
 3087. <td id="L635" class="blob-num js-line-number" data-line-number="635"></td>
 3088. <td id="LC635" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>LC_IDENTIFICATION<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3089. </tr>
 3090. <tr>
 3091. <td id="L636" class="blob-num js-line-number" data-line-number="636"></td>
 3092. <td id="LC636" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>title <span class="pl-cce">\&quot;</span>Unicode <span class="pl-c1">%s</span> FDCC-set<span class="pl-cce">\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, version);</td>
 3093. </tr>
 3094. <tr>
 3095. <td id="L637" class="blob-num js-line-number" data-line-number="637"></td>
 3096. <td id="LC637" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>source <span class="pl-cce">\&quot;</span>UnicodeData.txt, PropList.txt<span class="pl-cce">\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3097. </tr>
 3098. <tr>
 3099. <td id="L638" class="blob-num js-line-number" data-line-number="638"></td>
 3100. <td id="LC638" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>address <span class="pl-cce">\&quot;\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3101. </tr>
 3102. <tr>
 3103. <td id="L639" class="blob-num js-line-number" data-line-number="639"></td>
 3104. <td id="LC639" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>contact <span class="pl-cce">\&quot;\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3105. </tr>
 3106. <tr>
 3107. <td id="L640" class="blob-num js-line-number" data-line-number="640"></td>
 3108. <td id="LC640" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>email <span class="pl-cce">\&quot;</span>bug-glibc-locales@gnu.org<span class="pl-cce">\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3109. </tr>
 3110. <tr>
 3111. <td id="L641" class="blob-num js-line-number" data-line-number="641"></td>
 3112. <td id="LC641" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>tel <span class="pl-cce">\&quot;\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3113. </tr>
 3114. <tr>
 3115. <td id="L642" class="blob-num js-line-number" data-line-number="642"></td>
 3116. <td id="LC642" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>fax <span class="pl-cce">\&quot;\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3117. </tr>
 3118. <tr>
 3119. <td id="L643" class="blob-num js-line-number" data-line-number="643"></td>
 3120. <td id="LC643" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>language <span class="pl-cce">\&quot;\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3121. </tr>
 3122. <tr>
 3123. <td id="L644" class="blob-num js-line-number" data-line-number="644"></td>
 3124. <td id="LC644" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>territory <span class="pl-cce">\&quot;</span>Earth<span class="pl-cce">\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3125. </tr>
 3126. <tr>
 3127. <td id="L645" class="blob-num js-line-number" data-line-number="645"></td>
 3128. <td id="LC645" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>revision <span class="pl-cce">\&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span><span class="pl-cce">\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, version);</td>
 3129. </tr>
 3130. <tr>
 3131. <td id="L646" class="blob-num js-line-number" data-line-number="646"></td>
 3132. <td id="LC646" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 3133. </tr>
 3134. <tr>
 3135. <td id="L647" class="blob-num js-line-number" data-line-number="647"></td>
 3136. <td id="LC647" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">time_t</span> now;</td>
 3137. </tr>
 3138. <tr>
 3139. <td id="L648" class="blob-num js-line-number" data-line-number="648"></td>
 3140. <td id="LC648" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">char</span> date[<span class="pl-c1">11</span>];</td>
 3141. </tr>
 3142. <tr>
 3143. <td id="L649" class="blob-num js-line-number" data-line-number="649"></td>
 3144. <td id="LC649" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> now = <span class="pl-c1">time</span> (<span class="pl-c1">NULL</span>);</td>
 3145. </tr>
 3146. <tr>
 3147. <td id="L650" class="blob-num js-line-number" data-line-number="650"></td>
 3148. <td id="LC650" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">strftime</span> (date, <span class="pl-k">sizeof</span> (date), <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>%Y-%m-<span class="pl-c1">%d</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">gmtime</span> (&amp;now));</td>
 3149. </tr>
 3150. <tr>
 3151. <td id="L651" class="blob-num js-line-number" data-line-number="651"></td>
 3152. <td id="LC651" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>date <span class="pl-cce">\&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span><span class="pl-cce">\&quot;\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, date);</td>
 3153. </tr>
 3154. <tr>
 3155. <td id="L652" class="blob-num js-line-number" data-line-number="652"></td>
 3156. <td id="LC652" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 3157. </tr>
 3158. <tr>
 3159. <td id="L653" class="blob-num js-line-number" data-line-number="653"></td>
 3160. <td id="LC653" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>category <span class="pl-cce">\&quot;</span>unicode:2001<span class="pl-cce">\&quot;</span>;LC_CTYPE<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3161. </tr>
 3162. <tr>
 3163. <td id="L654" class="blob-num js-line-number" data-line-number="654"></td>
 3164. <td id="LC654" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>END LC_IDENTIFICATION<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3165. </tr>
 3166. <tr>
 3167. <td id="L655" class="blob-num js-line-number" data-line-number="655"></td>
 3168. <td id="LC655" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3169. </tr>
 3170. <tr>
 3171. <td id="L656" class="blob-num js-line-number" data-line-number="656"></td>
 3172. <td id="LC656" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3173. </td>
 3174. </tr>
 3175. <tr>
 3176. <td id="L657" class="blob-num js-line-number" data-line-number="657"></td>
 3177. <td id="LC657" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> Verifications. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3178. </tr>
 3179. <tr>
 3180. <td id="L658" class="blob-num js-line-number" data-line-number="658"></td>
 3181. <td id="LC658" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">for</span> (ch = <span class="pl-c1">0</span>; ch &lt; <span class="pl-c1">0x110000</span>; ch++)</td>
 3182. </tr>
 3183. <tr>
 3184. <td id="L659" class="blob-num js-line-number" data-line-number="659"></td>
 3185. <td id="LC659" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 3186. </tr>
 3187. <tr>
 3188. <td id="L660" class="blob-num js-line-number" data-line-number="660"></td>
 3189. <td id="LC660" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> toupper restriction: &quot;Only characters specified for the keywords</span></td>
 3190. </tr>
 3191. <tr>
 3192. <td id="L661" class="blob-num js-line-number" data-line-number="661"></td>
 3193. <td id="LC661" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> lower and upper shall be specified. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3194. </tr>
 3195. <tr>
 3196. <td id="L662" class="blob-num js-line-number" data-line-number="662"></td>
 3197. <td id="LC662" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">to_upper</span> (ch) != ch &amp;&amp; !(<span class="pl-c1">is_lower</span> (ch) || <span class="pl-c1">is_upper</span> (ch)))</td>
 3198. </tr>
 3199. <tr>
 3200. <td id="L663" class="blob-num js-line-number" data-line-number="663"></td>
 3201. <td id="LC663" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr,</td>
 3202. </tr>
 3203. <tr>
 3204. <td id="L664" class="blob-num js-line-number" data-line-number="664"></td>
 3205. <td id="LC664" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is not upper|lower but toupper(0x<span class="pl-c1">%04X</span>) = 0x<span class="pl-c1">%04X</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>,</td>
 3206. </tr>
 3207. <tr>
 3208. <td id="L665" class="blob-num js-line-number" data-line-number="665"></td>
 3209. <td id="LC665" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch), ch, <span class="pl-c1">to_upper</span> (ch));</td>
 3210. </tr>
 3211. <tr>
 3212. <td id="L666" class="blob-num js-line-number" data-line-number="666"></td>
 3213. <td id="LC666" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3214. </td>
 3215. </tr>
 3216. <tr>
 3217. <td id="L667" class="blob-num js-line-number" data-line-number="667"></td>
 3218. <td id="LC667" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> tolower restriction: &quot;Only characters specified for the keywords</span></td>
 3219. </tr>
 3220. <tr>
 3221. <td id="L668" class="blob-num js-line-number" data-line-number="668"></td>
 3222. <td id="LC668" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> lower and upper shall be specified. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3223. </tr>
 3224. <tr>
 3225. <td id="L669" class="blob-num js-line-number" data-line-number="669"></td>
 3226. <td id="LC669" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">to_lower</span> (ch) != ch &amp;&amp; !(<span class="pl-c1">is_lower</span> (ch) || <span class="pl-c1">is_upper</span> (ch)))</td>
 3227. </tr>
 3228. <tr>
 3229. <td id="L670" class="blob-num js-line-number" data-line-number="670"></td>
 3230. <td id="LC670" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr,</td>
 3231. </tr>
 3232. <tr>
 3233. <td id="L671" class="blob-num js-line-number" data-line-number="671"></td>
 3234. <td id="LC671" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is not upper|lower but tolower(0x<span class="pl-c1">%04X</span>) = 0x<span class="pl-c1">%04X</span><span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>,</td>
 3235. </tr>
 3236. <tr>
 3237. <td id="L672" class="blob-num js-line-number" data-line-number="672"></td>
 3238. <td id="LC672" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch), ch, <span class="pl-c1">to_lower</span> (ch));</td>
 3239. </tr>
 3240. <tr>
 3241. <td id="L673" class="blob-num js-line-number" data-line-number="673"></td>
 3242. <td id="LC673" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3243. </td>
 3244. </tr>
 3245. <tr>
 3246. <td id="L674" class="blob-num js-line-number" data-line-number="674"></td>
 3247. <td id="LC674" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> alpha restriction: &quot;Characters classified as either upper or lower</span></td>
 3248. </tr>
 3249. <tr>
 3250. <td id="L675" class="blob-num js-line-number" data-line-number="675"></td>
 3251. <td id="LC675" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> shall automatically belong to this class. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3252. </tr>
 3253. <tr>
 3254. <td id="L676" class="blob-num js-line-number" data-line-number="676"></td>
 3255. <td id="LC676" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> ((<span class="pl-c1">is_lower</span> (ch) || <span class="pl-c1">is_upper</span> (ch)) &amp;&amp; !<span class="pl-c1">is_alpha</span> (ch))</td>
 3256. </tr>
 3257. <tr>
 3258. <td id="L677" class="blob-num js-line-number" data-line-number="677"></td>
 3259. <td id="LC677" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is upper|lower but not alpha<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3260. </tr>
 3261. <tr>
 3262. <td id="L678" class="blob-num js-line-number" data-line-number="678"></td>
 3263. <td id="LC678" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3264. </td>
 3265. </tr>
 3266. <tr>
 3267. <td id="L679" class="blob-num js-line-number" data-line-number="679"></td>
 3268. <td id="LC679" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> alpha restriction: &quot;No character specified for the keywords cntrl,</span></td>
 3269. </tr>
 3270. <tr>
 3271. <td id="L680" class="blob-num js-line-number" data-line-number="680"></td>
 3272. <td id="LC680" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> digit, punct or space shall be specified.&quot; <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3273. </tr>
 3274. <tr>
 3275. <td id="L681" class="blob-num js-line-number" data-line-number="681"></td>
 3276. <td id="LC681" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_alpha</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_cntrl</span> (ch))</td>
 3277. </tr>
 3278. <tr>
 3279. <td id="L682" class="blob-num js-line-number" data-line-number="682"></td>
 3280. <td id="LC682" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is alpha and cntrl<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3281. </tr>
 3282. <tr>
 3283. <td id="L683" class="blob-num js-line-number" data-line-number="683"></td>
 3284. <td id="LC683" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_alpha</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_digit</span> (ch))</td>
 3285. </tr>
 3286. <tr>
 3287. <td id="L684" class="blob-num js-line-number" data-line-number="684"></td>
 3288. <td id="LC684" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is alpha and digit<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3289. </tr>
 3290. <tr>
 3291. <td id="L685" class="blob-num js-line-number" data-line-number="685"></td>
 3292. <td id="LC685" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_alpha</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_punct</span> (ch))</td>
 3293. </tr>
 3294. <tr>
 3295. <td id="L686" class="blob-num js-line-number" data-line-number="686"></td>
 3296. <td id="LC686" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is alpha and punct<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3297. </tr>
 3298. <tr>
 3299. <td id="L687" class="blob-num js-line-number" data-line-number="687"></td>
 3300. <td id="LC687" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_alpha</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_space</span> (ch))</td>
 3301. </tr>
 3302. <tr>
 3303. <td id="L688" class="blob-num js-line-number" data-line-number="688"></td>
 3304. <td id="LC688" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is alpha and space<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3305. </tr>
 3306. <tr>
 3307. <td id="L689" class="blob-num js-line-number" data-line-number="689"></td>
 3308. <td id="LC689" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3309. </td>
 3310. </tr>
 3311. <tr>
 3312. <td id="L690" class="blob-num js-line-number" data-line-number="690"></td>
 3313. <td id="LC690" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> space restriction: &quot;No character specified for the keywords upper,</span></td>
 3314. </tr>
 3315. <tr>
 3316. <td id="L691" class="blob-num js-line-number" data-line-number="691"></td>
 3317. <td id="LC691" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> lower, alpha, digit, graph or xdigit shall be specified.&quot;</span></td>
 3318. </tr>
 3319. <tr>
 3320. <td id="L692" class="blob-num js-line-number" data-line-number="692"></td>
 3321. <td id="LC692" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> upper, lower, alpha already checked above. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3322. </tr>
 3323. <tr>
 3324. <td id="L693" class="blob-num js-line-number" data-line-number="693"></td>
 3325. <td id="LC693" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_space</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_digit</span> (ch))</td>
 3326. </tr>
 3327. <tr>
 3328. <td id="L694" class="blob-num js-line-number" data-line-number="694"></td>
 3329. <td id="LC694" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is space and digit<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3330. </tr>
 3331. <tr>
 3332. <td id="L695" class="blob-num js-line-number" data-line-number="695"></td>
 3333. <td id="LC695" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_space</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_graph</span> (ch))</td>
 3334. </tr>
 3335. <tr>
 3336. <td id="L696" class="blob-num js-line-number" data-line-number="696"></td>
 3337. <td id="LC696" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is space and graph<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3338. </tr>
 3339. <tr>
 3340. <td id="L697" class="blob-num js-line-number" data-line-number="697"></td>
 3341. <td id="LC697" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_space</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_xdigit</span> (ch))</td>
 3342. </tr>
 3343. <tr>
 3344. <td id="L698" class="blob-num js-line-number" data-line-number="698"></td>
 3345. <td id="LC698" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is space and xdigit<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3346. </tr>
 3347. <tr>
 3348. <td id="L699" class="blob-num js-line-number" data-line-number="699"></td>
 3349. <td id="LC699" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3350. </td>
 3351. </tr>
 3352. <tr>
 3353. <td id="L700" class="blob-num js-line-number" data-line-number="700"></td>
 3354. <td id="LC700" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> cntrl restriction: &quot;No character specified for the keywords upper,</span></td>
 3355. </tr>
 3356. <tr>
 3357. <td id="L701" class="blob-num js-line-number" data-line-number="701"></td>
 3358. <td id="LC701" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> lower, alpha, digit, punct, graph, print or xdigit shall be</span></td>
 3359. </tr>
 3360. <tr>
 3361. <td id="L702" class="blob-num js-line-number" data-line-number="702"></td>
 3362. <td id="LC702" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> specified.&quot; upper, lower, alpha already checked above. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3363. </tr>
 3364. <tr>
 3365. <td id="L703" class="blob-num js-line-number" data-line-number="703"></td>
 3366. <td id="LC703" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_cntrl</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_digit</span> (ch))</td>
 3367. </tr>
 3368. <tr>
 3369. <td id="L704" class="blob-num js-line-number" data-line-number="704"></td>
 3370. <td id="LC704" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is cntrl and digit<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3371. </tr>
 3372. <tr>
 3373. <td id="L705" class="blob-num js-line-number" data-line-number="705"></td>
 3374. <td id="LC705" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_cntrl</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_punct</span> (ch))</td>
 3375. </tr>
 3376. <tr>
 3377. <td id="L706" class="blob-num js-line-number" data-line-number="706"></td>
 3378. <td id="LC706" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is cntrl and punct<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3379. </tr>
 3380. <tr>
 3381. <td id="L707" class="blob-num js-line-number" data-line-number="707"></td>
 3382. <td id="LC707" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_cntrl</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_graph</span> (ch))</td>
 3383. </tr>
 3384. <tr>
 3385. <td id="L708" class="blob-num js-line-number" data-line-number="708"></td>
 3386. <td id="LC708" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is cntrl and graph<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3387. </tr>
 3388. <tr>
 3389. <td id="L709" class="blob-num js-line-number" data-line-number="709"></td>
 3390. <td id="LC709" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_cntrl</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_print</span> (ch))</td>
 3391. </tr>
 3392. <tr>
 3393. <td id="L710" class="blob-num js-line-number" data-line-number="710"></td>
 3394. <td id="LC710" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is cntrl and print<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3395. </tr>
 3396. <tr>
 3397. <td id="L711" class="blob-num js-line-number" data-line-number="711"></td>
 3398. <td id="LC711" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_cntrl</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_xdigit</span> (ch))</td>
 3399. </tr>
 3400. <tr>
 3401. <td id="L712" class="blob-num js-line-number" data-line-number="712"></td>
 3402. <td id="LC712" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is cntrl and xdigit<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3403. </tr>
 3404. <tr>
 3405. <td id="L713" class="blob-num js-line-number" data-line-number="713"></td>
 3406. <td id="LC713" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3407. </td>
 3408. </tr>
 3409. <tr>
 3410. <td id="L714" class="blob-num js-line-number" data-line-number="714"></td>
 3411. <td id="LC714" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> punct restriction: &quot;No character specified for the keywords upper,</span></td>
 3412. </tr>
 3413. <tr>
 3414. <td id="L715" class="blob-num js-line-number" data-line-number="715"></td>
 3415. <td id="LC715" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> lower, alpha, digit, cntrl, xdigit or as the &lt;space&gt; character shall</span></td>
 3416. </tr>
 3417. <tr>
 3418. <td id="L716" class="blob-num js-line-number" data-line-number="716"></td>
 3419. <td id="LC716" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> be specified.&quot; upper, lower, alpha, cntrl already checked above. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3420. </tr>
 3421. <tr>
 3422. <td id="L717" class="blob-num js-line-number" data-line-number="717"></td>
 3423. <td id="LC717" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_punct</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_digit</span> (ch))</td>
 3424. </tr>
 3425. <tr>
 3426. <td id="L718" class="blob-num js-line-number" data-line-number="718"></td>
 3427. <td id="LC718" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is punct and digit<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3428. </tr>
 3429. <tr>
 3430. <td id="L719" class="blob-num js-line-number" data-line-number="719"></td>
 3431. <td id="LC719" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_punct</span> (ch) &amp;&amp; <span class="pl-c1">is_xdigit</span> (ch))</td>
 3432. </tr>
 3433. <tr>
 3434. <td id="L720" class="blob-num js-line-number" data-line-number="720"></td>
 3435. <td id="LC720" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is punct and xdigit<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3436. </tr>
 3437. <tr>
 3438. <td id="L721" class="blob-num js-line-number" data-line-number="721"></td>
 3439. <td id="LC721" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_punct</span> (ch) &amp;&amp; (ch == <span class="pl-c1">0x0020</span>))</td>
 3440. </tr>
 3441. <tr>
 3442. <td id="L722" class="blob-num js-line-number" data-line-number="722"></td>
 3443. <td id="LC722" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is punct<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3444. </tr>
 3445. <tr>
 3446. <td id="L723" class="blob-num js-line-number" data-line-number="723"></td>
 3447. <td id="LC723" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3448. </td>
 3449. </tr>
 3450. <tr>
 3451. <td id="L724" class="blob-num js-line-number" data-line-number="724"></td>
 3452. <td id="LC724" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> graph restriction: &quot;No character specified for the keyword cntrl</span></td>
 3453. </tr>
 3454. <tr>
 3455. <td id="L725" class="blob-num js-line-number" data-line-number="725"></td>
 3456. <td id="LC725" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> shall be specified.&quot; Already checked above. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3457. </tr>
 3458. <tr>
 3459. <td id="L726" class="blob-num js-line-number" data-line-number="726"></td>
 3460. <td id="LC726" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3461. </td>
 3462. </tr>
 3463. <tr>
 3464. <td id="L727" class="blob-num js-line-number" data-line-number="727"></td>
 3465. <td id="LC727" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> print restriction: &quot;No character specified for the keyword cntrl</span></td>
 3466. </tr>
 3467. <tr>
 3468. <td id="L728" class="blob-num js-line-number" data-line-number="728"></td>
 3469. <td id="LC728" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> shall be specified.&quot; Already checked above. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3470. </tr>
 3471. <tr>
 3472. <td id="L729" class="blob-num js-line-number" data-line-number="729"></td>
 3473. <td id="LC729" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3474. </td>
 3475. </tr>
 3476. <tr>
 3477. <td id="L730" class="blob-num js-line-number" data-line-number="730"></td>
 3478. <td id="LC730" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> graph - print relation: differ only in the &lt;space&gt; character.</span></td>
 3479. </tr>
 3480. <tr>
 3481. <td id="L731" class="blob-num js-line-number" data-line-number="731"></td>
 3482. <td id="LC731" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> How is this possible if there are more than one space character?!</span></td>
 3483. </tr>
 3484. <tr>
 3485. <td id="L732" class="blob-num js-line-number" data-line-number="732"></td>
 3486. <td id="LC732" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> I think susv2/xbd/locale.html should speak of &quot;space characters&quot;,</span></td>
 3487. </tr>
 3488. <tr>
 3489. <td id="L733" class="blob-num js-line-number" data-line-number="733"></td>
 3490. <td id="LC733" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c"> not &quot;space character&quot;. <span class="pl-c">*/</span></span></td>
 3491. </tr>
 3492. <tr>
 3493. <td id="L734" class="blob-num js-line-number" data-line-number="734"></td>
 3494. <td id="LC734" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">is_print</span> (ch) &amp;&amp; !(<span class="pl-c1">is_graph</span> (ch) || <span class="pl-c"><span class="pl-c">/*</span> ch == 0x0020 <span class="pl-c">*/</span></span> <span class="pl-c1">is_space</span> (ch)))</td>
 3495. </tr>
 3496. <tr>
 3497. <td id="L735" class="blob-num js-line-number" data-line-number="735"></td>
 3498. <td id="LC735" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr,</td>
 3499. </tr>
 3500. <tr>
 3501. <td id="L736" class="blob-num js-line-number" data-line-number="736"></td>
 3502. <td id="LC736" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is print but not graph|&lt;space&gt;<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3503. </tr>
 3504. <tr>
 3505. <td id="L737" class="blob-num js-line-number" data-line-number="737"></td>
 3506. <td id="LC737" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (!<span class="pl-c1">is_print</span> (ch) &amp;&amp; (<span class="pl-c1">is_graph</span> (ch) || ch == <span class="pl-c1">0x0020</span>))</td>
 3507. </tr>
 3508. <tr>
 3509. <td id="L738" class="blob-num js-line-number" data-line-number="738"></td>
 3510. <td id="LC738" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr,</td>
 3511. </tr>
 3512. <tr>
 3513. <td id="L739" class="blob-num js-line-number" data-line-number="739"></td>
 3514. <td id="LC739" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span><span class="pl-c1">%s</span> is graph|&lt;space&gt; but not print<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, <span class="pl-c1">ucs_symbol</span> (ch));</td>
 3515. </tr>
 3516. <tr>
 3517. <td id="L740" class="blob-num js-line-number" data-line-number="740"></td>
 3518. <td id="LC740" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 3519. </tr>
 3520. <tr>
 3521. <td id="L741" class="blob-num js-line-number" data-line-number="741"></td>
 3522. <td id="LC741" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3523. </td>
 3524. </tr>
 3525. <tr>
 3526. <td id="L742" class="blob-num js-line-number" data-line-number="742"></td>
 3527. <td id="LC742" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>LC_CTYPE<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3528. </tr>
 3529. <tr>
 3530. <td id="L743" class="blob-num js-line-number" data-line-number="743"></td>
 3531. <td id="LC743" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>upper<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_upper);</td>
 3532. </tr>
 3533. <tr>
 3534. <td id="L744" class="blob-num js-line-number" data-line-number="744"></td>
 3535. <td id="LC744" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>lower<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_lower);</td>
 3536. </tr>
 3537. <tr>
 3538. <td id="L745" class="blob-num js-line-number" data-line-number="745"></td>
 3539. <td id="LC745" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>alpha<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_alpha);</td>
 3540. </tr>
 3541. <tr>
 3542. <td id="L746" class="blob-num js-line-number" data-line-number="746"></td>
 3543. <td id="LC746" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>digit<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_digit);</td>
 3544. </tr>
 3545. <tr>
 3546. <td id="L747" class="blob-num js-line-number" data-line-number="747"></td>
 3547. <td id="LC747" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>outdigit<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_outdigit);</td>
 3548. </tr>
 3549. <tr>
 3550. <td id="L748" class="blob-num js-line-number" data-line-number="748"></td>
 3551. <td id="LC748" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>blank<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_blank);</td>
 3552. </tr>
 3553. <tr>
 3554. <td id="L749" class="blob-num js-line-number" data-line-number="749"></td>
 3555. <td id="LC749" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>space<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_space);</td>
 3556. </tr>
 3557. <tr>
 3558. <td id="L750" class="blob-num js-line-number" data-line-number="750"></td>
 3559. <td id="LC750" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>cntrl<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_cntrl);</td>
 3560. </tr>
 3561. <tr>
 3562. <td id="L751" class="blob-num js-line-number" data-line-number="751"></td>
 3563. <td id="LC751" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>punct<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_punct);</td>
 3564. </tr>
 3565. <tr>
 3566. <td id="L752" class="blob-num js-line-number" data-line-number="752"></td>
 3567. <td id="LC752" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>xdigit<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_xdigit);</td>
 3568. </tr>
 3569. <tr>
 3570. <td id="L753" class="blob-num js-line-number" data-line-number="753"></td>
 3571. <td id="LC753" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>graph<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_graph);</td>
 3572. </tr>
 3573. <tr>
 3574. <td id="L754" class="blob-num js-line-number" data-line-number="754"></td>
 3575. <td id="LC754" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>print<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_print);</td>
 3576. </tr>
 3577. <tr>
 3578. <td id="L755" class="blob-num js-line-number" data-line-number="755"></td>
 3579. <td id="LC755" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>class <span class="pl-cce">\&quot;</span>combining<span class="pl-cce">\&quot;</span>;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_combining);</td>
 3580. </tr>
 3581. <tr>
 3582. <td id="L756" class="blob-num js-line-number" data-line-number="756"></td>
 3583. <td id="LC756" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charclass</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>class <span class="pl-cce">\&quot;</span>combining_level3<span class="pl-cce">\&quot;</span>;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, is_combining_level3);</td>
 3584. </tr>
 3585. <tr>
 3586. <td id="L757" class="blob-num js-line-number" data-line-number="757"></td>
 3587. <td id="LC757" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charmap</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>toupper<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, to_upper);</td>
 3588. </tr>
 3589. <tr>
 3590. <td id="L758" class="blob-num js-line-number" data-line-number="758"></td>
 3591. <td id="LC758" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charmap</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>tolower<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, to_lower);</td>
 3592. </tr>
 3593. <tr>
 3594. <td id="L759" class="blob-num js-line-number" data-line-number="759"></td>
 3595. <td id="LC759" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_charmap</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>map <span class="pl-cce">\&quot;</span>totitle<span class="pl-cce">\&quot;</span>;<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, to_title);</td>
 3596. </tr>
 3597. <tr>
 3598. <td id="L760" class="blob-num js-line-number" data-line-number="760"></td>
 3599. <td id="LC760" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_widthmap</span> (stream);</td>
 3600. </tr>
 3601. <tr>
 3602. <td id="L761" class="blob-num js-line-number" data-line-number="761"></td>
 3603. <td id="LC761" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stream, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>END LC_CTYPE<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>);</td>
 3604. </tr>
 3605. <tr>
 3606. <td id="L762" class="blob-num js-line-number" data-line-number="762"></td>
 3607. <td id="LC762" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3608. </td>
 3609. </tr>
 3610. <tr>
 3611. <td id="L763" class="blob-num js-line-number" data-line-number="763"></td>
 3612. <td id="LC763" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (<span class="pl-c1">ferror</span> (stream) || <span class="pl-c1">fclose</span> (stream))</td>
 3613. </tr>
 3614. <tr>
 3615. <td id="L764" class="blob-num js-line-number" data-line-number="764"></td>
 3616. <td id="LC764" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 3617. </tr>
 3618. <tr>
 3619. <td id="L765" class="blob-num js-line-number" data-line-number="765"></td>
 3620. <td id="LC765" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>error writing to &#39;<span class="pl-c1">%s</span>&#39;<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, filename);</td>
 3621. </tr>
 3622. <tr>
 3623. <td id="L766" class="blob-num js-line-number" data-line-number="766"></td>
 3624. <td id="LC766" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 3625. </tr>
 3626. <tr>
 3627. <td id="L767" class="blob-num js-line-number" data-line-number="767"></td>
 3628. <td id="LC767" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 3629. </tr>
 3630. <tr>
 3631. <td id="L768" class="blob-num js-line-number" data-line-number="768"></td>
 3632. <td id="LC768" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 3633. </tr>
 3634. <tr>
 3635. <td id="L769" class="blob-num js-line-number" data-line-number="769"></td>
 3636. <td id="LC769" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3637. </td>
 3638. </tr>
 3639. <tr>
 3640. <td id="L770" class="blob-num js-line-number" data-line-number="770"></td>
 3641. <td id="LC770" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">int</span></td>
 3642. </tr>
 3643. <tr>
 3644. <td id="L771" class="blob-num js-line-number" data-line-number="771"></td>
 3645. <td id="LC771" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-en">main</span> (<span class="pl-k">int</span> argc, <span class="pl-k">char</span> * argv[])</td>
 3646. </tr>
 3647. <tr>
 3648. <td id="L772" class="blob-num js-line-number" data-line-number="772"></td>
 3649. <td id="LC772" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{</td>
 3650. </tr>
 3651. <tr>
 3652. <td id="L773" class="blob-num js-line-number" data-line-number="773"></td>
 3653. <td id="LC773" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">if</span> (argc != <span class="pl-c1">3</span>)</td>
 3654. </tr>
 3655. <tr>
 3656. <td id="L774" class="blob-num js-line-number" data-line-number="774"></td>
 3657. <td id="LC774" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> {</td>
 3658. </tr>
 3659. <tr>
 3660. <td id="L775" class="blob-num js-line-number" data-line-number="775"></td>
 3661. <td id="LC775" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fprintf</span> (stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>Usage: <span class="pl-c1">%s</span> UnicodeData.txt version<span class="pl-cce">\n</span><span class="pl-pds">&quot;</span></span>, argv[<span class="pl-c1">0</span>]);</td>
 3662. </tr>
 3663. <tr>
 3664. <td id="L776" class="blob-num js-line-number" data-line-number="776"></td>
 3665. <td id="LC776" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">exit</span> (<span class="pl-c1">1</span>);</td>
 3666. </tr>
 3667. <tr>
 3668. <td id="L777" class="blob-num js-line-number" data-line-number="777"></td>
 3669. <td id="LC777" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> }</td>
 3670. </tr>
 3671. <tr>
 3672. <td id="L778" class="blob-num js-line-number" data-line-number="778"></td>
 3673. <td id="LC778" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3674. </td>
 3675. </tr>
 3676. <tr>
 3677. <td id="L779" class="blob-num js-line-number" data-line-number="779"></td>
 3678. <td id="LC779" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">fill_attributes</span> (argv[<span class="pl-c1">1</span>]);</td>
 3679. </tr>
 3680. <tr>
 3681. <td id="L780" class="blob-num js-line-number" data-line-number="780"></td>
 3682. <td id="LC780" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3683. </td>
 3684. </tr>
 3685. <tr>
 3686. <td id="L781" class="blob-num js-line-number" data-line-number="781"></td>
 3687. <td id="LC781" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-c1">output_tables</span> (<span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>unicode<span class="pl-pds">&quot;</span></span>, argv[<span class="pl-c1">2</span>]);</td>
 3688. </tr>
 3689. <tr>
 3690. <td id="L782" class="blob-num js-line-number" data-line-number="782"></td>
 3691. <td id="LC782" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">
 3692. </td>
 3693. </tr>
 3694. <tr>
 3695. <td id="L783" class="blob-num js-line-number" data-line-number="783"></td>
 3696. <td id="LC783" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> <span class="pl-k">return</span> <span class="pl-c1">0</span>;</td>
 3697. </tr>
 3698. <tr>
 3699. <td id="L784" class="blob-num js-line-number" data-line-number="784"></td>
 3700. <td id="LC784" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
 3701. </tr>
 3702. </table>
 3703. <div class="BlobToolbar position-absolute js-file-line-actions dropdown js-menu-container js-select-menu d-none" aria-hidden="true">
 3704. <button class="btn-octicon ml-0 px-2 p-0 bg-white border border-gray-dark rounded-1 dropdown-toggle js-menu-target" id="js-file-line-action-button" type="button" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" aria-label="Inline file action toolbar" aria-controls="inline-file-actions">
 3705. <svg class="octicon octicon-kebab-horizontal" viewBox="0 0 13 16" version="1.1" width="13" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M1.5 9a1.5 1.5 0 1 1 0-3 1.5 1.5 0 0 1 0 3zm5 0a1.5 1.5 0 1 1 0-3 1.5 1.5 0 0 1 0 3zm5 0a1.5 1.5 0 1 1 0-3 1.5 1.5 0 0 1 0 3z"/></svg>
 3706. </button>
 3707. <div class="dropdown-menu-content js-menu-content" id="inline-file-actions">
 3708. <ul class="BlobToolbar-dropdown dropdown-menu dropdown-menu-se mt-2">
 3709. <li><clipboard-copy class="dropdown-item" style="cursor:pointer;" id="js-copy-lines" data-original-text="Copy lines">Copy lines</clipboard-copy></li>
 3710. <li><clipboard-copy class="dropdown-item" id="js-copy-permalink" style="cursor:pointer;" data-original-text="Copy permalink">Copy permalink</clipboard-copy></li>
 3711. <li><a class="dropdown-item js-update-url-with-hash" id="js-view-git-blame" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/blame/c6c57c3d2cdbd188b65dd1d40fb4cf0e6ff65e76/gen-unicode-ctype.c">View git blame</a></li>
 3712. <li><a class="dropdown-item" id="js-new-issue" href="/mike-fabian/gen-unicode-ctype/issues/new">Open new issue</a></li>
 3713. </ul>
 3714. </div>
 3715. </div>
 3716. </div>
 3717. </div>
 3718. <button type="button" data-facebox="#jump-to-line" data-facebox-class="linejump" data-hotkey="l" class="d-none">Jump to Line</button>
 3719. <div id="jump-to-line" style="display:none">
 3720. <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="js-jump-to-line-form" action="" accept-charset="UTF-8" method="get"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" />
 3721. <input class="form-control linejump-input js-jump-to-line-field" type="text" placeholder="Jump to line&hellip;" aria-label="Jump to line" autofocus>
 3722. <button type="submit" class="btn">Go</button>
 3723. </form> </div>
 3724. </div>
 3725. <div class="modal-backdrop js-touch-events"></div>
 3726. </div>
 3727. </div>
 3728. </div>
 3729. </div>
 3730. <div class="footer container-lg px-3" role="contentinfo">
 3731. <div class="position-relative d-flex flex-justify-between pt-6 pb-2 mt-6 f6 text-gray border-top border-gray-light ">
 3732. <ul class="list-style-none d-flex flex-wrap ">
 3733. <li class="mr-3">&copy; 2018 <span title="0.27897s from unicorn-1534617891-sr7w8">GitHub</span>, Inc.</li>
 3734. <li class="mr-3"><a data-ga-click="Footer, go to terms, text:terms" href="https://github.com/site/terms">Terms</a></li>
 3735. <li class="mr-3"><a data-ga-click="Footer, go to privacy, text:privacy" href="https://github.com/site/privacy">Privacy</a></li>
 3736. <li class="mr-3"><a href="https://help.github.com/articles/github-security/" data-ga-click="Footer, go to security, text:security">Security</a></li>
 3737. <li class="mr-3"><a href="https://status.github.com/" data-ga-click="Footer, go to status, text:status">Status</a></li>
 3738. <li><a data-ga-click="Footer, go to help, text:help" href="https://help.github.com">Help</a></li>
 3739. </ul>
 3740. <a aria-label="Homepage" title="GitHub" class="footer-octicon" href="https://github.com">
 3741. <svg height="24" class="octicon octicon-mark-github" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="24" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8 0C3.58 0 0 3.58 0 8c0 3.54 2.29 6.53 5.47 7.59.4.07.55-.17.55-.38 0-.19-.01-.82-.01-1.49-2.01.37-2.53-.49-2.69-.94-.09-.23-.48-.94-.82-1.13-.28-.15-.68-.52-.01-.53.63-.01 1.08.58 1.23.82.72 1.21 1.87.87 2.33.66.07-.52.28-.87.51-1.07-1.78-.2-3.64-.89-3.64-3.95 0-.87.31-1.59.82-2.15-.08-.2-.36-1.02.08-2.12 0 0 .67-.21 2.2.82.64-.18 1.32-.27 2-.27.68 0 1.36.09 2 .27 1.53-1.04 2.2-.82 2.2-.82.44 1.1.16 1.92.08 2.12.51.56.82 1.27.82 2.15 0 3.07-1.87 3.75-3.65 3.95.29.25.54.73.54 1.48 0 1.07-.01 1.93-.01 2.2 0 .21.15.46.55.38A8.013 8.013 0 0 0 16 8c0-4.42-3.58-8-8-8z"/></svg>
 3742. </a>
 3743. <ul class="list-style-none d-flex flex-wrap ">
 3744. <li class="mr-3"><a data-ga-click="Footer, go to contact, text:contact" href="https://github.com/contact">Contact GitHub</a></li>
 3745. <li class="mr-3"><a href="https://developer.github.com" data-ga-click="Footer, go to api, text:api">API</a></li>
 3746. <li class="mr-3"><a href="https://training.github.com" data-ga-click="Footer, go to training, text:training">Training</a></li>
 3747. <li class="mr-3"><a href="https://shop.github.com" data-ga-click="Footer, go to shop, text:shop">Shop</a></li>
 3748. <li class="mr-3"><a href="https://blog.github.com" data-ga-click="Footer, go to blog, text:blog">Blog</a></li>
 3749. <li><a data-ga-click="Footer, go to about, text:about" href="https://github.com/about">About</a></li>
 3750. </ul>
 3751. </div>
 3752. <div class="d-flex flex-justify-center pb-6">
 3753. <span class="f6 text-gray-light"></span>
 3754. </div>
 3755. </div>
 3756. <div id="ajax-error-message" class="ajax-error-message flash flash-error">
 3757. <svg class="octicon octicon-alert" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8.865 1.52c-.18-.31-.51-.5-.87-.5s-.69.19-.87.5L.275 13.5c-.18.31-.18.69 0 1 .19.31.52.5.87.5h13.7c.36 0 .69-.19.86-.5.17-.31.18-.69.01-1L8.865 1.52zM8.995 13h-2v-2h2v2zm0-3h-2V6h2v4z"/></svg>
 3758. <button type="button" class="flash-close js-ajax-error-dismiss" aria-label="Dismiss error">
 3759. <svg class="octicon octicon-x" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M7.48 8l3.75 3.75-1.48 1.48L6 9.48l-3.75 3.75-1.48-1.48L4.52 8 .77 4.25l1.48-1.48L6 6.52l3.75-3.75 1.48 1.48z"/></svg>
 3760. </button>
 3761. You can't perform that action at this time.
 3762. </div>
 3763. <script crossorigin="anonymous" type="application/javascript" src="https://assets-cdn.github.com/assets/compat-8e5db19dd0f30433798e3cb0118e654c.js"></script>
 3764. <script crossorigin="anonymous" type="application/javascript" src="https://assets-cdn.github.com/assets/frameworks-eca8e7e9ccc2078d10d49cad268f6a4f.js"></script>
 3765. <script crossorigin="anonymous" async="async" type="application/javascript" src="https://assets-cdn.github.com/assets/github-cddf6325595be9f25478e49c496f274e.js"></script>
 3766. <div class="js-stale-session-flash stale-session-flash flash flash-warn flash-banner d-none">
 3767. <svg class="octicon octicon-alert" viewBox="0 0 16 16" version="1.1" width="16" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M8.865 1.52c-.18-.31-.51-.5-.87-.5s-.69.19-.87.5L.275 13.5c-.18.31-.18.69 0 1 .19.31.52.5.87.5h13.7c.36 0 .69-.19.86-.5.17-.31.18-.69.01-1L8.865 1.52zM8.995 13h-2v-2h2v2zm0-3h-2V6h2v4z"/></svg>
 3768. <span class="signed-in-tab-flash">You signed in with another tab or window. <a href="">Reload</a> to refresh your session.</span>
 3769. <span class="signed-out-tab-flash">You signed out in another tab or window. <a href="">Reload</a> to refresh your session.</span>
 3770. </div>
 3771. <div class="facebox" id="facebox" style="display:none;">
 3772. <div class="facebox-popup">
 3773. <div class="facebox-content" role="dialog" aria-labelledby="facebox-header" aria-describedby="facebox-description">
 3774. </div>
 3775. <button type="button" class="facebox-close js-facebox-close" aria-label="Close modal">
 3776. <svg class="octicon octicon-x" viewBox="0 0 12 16" version="1.1" width="12" height="16" aria-hidden="true"><path fill-rule="evenodd" d="M7.48 8l3.75 3.75-1.48 1.48L6 9.48l-3.75 3.75-1.48-1.48L4.52 8 .77 4.25l1.48-1.48L6 6.52l3.75-3.75 1.48 1.48z"/></svg>
 3777. </button>
 3778. </div>
 3779. </div>
 3780. <div class="Popover js-hovercard-content position-absolute" style="display: none; outline: none;" tabindex="0">
 3781. <div class="Popover-message Popover-message--bottom-left Popover-message--large Box box-shadow-large" style="width:360px;">
 3782. </div>
 3783. </div>
 3784. <div id="hovercard-aria-description" class="sr-only">
 3785. Press h to open a hovercard with more details.
 3786. </div>
 3787. </body>
 3788. </html>