composer.lock 221 KB


 1. {
 2. "_readme": [
 3. "This file locks the dependencies of your project to a known state",
 4. "Read more about it at https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#installing-dependencies",
 5. "This file is @generated automatically"
 6. ],
 7. "content-hash": "4e83b529986a0bb04c0ee1326a099ebe",
 8. "packages": [
 9. {
 10. "name": "apereo/phpcas",
 11. "version": "1.3.7",
 12. "source": {
 13. "type": "git",
 14. "url": "https://github.com/apereo/phpCAS.git",
 15. "reference": "b5b29102c3a42f570c4a3e852f3cf67cae6d6082"
 16. },
 17. "dist": {
 18. "type": "zip",
 19. "url": "https://api.github.com/repos/apereo/phpCAS/zipball/b5b29102c3a42f570c4a3e852f3cf67cae6d6082",
 20. "reference": "b5b29102c3a42f570c4a3e852f3cf67cae6d6082",
 21. "shasum": ""
 22. },
 23. "require": {
 24. "ext-curl": "*",
 25. "php": ">=5.4.0"
 26. },
 27. "require-dev": {
 28. "phpunit/phpunit": "~3.7.10"
 29. },
 30. "type": "library",
 31. "extra": {
 32. "branch-alias": {
 33. "dev-master": "1.3.x-dev"
 34. }
 35. },
 36. "autoload": {
 37. "classmap": [
 38. "source/"
 39. ]
 40. },
 41. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 42. "license": [
 43. "Apache-2.0"
 44. ],
 45. "authors": [
 46. {
 47. "name": "Joachim Fritschi",
 48. "homepage": "https://wiki.jasig.org/display/~fritschi"
 49. },
 50. {
 51. "name": "Adam Franco",
 52. "homepage": "https://wiki.jasig.org/display/~adamfranco"
 53. }
 54. ],
 55. "description": "Provides a simple API for authenticating users against a CAS server",
 56. "homepage": "https://wiki.jasig.org/display/CASC/phpCAS",
 57. "keywords": [
 58. "apereo",
 59. "cas",
 60. "jasig"
 61. ],
 62. "time": "2019-04-22T19:48:16+00:00"
 63. },
 64. {
 65. "name": "composer/ca-bundle",
 66. "version": "1.1.4",
 67. "source": {
 68. "type": "git",
 69. "url": "https://github.com/composer/ca-bundle.git",
 70. "reference": "558f321c52faeb4828c03e7dc0cfe39a09e09a2d"
 71. },
 72. "dist": {
 73. "type": "zip",
 74. "url": "https://api.github.com/repos/composer/ca-bundle/zipball/558f321c52faeb4828c03e7dc0cfe39a09e09a2d",
 75. "reference": "558f321c52faeb4828c03e7dc0cfe39a09e09a2d",
 76. "shasum": ""
 77. },
 78. "require": {
 79. "ext-openssl": "*",
 80. "ext-pcre": "*",
 81. "php": "^5.3.2 || ^7.0"
 82. },
 83. "require-dev": {
 84. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.5",
 85. "psr/log": "^1.0",
 86. "symfony/process": "^2.5 || ^3.0 || ^4.0"
 87. },
 88. "type": "library",
 89. "extra": {
 90. "branch-alias": {
 91. "dev-master": "1.x-dev"
 92. }
 93. },
 94. "autoload": {
 95. "psr-4": {
 96. "Composer\\CaBundle\\": "src"
 97. }
 98. },
 99. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 100. "license": [
 101. "MIT"
 102. ],
 103. "authors": [
 104. {
 105. "name": "Jordi Boggiano",
 106. "email": "j.boggiano@seld.be",
 107. "homepage": "http://seld.be"
 108. }
 109. ],
 110. "description": "Lets you find a path to the system CA bundle, and includes a fallback to the Mozilla CA bundle.",
 111. "keywords": [
 112. "cabundle",
 113. "cacert",
 114. "certificate",
 115. "ssl",
 116. "tls"
 117. ],
 118. "time": "2019-01-28T09:30:10+00:00"
 119. },
 120. {
 121. "name": "diogocomposer/xmpphp",
 122. "version": "v3.0.0",
 123. "source": {
 124. "type": "git",
 125. "url": "https://github.com/diogogithub/xmpphp.git",
 126. "reference": "c7cdcc588aa47893ab41a1670c5dfe649674a4b0"
 127. },
 128. "dist": {
 129. "type": "zip",
 130. "url": "https://api.github.com/repos/diogogithub/xmpphp/zipball/c7cdcc588aa47893ab41a1670c5dfe649674a4b0",
 131. "reference": "c7cdcc588aa47893ab41a1670c5dfe649674a4b0",
 132. "shasum": ""
 133. },
 134. "require": {
 135. "ext-mbstring": "*",
 136. "ext-xml": "*",
 137. "php": ">=7.0.0"
 138. },
 139. "type": "library",
 140. "autoload": {
 141. "psr-4": {
 142. "XMPPHP\\": "XMPPHP"
 143. }
 144. },
 145. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 146. "license": [
 147. "GPL-2.0+"
 148. ],
 149. "authors": [
 150. {
 151. "name": "Ivan Borzenkov",
 152. "email": "ivan.borzenkov@gmail.com"
 153. },
 154. {
 155. "name": "bandroidx",
 156. "email": "bandroidx@gmail.com"
 157. },
 158. {
 159. "name": "BirknerAlex",
 160. "email": "alex.birkner@gmail.com"
 161. },
 162. {
 163. "name": "Stephan Wentz",
 164. "email": "stephan@wentz.it"
 165. },
 166. {
 167. "name": "Nathan Fritz",
 168. "email": "fritzy@netflint.net"
 169. },
 170. {
 171. "name": "Christian Weiske",
 172. "email": "cweiske@cweiske.de"
 173. },
 174. {
 175. "name": "Vito Tafuni",
 176. "email": "vitotafuni@gmail.com"
 177. },
 178. {
 179. "name": "Diogo Cordeiro",
 180. "email": "diogo@fc.up.pt"
 181. }
 182. ],
 183. "description": "XMPP PHP Library",
 184. "keywords": [
 185. "jabber",
 186. "xmpp",
 187. "xmpphp"
 188. ],
 189. "time": "2019-06-19T02:32:32+00:00"
 190. },
 191. {
 192. "name": "embed/embed",
 193. "version": "v3.4.1",
 194. "source": {
 195. "type": "git",
 196. "url": "https://github.com/oscarotero/Embed.git",
 197. "reference": "960bbd5a62c5697302bd5394d58efba2e998b787"
 198. },
 199. "dist": {
 200. "type": "zip",
 201. "url": "https://api.github.com/repos/oscarotero/Embed/zipball/960bbd5a62c5697302bd5394d58efba2e998b787",
 202. "reference": "960bbd5a62c5697302bd5394d58efba2e998b787",
 203. "shasum": ""
 204. },
 205. "require": {
 206. "composer/ca-bundle": "^1.0",
 207. "ext-curl": "*",
 208. "ext-mbstring": "*",
 209. "php": "^5.6|^7.0"
 210. },
 211. "require-dev": {
 212. "friendsofphp/php-cs-fixer": "^2.0",
 213. "phpunit/phpunit": "^4.8|^5.7"
 214. },
 215. "type": "library",
 216. "autoload": {
 217. "psr-4": {
 218. "Embed\\": "src"
 219. }
 220. },
 221. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 222. "license": [
 223. "MIT"
 224. ],
 225. "authors": [
 226. {
 227. "name": "Oscar Otero",
 228. "role": "Developer",
 229. "email": "oom@oscarotero.com",
 230. "homepage": "http://oscarotero.com"
 231. }
 232. ],
 233. "description": "PHP library to retrieve page info using oembed, opengraph, etc",
 234. "homepage": "https://github.com/oscarotero/Embed",
 235. "keywords": [
 236. "embed",
 237. "embedly",
 238. "oembed",
 239. "opengraph",
 240. "twitter cards"
 241. ],
 242. "time": "2019-07-20T17:05:41+00:00"
 243. },
 244. {
 245. "name": "ezyang/htmlpurifier",
 246. "version": "v4.11.0",
 247. "source": {
 248. "type": "git",
 249. "url": "https://github.com/ezyang/htmlpurifier.git",
 250. "reference": "83ab08bc1af7d808a9e0fbf024f1c24bfd73c0a7"
 251. },
 252. "dist": {
 253. "type": "zip",
 254. "url": "https://api.github.com/repos/ezyang/htmlpurifier/zipball/83ab08bc1af7d808a9e0fbf024f1c24bfd73c0a7",
 255. "reference": "83ab08bc1af7d808a9e0fbf024f1c24bfd73c0a7",
 256. "shasum": ""
 257. },
 258. "require": {
 259. "php": ">=5.2"
 260. },
 261. "require-dev": {
 262. "simpletest/simpletest": "dev-master#72de02a7b80c6bb8864ef9bf66d41d2f58f826bd"
 263. },
 264. "type": "library",
 265. "autoload": {
 266. "psr-0": {
 267. "HTMLPurifier": "library/"
 268. },
 269. "files": [
 270. "library/HTMLPurifier.composer.php"
 271. ]
 272. },
 273. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 274. "license": [
 275. "LGPL-2.1-or-later"
 276. ],
 277. "authors": [
 278. {
 279. "name": "Edward Z. Yang",
 280. "email": "admin@htmlpurifier.org",
 281. "homepage": "http://ezyang.com"
 282. }
 283. ],
 284. "description": "Standards compliant HTML filter written in PHP",
 285. "homepage": "http://htmlpurifier.org/",
 286. "keywords": [
 287. "html"
 288. ],
 289. "time": "2019-07-14T18:58:38+00:00"
 290. },
 291. {
 292. "name": "guzzlehttp/psr7",
 293. "version": "1.6.1",
 294. "source": {
 295. "type": "git",
 296. "url": "https://github.com/guzzle/psr7.git",
 297. "reference": "239400de7a173fe9901b9ac7c06497751f00727a"
 298. },
 299. "dist": {
 300. "type": "zip",
 301. "url": "https://api.github.com/repos/guzzle/psr7/zipball/239400de7a173fe9901b9ac7c06497751f00727a",
 302. "reference": "239400de7a173fe9901b9ac7c06497751f00727a",
 303. "shasum": ""
 304. },
 305. "require": {
 306. "php": ">=5.4.0",
 307. "psr/http-message": "~1.0",
 308. "ralouphie/getallheaders": "^2.0.5 || ^3.0.0"
 309. },
 310. "provide": {
 311. "psr/http-message-implementation": "1.0"
 312. },
 313. "require-dev": {
 314. "ext-zlib": "*",
 315. "phpunit/phpunit": "~4.8.36 || ^5.7.27 || ^6.5.8"
 316. },
 317. "suggest": {
 318. "zendframework/zend-httphandlerrunner": "Emit PSR-7 responses"
 319. },
 320. "type": "library",
 321. "extra": {
 322. "branch-alias": {
 323. "dev-master": "1.6-dev"
 324. }
 325. },
 326. "autoload": {
 327. "psr-4": {
 328. "GuzzleHttp\\Psr7\\": "src/"
 329. },
 330. "files": [
 331. "src/functions_include.php"
 332. ]
 333. },
 334. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 335. "license": [
 336. "MIT"
 337. ],
 338. "authors": [
 339. {
 340. "name": "Michael Dowling",
 341. "email": "mtdowling@gmail.com",
 342. "homepage": "https://github.com/mtdowling"
 343. },
 344. {
 345. "name": "Tobias Schultze",
 346. "homepage": "https://github.com/Tobion"
 347. }
 348. ],
 349. "description": "PSR-7 message implementation that also provides common utility methods",
 350. "keywords": [
 351. "http",
 352. "message",
 353. "psr-7",
 354. "request",
 355. "response",
 356. "stream",
 357. "uri",
 358. "url"
 359. ],
 360. "time": "2019-07-01T23:21:34+00:00"
 361. },
 362. {
 363. "name": "hoa/consistency",
 364. "version": "1.17.05.02",
 365. "source": {
 366. "type": "git",
 367. "url": "https://github.com/hoaproject/Consistency.git",
 368. "reference": "fd7d0adc82410507f332516faf655b6ed22e4c2f"
 369. },
 370. "dist": {
 371. "type": "zip",
 372. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Consistency/zipball/fd7d0adc82410507f332516faf655b6ed22e4c2f",
 373. "reference": "fd7d0adc82410507f332516faf655b6ed22e4c2f",
 374. "shasum": ""
 375. },
 376. "require": {
 377. "hoa/exception": "~1.0",
 378. "php": ">=5.5.0"
 379. },
 380. "require-dev": {
 381. "hoa/stream": "~1.0",
 382. "hoa/test": "~2.0"
 383. },
 384. "type": "library",
 385. "extra": {
 386. "branch-alias": {
 387. "dev-master": "1.x-dev"
 388. }
 389. },
 390. "autoload": {
 391. "psr-4": {
 392. "Hoa\\Consistency\\": "."
 393. },
 394. "files": [
 395. "Prelude.php"
 396. ]
 397. },
 398. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 399. "license": [
 400. "BSD-3-Clause"
 401. ],
 402. "authors": [
 403. {
 404. "name": "Ivan Enderlin",
 405. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 406. },
 407. {
 408. "name": "Hoa community",
 409. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 410. }
 411. ],
 412. "description": "The Hoa\\Consistency library.",
 413. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 414. "keywords": [
 415. "autoloader",
 416. "callable",
 417. "consistency",
 418. "entity",
 419. "flex",
 420. "keyword",
 421. "library"
 422. ],
 423. "time": "2017-05-02T12:18:12+00:00"
 424. },
 425. {
 426. "name": "hoa/event",
 427. "version": "1.17.01.13",
 428. "source": {
 429. "type": "git",
 430. "url": "https://github.com/hoaproject/Event.git",
 431. "reference": "6c0060dced212ffa3af0e34bb46624f990b29c54"
 432. },
 433. "dist": {
 434. "type": "zip",
 435. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Event/zipball/6c0060dced212ffa3af0e34bb46624f990b29c54",
 436. "reference": "6c0060dced212ffa3af0e34bb46624f990b29c54",
 437. "shasum": ""
 438. },
 439. "require": {
 440. "hoa/consistency": "~1.0",
 441. "hoa/exception": "~1.0"
 442. },
 443. "require-dev": {
 444. "hoa/test": "~2.0"
 445. },
 446. "type": "library",
 447. "extra": {
 448. "branch-alias": {
 449. "dev-master": "1.x-dev"
 450. }
 451. },
 452. "autoload": {
 453. "psr-4": {
 454. "Hoa\\Event\\": "."
 455. }
 456. },
 457. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 458. "license": [
 459. "BSD-3-Clause"
 460. ],
 461. "authors": [
 462. {
 463. "name": "Ivan Enderlin",
 464. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 465. },
 466. {
 467. "name": "Hoa community",
 468. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 469. }
 470. ],
 471. "description": "The Hoa\\Event library.",
 472. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 473. "keywords": [
 474. "event",
 475. "library",
 476. "listener",
 477. "observer"
 478. ],
 479. "time": "2017-01-13T15:30:50+00:00"
 480. },
 481. {
 482. "name": "hoa/exception",
 483. "version": "1.17.01.16",
 484. "source": {
 485. "type": "git",
 486. "url": "https://github.com/hoaproject/Exception.git",
 487. "reference": "091727d46420a3d7468ef0595651488bfc3a458f"
 488. },
 489. "dist": {
 490. "type": "zip",
 491. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Exception/zipball/091727d46420a3d7468ef0595651488bfc3a458f",
 492. "reference": "091727d46420a3d7468ef0595651488bfc3a458f",
 493. "shasum": ""
 494. },
 495. "require": {
 496. "hoa/consistency": "~1.0",
 497. "hoa/event": "~1.0"
 498. },
 499. "require-dev": {
 500. "hoa/test": "~2.0"
 501. },
 502. "type": "library",
 503. "extra": {
 504. "branch-alias": {
 505. "dev-master": "1.x-dev"
 506. }
 507. },
 508. "autoload": {
 509. "psr-4": {
 510. "Hoa\\Exception\\": "."
 511. }
 512. },
 513. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 514. "license": [
 515. "BSD-3-Clause"
 516. ],
 517. "authors": [
 518. {
 519. "name": "Ivan Enderlin",
 520. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 521. },
 522. {
 523. "name": "Hoa community",
 524. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 525. }
 526. ],
 527. "description": "The Hoa\\Exception library.",
 528. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 529. "keywords": [
 530. "exception",
 531. "library"
 532. ],
 533. "time": "2017-01-16T07:53:27+00:00"
 534. },
 535. {
 536. "name": "intervention/image",
 537. "version": "2.5.0",
 538. "source": {
 539. "type": "git",
 540. "url": "https://github.com/Intervention/image.git",
 541. "reference": "39eaef720d082ecc54c64bf54541c55f10db546d"
 542. },
 543. "dist": {
 544. "type": "zip",
 545. "url": "https://api.github.com/repos/Intervention/image/zipball/39eaef720d082ecc54c64bf54541c55f10db546d",
 546. "reference": "39eaef720d082ecc54c64bf54541c55f10db546d",
 547. "shasum": ""
 548. },
 549. "require": {
 550. "ext-fileinfo": "*",
 551. "guzzlehttp/psr7": "~1.1",
 552. "php": ">=5.4.0"
 553. },
 554. "require-dev": {
 555. "mockery/mockery": "~0.9.2",
 556. "phpunit/phpunit": "^4.8 || ^5.7"
 557. },
 558. "suggest": {
 559. "ext-gd": "to use GD library based image processing.",
 560. "ext-imagick": "to use Imagick based image processing.",
 561. "intervention/imagecache": "Caching extension for the Intervention Image library"
 562. },
 563. "type": "library",
 564. "extra": {
 565. "branch-alias": {
 566. "dev-master": "2.4-dev"
 567. },
 568. "laravel": {
 569. "providers": [
 570. "Intervention\\Image\\ImageServiceProvider"
 571. ],
 572. "aliases": {
 573. "Image": "Intervention\\Image\\Facades\\Image"
 574. }
 575. }
 576. },
 577. "autoload": {
 578. "psr-4": {
 579. "Intervention\\Image\\": "src/Intervention/Image"
 580. }
 581. },
 582. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 583. "license": [
 584. "MIT"
 585. ],
 586. "authors": [
 587. {
 588. "name": "Oliver Vogel",
 589. "email": "oliver@olivervogel.com",
 590. "homepage": "http://olivervogel.com/"
 591. }
 592. ],
 593. "description": "Image handling and manipulation library with support for Laravel integration",
 594. "homepage": "http://image.intervention.io/",
 595. "keywords": [
 596. "gd",
 597. "image",
 598. "imagick",
 599. "laravel",
 600. "thumbnail",
 601. "watermark"
 602. ],
 603. "time": "2019-06-24T14:06:31+00:00"
 604. },
 605. {
 606. "name": "masterminds/html5",
 607. "version": "2.6.0",
 608. "source": {
 609. "type": "git",
 610. "url": "https://github.com/Masterminds/html5-php.git",
 611. "reference": "c961ca6a0a81dc6b55b6859b3f9ea7f402edf9ad"
 612. },
 613. "dist": {
 614. "type": "zip",
 615. "url": "https://api.github.com/repos/Masterminds/html5-php/zipball/c961ca6a0a81dc6b55b6859b3f9ea7f402edf9ad",
 616. "reference": "c961ca6a0a81dc6b55b6859b3f9ea7f402edf9ad",
 617. "shasum": ""
 618. },
 619. "require": {
 620. "ext-ctype": "*",
 621. "ext-dom": "*",
 622. "ext-libxml": "*",
 623. "php": ">=5.3.0"
 624. },
 625. "require-dev": {
 626. "phpunit/phpunit": "^4.8.35",
 627. "sami/sami": "~2.0",
 628. "satooshi/php-coveralls": "1.0.*"
 629. },
 630. "type": "library",
 631. "extra": {
 632. "branch-alias": {
 633. "dev-master": "2.6-dev"
 634. }
 635. },
 636. "autoload": {
 637. "psr-4": {
 638. "Masterminds\\": "src"
 639. }
 640. },
 641. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 642. "license": [
 643. "MIT"
 644. ],
 645. "authors": [
 646. {
 647. "name": "Matt Butcher",
 648. "email": "technosophos@gmail.com"
 649. },
 650. {
 651. "name": "Asmir Mustafic",
 652. "email": "goetas@gmail.com"
 653. },
 654. {
 655. "name": "Matt Farina",
 656. "email": "matt@mattfarina.com"
 657. }
 658. ],
 659. "description": "An HTML5 parser and serializer.",
 660. "homepage": "http://masterminds.github.io/html5-php",
 661. "keywords": [
 662. "HTML5",
 663. "dom",
 664. "html",
 665. "parser",
 666. "querypath",
 667. "serializer",
 668. "xml"
 669. ],
 670. "time": "2019-03-10T11:41:28+00:00"
 671. },
 672. {
 673. "name": "mf2/mf2",
 674. "version": "0.4.6",
 675. "source": {
 676. "type": "git",
 677. "url": "https://github.com/microformats/php-mf2.git",
 678. "reference": "00b70ee7eb7f5b0585b1bd467f6c9cbd75055d23"
 679. },
 680. "dist": {
 681. "type": "zip",
 682. "url": "https://api.github.com/repos/microformats/php-mf2/zipball/00b70ee7eb7f5b0585b1bd467f6c9cbd75055d23",
 683. "reference": "00b70ee7eb7f5b0585b1bd467f6c9cbd75055d23",
 684. "shasum": ""
 685. },
 686. "require": {
 687. "php": ">=5.4.0"
 688. },
 689. "require-dev": {
 690. "mf2/tests": "@dev",
 691. "phpdocumentor/phpdocumentor": "v2.8.4",
 692. "phpunit/phpunit": "4.8.*"
 693. },
 694. "suggest": {
 695. "barnabywalters/mf-cleaner": "To more easily handle the canonical data php-mf2 gives you",
 696. "masterminds/html5": "Alternative HTML parser for PHP, for better HTML5 support."
 697. },
 698. "bin": [
 699. "bin/fetch-mf2",
 700. "bin/parse-mf2"
 701. ],
 702. "type": "library",
 703. "autoload": {
 704. "files": [
 705. "Mf2/Parser.php"
 706. ]
 707. },
 708. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 709. "license": [
 710. "CC0-1.0"
 711. ],
 712. "authors": [
 713. {
 714. "name": "Barnaby Walters",
 715. "homepage": "http://waterpigs.co.uk"
 716. }
 717. ],
 718. "description": "A pure, generic microformats2 parser — makes HTML as easy to consume as a JSON API",
 719. "keywords": [
 720. "html",
 721. "microformats",
 722. "microformats 2",
 723. "parser",
 724. "semantic"
 725. ],
 726. "time": "2018-08-24T14:47:04+00:00"
 727. },
 728. {
 729. "name": "michelf/php-markdown",
 730. "version": "1.8.0",
 731. "source": {
 732. "type": "git",
 733. "url": "https://github.com/michelf/php-markdown.git",
 734. "reference": "01ab082b355bf188d907b9929cd99b2923053495"
 735. },
 736. "dist": {
 737. "type": "zip",
 738. "url": "https://api.github.com/repos/michelf/php-markdown/zipball/01ab082b355bf188d907b9929cd99b2923053495",
 739. "reference": "01ab082b355bf188d907b9929cd99b2923053495",
 740. "shasum": ""
 741. },
 742. "require": {
 743. "php": ">=5.3.0"
 744. },
 745. "type": "library",
 746. "autoload": {
 747. "psr-4": {
 748. "Michelf\\": "Michelf/"
 749. }
 750. },
 751. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 752. "license": [
 753. "BSD-3-Clause"
 754. ],
 755. "authors": [
 756. {
 757. "name": "Michel Fortin",
 758. "email": "michel.fortin@michelf.ca",
 759. "homepage": "https://michelf.ca/",
 760. "role": "Developer"
 761. },
 762. {
 763. "name": "John Gruber",
 764. "homepage": "https://daringfireball.net/"
 765. }
 766. ],
 767. "description": "PHP Markdown",
 768. "homepage": "https://michelf.ca/projects/php-markdown/",
 769. "keywords": [
 770. "markdown"
 771. ],
 772. "time": "2018-01-15T00:49:33+00:00"
 773. },
 774. {
 775. "name": "openid/php-openid",
 776. "version": "2.3.0",
 777. "source": {
 778. "type": "git",
 779. "url": "https://github.com/openid/php-openid.git",
 780. "reference": "924f9aa42453cd0f9dba72587b4e2cdf7f4de874"
 781. },
 782. "dist": {
 783. "type": "zip",
 784. "url": "https://api.github.com/repos/openid/php-openid/zipball/924f9aa42453cd0f9dba72587b4e2cdf7f4de874",
 785. "reference": "924f9aa42453cd0f9dba72587b4e2cdf7f4de874",
 786. "shasum": ""
 787. },
 788. "require": {
 789. "ext-curl": "*",
 790. "ext-dom": "*",
 791. "ext-gmp": "*",
 792. "php": ">=4.3"
 793. },
 794. "type": "library",
 795. "autoload": {
 796. "classmap": [
 797. "Auth"
 798. ]
 799. },
 800. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 801. "include-path": [
 802. "."
 803. ],
 804. "license": [
 805. "Apache-2.0"
 806. ],
 807. "authors": [
 808. {
 809. "name": "JanRain Inc.",
 810. "homepage": "http://www.openidenabled.com"
 811. }
 812. ],
 813. "description": "OpenID library for PHP5",
 814. "homepage": "http://github.com/openid/php-openid",
 815. "keywords": [
 816. "Authentication",
 817. "OpenId",
 818. "auth",
 819. "yadis"
 820. ],
 821. "time": "2015-07-30T18:07:43+00:00"
 822. },
 823. {
 824. "name": "paragonie/constant_time_encoding",
 825. "version": "v1.0.4",
 826. "source": {
 827. "type": "git",
 828. "url": "https://github.com/paragonie/constant_time_encoding.git",
 829. "reference": "2132f0f293d856026d7d11bd81b9f4a23a1dc1f6"
 830. },
 831. "dist": {
 832. "type": "zip",
 833. "url": "https://api.github.com/repos/paragonie/constant_time_encoding/zipball/2132f0f293d856026d7d11bd81b9f4a23a1dc1f6",
 834. "reference": "2132f0f293d856026d7d11bd81b9f4a23a1dc1f6",
 835. "shasum": ""
 836. },
 837. "require": {
 838. "php": "^5.3|^7"
 839. },
 840. "require-dev": {
 841. "paragonie/random_compat": "^1.4|^2",
 842. "phpunit/phpunit": "4.*|5.*",
 843. "vimeo/psalm": "^0.3|^1"
 844. },
 845. "type": "library",
 846. "autoload": {
 847. "psr-4": {
 848. "ParagonIE\\ConstantTime\\": "src/"
 849. }
 850. },
 851. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 852. "license": [
 853. "MIT"
 854. ],
 855. "authors": [
 856. {
 857. "name": "Paragon Initiative Enterprises",
 858. "email": "security@paragonie.com",
 859. "homepage": "https://paragonie.com",
 860. "role": "Maintainer"
 861. },
 862. {
 863. "name": "Steve 'Sc00bz' Thomas",
 864. "email": "steve@tobtu.com",
 865. "homepage": "https://www.tobtu.com",
 866. "role": "Original Developer"
 867. }
 868. ],
 869. "description": "Constant-time Implementations of RFC 4648 Encoding (Base-64, Base-32, Base-16)",
 870. "keywords": [
 871. "base16",
 872. "base32",
 873. "base32_decode",
 874. "base32_encode",
 875. "base64",
 876. "base64_decode",
 877. "base64_encode",
 878. "bin2hex",
 879. "encoding",
 880. "hex",
 881. "hex2bin",
 882. "rfc4648"
 883. ],
 884. "time": "2018-04-30T17:57:16+00:00"
 885. },
 886. {
 887. "name": "paragonie/random_compat",
 888. "version": "v2.0.18",
 889. "source": {
 890. "type": "git",
 891. "url": "https://github.com/paragonie/random_compat.git",
 892. "reference": "0a58ef6e3146256cc3dc7cc393927bcc7d1b72db"
 893. },
 894. "dist": {
 895. "type": "zip",
 896. "url": "https://api.github.com/repos/paragonie/random_compat/zipball/0a58ef6e3146256cc3dc7cc393927bcc7d1b72db",
 897. "reference": "0a58ef6e3146256cc3dc7cc393927bcc7d1b72db",
 898. "shasum": ""
 899. },
 900. "require": {
 901. "php": ">=5.2.0"
 902. },
 903. "require-dev": {
 904. "phpunit/phpunit": "4.*|5.*"
 905. },
 906. "suggest": {
 907. "ext-libsodium": "Provides a modern crypto API that can be used to generate random bytes."
 908. },
 909. "type": "library",
 910. "autoload": {
 911. "files": [
 912. "lib/random.php"
 913. ]
 914. },
 915. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 916. "license": [
 917. "MIT"
 918. ],
 919. "authors": [
 920. {
 921. "name": "Paragon Initiative Enterprises",
 922. "email": "security@paragonie.com",
 923. "homepage": "https://paragonie.com"
 924. }
 925. ],
 926. "description": "PHP 5.x polyfill for random_bytes() and random_int() from PHP 7",
 927. "keywords": [
 928. "csprng",
 929. "polyfill",
 930. "pseudorandom",
 931. "random"
 932. ],
 933. "time": "2019-01-03T20:59:08+00:00"
 934. },
 935. {
 936. "name": "pear/console_getopt",
 937. "version": "v1.4.2",
 938. "source": {
 939. "type": "git",
 940. "url": "https://github.com/pear/Console_Getopt.git",
 941. "reference": "6c77aeb625b32bd752e89ee17972d103588b90c0"
 942. },
 943. "dist": {
 944. "type": "zip",
 945. "url": "https://api.github.com/repos/pear/Console_Getopt/zipball/6c77aeb625b32bd752e89ee17972d103588b90c0",
 946. "reference": "6c77aeb625b32bd752e89ee17972d103588b90c0",
 947. "shasum": ""
 948. },
 949. "type": "library",
 950. "autoload": {
 951. "psr-0": {
 952. "Console": "./"
 953. }
 954. },
 955. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 956. "include-path": [
 957. "./"
 958. ],
 959. "license": [
 960. "BSD-2-Clause"
 961. ],
 962. "authors": [
 963. {
 964. "name": "Greg Beaver",
 965. "email": "cellog@php.net",
 966. "role": "Helper"
 967. },
 968. {
 969. "name": "Andrei Zmievski",
 970. "email": "andrei@php.net",
 971. "role": "Lead"
 972. },
 973. {
 974. "name": "Stig Bakken",
 975. "email": "stig@php.net",
 976. "role": "Developer"
 977. }
 978. ],
 979. "description": "More info available on: http://pear.php.net/package/Console_Getopt",
 980. "time": "2019-02-06T16:52:33+00:00"
 981. },
 982. {
 983. "name": "phpseclib/phpseclib",
 984. "version": "dev-master",
 985. "source": {
 986. "type": "git",
 987. "url": "https://github.com/phpseclib/phpseclib.git",
 988. "reference": "f815e43077da67d3dd5b4d18a45753f5b79c1ab9"
 989. },
 990. "dist": {
 991. "type": "zip",
 992. "url": "https://api.github.com/repos/phpseclib/phpseclib/zipball/f815e43077da67d3dd5b4d18a45753f5b79c1ab9",
 993. "reference": "f815e43077da67d3dd5b4d18a45753f5b79c1ab9",
 994. "shasum": ""
 995. },
 996. "require": {
 997. "paragonie/constant_time_encoding": "^1",
 998. "paragonie/random_compat": "^1.4|^2.0",
 999. "php": ">=5.6.1"
 1000. },
 1001. "require-dev": {
 1002. "phing/phing": "~2.7",
 1003. "phpunit/phpunit": "^4.8.35|^5.7|^6.0",
 1004. "sami/sami": "~2.0",
 1005. "squizlabs/php_codesniffer": "~2.0"
 1006. },
 1007. "suggest": {
 1008. "ext-gmp": "Install the GMP (GNU Multiple Precision) extension in order to speed up arbitrary precision integer arithmetic operations.",
 1009. "ext-libsodium": "SSH2/SFTP can make use of some algorithms provided by the libsodium-php extension.",
 1010. "ext-mcrypt": "Install the Mcrypt extension in order to speed up a few other cryptographic operations.",
 1011. "ext-openssl": "Install the OpenSSL extension in order to speed up a wide variety of cryptographic operations."
 1012. },
 1013. "type": "library",
 1014. "autoload": {
 1015. "files": [
 1016. "phpseclib/bootstrap.php"
 1017. ],
 1018. "psr-4": {
 1019. "phpseclib\\": "phpseclib/"
 1020. }
 1021. },
 1022. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1023. "license": [
 1024. "MIT"
 1025. ],
 1026. "authors": [
 1027. {
 1028. "name": "Jim Wigginton",
 1029. "email": "terrafrost@php.net",
 1030. "role": "Lead Developer"
 1031. },
 1032. {
 1033. "name": "Patrick Monnerat",
 1034. "email": "pm@datasphere.ch",
 1035. "role": "Developer"
 1036. },
 1037. {
 1038. "name": "Andreas Fischer",
 1039. "email": "bantu@phpbb.com",
 1040. "role": "Developer"
 1041. },
 1042. {
 1043. "name": "Hans-Jürgen Petrich",
 1044. "email": "petrich@tronic-media.com",
 1045. "role": "Developer"
 1046. },
 1047. {
 1048. "name": "Graham Campbell",
 1049. "email": "graham@alt-three.com",
 1050. "role": "Developer"
 1051. }
 1052. ],
 1053. "description": "PHP Secure Communications Library - Pure-PHP implementations of RSA, AES, SSH2, SFTP, X.509 etc.",
 1054. "homepage": "http://phpseclib.sourceforge.net",
 1055. "keywords": [
 1056. "BigInteger",
 1057. "aes",
 1058. "asn.1",
 1059. "asn1",
 1060. "blowfish",
 1061. "crypto",
 1062. "cryptography",
 1063. "encryption",
 1064. "rsa",
 1065. "security",
 1066. "sftp",
 1067. "signature",
 1068. "signing",
 1069. "ssh",
 1070. "twofish",
 1071. "x.509",
 1072. "x509"
 1073. ],
 1074. "time": "2019-06-23T16:33:59+00:00"
 1075. },
 1076. {
 1077. "name": "predis/predis",
 1078. "version": "v1.1.1",
 1079. "source": {
 1080. "type": "git",
 1081. "url": "https://github.com/nrk/predis.git",
 1082. "reference": "f0210e38881631afeafb56ab43405a92cafd9fd1"
 1083. },
 1084. "dist": {
 1085. "type": "zip",
 1086. "url": "https://api.github.com/repos/nrk/predis/zipball/f0210e38881631afeafb56ab43405a92cafd9fd1",
 1087. "reference": "f0210e38881631afeafb56ab43405a92cafd9fd1",
 1088. "shasum": ""
 1089. },
 1090. "require": {
 1091. "php": ">=5.3.9"
 1092. },
 1093. "require-dev": {
 1094. "phpunit/phpunit": "~4.8"
 1095. },
 1096. "suggest": {
 1097. "ext-curl": "Allows access to Webdis when paired with phpiredis",
 1098. "ext-phpiredis": "Allows faster serialization and deserialization of the Redis protocol"
 1099. },
 1100. "type": "library",
 1101. "autoload": {
 1102. "psr-4": {
 1103. "Predis\\": "src/"
 1104. }
 1105. },
 1106. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1107. "license": [
 1108. "MIT"
 1109. ],
 1110. "authors": [
 1111. {
 1112. "name": "Daniele Alessandri",
 1113. "email": "suppakilla@gmail.com",
 1114. "homepage": "http://clorophilla.net"
 1115. }
 1116. ],
 1117. "description": "Flexible and feature-complete Redis client for PHP and HHVM",
 1118. "homepage": "http://github.com/nrk/predis",
 1119. "keywords": [
 1120. "nosql",
 1121. "predis",
 1122. "redis"
 1123. ],
 1124. "time": "2016-06-16T16:22:20+00:00"
 1125. },
 1126. {
 1127. "name": "psr/http-message",
 1128. "version": "1.0.1",
 1129. "source": {
 1130. "type": "git",
 1131. "url": "https://github.com/php-fig/http-message.git",
 1132. "reference": "f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363"
 1133. },
 1134. "dist": {
 1135. "type": "zip",
 1136. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/http-message/zipball/f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363",
 1137. "reference": "f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363",
 1138. "shasum": ""
 1139. },
 1140. "require": {
 1141. "php": ">=5.3.0"
 1142. },
 1143. "type": "library",
 1144. "extra": {
 1145. "branch-alias": {
 1146. "dev-master": "1.0.x-dev"
 1147. }
 1148. },
 1149. "autoload": {
 1150. "psr-4": {
 1151. "Psr\\Http\\Message\\": "src/"
 1152. }
 1153. },
 1154. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1155. "license": [
 1156. "MIT"
 1157. ],
 1158. "authors": [
 1159. {
 1160. "name": "PHP-FIG",
 1161. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 1162. }
 1163. ],
 1164. "description": "Common interface for HTTP messages",
 1165. "homepage": "https://github.com/php-fig/http-message",
 1166. "keywords": [
 1167. "http",
 1168. "http-message",
 1169. "psr",
 1170. "psr-7",
 1171. "request",
 1172. "response"
 1173. ],
 1174. "time": "2016-08-06T14:39:51+00:00"
 1175. },
 1176. {
 1177. "name": "ralouphie/getallheaders",
 1178. "version": "3.0.3",
 1179. "source": {
 1180. "type": "git",
 1181. "url": "https://github.com/ralouphie/getallheaders.git",
 1182. "reference": "120b605dfeb996808c31b6477290a714d356e822"
 1183. },
 1184. "dist": {
 1185. "type": "zip",
 1186. "url": "https://api.github.com/repos/ralouphie/getallheaders/zipball/120b605dfeb996808c31b6477290a714d356e822",
 1187. "reference": "120b605dfeb996808c31b6477290a714d356e822",
 1188. "shasum": ""
 1189. },
 1190. "require": {
 1191. "php": ">=5.6"
 1192. },
 1193. "require-dev": {
 1194. "php-coveralls/php-coveralls": "^2.1",
 1195. "phpunit/phpunit": "^5 || ^6.5"
 1196. },
 1197. "type": "library",
 1198. "autoload": {
 1199. "files": [
 1200. "src/getallheaders.php"
 1201. ]
 1202. },
 1203. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1204. "license": [
 1205. "MIT"
 1206. ],
 1207. "authors": [
 1208. {
 1209. "name": "Ralph Khattar",
 1210. "email": "ralph.khattar@gmail.com"
 1211. }
 1212. ],
 1213. "description": "A polyfill for getallheaders.",
 1214. "time": "2019-03-08T08:55:37+00:00"
 1215. },
 1216. {
 1217. "name": "stomp-php/stomp-php",
 1218. "version": "4.5.1",
 1219. "source": {
 1220. "type": "git",
 1221. "url": "https://github.com/stomp-php/stomp-php.git",
 1222. "reference": "4c5f0a95330085a86fd852b8ad0b1fbb4e8a4158"
 1223. },
 1224. "dist": {
 1225. "type": "zip",
 1226. "url": "https://api.github.com/repos/stomp-php/stomp-php/zipball/4c5f0a95330085a86fd852b8ad0b1fbb4e8a4158",
 1227. "reference": "4c5f0a95330085a86fd852b8ad0b1fbb4e8a4158",
 1228. "shasum": ""
 1229. },
 1230. "require": {
 1231. "php": "^5.6 || ^7.0"
 1232. },
 1233. "require-dev": {
 1234. "phpunit/phpunit": "^5.7"
 1235. },
 1236. "type": "library",
 1237. "autoload": {
 1238. "psr-4": {
 1239. "Stomp\\": "src/"
 1240. }
 1241. },
 1242. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1243. "license": [
 1244. "Apache-2.0"
 1245. ],
 1246. "authors": [
 1247. {
 1248. "name": "Dejan Bosnanac",
 1249. "email": "dejan@nighttale.net",
 1250. "homepage": "http://www.nighttale.net"
 1251. },
 1252. {
 1253. "name": "Sören Rohweder",
 1254. "email": "s.rohweder@blage.net",
 1255. "homepage": "http://www.monofone.de"
 1256. },
 1257. {
 1258. "name": "Jens Radtke",
 1259. "email": "swefl@fin-sn.de",
 1260. "homepage": "http://www.fin-sn.de"
 1261. }
 1262. ],
 1263. "description": "stomp support for PHP",
 1264. "homepage": "http://github.com/stomp-php/stomp-php",
 1265. "keywords": [
 1266. "activeMQ",
 1267. "apollomq",
 1268. "jms",
 1269. "messaging",
 1270. "rabbitmq",
 1271. "stomp"
 1272. ],
 1273. "time": "2019-04-09T08:25:54+00:00"
 1274. }
 1275. ],
 1276. "packages-dev": [
 1277. {
 1278. "name": "cilex/cilex",
 1279. "version": "1.1.0",
 1280. "source": {
 1281. "type": "git",
 1282. "url": "https://github.com/Cilex/Cilex.git",
 1283. "reference": "7acd965a609a56d0345e8b6071c261fbdb926cb5"
 1284. },
 1285. "dist": {
 1286. "type": "zip",
 1287. "url": "https://api.github.com/repos/Cilex/Cilex/zipball/7acd965a609a56d0345e8b6071c261fbdb926cb5",
 1288. "reference": "7acd965a609a56d0345e8b6071c261fbdb926cb5",
 1289. "shasum": ""
 1290. },
 1291. "require": {
 1292. "cilex/console-service-provider": "1.*",
 1293. "php": ">=5.3.3",
 1294. "pimple/pimple": "~1.0",
 1295. "symfony/finder": "~2.1",
 1296. "symfony/process": "~2.1"
 1297. },
 1298. "require-dev": {
 1299. "phpunit/phpunit": "3.7.*",
 1300. "symfony/validator": "~2.1"
 1301. },
 1302. "suggest": {
 1303. "monolog/monolog": ">=1.0.0",
 1304. "symfony/validator": ">=1.0.0",
 1305. "symfony/yaml": ">=1.0.0"
 1306. },
 1307. "type": "library",
 1308. "extra": {
 1309. "branch-alias": {
 1310. "dev-master": "1.0-dev"
 1311. }
 1312. },
 1313. "autoload": {
 1314. "psr-0": {
 1315. "Cilex": "src/"
 1316. }
 1317. },
 1318. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1319. "license": [
 1320. "MIT"
 1321. ],
 1322. "authors": [
 1323. {
 1324. "name": "Mike van Riel",
 1325. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 1326. }
 1327. ],
 1328. "description": "The PHP micro-framework for Command line tools based on the Symfony2 Components",
 1329. "homepage": "http://cilex.github.com",
 1330. "keywords": [
 1331. "cli",
 1332. "microframework"
 1333. ],
 1334. "time": "2014-03-29T14:03:13+00:00"
 1335. },
 1336. {
 1337. "name": "cilex/console-service-provider",
 1338. "version": "1.0.0",
 1339. "source": {
 1340. "type": "git",
 1341. "url": "https://github.com/Cilex/console-service-provider.git",
 1342. "reference": "25ee3d1875243d38e1a3448ff94bdf944f70d24e"
 1343. },
 1344. "dist": {
 1345. "type": "zip",
 1346. "url": "https://api.github.com/repos/Cilex/console-service-provider/zipball/25ee3d1875243d38e1a3448ff94bdf944f70d24e",
 1347. "reference": "25ee3d1875243d38e1a3448ff94bdf944f70d24e",
 1348. "shasum": ""
 1349. },
 1350. "require": {
 1351. "php": ">=5.3.3",
 1352. "pimple/pimple": "1.*@dev",
 1353. "symfony/console": "~2.1"
 1354. },
 1355. "require-dev": {
 1356. "cilex/cilex": "1.*@dev",
 1357. "silex/silex": "1.*@dev"
 1358. },
 1359. "type": "library",
 1360. "extra": {
 1361. "branch-alias": {
 1362. "dev-master": "1.0-dev"
 1363. }
 1364. },
 1365. "autoload": {
 1366. "psr-0": {
 1367. "Cilex\\Provider\\Console": "src"
 1368. }
 1369. },
 1370. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1371. "license": [
 1372. "MIT"
 1373. ],
 1374. "authors": [
 1375. {
 1376. "name": "Beau Simensen",
 1377. "email": "beau@dflydev.com",
 1378. "homepage": "http://beausimensen.com"
 1379. },
 1380. {
 1381. "name": "Mike van Riel",
 1382. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 1383. }
 1384. ],
 1385. "description": "Console Service Provider",
 1386. "keywords": [
 1387. "cilex",
 1388. "console",
 1389. "pimple",
 1390. "service-provider",
 1391. "silex"
 1392. ],
 1393. "time": "2012-12-19T10:50:58+00:00"
 1394. },
 1395. {
 1396. "name": "container-interop/container-interop",
 1397. "version": "1.2.0",
 1398. "source": {
 1399. "type": "git",
 1400. "url": "https://github.com/container-interop/container-interop.git",
 1401. "reference": "79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8"
 1402. },
 1403. "dist": {
 1404. "type": "zip",
 1405. "url": "https://api.github.com/repos/container-interop/container-interop/zipball/79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8",
 1406. "reference": "79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8",
 1407. "shasum": ""
 1408. },
 1409. "require": {
 1410. "psr/container": "^1.0"
 1411. },
 1412. "type": "library",
 1413. "autoload": {
 1414. "psr-4": {
 1415. "Interop\\Container\\": "src/Interop/Container/"
 1416. }
 1417. },
 1418. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1419. "license": [
 1420. "MIT"
 1421. ],
 1422. "description": "Promoting the interoperability of container objects (DIC, SL, etc.)",
 1423. "homepage": "https://github.com/container-interop/container-interop",
 1424. "time": "2017-02-14T19:40:03+00:00"
 1425. },
 1426. {
 1427. "name": "dnoegel/php-xdg-base-dir",
 1428. "version": "0.1",
 1429. "source": {
 1430. "type": "git",
 1431. "url": "https://github.com/dnoegel/php-xdg-base-dir.git",
 1432. "reference": "265b8593498b997dc2d31e75b89f053b5cc9621a"
 1433. },
 1434. "dist": {
 1435. "type": "zip",
 1436. "url": "https://api.github.com/repos/dnoegel/php-xdg-base-dir/zipball/265b8593498b997dc2d31e75b89f053b5cc9621a",
 1437. "reference": "265b8593498b997dc2d31e75b89f053b5cc9621a",
 1438. "shasum": ""
 1439. },
 1440. "require": {
 1441. "php": ">=5.3.2"
 1442. },
 1443. "require-dev": {
 1444. "phpunit/phpunit": "@stable"
 1445. },
 1446. "type": "project",
 1447. "autoload": {
 1448. "psr-4": {
 1449. "XdgBaseDir\\": "src/"
 1450. }
 1451. },
 1452. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1453. "license": [
 1454. "MIT"
 1455. ],
 1456. "description": "implementation of xdg base directory specification for php",
 1457. "time": "2014-10-24T07:27:01+00:00"
 1458. },
 1459. {
 1460. "name": "doctrine/annotations",
 1461. "version": "v1.6.1",
 1462. "source": {
 1463. "type": "git",
 1464. "url": "https://github.com/doctrine/annotations.git",
 1465. "reference": "53120e0eb10355388d6ccbe462f1fea34ddadb24"
 1466. },
 1467. "dist": {
 1468. "type": "zip",
 1469. "url": "https://api.github.com/repos/doctrine/annotations/zipball/53120e0eb10355388d6ccbe462f1fea34ddadb24",
 1470. "reference": "53120e0eb10355388d6ccbe462f1fea34ddadb24",
 1471. "shasum": ""
 1472. },
 1473. "require": {
 1474. "doctrine/lexer": "1.*",
 1475. "php": "^7.1"
 1476. },
 1477. "require-dev": {
 1478. "doctrine/cache": "1.*",
 1479. "phpunit/phpunit": "^6.4"
 1480. },
 1481. "type": "library",
 1482. "extra": {
 1483. "branch-alias": {
 1484. "dev-master": "1.6.x-dev"
 1485. }
 1486. },
 1487. "autoload": {
 1488. "psr-4": {
 1489. "Doctrine\\Common\\Annotations\\": "lib/Doctrine/Common/Annotations"
 1490. }
 1491. },
 1492. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1493. "license": [
 1494. "MIT"
 1495. ],
 1496. "authors": [
 1497. {
 1498. "name": "Roman Borschel",
 1499. "email": "roman@code-factory.org"
 1500. },
 1501. {
 1502. "name": "Benjamin Eberlei",
 1503. "email": "kontakt@beberlei.de"
 1504. },
 1505. {
 1506. "name": "Guilherme Blanco",
 1507. "email": "guilhermeblanco@gmail.com"
 1508. },
 1509. {
 1510. "name": "Jonathan Wage",
 1511. "email": "jonwage@gmail.com"
 1512. },
 1513. {
 1514. "name": "Johannes Schmitt",
 1515. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 1516. }
 1517. ],
 1518. "description": "Docblock Annotations Parser",
 1519. "homepage": "http://www.doctrine-project.org",
 1520. "keywords": [
 1521. "annotations",
 1522. "docblock",
 1523. "parser"
 1524. ],
 1525. "time": "2019-03-25T19:12:02+00:00"
 1526. },
 1527. {
 1528. "name": "doctrine/instantiator",
 1529. "version": "1.2.0",
 1530. "source": {
 1531. "type": "git",
 1532. "url": "https://github.com/doctrine/instantiator.git",
 1533. "reference": "a2c590166b2133a4633738648b6b064edae0814a"
 1534. },
 1535. "dist": {
 1536. "type": "zip",
 1537. "url": "https://api.github.com/repos/doctrine/instantiator/zipball/a2c590166b2133a4633738648b6b064edae0814a",
 1538. "reference": "a2c590166b2133a4633738648b6b064edae0814a",
 1539. "shasum": ""
 1540. },
 1541. "require": {
 1542. "php": "^7.1"
 1543. },
 1544. "require-dev": {
 1545. "doctrine/coding-standard": "^6.0",
 1546. "ext-pdo": "*",
 1547. "ext-phar": "*",
 1548. "phpbench/phpbench": "^0.13",
 1549. "phpstan/phpstan-phpunit": "^0.11",
 1550. "phpstan/phpstan-shim": "^0.11",
 1551. "phpunit/phpunit": "^7.0"
 1552. },
 1553. "type": "library",
 1554. "extra": {
 1555. "branch-alias": {
 1556. "dev-master": "1.2.x-dev"
 1557. }
 1558. },
 1559. "autoload": {
 1560. "psr-4": {
 1561. "Doctrine\\Instantiator\\": "src/Doctrine/Instantiator/"
 1562. }
 1563. },
 1564. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1565. "license": [
 1566. "MIT"
 1567. ],
 1568. "authors": [
 1569. {
 1570. "name": "Marco Pivetta",
 1571. "email": "ocramius@gmail.com",
 1572. "homepage": "http://ocramius.github.com/"
 1573. }
 1574. ],
 1575. "description": "A small, lightweight utility to instantiate objects in PHP without invoking their constructors",
 1576. "homepage": "https://www.doctrine-project.org/projects/instantiator.html",
 1577. "keywords": [
 1578. "constructor",
 1579. "instantiate"
 1580. ],
 1581. "time": "2019-03-17T17:37:11+00:00"
 1582. },
 1583. {
 1584. "name": "doctrine/lexer",
 1585. "version": "1.0.2",
 1586. "source": {
 1587. "type": "git",
 1588. "url": "https://github.com/doctrine/lexer.git",
 1589. "reference": "1febd6c3ef84253d7c815bed85fc622ad207a9f8"
 1590. },
 1591. "dist": {
 1592. "type": "zip",
 1593. "url": "https://api.github.com/repos/doctrine/lexer/zipball/1febd6c3ef84253d7c815bed85fc622ad207a9f8",
 1594. "reference": "1febd6c3ef84253d7c815bed85fc622ad207a9f8",
 1595. "shasum": ""
 1596. },
 1597. "require": {
 1598. "php": ">=5.3.2"
 1599. },
 1600. "require-dev": {
 1601. "phpunit/phpunit": "^4.5"
 1602. },
 1603. "type": "library",
 1604. "extra": {
 1605. "branch-alias": {
 1606. "dev-master": "1.0.x-dev"
 1607. }
 1608. },
 1609. "autoload": {
 1610. "psr-4": {
 1611. "Doctrine\\Common\\Lexer\\": "lib/Doctrine/Common/Lexer"
 1612. }
 1613. },
 1614. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1615. "license": [
 1616. "MIT"
 1617. ],
 1618. "authors": [
 1619. {
 1620. "name": "Roman Borschel",
 1621. "email": "roman@code-factory.org"
 1622. },
 1623. {
 1624. "name": "Guilherme Blanco",
 1625. "email": "guilhermeblanco@gmail.com"
 1626. },
 1627. {
 1628. "name": "Johannes Schmitt",
 1629. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 1630. }
 1631. ],
 1632. "description": "PHP Doctrine Lexer parser library that can be used in Top-Down, Recursive Descent Parsers.",
 1633. "homepage": "https://www.doctrine-project.org/projects/lexer.html",
 1634. "keywords": [
 1635. "annotations",
 1636. "docblock",
 1637. "lexer",
 1638. "parser",
 1639. "php"
 1640. ],
 1641. "time": "2019-06-08T11:03:04+00:00"
 1642. },
 1643. {
 1644. "name": "erusev/parsedown",
 1645. "version": "1.7.3",
 1646. "source": {
 1647. "type": "git",
 1648. "url": "https://github.com/erusev/parsedown.git",
 1649. "reference": "6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7"
 1650. },
 1651. "dist": {
 1652. "type": "zip",
 1653. "url": "https://api.github.com/repos/erusev/parsedown/zipball/6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7",
 1654. "reference": "6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7",
 1655. "shasum": ""
 1656. },
 1657. "require": {
 1658. "ext-mbstring": "*",
 1659. "php": ">=5.3.0"
 1660. },
 1661. "require-dev": {
 1662. "phpunit/phpunit": "^4.8.35"
 1663. },
 1664. "type": "library",
 1665. "autoload": {
 1666. "psr-0": {
 1667. "Parsedown": ""
 1668. }
 1669. },
 1670. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1671. "license": [
 1672. "MIT"
 1673. ],
 1674. "authors": [
 1675. {
 1676. "name": "Emanuil Rusev",
 1677. "email": "hello@erusev.com",
 1678. "homepage": "http://erusev.com"
 1679. }
 1680. ],
 1681. "description": "Parser for Markdown.",
 1682. "homepage": "http://parsedown.org",
 1683. "keywords": [
 1684. "markdown",
 1685. "parser"
 1686. ],
 1687. "time": "2019-03-17T18:48:37+00:00"
 1688. },
 1689. {
 1690. "name": "herrera-io/json",
 1691. "version": "1.0.3",
 1692. "source": {
 1693. "type": "git",
 1694. "url": "https://github.com/kherge-php/json.git",
 1695. "reference": "60c696c9370a1e5136816ca557c17f82a6fa83f1"
 1696. },
 1697. "dist": {
 1698. "type": "zip",
 1699. "url": "https://api.github.com/repos/kherge-php/json/zipball/60c696c9370a1e5136816ca557c17f82a6fa83f1",
 1700. "reference": "60c696c9370a1e5136816ca557c17f82a6fa83f1",
 1701. "shasum": ""
 1702. },
 1703. "require": {
 1704. "ext-json": "*",
 1705. "justinrainbow/json-schema": ">=1.0,<2.0-dev",
 1706. "php": ">=5.3.3",
 1707. "seld/jsonlint": ">=1.0,<2.0-dev"
 1708. },
 1709. "require-dev": {
 1710. "herrera-io/phpunit-test-case": "1.*",
 1711. "mikey179/vfsstream": "1.1.0",
 1712. "phpunit/phpunit": "3.7.*"
 1713. },
 1714. "type": "library",
 1715. "extra": {
 1716. "branch-alias": {
 1717. "dev-master": "1.0-dev"
 1718. }
 1719. },
 1720. "autoload": {
 1721. "files": [
 1722. "src/lib/json_version.php"
 1723. ],
 1724. "psr-0": {
 1725. "Herrera\\Json": "src/lib"
 1726. }
 1727. },
 1728. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1729. "license": [
 1730. "MIT"
 1731. ],
 1732. "authors": [
 1733. {
 1734. "name": "Kevin Herrera",
 1735. "email": "kevin@herrera.io",
 1736. "homepage": "http://kevin.herrera.io"
 1737. }
 1738. ],
 1739. "description": "A library for simplifying JSON linting and validation.",
 1740. "homepage": "http://herrera-io.github.com/php-json",
 1741. "keywords": [
 1742. "json",
 1743. "lint",
 1744. "schema",
 1745. "validate"
 1746. ],
 1747. "abandoned": "kherge/json",
 1748. "time": "2013-10-30T16:51:34+00:00"
 1749. },
 1750. {
 1751. "name": "herrera-io/phar-update",
 1752. "version": "1.0.3",
 1753. "source": {
 1754. "type": "git",
 1755. "url": "https://github.com/kherge-abandoned/php-phar-update.git",
 1756. "reference": "00a79e1d5b8cf3c080a2e3becf1ddf7a7fea025b"
 1757. },
 1758. "dist": {
 1759. "type": "zip",
 1760. "url": "https://api.github.com/repos/kherge-abandoned/php-phar-update/zipball/00a79e1d5b8cf3c080a2e3becf1ddf7a7fea025b",
 1761. "reference": "00a79e1d5b8cf3c080a2e3becf1ddf7a7fea025b",
 1762. "shasum": ""
 1763. },
 1764. "require": {
 1765. "herrera-io/json": "1.*",
 1766. "kherge/version": "1.*",
 1767. "php": ">=5.3.3"
 1768. },
 1769. "require-dev": {
 1770. "herrera-io/phpunit-test-case": "1.*",
 1771. "mikey179/vfsstream": "1.1.0",
 1772. "phpunit/phpunit": "3.7.*"
 1773. },
 1774. "type": "library",
 1775. "extra": {
 1776. "branch-alias": {
 1777. "dev-master": "1.0-dev"
 1778. }
 1779. },
 1780. "autoload": {
 1781. "files": [
 1782. "src/lib/constants.php"
 1783. ],
 1784. "psr-0": {
 1785. "Herrera\\Phar\\Update": "src/lib"
 1786. }
 1787. },
 1788. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1789. "license": [
 1790. "MIT"
 1791. ],
 1792. "authors": [
 1793. {
 1794. "name": "Kevin Herrera",
 1795. "email": "kevin@herrera.io",
 1796. "homepage": "http://kevin.herrera.io"
 1797. }
 1798. ],
 1799. "description": "A library for self-updating Phars.",
 1800. "homepage": "http://herrera-io.github.com/php-phar-update",
 1801. "keywords": [
 1802. "phar",
 1803. "update"
 1804. ],
 1805. "abandoned": true,
 1806. "time": "2013-10-30T17:23:01+00:00"
 1807. },
 1808. {
 1809. "name": "hoa/compiler",
 1810. "version": "3.17.08.08",
 1811. "source": {
 1812. "type": "git",
 1813. "url": "https://github.com/hoaproject/Compiler.git",
 1814. "reference": "aa09caf0bf28adae6654ca6ee415ee2f522672de"
 1815. },
 1816. "dist": {
 1817. "type": "zip",
 1818. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Compiler/zipball/aa09caf0bf28adae6654ca6ee415ee2f522672de",
 1819. "reference": "aa09caf0bf28adae6654ca6ee415ee2f522672de",
 1820. "shasum": ""
 1821. },
 1822. "require": {
 1823. "hoa/consistency": "~1.0",
 1824. "hoa/exception": "~1.0",
 1825. "hoa/file": "~1.0",
 1826. "hoa/iterator": "~2.0",
 1827. "hoa/math": "~1.0",
 1828. "hoa/protocol": "~1.0",
 1829. "hoa/regex": "~1.0",
 1830. "hoa/visitor": "~2.0"
 1831. },
 1832. "require-dev": {
 1833. "hoa/json": "~2.0",
 1834. "hoa/test": "~2.0"
 1835. },
 1836. "type": "library",
 1837. "extra": {
 1838. "branch-alias": {
 1839. "dev-master": "3.x-dev"
 1840. }
 1841. },
 1842. "autoload": {
 1843. "psr-4": {
 1844. "Hoa\\Compiler\\": "."
 1845. }
 1846. },
 1847. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1848. "license": [
 1849. "BSD-3-Clause"
 1850. ],
 1851. "authors": [
 1852. {
 1853. "name": "Ivan Enderlin",
 1854. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 1855. },
 1856. {
 1857. "name": "Hoa community",
 1858. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 1859. }
 1860. ],
 1861. "description": "The Hoa\\Compiler library.",
 1862. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 1863. "keywords": [
 1864. "algebraic",
 1865. "ast",
 1866. "compiler",
 1867. "context-free",
 1868. "coverage",
 1869. "exhaustive",
 1870. "grammar",
 1871. "isotropic",
 1872. "language",
 1873. "lexer",
 1874. "library",
 1875. "ll1",
 1876. "llk",
 1877. "parser",
 1878. "pp",
 1879. "random",
 1880. "regular",
 1881. "rule",
 1882. "sampler",
 1883. "syntax",
 1884. "token",
 1885. "trace",
 1886. "uniform"
 1887. ],
 1888. "time": "2017-08-08T07:44:07+00:00"
 1889. },
 1890. {
 1891. "name": "hoa/file",
 1892. "version": "1.17.07.11",
 1893. "source": {
 1894. "type": "git",
 1895. "url": "https://github.com/hoaproject/File.git",
 1896. "reference": "35cb979b779bc54918d2f9a4e02ed6c7a1fa67ca"
 1897. },
 1898. "dist": {
 1899. "type": "zip",
 1900. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/File/zipball/35cb979b779bc54918d2f9a4e02ed6c7a1fa67ca",
 1901. "reference": "35cb979b779bc54918d2f9a4e02ed6c7a1fa67ca",
 1902. "shasum": ""
 1903. },
 1904. "require": {
 1905. "hoa/consistency": "~1.0",
 1906. "hoa/event": "~1.0",
 1907. "hoa/exception": "~1.0",
 1908. "hoa/iterator": "~2.0",
 1909. "hoa/stream": "~1.0"
 1910. },
 1911. "require-dev": {
 1912. "hoa/test": "~2.0"
 1913. },
 1914. "type": "library",
 1915. "extra": {
 1916. "branch-alias": {
 1917. "dev-master": "1.x-dev"
 1918. }
 1919. },
 1920. "autoload": {
 1921. "psr-4": {
 1922. "Hoa\\File\\": "."
 1923. }
 1924. },
 1925. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1926. "license": [
 1927. "BSD-3-Clause"
 1928. ],
 1929. "authors": [
 1930. {
 1931. "name": "Ivan Enderlin",
 1932. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 1933. },
 1934. {
 1935. "name": "Hoa community",
 1936. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 1937. }
 1938. ],
 1939. "description": "The Hoa\\File library.",
 1940. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 1941. "keywords": [
 1942. "Socket",
 1943. "directory",
 1944. "file",
 1945. "finder",
 1946. "library",
 1947. "link",
 1948. "temporary"
 1949. ],
 1950. "time": "2017-07-11T07:42:15+00:00"
 1951. },
 1952. {
 1953. "name": "hoa/iterator",
 1954. "version": "2.17.01.10",
 1955. "source": {
 1956. "type": "git",
 1957. "url": "https://github.com/hoaproject/Iterator.git",
 1958. "reference": "d1120ba09cb4ccd049c86d10058ab94af245f0cc"
 1959. },
 1960. "dist": {
 1961. "type": "zip",
 1962. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Iterator/zipball/d1120ba09cb4ccd049c86d10058ab94af245f0cc",
 1963. "reference": "d1120ba09cb4ccd049c86d10058ab94af245f0cc",
 1964. "shasum": ""
 1965. },
 1966. "require": {
 1967. "hoa/consistency": "~1.0",
 1968. "hoa/exception": "~1.0"
 1969. },
 1970. "require-dev": {
 1971. "hoa/test": "~2.0"
 1972. },
 1973. "type": "library",
 1974. "extra": {
 1975. "branch-alias": {
 1976. "dev-master": "2.x-dev"
 1977. }
 1978. },
 1979. "autoload": {
 1980. "psr-4": {
 1981. "Hoa\\Iterator\\": "."
 1982. }
 1983. },
 1984. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1985. "license": [
 1986. "BSD-3-Clause"
 1987. ],
 1988. "authors": [
 1989. {
 1990. "name": "Ivan Enderlin",
 1991. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 1992. },
 1993. {
 1994. "name": "Hoa community",
 1995. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 1996. }
 1997. ],
 1998. "description": "The Hoa\\Iterator library.",
 1999. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2000. "keywords": [
 2001. "iterator",
 2002. "library"
 2003. ],
 2004. "time": "2017-01-10T10:34:47+00:00"
 2005. },
 2006. {
 2007. "name": "hoa/math",
 2008. "version": "1.17.05.16",
 2009. "source": {
 2010. "type": "git",
 2011. "url": "https://github.com/hoaproject/Math.git",
 2012. "reference": "7150785d30f5d565704912116a462e9f5bc83a0c"
 2013. },
 2014. "dist": {
 2015. "type": "zip",
 2016. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Math/zipball/7150785d30f5d565704912116a462e9f5bc83a0c",
 2017. "reference": "7150785d30f5d565704912116a462e9f5bc83a0c",
 2018. "shasum": ""
 2019. },
 2020. "require": {
 2021. "hoa/compiler": "~3.0",
 2022. "hoa/consistency": "~1.0",
 2023. "hoa/exception": "~1.0",
 2024. "hoa/iterator": "~2.0",
 2025. "hoa/protocol": "~1.0",
 2026. "hoa/zformat": "~1.0"
 2027. },
 2028. "require-dev": {
 2029. "hoa/test": "~2.0"
 2030. },
 2031. "type": "library",
 2032. "extra": {
 2033. "branch-alias": {
 2034. "dev-master": "1.x-dev"
 2035. }
 2036. },
 2037. "autoload": {
 2038. "psr-4": {
 2039. "Hoa\\Math\\": "."
 2040. }
 2041. },
 2042. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2043. "license": [
 2044. "BSD-3-Clause"
 2045. ],
 2046. "authors": [
 2047. {
 2048. "name": "Ivan Enderlin",
 2049. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2050. },
 2051. {
 2052. "name": "Hoa community",
 2053. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2054. }
 2055. ],
 2056. "description": "The Hoa\\Math library.",
 2057. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2058. "keywords": [
 2059. "arrangement",
 2060. "combination",
 2061. "combinatorics",
 2062. "counting",
 2063. "library",
 2064. "math",
 2065. "permutation",
 2066. "sampler",
 2067. "set"
 2068. ],
 2069. "time": "2017-05-16T08:02:17+00:00"
 2070. },
 2071. {
 2072. "name": "hoa/protocol",
 2073. "version": "1.17.01.14",
 2074. "source": {
 2075. "type": "git",
 2076. "url": "https://github.com/hoaproject/Protocol.git",
 2077. "reference": "5c2cf972151c45f373230da170ea015deecf19e2"
 2078. },
 2079. "dist": {
 2080. "type": "zip",
 2081. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Protocol/zipball/5c2cf972151c45f373230da170ea015deecf19e2",
 2082. "reference": "5c2cf972151c45f373230da170ea015deecf19e2",
 2083. "shasum": ""
 2084. },
 2085. "require": {
 2086. "hoa/consistency": "~1.0",
 2087. "hoa/exception": "~1.0"
 2088. },
 2089. "require-dev": {
 2090. "hoa/test": "~2.0"
 2091. },
 2092. "type": "library",
 2093. "extra": {
 2094. "branch-alias": {
 2095. "dev-master": "1.x-dev"
 2096. }
 2097. },
 2098. "autoload": {
 2099. "psr-4": {
 2100. "Hoa\\Protocol\\": "."
 2101. },
 2102. "files": [
 2103. "Wrapper.php"
 2104. ]
 2105. },
 2106. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2107. "license": [
 2108. "BSD-3-Clause"
 2109. ],
 2110. "authors": [
 2111. {
 2112. "name": "Ivan Enderlin",
 2113. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2114. },
 2115. {
 2116. "name": "Hoa community",
 2117. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2118. }
 2119. ],
 2120. "description": "The Hoa\\Protocol library.",
 2121. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2122. "keywords": [
 2123. "library",
 2124. "protocol",
 2125. "resource",
 2126. "stream",
 2127. "wrapper"
 2128. ],
 2129. "time": "2017-01-14T12:26:10+00:00"
 2130. },
 2131. {
 2132. "name": "hoa/regex",
 2133. "version": "1.17.01.13",
 2134. "source": {
 2135. "type": "git",
 2136. "url": "https://github.com/hoaproject/Regex.git",
 2137. "reference": "7e263a61b6fb45c1d03d8e5ef77668518abd5bec"
 2138. },
 2139. "dist": {
 2140. "type": "zip",
 2141. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Regex/zipball/7e263a61b6fb45c1d03d8e5ef77668518abd5bec",
 2142. "reference": "7e263a61b6fb45c1d03d8e5ef77668518abd5bec",
 2143. "shasum": ""
 2144. },
 2145. "require": {
 2146. "hoa/consistency": "~1.0",
 2147. "hoa/exception": "~1.0",
 2148. "hoa/math": "~1.0",
 2149. "hoa/protocol": "~1.0",
 2150. "hoa/ustring": "~4.0",
 2151. "hoa/visitor": "~2.0"
 2152. },
 2153. "type": "library",
 2154. "extra": {
 2155. "branch-alias": {
 2156. "dev-master": "1.x-dev"
 2157. }
 2158. },
 2159. "autoload": {
 2160. "psr-4": {
 2161. "Hoa\\Regex\\": "."
 2162. }
 2163. },
 2164. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2165. "license": [
 2166. "BSD-3-Clause"
 2167. ],
 2168. "authors": [
 2169. {
 2170. "name": "Ivan Enderlin",
 2171. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2172. },
 2173. {
 2174. "name": "Hoa community",
 2175. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2176. }
 2177. ],
 2178. "description": "The Hoa\\Regex library.",
 2179. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2180. "keywords": [
 2181. "compiler",
 2182. "library",
 2183. "regex"
 2184. ],
 2185. "time": "2017-01-13T16:10:24+00:00"
 2186. },
 2187. {
 2188. "name": "hoa/stream",
 2189. "version": "1.17.02.21",
 2190. "source": {
 2191. "type": "git",
 2192. "url": "https://github.com/hoaproject/Stream.git",
 2193. "reference": "3293cfffca2de10525df51436adf88a559151d82"
 2194. },
 2195. "dist": {
 2196. "type": "zip",
 2197. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Stream/zipball/3293cfffca2de10525df51436adf88a559151d82",
 2198. "reference": "3293cfffca2de10525df51436adf88a559151d82",
 2199. "shasum": ""
 2200. },
 2201. "require": {
 2202. "hoa/consistency": "~1.0",
 2203. "hoa/event": "~1.0",
 2204. "hoa/exception": "~1.0",
 2205. "hoa/protocol": "~1.0"
 2206. },
 2207. "require-dev": {
 2208. "hoa/test": "~2.0"
 2209. },
 2210. "type": "library",
 2211. "extra": {
 2212. "branch-alias": {
 2213. "dev-master": "1.x-dev"
 2214. }
 2215. },
 2216. "autoload": {
 2217. "psr-4": {
 2218. "Hoa\\Stream\\": "."
 2219. }
 2220. },
 2221. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2222. "license": [
 2223. "BSD-3-Clause"
 2224. ],
 2225. "authors": [
 2226. {
 2227. "name": "Ivan Enderlin",
 2228. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2229. },
 2230. {
 2231. "name": "Hoa community",
 2232. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2233. }
 2234. ],
 2235. "description": "The Hoa\\Stream library.",
 2236. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2237. "keywords": [
 2238. "Context",
 2239. "bucket",
 2240. "composite",
 2241. "filter",
 2242. "in",
 2243. "library",
 2244. "out",
 2245. "protocol",
 2246. "stream",
 2247. "wrapper"
 2248. ],
 2249. "time": "2017-02-21T16:01:06+00:00"
 2250. },
 2251. {
 2252. "name": "hoa/ustring",
 2253. "version": "4.17.01.16",
 2254. "source": {
 2255. "type": "git",
 2256. "url": "https://github.com/hoaproject/Ustring.git",
 2257. "reference": "e6326e2739178799b1fe3fdd92029f9517fa17a0"
 2258. },
 2259. "dist": {
 2260. "type": "zip",
 2261. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Ustring/zipball/e6326e2739178799b1fe3fdd92029f9517fa17a0",
 2262. "reference": "e6326e2739178799b1fe3fdd92029f9517fa17a0",
 2263. "shasum": ""
 2264. },
 2265. "require": {
 2266. "hoa/consistency": "~1.0",
 2267. "hoa/exception": "~1.0"
 2268. },
 2269. "require-dev": {
 2270. "hoa/test": "~2.0"
 2271. },
 2272. "suggest": {
 2273. "ext-iconv": "ext/iconv must be present (or a third implementation) to use Hoa\\Ustring::transcode().",
 2274. "ext-intl": "To get a better Hoa\\Ustring::toAscii() and Hoa\\Ustring::compareTo()."
 2275. },
 2276. "type": "library",
 2277. "extra": {
 2278. "branch-alias": {
 2279. "dev-master": "4.x-dev"
 2280. }
 2281. },
 2282. "autoload": {
 2283. "psr-4": {
 2284. "Hoa\\Ustring\\": "."
 2285. }
 2286. },
 2287. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2288. "license": [
 2289. "BSD-3-Clause"
 2290. ],
 2291. "authors": [
 2292. {
 2293. "name": "Ivan Enderlin",
 2294. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2295. },
 2296. {
 2297. "name": "Hoa community",
 2298. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2299. }
 2300. ],
 2301. "description": "The Hoa\\Ustring library.",
 2302. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2303. "keywords": [
 2304. "library",
 2305. "search",
 2306. "string",
 2307. "unicode"
 2308. ],
 2309. "time": "2017-01-16T07:08:25+00:00"
 2310. },
 2311. {
 2312. "name": "hoa/visitor",
 2313. "version": "2.17.01.16",
 2314. "source": {
 2315. "type": "git",
 2316. "url": "https://github.com/hoaproject/Visitor.git",
 2317. "reference": "c18fe1cbac98ae449e0d56e87469103ba08f224a"
 2318. },
 2319. "dist": {
 2320. "type": "zip",
 2321. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Visitor/zipball/c18fe1cbac98ae449e0d56e87469103ba08f224a",
 2322. "reference": "c18fe1cbac98ae449e0d56e87469103ba08f224a",
 2323. "shasum": ""
 2324. },
 2325. "require": {
 2326. "hoa/consistency": "~1.0"
 2327. },
 2328. "require-dev": {
 2329. "hoa/test": "~2.0"
 2330. },
 2331. "type": "library",
 2332. "extra": {
 2333. "branch-alias": {
 2334. "dev-master": "2.x-dev"
 2335. }
 2336. },
 2337. "autoload": {
 2338. "psr-4": {
 2339. "Hoa\\Visitor\\": "."
 2340. }
 2341. },
 2342. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2343. "license": [
 2344. "BSD-3-Clause"
 2345. ],
 2346. "authors": [
 2347. {
 2348. "name": "Ivan Enderlin",
 2349. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2350. },
 2351. {
 2352. "name": "Hoa community",
 2353. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2354. }
 2355. ],
 2356. "description": "The Hoa\\Visitor library.",
 2357. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2358. "keywords": [
 2359. "library",
 2360. "structure",
 2361. "visit",
 2362. "visitor"
 2363. ],
 2364. "time": "2017-01-16T07:02:03+00:00"
 2365. },
 2366. {
 2367. "name": "hoa/zformat",
 2368. "version": "1.17.01.10",
 2369. "source": {
 2370. "type": "git",
 2371. "url": "https://github.com/hoaproject/Zformat.git",
 2372. "reference": "522c381a2a075d4b9dbb42eb4592dd09520e4ac2"
 2373. },
 2374. "dist": {
 2375. "type": "zip",
 2376. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Zformat/zipball/522c381a2a075d4b9dbb42eb4592dd09520e4ac2",
 2377. "reference": "522c381a2a075d4b9dbb42eb4592dd09520e4ac2",
 2378. "shasum": ""
 2379. },
 2380. "require": {
 2381. "hoa/consistency": "~1.0",
 2382. "hoa/exception": "~1.0"
 2383. },
 2384. "type": "library",
 2385. "extra": {
 2386. "branch-alias": {
 2387. "dev-master": "1.x-dev"
 2388. }
 2389. },
 2390. "autoload": {
 2391. "psr-4": {
 2392. "Hoa\\Zformat\\": "."
 2393. }
 2394. },
 2395. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2396. "license": [
 2397. "BSD-3-Clause"
 2398. ],
 2399. "authors": [
 2400. {
 2401. "name": "Ivan Enderlin",
 2402. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2403. },
 2404. {
 2405. "name": "Hoa community",
 2406. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2407. }
 2408. ],
 2409. "description": "The Hoa\\Zformat library.",
 2410. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2411. "keywords": [
 2412. "library",
 2413. "parameter",
 2414. "zformat"
 2415. ],
 2416. "time": "2017-01-10T10:39:54+00:00"
 2417. },
 2418. {
 2419. "name": "jakub-onderka/php-console-color",
 2420. "version": "v0.2",
 2421. "source": {
 2422. "type": "git",
 2423. "url": "https://github.com/JakubOnderka/PHP-Console-Color.git",
 2424. "reference": "d5deaecff52a0d61ccb613bb3804088da0307191"
 2425. },
 2426. "dist": {
 2427. "type": "zip",
 2428. "url": "https://api.github.com/repos/JakubOnderka/PHP-Console-Color/zipball/d5deaecff52a0d61ccb613bb3804088da0307191",
 2429. "reference": "d5deaecff52a0d61ccb613bb3804088da0307191",
 2430. "shasum": ""
 2431. },
 2432. "require": {
 2433. "php": ">=5.4.0"
 2434. },
 2435. "require-dev": {
 2436. "jakub-onderka/php-code-style": "1.0",
 2437. "jakub-onderka/php-parallel-lint": "1.0",
 2438. "jakub-onderka/php-var-dump-check": "0.*",
 2439. "phpunit/phpunit": "~4.3",
 2440. "squizlabs/php_codesniffer": "1.*"
 2441. },
 2442. "type": "library",
 2443. "autoload": {
 2444. "psr-4": {
 2445. "JakubOnderka\\PhpConsoleColor\\": "src/"
 2446. }
 2447. },
 2448. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2449. "license": [
 2450. "BSD-2-Clause"
 2451. ],
 2452. "authors": [
 2453. {
 2454. "name": "Jakub Onderka",
 2455. "email": "jakub.onderka@gmail.com"
 2456. }
 2457. ],
 2458. "time": "2018-09-29T17:23:10+00:00"
 2459. },
 2460. {
 2461. "name": "jakub-onderka/php-console-highlighter",
 2462. "version": "v0.4",
 2463. "source": {
 2464. "type": "git",
 2465. "url": "https://github.com/JakubOnderka/PHP-Console-Highlighter.git",
 2466. "reference": "9f7a229a69d52506914b4bc61bfdb199d90c5547"
 2467. },
 2468. "dist": {
 2469. "type": "zip",
 2470. "url": "https://api.github.com/repos/JakubOnderka/PHP-Console-Highlighter/zipball/9f7a229a69d52506914b4bc61bfdb199d90c5547",
 2471. "reference": "9f7a229a69d52506914b4bc61bfdb199d90c5547",
 2472. "shasum": ""
 2473. },
 2474. "require": {
 2475. "ext-tokenizer": "*",
 2476. "jakub-onderka/php-console-color": "~0.2",
 2477. "php": ">=5.4.0"
 2478. },
 2479. "require-dev": {
 2480. "jakub-onderka/php-code-style": "~1.0",
 2481. "jakub-onderka/php-parallel-lint": "~1.0",
 2482. "jakub-onderka/php-var-dump-check": "~0.1",
 2483. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 2484. "squizlabs/php_codesniffer": "~1.5"
 2485. },
 2486. "type": "library",
 2487. "autoload": {
 2488. "psr-4": {
 2489. "JakubOnderka\\PhpConsoleHighlighter\\": "src/"
 2490. }
 2491. },
 2492. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2493. "license": [
 2494. "MIT"
 2495. ],
 2496. "authors": [
 2497. {
 2498. "name": "Jakub Onderka",
 2499. "email": "acci@acci.cz",
 2500. "homepage": "http://www.acci.cz/"
 2501. }
 2502. ],
 2503. "description": "Highlight PHP code in terminal",
 2504. "time": "2018-09-29T18:48:56+00:00"
 2505. },
 2506. {
 2507. "name": "jms/metadata",
 2508. "version": "2.0.0",
 2509. "source": {
 2510. "type": "git",
 2511. "url": "https://github.com/schmittjoh/metadata.git",
 2512. "reference": "e918c3a65105f73b74d94a0837b9f7d611d5bf0c"
 2513. },
 2514. "dist": {
 2515. "type": "zip",
 2516. "url": "https://api.github.com/repos/schmittjoh/metadata/zipball/e918c3a65105f73b74d94a0837b9f7d611d5bf0c",
 2517. "reference": "e918c3a65105f73b74d94a0837b9f7d611d5bf0c",
 2518. "shasum": ""
 2519. },
 2520. "require": {
 2521. "php": "^7.2"
 2522. },
 2523. "require-dev": {
 2524. "doctrine/cache": "^1.0",
 2525. "doctrine/coding-standard": "^4.0",
 2526. "phpunit/phpunit": "^7.0",
 2527. "symfony/cache": "^3.1|^4.0"
 2528. },
 2529. "type": "library",
 2530. "extra": {
 2531. "branch-alias": {
 2532. "dev-master": "2.x-dev"
 2533. }
 2534. },
 2535. "autoload": {
 2536. "psr-4": {
 2537. "Metadata\\": "src/"
 2538. }
 2539. },
 2540. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2541. "license": [
 2542. "MIT"
 2543. ],
 2544. "authors": [
 2545. {
 2546. "name": "Asmir Mustafic",
 2547. "email": "goetas@gmail.com"
 2548. },
 2549. {
 2550. "name": "Johannes M. Schmitt",
 2551. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 2552. }
 2553. ],
 2554. "description": "Class/method/property metadata management in PHP",
 2555. "keywords": [
 2556. "annotations",
 2557. "metadata",
 2558. "xml",
 2559. "yaml"
 2560. ],
 2561. "time": "2018-11-09T13:57:43+00:00"
 2562. },
 2563. {
 2564. "name": "jms/serializer",
 2565. "version": "3.1.1",
 2566. "source": {
 2567. "type": "git",
 2568. "url": "https://github.com/schmittjoh/serializer.git",
 2569. "reference": "7f8dc86e9168d0112b3cc38ba8cca41b17f409a0"
 2570. },
 2571. "dist": {
 2572. "type": "zip",
 2573. "url": "https://api.github.com/repos/schmittjoh/serializer/zipball/7f8dc86e9168d0112b3cc38ba8cca41b17f409a0",
 2574. "reference": "7f8dc86e9168d0112b3cc38ba8cca41b17f409a0",
 2575. "shasum": ""
 2576. },
 2577. "require": {
 2578. "doctrine/annotations": "^1.0",
 2579. "doctrine/instantiator": "^1.0.3",
 2580. "hoa/compiler": "^3.17.08.08",
 2581. "jms/metadata": "^2.0",
 2582. "php": "^7.2"
 2583. },
 2584. "conflict": {
 2585. "hoa/consistency": "<1.17.05.02",
 2586. "hoa/core": "*",
 2587. "hoa/iterator": "<2.16.03.15"
 2588. },
 2589. "require-dev": {
 2590. "doctrine/coding-standard": "^5.0",
 2591. "doctrine/orm": "~2.1",
 2592. "doctrine/phpcr-odm": "^1.3|^2.0",
 2593. "ext-pdo_sqlite": "*",
 2594. "jackalope/jackalope-doctrine-dbal": "^1.1.5",
 2595. "phpunit/phpunit": "^7.5",
 2596. "psr/container": "^1.0",
 2597. "symfony/dependency-injection": "^3.0|^4.0",
 2598. "symfony/expression-language": "^3.0|^4.0",
 2599. "symfony/filesystem": "^3.0|^4.0",
 2600. "symfony/form": "^3.0|^4.0",
 2601. "symfony/translation": "^3.0|^4.0",
 2602. "symfony/validator": "^3.1.9|^4.0",
 2603. "symfony/yaml": "^3.3|^4.0",
 2604. "twig/twig": "~1.34|~2.4"
 2605. },
 2606. "suggest": {
 2607. "doctrine/cache": "Required if you like to use cache functionality.",
 2608. "doctrine/collections": "Required if you like to use doctrine collection types as ArrayCollection.",
 2609. "symfony/yaml": "Required if you'd like to use the YAML metadata format."
 2610. },
 2611. "type": "library",
 2612. "extra": {
 2613. "branch-alias": {
 2614. "dev-master": "3.1-dev"
 2615. }
 2616. },
 2617. "autoload": {
 2618. "psr-4": {
 2619. "JMS\\Serializer\\": "src/"
 2620. }
 2621. },
 2622. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2623. "license": [
 2624. "MIT"
 2625. ],
 2626. "authors": [
 2627. {
 2628. "name": "Asmir Mustafic",
 2629. "email": "goetas@gmail.com"
 2630. },
 2631. {
 2632. "name": "Johannes M. Schmitt",
 2633. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 2634. }
 2635. ],
 2636. "description": "Library for (de-)serializing data of any complexity; supports XML, JSON, and YAML.",
 2637. "homepage": "http://jmsyst.com/libs/serializer",
 2638. "keywords": [
 2639. "deserialization",
 2640. "jaxb",
 2641. "json",
 2642. "serialization",
 2643. "xml"
 2644. ],
 2645. "time": "2019-06-28T09:09:40+00:00"
 2646. },
 2647. {
 2648. "name": "justinrainbow/json-schema",
 2649. "version": "1.6.1",
 2650. "source": {
 2651. "type": "git",
 2652. "url": "https://github.com/justinrainbow/json-schema.git",
 2653. "reference": "cc84765fb7317f6b07bd8ac78364747f95b86341"
 2654. },
 2655. "dist": {
 2656. "type": "zip",
 2657. "url": "https://api.github.com/repos/justinrainbow/json-schema/zipball/cc84765fb7317f6b07bd8ac78364747f95b86341",
 2658. "reference": "cc84765fb7317f6b07bd8ac78364747f95b86341",
 2659. "shasum": ""
 2660. },
 2661. "require": {
 2662. "php": ">=5.3.29"
 2663. },
 2664. "require-dev": {
 2665. "json-schema/json-schema-test-suite": "1.1.0",
 2666. "phpdocumentor/phpdocumentor": "~2",
 2667. "phpunit/phpunit": "~3.7"
 2668. },
 2669. "bin": [
 2670. "bin/validate-json"
 2671. ],
 2672. "type": "library",
 2673. "extra": {
 2674. "branch-alias": {
 2675. "dev-master": "1.6.x-dev"
 2676. }
 2677. },
 2678. "autoload": {
 2679. "psr-4": {
 2680. "JsonSchema\\": "src/JsonSchema/"
 2681. }
 2682. },
 2683. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2684. "license": [
 2685. "BSD-3-Clause"
 2686. ],
 2687. "authors": [
 2688. {
 2689. "name": "Bruno Prieto Reis",
 2690. "email": "bruno.p.reis@gmail.com"
 2691. },
 2692. {
 2693. "name": "Justin Rainbow",
 2694. "email": "justin.rainbow@gmail.com"
 2695. },
 2696. {
 2697. "name": "Igor Wiedler",
 2698. "email": "igor@wiedler.ch"
 2699. },
 2700. {
 2701. "name": "Robert Schönthal",
 2702. "email": "seroscho@googlemail.com"
 2703. }
 2704. ],
 2705. "description": "A library to validate a json schema.",
 2706. "homepage": "https://github.com/justinrainbow/json-schema",
 2707. "keywords": [
 2708. "json",
 2709. "schema"
 2710. ],
 2711. "time": "2016-01-25T15:43:01+00:00"
 2712. },
 2713. {
 2714. "name": "kherge/version",
 2715. "version": "1.0.1",
 2716. "source": {
 2717. "type": "git",
 2718. "url": "https://github.com/kherge-abandoned/Version.git",
 2719. "reference": "f07cf83f8ce533be8f93d2893d96d674bbeb7e30"
 2720. },
 2721. "dist": {
 2722. "type": "zip",
 2723. "url": "https://api.github.com/repos/kherge-abandoned/Version/zipball/f07cf83f8ce533be8f93d2893d96d674bbeb7e30",
 2724. "reference": "f07cf83f8ce533be8f93d2893d96d674bbeb7e30",
 2725. "shasum": ""
 2726. },
 2727. "require": {
 2728. "php": ">=5.3.3"
 2729. },
 2730. "type": "library",
 2731. "extra": {
 2732. "branch-alias": {
 2733. "dev-master": "1.0-dev"
 2734. }
 2735. },
 2736. "autoload": {
 2737. "psr-0": {
 2738. "KevinGH\\Version": "src/lib/"
 2739. }
 2740. },
 2741. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2742. "license": [
 2743. "MIT"
 2744. ],
 2745. "authors": [
 2746. {
 2747. "name": "Kevin Herrera",
 2748. "email": "me@kevingh.com"
 2749. }
 2750. ],
 2751. "description": "A parsing and comparison library for semantic versioning.",
 2752. "homepage": "http://github.com/kherge/Version",
 2753. "abandoned": true,
 2754. "time": "2012-08-16T17:13:03+00:00"
 2755. },
 2756. {
 2757. "name": "monolog/monolog",
 2758. "version": "1.24.0",
 2759. "source": {
 2760. "type": "git",
 2761. "url": "https://github.com/Seldaek/monolog.git",
 2762. "reference": "bfc9ebb28f97e7a24c45bdc3f0ff482e47bb0266"
 2763. },
 2764. "dist": {
 2765. "type": "zip",
 2766. "url": "https://api.github.com/repos/Seldaek/monolog/zipball/bfc9ebb28f97e7a24c45bdc3f0ff482e47bb0266",
 2767. "reference": "bfc9ebb28f97e7a24c45bdc3f0ff482e47bb0266",
 2768. "shasum": ""
 2769. },
 2770. "require": {
 2771. "php": ">=5.3.0",
 2772. "psr/log": "~1.0"
 2773. },
 2774. "provide": {
 2775. "psr/log-implementation": "1.0.0"
 2776. },
 2777. "require-dev": {
 2778. "aws/aws-sdk-php": "^2.4.9 || ^3.0",
 2779. "doctrine/couchdb": "~1.0@dev",
 2780. "graylog2/gelf-php": "~1.0",
 2781. "jakub-onderka/php-parallel-lint": "0.9",
 2782. "php-amqplib/php-amqplib": "~2.4",
 2783. "php-console/php-console": "^3.1.3",
 2784. "phpunit/phpunit": "~4.5",
 2785. "phpunit/phpunit-mock-objects": "2.3.0",
 2786. "ruflin/elastica": ">=0.90 <3.0",
 2787. "sentry/sentry": "^0.13",
 2788. "swiftmailer/swiftmailer": "^5.3|^6.0"
 2789. },
 2790. "suggest": {
 2791. "aws/aws-sdk-php": "Allow sending log messages to AWS services like DynamoDB",
 2792. "doctrine/couchdb": "Allow sending log messages to a CouchDB server",
 2793. "ext-amqp": "Allow sending log messages to an AMQP server (1.0+ required)",
 2794. "ext-mongo": "Allow sending log messages to a MongoDB server",
 2795. "graylog2/gelf-php": "Allow sending log messages to a GrayLog2 server",
 2796. "mongodb/mongodb": "Allow sending log messages to a MongoDB server via PHP Driver",
 2797. "php-amqplib/php-amqplib": "Allow sending log messages to an AMQP server using php-amqplib",
 2798. "php-console/php-console": "Allow sending log messages to Google Chrome",
 2799. "rollbar/rollbar": "Allow sending log messages to Rollbar",
 2800. "ruflin/elastica": "Allow sending log messages to an Elastic Search server",
 2801. "sentry/sentry": "Allow sending log messages to a Sentry server"
 2802. },
 2803. "type": "library",
 2804. "extra": {
 2805. "branch-alias": {
 2806. "dev-master": "2.0.x-dev"
 2807. }
 2808. },
 2809. "autoload": {
 2810. "psr-4": {
 2811. "Monolog\\": "src/Monolog"
 2812. }
 2813. },
 2814. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2815. "license": [
 2816. "MIT"
 2817. ],
 2818. "authors": [
 2819. {
 2820. "name": "Jordi Boggiano",
 2821. "email": "j.boggiano@seld.be",
 2822. "homepage": "http://seld.be"
 2823. }
 2824. ],
 2825. "description": "Sends your logs to files, sockets, inboxes, databases and various web services",
 2826. "homepage": "http://github.com/Seldaek/monolog",
 2827. "keywords": [
 2828. "log",
 2829. "logging",
 2830. "psr-3"
 2831. ],
 2832. "time": "2018-11-05T09:00:11+00:00"
 2833. },
 2834. {
 2835. "name": "myclabs/deep-copy",
 2836. "version": "1.9.1",
 2837. "source": {
 2838. "type": "git",
 2839. "url": "https://github.com/myclabs/DeepCopy.git",
 2840. "reference": "e6828efaba2c9b79f4499dae1d66ef8bfa7b2b72"
 2841. },
 2842. "dist": {
 2843. "type": "zip",
 2844. "url": "https://api.github.com/repos/myclabs/DeepCopy/zipball/e6828efaba2c9b79f4499dae1d66ef8bfa7b2b72",
 2845. "reference": "e6828efaba2c9b79f4499dae1d66ef8bfa7b2b72",
 2846. "shasum": ""
 2847. },
 2848. "require": {
 2849. "php": "^7.1"
 2850. },
 2851. "replace": {
 2852. "myclabs/deep-copy": "self.version"
 2853. },
 2854. "require-dev": {
 2855. "doctrine/collections": "^1.0",
 2856. "doctrine/common": "^2.6",
 2857. "phpunit/phpunit": "^7.1"
 2858. },
 2859. "type": "library",
 2860. "autoload": {
 2861. "psr-4": {
 2862. "DeepCopy\\": "src/DeepCopy/"
 2863. },
 2864. "files": [
 2865. "src/DeepCopy/deep_copy.php"
 2866. ]
 2867. },
 2868. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2869. "license": [
 2870. "MIT"
 2871. ],
 2872. "description": "Create deep copies (clones) of your objects",
 2873. "keywords": [
 2874. "clone",
 2875. "copy",
 2876. "duplicate",
 2877. "object",
 2878. "object graph"
 2879. ],
 2880. "time": "2019-04-07T13:18:21+00:00"
 2881. },
 2882. {
 2883. "name": "nikic/php-parser",
 2884. "version": "v1.4.1",
 2885. "source": {
 2886. "type": "git",
 2887. "url": "https://github.com/nikic/PHP-Parser.git",
 2888. "reference": "f78af2c9c86107aa1a34cd1dbb5bbe9eeb0d9f51"
 2889. },
 2890. "dist": {
 2891. "type": "zip",
 2892. "url": "https://api.github.com/repos/nikic/PHP-Parser/zipball/f78af2c9c86107aa1a34cd1dbb5bbe9eeb0d9f51",
 2893. "reference": "f78af2c9c86107aa1a34cd1dbb5bbe9eeb0d9f51",
 2894. "shasum": ""
 2895. },
 2896. "require": {
 2897. "ext-tokenizer": "*",
 2898. "php": ">=5.3"
 2899. },
 2900. "type": "library",
 2901. "extra": {
 2902. "branch-alias": {
 2903. "dev-master": "1.4-dev"
 2904. }
 2905. },
 2906. "autoload": {
 2907. "files": [
 2908. "lib/bootstrap.php"
 2909. ]
 2910. },
 2911. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2912. "license": [
 2913. "BSD-3-Clause"
 2914. ],
 2915. "authors": [
 2916. {
 2917. "name": "Nikita Popov"
 2918. }
 2919. ],
 2920. "description": "A PHP parser written in PHP",
 2921. "keywords": [
 2922. "parser",
 2923. "php"
 2924. ],
 2925. "time": "2015-09-19T14:15:08+00:00"
 2926. },
 2927. {
 2928. "name": "phar-io/manifest",
 2929. "version": "1.0.3",
 2930. "source": {
 2931. "type": "git",
 2932. "url": "https://github.com/phar-io/manifest.git",
 2933. "reference": "7761fcacf03b4d4f16e7ccb606d4879ca431fcf4"
 2934. },
 2935. "dist": {
 2936. "type": "zip",
 2937. "url": "https://api.github.com/repos/phar-io/manifest/zipball/7761fcacf03b4d4f16e7ccb606d4879ca431fcf4",
 2938. "reference": "7761fcacf03b4d4f16e7ccb606d4879ca431fcf4",
 2939. "shasum": ""
 2940. },
 2941. "require": {
 2942. "ext-dom": "*",
 2943. "ext-phar": "*",
 2944. "phar-io/version": "^2.0",
 2945. "php": "^5.6 || ^7.0"
 2946. },
 2947. "type": "library",
 2948. "extra": {
 2949. "branch-alias": {
 2950. "dev-master": "1.0.x-dev"
 2951. }
 2952. },
 2953. "autoload": {
 2954. "classmap": [
 2955. "src/"
 2956. ]
 2957. },
 2958. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2959. "license": [
 2960. "BSD-3-Clause"
 2961. ],
 2962. "authors": [
 2963. {
 2964. "name": "Arne Blankerts",
 2965. "role": "Developer",
 2966. "email": "arne@blankerts.de"
 2967. },
 2968. {
 2969. "name": "Sebastian Heuer",
 2970. "role": "Developer",
 2971. "email": "sebastian@phpeople.de"
 2972. },
 2973. {
 2974. "name": "Sebastian Bergmann",
 2975. "role": "Developer",
 2976. "email": "sebastian@phpunit.de"
 2977. }
 2978. ],
 2979. "description": "Component for reading phar.io manifest information from a PHP Archive (PHAR)",
 2980. "time": "2018-07-08T19:23:20+00:00"
 2981. },
 2982. {
 2983. "name": "phar-io/version",
 2984. "version": "2.0.1",
 2985. "source": {
 2986. "type": "git",
 2987. "url": "https://github.com/phar-io/version.git",
 2988. "reference": "45a2ec53a73c70ce41d55cedef9063630abaf1b6"
 2989. },
 2990. "dist": {
 2991. "type": "zip",
 2992. "url": "https://api.github.com/repos/phar-io/version/zipball/45a2ec53a73c70ce41d55cedef9063630abaf1b6",
 2993. "reference": "45a2ec53a73c70ce41d55cedef9063630abaf1b6",
 2994. "shasum": ""
 2995. },
 2996. "require": {
 2997. "php": "^5.6 || ^7.0"
 2998. },
 2999. "type": "library",
 3000. "autoload": {
 3001. "classmap": [
 3002. "src/"
 3003. ]
 3004. },
 3005. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3006. "license": [
 3007. "BSD-3-Clause"
 3008. ],
 3009. "authors": [
 3010. {
 3011. "name": "Arne Blankerts",
 3012. "role": "Developer",
 3013. "email": "arne@blankerts.de"
 3014. },
 3015. {
 3016. "name": "Sebastian Heuer",
 3017. "role": "Developer",
 3018. "email": "sebastian@phpeople.de"
 3019. },
 3020. {
 3021. "name": "Sebastian Bergmann",
 3022. "role": "Developer",
 3023. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3024. }
 3025. ],
 3026. "description": "Library for handling version information and constraints",
 3027. "time": "2018-07-08T19:19:57+00:00"
 3028. },
 3029. {
 3030. "name": "phpdocumentor/fileset",
 3031. "version": "1.0.0",
 3032. "source": {
 3033. "type": "git",
 3034. "url": "https://github.com/phpDocumentor/Fileset.git",
 3035. "reference": "bfa78d8fa9763dfce6d0e5d3730c1d8ab25d34b0"
 3036. },
 3037. "dist": {
 3038. "type": "zip",
 3039. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/Fileset/zipball/bfa78d8fa9763dfce6d0e5d3730c1d8ab25d34b0",
 3040. "reference": "bfa78d8fa9763dfce6d0e5d3730c1d8ab25d34b0",
 3041. "shasum": ""
 3042. },
 3043. "require": {
 3044. "php": ">=5.3.3",
 3045. "symfony/finder": "~2.1"
 3046. },
 3047. "require-dev": {
 3048. "phpunit/phpunit": "~3.7"
 3049. },
 3050. "type": "library",
 3051. "autoload": {
 3052. "psr-0": {
 3053. "phpDocumentor": [
 3054. "src/",
 3055. "tests/unit/"
 3056. ]
 3057. }
 3058. },
 3059. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3060. "license": [
 3061. "MIT"
 3062. ],
 3063. "description": "Fileset component for collecting a set of files given directories and file paths",
 3064. "homepage": "http://www.phpdoc.org",
 3065. "keywords": [
 3066. "files",
 3067. "fileset",
 3068. "phpdoc"
 3069. ],
 3070. "time": "2013-08-06T21:07:42+00:00"
 3071. },
 3072. {
 3073. "name": "phpdocumentor/graphviz",
 3074. "version": "1.0.4",
 3075. "source": {
 3076. "type": "git",
 3077. "url": "https://github.com/phpDocumentor/GraphViz.git",
 3078. "reference": "a906a90a9f230535f25ea31caf81b2323956283f"
 3079. },
 3080. "dist": {
 3081. "type": "zip",
 3082. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/GraphViz/zipball/a906a90a9f230535f25ea31caf81b2323956283f",
 3083. "reference": "a906a90a9f230535f25ea31caf81b2323956283f",
 3084. "shasum": ""
 3085. },
 3086. "require": {
 3087. "php": ">=5.3.3"
 3088. },
 3089. "require-dev": {
 3090. "phpunit/phpunit": "~4.0"
 3091. },
 3092. "type": "library",
 3093. "autoload": {
 3094. "psr-0": {
 3095. "phpDocumentor": [
 3096. "src/",
 3097. "tests/unit"
 3098. ]
 3099. }
 3100. },
 3101. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3102. "license": [
 3103. "MIT"
 3104. ],
 3105. "authors": [
 3106. {
 3107. "name": "Mike van Riel",
 3108. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 3109. }
 3110. ],
 3111. "time": "2016-02-02T13:00:08+00:00"
 3112. },
 3113. {
 3114. "name": "phpdocumentor/phpdocumentor",
 3115. "version": "v2.9.0",
 3116. "source": {
 3117. "type": "git",
 3118. "url": "https://github.com/phpDocumentor/phpDocumentor2.git",
 3119. "reference": "be607da0eef9b9249c43c5b4820d25d631c73667"
 3120. },
 3121. "dist": {
 3122. "type": "zip",
 3123. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/phpDocumentor2/zipball/be607da0eef9b9249c43c5b4820d25d631c73667",
 3124. "reference": "be607da0eef9b9249c43c5b4820d25d631c73667",
 3125. "shasum": ""
 3126. },
 3127. "require": {
 3128. "cilex/cilex": "~1.0",
 3129. "erusev/parsedown": "~1.0",
 3130. "herrera-io/phar-update": "1.0.3",
 3131. "jms/serializer": ">=0.12",
 3132. "monolog/monolog": "~1.6",
 3133. "php": ">=5.3.3",
 3134. "phpdocumentor/fileset": "~1.0",
 3135. "phpdocumentor/graphviz": "~1.0",
 3136. "phpdocumentor/reflection": "^3.0",
 3137. "phpdocumentor/reflection-docblock": "~2.0",
 3138. "symfony/config": "~2.3",
 3139. "symfony/console": "~2.3",
 3140. "symfony/event-dispatcher": "~2.1",
 3141. "symfony/process": "~2.0",
 3142. "symfony/stopwatch": "~2.3",
 3143. "symfony/validator": "~2.2",
 3144. "twig/twig": "~1.3",
 3145. "zendframework/zend-cache": "~2.1",
 3146. "zendframework/zend-config": "~2.1",
 3147. "zendframework/zend-filter": "~2.1",
 3148. "zendframework/zend-i18n": "~2.1",
 3149. "zendframework/zend-serializer": "~2.1",
 3150. "zendframework/zend-servicemanager": "~2.1",
 3151. "zendframework/zend-stdlib": "~2.1",
 3152. "zetacomponents/document": ">=1.3.1"
 3153. },
 3154. "require-dev": {
 3155. "behat/behat": "~3.0",
 3156. "mikey179/vfsstream": "~1.2",
 3157. "mockery/mockery": "~0.9@dev",
 3158. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 3159. "squizlabs/php_codesniffer": "~1.4",
 3160. "symfony/expression-language": "~2.4"
 3161. },
 3162. "suggest": {
 3163. "ext-twig": "Enabling the twig extension improves the generation of twig based templates.",
 3164. "ext-xslcache": "Enabling the XSLCache extension improves the generation of xml based templates."
 3165. },
 3166. "bin": [
 3167. "bin/phpdoc.php",
 3168. "bin/phpdoc"
 3169. ],
 3170. "type": "library",
 3171. "extra": {
 3172. "branch-alias": {
 3173. "dev-develop": "2.9-dev"
 3174. }
 3175. },
 3176. "autoload": {
 3177. "psr-0": {
 3178. "phpDocumentor": [
 3179. "src/",
 3180. "tests/unit/"
 3181. ],
 3182. "Cilex\\Provider": [
 3183. "src/"
 3184. ]
 3185. }
 3186. },
 3187. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3188. "license": [
 3189. "MIT"
 3190. ],
 3191. "description": "Documentation Generator for PHP",
 3192. "homepage": "http://www.phpdoc.org",
 3193. "keywords": [
 3194. "api",
 3195. "application",
 3196. "dga",
 3197. "documentation",
 3198. "phpdoc"
 3199. ],
 3200. "time": "2016-05-22T09:50:56+00:00"
 3201. },
 3202. {
 3203. "name": "phpdocumentor/reflection",
 3204. "version": "3.0.1",
 3205. "source": {
 3206. "type": "git",
 3207. "url": "https://github.com/phpDocumentor/Reflection.git",
 3208. "reference": "793bfd92d9a0fc96ae9608fb3e947c3f59fb3a0d"
 3209. },
 3210. "dist": {
 3211. "type": "zip",
 3212. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/Reflection/zipball/793bfd92d9a0fc96ae9608fb3e947c3f59fb3a0d",
 3213. "reference": "793bfd92d9a0fc96ae9608fb3e947c3f59fb3a0d",
 3214. "shasum": ""
 3215. },
 3216. "require": {
 3217. "nikic/php-parser": "^1.0",
 3218. "php": ">=5.3.3",
 3219. "phpdocumentor/reflection-docblock": "~2.0",
 3220. "psr/log": "~1.0"
 3221. },
 3222. "require-dev": {
 3223. "behat/behat": "~2.4",
 3224. "mockery/mockery": "~0.8",
 3225. "phpunit/phpunit": "~4.0"
 3226. },
 3227. "type": "library",
 3228. "extra": {
 3229. "branch-alias": {
 3230. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3231. }
 3232. },
 3233. "autoload": {
 3234. "psr-0": {
 3235. "phpDocumentor": [
 3236. "src/",
 3237. "tests/unit/",
 3238. "tests/mocks/"
 3239. ]
 3240. }
 3241. },
 3242. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3243. "license": [
 3244. "MIT"
 3245. ],
 3246. "description": "Reflection library to do Static Analysis for PHP Projects",
 3247. "homepage": "http://www.phpdoc.org",
 3248. "keywords": [
 3249. "phpDocumentor",
 3250. "phpdoc",
 3251. "reflection",
 3252. "static analysis"
 3253. ],
 3254. "time": "2016-05-21T08:42:32+00:00"
 3255. },
 3256. {
 3257. "name": "phpdocumentor/reflection-docblock",
 3258. "version": "2.0.5",
 3259. "source": {
 3260. "type": "git",
 3261. "url": "https://github.com/phpDocumentor/ReflectionDocBlock.git",
 3262. "reference": "e6a969a640b00d8daa3c66518b0405fb41ae0c4b"
 3263. },
 3264. "dist": {
 3265. "type": "zip",
 3266. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/ReflectionDocBlock/zipball/e6a969a640b00d8daa3c66518b0405fb41ae0c4b",
 3267. "reference": "e6a969a640b00d8daa3c66518b0405fb41ae0c4b",
 3268. "shasum": ""
 3269. },
 3270. "require": {
 3271. "php": ">=5.3.3"
 3272. },
 3273. "require-dev": {
 3274. "phpunit/phpunit": "~4.0"
 3275. },
 3276. "suggest": {
 3277. "dflydev/markdown": "~1.0",
 3278. "erusev/parsedown": "~1.0"
 3279. },
 3280. "type": "library",
 3281. "extra": {
 3282. "branch-alias": {
 3283. "dev-master": "2.0.x-dev"
 3284. }
 3285. },
 3286. "autoload": {
 3287. "psr-0": {
 3288. "phpDocumentor": [
 3289. "src/"
 3290. ]
 3291. }
 3292. },
 3293. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3294. "license": [
 3295. "MIT"
 3296. ],
 3297. "authors": [
 3298. {
 3299. "name": "Mike van Riel",
 3300. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 3301. }
 3302. ],
 3303. "time": "2016-01-25T08:17:30+00:00"
 3304. },
 3305. {
 3306. "name": "phpspec/prophecy",
 3307. "version": "1.8.1",
 3308. "source": {
 3309. "type": "git",
 3310. "url": "https://github.com/phpspec/prophecy.git",
 3311. "reference": "1927e75f4ed19131ec9bcc3b002e07fb1173ee76"
 3312. },
 3313. "dist": {
 3314. "type": "zip",
 3315. "url": "https://api.github.com/repos/phpspec/prophecy/zipball/1927e75f4ed19131ec9bcc3b002e07fb1173ee76",
 3316. "reference": "1927e75f4ed19131ec9bcc3b002e07fb1173ee76",
 3317. "shasum": ""
 3318. },
 3319. "require": {
 3320. "doctrine/instantiator": "^1.0.2",
 3321. "php": "^5.3|^7.0",
 3322. "phpdocumentor/reflection-docblock": "^2.0|^3.0.2|^4.0",
 3323. "sebastian/comparator": "^1.1|^2.0|^3.0",
 3324. "sebastian/recursion-context": "^1.0|^2.0|^3.0"
 3325. },
 3326. "require-dev": {
 3327. "phpspec/phpspec": "^2.5|^3.2",
 3328. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.5 || ^7.1"
 3329. },
 3330. "type": "library",
 3331. "extra": {
 3332. "branch-alias": {
 3333. "dev-master": "1.8.x-dev"
 3334. }
 3335. },
 3336. "autoload": {
 3337. "psr-4": {
 3338. "Prophecy\\": "src/Prophecy"
 3339. }
 3340. },
 3341. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3342. "license": [
 3343. "MIT"
 3344. ],
 3345. "authors": [
 3346. {
 3347. "name": "Konstantin Kudryashov",
 3348. "email": "ever.zet@gmail.com",
 3349. "homepage": "http://everzet.com"
 3350. },
 3351. {
 3352. "name": "Marcello Duarte",
 3353. "email": "marcello.duarte@gmail.com"
 3354. }
 3355. ],
 3356. "description": "Highly opinionated mocking framework for PHP 5.3+",
 3357. "homepage": "https://github.com/phpspec/prophecy",
 3358. "keywords": [
 3359. "Double",
 3360. "Dummy",
 3361. "fake",
 3362. "mock",
 3363. "spy",
 3364. "stub"
 3365. ],
 3366. "time": "2019-06-13T12:50:23+00:00"
 3367. },
 3368. {
 3369. "name": "phpunit/php-code-coverage",
 3370. "version": "7.0.6",
 3371. "source": {
 3372. "type": "git",
 3373. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-code-coverage.git",
 3374. "reference": "d471d0d2b529a67c6a722dd446c4ec90881ac315"
 3375. },
 3376. "dist": {
 3377. "type": "zip",
 3378. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-code-coverage/zipball/d471d0d2b529a67c6a722dd446c4ec90881ac315",
 3379. "reference": "d471d0d2b529a67c6a722dd446c4ec90881ac315",
 3380. "shasum": ""
 3381. },
 3382. "require": {
 3383. "ext-dom": "*",
 3384. "ext-xmlwriter": "*",
 3385. "php": "^7.2",
 3386. "phpunit/php-file-iterator": "^2.0.2",
 3387. "phpunit/php-text-template": "^1.2.1",
 3388. "phpunit/php-token-stream": "^3.0.2",
 3389. "sebastian/code-unit-reverse-lookup": "^1.0.1",
 3390. "sebastian/environment": "^4.2.2",
 3391. "sebastian/version": "^2.0.1",
 3392. "theseer/tokenizer": "^1.1.3"
 3393. },
 3394. "require-dev": {
 3395. "phpunit/phpunit": "^8.2.2"
 3396. },
 3397. "suggest": {
 3398. "ext-xdebug": "^2.7.2"
 3399. },
 3400. "type": "library",
 3401. "extra": {
 3402. "branch-alias": {
 3403. "dev-master": "7.0-dev"
 3404. }
 3405. },
 3406. "autoload": {
 3407. "classmap": [
 3408. "src/"
 3409. ]
 3410. },
 3411. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3412. "license": [
 3413. "BSD-3-Clause"
 3414. ],
 3415. "authors": [
 3416. {
 3417. "name": "Sebastian Bergmann",
 3418. "role": "lead",
 3419. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3420. }
 3421. ],
 3422. "description": "Library that provides collection, processing, and rendering functionality for PHP code coverage information.",
 3423. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-code-coverage",
 3424. "keywords": [
 3425. "coverage",
 3426. "testing",
 3427. "xunit"
 3428. ],
 3429. "time": "2019-07-08T05:29:42+00:00"
 3430. },
 3431. {
 3432. "name": "phpunit/php-file-iterator",
 3433. "version": "2.0.2",
 3434. "source": {
 3435. "type": "git",
 3436. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-file-iterator.git",
 3437. "reference": "050bedf145a257b1ff02746c31894800e5122946"
 3438. },
 3439. "dist": {
 3440. "type": "zip",
 3441. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-file-iterator/zipball/050bedf145a257b1ff02746c31894800e5122946",
 3442. "reference": "050bedf145a257b1ff02746c31894800e5122946",
 3443. "shasum": ""
 3444. },
 3445. "require": {
 3446. "php": "^7.1"
 3447. },
 3448. "require-dev": {
 3449. "phpunit/phpunit": "^7.1"
 3450. },
 3451. "type": "library",
 3452. "extra": {
 3453. "branch-alias": {
 3454. "dev-master": "2.0.x-dev"
 3455. }
 3456. },
 3457. "autoload": {
 3458. "classmap": [
 3459. "src/"
 3460. ]
 3461. },
 3462. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3463. "license": [
 3464. "BSD-3-Clause"
 3465. ],
 3466. "authors": [
 3467. {
 3468. "name": "Sebastian Bergmann",
 3469. "role": "lead",
 3470. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3471. }
 3472. ],
 3473. "description": "FilterIterator implementation that filters files based on a list of suffixes.",
 3474. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-file-iterator/",
 3475. "keywords": [
 3476. "filesystem",
 3477. "iterator"
 3478. ],
 3479. "time": "2018-09-13T20:33:42+00:00"
 3480. },
 3481. {
 3482. "name": "phpunit/php-text-template",
 3483. "version": "1.2.1",
 3484. "source": {
 3485. "type": "git",
 3486. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-text-template.git",
 3487. "reference": "31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686"
 3488. },
 3489. "dist": {
 3490. "type": "zip",
 3491. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-text-template/zipball/31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686",
 3492. "reference": "31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686",
 3493. "shasum": ""
 3494. },
 3495. "require": {
 3496. "php": ">=5.3.3"
 3497. },
 3498. "type": "library",
 3499. "autoload": {
 3500. "classmap": [
 3501. "src/"
 3502. ]
 3503. },
 3504. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3505. "license": [
 3506. "BSD-3-Clause"
 3507. ],
 3508. "authors": [
 3509. {
 3510. "name": "Sebastian Bergmann",
 3511. "role": "lead",
 3512. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3513. }
 3514. ],
 3515. "description": "Simple template engine.",
 3516. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-text-template/",
 3517. "keywords": [
 3518. "template"
 3519. ],
 3520. "time": "2015-06-21T13:50:34+00:00"
 3521. },
 3522. {
 3523. "name": "phpunit/php-timer",
 3524. "version": "2.1.2",
 3525. "source": {
 3526. "type": "git",
 3527. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-timer.git",
 3528. "reference": "1038454804406b0b5f5f520358e78c1c2f71501e"
 3529. },
 3530. "dist": {
 3531. "type": "zip",
 3532. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-timer/zipball/1038454804406b0b5f5f520358e78c1c2f71501e",
 3533. "reference": "1038454804406b0b5f5f520358e78c1c2f71501e",
 3534. "shasum": ""
 3535. },
 3536. "require": {
 3537. "php": "^7.1"
 3538. },
 3539. "require-dev": {
 3540. "phpunit/phpunit": "^7.0"
 3541. },
 3542. "type": "library",
 3543. "extra": {
 3544. "branch-alias": {
 3545. "dev-master": "2.1-dev"
 3546. }
 3547. },
 3548. "autoload": {
 3549. "classmap": [
 3550. "src/"
 3551. ]
 3552. },
 3553. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3554. "license": [
 3555. "BSD-3-Clause"
 3556. ],
 3557. "authors": [
 3558. {
 3559. "name": "Sebastian Bergmann",
 3560. "role": "lead",
 3561. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3562. }
 3563. ],
 3564. "description": "Utility class for timing",
 3565. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-timer/",
 3566. "keywords": [
 3567. "timer"
 3568. ],
 3569. "time": "2019-06-07T04:22:29+00:00"
 3570. },
 3571. {
 3572. "name": "phpunit/php-token-stream",
 3573. "version": "3.0.2",
 3574. "source": {
 3575. "type": "git",
 3576. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-token-stream.git",
 3577. "reference": "c4a66b97f040e3e20b3aa2a243230a1c3a9f7c8c"
 3578. },
 3579. "dist": {
 3580. "type": "zip",
 3581. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-token-stream/zipball/c4a66b97f040e3e20b3aa2a243230a1c3a9f7c8c",
 3582. "reference": "c4a66b97f040e3e20b3aa2a243230a1c3a9f7c8c",
 3583. "shasum": ""
 3584. },
 3585. "require": {
 3586. "ext-tokenizer": "*",
 3587. "php": "^7.1"
 3588. },
 3589. "require-dev": {
 3590. "phpunit/phpunit": "^7.0"
 3591. },
 3592. "type": "library",
 3593. "extra": {
 3594. "branch-alias": {
 3595. "dev-master": "3.0-dev"
 3596. }
 3597. },
 3598. "autoload": {
 3599. "classmap": [
 3600. "src/"
 3601. ]
 3602. },
 3603. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3604. "license": [
 3605. "BSD-3-Clause"
 3606. ],
 3607. "authors": [
 3608. {
 3609. "name": "Sebastian Bergmann",
 3610. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3611. }
 3612. ],
 3613. "description": "Wrapper around PHP's tokenizer extension.",
 3614. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-token-stream/",
 3615. "keywords": [
 3616. "tokenizer"
 3617. ],
 3618. "time": "2019-07-08T05:24:54+00:00"
 3619. },
 3620. {
 3621. "name": "phpunit/phpunit",
 3622. "version": "8.2.5",
 3623. "source": {
 3624. "type": "git",
 3625. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git",
 3626. "reference": "c1b8534b3730f20f58600124129197bf1183dc92"
 3627. },
 3628. "dist": {
 3629. "type": "zip",
 3630. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/phpunit/zipball/c1b8534b3730f20f58600124129197bf1183dc92",
 3631. "reference": "c1b8534b3730f20f58600124129197bf1183dc92",
 3632. "shasum": ""
 3633. },
 3634. "require": {
 3635. "doctrine/instantiator": "^1.2.0",
 3636. "ext-dom": "*",
 3637. "ext-json": "*",
 3638. "ext-libxml": "*",
 3639. "ext-mbstring": "*",
 3640. "ext-xml": "*",
 3641. "ext-xmlwriter": "*",
 3642. "myclabs/deep-copy": "^1.9.1",
 3643. "phar-io/manifest": "^1.0.3",
 3644. "phar-io/version": "^2.0.1",
 3645. "php": "^7.2",
 3646. "phpspec/prophecy": "^1.8.1",
 3647. "phpunit/php-code-coverage": "^7.0.5",
 3648. "phpunit/php-file-iterator": "^2.0.2",
 3649. "phpunit/php-text-template": "^1.2.1",
 3650. "phpunit/php-timer": "^2.1.2",
 3651. "sebastian/comparator": "^3.0.2",
 3652. "sebastian/diff": "^3.0.2",
 3653. "sebastian/environment": "^4.2.2",
 3654. "sebastian/exporter": "^3.1.0",
 3655. "sebastian/global-state": "^3.0.0",
 3656. "sebastian/object-enumerator": "^3.0.3",
 3657. "sebastian/resource-operations": "^2.0.1",
 3658. "sebastian/type": "^1.1.3",
 3659. "sebastian/version": "^2.0.1"
 3660. },
 3661. "require-dev": {
 3662. "ext-pdo": "*"
 3663. },
 3664. "suggest": {
 3665. "ext-soap": "*",
 3666. "ext-xdebug": "*",
 3667. "phpunit/php-invoker": "^2.0.0"
 3668. },
 3669. "bin": [
 3670. "phpunit"
 3671. ],
 3672. "type": "library",
 3673. "extra": {
 3674. "branch-alias": {
 3675. "dev-master": "8.2-dev"
 3676. }
 3677. },
 3678. "autoload": {
 3679. "classmap": [
 3680. "src/"
 3681. ]
 3682. },
 3683. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3684. "license": [
 3685. "BSD-3-Clause"
 3686. ],
 3687. "authors": [
 3688. {
 3689. "name": "Sebastian Bergmann",
 3690. "role": "lead",
 3691. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3692. }
 3693. ],
 3694. "description": "The PHP Unit Testing framework.",
 3695. "homepage": "https://phpunit.de/",
 3696. "keywords": [
 3697. "phpunit",
 3698. "testing",
 3699. "xunit"
 3700. ],
 3701. "time": "2019-07-15T06:26:24+00:00"
 3702. },
 3703. {
 3704. "name": "pimple/pimple",
 3705. "version": "v1.1.1",
 3706. "source": {
 3707. "type": "git",
 3708. "url": "https://github.com/silexphp/Pimple.git",
 3709. "reference": "2019c145fe393923f3441b23f29bbdfaa5c58c4d"
 3710. },
 3711. "dist": {
 3712. "type": "zip",
 3713. "url": "https://api.github.com/repos/silexphp/Pimple/zipball/2019c145fe393923f3441b23f29bbdfaa5c58c4d",
 3714. "reference": "2019c145fe393923f3441b23f29bbdfaa5c58c4d",
 3715. "shasum": ""
 3716. },
 3717. "require": {
 3718. "php": ">=5.3.0"
 3719. },
 3720. "type": "library",
 3721. "extra": {
 3722. "branch-alias": {
 3723. "dev-master": "1.1.x-dev"
 3724. }
 3725. },
 3726. "autoload": {
 3727. "psr-0": {
 3728. "Pimple": "lib/"
 3729. }
 3730. },
 3731. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3732. "license": [
 3733. "MIT"
 3734. ],
 3735. "authors": [
 3736. {
 3737. "name": "Fabien Potencier",
 3738. "email": "fabien@symfony.com"
 3739. }
 3740. ],
 3741. "description": "Pimple is a simple Dependency Injection Container for PHP 5.3",
 3742. "homepage": "http://pimple.sensiolabs.org",
 3743. "keywords": [
 3744. "container",
 3745. "dependency injection"
 3746. ],
 3747. "time": "2013-11-22T08:30:29+00:00"
 3748. },
 3749. {
 3750. "name": "psr/cache",
 3751. "version": "1.0.1",
 3752. "source": {
 3753. "type": "git",
 3754. "url": "https://github.com/php-fig/cache.git",
 3755. "reference": "d11b50ad223250cf17b86e38383413f5a6764bf8"
 3756. },
 3757. "dist": {
 3758. "type": "zip",
 3759. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/cache/zipball/d11b50ad223250cf17b86e38383413f5a6764bf8",
 3760. "reference": "d11b50ad223250cf17b86e38383413f5a6764bf8",
 3761. "shasum": ""
 3762. },
 3763. "require": {
 3764. "php": ">=5.3.0"
 3765. },
 3766. "type": "library",
 3767. "extra": {
 3768. "branch-alias": {
 3769. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3770. }
 3771. },
 3772. "autoload": {
 3773. "psr-4": {
 3774. "Psr\\Cache\\": "src/"
 3775. }
 3776. },
 3777. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3778. "license": [
 3779. "MIT"
 3780. ],
 3781. "authors": [
 3782. {
 3783. "name": "PHP-FIG",
 3784. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3785. }
 3786. ],
 3787. "description": "Common interface for caching libraries",
 3788. "keywords": [
 3789. "cache",
 3790. "psr",
 3791. "psr-6"
 3792. ],
 3793. "time": "2016-08-06T20:24:11+00:00"
 3794. },
 3795. {
 3796. "name": "psr/container",
 3797. "version": "1.0.0",
 3798. "source": {
 3799. "type": "git",
 3800. "url": "https://github.com/php-fig/container.git",
 3801. "reference": "b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f"
 3802. },
 3803. "dist": {
 3804. "type": "zip",
 3805. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/container/zipball/b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f",
 3806. "reference": "b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f",
 3807. "shasum": ""
 3808. },
 3809. "require": {
 3810. "php": ">=5.3.0"
 3811. },
 3812. "type": "library",
 3813. "extra": {
 3814. "branch-alias": {
 3815. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3816. }
 3817. },
 3818. "autoload": {
 3819. "psr-4": {
 3820. "Psr\\Container\\": "src/"
 3821. }
 3822. },
 3823. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3824. "license": [
 3825. "MIT"
 3826. ],
 3827. "authors": [
 3828. {
 3829. "name": "PHP-FIG",
 3830. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3831. }
 3832. ],
 3833. "description": "Common Container Interface (PHP FIG PSR-11)",
 3834. "homepage": "https://github.com/php-fig/container",
 3835. "keywords": [
 3836. "PSR-11",
 3837. "container",
 3838. "container-interface",
 3839. "container-interop",
 3840. "psr"
 3841. ],
 3842. "time": "2017-02-14T16:28:37+00:00"
 3843. },
 3844. {
 3845. "name": "psr/log",
 3846. "version": "1.1.0",
 3847. "source": {
 3848. "type": "git",
 3849. "url": "https://github.com/php-fig/log.git",
 3850. "reference": "6c001f1daafa3a3ac1d8ff69ee4db8e799a654dd"
 3851. },
 3852. "dist": {
 3853. "type": "zip",
 3854. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/log/zipball/6c001f1daafa3a3ac1d8ff69ee4db8e799a654dd",
 3855. "reference": "6c001f1daafa3a3ac1d8ff69ee4db8e799a654dd",
 3856. "shasum": ""
 3857. },
 3858. "require": {
 3859. "php": ">=5.3.0"
 3860. },
 3861. "type": "library",
 3862. "extra": {
 3863. "branch-alias": {
 3864. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3865. }
 3866. },
 3867. "autoload": {
 3868. "psr-4": {
 3869. "Psr\\Log\\": "Psr/Log/"
 3870. }
 3871. },
 3872. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3873. "license": [
 3874. "MIT"
 3875. ],
 3876. "authors": [
 3877. {
 3878. "name": "PHP-FIG",
 3879. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3880. }
 3881. ],
 3882. "description": "Common interface for logging libraries",
 3883. "homepage": "https://github.com/php-fig/log",
 3884. "keywords": [
 3885. "log",
 3886. "psr",
 3887. "psr-3"
 3888. ],
 3889. "time": "2018-11-20T15:27:04+00:00"
 3890. },
 3891. {
 3892. "name": "psr/simple-cache",
 3893. "version": "1.0.1",
 3894. "source": {
 3895. "type": "git",
 3896. "url": "https://github.com/php-fig/simple-cache.git",
 3897. "reference": "408d5eafb83c57f6365a3ca330ff23aa4a5fa39b"
 3898. },
 3899. "dist": {
 3900. "type": "zip",
 3901. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/simple-cache/zipball/408d5eafb83c57f6365a3ca330ff23aa4a5fa39b",
 3902. "reference": "408d5eafb83c57f6365a3ca330ff23aa4a5fa39b",
 3903. "shasum": ""
 3904. },
 3905. "require": {
 3906. "php": ">=5.3.0"
 3907. },
 3908. "type": "library",
 3909. "extra": {
 3910. "branch-alias": {
 3911. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3912. }
 3913. },
 3914. "autoload": {
 3915. "psr-4": {
 3916. "Psr\\SimpleCache\\": "src/"
 3917. }
 3918. },
 3919. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3920. "license": [
 3921. "MIT"
 3922. ],
 3923. "authors": [
 3924. {
 3925. "name": "PHP-FIG",
 3926. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3927. }
 3928. ],
 3929. "description": "Common interfaces for simple caching",
 3930. "keywords": [
 3931. "cache",
 3932. "caching",
 3933. "psr",
 3934. "psr-16",
 3935. "simple-cache"
 3936. ],
 3937. "time": "2017-10-23T01:57:42+00:00"
 3938. },
 3939. {
 3940. "name": "psy/psysh",
 3941. "version": "v0.9.9",
 3942. "source": {
 3943. "type": "git",
 3944. "url": "https://github.com/bobthecow/psysh.git",
 3945. "reference": "9aaf29575bb8293206bb0420c1e1c87ff2ffa94e"
 3946. },
 3947. "dist": {
 3948. "type": "zip",
 3949. "url": "https://api.github.com/repos/bobthecow/psysh/zipball/9aaf29575bb8293206bb0420c1e1c87ff2ffa94e",
 3950. "reference": "9aaf29575bb8293206bb0420c1e1c87ff2ffa94e",
 3951. "shasum": ""
 3952. },
 3953. "require": {
 3954. "dnoegel/php-xdg-base-dir": "0.1",
 3955. "ext-json": "*",
 3956. "ext-tokenizer": "*",
 3957. "jakub-onderka/php-console-highlighter": "0.3.*|0.4.*",
 3958. "nikic/php-parser": "~1.3|~2.0|~3.0|~4.0",
 3959. "php": ">=5.4.0",
 3960. "symfony/console": "~2.3.10|^2.4.2|~3.0|~4.0",
 3961. "symfony/var-dumper": "~2.7|~3.0|~4.0"
 3962. },
 3963. "require-dev": {
 3964. "bamarni/composer-bin-plugin": "^1.2",
 3965. "hoa/console": "~2.15|~3.16",
 3966. "phpunit/phpunit": "~4.8.35|~5.0|~6.0|~7.0"
 3967. },
 3968. "suggest": {
 3969. "ext-pcntl": "Enabling the PCNTL extension makes PsySH a lot happier :)",
 3970. "ext-pdo-sqlite": "The doc command requires SQLite to work.",
 3971. "ext-posix": "If you have PCNTL, you'll want the POSIX extension as well.",
 3972. "ext-readline": "Enables support for arrow-key history navigation, and showing and manipulating command history.",
 3973. "hoa/console": "A pure PHP readline implementation. You'll want this if your PHP install doesn't already support readline or libedit."
 3974. },
 3975. "bin": [
 3976. "bin/psysh"
 3977. ],
 3978. "type": "library",
 3979. "extra": {
 3980. "branch-alias": {
 3981. "dev-develop": "0.9.x-dev"
 3982. }
 3983. },
 3984. "autoload": {
 3985. "files": [
 3986. "src/functions.php"
 3987. ],
 3988. "psr-4": {
 3989. "Psy\\": "src/"
 3990. }
 3991. },
 3992. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3993. "license": [
 3994. "MIT"
 3995. ],
 3996. "authors": [
 3997. {
 3998. "name": "Justin Hileman",
 3999. "email": "justin@justinhileman.info",
 4000. "homepage": "http://justinhileman.com"
 4001. }
 4002. ],
 4003. "description": "An interactive shell for modern PHP.",
 4004. "homepage": "http://psysh.org",
 4005. "keywords": [
 4006. "REPL",
 4007. "console",
 4008. "interactive",
 4009. "shell"
 4010. ],
 4011. "time": "2018-10-13T15:16:03+00:00"
 4012. },
 4013. {
 4014. "name": "sebastian/code-unit-reverse-lookup",
 4015. "version": "1.0.1",
 4016. "source": {
 4017. "type": "git",
 4018. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup.git",
 4019. "reference": "4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18"
 4020. },
 4021. "dist": {
 4022. "type": "zip",
 4023. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup/zipball/4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18",
 4024. "reference": "4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18",
 4025. "shasum": ""
 4026. },
 4027. "require": {
 4028. "php": "^5.6 || ^7.0"
 4029. },
 4030. "require-dev": {
 4031. "phpunit/phpunit": "^5.7 || ^6.0"
 4032. },
 4033. "type": "library",
 4034. "extra": {
 4035. "branch-alias": {
 4036. "dev-master": "1.0.x-dev"
 4037. }
 4038. },
 4039. "autoload": {
 4040. "classmap": [
 4041. "src/"
 4042. ]
 4043. },
 4044. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4045. "license": [
 4046. "BSD-3-Clause"
 4047. ],
 4048. "authors": [
 4049. {
 4050. "name": "Sebastian Bergmann",
 4051. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4052. }
 4053. ],
 4054. "description": "Looks up which function or method a line of code belongs to",
 4055. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup/",
 4056. "time": "2017-03-04T06:30:41+00:00"
 4057. },
 4058. {
 4059. "name": "sebastian/comparator",
 4060. "version": "3.0.2",
 4061. "source": {
 4062. "type": "git",
 4063. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/comparator.git",
 4064. "reference": "5de4fc177adf9bce8df98d8d141a7559d7ccf6da"
 4065. },
 4066. "dist": {
 4067. "type": "zip",
 4068. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/comparator/zipball/5de4fc177adf9bce8df98d8d141a7559d7ccf6da",
 4069. "reference": "5de4fc177adf9bce8df98d8d141a7559d7ccf6da",
 4070. "shasum": ""
 4071. },
 4072. "require": {
 4073. "php": "^7.1",
 4074. "sebastian/diff": "^3.0",
 4075. "sebastian/exporter": "^3.1"
 4076. },
 4077. "require-dev": {
 4078. "phpunit/phpunit": "^7.1"
 4079. },
 4080. "type": "library",
 4081. "extra": {
 4082. "branch-alias": {
 4083. "dev-master": "3.0-dev"
 4084. }
 4085. },
 4086. "autoload": {
 4087. "classmap": [
 4088. "src/"
 4089. ]
 4090. },
 4091. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4092. "license": [
 4093. "BSD-3-Clause"
 4094. ],
 4095. "authors": [
 4096. {
 4097. "name": "Jeff Welch",
 4098. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 4099. },
 4100. {
 4101. "name": "Volker Dusch",
 4102. "email": "github@wallbash.com"
 4103. },
 4104. {
 4105. "name": "Bernhard Schussek",
 4106. "email": "bschussek@2bepublished.at"
 4107. },
 4108. {
 4109. "name": "Sebastian Bergmann",
 4110. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4111. }
 4112. ],
 4113. "description": "Provides the functionality to compare PHP values for equality",
 4114. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/comparator",
 4115. "keywords": [
 4116. "comparator",
 4117. "compare",
 4118. "equality"
 4119. ],
 4120. "time": "2018-07-12T15:12:46+00:00"
 4121. },
 4122. {
 4123. "name": "sebastian/diff",
 4124. "version": "3.0.2",
 4125. "source": {
 4126. "type": "git",
 4127. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/diff.git",
 4128. "reference": "720fcc7e9b5cf384ea68d9d930d480907a0c1a29"
 4129. },
 4130. "dist": {
 4131. "type": "zip",
 4132. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/diff/zipball/720fcc7e9b5cf384ea68d9d930d480907a0c1a29",
 4133. "reference": "720fcc7e9b5cf384ea68d9d930d480907a0c1a29",
 4134. "shasum": ""
 4135. },
 4136. "require": {
 4137. "php": "^7.1"
 4138. },
 4139. "require-dev": {
 4140. "phpunit/phpunit": "^7.5 || ^8.0",
 4141. "symfony/process": "^2 || ^3.3 || ^4"
 4142. },
 4143. "type": "library",
 4144. "extra": {
 4145. "branch-alias": {
 4146. "dev-master": "3.0-dev"
 4147. }
 4148. },
 4149. "autoload": {
 4150. "classmap": [
 4151. "src/"
 4152. ]
 4153. },
 4154. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4155. "license": [
 4156. "BSD-3-Clause"
 4157. ],
 4158. "authors": [
 4159. {
 4160. "name": "Kore Nordmann",
 4161. "email": "mail@kore-nordmann.de"
 4162. },
 4163. {
 4164. "name": "Sebastian Bergmann",
 4165. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4166. }
 4167. ],
 4168. "description": "Diff implementation",
 4169. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/diff",
 4170. "keywords": [
 4171. "diff",
 4172. "udiff",
 4173. "unidiff",
 4174. "unified diff"
 4175. ],
 4176. "time": "2019-02-04T06:01:07+00:00"
 4177. },
 4178. {
 4179. "name": "sebastian/environment",
 4180. "version": "4.2.2",
 4181. "source": {
 4182. "type": "git",
 4183. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/environment.git",
 4184. "reference": "f2a2c8e1c97c11ace607a7a667d73d47c19fe404"
 4185. },
 4186. "dist": {
 4187. "type": "zip",
 4188. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/environment/zipball/f2a2c8e1c97c11ace607a7a667d73d47c19fe404",
 4189. "reference": "f2a2c8e1c97c11ace607a7a667d73d47c19fe404",
 4190. "shasum": ""
 4191. },
 4192. "require": {
 4193. "php": "^7.1"
 4194. },
 4195. "require-dev": {
 4196. "phpunit/phpunit": "^7.5"
 4197. },
 4198. "suggest": {
 4199. "ext-posix": "*"
 4200. },
 4201. "type": "library",
 4202. "extra": {
 4203. "branch-alias": {
 4204. "dev-master": "4.2-dev"
 4205. }
 4206. },
 4207. "autoload": {
 4208. "classmap": [
 4209. "src/"
 4210. ]
 4211. },
 4212. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4213. "license": [
 4214. "BSD-3-Clause"
 4215. ],
 4216. "authors": [
 4217. {
 4218. "name": "Sebastian Bergmann",
 4219. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4220. }
 4221. ],
 4222. "description": "Provides functionality to handle HHVM/PHP environments",
 4223. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/environment",
 4224. "keywords": [
 4225. "Xdebug",
 4226. "environment",
 4227. "hhvm"
 4228. ],
 4229. "time": "2019-05-05T09:05:15+00:00"
 4230. },
 4231. {
 4232. "name": "sebastian/exporter",
 4233. "version": "3.1.0",
 4234. "source": {
 4235. "type": "git",
 4236. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/exporter.git",
 4237. "reference": "234199f4528de6d12aaa58b612e98f7d36adb937"
 4238. },
 4239. "dist": {
 4240. "type": "zip",
 4241. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/exporter/zipball/234199f4528de6d12aaa58b612e98f7d36adb937",
 4242. "reference": "234199f4528de6d12aaa58b612e98f7d36adb937",
 4243. "shasum": ""
 4244. },
 4245. "require": {
 4246. "php": "^7.0",
 4247. "sebastian/recursion-context": "^3.0"
 4248. },
 4249. "require-dev": {
 4250. "ext-mbstring": "*",
 4251. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4252. },
 4253. "type": "library",
 4254. "extra": {
 4255. "branch-alias": {
 4256. "dev-master": "3.1.x-dev"
 4257. }
 4258. },
 4259. "autoload": {
 4260. "classmap": [
 4261. "src/"
 4262. ]
 4263. },
 4264. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4265. "license": [
 4266. "BSD-3-Clause"
 4267. ],
 4268. "authors": [
 4269. {
 4270. "name": "Jeff Welch",
 4271. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 4272. },
 4273. {
 4274. "name": "Volker Dusch",
 4275. "email": "github@wallbash.com"
 4276. },
 4277. {
 4278. "name": "Bernhard Schussek",
 4279. "email": "bschussek@2bepublished.at"
 4280. },
 4281. {
 4282. "name": "Sebastian Bergmann",
 4283. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4284. },
 4285. {
 4286. "name": "Adam Harvey",
 4287. "email": "aharvey@php.net"
 4288. }
 4289. ],
 4290. "description": "Provides the functionality to export PHP variables for visualization",
 4291. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/exporter",
 4292. "keywords": [
 4293. "export",
 4294. "exporter"
 4295. ],
 4296. "time": "2017-04-03T13:19:02+00:00"
 4297. },
 4298. {
 4299. "name": "sebastian/global-state",
 4300. "version": "3.0.0",
 4301. "source": {
 4302. "type": "git",
 4303. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/global-state.git",
 4304. "reference": "edf8a461cf1d4005f19fb0b6b8b95a9f7fa0adc4"
 4305. },
 4306. "dist": {
 4307. "type": "zip",
 4308. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/global-state/zipball/edf8a461cf1d4005f19fb0b6b8b95a9f7fa0adc4",
 4309. "reference": "edf8a461cf1d4005f19fb0b6b8b95a9f7fa0adc4",
 4310. "shasum": ""
 4311. },
 4312. "require": {
 4313. "php": "^7.2",
 4314. "sebastian/object-reflector": "^1.1.1",
 4315. "sebastian/recursion-context": "^3.0"
 4316. },
 4317. "require-dev": {
 4318. "ext-dom": "*",
 4319. "phpunit/phpunit": "^8.0"
 4320. },
 4321. "suggest": {
 4322. "ext-uopz": "*"
 4323. },
 4324. "type": "library",
 4325. "extra": {
 4326. "branch-alias": {
 4327. "dev-master": "3.0-dev"
 4328. }
 4329. },
 4330. "autoload": {
 4331. "classmap": [
 4332. "src/"
 4333. ]
 4334. },
 4335. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4336. "license": [
 4337. "BSD-3-Clause"
 4338. ],
 4339. "authors": [
 4340. {
 4341. "name": "Sebastian Bergmann",
 4342. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4343. }
 4344. ],
 4345. "description": "Snapshotting of global state",
 4346. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/global-state",
 4347. "keywords": [
 4348. "global state"
 4349. ],
 4350. "time": "2019-02-01T05:30:01+00:00"
 4351. },
 4352. {
 4353. "name": "sebastian/object-enumerator",
 4354. "version": "3.0.3",
 4355. "source": {
 4356. "type": "git",
 4357. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/object-enumerator.git",
 4358. "reference": "7cfd9e65d11ffb5af41198476395774d4c8a84c5"
 4359. },
 4360. "dist": {
 4361. "type": "zip",
 4362. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/object-enumerator/zipball/7cfd9e65d11ffb5af41198476395774d4c8a84c5",
 4363. "reference": "7cfd9e65d11ffb5af41198476395774d4c8a84c5",
 4364. "shasum": ""
 4365. },
 4366. "require": {
 4367. "php": "^7.0",
 4368. "sebastian/object-reflector": "^1.1.1",
 4369. "sebastian/recursion-context": "^3.0"
 4370. },
 4371. "require-dev": {
 4372. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4373. },
 4374. "type": "library",
 4375. "extra": {
 4376. "branch-alias": {
 4377. "dev-master": "3.0.x-dev"
 4378. }
 4379. },
 4380. "autoload": {
 4381. "classmap": [
 4382. "src/"
 4383. ]
 4384. },
 4385. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4386. "license": [
 4387. "BSD-3-Clause"
 4388. ],
 4389. "authors": [
 4390. {
 4391. "name": "Sebastian Bergmann",
 4392. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4393. }
 4394. ],
 4395. "description": "Traverses array structures and object graphs to enumerate all referenced objects",
 4396. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/object-enumerator/",
 4397. "time": "2017-08-03T12:35:26+00:00"
 4398. },
 4399. {
 4400. "name": "sebastian/object-reflector",
 4401. "version": "1.1.1",
 4402. "source": {
 4403. "type": "git",
 4404. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/object-reflector.git",
 4405. "reference": "773f97c67f28de00d397be301821b06708fca0be"
 4406. },
 4407. "dist": {
 4408. "type": "zip",
 4409. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/object-reflector/zipball/773f97c67f28de00d397be301821b06708fca0be",
 4410. "reference": "773f97c67f28de00d397be301821b06708fca0be",
 4411. "shasum": ""
 4412. },
 4413. "require": {
 4414. "php": "^7.0"
 4415. },
 4416. "require-dev": {
 4417. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4418. },
 4419. "type": "library",
 4420. "extra": {
 4421. "branch-alias": {
 4422. "dev-master": "1.1-dev"
 4423. }
 4424. },
 4425. "autoload": {
 4426. "classmap": [
 4427. "src/"
 4428. ]
 4429. },
 4430. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4431. "license": [
 4432. "BSD-3-Clause"
 4433. ],
 4434. "authors": [
 4435. {
 4436. "name": "Sebastian Bergmann",
 4437. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4438. }
 4439. ],
 4440. "description": "Allows reflection of object attributes, including inherited and non-public ones",
 4441. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/object-reflector/",
 4442. "time": "2017-03-29T09:07:27+00:00"
 4443. },
 4444. {
 4445. "name": "sebastian/recursion-context",
 4446. "version": "3.0.0",
 4447. "source": {
 4448. "type": "git",
 4449. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/recursion-context.git",
 4450. "reference": "5b0cd723502bac3b006cbf3dbf7a1e3fcefe4fa8"
 4451. },
 4452. "dist": {
 4453. "type": "zip",
 4454. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/recursion-context/zipball/5b0cd723502bac3b006cbf3dbf7a1e3fcefe4fa8",
 4455. "reference": "5b0cd723502bac3b006cbf3dbf7a1e3fcefe4fa8",
 4456. "shasum": ""
 4457. },
 4458. "require": {
 4459. "php": "^7.0"
 4460. },
 4461. "require-dev": {
 4462. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4463. },
 4464. "type": "library",
 4465. "extra": {
 4466. "branch-alias": {
 4467. "dev-master": "3.0.x-dev"
 4468. }
 4469. },
 4470. "autoload": {
 4471. "classmap": [
 4472. "src/"
 4473. ]
 4474. },
 4475. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4476. "license": [
 4477. "BSD-3-Clause"
 4478. ],
 4479. "authors": [
 4480. {
 4481. "name": "Jeff Welch",
 4482. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 4483. },
 4484. {
 4485. "name": "Sebastian Bergmann",
 4486. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4487. },
 4488. {
 4489. "name": "Adam Harvey",
 4490. "email": "aharvey@php.net"
 4491. }
 4492. ],
 4493. "description": "Provides functionality to recursively process PHP variables",
 4494. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/recursion-context",
 4495. "time": "2017-03-03T06:23:57+00:00"
 4496. },
 4497. {
 4498. "name": "sebastian/resource-operations",
 4499. "version": "2.0.1",
 4500. "source": {
 4501. "type": "git",
 4502. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/resource-operations.git",
 4503. "reference": "4d7a795d35b889bf80a0cc04e08d77cedfa917a9"
 4504. },
 4505. "dist": {
 4506. "type": "zip",
 4507. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/resource-operations/zipball/4d7a795d35b889bf80a0cc04e08d77cedfa917a9",
 4508. "reference": "4d7a795d35b889bf80a0cc04e08d77cedfa917a9",
 4509. "shasum": ""
 4510. },
 4511. "require": {
 4512. "php": "^7.1"
 4513. },
 4514. "type": "library",
 4515. "extra": {
 4516. "branch-alias": {
 4517. "dev-master": "2.0-dev"
 4518. }
 4519. },
 4520. "autoload": {
 4521. "classmap": [
 4522. "src/"
 4523. ]
 4524. },
 4525. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4526. "license": [
 4527. "BSD-3-Clause"
 4528. ],
 4529. "authors": [
 4530. {
 4531. "name": "Sebastian Bergmann",
 4532. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4533. }
 4534. ],
 4535. "description": "Provides a list of PHP built-in functions that operate on resources",
 4536. "homepage": "https://www.github.com/sebastianbergmann/resource-operations",
 4537. "time": "2018-10-04T04:07:39+00:00"
 4538. },
 4539. {
 4540. "name": "sebastian/type",
 4541. "version": "1.1.3",
 4542. "source": {
 4543. "type": "git",
 4544. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/type.git",
 4545. "reference": "3aaaa15fa71d27650d62a948be022fe3b48541a3"
 4546. },
 4547. "dist": {
 4548. "type": "zip",
 4549. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/type/zipball/3aaaa15fa71d27650d62a948be022fe3b48541a3",
 4550. "reference": "3aaaa15fa71d27650d62a948be022fe3b48541a3",
 4551. "shasum": ""
 4552. },
 4553. "require": {
 4554. "php": "^7.2"
 4555. },
 4556. "require-dev": {
 4557. "phpunit/phpunit": "^8.2"
 4558. },
 4559. "type": "library",
 4560. "extra": {
 4561. "branch-alias": {
 4562. "dev-master": "1.1-dev"
 4563. }
 4564. },
 4565. "autoload": {
 4566. "classmap": [
 4567. "src/"
 4568. ]
 4569. },
 4570. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4571. "license": [
 4572. "BSD-3-Clause"
 4573. ],
 4574. "authors": [
 4575. {
 4576. "name": "Sebastian Bergmann",
 4577. "role": "lead",
 4578. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4579. }
 4580. ],
 4581. "description": "Collection of value objects that represent the types of the PHP type system",
 4582. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/type",
 4583. "time": "2019-07-02T08:10:15+00:00"
 4584. },
 4585. {
 4586. "name": "sebastian/version",
 4587. "version": "2.0.1",
 4588. "source": {
 4589. "type": "git",
 4590. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/version.git",
 4591. "reference": "99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019"
 4592. },
 4593. "dist": {
 4594. "type": "zip",
 4595. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/version/zipball/99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019",
 4596. "reference": "99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019",
 4597. "shasum": ""
 4598. },
 4599. "require": {
 4600. "php": ">=5.6"
 4601. },
 4602. "type": "library",
 4603. "extra": {
 4604. "branch-alias": {
 4605. "dev-master": "2.0.x-dev"
 4606. }
 4607. },
 4608. "autoload": {
 4609. "classmap": [
 4610. "src/"
 4611. ]
 4612. },
 4613. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4614. "license": [
 4615. "BSD-3-Clause"
 4616. ],
 4617. "authors": [
 4618. {
 4619. "name": "Sebastian Bergmann",
 4620. "role": "lead",
 4621. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4622. }
 4623. ],
 4624. "description": "Library that helps with managing the version number of Git-hosted PHP projects",
 4625. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/version",
 4626. "time": "2016-10-03T07:35:21+00:00"
 4627. },
 4628. {
 4629. "name": "seld/jsonlint",
 4630. "version": "1.7.1",
 4631. "source": {
 4632. "type": "git",
 4633. "url": "https://github.com/Seldaek/jsonlint.git",
 4634. "reference": "d15f59a67ff805a44c50ea0516d2341740f81a38"
 4635. },
 4636. "dist": {
 4637. "type": "zip",
 4638. "url": "https://api.github.com/repos/Seldaek/jsonlint/zipball/d15f59a67ff805a44c50ea0516d2341740f81a38",
 4639. "reference": "d15f59a67ff805a44c50ea0516d2341740f81a38",
 4640. "shasum": ""
 4641. },
 4642. "require": {
 4643. "php": "^5.3 || ^7.0"
 4644. },
 4645. "require-dev": {
 4646. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.0"
 4647. },
 4648. "bin": [
 4649. "bin/jsonlint"
 4650. ],
 4651. "type": "library",
 4652. "autoload": {
 4653. "psr-4": {
 4654. "Seld\\JsonLint\\": "src/Seld/JsonLint/"
 4655. }
 4656. },
 4657. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4658. "license": [
 4659. "MIT"
 4660. ],
 4661. "authors": [
 4662. {
 4663. "name": "Jordi Boggiano",
 4664. "email": "j.boggiano@seld.be",
 4665. "homepage": "http://seld.be"
 4666. }
 4667. ],
 4668. "description": "JSON Linter",
 4669. "keywords": [
 4670. "json",
 4671. "linter",
 4672. "parser",
 4673. "validator"
 4674. ],
 4675. "time": "2018-01-24T12:46:19+00:00"
 4676. },
 4677. {
 4678. "name": "symfony/config",
 4679. "version": "v2.8.50",
 4680. "source": {
 4681. "type": "git",
 4682. "url": "https://github.com/symfony/config.git",
 4683. "reference": "7dd5f5040dc04c118d057fb5886563963eb70011"
 4684. },
 4685. "dist": {
 4686. "type": "zip",
 4687. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/config/zipball/7dd5f5040dc04c118d057fb5886563963eb70011",
 4688. "reference": "7dd5f5040dc04c118d057fb5886563963eb70011",
 4689. "shasum": ""
 4690. },
 4691. "require": {
 4692. "php": ">=5.3.9",
 4693. "symfony/filesystem": "~2.3|~3.0.0",
 4694. "symfony/polyfill-ctype": "~1.8"
 4695. },
 4696. "require-dev": {
 4697. "symfony/yaml": "~2.7|~3.0.0"
 4698. },
 4699. "suggest": {
 4700. "symfony/yaml": "To use the yaml reference dumper"
 4701. },
 4702. "type": "library",
 4703. "extra": {
 4704. "branch-alias": {
 4705. "dev-master": "2.8-dev"
 4706. }
 4707. },
 4708. "autoload": {
 4709. "psr-4": {
 4710. "Symfony\\Component\\Config\\": ""
 4711. },
 4712. "exclude-from-classmap": [
 4713. "/Tests/"
 4714. ]
 4715. },
 4716. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4717. "license": [
 4718. "MIT"
 4719. ],
 4720. "authors": [
 4721. {
 4722. "name": "Fabien Potencier",
 4723. "email": "fabien@symfony.com"
 4724. },
 4725. {
 4726. "name": "Symfony Community",
 4727. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4728. }
 4729. ],
 4730. "description": "Symfony Config Component",
 4731. "homepage": "https://symfony.com",
 4732. "time": "2018-11-26T09:38:12+00:00"
 4733. },
 4734. {
 4735. "name": "symfony/console",
 4736. "version": "v2.8.50",
 4737. "source": {
 4738. "type": "git",
 4739. "url": "https://github.com/symfony/console.git",
 4740. "reference": "cbcf4b5e233af15cd2bbd50dee1ccc9b7927dc12"
 4741. },
 4742. "dist": {
 4743. "type": "zip",
 4744. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/console/zipball/cbcf4b5e233af15cd2bbd50dee1ccc9b7927dc12",
 4745. "reference": "cbcf4b5e233af15cd2bbd50dee1ccc9b7927dc12",
 4746. "shasum": ""
 4747. },
 4748. "require": {
 4749. "php": ">=5.3.9",
 4750. "symfony/debug": "^2.7.2|~3.0.0",
 4751. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0"
 4752. },
 4753. "require-dev": {
 4754. "psr/log": "~1.0",
 4755. "symfony/event-dispatcher": "~2.1|~3.0.0",
 4756. "symfony/process": "~2.1|~3.0.0"
 4757. },
 4758. "suggest": {
 4759. "psr/log-implementation": "For using the console logger",
 4760. "symfony/event-dispatcher": "",
 4761. "symfony/process": ""
 4762. },
 4763. "type": "library",
 4764. "extra": {
 4765. "branch-alias": {
 4766. "dev-master": "2.8-dev"
 4767. }
 4768. },
 4769. "autoload": {
 4770. "psr-4": {
 4771. "Symfony\\Component\\Console\\": ""
 4772. },
 4773. "exclude-from-classmap": [
 4774. "/Tests/"
 4775. ]
 4776. },
 4777. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4778. "license": [
 4779. "MIT"
 4780. ],
 4781. "authors": [
 4782. {
 4783. "name": "Fabien Potencier",
 4784. "email": "fabien@symfony.com"
 4785. },
 4786. {
 4787. "name": "Symfony Community",
 4788. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4789. }
 4790. ],
 4791. "description": "Symfony Console Component",
 4792. "homepage": "https://symfony.com",
 4793. "time": "2018-11-20T15:55:20+00:00"
 4794. },
 4795. {
 4796. "name": "symfony/debug",
 4797. "version": "v3.0.9",
 4798. "source": {
 4799. "type": "git",
 4800. "url": "https://github.com/symfony/debug.git",
 4801. "reference": "697c527acd9ea1b2d3efac34d9806bf255278b0a"
 4802. },
 4803. "dist": {
 4804. "type": "zip",
 4805. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/debug/zipball/697c527acd9ea1b2d3efac34d9806bf255278b0a",
 4806. "reference": "697c527acd9ea1b2d3efac34d9806bf255278b0a",
 4807. "shasum": ""
 4808. },
 4809. "require": {
 4810. "php": ">=5.5.9",
 4811. "psr/log": "~1.0"
 4812. },
 4813. "conflict": {
 4814. "symfony/http-kernel": ">=2.3,<2.3.24|~2.4.0|>=2.5,<2.5.9|>=2.6,<2.6.2"
 4815. },
 4816. "require-dev": {
 4817. "symfony/class-loader": "~2.8|~3.0",
 4818. "symfony/http-kernel": "~2.8|~3.0"
 4819. },
 4820. "type": "library",
 4821. "extra": {
 4822. "branch-alias": {
 4823. "dev-master": "3.0-dev"
 4824. }
 4825. },
 4826. "autoload": {
 4827. "psr-4": {
 4828. "Symfony\\Component\\Debug\\": ""
 4829. },
 4830. "exclude-from-classmap": [
 4831. "/Tests/"
 4832. ]
 4833. },
 4834. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4835. "license": [
 4836. "MIT"
 4837. ],
 4838. "authors": [
 4839. {
 4840. "name": "Fabien Potencier",
 4841. "email": "fabien@symfony.com"
 4842. },
 4843. {
 4844. "name": "Symfony Community",
 4845. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4846. }
 4847. ],
 4848. "description": "Symfony Debug Component",
 4849. "homepage": "https://symfony.com",
 4850. "time": "2016-07-30T07:22:48+00:00"
 4851. },
 4852. {
 4853. "name": "symfony/event-dispatcher",
 4854. "version": "v2.8.50",
 4855. "source": {
 4856. "type": "git",
 4857. "url": "https://github.com/symfony/event-dispatcher.git",
 4858. "reference": "a77e974a5fecb4398833b0709210e3d5e334ffb0"
 4859. },
 4860. "dist": {
 4861. "type": "zip",
 4862. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/event-dispatcher/zipball/a77e974a5fecb4398833b0709210e3d5e334ffb0",
 4863. "reference": "a77e974a5fecb4398833b0709210e3d5e334ffb0",
 4864. "shasum": ""
 4865. },
 4866. "require": {
 4867. "php": ">=5.3.9"
 4868. },
 4869. "require-dev": {
 4870. "psr/log": "~1.0",
 4871. "symfony/config": "^2.0.5|~3.0.0",
 4872. "symfony/dependency-injection": "~2.6|~3.0.0",
 4873. "symfony/expression-language": "~2.6|~3.0.0",
 4874. "symfony/stopwatch": "~2.3|~3.0.0"
 4875. },
 4876. "suggest": {
 4877. "symfony/dependency-injection": "",
 4878. "symfony/http-kernel": ""
 4879. },
 4880. "type": "library",
 4881. "extra": {
 4882. "branch-alias": {
 4883. "dev-master": "2.8-dev"
 4884. }
 4885. },
 4886. "autoload": {
 4887. "psr-4": {
 4888. "Symfony\\Component\\EventDispatcher\\": ""
 4889. },
 4890. "exclude-from-classmap": [
 4891. "/Tests/"
 4892. ]
 4893. },
 4894. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4895. "license": [
 4896. "MIT"
 4897. ],
 4898. "authors": [
 4899. {
 4900. "name": "Fabien Potencier",
 4901. "email": "fabien@symfony.com"
 4902. },
 4903. {
 4904. "name": "Symfony Community",
 4905. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4906. }
 4907. ],
 4908. "description": "Symfony EventDispatcher Component",
 4909. "homepage": "https://symfony.com",
 4910. "time": "2018-11-21T14:20:20+00:00"
 4911. },
 4912. {
 4913. "name": "symfony/filesystem",
 4914. "version": "v3.0.9",
 4915. "source": {
 4916. "type": "git",
 4917. "url": "https://github.com/symfony/filesystem.git",
 4918. "reference": "b2da5009d9bacbd91d83486aa1f44c793a8c380d"
 4919. },
 4920. "dist": {
 4921. "type": "zip",
 4922. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/filesystem/zipball/b2da5009d9bacbd91d83486aa1f44c793a8c380d",
 4923. "reference": "b2da5009d9bacbd91d83486aa1f44c793a8c380d",
 4924. "shasum": ""
 4925. },
 4926. "require": {
 4927. "php": ">=5.5.9"
 4928. },
 4929. "type": "library",
 4930. "extra": {
 4931. "branch-alias": {
 4932. "dev-master": "3.0-dev"
 4933. }
 4934. },
 4935. "autoload": {
 4936. "psr-4": {
 4937. "Symfony\\Component\\Filesystem\\": ""
 4938. },
 4939. "exclude-from-classmap": [
 4940. "/Tests/"
 4941. ]
 4942. },
 4943. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4944. "license": [
 4945. "MIT"
 4946. ],
 4947. "authors": [
 4948. {
 4949. "name": "Fabien Potencier",
 4950. "email": "fabien@symfony.com"
 4951. },
 4952. {
 4953. "name": "Symfony Community",
 4954. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4955. }
 4956. ],
 4957. "description": "Symfony Filesystem Component",
 4958. "homepage": "https://symfony.com",
 4959. "time": "2016-07-20T05:43:46+00:00"
 4960. },
 4961. {
 4962. "name": "symfony/finder",
 4963. "version": "v2.8.50",
 4964. "source": {
 4965. "type": "git",
 4966. "url": "https://github.com/symfony/finder.git",
 4967. "reference": "1444eac52273e345d9b95129bf914639305a9ba4"
 4968. },
 4969. "dist": {
 4970. "type": "zip",
 4971. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/finder/zipball/1444eac52273e345d9b95129bf914639305a9ba4",
 4972. "reference": "1444eac52273e345d9b95129bf914639305a9ba4",
 4973. "shasum": ""
 4974. },
 4975. "require": {
 4976. "php": ">=5.3.9"
 4977. },
 4978. "type": "library",
 4979. "extra": {
 4980. "branch-alias": {
 4981. "dev-master": "2.8-dev"
 4982. }
 4983. },
 4984. "autoload": {
 4985. "psr-4": {
 4986. "Symfony\\Component\\Finder\\": ""
 4987. },
 4988. "exclude-from-classmap": [
 4989. "/Tests/"
 4990. ]
 4991. },
 4992. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4993. "license": [
 4994. "MIT"
 4995. ],
 4996. "authors": [
 4997. {
 4998. "name": "Fabien Potencier",
 4999. "email": "fabien@symfony.com"
 5000. },
 5001. {
 5002. "name": "Symfony Community",
 5003. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5004. }
 5005. ],
 5006. "description": "Symfony Finder Component",
 5007. "homepage": "https://symfony.com",
 5008. "time": "2018-11-11T11:18:13+00:00"
 5009. },
 5010. {
 5011. "name": "symfony/polyfill-ctype",
 5012. "version": "v1.11.0",
 5013. "source": {
 5014. "type": "git",
 5015. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-ctype.git",
 5016. "reference": "82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a"
 5017. },
 5018. "dist": {
 5019. "type": "zip",
 5020. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-ctype/zipball/82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a",
 5021. "reference": "82ebae02209c21113908c229e9883c419720738a",
 5022. "shasum": ""
 5023. },
 5024. "require": {
 5025. "php": ">=5.3.3"
 5026. },
 5027. "suggest": {
 5028. "ext-ctype": "For best performance"
 5029. },
 5030. "type": "library",
 5031. "extra": {
 5032. "branch-alias": {
 5033. "dev-master": "1.11-dev"
 5034. }
 5035. },
 5036. "autoload": {
 5037. "psr-4": {
 5038. "Symfony\\Polyfill\\Ctype\\": ""
 5039. },
 5040. "files": [
 5041. "bootstrap.php"
 5042. ]
 5043. },
 5044. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5045. "license": [
 5046. "MIT"
 5047. ],
 5048. "authors": [
 5049. {
 5050. "name": "Symfony Community",
 5051. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5052. },
 5053. {
 5054. "name": "Gert de Pagter",
 5055. "email": "BackEndTea@gmail.com"
 5056. }
 5057. ],
 5058. "description": "Symfony polyfill for ctype functions",
 5059. "homepage": "https://symfony.com",
 5060. "keywords": [
 5061. "compatibility",
 5062. "ctype",
 5063. "polyfill",
 5064. "portable"
 5065. ],
 5066. "time": "2019-02-06T07:57:58+00:00"
 5067. },
 5068. {
 5069. "name": "symfony/polyfill-mbstring",
 5070. "version": "v1.11.0",
 5071. "source": {
 5072. "type": "git",
 5073. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-mbstring.git",
 5074. "reference": "fe5e94c604826c35a32fa832f35bd036b6799609"
 5075. },
 5076. "dist": {
 5077. "type": "zip",
 5078. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-mbstring/zipball/fe5e94c604826c35a32fa832f35bd036b6799609",
 5079. "reference": "fe5e94c604826c35a32fa832f35bd036b6799609",
 5080. "shasum": ""
 5081. },
 5082. "require": {
 5083. "php": ">=5.3.3"
 5084. },
 5085. "suggest": {
 5086. "ext-mbstring": "For best performance"
 5087. },
 5088. "type": "library",
 5089. "extra": {
 5090. "branch-alias": {
 5091. "dev-master": "1.11-dev"
 5092. }
 5093. },
 5094. "autoload": {
 5095. "psr-4": {
 5096. "Symfony\\Polyfill\\Mbstring\\": ""
 5097. },
 5098. "files": [
 5099. "bootstrap.php"
 5100. ]
 5101. },
 5102. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5103. "license": [
 5104. "MIT"
 5105. ],
 5106. "authors": [
 5107. {
 5108. "name": "Nicolas Grekas",
 5109. "email": "p@tchwork.com"
 5110. },
 5111. {
 5112. "name": "Symfony Community",
 5113. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5114. }
 5115. ],
 5116. "description": "Symfony polyfill for the Mbstring extension",
 5117. "homepage": "https://symfony.com",
 5118. "keywords": [
 5119. "compatibility",
 5120. "mbstring",
 5121. "polyfill",
 5122. "portable",
 5123. "shim"
 5124. ],
 5125. "time": "2019-02-06T07:57:58+00:00"
 5126. },
 5127. {
 5128. "name": "symfony/polyfill-php72",
 5129. "version": "v1.11.0",
 5130. "source": {
 5131. "type": "git",
 5132. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-php72.git",
 5133. "reference": "ab50dcf166d5f577978419edd37aa2bb8eabce0c"
 5134. },
 5135. "dist": {
 5136. "type": "zip",
 5137. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-php72/zipball/ab50dcf166d5f577978419edd37aa2bb8eabce0c",
 5138. "reference": "ab50dcf166d5f577978419edd37aa2bb8eabce0c",
 5139. "shasum": ""
 5140. },
 5141. "require": {
 5142. "php": ">=5.3.3"
 5143. },
 5144. "type": "library",
 5145. "extra": {
 5146. "branch-alias": {
 5147. "dev-master": "1.11-dev"
 5148. }
 5149. },
 5150. "autoload": {
 5151. "psr-4": {
 5152. "Symfony\\Polyfill\\Php72\\": ""
 5153. },
 5154. "files": [
 5155. "bootstrap.php"
 5156. ]
 5157. },
 5158. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5159. "license": [
 5160. "MIT"
 5161. ],
 5162. "authors": [
 5163. {
 5164. "name": "Nicolas Grekas",
 5165. "email": "p@tchwork.com"
 5166. },
 5167. {
 5168. "name": "Symfony Community",
 5169. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5170. }
 5171. ],
 5172. "description": "Symfony polyfill backporting some PHP 7.2+ features to lower PHP versions",
 5173. "homepage": "https://symfony.com",
 5174. "keywords": [
 5175. "compatibility",
 5176. "polyfill",
 5177. "portable",
 5178. "shim"
 5179. ],
 5180. "time": "2019-02-06T07:57:58+00:00"
 5181. },
 5182. {
 5183. "name": "symfony/process",
 5184. "version": "v2.8.50",
 5185. "source": {
 5186. "type": "git",
 5187. "url": "https://github.com/symfony/process.git",
 5188. "reference": "c3591a09c78639822b0b290d44edb69bf9f05dc8"
 5189. },
 5190. "dist": {
 5191. "type": "zip",
 5192. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/process/zipball/c3591a09c78639822b0b290d44edb69bf9f05dc8",
 5193. "reference": "c3591a09c78639822b0b290d44edb69bf9f05dc8",
 5194. "shasum": ""
 5195. },
 5196. "require": {
 5197. "php": ">=5.3.9"
 5198. },
 5199. "type": "library",
 5200. "extra": {
 5201. "branch-alias": {
 5202. "dev-master": "2.8-dev"
 5203. }
 5204. },
 5205. "autoload": {
 5206. "psr-4": {
 5207. "Symfony\\Component\\Process\\": ""
 5208. },
 5209. "exclude-from-classmap": [
 5210. "/Tests/"
 5211. ]
 5212. },
 5213. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5214. "license": [
 5215. "MIT"
 5216. ],
 5217. "authors": [
 5218. {
 5219. "name": "Fabien Potencier",
 5220. "email": "fabien@symfony.com"
 5221. },
 5222. {
 5223. "name": "Symfony Community",
 5224. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5225. }
 5226. ],
 5227. "description": "Symfony Process Component",
 5228. "homepage": "https://symfony.com",
 5229. "time": "2018-11-11T11:18:13+00:00"
 5230. },
 5231. {
 5232. "name": "symfony/stopwatch",
 5233. "version": "v2.8.50",
 5234. "source": {
 5235. "type": "git",
 5236. "url": "https://github.com/symfony/stopwatch.git",
 5237. "reference": "752586c80af8a85aeb74d1ae8202411c68836663"
 5238. },
 5239. "dist": {
 5240. "type": "zip",
 5241. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/stopwatch/zipball/752586c80af8a85aeb74d1ae8202411c68836663",
 5242. "reference": "752586c80af8a85aeb74d1ae8202411c68836663",
 5243. "shasum": ""
 5244. },
 5245. "require": {
 5246. "php": ">=5.3.9"
 5247. },
 5248. "type": "library",
 5249. "extra": {
 5250. "branch-alias": {
 5251. "dev-master": "2.8-dev"
 5252. }
 5253. },
 5254. "autoload": {
 5255. "psr-4": {
 5256. "Symfony\\Component\\Stopwatch\\": ""
 5257. },
 5258. "exclude-from-classmap": [
 5259. "/Tests/"
 5260. ]
 5261. },
 5262. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5263. "license": [
 5264. "MIT"
 5265. ],
 5266. "authors": [
 5267. {
 5268. "name": "Fabien Potencier",
 5269. "email": "fabien@symfony.com"
 5270. },
 5271. {
 5272. "name": "Symfony Community",
 5273. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5274. }
 5275. ],
 5276. "description": "Symfony Stopwatch Component",
 5277. "homepage": "https://symfony.com",
 5278. "time": "2018-11-11T11:18:13+00:00"
 5279. },
 5280. {
 5281. "name": "symfony/translation",
 5282. "version": "v3.0.9",
 5283. "source": {
 5284. "type": "git",
 5285. "url": "https://github.com/symfony/translation.git",
 5286. "reference": "eee6c664853fd0576f21ae25725cfffeafe83f26"
 5287. },
 5288. "dist": {
 5289. "type": "zip",
 5290. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/translation/zipball/eee6c664853fd0576f21ae25725cfffeafe83f26",
 5291. "reference": "eee6c664853fd0576f21ae25725cfffeafe83f26",
 5292. "shasum": ""
 5293. },
 5294. "require": {
 5295. "php": ">=5.5.9",
 5296. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0"
 5297. },
 5298. "conflict": {
 5299. "symfony/config": "<2.8"
 5300. },
 5301. "require-dev": {
 5302. "psr/log": "~1.0",
 5303. "symfony/config": "~2.8|~3.0",
 5304. "symfony/intl": "~2.8|~3.0",
 5305. "symfony/yaml": "~2.8|~3.0"
 5306. },
 5307. "suggest": {
 5308. "psr/log": "To use logging capability in translator",
 5309. "symfony/config": "",
 5310. "symfony/yaml": ""
 5311. },
 5312. "type": "library",
 5313. "extra": {
 5314. "branch-alias": {
 5315. "dev-master": "3.0-dev"
 5316. }
 5317. },
 5318. "autoload": {
 5319. "psr-4": {
 5320. "Symfony\\Component\\Translation\\": ""
 5321. },
 5322. "exclude-from-classmap": [
 5323. "/Tests/"
 5324. ]
 5325. },
 5326. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5327. "license": [
 5328. "MIT"
 5329. ],
 5330. "authors": [
 5331. {
 5332. "name": "Fabien Potencier",
 5333. "email": "fabien@symfony.com"
 5334. },
 5335. {
 5336. "name": "Symfony Community",
 5337. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5338. }
 5339. ],
 5340. "description": "Symfony Translation Component",
 5341. "homepage": "https://symfony.com",
 5342. "time": "2016-07-30T07:22:48+00:00"
 5343. },
 5344. {
 5345. "name": "symfony/validator",
 5346. "version": "v2.8.50",
 5347. "source": {
 5348. "type": "git",
 5349. "url": "https://github.com/symfony/validator.git",
 5350. "reference": "d5d2090bba3139d8ddb79959fbf516e87238fe3a"
 5351. },
 5352. "dist": {
 5353. "type": "zip",
 5354. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/validator/zipball/d5d2090bba3139d8ddb79959fbf516e87238fe3a",
 5355. "reference": "d5d2090bba3139d8ddb79959fbf516e87238fe3a",
 5356. "shasum": ""
 5357. },
 5358. "require": {
 5359. "php": ">=5.3.9",
 5360. "symfony/polyfill-ctype": "~1.8",
 5361. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0",
 5362. "symfony/translation": "~2.4|~3.0.0"
 5363. },
 5364. "require-dev": {
 5365. "doctrine/annotations": "~1.0",
 5366. "doctrine/cache": "~1.0",
 5367. "egulias/email-validator": "^1.2.1",
 5368. "symfony/config": "~2.2|~3.0.0",
 5369. "symfony/expression-language": "~2.4|~3.0.0",
 5370. "symfony/http-foundation": "~2.3|~3.0.0",
 5371. "symfony/intl": "~2.7.25|^2.8.18|~3.2.5",
 5372. "symfony/property-access": "~2.3|~3.0.0",
 5373. "symfony/yaml": "^2.0.5|~3.0.0"
 5374. },
 5375. "suggest": {
 5376. "doctrine/annotations": "For using the annotation mapping. You will also need doctrine/cache.",
 5377. "doctrine/cache": "For using the default cached annotation reader and metadata cache.",
 5378. "egulias/email-validator": "Strict (RFC compliant) email validation",
 5379. "symfony/config": "",
 5380. "symfony/expression-language": "For using the 2.4 Expression validator",
 5381. "symfony/http-foundation": "",
 5382. "symfony/intl": "",
 5383. "symfony/property-access": "For using the 2.4 Validator API",
 5384. "symfony/yaml": ""
 5385. },
 5386. "type": "library",
 5387. "extra": {
 5388. "branch-alias": {
 5389. "dev-master": "2.8-dev"
 5390. }
 5391. },
 5392. "autoload": {
 5393. "psr-4": {
 5394. "Symfony\\Component\\Validator\\": ""
 5395. },
 5396. "exclude-from-classmap": [
 5397. "/Tests/"
 5398. ]
 5399. },
 5400. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5401. "license": [
 5402. "MIT"
 5403. ],
 5404. "authors": [
 5405. {
 5406. "name": "Fabien Potencier",
 5407. "email": "fabien@symfony.com"
 5408. },
 5409. {
 5410. "name": "Symfony Community",
 5411. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5412. }
 5413. ],
 5414. "description": "Symfony Validator Component",
 5415. "homepage": "https://symfony.com",
 5416. "time": "2018-11-14T14:06:48+00:00"
 5417. },
 5418. {
 5419. "name": "symfony/var-dumper",
 5420. "version": "v4.0.15",
 5421. "source": {
 5422. "type": "git",
 5423. "url": "https://github.com/symfony/var-dumper.git",
 5424. "reference": "3af63f44ddb45b03af4d172a4ce3e5c58b25fc5b"
 5425. },
 5426. "dist": {
 5427. "type": "zip",
 5428. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/var-dumper/zipball/3af63f44ddb45b03af4d172a4ce3e5c58b25fc5b",
 5429. "reference": "3af63f44ddb45b03af4d172a4ce3e5c58b25fc5b",
 5430. "shasum": ""
 5431. },
 5432. "require": {
 5433. "php": "^7.1.3",
 5434. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0",
 5435. "symfony/polyfill-php72": "~1.5"
 5436. },
 5437. "conflict": {
 5438. "phpunit/phpunit": "<4.8.35|<5.4.3,>=5.0"
 5439. },
 5440. "require-dev": {
 5441. "ext-iconv": "*",
 5442. "twig/twig": "~1.34|~2.4"
 5443. },
 5444. "suggest": {
 5445. "ext-iconv": "To convert non-UTF-8 strings to UTF-8 (or symfony/polyfill-iconv in case ext-iconv cannot be used).",
 5446. "ext-intl": "To show region name in time zone dump"
 5447. },
 5448. "type": "library",
 5449. "extra": {
 5450. "branch-alias": {
 5451. "dev-master": "4.0-dev"
 5452. }
 5453. },
 5454. "autoload": {
 5455. "files": [
 5456. "Resources/functions/dump.php"
 5457. ],
 5458. "psr-4": {
 5459. "Symfony\\Component\\VarDumper\\": ""
 5460. },
 5461. "exclude-from-classmap": [
 5462. "/Tests/"
 5463. ]
 5464. },
 5465. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5466. "license": [
 5467. "MIT"
 5468. ],
 5469. "authors": [
 5470. {
 5471. "name": "Nicolas Grekas",
 5472. "email": "p@tchwork.com"
 5473. },
 5474. {
 5475. "name": "Symfony Community",
 5476. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5477. }
 5478. ],
 5479. "description": "Symfony mechanism for exploring and dumping PHP variables",
 5480. "homepage": "https://symfony.com",
 5481. "keywords": [
 5482. "debug",
 5483. "dump"
 5484. ],
 5485. "time": "2018-07-26T11:22:46+00:00"
 5486. },
 5487. {
 5488. "name": "theseer/tokenizer",
 5489. "version": "1.1.3",
 5490. "source": {
 5491. "type": "git",
 5492. "url": "https://github.com/theseer/tokenizer.git",
 5493. "reference": "11336f6f84e16a720dae9d8e6ed5019efa85a0f9"
 5494. },
 5495. "dist": {
 5496. "type": "zip",
 5497. "url": "https://api.github.com/repos/theseer/tokenizer/zipball/11336f6f84e16a720dae9d8e6ed5019efa85a0f9",
 5498. "reference": "11336f6f84e16a720dae9d8e6ed5019efa85a0f9",
 5499. "shasum": ""
 5500. },
 5501. "require": {
 5502. "ext-dom": "*",
 5503. "ext-tokenizer": "*",
 5504. "ext-xmlwriter": "*",
 5505. "php": "^7.0"
 5506. },
 5507. "type": "library",
 5508. "autoload": {
 5509. "classmap": [
 5510. "src/"
 5511. ]
 5512. },
 5513. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5514. "license": [
 5515. "BSD-3-Clause"
 5516. ],
 5517. "authors": [
 5518. {
 5519. "name": "Arne Blankerts",
 5520. "email": "arne@blankerts.de",
 5521. "role": "Developer"
 5522. }
 5523. ],
 5524. "description": "A small library for converting tokenized PHP source code into XML and potentially other formats",
 5525. "time": "2019-06-13T22:48:21+00:00"
 5526. },
 5527. {
 5528. "name": "twig/twig",
 5529. "version": "v1.42.2",
 5530. "source": {
 5531. "type": "git",
 5532. "url": "https://github.com/twigphp/Twig.git",
 5533. "reference": "21707d6ebd05476854805e4f91b836531941bcd4"
 5534. },
 5535. "dist": {
 5536. "type": "zip",
 5537. "url": "https://api.github.com/repos/twigphp/Twig/zipball/21707d6ebd05476854805e4f91b836531941bcd4",
 5538. "reference": "21707d6ebd05476854805e4f91b836531941bcd4",
 5539. "shasum": ""
 5540. },
 5541. "require": {
 5542. "php": ">=5.4.0",
 5543. "symfony/polyfill-ctype": "^1.8"
 5544. },
 5545. "require-dev": {
 5546. "psr/container": "^1.0",
 5547. "symfony/debug": "^2.7",
 5548. "symfony/phpunit-bridge": "^3.4.19|^4.1.8|^5.0"
 5549. },
 5550. "type": "library",
 5551. "extra": {
 5552. "branch-alias": {
 5553. "dev-master": "1.42-dev"
 5554. }
 5555. },
 5556. "autoload": {
 5557. "psr-0": {
 5558. "Twig_": "lib/"
 5559. },
 5560. "psr-4": {
 5561. "Twig\\": "src/"
 5562. }
 5563. },
 5564. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5565. "license": [
 5566. "BSD-3-Clause"
 5567. ],
 5568. "authors": [
 5569. {
 5570. "name": "Fabien Potencier",
 5571. "role": "Lead Developer",
 5572. "email": "fabien@symfony.com",
 5573. "homepage": "http://fabien.potencier.org"
 5574. },
 5575. {
 5576. "name": "Armin Ronacher",
 5577. "role": "Project Founder",
 5578. "email": "armin.ronacher@active-4.com"
 5579. },
 5580. {
 5581. "name": "Twig Team",
 5582. "role": "Contributors",
 5583. "homepage": "https://twig.symfony.com/contributors"
 5584. }
 5585. ],
 5586. "description": "Twig, the flexible, fast, and secure template language for PHP",
 5587. "homepage": "https://twig.symfony.com",
 5588. "keywords": [
 5589. "templating"
 5590. ],
 5591. "time": "2019-06-18T15:35:16+00:00"
 5592. },
 5593. {
 5594. "name": "zendframework/zend-cache",
 5595. "version": "2.8.2",
 5596. "source": {
 5597. "type": "git",
 5598. "url": "https://github.com/zendframework/zend-cache.git",
 5599. "reference": "4983dff629956490c78b88adcc8ece4711d7d8a3"
 5600. },
 5601. "dist": {
 5602. "type": "zip",
 5603. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-cache/zipball/4983dff629956490c78b88adcc8ece4711d7d8a3",
 5604. "reference": "4983dff629956490c78b88adcc8ece4711d7d8a3",
 5605. "shasum": ""
 5606. },
 5607. "require": {
 5608. "php": "^5.6 || ^7.0",
 5609. "psr/cache": "^1.0",
 5610. "psr/simple-cache": "^1.0",
 5611. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.3 || ^3.2",
 5612. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.8 || ^3.3",
 5613. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.7 || ^3.1"
 5614. },
 5615. "provide": {
 5616. "psr/cache-implementation": "1.0",
 5617. "psr/simple-cache-implementation": "1.0"
 5618. },
 5619. "require-dev": {
 5620. "cache/integration-tests": "^0.16",
 5621. "phpbench/phpbench": "^0.13",
 5622. "phpunit/phpunit": "^5.7.27 || ^6.5.8 || ^7.1.2",
 5623. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5624. "zendframework/zend-serializer": "^2.6",
 5625. "zendframework/zend-session": "^2.7.4"
 5626. },
 5627. "suggest": {
 5628. "ext-apc": "APC or compatible extension, to use the APC storage adapter",
 5629. "ext-apcu": "APCU >= 5.1.0, to use the APCu storage adapter",
 5630. "ext-dba": "DBA, to use the DBA storage adapter",
 5631. "ext-memcache": "Memcache >= 2.0.0 to use the Memcache storage adapter",
 5632. "ext-memcached": "Memcached >= 1.0.0 to use the Memcached storage adapter",
 5633. "ext-mongo": "Mongo, to use MongoDb storage adapter",
 5634. "ext-mongodb": "MongoDB, to use the ExtMongoDb storage adapter",
 5635. "ext-redis": "Redis, to use Redis storage adapter",
 5636. "ext-wincache": "WinCache, to use the WinCache storage adapter",
 5637. "ext-xcache": "XCache, to use the XCache storage adapter",
 5638. "mongodb/mongodb": "Required for use with the ext-mongodb adapter",
 5639. "mongofill/mongofill": "Alternative to ext-mongo - a pure PHP implementation designed as a drop in replacement",
 5640. "zendframework/zend-serializer": "Zend\\Serializer component",
 5641. "zendframework/zend-session": "Zend\\Session component"
 5642. },
 5643. "type": "library",
 5644. "extra": {
 5645. "branch-alias": {
 5646. "dev-master": "2.8.x-dev",
 5647. "dev-develop": "2.9.x-dev"
 5648. },
 5649. "zf": {
 5650. "component": "Zend\\Cache",
 5651. "config-provider": "Zend\\Cache\\ConfigProvider"
 5652. }
 5653. },
 5654. "autoload": {
 5655. "files": [
 5656. "autoload/patternPluginManagerPolyfill.php"
 5657. ],
 5658. "psr-4": {
 5659. "Zend\\Cache\\": "src/"
 5660. }
 5661. },
 5662. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5663. "license": [
 5664. "BSD-3-Clause"
 5665. ],
 5666. "description": "Caching implementation with a variety of storage options, as well as codified caching strategies for callbacks, classes, and output",
 5667. "keywords": [
 5668. "ZendFramework",
 5669. "cache",
 5670. "psr-16",
 5671. "psr-6",
 5672. "zf"
 5673. ],
 5674. "time": "2018-05-01T21:58:00+00:00"
 5675. },
 5676. {
 5677. "name": "zendframework/zend-config",
 5678. "version": "2.6.0",
 5679. "source": {
 5680. "type": "git",
 5681. "url": "https://github.com/zendframework/zend-config.git",
 5682. "reference": "2920e877a9f6dca9fa8f6bd3b1ffc2e19bb1e30d"
 5683. },
 5684. "dist": {
 5685. "type": "zip",
 5686. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-config/zipball/2920e877a9f6dca9fa8f6bd3b1ffc2e19bb1e30d",
 5687. "reference": "2920e877a9f6dca9fa8f6bd3b1ffc2e19bb1e30d",
 5688. "shasum": ""
 5689. },
 5690. "require": {
 5691. "php": "^5.5 || ^7.0",
 5692. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 5693. },
 5694. "require-dev": {
 5695. "fabpot/php-cs-fixer": "1.7.*",
 5696. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 5697. "zendframework/zend-filter": "^2.6",
 5698. "zendframework/zend-i18n": "^2.5",
 5699. "zendframework/zend-json": "^2.6.1",
 5700. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3"
 5701. },
 5702. "suggest": {
 5703. "zendframework/zend-filter": "Zend\\Filter component",
 5704. "zendframework/zend-i18n": "Zend\\I18n component",
 5705. "zendframework/zend-json": "Zend\\Json to use the Json reader or writer classes",
 5706. "zendframework/zend-servicemanager": "Zend\\ServiceManager for use with the Config Factory to retrieve reader and writer instances"
 5707. },
 5708. "type": "library",
 5709. "extra": {
 5710. "branch-alias": {
 5711. "dev-master": "2.6-dev",
 5712. "dev-develop": "2.7-dev"
 5713. }
 5714. },
 5715. "autoload": {
 5716. "psr-4": {
 5717. "Zend\\Config\\": "src/"
 5718. }
 5719. },
 5720. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5721. "license": [
 5722. "BSD-3-Clause"
 5723. ],
 5724. "description": "provides a nested object property based user interface for accessing this configuration data within application code",
 5725. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-config",
 5726. "keywords": [
 5727. "config",
 5728. "zf2"
 5729. ],
 5730. "time": "2016-02-04T23:01:10+00:00"
 5731. },
 5732. {
 5733. "name": "zendframework/zend-eventmanager",
 5734. "version": "3.2.1",
 5735. "source": {
 5736. "type": "git",
 5737. "url": "https://github.com/zendframework/zend-eventmanager.git",
 5738. "reference": "a5e2583a211f73604691586b8406ff7296a946dd"
 5739. },
 5740. "dist": {
 5741. "type": "zip",
 5742. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-eventmanager/zipball/a5e2583a211f73604691586b8406ff7296a946dd",
 5743. "reference": "a5e2583a211f73604691586b8406ff7296a946dd",
 5744. "shasum": ""
 5745. },
 5746. "require": {
 5747. "php": "^5.6 || ^7.0"
 5748. },
 5749. "require-dev": {
 5750. "athletic/athletic": "^0.1",
 5751. "container-interop/container-interop": "^1.1.0",
 5752. "phpunit/phpunit": "^5.7.27 || ^6.5.8 || ^7.1.2",
 5753. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5754. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.3 || ^3.0"
 5755. },
 5756. "suggest": {
 5757. "container-interop/container-interop": "^1.1.0, to use the lazy listeners feature",
 5758. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.3 || ^3.0, to use the FilterChain feature"
 5759. },
 5760. "type": "library",
 5761. "extra": {
 5762. "branch-alias": {
 5763. "dev-master": "3.2-dev",
 5764. "dev-develop": "3.3-dev"
 5765. }
 5766. },
 5767. "autoload": {
 5768. "psr-4": {
 5769. "Zend\\EventManager\\": "src/"
 5770. }
 5771. },
 5772. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5773. "license": [
 5774. "BSD-3-Clause"
 5775. ],
 5776. "description": "Trigger and listen to events within a PHP application",
 5777. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-eventmanager",
 5778. "keywords": [
 5779. "event",
 5780. "eventmanager",
 5781. "events",
 5782. "zf2"
 5783. ],
 5784. "time": "2018-04-25T15:33:34+00:00"
 5785. },
 5786. {
 5787. "name": "zendframework/zend-filter",
 5788. "version": "2.9.1",
 5789. "source": {
 5790. "type": "git",
 5791. "url": "https://github.com/zendframework/zend-filter.git",
 5792. "reference": "1c3e6d02f9cd5f6c929c9859498f5efbe216e86f"
 5793. },
 5794. "dist": {
 5795. "type": "zip",
 5796. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-filter/zipball/1c3e6d02f9cd5f6c929c9859498f5efbe216e86f",
 5797. "reference": "1c3e6d02f9cd5f6c929c9859498f5efbe216e86f",
 5798. "shasum": ""
 5799. },
 5800. "require": {
 5801. "php": "^5.6 || ^7.0",
 5802. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.7 || ^3.1"
 5803. },
 5804. "conflict": {
 5805. "zendframework/zend-validator": "<2.10.1"
 5806. },
 5807. "require-dev": {
 5808. "pear/archive_tar": "^1.4.3",
 5809. "phpunit/phpunit": "^5.7.23 || ^6.4.3",
 5810. "psr/http-factory": "^1.0",
 5811. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5812. "zendframework/zend-crypt": "^3.2.1",
 5813. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.8 || ^3.3",
 5814. "zendframework/zend-uri": "^2.6"
 5815. },
 5816. "suggest": {
 5817. "psr/http-factory-implementation": "psr/http-factory-implementation, for creating file upload instances when consuming PSR-7 in file upload filters",
 5818. "zendframework/zend-crypt": "Zend\\Crypt component, for encryption filters",
 5819. "zendframework/zend-i18n": "Zend\\I18n component for filters depending on i18n functionality",
 5820. "zendframework/zend-servicemanager": "Zend\\ServiceManager component, for using the filter chain functionality",
 5821. "zendframework/zend-uri": "Zend\\Uri component, for the UriNormalize filter"
 5822. },
 5823. "type": "library",
 5824. "extra": {
 5825. "branch-alias": {
 5826. "dev-master": "2.9.x-dev",
 5827. "dev-develop": "2.10.x-dev"
 5828. },
 5829. "zf": {
 5830. "component": "Zend\\Filter",
 5831. "config-provider": "Zend\\Filter\\ConfigProvider"
 5832. }
 5833. },
 5834. "autoload": {
 5835. "psr-4": {
 5836. "Zend\\Filter\\": "src/"
 5837. }
 5838. },
 5839. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5840. "license": [
 5841. "BSD-3-Clause"
 5842. ],
 5843. "description": "provides a set of commonly needed data filters",
 5844. "keywords": [
 5845. "ZendFramework",
 5846. "filter",
 5847. "zf"
 5848. ],
 5849. "time": "2018-12-17T16:00:04+00:00"
 5850. },
 5851. {
 5852. "name": "zendframework/zend-hydrator",
 5853. "version": "1.1.0",
 5854. "source": {
 5855. "type": "git",
 5856. "url": "https://github.com/zendframework/zend-hydrator.git",
 5857. "reference": "22652e1661a5a10b3f564cf7824a2206cf5a4a65"
 5858. },
 5859. "dist": {
 5860. "type": "zip",
 5861. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-hydrator/zipball/22652e1661a5a10b3f564cf7824a2206cf5a4a65",
 5862. "reference": "22652e1661a5a10b3f564cf7824a2206cf5a4a65",
 5863. "shasum": ""
 5864. },
 5865. "require": {
 5866. "php": "^5.5 || ^7.0",
 5867. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 5868. },
 5869. "require-dev": {
 5870. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 5871. "squizlabs/php_codesniffer": "^2.0@dev",
 5872. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.2 || ^3.0",
 5873. "zendframework/zend-filter": "^2.6",
 5874. "zendframework/zend-inputfilter": "^2.6",
 5875. "zendframework/zend-serializer": "^2.6.1",
 5876. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3"
 5877. },
 5878. "suggest": {
 5879. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.2 || ^3.0, to support aggregate hydrator usage",
 5880. "zendframework/zend-filter": "^2.6, to support naming strategy hydrator usage",
 5881. "zendframework/zend-serializer": "^2.6.1, to use the SerializableStrategy",
 5882. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3, to support hydrator plugin manager usage"
 5883. },
 5884. "type": "library",
 5885. "extra": {
 5886. "branch-alias": {
 5887. "dev-release-1.0": "1.0-dev",
 5888. "dev-release-1.1": "1.1-dev",
 5889. "dev-master": "2.0-dev",
 5890. "dev-develop": "2.1-dev"
 5891. }
 5892. },
 5893. "autoload": {
 5894. "psr-4": {
 5895. "Zend\\Hydrator\\": "src/"
 5896. }
 5897. },
 5898. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5899. "license": [
 5900. "BSD-3-Clause"
 5901. ],
 5902. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-hydrator",
 5903. "keywords": [
 5904. "hydrator",
 5905. "zf2"
 5906. ],
 5907. "time": "2016-02-18T22:38:26+00:00"
 5908. },
 5909. {
 5910. "name": "zendframework/zend-i18n",
 5911. "version": "2.9.0",
 5912. "source": {
 5913. "type": "git",
 5914. "url": "https://github.com/zendframework/zend-i18n.git",
 5915. "reference": "6d69af5a04e1a4de7250043cb1322f077a0cdb7f"
 5916. },
 5917. "dist": {
 5918. "type": "zip",
 5919. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-i18n/zipball/6d69af5a04e1a4de7250043cb1322f077a0cdb7f",
 5920. "reference": "6d69af5a04e1a4de7250043cb1322f077a0cdb7f",
 5921. "shasum": ""
 5922. },
 5923. "require": {
 5924. "php": "^5.6 || ^7.0",
 5925. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 5926. },
 5927. "require-dev": {
 5928. "phpunit/phpunit": "^5.7.27 || ^6.5.8 || ^7.1.2",
 5929. "zendframework/zend-cache": "^2.6.1",
 5930. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5931. "zendframework/zend-config": "^2.6",
 5932. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.2 || ^3.0",
 5933. "zendframework/zend-filter": "^2.6.1",
 5934. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3",
 5935. "zendframework/zend-validator": "^2.6",
 5936. "zendframework/zend-view": "^2.6.3"
 5937. },
 5938. "suggest": {
 5939. "ext-intl": "Required for most features of Zend\\I18n; included in default builds of PHP",
 5940. "zendframework/zend-cache": "Zend\\Cache component",
 5941. "zendframework/zend-config": "Zend\\Config component",
 5942. "zendframework/zend-eventmanager": "You should install this package to use the events in the translator",
 5943. "zendframework/zend-filter": "You should install this package to use the provided filters",
 5944. "zendframework/zend-i18n-resources": "Translation resources",
 5945. "zendframework/zend-servicemanager": "Zend\\ServiceManager component",
 5946. "zendframework/zend-validator": "You should install this package to use the provided validators",
 5947. "zendframework/zend-view": "You should install this package to use the provided view helpers"
 5948. },
 5949. "type": "library",
 5950. "extra": {
 5951. "branch-alias": {
 5952. "dev-master": "2.9.x-dev",
 5953. "dev-develop": "2.10.x-dev"
 5954. },
 5955. "zf": {
 5956. "component": "Zend\\I18n",
 5957. "config-provider": "Zend\\I18n\\ConfigProvider"
 5958. }
 5959. },
 5960. "autoload": {
 5961. "psr-4": {
 5962. "Zend\\I18n\\": "src/"
 5963. }
 5964. },
 5965. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5966. "license": [
 5967. "BSD-3-Clause"
 5968. ],
 5969. "description": "Provide translations for your application, and filter and validate internationalized values",
 5970. "keywords": [
 5971. "ZendFramework",
 5972. "i18n",
 5973. "zf"
 5974. ],
 5975. "time": "2018-05-16T16:39:13+00:00"
 5976. },
 5977. {
 5978. "name": "zendframework/zend-json",
 5979. "version": "3.1.1",
 5980. "source": {
 5981. "type": "git",
 5982. "url": "https://github.com/zendframework/zend-json.git",
 5983. "reference": "21c6027f3c4a5177cbef8ed08d1037b17188a0d8"
 5984. },
 5985. "dist": {
 5986. "type": "zip",
 5987. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-json/zipball/21c6027f3c4a5177cbef8ed08d1037b17188a0d8",
 5988. "reference": "21c6027f3c4a5177cbef8ed08d1037b17188a0d8",
 5989. "shasum": ""
 5990. },
 5991. "require": {
 5992. "php": "^5.6 || ^7.0"
 5993. },
 5994. "require-dev": {
 5995. "phpunit/phpunit": "^5.7.23 || ^6.4.3",
 5996. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5997. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.7 || ^3.1"
 5998. },
 5999. "suggest": {
 6000. "zendframework/zend-json-server": "For implementing JSON-RPC servers",
 6001. "zendframework/zend-xml2json": "For converting XML documents to JSON"
 6002. },
 6003. "type": "library",
 6004. "extra": {
 6005. "branch-alias": {
 6006. "dev-master": "3.1.x-dev",
 6007. "dev-develop": "3.2.x-dev"
 6008. }
 6009. },
 6010. "autoload": {
 6011. "psr-4": {
 6012. "Zend\\Json\\": "src/"
 6013. }
 6014. },
 6015. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6016. "license": [
 6017. "BSD-3-Clause"
 6018. ],
 6019. "description": "provides convenience methods for serializing native PHP to JSON and decoding JSON to native PHP",
 6020. "keywords": [
 6021. "ZendFramework",
 6022. "json",
 6023. "zf"
 6024. ],
 6025. "time": "2019-06-18T10:54:52+00:00"
 6026. },
 6027. {
 6028. "name": "zendframework/zend-serializer",
 6029. "version": "2.9.0",
 6030. "source": {
 6031. "type": "git",
 6032. "url": "https://github.com/zendframework/zend-serializer.git",
 6033. "reference": "0172690db48d8935edaf625c4cba38b79719892c"
 6034. },
 6035. "dist": {
 6036. "type": "zip",
 6037. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-serializer/zipball/0172690db48d8935edaf625c4cba38b79719892c",
 6038. "reference": "0172690db48d8935edaf625c4cba38b79719892c",
 6039. "shasum": ""
 6040. },
 6041. "require": {
 6042. "php": "^5.6 || ^7.0",
 6043. "zendframework/zend-json": "^2.5 || ^3.0",
 6044. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 6045. },
 6046. "require-dev": {
 6047. "phpunit/phpunit": "^5.7.25 || ^6.4.4",
 6048. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 6049. "zendframework/zend-math": "^2.6 || ^3.0",
 6050. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3"
 6051. },
 6052. "suggest": {
 6053. "zendframework/zend-math": "(^2.6 || ^3.0) To support Python Pickle serialization",
 6054. "zendframework/zend-servicemanager": "(^2.7.5 || ^3.0.3) To support plugin manager support"
 6055. },
 6056. "type": "library",
 6057. "extra": {
 6058. "branch-alias": {
 6059. "dev-master": "2.9.x-dev",
 6060. "dev-develop": "2.10.x-dev"
 6061. },
 6062. "zf": {
 6063. "component": "Zend\\Serializer",
 6064. "config-provider": "Zend\\Serializer\\ConfigProvider"
 6065. }
 6066. },
 6067. "autoload": {
 6068. "psr-4": {
 6069. "Zend\\Serializer\\": "src/"
 6070. }
 6071. },
 6072. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6073. "license": [
 6074. "BSD-3-Clause"
 6075. ],
 6076. "description": "provides an adapter based interface to simply generate storable representation of PHP types by different facilities, and recover",
 6077. "keywords": [
 6078. "ZendFramework",
 6079. "serializer",
 6080. "zf"
 6081. ],
 6082. "time": "2018-05-14T18:45:18+00:00"
 6083. },
 6084. {
 6085. "name": "zendframework/zend-servicemanager",
 6086. "version": "2.7.11",
 6087. "source": {
 6088. "type": "git",
 6089. "url": "https://github.com/zendframework/zend-servicemanager.git",
 6090. "reference": "99ec9ed5d0f15aed9876433c74c2709eb933d4c7"
 6091. },
 6092. "dist": {
 6093. "type": "zip",
 6094. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-servicemanager/zipball/99ec9ed5d0f15aed9876433c74c2709eb933d4c7",
 6095. "reference": "99ec9ed5d0f15aed9876433c74c2709eb933d4c7",
 6096. "shasum": ""
 6097. },
 6098. "require": {
 6099. "container-interop/container-interop": "~1.0",
 6100. "php": "^5.5 || ^7.0"
 6101. },
 6102. "require-dev": {
 6103. "athletic/athletic": "dev-master",
 6104. "fabpot/php-cs-fixer": "1.7.*",
 6105. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 6106. "zendframework/zend-di": "~2.5",
 6107. "zendframework/zend-mvc": "~2.5"
 6108. },
 6109. "suggest": {
 6110. "ocramius/proxy-manager": "ProxyManager 0.5.* to handle lazy initialization of services",
 6111. "zendframework/zend-di": "Zend\\Di component"
 6112. },
 6113. "type": "library",
 6114. "extra": {
 6115. "branch-alias": {
 6116. "dev-master": "2.7-dev",
 6117. "dev-develop": "3.0-dev"
 6118. }
 6119. },
 6120. "autoload": {
 6121. "psr-4": {
 6122. "Zend\\ServiceManager\\": "src/"
 6123. }
 6124. },
 6125. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6126. "license": [
 6127. "BSD-3-Clause"
 6128. ],
 6129. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-servicemanager",
 6130. "keywords": [
 6131. "servicemanager",
 6132. "zf2"
 6133. ],
 6134. "time": "2018-06-22T14:49:54+00:00"
 6135. },
 6136. {
 6137. "name": "zendframework/zend-stdlib",
 6138. "version": "2.7.7",
 6139. "source": {
 6140. "type": "git",
 6141. "url": "https://github.com/zendframework/zend-stdlib.git",
 6142. "reference": "0e44eb46788f65e09e077eb7f44d2659143bcc1f"
 6143. },
 6144. "dist": {
 6145. "type": "zip",
 6146. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-stdlib/zipball/0e44eb46788f65e09e077eb7f44d2659143bcc1f",
 6147. "reference": "0e44eb46788f65e09e077eb7f44d2659143bcc1f",
 6148. "shasum": ""
 6149. },
 6150. "require": {
 6151. "php": "^5.5 || ^7.0",
 6152. "zendframework/zend-hydrator": "~1.1"
 6153. },
 6154. "require-dev": {
 6155. "athletic/athletic": "~0.1",
 6156. "fabpot/php-cs-fixer": "1.7.*",
 6157. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 6158. "zendframework/zend-config": "~2.5",
 6159. "zendframework/zend-eventmanager": "~2.5",
 6160. "zendframework/zend-filter": "~2.5",
 6161. "zendframework/zend-inputfilter": "~2.5",
 6162. "zendframework/zend-serializer": "~2.5",
 6163. "zendframework/zend-servicemanager": "~2.5"
 6164. },
 6165. "suggest": {
 6166. "zendframework/zend-eventmanager": "To support aggregate hydrator usage",
 6167. "zendframework/zend-filter": "To support naming strategy hydrator usage",
 6168. "zendframework/zend-serializer": "Zend\\Serializer component",
 6169. "zendframework/zend-servicemanager": "To support hydrator plugin manager usage"
 6170. },
 6171. "type": "library",
 6172. "extra": {
 6173. "branch-alias": {
 6174. "dev-release-2.7": "2.7-dev",
 6175. "dev-master": "3.0-dev",
 6176. "dev-develop": "3.1-dev"
 6177. }
 6178. },
 6179. "autoload": {
 6180. "psr-4": {
 6181. "Zend\\Stdlib\\": "src/"
 6182. }
 6183. },
 6184. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6185. "license": [
 6186. "BSD-3-Clause"
 6187. ],
 6188. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-stdlib",
 6189. "keywords": [
 6190. "stdlib",
 6191. "zf2"
 6192. ],
 6193. "time": "2016-04-12T21:17:31+00:00"
 6194. },
 6195. {
 6196. "name": "zetacomponents/base",
 6197. "version": "1.9.1",
 6198. "source": {
 6199. "type": "git",
 6200. "url": "https://github.com/zetacomponents/Base.git",
 6201. "reference": "489e20235989ddc97fdd793af31ac803972454f1"
 6202. },
 6203. "dist": {
 6204. "type": "zip",
 6205. "url": "https://api.github.com/repos/zetacomponents/Base/zipball/489e20235989ddc97fdd793af31ac803972454f1",
 6206. "reference": "489e20235989ddc97fdd793af31ac803972454f1",
 6207. "shasum": ""
 6208. },
 6209. "require-dev": {
 6210. "phpunit/phpunit": "~5.7",
 6211. "zetacomponents/unit-test": "*"
 6212. },
 6213. "type": "library",
 6214. "autoload": {
 6215. "classmap": [
 6216. "src"
 6217. ]
 6218. },
 6219. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6220. "license": [
 6221. "Apache-2.0"
 6222. ],
 6223. "authors": [
 6224. {
 6225. "name": "Sergey Alexeev"
 6226. },
 6227. {
 6228. "name": "Sebastian Bergmann"
 6229. },
 6230. {
 6231. "name": "Jan Borsodi"
 6232. },
 6233. {
 6234. "name": "Raymond Bosman"
 6235. },
 6236. {
 6237. "name": "Frederik Holljen"
 6238. },
 6239. {
 6240. "name": "Kore Nordmann"
 6241. },
 6242. {
 6243. "name": "Derick Rethans"
 6244. },
 6245. {
 6246. "name": "Vadym Savchuk"
 6247. },
 6248. {
 6249. "name": "Tobias Schlitt"
 6250. },
 6251. {
 6252. "name": "Alexandru Stanoi"
 6253. }
 6254. ],
 6255. "description": "The Base package provides the basic infrastructure that all packages rely on. Therefore every component relies on this package.",
 6256. "homepage": "https://github.com/zetacomponents",
 6257. "time": "2017-11-28T11:30:00+00:00"
 6258. },
 6259. {
 6260. "name": "zetacomponents/document",
 6261. "version": "1.3.1",
 6262. "source": {
 6263. "type": "git",
 6264. "url": "https://github.com/zetacomponents/Document.git",
 6265. "reference": "688abfde573cf3fe0730f82538fbd7aa9fc95bc8"
 6266. },
 6267. "dist": {
 6268. "type": "zip",
 6269. "url": "https://api.github.com/repos/zetacomponents/Document/zipball/688abfde573cf3fe0730f82538fbd7aa9fc95bc8",
 6270. "reference": "688abfde573cf3fe0730f82538fbd7aa9fc95bc8",
 6271. "shasum": ""
 6272. },
 6273. "require": {
 6274. "zetacomponents/base": "*"
 6275. },
 6276. "require-dev": {
 6277. "zetacomponents/unit-test": "dev-master"
 6278. },
 6279. "type": "library",
 6280. "autoload": {
 6281. "classmap": [
 6282. "src"
 6283. ]
 6284. },
 6285. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6286. "license": [
 6287. "Apache-2.0"
 6288. ],
 6289. "authors": [
 6290. {
 6291. "name": "Sebastian Bergmann"
 6292. },
 6293. {
 6294. "name": "Kore Nordmann"
 6295. },
 6296. {
 6297. "name": "Derick Rethans"
 6298. },
 6299. {
 6300. "name": "Tobias Schlitt"
 6301. },
 6302. {
 6303. "name": "Alexandru Stanoi"
 6304. }
 6305. ],
 6306. "description": "The Document components provides a general conversion framework for different semantic document markup languages like XHTML, Docbook, RST and similar.",
 6307. "homepage": "https://github.com/zetacomponents",
 6308. "time": "2013-12-19T11:40:00+00:00"
 6309. }
 6310. ],
 6311. "aliases": [],
 6312. "minimum-stability": "dev",
 6313. "stability-flags": {
 6314. "phpseclib/phpseclib": 20
 6315. },
 6316. "prefer-stable": true,
 6317. "prefer-lowest": false,
 6318. "platform": {
 6319. "php": "^7.3.0",
 6320. "ext-bcmath": "*",
 6321. "ext-curl": "*",
 6322. "ext-dom": "*",
 6323. "ext-gd": "*",
 6324. "ext-intl": "*",
 6325. "ext-json": "*",
 6326. "ext-mbstring": "*",
 6327. "ext-openssl": "*",
 6328. "ext-simplexml": "*",
 6329. "ext-xml": "*",
 6330. "ext-xmlwriter": "*"
 6331. },
 6332. "platform-dev": []
 6333. }