Commit History

Author SHA1 Message Date
  Wojciech Karpiel cee8e179d6 Wincyj rzeczów 1 year ago
  Wojciech Karpiel bddae6b4fc przeczynnikowanie 1 year ago
  Wojciech Karpiel a69dda511e usprawnienia dla klasycznego rachunku zdań 1 year ago
  Wojciech Karpiel 5cf876f541 Po wzięciu wolnych zmiennych z całego drzewa, modalne sprawy działają (chyba) 1 year ago
  Wojciech Karpiel b9426c2993 [modal] asian-american in the preferred nomenclature, dude (adhere to academic nomenclature in rule types) 1 year ago
  Wojciech Karpiel 7ac3d9edc5 [modal] Z niedziałającym testem, chyba nie rozumiem jak to ma działać 1 year ago
  Wojciech Karpiel 8204a80140 podgotówka pod operatory modalne -2 1 year ago
  Wojciech Karpiel e4d2c8c761 podgotówka pod operatory modalne 1 year ago
  Wojciech Karpiel 3d57d8a269 przeczynnikowanie, teraz kod wygląda jak człowiek 1 year ago
  Wojciech Karpiel bee9dc0639 sprzątanko 1 year ago
  Wojciech Karpiel cadda82373 poprawiłem albo zepsułem 1 year ago
  Wojciech Karpiel 0b9c8047d9 zmiany na gorsze 1 year ago
  Wojciech Karpiel 2079cb8eca zawsze się trochę unifikuje 1 year ago
  Wojciech Karpiel 98cb7aa28c API 1 year ago
  Wojciech Karpiel 8100ce5b6b API 1 year ago
  Wojciech Karpiel 957cce3108 Parser refactor 1 year ago
  Wojciech Karpiel 76912ac1cf przeczynnikowanie 1 year ago
  Wojciech Karpiel 0807c1bc78 potężna optymalizacja 1 year ago
  Wojciech Karpiel 64d8a1dea8 potężna optymalizacja 1 year ago
  Wojciech Karpiel 47dcaa7be9 Rdzenny program 1 year ago
  Wojciech Karpiel 3df043f7b8 CZYTAJMNIE 1 year ago
  Wojciech Karpiel 0b1c921d8b zabawy drobne 1 year ago
  Wojciech Karpiel 8030cc70bb zabawy z SBTem 1 year ago
  Wojciech Karpiel 8e7f123b82 no i git 1 year ago
  Wojciech Karpiel 28f7804946 jeden test naprawion 1 year ago
  Wojciech Karpiel e1cbcdef19 jeden test naprawion 1 year ago
  Wojciech Karpiel c67264e9e4 a ja ubię wolmo 1 year ago
  Wojciech Karpiel 5e4a0eb28b a ja ubię wolmo 1 year ago
  Wojciech Karpiel deb82961e5 expansion rules 1 year ago
  Wojciech Karpiel 69f4281de3 unifier++ 1 year ago