aup.pl.md 6.9 KB


title: Zasady dobrego zachowania w społeczności Transit x-toc-enable: true ...

Przeczytaj także nasz manifest.

Nasze przyrzeczenie

W interesie utrzymania otwartego i przyjaznego środowiska, my, jako jego uczestnicy i współtworzący, chcemy, aby udział w naszej społeczności oraz sama społeczność była doświadczeniem wolnym od nękania dla każego, niezależnie od wieku, rozmiaru ciała, niepełnosprawności, pochodzenia, poziomu doświadczenia, narodowości, wyglądu osobistego, rasy, religii oraz tożsamości płciowej i orientacji.

Nasze standardy

Do przykładów zachowania, sprzyjającego tworzeniu pozytywnego środowiska należą:

 • Używanie przyjaznego i inkluzywnego języka
 • Szacunek dla różniących się punktów widzenia i doświadczeń
 • Wdzięczne akceptowanie konstruktywnej krytyki
 • Skupianie się na tym, co najlepsze dla społeczności
 • Okazywanie empatii innym członkom

Do przykładów niedopuszczalnego przez uczestników zachowania należą:

 • Stosowanie seksualizowanego języka i obrazów oraz niepożądane intencje oraz obiekcje seksualne wobec członków społeczności
 • Trollowanie, obraźliwe/uwłaczające komentarze, ataki personalne i polityczne
 • Publiczne lub prywatne nękanie
 • Publikowanie bez wyraźnej zgody czyichś informacji osobistych, takich jak adres pocztowy lub poczty elektronicznej
 • Inne zachowanie, które byłoby niedopuszczalne w sytuacjach profesjonalnych

Osoby niepełnoletnie

Wiemy, że do Transit przychodzą też dzieci. Zarówno czytają one naszą stronę, jak i dołączają do prowadzonych przez nas kanałów IRC.

Dyskusje na tematy seksualne powinny być, generalnie, ograniczone do kanału NSFW, jeśli mowa o IRC.

Jest to ważne zwłaszcza z uwagi na prawa dotyczące wieku zgody. Każda dyskusja prowadzona powinna być w -nsfw.

Nie tolerujemy w Transit żadnej formy wykorzystywania seksualnego, niezależnie od wieku zaangażowanych osób. Osoby, które przetrwały taką przemoc mogą być w młodym wieku, poniżej lub powyżej tego, uznawanego w ich kraju za wiek zgody. Ta sekcja naszych zasad została napisana w szczególności dlatego, że nie chcemy, aby ktoś poczuł się źle w naszych pokojach czatowych. Chcemy, aby Transit był bezpieczny dla wszystkich i działał na zasadach safe space.

Nie chcemy też negatywnie osądzać innych ani mieszać się w ich relacje.

Opinie na temat prawnego wieku przyzwolenia są różne, tak jak prawa w wielu krajach. Z reguły, osoby poniżej 18 roku życia uważane są za niepełnoletnie i niekompetentne do udzielenia zgody na stosunek seksualny. Jest to bezpieczne założenie, zgodne z prawem większości krajów, z których pochodzić mogą członkowie Transit (w niektórych krajach wiek ten jest wyższy).

Jeśli zachodzą informacje wymagające pewnemu poziomu wzajemnej zgody, upewnij się, że osoba z którą rozmawiasz rzeczywiście jej udziela. Jest to bowiem nie do uniknięcia, że z upływem czasu rozwiną się bliższe relacje między ludźmi. Oceń to najlepiej jak możesz; na przykład, jeśli dwie osoby obie mają 16 lat, a 16 lat jest prawnym wiekiem zgody w ich kraju, wszystko jest OK. Nie chodzi nam oczywiście o to, że prawo może być jakkolwiek dobrym doradcą.

Jeśli staniesz się ofiarą nadużyć albo znasz kogoś, kto nią w naszej społeczności jest, poinformuj o tym natychmiastowo. Dotyczy do każdego, niezależnie od jego wieku.

Rozmowy o narkotykach (również alkoholu i tytoniu)

Nie jesteśmy generalnie przeciwko narkotykom. Wierzymy w wolność wyboru.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre osoby dawniej mogły być uzależnione od danej substancji i mogą poczuć się źle słysząc o niej.

Nasza odpowiedzialność

Członkowie społeczności są odpowiedzialni za objaśnianie standardów akceptowalnego zachowania i oczekuje się, aby podejmowali odpowiednie i sprawiedliwe działania w odpowiedzi na przypadki niedopuszczalnego postępowania.

Członkowie społeczności mają również prawo i odpowiedzialność aby usuwać, edytować lub odrzucać komentarze, zmiany do witryny lub kodu i inne kontrybucje, które nie pasują do wytycznych zachowania, a także, aby tymczasowo lub na stałe banować wszystkich, których zachowanie uważają za nieodpowiednie, groźne, obraźliwe lub szkodliwe.

Zasięg obowiązywania zasad

Ninejsze wytyczne odnośnie zachowania obowiązują zarówno w przestrzeni społeczności, a także w przestrzeni publicznej, w przypadku gdy reprezentowana jest nasza społeczność. Przykładem takiego reprezentowania jest np. wykorzystywanie oficjalnego adresu e-mail Transit, postowanie z oficjalnych kanałów społecznościowych lub reprezentowanie nas podczas wydarzeń online oraz offline. Warunki reprezentowania grupy mogą być ściślej definiowane i objaśniane przez liderów społeczności.

W najczęstszych przypadkach, opisane zasady obowiązują na:

 • Kanałach IRC (##transit i ##transit-nsfw w sieci freenode)
 • Strona na notabug (https://notabug.org/vimuser/transit-website), co dotyczy również zgłaszanych problemów i edycji
 • Treść jakichkolwiek edycji zgłaszanych do Transit, repozytorium Git i/lub strony internetowej

Skargi

Wszystkie skargi będą rozpatrywane i szczegółowo badane oraz poskutkują w odpowiedzi, będącej potrzebną i właściwą we wszystkich przypadkach. Kierownictwo zobligowane jest do utrzymywania poufności w kwestii osoby zgłaszającej incydent. Dalsze informacje oraz specyficzne zasady mogą być zamieszczane oddzielnie.

Przypadki obraźliwego, nękającego i w inny sposób niedopuszczalnego zachowania mogą być zgłaszane poprzez prywatny kontakt z jednym z moderatorów za pośrednictwem wiadomości prywatnej IRC (lista poniżej):

W interesie utrzymania naszej prywatności, musisz zalogować się na kanał IRC i skontaktować się z kimkolwiek, posiadającym przywileje operatora.

Jeśli naruszasz te wytyczne, upewnij się, że robisz to tylko z dobrego powodu. Każda sprawa będzie traktowana pragmatycznie oraz rozpatrywana wyjątkowo.

To są wytyczne, które nie są jednak wyryte w kamieniu. My, jako moderatorzy, mamy prawo stosować lub nie stosować się do nich w części, bądź w całości i według własnego uznania. Jesteśmy, mimo wszystko, tylko ludźmi i czasem popełniamy błędy.

Udział

Te wytyczne zaadaptowane są z Contributor Covenant, w wersji 1.4, dostępnym na http://contributor-covenant.org/version/1/4

Contributor Covenant opublikowane jest na zasadach Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

Linki zewnętrzne

Contributor Covenant homepage -- version that this is based on