nginx-php.md 3.9 KB

Milis Linux+Nginx+PHP+MariaDB+PostgreSQL (NPMP) Kurulumu

Nginx Kurulumu

Nginx paketinin kurulması

mps kur nginx

Nginx servisinin eklenmesi

servis ekle nginx

Nginx servisinin çalıştırılması

servis kos nginx

Test için netstat -ntpl çıktısında 80 portunun dinlendiği görülmelidir.

Tarayıcıdan http://localhost sayfası açıldığında it works sayfası görülecektir.

Geliştirme ortamınıza göre veritabanı sistemlerinden birini tercih ederek ilgili ayarları yapınız

PostgreSQL Kurulumu

PostgreSQL paketinin kurulması

mps kur postgresql

PostgreSQL servisinin eklenmesi

servis ekle postgresql

PostgreSQL servisinin çalıştırılması

servis kos postgresql

Test için netstat -ntpl çıktısında TCP 5432 portunun dinlendiği görülmelidir.

PostgreSQL e yetkili giriş

psql -U postgres

Veritabanı, kullanıcı oluşturulması ve yetki tanımlanması

postgres=# create database vt1;
postgres=# create user deneme with password 'denemepasswd';
postgres=# grant all privileges on database vt1 to deneme;
postgres=# \q

MariaDB(MySQL) Kurulumu

Maridb paketinin kurulması

mps kur mariadb

Mysql servisinin eklenmesi

servis ekle mysql

Dinleme IP'nin ayarlanması için /etc/my.cnf dosyasına aşağıdaki satır eklenir.

[mysqld]
bind-address=0.0.0.0

Mysql servisinin çalıştırılması

servis kos mysql

Test için netstat -ntpl çıktısında TCP 3306 portunun dinlendiği görülmelidir.

Mysql e yetkili giriş

sudo mysql

Veritabanı, kullanıcı oluşturulması ve yetki tanımlanması

Mariadb [(none)]> create database vt1;
MariaDB [(none)]> create user 'deneme'@'localhost' identified by 'denemepasswd';
MariaDB [(none)]> grant all privileges on vt1.* to 'deneme'@'localhost'
MariaDB [(none)]> exit

PHP Kurulması

PHP paketinin kurulması

mps kur php

Nginx ile PHP haberleşmesi için php-fpm servisinin eklenmesi ve çalıştırılması

servis ekle php-fpm
servis kos php-fpm

Test için netstat -ntpl çıktısında 9000 portunun dinlendiği görülmelidir. Tarayıcıdan http://localhost/info.php sayfası açıldığında PHP kurulum bilgileri gelecektir.

PHP-PostgreSQL PDO Eklentisinin Etkinleştirilmesi

/etc/php/php.ini dosyasında aşağıdaki satırlar yorumdan çıkarılır.

extension=pdo_pgsql
extension=pgsql

Bu düzenlemeden sonra php-fpm servisi tekrar başlatılır.

servis dur php-fpm
servis kos php-fpm

Tarayıcıda http://localhost/info.php sayfasında PDO kısmında driver pgsql eklenmiş olmalıdır. Altında ise pdo_pgsql kısmı da eklenmiş olarak görülecektir.

PHP-MYSQL PDO Eklentisinin Etkinleştirilmesi

/etc/php/php.ini dosyasında aşağıdaki satır yorumdan çıkarılır.

extension=pdo_mysql

Bu düzenlemeden sonra php-fpm servisi tekrar başlatılır.

servis dur php-fpm
servis kos php-fpm

Tarayıcıda http://localhost/info.php sayfasında PDO kısmında driver mysql eklenmiş olmalıdır. Altında ise pdo_mysql kısmı da eklenmiş olarak görülecektir.

PHP-MYSQL Bağlantı Testi

Aşağıdaki kod /var/www/mysqltest.php olarak kayıt edildikten sonra tarayıcıdan test edilir.

<?php 
$host="localhost";
$user="deneme";
$password="denemepasswd";

$conn=new PDO("mysql:host=$host;dbname=vt1",$user,$password);

if ($conn->connect_error){
 die("vt bağlantı hatası - " . $conn->connect_error);
}

echo "vt bağlantı başarılı";
?>

PHP-PostgreSQL Bağlantı Testi

Aşağıdaki kod /var/www/pgtest.php olarak kayıt edildikten sonra tarayıcıdan test edilir.

<?php 
  $host    = "host = 127.0.0.1";
  $port    = "port = 5432";
  $db     = "dbname = vt1";
  $credentials = "user = deneme password=denemepasswd";

  $db = pg_connect("$host $port $db $credentials");
  if(!$db) {
   echo "vt bağlantı başarısız!\n";
  } else {
   echo "vt bağlantı başarılı\n";
  }
?>