imaj-uretimi.md 3.6 KB

Canlı/Kurulum İmaj Üretimi - Milis Linux 2.3

Eğer hazır üretilmiş sistem kalıbını kullanmak isterseniz mpsdo komutunu kullanabilirsiniz. Not: Aynı sürümlü Milis Linux kullanıyorsanız; 2, 3 ve 4 adımlarını atlayınız.

1- Gerekli dizin ve çevre değişkenleri ayarlanır:

mkdir /opt/milis-calisma
cd /opt/milis-calisma
export MSYS=/opt/milis-calisma/sys
export MPS_PATH=/opt/milis-calisma/mps
export MILIS_PATH=$MSYS/usr/milis

# Sistem Milis Linux ise
export MPS_PATH=/usr/milis/mps

2- MPS gerekli konfigürasyon ayarlarını yaptğınından dolayı ilk çalıştığında:

export PATH=$MPS_PATH/bin:$PATH
mps
MPS öntanımlı ayarlar yüklendi.
Lütfen mps'i yeniden çalıştırın!

uyarısını verecektir. Bu adımdan sonra mps kurulumu tamamlanmış olur. Kontrol etmek için:

mps -v

MPS 2.x.x - Milis Paket Sistemi milisarge@gmail.com

3- MPS’in paketleri nereden alacağını belirlemek için gerekli ayarlar yapılır:

nano conf/conf.lua
# talimatdepoları milis21->milis23 çevrilir.
# sunucu yerel depo için [1]="http://localhost:9911" ayarlanır.

4- Dizin sistemi ve MPS’nin ilklenmesini kok değerine göre verilen dizinde oluşturulur:

cd /opt/milis-calisma
mps --ilkds --ilk --kok=$MSYS

5- Gerekli güncellemeler yapılır; talimatname, depo ve betik:

mps gun -GPB --kok=$MSYS

6- Minimal bir sistem ortamı kurmak için gerekli paketler indirilir ve yüklenir:

mps kur --dosya=$MSYS/usr/milis/ayarlar/pliste/base.list --kurkos=0 --koskur=0 --kok=$MSYS

7- MPS kurulum dizininin altına kopyalanır:

cp -r $MPS_PATH $MSYS/usr/milis/mps

8- Konak sistemin hosts dosyası kullanılmak istenirse:

cp -f /etc/hosts $MSYS/etc/

9- chroot içine girilir:

cp /usr/lib/locale/locale-archive $MSYS/usr/lib/locale/ 
enter-chroot $MSYS

10- Gerekli güncellemeler çalıştırılır:

sed -i 's/#tr_TR\.UTF-8 UTF-8/tr_TR\.UTF-8 UTF-8/g' /etc/locale.gen
sed -i 's/#en_US\.UTF-8 UTF-8/en_US\.UTF-8 UTF-8/g' /etc/locale.gen
locale-gen
update-ca-certificates --fresh && make-ca -g
ln -s /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

11- Minimal sistem için gerekli paket listesi kurulur.

cd /opt
mps sor --gtl minimal > minimal.liste
mps sor --gtl masa > masa.liste
mps sor --gtl ofis > ofis.liste
mps kur --dosya minimal.liste
mps kur --dosya masa.liste
mps kur --dosya ofis.liste

12- Milis servis sistemi aşağıdaki yönergeye göre kurulur. /etc/init/config.lua kontrol edilir.

#minimal sistem için
cd /usr/milis/ayarlar/init && ./setup.sh  && cd -

# grafik sistem için
cd /usr/milis/ayarlar/init && ./setup.sh  desktop && cd -

13- MPS ile kurulacak Milis uygulamaları eklenir.

mpsc -b mservice @mservice
mpsc -b ayguci   @ayguci
mpsc -b ayguciui @ayar-merkezi
mps gun -B

14- mls kullanıcısı oluşturulur.(Canlı masaüstü kullanımı için test kullanıcısı)

ko mls mls

15- Canlı sistem için initramfs üretilir:

dracut -N --force --xz --add 'dmsquash-live pollcdrom' --omit systemd /boot/initrd_live `ls /usr/lib/modules`
rm /boot/initrd.img-*

16- /usr/milis/mps/conf/conf.lua ve /etc/hosts ayarları kontrol edilir.

17- Önbellekteki paket arşivleri temizlenir, ortamdan çıkılır ve komut tarihçesi temizlenir:

exit
rm -rf $MSYS//var/cache/mps/depo/*
rm -rf $MSYS//tmp/*
rm -f $MSYS/root/.bash_history

18- İmajın hazırlanacağı dizinin altına girilir ve imaj üretici indirilir:

cd /opt
git clone https://notabug.org/milislinux/imaj-uretici23

19- Imaj oluşturma betiğiyle imaj oluşturma işlemi başlatılır:

cd /opt/imaj-uretici23
bash iso_olustur.sh $MSYS