kurulum.py 13 KB


 1. #!/usr/bin/python3
 2. # Milis Linux Konsol / Grafik Kurulum Betiği
 3. # Commit tarihi: 25.09.2016-03.2017
 4. # Dialog rehberi için: http://pythondialog.sourceforge.net/doc/
 5. # Yazarlar: milisarge,geekdinazor
 6. import sys
 7. import subprocess
 8. import re
 9. import crypt
 10. import os
 11. import time
 12. import sys
 13. import site
 14. import json
 15. kontrol=True
 16. if kontrol:
 17. #talimatname-paket güncellemeleri
 18. os.system("clear")
 19. os.system("mps -GG")
 20. os.system("mps -G")
 21. #lsb-release tamiri
 22. os.system("mps -g lsb-release")
 23. #gereklerin kontrolü-kurulumu
 24. paketd=site.getsitepackages()
 25. yukluler=os.listdir(paketd[0])
 26. kur="pip3 install "
 27. mpskur="mps kur "
 28. kontrol=[""]
 29. mpskontrol=["python3-pip","python-yaml","python3-yaml","python3-pythondialog"]
 30. for mpsk in mpskontrol:
 31. if os.path.exists("/var/lib/pkg/DB/"+mpsk) is False:
 32. os.system("mps kur "+mpsk)
 33. else:
 34. print(mpsk,"zaten kurulu")
 35. for yuklu in yukluler:
 36. for kont in kontrol:
 37. if kont in yuklu:
 38. print (kont,"kurulu")
 39. kontrol.remove(kont)
 40. for kont in kontrol:
 41. os.system(kur+kont)
 42. from dialog import Dialog
 43. import yaml
 44. d = Dialog(dialog="dialog")
 45. f = open("/tmp/kurulum.log","w")
 46. _kurulum_dosya="/root/ayarlar/kurulum.yml"
 47. kurulum_dosya=""
 48. if not os.path.exists(_kurulum_dosya):
 49. d.infobox(text=_kurulum_dosya+" bulunamadı!")
 50. sys.exit()
 51. else:
 52. os.system("cp "+_kurulum_dosya+" /opt/kurulum.yml")
 53. kurulum_dosya="/opt/kurulum.yml"
 54. def komutCalistir(c):
 55. out = subprocess.check_output(c,stderr=subprocess.STDOUT,shell=True,universal_newlines=True)
 56. return out.replace("\b","") #byte-string çevrim
 57. def kurulum_oku(kurulumdos):
 58. with open(kurulumdos, 'r') as f:
 59. param = yaml.load(f)
 60. return param
 61. def kurulum_yaz(param,kurulumdos):
 62. with open(kurulumdos, 'w') as outfile:
 63. yaml.dump(param, outfile, default_flow_style=False,allow_unicode=True)
 64. def paramEkran(param,indent=0):
 65. yazi=""
 66. '''for key, value in param.iteritems():
 67. yazi+='\t' * indent + str(key)+"\n"
 68. if isinstance(value, dict):
 69. paramEkran(value, indent+1)
 70. else:
 71. yazi+='\t' * (indent+1) + str(value)
 72. return yazi
 73. '''
 74. return json.dumps(param,sort_keys=True, indent=4)
 75. kurparam=kurulum_oku(kurulum_dosya)
 76. def karsilamaEkrani():
 77. status = d.yesno(title="Milis Linux Atilla 1.0 Kurulum Ekranı",
 78. text="Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) sıfır kaynak koddan üretilen,kendine has paket yöneticisine sahip,\
 79. bağımsız tabanlı yerli linux işletim sistemi projesidir.\
 80. Genel felsefe olarak ülkemizdeki bilgisayar kullanıcıları için linuxu kolaylaştırıp\
 81. Milis İşletim Sisteminin sorunsuz bir işletim sistemi olmasını sağlamayı ve yazılımsal\
 82. olarak dışa bağımlı olmaktan kurtarmayı esas alır. Ayrıca her türlü katkıda bulunmak\
 83. isteyenler için bulunmaz bir Türkçe açık kaynak projesidir.\
 84. \n\n\nKuruluma devam etmek istiyor musunuz ?",width=80,height=12)
 85. if status == "ok":
 86. kullaniciKontrol()
 87. else:
 88. sys.exit()
 89. def kullaniciKontrol():
 90. #status ok ya da cancel gibi durumları çekiyor.
 91. status,kullisim = d.inputbox(text="Lütfen kullanıcı adı giriniz")
 92. #NAME_REGEX bkz. man 5 adduser.conf
 93. if bool(re.compile(r'^[a-z][-a-z0-9]*$').match(kullisim)):
 94. sifreKontrol(kullisim)
 95. else:
 96. status=d.msgbox(text="Hatalı kullanıcı adı girdiniz.\n\n\
 97. Kullanıcı adları alfanümerik karakterle başlamalıdır\
 98. ve alfanümerik (A-Z), nümerik (0-9) ve tire (-) \
 99. harici bir karakter içermemelidir.",width=60)
 100. if status == "ok":
 101. kullaniciKontrol()
 102. def kullaniciTanimla(isim,kullisim,kullsifre):
 103. #encPass = crypt.crypt(kullsifre,"22")
 104. #os.system("useradd -p "+encPass+ " -s "+ "/bin/bash "+ "-d "+ "/home/" + kullisim+ " -m "+ " -c \""+ name+"\" " + kullisim)
 105. kurparam["kullanici"]["isim"]=kullisim
 106. kurparam["kullanici"]["sifre"]=kullsifre
 107. ###os.system("kopar milis-"+isim+" "+kullisim)
 108. ###os.system('echo -e "'+kullsifre+'\n'+kullsifre+'" | passwd '+kullisim)
 109. def kullaniciOlustur(isim,kullisim,kullsifre):
 110. #encPass = crypt.crypt(kullsifre,"22")
 111. #os.system("useradd -p "+encPass+ " -s "+ "/bin/bash "+ "-d "+ "/home/" + kullisim+ " -m "+ " -c \""+ name+"\" " + kullisim)
 112. os.system("kopar milislinux-"+isim+" "+kullisim)
 113. os.system('echo -e "'+kullsifre+'\n'+kullsifre+'" | passwd '+kullisim)
 114. #masaustu ve diğer ayarların aktarılması
 115. ayar_komut="cp -r /root/.config /home/"+kullisim+"/"
 116. os.system(ayar_komut)
 117. ayar_komut2="cp -r /root/.xinitrc /home/"+kullisim+"/"
 118. os.system(ayar_komut2)
 119. ayar_komut3="chown "+kullisim+":"+kullisim+" -R /home/"+kullisim
 120. os.system(ayar_komut3)
 121. saat_komut="saat_ayarla_tr"
 122. os.system(saat_komut)
 123. d.infobox(text=kullisim+" kullanıcısı başarıyla oluşturuldu.")
 124. time.sleep(1)
 125. def sifreKontrol(kullisim):
 126. #insecure=True parolanın yıldız şeklinde gözükmesini sağlar,
 127. #root şifresi sorarken belki bunu silebiliriz normal sudo şifresi
 128. #girer gibi gözükmez.
 129. status,kullsifre = d.passwordbox(text="Lütfen {} kullanıcısı için şifrenizi giriniz".format(kullisim),insecure=True)
 130. if len(kullsifre) > 0:
 131. kullaniciTanimla(kullisim,kullisim,kullsifre)
 132. d.infobox(text=kullisim+" kullanıcısı başarıyla tanımlandı.")
 133. time.sleep(1)
 134. diskSecim()
 135. else:
 136. status=d.msgbox(text="Şifreniz boş olamaz")
 137. sifreKontrol(kullisim)
 138. def diskSecim():
 139. diskSecimler = []
 140. diskIsımler = komutCalistir("lsblk -nS -o NAME").split('\n')
 141. diskModeller = komutCalistir("lsblk -nS -o MODEL").split('\n')
 142. for i in range(len(diskIsımler)):
 143. diskSecimler.append((diskIsımler[i],diskModeller[i]))
 144. status,seciliDisk = d.menu(text="Lütfen bölümleme yapmak istediğiniz diski seçiniz:",choices=diskSecimler)
 145. os.system("cfdisk /dev/" + seciliDisk)
 146. bolumSec()
 147. def bolumSec():
 148. bolumSecimler = []
 149. uygunBolumler = ['sd','hd','mmcblk0p']
 150. #Şimdilik Parted kütüphanesine gerek kalmadı, lsblk istediğimiz bütün değerleri alıyor.
 151. diskBolumler = komutCalistir("lsblk -ln -o NAME | awk '{print $1}'").split('\n')
 152. bolumBoyutlar = komutCalistir("lsblk -ln -o SIZE | awk '{print $1}'").split('\n')
 153. bolumDs = komutCalistir("lsblk -ln -o FSTYPE | awk '{print $1}'").split('\n')
 154. bolumMajmin = komutCalistir("lsblk -ln -o MAJ:MIN | awk '{print $1}'").split('\n')
 155. bolumEtiket = komutCalistir("lsblk -ln -o LABEL").split('\n') #Bunda awk yok çünkü arada boşluk olabilir.
 156. for i in range(len(diskBolumler)-1):
 157. if bolumMajmin[i].split(":")[1] != "0": # partition olmayanları ele (sda/sdb seçince grub bozuluyor.)
 158. for uygunBolum in uygunBolumler:
 159. if uygunBolum in diskBolumler[i]:
 160. bolumSecimler.append((diskBolumler[i],bolumEtiket[i]+ "\t" +bolumBoyutlar[i]+"\t"+bolumDs[i]))
 161. status,seciliBolum = d.menu(text="Sistemin kurulacağı diski seçiniz",choices=bolumSecimler)
 162. if status == "ok":
 163. print("{} seçildi !".format(seciliBolum))
 164. kurparam["disk"]["bolum"]="/dev/"+seciliBolum
 165. formatDialog(seciliBolum)
 166. def formatDialog(part):
 167. status = d.yesno(title="Uyarı !",
 168. text="/dev/{} bölümü ext4 türünde formatlanacak. Emin misiniz ?".format(part))
 169. if status == "ok":
 170. kurparam["disk"]["format"]="evet"
 171. else:
 172. kurparam["disk"]["format"]="hayir"
 173. takasSec(part)
 174. def bolumFormatla(hedef):
 175. komut="umount -l "+hedef
 176. print (komut)
 177. if os.path.exists(hedef):
 178. os.system(komut)
 179. komut2="mkfs.ext4 -F " + hedef
 180. try:
 181. os.system(komut2)
 182. except OSError as e:
 183. d.infobox(text=str(e))
 184. time.sleep(1)
 185. sys.exit()
 186. d.infobox(text=hedef+" disk bölümü formatlandı.")
 187. time.sleep(1)
 188. else:
 189. d.infobox(text="disk bölümü bulunamadı!")
 190. time.sleep(1)
 191. sys.exit()
 192. def bolumBagla(hedef,baglam):
 193. komut="mount "+hedef+" "+baglam
 194. try:
 195. os.system(komut)
 196. except OSError as e:
 197. d.infobox(text=str(e))
 198. time.sleep(1)
 199. sys.exit()
 200. d.infobox(text=hedef+" "+baglam+" altına bağlandı.")
 201. time.sleep(1)
 202. def bolumCoz(hedef):
 203. komut="umount -l "+hedef
 204. try:
 205. os.system(komut)
 206. except OSError as e:
 207. d.infobox(text=str(e))
 208. time.sleep(1)
 209. sys.exit()
 210. d.infobox(text=hedef+" çözüldü.")
 211. time.sleep(1)
 212. def sistemKopyala(baglam):
 213. os.system("clear")
 214. komut=""
 215. # kurulum.desktop silinmesi
 216. komut1="rm /root/Masaüstü/kurulum.desktop"
 217. komut2="rm /root/Desktop/kurulum.desktop"
 218. os.system(komut1)
 219. os.system(komut2)
 220. #bazı dizinleri atlamak için ve hız rsync
 221. dizinler=["bin","boot","home","lib","sources","usr","depo","etc","include","lib64","opt","root","sbin","var"]
 222. yenidizinler=["srv","proc","tmp","mnt","sys","run","dev","media"]
 223. i=0
 224. mikdiz=len(dizinler)
 225. for dizin in dizinler:
 226. i+=1
 227. print (i,"/",mikdiz,dizin,"kopyalanıyor.....")
 228. #komut="rsync --delete -a --info=progress2 /"+dizin+" "+baglam+" --exclude /proc"
 229. komut="rsync --delete -axHAWX --info=progress2 --numeric-ids /"+dizin+" "+baglam+" --exclude /proc"
 230. print (dizin,"kopyalandı.")
 231. os.system(komut)
 232. for ydizin in yenidizinler:
 233. print (ydizin,"oluşturuluyor.....")
 234. komut="mkdir -p "+baglam+"/"+ydizin
 235. os.system(komut)
 236. print (ydizin,"oluşturuldu.")
 237. #yükleme akışı için acp
 238. #os.system("acp -g -axnu / "+baglam)
 239. #normal cp
 240. #os.system("cp -axvnu / "+baglam)
 241. d.infobox(text="sistem kopyalandı.")
 242. time.sleep(1)
 243. def initrdOlustur(hedef):
 244. os.system("mount --bind /dev "+hedef+"/dev")
 245. os.system("mount --bind /sys "+hedef+"/sys")
 246. os.system("mount --bind /proc "+hedef+"/proc")
 247. os.system('chroot '+hedef+' dracut --no-hostonly --add-drivers "ahci" -f /boot/initramfs')
 248. d.infobox(text="initrd kuruldu.")
 249. time.sleep(1)
 250. def grubKurTespit():
 251. if d.yesno(text="Grub kurmak istiyor musunuz ?") == "ok":
 252. kurparam["grub"]["kur"]="evet"
 253. else:
 254. kurparam["grub"]["kur"]="hayir"
 255. kurulumBilgi()
 256. def kurulumBilgi():
 257. kurulum_yaz(kurparam,kurulum_dosya)
 258. d.infobox(text="Kurulum ayarlarınız başarıyla kayıt edildi.")
 259. time.sleep(1)
 260. kurulumUygula(kurulum_dosya)
 261. def grubKur(hedef,baglam):
 262. hedef = hedef[:-1]
 263. if hedef == "/dev/mmcblk0": #SD kart'a kurulum fix
 264. os.system("grub-install --boot-directory="+baglam+"/boot /dev/mmcblk0")
 265. else:
 266. os.system("grub-install --boot-directory="+baglam+"/boot " + hedef)
 267. os.system("chroot "+baglam+" grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg")
 268. d.infobox(text="grub kuruldu.")
 269. time.sleep(1)
 270. def kurulumUygula(dosya):
 271. #ayarların alınması
 272. kurulum=kurulum_oku(dosya)
 273. yazi=""
 274. yazi+=paramEkran(kurulum)+"\n\n"
 275. yazi+="Kurulum Ayarlarını onaylıyor musunuz?"
 276. if d.yesno(text=yazi,width=50,height=70) == "ok":
 277. #kurulum işlemi
 278. kbolum=kurulum["disk"]["bolum"]
 279. kformat=kurulum["disk"]["format"]
 280. kbaglam=kurulum["disk"]["baglam"]
 281. ktakas=kurulum["disk"]["takasbolum"]
 282. kisim=kurulum["kullanici"]["isim"]
 283. ksifre=kurulum["kullanici"]["sifre"]
 284. kgrubkur=kurulum["grub"]["kur"]
 285. #ayarların uygulanması
 286. #formatlama
 287. if kformat == "evet":
 288. bolumFormatla(kbolum)
 289. if ktakas !="":
 290. takasAyarla(ktakas)
 291. #kurulacak bölümün bağlanması
 292. bolumBagla(kbolum,kbaglam)
 293. #kullanıcı oluşturma
 294. kullaniciOlustur(kisim,kisim,ksifre)
 295. #sistemin kopyalanması
 296. sistemKopyala(kbaglam)
 297. #initrd oluşturulması
 298. initrdOlustur(kbaglam)
 299. #grub kurulması
 300. if kgrubkur == "evet":
 301. grubKur(kbolum,kbaglam)
 302. bolumCoz(kbolum)
 303. d.infobox(text="Milis İşletim Sistemi başarıyla kuruldu.")
 304. else:
 305. if d.yesno(text="Kurulumdan Çıkış?") == "ok":
 306. sys.exit()
 307. else:
 308. karsilamaEkrani()
 309. def takasSec(kbolum):
 310. if d.yesno(text="Takas alanı kullanmak istiyor musunuz ?") == "ok":
 311. takasSecimler = []
 312. uygunBolumler = ['sd','hd','mmcblk0p']
 313. #Şimdilik Parted kütüphanesine gerek kalmadı, lsblk istediğimiz bütün değerleri alıyor.
 314. diskBolumler = komutCalistir("lsblk -ln -o NAME | awk '{print $1}'").split('\n')
 315. bolumBoyutlar = komutCalistir("lsblk -ln -o SIZE | awk '{print $1}'").split('\n')
 316. bolumDs = komutCalistir("lsblk -ln -o FSTYPE | awk '{print $1}'").split('\n')
 317. bolumMajmin = komutCalistir("lsblk -ln -o MAJ:MIN | awk '{print $1}'").split('\n')
 318. bolumEtiket = komutCalistir("lsblk -ln -o LABEL").split('\n') #Bunda awk yok çünkü arada boşluk olabilir.
 319. for i in range(len(diskBolumler)-1):
 320. if bolumMajmin[i].split(":")[1] != "0": # partition olmayanları ele (sda/sdb swap için uygun değil)
 321. if diskBolumler[i] != kbolum:
 322. for uygunBolum in uygunBolumler:
 323. if uygunBolum in diskBolumler[i]: #loop partlar gibi swap kurulamayacak alanları ele
 324. if bolumDs[i] == "swap":
 325. takasSecimler.append((diskBolumler[i],bolumEtiket[i]+ "\t" +bolumBoyutlar[i]+"\t"+bolumDs[i]))
 326. if takasSecimler:
 327. status,seciliBolum = d.menu(text="Takas alanının yer alacağı disk bölümünü seçiniz",choices=takasSecimler)
 328. if status == "ok":
 329. print("{} seçildi !".format(seciliBolum))
 330. kurparam["disk"]["takasbolum"]="/dev/"+seciliBolum
 331. else:
 332. kurparam["disk"]["takasbolum"]=""
 333. else:
 334. kurparam["disk"]["takasbolum"]=""
 335. grubKurTespit()
 336. def takasAyarla(bolum):
 337. os.system("mkswap "+"/dev/"+bolum)
 338. os.system('echo "`lsblk -ln -o UUID /dev/' + bolum + '` none swap sw 0 0" | tee -a /etc/fstab')
 339. def main():
 340. if len(sys.argv) == 1:
 341. karsilamaEkrani()
 342. else:
 343. dosya=sys.argv[1]
 344. if os.path.exists(dosya):
 345. kurulumUygula(dosya)
 346. else:
 347. d.infobox(text=dosya+" bulunamadı!")
 348. time.sleep(1)
 349. if __name__ == "__main__":
 350. main()