ceviri 171 KB


 1. #!/usr/bin/gawk -f
 2. # https://github.com/soimort/translate-shell kaynak kodu kullanılmaktadır.
 3. BEGIN {
 4. Name = "Translate Shell"
 5. Description = "Command-line translator using Google Translate, Bing Translator, Yandex.Translate, etc."
 6. Version = "0.9.6.6"
 7. ReleaseDate = "2017-12-17"
 8. Command = "trans"
 9. EntryPoint = "translate.awk"
 10. EntryScript = "translate"
 11. }
 12. function initConst() {
 13. NULLSTR = ""
 14. TRUE = 1
 15. STDIN = "/dev/stdin"
 16. STDOUT = "/dev/stdout"
 17. STDERR = "/dev/stderr"
 18. SUPOUT = " > /dev/null "
 19. SUPERR = " 2> /dev/null "
 20. PIPE = " | "
 21. }
 22. function anything(array,
 23. i) {
 24. for (i in array)
 25. if (array[i]) return 1
 26. return 0
 27. }
 28. function exists(value) {
 29. if (isarray(value))
 30. return anything(value)
 31. else
 32. return value ? 1 : 0
 33. }
 34. function belongsTo(element, array,
 35. i) {
 36. for (i in array)
 37. if (element == array[i]) return element
 38. return NULLSTR
 39. }
 40. function identical(x, y,
 41. i) {
 42. if (!isarray(x) && !isarray(y))
 43. return x == y
 44. else if (isarray(x) && isarray(y)) {
 45. if (length(x) != length(y)) return 0
 46. for (i in x)
 47. if (!identical(x[i], y[i])) return 0
 48. return 1
 49. } else
 50. return 0
 51. }
 52. function append(array, element) {
 53. array[anything(array) ? length(array) : 0] = element
 54. }
 55. function compareByIndexFields(i1, v1, i2, v2,
 56. t1, t2, tl, j) {
 57. split(i1, t1, SUBSEP)
 58. split(i2, t2, SUBSEP)
 59. tl = length(t1) < length(t2) ? length(t1) : length(t2)
 60. for (j = 1; j <= tl; j++) {
 61. if (t1[j] < t2[j])
 62. return -1
 63. else if (t1[j] > t2[j])
 64. return 1
 65. }
 66. return 0
 67. }
 68. function isnum(string) {
 69. return string == string + 0
 70. }
 71. function startsWithAny(string, substrings,
 72. i) {
 73. for (i in substrings)
 74. if (index(string, substrings[i]) == 1) return substrings[i]
 75. return NULLSTR
 76. }
 77. function matchesAny(string, patterns,
 78. i) {
 79. for (i in patterns)
 80. if (string ~ "^" patterns[i]) return patterns[i]
 81. return NULLSTR
 82. }
 83. function replicate(string, len,
 84. i, temp) {
 85. temp = NULLSTR
 86. for (i = 0; i < len; i++)
 87. temp = temp string
 88. return temp
 89. }
 90. function reverse(string,
 91. i, temp) {
 92. temp = NULLSTR
 93. for (i = length(string); i > 0; i--)
 94. temp = temp substr(string, i, 1);
 95. return temp
 96. }
 97. function join(array, separator, sortedIn, preserveNull,
 98. i, j, saveSortedIn, temp) {
 99. if (!sortedIn)
 100. sortedIn = "compareByIndexFields"
 101. temp = NULLSTR
 102. j = 0
 103. if (isarray(array)) {
 104. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 105. PROCINFO["sorted_in"] = sortedIn
 106. for (i in array)
 107. if (preserveNull || array[i] != NULLSTR)
 108. temp = j++ ? temp separator array[i] : array[i]
 109. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 110. } else
 111. temp = array
 112. return temp
 113. }
 114. function explode(string, array) {
 115. split(string, array, NULLSTR)
 116. }
 117. function escapeChar(char) {
 118. switch (char) {
 119. case "b":
 120. return "\b"
 121. case "f":
 122. return "\f"
 123. case "n":
 124. return "\n"
 125. case "r":
 126. return "\r"
 127. case "t":
 128. return "\t"
 129. case "v":
 130. return "\v"
 131. case "u0026":
 132. return "&"
 133. case "u003c":
 134. return "<"
 135. case "u003e":
 136. return ">"
 137. default:
 138. return char
 139. }
 140. }
 141. function literal(string,
 142. c, cc, escaping, i, s) {
 143. if (string !~ /^".*"$/)
 144. return string
 145. explode(string, s)
 146. string = NULLSTR
 147. escaping = 0
 148. for (i = 2; i < length(s); i++) {
 149. c = s[i]
 150. if (escaping) {
 151. if (cc) {
 152. cc = cc c
 153. if (length(cc) == 5) {
 154. string = string escapeChar(cc)
 155. escaping = 0
 156. cc = NULLSTR
 157. }
 158. } else if (c == "u") {
 159. cc = c
 160. } else {
 161. string = string escapeChar(c)
 162. escaping = 0
 163. }
 164. } else {
 165. if (c == "\\")
 166. escaping = 1
 167. else
 168. string = string c
 169. }
 170. }
 171. return string
 172. }
 173. function escape(string) {
 174. gsub(/\\/, "\\\\", string)
 175. gsub(/"/, "\\\"", string)
 176. return string
 177. }
 178. function unescape(string) {
 179. gsub(/\\\"/, "\"", string)
 180. gsub(/\\\\/, "\\", string)
 181. return string
 182. }
 183. function parameterize(string, quotationMark) {
 184. if (!quotationMark)
 185. quotationMark = "'"
 186. if (quotationMark == "'") {
 187. gsub(/'/, "'\\''", string)
 188. return "'" string "'"
 189. } else {
 190. return "\"" escape(string) "\""
 191. }
 192. }
 193. function unparameterize(string, temp) {
 194. match(string, /^'(.*)'$/, temp)
 195. if (temp[0]) {
 196. string = temp[1]
 197. gsub(/'\\''/, "'", string)
 198. return string
 199. }
 200. match(string, /^"(.*)"$/, temp)
 201. if (temp[0]) {
 202. string = temp[1]
 203. return unescape(string)
 204. }
 205. return string
 206. }
 207. function toString(value, inline, heredoc, valOnly, numSub, level, sortedIn,
 208. i, items, j, k, p, saveSortedIn, temp, v) {
 209. if (!level) level = 0
 210. if (!sortedIn)
 211. sortedIn = "compareByIndexFields"
 212. if (isarray(value)) {
 213. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 214. PROCINFO["sorted_in"] = sortedIn
 215. p = 0
 216. for (i in value) {
 217. split(i, j, SUBSEP); k = join(j, ",")
 218. if (!numSub || !isnum(k)) k = parameterize(k, "\"")
 219. v = toString(value[i], inline, heredoc, valOnly, numSub, level + 1, sortedIn)
 220. if (!isarray(value[i])) v = parameterize(v, "\"")
 221. if (valOnly)
 222. items[p++] = inline ? v : (replicate("\t", level) v)
 223. else
 224. items[p++] = inline ? (k ": " v) :
 225. (replicate("\t", level) k "\t" v)
 226. }
 227. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 228. temp = inline ? join(items, ", ") :
 229. ("\n" join(items, "\n") "\n" replicate("\t", level))
 230. temp = valOnly ? ("[" temp "]") : ("{" temp "}")
 231. return temp
 232. } else {
 233. if (heredoc)
 234. return "'''\n" value "\n'''"
 235. else
 236. return value
 237. }
 238. }
 239. function squeeze(line, preserveIndent) {
 240. if (!preserveIndent)
 241. gsub(/^[[:space:]]+/, NULLSTR, line)
 242. gsub(/^[[:space:]]*#.*$/, NULLSTR, line)
 243. gsub(/#[^"/]*$/, NULLSTR, line)
 244. gsub(/[[:space:]]+$/, NULLSTR, line)
 245. gsub(/[[:space:]]+\\$/, "\\", line)
 246. return line
 247. }
 248. function yn(string) {
 249. return (tolower(string) ~ /^([0fn]|off)/) ? 0 : 1
 250. }
 251. function initAnsiCode() {
 252. if (ENVIRON["TERM"] == "dumb") return
 253. AnsiCode["reset"] = AnsiCode[0] = "\33[0m"
 254. AnsiCode["bold"] = "\33[1m"
 255. AnsiCode["underline"] = "\33[4m"
 256. AnsiCode["negative"] = "\33[7m"
 257. AnsiCode["no bold"] = "\33[22m"
 258. AnsiCode["no underline"] = "\33[24m"
 259. AnsiCode["positive"] = "\33[27m"
 260. AnsiCode["black"] = "\33[30m"
 261. AnsiCode["red"] = "\33[31m"
 262. AnsiCode["green"] = "\33[32m"
 263. AnsiCode["yellow"] = "\33[33m"
 264. AnsiCode["blue"] = "\33[34m"
 265. AnsiCode["magenta"] = "\33[35m"
 266. AnsiCode["cyan"] = "\33[36m"
 267. AnsiCode["gray"] = "\33[37m"
 268. AnsiCode["default"] = "\33[39m"
 269. AnsiCode["dark gray"] = "\33[90m"
 270. AnsiCode["light red"] = "\33[91m"
 271. AnsiCode["light green"] = "\33[92m"
 272. AnsiCode["light yellow"] = "\33[93m"
 273. AnsiCode["light blue"] = "\33[94m"
 274. AnsiCode["light magenta"] = "\33[95m"
 275. AnsiCode["light cyan"] = "\33[96m"
 276. AnsiCode["white"] = "\33[97m"
 277. }
 278. function ansi(code, text) {
 279. switch (code) {
 280. case "bold":
 281. return AnsiCode[code] text AnsiCode["no bold"]
 282. case "underline":
 283. return AnsiCode[code] text AnsiCode["no underline"]
 284. case "negative":
 285. return AnsiCode[code] text AnsiCode["positive"]
 286. default:
 287. return AnsiCode[code] text AnsiCode[0]
 288. }
 289. }
 290. function w(text) {
 291. print ansi("yellow", text) > STDERR
 292. }
 293. function e(text) {
 294. print ansi("bold", ansi("yellow", text)) > STDERR
 295. }
 296. function wtf(text) {
 297. print ansi("bold", ansi("red", text)) > STDERR
 298. }
 299. function d(text) {
 300. print ansi("gray", text) > STDERR
 301. }
 302. function da(value, name, inline, heredoc, valOnly, numSub, sortedIn,
 303. i, j, saveSortedIn) {
 304. if (!name)
 305. name = "_"
 306. if (!sortedIn)
 307. sortedIn = "compareByIndexFields"
 308. d(name " = " toString(value, inline, heredoc, valOnly, numSub, 0, sortedIn))
 309. }
 310. function assert(x, message) {
 311. if (!message)
 312. message = "[ERROR] Assertion failed."
 313. if (x)
 314. return x
 315. else
 316. e(message)
 317. }
 318. function initUrlEncoding() {
 319. UrlEncoding["\t"] = "%09"
 320. UrlEncoding["\n"] = "%0A"
 321. UrlEncoding[" "] = "%20"
 322. UrlEncoding["!"] = "%21"
 323. UrlEncoding["\""] = "%22"
 324. UrlEncoding["#"] = "%23"
 325. UrlEncoding["$"] = "%24"
 326. UrlEncoding["%"] = "%25"
 327. UrlEncoding["&"] = "%26"
 328. UrlEncoding["'"] = "%27"
 329. UrlEncoding["("] = "%28"
 330. UrlEncoding[")"] = "%29"
 331. UrlEncoding["*"] = "%2A"
 332. UrlEncoding["+"] = "%2B"
 333. UrlEncoding[","] = "%2C"
 334. UrlEncoding["-"] = "%2D"
 335. UrlEncoding["."] = "%2E"
 336. UrlEncoding["/"] = "%2F"
 337. UrlEncoding[":"] = "%3A"
 338. UrlEncoding[";"] = "%3B"
 339. UrlEncoding["<"] = "%3C"
 340. UrlEncoding["="] = "%3D"
 341. UrlEncoding[">"] = "%3E"
 342. UrlEncoding["?"] = "%3F"
 343. UrlEncoding["@"] = "%40"
 344. UrlEncoding["["] = "%5B"
 345. UrlEncoding["\\"] = "%5C"
 346. UrlEncoding["]"] = "%5D"
 347. UrlEncoding["^"] = "%5E"
 348. UrlEncoding["_"] = "%5F"
 349. UrlEncoding["`"] = "%60"
 350. UrlEncoding["{"] = "%7B"
 351. UrlEncoding["|"] = "%7C"
 352. UrlEncoding["}"] = "%7D"
 353. UrlEncoding["~"] = "%7E"
 354. }
 355. function quote(string, i, r, s) {
 356. r = NULLSTR
 357. explode(string, s)
 358. for (i = 1; i <= length(s); i++)
 359. r = r (s[i] in UrlEncoding ? UrlEncoding[s[i]] : s[i])
 360. return r
 361. }
 362. function unquote(string, i, k, r, s, temp) {
 363. r = NULLSTR
 364. explode(string, s)
 365. temp = NULLSTR
 366. for (i = 1; i <= length(s); i++)
 367. if (temp) {
 368. temp = temp s[i]
 369. if (length(temp) > 2) {
 370. for (k in UrlEncoding)
 371. if (temp == UrlEncoding[k]) {
 372. r = r k
 373. temp = NULLSTR
 374. break
 375. }
 376. if (temp) {
 377. r = r temp
 378. temp = NULLSTR
 379. }
 380. }
 381. } else {
 382. if (s[i] != "%")
 383. r = r s[i]
 384. else
 385. temp = s[i]
 386. }
 387. if (temp)
 388. r = r temp
 389. return r
 390. }
 391. function initUriSchemes() {
 392. UriSchemes[0] = "file://"
 393. UriSchemes[1] = "http://"
 394. UriSchemes[2] = "https://"
 395. }
 396. function readFrom(file, line, text) {
 397. if (!file) file = "/dev/stdin"
 398. text = NULLSTR
 399. while (getline line < file)
 400. text = (text ? text "\n" : NULLSTR) line
 401. return text
 402. }
 403. function writeTo(text, file) {
 404. if (!file) file = "/dev/stdout"
 405. print text > file
 406. }
 407. function getOutput(command, content, line) {
 408. content = NULLSTR
 409. while ((command |& getline line) > 0)
 410. content = (content ? content "\n" : NULLSTR) line
 411. return content
 412. }
 413. function fileExists(file) {
 414. return !system("test -f " parameterize(file))
 415. }
 416. function dirExists(file) {
 417. return !system("test -d " parameterize(file))
 418. }
 419. function detectProgram(prog, arg, returnOutput, temp) {
 420. if (returnOutput) {
 421. prog " " arg SUPERR | getline temp
 422. return temp
 423. } else
 424. return (prog " " arg SUPERR | getline) ? prog : NULLSTR
 425. }
 426. function getGitHead( line, group) {
 427. if (fileExists(".git/HEAD")) {
 428. getline line < ".git/HEAD"
 429. match(line, /^ref: (.*)$/, group)
 430. if (fileExists(".git/" group[1])) {
 431. getline line < (".git/" group[1])
 432. return substr(line, 1, 7)
 433. } else
 434. return NULLSTR
 435. } else
 436. return NULLSTR
 437. }
 438. BEGIN {
 439. initConst()
 440. initAnsiCode()
 441. initUrlEncoding()
 442. initUriSchemes()
 443. }
 444. function initGawk( group) {
 445. Gawk = "gawk"
 446. GawkVersion = PROCINFO["version"]
 447. split(PROCINFO["version"], group, ".")
 448. if (group[1] < 4) {
 449. e("[ERROR] Oops! Your gawk (version " GawkVersion ") "\
 450. "appears to be too old.\n"\
 451. " You need at least gawk 4.0.0 to run this program.")
 452. exit 1
 453. }
 454. }
 455. function initBiDi() {
 456. FriBidi = detectProgram("fribidi", "--version", 1)
 457. BiDiNoPad = FriBidi ? "fribidi --nopad" : "rev" SUPERR
 458. BiDi = FriBidi ? "fribidi --width %s" :
 459. "rev" SUPERR "| sed \"s/'/\\\\\\'/\" | xargs printf '%%s '"
 460. }
 461. function initRlwrap() {
 462. Rlwrap = detectProgram("rlwrap", "--version")
 463. }
 464. function initEmacs() {
 465. Emacs = detectProgram("emacs", "--version")
 466. }
 467. function initCurl() {
 468. Curl = detectProgram("curl", "--version")
 469. }
 470. function l(value, name, inline, heredoc, valOnly, numSub, sortedIn) {
 471. if (Option["debug"]) {
 472. if (name)
 473. da(value, name, inline, heredoc, valOnly, numSub, sortedIn)
 474. else
 475. d(value)
 476. }
 477. }
 478. function m(string) {
 479. if (Option["debug"])
 480. return ansi("cyan", string) RS
 481. }
 482. function newerVersion(ver1, ver2, i, group1, group2) {
 483. split(ver1, group1, ".")
 484. split(ver2, group2, ".")
 485. for (i = 1; i <= 4; i++) {
 486. if (group1[i] + 0 > group2[i] + 0)
 487. return 1
 488. else if (group1[i] + 0 < group2[i] + 0)
 489. return 0
 490. }
 491. return 0
 492. }
 493. function rlwrapMe( i, command) {
 494. initRlwrap()
 495. if (!Rlwrap) {
 496. l(">> not found: rlwrap")
 497. return 1
 498. }
 499. if (ENVIRON["TRANS_ENTRY"]) {
 500. command = Rlwrap " " ENVIRON["TRANS_ENTRY"] " "\
 501. parameterize("-no-rlwrap")
 502. } else if (fileExists(ENVIRON["TRANS_DIR"] "/" EntryScript)) {
 503. command = Rlwrap " sh "\
 504. parameterize(ENVIRON["TRANS_DIR"] "/" EntryScript)\
 505. " - " parameterize("-no-rlwrap")
 506. } else {
 507. l(">> not found: $TRANS_ENTRY or EntryPoint")
 508. return 1
 509. }
 510. for (i = 1; i < length(ARGV); i++)
 511. if (ARGV[i])
 512. command = command " " parameterize(ARGV[i])
 513. l(">> forking: " command)
 514. if (!system(command)) {
 515. l(">> process exited with code 0")
 516. exit ExitCode
 517. } else {
 518. l(">> process exited with non-zero return code")
 519. return 1
 520. }
 521. }
 522. function emacsMe( i, params, el, command) {
 523. initEmacs()
 524. if (!Emacs) {
 525. l(">> not found: emacs")
 526. return 1
 527. }
 528. params = ""
 529. for (i = 1; i < length(ARGV); i++)
 530. if (ARGV[i])
 531. params = params " " parameterize(ARGV[i], "\"")
 532. if (ENVIRON["TRANS_ENTRY"]) {
 533. el = "(progn (setq explicit-shell-file-name \"" ENVIRON["TRANS_ENTRY"] "\") "\
 534. "(setq explicit-" Command "-args '(\"-I\" \"-no-rlwrap\"" params ")) "\
 535. "(command-execute 'shell) (rename-buffer \"" Name "\"))"
 536. } else if (fileExists(ENVIRON["TRANS_DIR"] "/" EntryScript)) {
 537. el = "(progn (setq explicit-shell-file-name \"" "sh" "\") "\
 538. "(setq explicit-" "sh" "-args '(\"" ENVIRON["TRANS_DIR"] "/" EntryScript "\" \"-I\" \"-no-rlwrap\"" params ")) "\
 539. "(command-execute 'shell) (rename-buffer \"" Name "\"))"
 540. } else {
 541. l(">> not found: $TRANS_ENTRY or EntryPoint")
 542. return 1
 543. }
 544. command = Emacs " --eval " parameterize(el)
 545. l(">> forking: " command)
 546. if (!system(command)) {
 547. l(">> process exited with code 0")
 548. exit ExitCode
 549. } else {
 550. l(">> process exited with non-zero return code")
 551. return 1
 552. }
 553. }
 554. function curl(url, output, command, content, line) {
 555. initCurl()
 556. if (!Curl) {
 557. l(">> not found: curl")
 558. w("[WARNING] curl is not found.")
 559. return NULLSTR
 560. }
 561. command = Curl " --location --silent"
 562. if (Option["user-agent"])
 563. command = command " --user-agent " parameterize(Option["user-agent"])
 564. command = command " " parameterize(url)
 565. if (output) {
 566. command = command " --output " parameterize(output)
 567. system(command)
 568. return NULLSTR
 569. }
 570. content = NULLSTR
 571. while ((command |& getline line) > 0)
 572. content = (content ? content "\n" : NULLSTR) line
 573. return content
 574. }
 575. function curlPost(url, data, output, command, content, line) {
 576. initCurl()
 577. if (!Curl) {
 578. l(">> not found: curl")
 579. w("[WARNING] curl is not found.")
 580. return NULLSTR
 581. }
 582. command = Curl " --location --silent"
 583. if (Option["user-agent"])
 584. command = command " --user-agent " parameterize(Option["user-agent"])
 585. command = command " --request POST --data " parameterize(data)
 586. command = command " " parameterize(url)
 587. if (output) {
 588. command = command " --output " parameterize(output)
 589. system(command)
 590. return NULLSTR
 591. }
 592. content = NULLSTR
 593. while ((command |& getline line) > 0)
 594. content = (content ? content "\n" : NULLSTR) line
 595. return content
 596. }
 597. function dump(text, group, command, temp) {
 598. command = "hexdump" " -v -e'1/1 \"%03u\" \" \"'"
 599. ("echo " parameterize(text) PIPE command) | getline temp
 600. split(temp, group, " ")
 601. return length(group) - 1
 602. }
 603. function base64(text, command, temp) {
 604. command = "base64"
 605. ("echo -n " parameterize(text) PIPE command) | getline temp
 606. return temp
 607. }
 608. function uprintf(text, command, temp) {
 609. command = "echo -en " parameterize(text)
 610. ("bash -c " parameterize(command, "\"")) | getline temp
 611. return temp
 612. }
 613. function initLocale( i) {
 614. Locale["af"]["name"] = "Afrikaans"
 615. Locale["af"]["endonym"] = "Afrikaans"
 616. Locale["af"]["translations-of"] = "Vertalings van %s"
 617. Locale["af"]["definitions-of"] = "Definisies van %s"
 618. Locale["af"]["synonyms"] = "Sinonieme"
 619. Locale["af"]["examples"] = "Voorbeelde"
 620. Locale["af"]["see-also"] = "Sien ook"
 621. Locale["af"]["family"] = "Indo-European"
 622. Locale["af"]["iso"] = "afr"
 623. Locale["af"]["glotto"] = "afri1274"
 624. Locale["af"]["script"] = "Latn"
 625. Locale["sq"]["name"] = "Albanian"
 626. Locale["sq"]["endonym"] = "Shqip"
 627. Locale["sq"]["translations-of"] = "Përkthimet e %s"
 628. Locale["sq"]["definitions-of"] = "Përkufizime të %s"
 629. Locale["sq"]["synonyms"] = "Sinonime"
 630. Locale["sq"]["examples"] = "Shembuj"
 631. Locale["sq"]["see-also"] = "Shihni gjithashtu"
 632. Locale["sq"]["family"] = "Indo-European"
 633. Locale["sq"]["iso"] = "sqi"
 634. Locale["sq"]["glotto"] = "alba1267"
 635. Locale["sq"]["script"] = "Latn"
 636. Locale["am"]["name"] = "Amharic"
 637. Locale["am"]["endonym"] = "አማርኛ"
 638. Locale["am"]["translations-of"] = "የ %s ትርጉሞች"
 639. Locale["am"]["definitions-of"] = "የ %s ቃላት ፍችዎች"
 640. Locale["am"]["synonyms"] = "ተመሳሳይ ቃላት"
 641. Locale["am"]["examples"] = "ምሳሌዎች"
 642. Locale["am"]["see-also"] = "የሚከተለውንም ይመልከቱ"
 643. Locale["am"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 644. Locale["am"]["iso"] = "amh"
 645. Locale["am"]["glotto"] = "amha1245"
 646. Locale["am"]["script"] = "Ethi"
 647. Locale["ar"]["name"] = "Arabic"
 648. Locale["ar"]["endonym"] = "العربية"
 649. Locale["ar"]["translations-of"] = "ترجمات %s"
 650. Locale["ar"]["definitions-of"] = "تعريفات %s"
 651. Locale["ar"]["synonyms"] = "مرادفات"
 652. Locale["ar"]["examples"] = "أمثلة"
 653. Locale["ar"]["see-also"] = "انظر أيضًا"
 654. Locale["ar"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 655. Locale["ar"]["iso"] = "ara"
 656. Locale["ar"]["glotto"] = "stan1318"
 657. Locale["ar"]["script"] = "Arab"
 658. Locale["ar"]["rtl"] = "true"
 659. Locale["hy"]["name"] = "Armenian"
 660. Locale["hy"]["endonym"] = "Հայերեն"
 661. Locale["hy"]["translations-of"] = "%s-ի թարգմանությունները"
 662. Locale["hy"]["definitions-of"] = "%s-ի սահմանումները"
 663. Locale["hy"]["synonyms"] = "Հոմանիշներ"
 664. Locale["hy"]["examples"] = "Օրինակներ"
 665. Locale["hy"]["see-also"] = "Տես նաև"
 666. Locale["hy"]["family"] = "Indo-European"
 667. Locale["hy"]["iso"] = "hye"
 668. Locale["hy"]["glotto"] = "nucl1235"
 669. Locale["hy"]["script"] = "Armn"
 670. Locale["az"]["name"] = "Azerbaijani"
 671. Locale["az"]["endonym"] = "Azərbaycanca"
 672. Locale["az"]["translations-of"] = "%s sözünün tərcüməsi"
 673. Locale["az"]["definitions-of"] = "%s sözünün tərifləri"
 674. Locale["az"]["synonyms"] = "Sinonimlər"
 675. Locale["az"]["examples"] = "Nümunələr"
 676. Locale["az"]["see-also"] = "Həmçinin, baxın:"
 677. Locale["az"]["family"] = "Turkic"
 678. Locale["az"]["iso"] = "aze"
 679. Locale["az"]["glotto"] = "nort2697"
 680. Locale["az"]["script"] = "Latn"
 681. Locale["eu"]["name"] = "Basque"
 682. Locale["eu"]["endonym"] = "Euskara"
 683. Locale["eu"]["translations-of"] = "%s esapidearen itzulpena"
 684. Locale["eu"]["definitions-of"] = "Honen definizioak: %s"
 685. Locale["eu"]["synonyms"] = "Sinonimoak"
 686. Locale["eu"]["examples"] = "Adibideak"
 687. Locale["eu"]["see-also"] = "Ikusi hauek ere"
 688. Locale["eu"]["family"] = "Language Isolate"
 689. Locale["eu"]["iso"] = "eus"
 690. Locale["eu"]["glotto"] = "basq1248"
 691. Locale["eu"]["script"] = "Latn"
 692. Locale["be"]["name"] = "Belarusian"
 693. Locale["be"]["endonym"] = "беларуская"
 694. Locale["be"]["translations-of"] = "Пераклады %s"
 695. Locale["be"]["definitions-of"] = "Вызначэннi %s"
 696. Locale["be"]["synonyms"] = "Сінонімы"
 697. Locale["be"]["examples"] = "Прыклады"
 698. Locale["be"]["see-also"] = "Гл. таксама"
 699. Locale["be"]["family"] = "Indo-European"
 700. Locale["be"]["iso"] = "bel"
 701. Locale["be"]["glotto"] = "bela1254"
 702. Locale["be"]["script"] = "Cyrl"
 703. Locale["bn"]["name"] = "Bengali"
 704. Locale["bn"]["endonym"] = "বাংলা"
 705. Locale["bn"]["translations-of"] = "%s এর অনুবাদ"
 706. Locale["bn"]["definitions-of"] = "%s এর সংজ্ঞা"
 707. Locale["bn"]["synonyms"] = "প্রতিশব্দ"
 708. Locale["bn"]["examples"] = "উদাহরণ"
 709. Locale["bn"]["see-also"] = "আরো দেখুন"
 710. Locale["bn"]["family"] = "Indo-European"
 711. Locale["bn"]["iso"] = "ben"
 712. Locale["bn"]["glotto"] = "beng1280"
 713. Locale["bn"]["script"] = "Beng"
 714. Locale["bs"]["name"] = "Bosnian"
 715. Locale["bs"]["endonym"] = "Bosanski"
 716. Locale["bs"]["translations-of"] = "Prijevod za: %s"
 717. Locale["bs"]["definitions-of"] = "Definicije za %s"
 718. Locale["bs"]["synonyms"] = "Sinonimi"
 719. Locale["bs"]["examples"] = "Primjeri"
 720. Locale["bs"]["see-also"] = "Pogledajte i"
 721. Locale["bs"]["family"] = "Indo-European"
 722. Locale["bs"]["iso"] = "bos"
 723. Locale["bs"]["glotto"] = "bosn1245"
 724. Locale["bs"]["script"] = "Latn"
 725. Locale["bg"]["name"] = "Bulgarian"
 726. Locale["bg"]["endonym"] = "български"
 727. Locale["bg"]["translations-of"] = "Преводи на %s"
 728. Locale["bg"]["definitions-of"] = "Дефиниции за %s"
 729. Locale["bg"]["synonyms"] = "Синоними"
 730. Locale["bg"]["examples"] = "Примери"
 731. Locale["bg"]["see-also"] = "Вижте също"
 732. Locale["bg"]["family"] = "Indo-European"
 733. Locale["bg"]["iso"] = "bul"
 734. Locale["bg"]["glotto"] = "bulg1262"
 735. Locale["bg"]["script"] = "Cyrl"
 736. Locale["ca"]["name"] = "Catalan"
 737. Locale["ca"]["endonym"] = "Català"
 738. Locale["ca"]["translations-of"] = "Traduccions per a %s"
 739. Locale["ca"]["definitions-of"] = "Definicions de: %s"
 740. Locale["ca"]["synonyms"] = "Sinònims"
 741. Locale["ca"]["examples"] = "Exemples"
 742. Locale["ca"]["see-also"] = "Vegeu també"
 743. Locale["ca"]["family"] = "Indo-European"
 744. Locale["ca"]["iso"] = "cat"
 745. Locale["ca"]["glotto"] = "stan1289"
 746. Locale["ca"]["script"] = "Latn"
 747. Locale["ceb"]["name"] = "Cebuano"
 748. Locale["ceb"]["endonym"] = "Cebuano"
 749. Locale["ceb"]["translations-of"] = "%s Mga Paghubad sa PULONG_O_HUGPONG SA PAMULONG"
 750. Locale["ceb"]["definitions-of"] = "Mga kahulugan sa %s"
 751. Locale["ceb"]["synonyms"] = "Mga Kapulong"
 752. Locale["ceb"]["examples"] = "Mga pananglitan:"
 753. Locale["ceb"]["see-also"] = "Kitaa pag-usab"
 754. Locale["ceb"]["family"] = "Austronesian"
 755. Locale["ceb"]["iso"] = "ceb"
 756. Locale["ceb"]["glotto"] = "cebu1242"
 757. Locale["ceb"]["script"] = "Latn"
 758. Locale["ny"]["name"] = "Chichewa"
 759. Locale["ny"]["endonym"] = "Nyanja"
 760. Locale["ny"]["translations-of"] = "Matanthauzidwe a %s"
 761. Locale["ny"]["definitions-of"] = "Mamasulidwe a %s"
 762. Locale["ny"]["synonyms"] = "Mau ofanana"
 763. Locale["ny"]["examples"] = "Zitsanzo"
 764. Locale["ny"]["see-also"] = "Onaninso"
 765. Locale["ny"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 766. Locale["ny"]["iso"] = "nya"
 767. Locale["ny"]["glotto"] = "nyan1308"
 768. Locale["ny"]["script"] = "Latn"
 769. Locale["zh-CN"]["name"] = "Chinese Simplified"
 770. Locale["zh-CN"]["endonym"] = "简体中文"
 771. Locale["zh-CN"]["translations-of"] = "%s 的翻译"
 772. Locale["zh-CN"]["definitions-of"] = "%s的定义"
 773. Locale["zh-CN"]["synonyms"] = "同义词"
 774. Locale["zh-CN"]["examples"] = "示例"
 775. Locale["zh-CN"]["see-also"] = "另请参阅"
 776. Locale["zh-CN"]["family"] = "Sino-Tibetan"
 777. Locale["zh-CN"]["iso"] = "zho-CN"
 778. Locale["zh-CN"]["glotto"] = "mand1415"
 779. Locale["zh-CN"]["script"] = "Hans"
 780. Locale["zh-CN"]["dictionary"] = "true"
 781. Locale["zh-TW"]["name"] = "Chinese Traditional"
 782. Locale["zh-TW"]["endonym"] = "正體中文"
 783. Locale["zh-TW"]["translations-of"] = "「%s」的翻譯"
 784. Locale["zh-TW"]["definitions-of"] = "「%s」的定義"
 785. Locale["zh-TW"]["synonyms"] = "同義詞"
 786. Locale["zh-TW"]["examples"] = "例句"
 787. Locale["zh-TW"]["see-also"] = "另請參閱"
 788. Locale["zh-TW"]["family"] = "Sino-Tibetan"
 789. Locale["zh-TW"]["iso"] = "zho-TW"
 790. Locale["zh-TW"]["glotto"] = "mand1415"
 791. Locale["zh-TW"]["script"] = "Hant"
 792. Locale["zh-TW"]["dictionary"] = "true"
 793. Locale["co"]["name"] = "Corsican"
 794. Locale["co"]["endonym"] = "Corsu"
 795. Locale["co"]["translations-of"] = "Traductions de %s"
 796. Locale["co"]["definitions-of"] = "Définitions de %s"
 797. Locale["co"]["synonyms"] = "Synonymes"
 798. Locale["co"]["examples"] = "Exemples"
 799. Locale["co"]["see-also"] = "Voir aussi"
 800. Locale["co"]["family"] = "Indo-European"
 801. Locale["co"]["iso"] = "cos"
 802. Locale["co"]["glotto"] = "cors1242"
 803. Locale["co"]["script"] = "Latn"
 804. Locale["hr"]["name"] = "Croatian"
 805. Locale["hr"]["endonym"] = "Hrvatski"
 806. Locale["hr"]["translations-of"] = "Prijevodi riječi ili izraza %s"
 807. Locale["hr"]["definitions-of"] = "Definicije riječi ili izraza %s"
 808. Locale["hr"]["synonyms"] = "Sinonimi"
 809. Locale["hr"]["examples"] = "Primjeri"
 810. Locale["hr"]["see-also"] = "Također pogledajte"
 811. Locale["hr"]["family"] = "Indo-European"
 812. Locale["hr"]["iso"] = "hrv"
 813. Locale["hr"]["glotto"] = "croa1245"
 814. Locale["hr"]["script"] = "Latn"
 815. Locale["cs"]["name"] = "Czech"
 816. Locale["cs"]["endonym"] = "Čeština"
 817. Locale["cs"]["translations-of"] = "Překlad výrazu %s"
 818. Locale["cs"]["definitions-of"] = "Definice výrazu %s"
 819. Locale["cs"]["synonyms"] = "Synonyma"
 820. Locale["cs"]["examples"] = "Příklady"
 821. Locale["cs"]["see-also"] = "Viz také"
 822. Locale["cs"]["family"] = "Indo-European"
 823. Locale["cs"]["iso"] = "ces"
 824. Locale["cs"]["glotto"] = "czec1258"
 825. Locale["cs"]["script"] = "Latn"
 826. Locale["da"]["name"] = "Danish"
 827. Locale["da"]["endonym"] = "Dansk"
 828. Locale["da"]["translations-of"] = "Oversættelser af %s"
 829. Locale["da"]["definitions-of"] = "Definitioner af %s"
 830. Locale["da"]["synonyms"] = "Synonymer"
 831. Locale["da"]["examples"] = "Eksempler"
 832. Locale["da"]["see-also"] = "Se også"
 833. Locale["da"]["family"] = "Indo-European"
 834. Locale["da"]["iso"] = "dan"
 835. Locale["da"]["glotto"] = "dani1285"
 836. Locale["da"]["script"] = "Latn"
 837. Locale["nl"]["name"] = "Dutch"
 838. Locale["nl"]["endonym"] = "Nederlands"
 839. Locale["nl"]["translations-of"] = "Vertalingen van %s"
 840. Locale["nl"]["definitions-of"] = "Definities van %s"
 841. Locale["nl"]["synonyms"] = "Synoniemen"
 842. Locale["nl"]["examples"] = "Voorbeelden"
 843. Locale["nl"]["see-also"] = "Zie ook"
 844. Locale["nl"]["family"] = "Indo-European"
 845. Locale["nl"]["iso"] = "nld"
 846. Locale["nl"]["glotto"] = "dutc1256"
 847. Locale["nl"]["script"] = "Latn"
 848. Locale["nl"]["dictionary"] = "true"
 849. Locale["en"]["name"] = "English"
 850. Locale["en"]["endonym"] = "English"
 851. Locale["en"]["translations-of"] = "Translations of %s"
 852. Locale["en"]["definitions-of"] = "Definitions of %s"
 853. Locale["en"]["synonyms"] = "Synonyms"
 854. Locale["en"]["examples"] = "Examples"
 855. Locale["en"]["see-also"] = "See also"
 856. Locale["en"]["family"] = "Indo-European"
 857. Locale["en"]["iso"] = "eng"
 858. Locale["en"]["glotto"] = "stan1293"
 859. Locale["en"]["script"] = "Latn"
 860. Locale["en"]["dictionary"] = "true"
 861. Locale["eo"]["name"] = "Esperanto"
 862. Locale["eo"]["endonym"] = "Esperanto"
 863. Locale["eo"]["translations-of"] = "Tradukoj de %s"
 864. Locale["eo"]["definitions-of"] = "Difinoj de %s"
 865. Locale["eo"]["synonyms"] = "Sinonimoj"
 866. Locale["eo"]["examples"] = "Ekzemploj"
 867. Locale["eo"]["see-also"] = "Vidu ankaŭ"
 868. Locale["eo"]["family"] = "Artificial Language"
 869. Locale["eo"]["iso"] = "epo"
 870. Locale["eo"]["glotto"] = "espe1235"
 871. Locale["eo"]["script"] = "Latn"
 872. Locale["et"]["name"] = "Estonian"
 873. Locale["et"]["endonym"] = "Eesti"
 874. Locale["et"]["translations-of"] = "Sõna(de) %s tõlked"
 875. Locale["et"]["definitions-of"] = "Sõna(de) %s definitsioonid"
 876. Locale["et"]["synonyms"] = "Sünonüümid"
 877. Locale["et"]["examples"] = "Näited"
 878. Locale["et"]["see-also"] = "Vt ka"
 879. Locale["et"]["family"] = "Uralic"
 880. Locale["et"]["iso"] = "est"
 881. Locale["et"]["glotto"] = "esto1258"
 882. Locale["et"]["script"] = "Latn"
 883. Locale["tl"]["name"] = "Filipino"
 884. Locale["tl"]["endonym"] = "Tagalog"
 885. Locale["tl"]["translations-of"] = "Mga pagsasalin ng %s"
 886. Locale["tl"]["definitions-of"] = "Mga kahulugan ng %s"
 887. Locale["tl"]["synonyms"] = "Mga Kasingkahulugan"
 888. Locale["tl"]["examples"] = "Mga Halimbawa"
 889. Locale["tl"]["see-also"] = "Tingnan rin ang"
 890. Locale["tl"]["family"] = "Austronesian"
 891. Locale["tl"]["iso"] = "tgl"
 892. Locale["tl"]["glotto"] = "taga1270"
 893. Locale["tl"]["script"] = "Latn"
 894. Locale["fi"]["name"] = "Finnish"
 895. Locale["fi"]["endonym"] = "Suomi"
 896. Locale["fi"]["translations-of"] = "Käännökset tekstille %s"
 897. Locale["fi"]["definitions-of"] = "Määritelmät kohteelle %s"
 898. Locale["fi"]["synonyms"] = "Synonyymit"
 899. Locale["fi"]["examples"] = "Esimerkkejä"
 900. Locale["fi"]["see-also"] = "Katso myös"
 901. Locale["fi"]["family"] = "Uralic"
 902. Locale["fi"]["iso"] = "fin"
 903. Locale["fi"]["glotto"] = "finn1318"
 904. Locale["fi"]["script"] = "Latn"
 905. Locale["fr"]["name"] = "French"
 906. Locale["fr"]["endonym"] = "Français"
 907. Locale["fr"]["translations-of"] = "Traductions de %s"
 908. Locale["fr"]["definitions-of"] = "Définitions de %s"
 909. Locale["fr"]["synonyms"] = "Synonymes"
 910. Locale["fr"]["examples"] = "Exemples"
 911. Locale["fr"]["see-also"] = "Voir aussi"
 912. Locale["fr"]["family"] = "Indo-European"
 913. Locale["fr"]["iso"] = "fra"
 914. Locale["fr"]["glotto"] = "stan1290"
 915. Locale["fr"]["script"] = "Latn"
 916. Locale["fr"]["dictionary"] = "true"
 917. Locale["gl"]["name"] = "Galician"
 918. Locale["gl"]["endonym"] = "Galego"
 919. Locale["gl"]["translations-of"] = "Traducións de %s"
 920. Locale["gl"]["definitions-of"] = "Definicións de %s"
 921. Locale["gl"]["synonyms"] = "Sinónimos"
 922. Locale["gl"]["examples"] = "Exemplos"
 923. Locale["gl"]["see-also"] = "Ver tamén"
 924. Locale["gl"]["family"] = "Indo-European"
 925. Locale["gl"]["iso"] = "glg"
 926. Locale["gl"]["glotto"] = "gali1258"
 927. Locale["gl"]["script"] = "Latn"
 928. Locale["ka"]["name"] = "Georgian"
 929. Locale["ka"]["endonym"] = "ქართული"
 930. Locale["ka"]["translations-of"] = "%s-ის თარგმანები"
 931. Locale["ka"]["definitions-of"] = "%s-ის განსაზღვრებები"
 932. Locale["ka"]["synonyms"] = "სინონიმები"
 933. Locale["ka"]["examples"] = "მაგალითები"
 934. Locale["ka"]["see-also"] = "ასევე იხილეთ"
 935. Locale["ka"]["family"] = "Kartvelian"
 936. Locale["ka"]["iso"] = "kat"
 937. Locale["ka"]["glotto"] = "nucl1302"
 938. Locale["ka"]["script"] = "Geor"
 939. Locale["de"]["name"] = "German"
 940. Locale["de"]["endonym"] = "Deutsch"
 941. Locale["de"]["translations-of"] = "Übersetzungen für %s"
 942. Locale["de"]["definitions-of"] = "Definitionen von %s"
 943. Locale["de"]["synonyms"] = "Synonyme"
 944. Locale["de"]["examples"] = "Beispiele"
 945. Locale["de"]["see-also"] = "Siehe auch"
 946. Locale["de"]["family"] = "Indo-European"
 947. Locale["de"]["iso"] = "deu"
 948. Locale["de"]["glotto"] = "stan1295"
 949. Locale["de"]["script"] = "Latn"
 950. Locale["de"]["dictionary"] = "true"
 951. Locale["el"]["name"] = "Greek"
 952. Locale["el"]["endonym"] = "Ελληνικά"
 953. Locale["el"]["translations-of"] = "Μεταφράσεις του %s"
 954. Locale["el"]["definitions-of"] = "Όρισμοί %s"
 955. Locale["el"]["synonyms"] = "Συνώνυμα"
 956. Locale["el"]["examples"] = "Παραδείγματα"
 957. Locale["el"]["see-also"] = "Δείτε επίσης"
 958. Locale["el"]["family"] = "Indo-European"
 959. Locale["el"]["iso"] = "ell"
 960. Locale["el"]["glotto"] = "mode1248"
 961. Locale["el"]["script"] = "Grek"
 962. Locale["gu"]["name"] = "Gujarati"
 963. Locale["gu"]["endonym"] = "ગુજરાતી"
 964. Locale["gu"]["translations-of"] = "%s ના અનુવાદ"
 965. Locale["gu"]["definitions-of"] = "%s ની વ્યાખ્યાઓ"
 966. Locale["gu"]["synonyms"] = "સમાનાર્થી"
 967. Locale["gu"]["examples"] = "ઉદાહરણો"
 968. Locale["gu"]["see-also"] = "આ પણ જુઓ"
 969. Locale["gu"]["family"] = "Indo-European"
 970. Locale["gu"]["iso"] = "guj"
 971. Locale["gu"]["glotto"] = "guja1252"
 972. Locale["gu"]["script"] = "Gujr"
 973. Locale["ht"]["name"] = "Haitian Creole"
 974. Locale["ht"]["endonym"] = "Kreyòl Ayisyen"
 975. Locale["ht"]["translations-of"] = "Tradiksyon %s"
 976. Locale["ht"]["definitions-of"] = "Definisyon nan %s"
 977. Locale["ht"]["synonyms"] = "Sinonim"
 978. Locale["ht"]["examples"] = "Egzanp:"
 979. Locale["ht"]["see-also"] = "Wè tou"
 980. Locale["ht"]["family"] = "Indo-European"
 981. Locale["ht"]["iso"] = "hat"
 982. Locale["ht"]["glotto"] = "hait1244"
 983. Locale["ht"]["script"] = "Latn"
 984. Locale["haw"]["name"] = "Hawaiian"
 985. Locale["haw"]["endonym"] = "ʻŌlelo Hawaiʻi"
 986. Locale["haw"]["family"] = "Austronesian"
 987. Locale["haw"]["iso"] = "haw"
 988. Locale["haw"]["glotto"] = "hawa1245"
 989. Locale["haw"]["script"] = "Latn"
 990. Locale["ha"]["name"] = "Hausa"
 991. Locale["ha"]["endonym"] = "Hausa"
 992. Locale["ha"]["translations-of"] = "Fassarar %s"
 993. Locale["ha"]["definitions-of"] = "Ma'anoni na %s"
 994. Locale["ha"]["synonyms"] = "Masu kamancin ma'ana"
 995. Locale["ha"]["examples"] = "Misalai"
 996. Locale["ha"]["see-also"] = "Duba kuma"
 997. Locale["ha"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 998. Locale["ha"]["iso"] = "hau"
 999. Locale["ha"]["glotto"] = "haus1257"
 1000. Locale["ha"]["script"] = "Latn"
 1001. Locale["he"]["name"] = "Hebrew"
 1002. Locale["he"]["endonym"] = "עִבְרִית"
 1003. Locale["he"]["translations-of"] = "תרגומים של %s"
 1004. Locale["he"]["definitions-of"] = "הגדרות של %s"
 1005. Locale["he"]["synonyms"] = "מילים נרדפות"
 1006. Locale["he"]["examples"] = "דוגמאות"
 1007. Locale["he"]["see-also"] = "ראה גם"
 1008. Locale["he"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 1009. Locale["he"]["iso"] = "heb"
 1010. Locale["he"]["glotto"] = "hebr1245"
 1011. Locale["he"]["script"] = "Hebr"
 1012. Locale["he"]["rtl"] = "true"
 1013. Locale["hi"]["name"] = "Hindi"
 1014. Locale["hi"]["endonym"] = "हिन्दी"
 1015. Locale["hi"]["translations-of"] = "%s के अनुवाद"
 1016. Locale["hi"]["definitions-of"] = "%s की परिभाषाएं"
 1017. Locale["hi"]["synonyms"] = "समानार्थी"
 1018. Locale["hi"]["examples"] = "उदाहरण"
 1019. Locale["hi"]["see-also"] = "यह भी देखें"
 1020. Locale["hi"]["family"] = "Indo-European"
 1021. Locale["hi"]["iso"] = "hin"
 1022. Locale["hi"]["glotto"] = "hind1269"
 1023. Locale["hi"]["script"] = "Deva"
 1024. Locale["hmn"]["name"] = "Hmong"
 1025. Locale["hmn"]["endonym"] = "Hmoob"
 1026. Locale["hmn"]["translations-of"] = "Lus txhais: %s"
 1027. Locale["hmn"]["family"] = "Hmong-Mien"
 1028. Locale["hmn"]["iso"] = "hmn"
 1029. Locale["hmn"]["glotto"] = "firs1234"
 1030. Locale["hmn"]["script"] = "Latn"
 1031. Locale["hu"]["name"] = "Hungarian"
 1032. Locale["hu"]["endonym"] = "Magyar"
 1033. Locale["hu"]["translations-of"] = "%s fordításai"
 1034. Locale["hu"]["definitions-of"] = "%s jelentései"
 1035. Locale["hu"]["synonyms"] = "Szinonimák"
 1036. Locale["hu"]["examples"] = "Példák"
 1037. Locale["hu"]["see-also"] = "Lásd még"
 1038. Locale["hu"]["family"] = "Uralic"
 1039. Locale["hu"]["iso"] = "hun"
 1040. Locale["hu"]["glotto"] = "hung1274"
 1041. Locale["hu"]["script"] = "Latn"
 1042. Locale["is"]["name"] = "Icelandic"
 1043. Locale["is"]["endonym"] = "Íslenska"
 1044. Locale["is"]["translations-of"] = "Þýðingar á %s"
 1045. Locale["is"]["definitions-of"] = "Skilgreiningar á"
 1046. Locale["is"]["synonyms"] = "Samheiti"
 1047. Locale["is"]["examples"] = "Dæmi"
 1048. Locale["is"]["see-also"] = "Sjá einnig"
 1049. Locale["is"]["family"] = "Indo-European"
 1050. Locale["is"]["iso"] = "isl"
 1051. Locale["is"]["glotto"] = "icel1247"
 1052. Locale["is"]["script"] = "Latn"
 1053. Locale["ig"]["name"] = "Igbo"
 1054. Locale["ig"]["endonym"] = "Igbo"
 1055. Locale["ig"]["translations-of"] = "Ntụgharị asụsụ nke %s"
 1056. Locale["ig"]["definitions-of"] = "Nkọwapụta nke %s"
 1057. Locale["ig"]["synonyms"] = "Okwu oyiri"
 1058. Locale["ig"]["examples"] = "Ọmụmaatụ"
 1059. Locale["ig"]["see-also"] = "Hụkwuo"
 1060. Locale["ig"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1061. Locale["ig"]["iso"] = "ibo"
 1062. Locale["ig"]["glotto"] = "nucl1417"
 1063. Locale["ig"]["script"] = "Latn"
 1064. Locale["id"]["name"] = "Indonesian"
 1065. Locale["id"]["endonym"] = "Bahasa Indonesia"
 1066. Locale["id"]["translations-of"] = "Terjemahan dari %s"
 1067. Locale["id"]["definitions-of"] = "Definisi %s"
 1068. Locale["id"]["synonyms"] = "Sinonim"
 1069. Locale["id"]["examples"] = "Contoh"
 1070. Locale["id"]["see-also"] = "Lihat juga"
 1071. Locale["id"]["family"] = "Austronesian"
 1072. Locale["id"]["iso"] = "ind"
 1073. Locale["id"]["glotto"] = "indo1316"
 1074. Locale["id"]["script"] = "Latn"
 1075. Locale["ga"]["name"] = "Irish"
 1076. Locale["ga"]["endonym"] = "Gaeilge"
 1077. Locale["ga"]["translations-of"] = "Aistriúcháin ar %s"
 1078. Locale["ga"]["definitions-of"] = "Sainmhínithe ar %s"
 1079. Locale["ga"]["synonyms"] = "Comhchiallaigh"
 1080. Locale["ga"]["examples"] = "Samplaí"
 1081. Locale["ga"]["see-also"] = "féach freisin"
 1082. Locale["ga"]["family"] = "Indo-European"
 1083. Locale["ga"]["iso"] = "gle"
 1084. Locale["ga"]["glotto"] = "iris1253"
 1085. Locale["ga"]["script"] = "Latn"
 1086. Locale["it"]["name"] = "Italian"
 1087. Locale["it"]["endonym"] = "Italiano"
 1088. Locale["it"]["translations-of"] = "Traduzioni di %s"
 1089. Locale["it"]["definitions-of"] = "Definizioni di %s"
 1090. Locale["it"]["synonyms"] = "Sinonimi"
 1091. Locale["it"]["examples"] = "Esempi"
 1092. Locale["it"]["see-also"] = "Vedi anche"
 1093. Locale["it"]["family"] = "Indo-European"
 1094. Locale["it"]["iso"] = "ita"
 1095. Locale["it"]["glotto"] = "ital1282"
 1096. Locale["it"]["script"] = "Latn"
 1097. Locale["it"]["dictionary"] = "true"
 1098. Locale["ja"]["name"] = "Japanese"
 1099. Locale["ja"]["endonym"] = "日本語"
 1100. Locale["ja"]["translations-of"] = "「%s」の翻訳"
 1101. Locale["ja"]["definitions-of"] = "%s の定義"
 1102. Locale["ja"]["synonyms"] = "同義語"
 1103. Locale["ja"]["examples"] = "例"
 1104. Locale["ja"]["see-also"] = "関連項目"
 1105. Locale["ja"]["family"] = "Japonic"
 1106. Locale["ja"]["iso"] = "jpn"
 1107. Locale["ja"]["glotto"] = "nucl1643"
 1108. Locale["ja"]["script"] = "Jpan"
 1109. Locale["ja"]["dictionary"] = "true"
 1110. Locale["jv"]["name"] = "Javanese"
 1111. Locale["jv"]["endonym"] = "Basa Jawa"
 1112. Locale["jv"]["translations-of"] = "Terjemahan %s"
 1113. Locale["jv"]["definitions-of"] = "Arti %s"
 1114. Locale["jv"]["synonyms"] = "Sinonim"
 1115. Locale["jv"]["examples"] = "Conto"
 1116. Locale["jv"]["see-also"] = "Deleng uga"
 1117. Locale["jv"]["family"] = "Austronesian"
 1118. Locale["jv"]["iso"] = "jav"
 1119. Locale["jv"]["glotto"] = "java1254"
 1120. Locale["jv"]["script"] = "Latn"
 1121. Locale["kn"]["name"] = "Kannada"
 1122. Locale["kn"]["endonym"] = "ಕನ್ನಡ"
 1123. Locale["kn"]["translations-of"] = "%s ನ ಅನುವಾದಗಳು"
 1124. Locale["kn"]["definitions-of"] = "%s ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು"
 1125. Locale["kn"]["synonyms"] = "ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳು"
 1126. Locale["kn"]["examples"] = "ಉದಾಹರಣೆಗಳು"
 1127. Locale["kn"]["see-also"] = "ಇದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ"
 1128. Locale["kn"]["family"] = "Dravidian"
 1129. Locale["kn"]["iso"] = "kan"
 1130. Locale["kn"]["glotto"] = "nucl1305"
 1131. Locale["kn"]["script"] = "Knda"
 1132. Locale["kk"]["name"] = "Kazakh"
 1133. Locale["kk"]["endonym"] = "Қазақ тілі"
 1134. Locale["kk"]["translations-of"] = "%s аудармалары"
 1135. Locale["kk"]["definitions-of"] = "%s анықтамалары"
 1136. Locale["kk"]["synonyms"] = "Синонимдер"
 1137. Locale["kk"]["examples"] = "Мысалдар"
 1138. Locale["kk"]["see-also"] = "Келесі тізімді де көріңіз:"
 1139. Locale["kk"]["family"] = "Turkic"
 1140. Locale["kk"]["iso"] = "kaz"
 1141. Locale["kk"]["glotto"] = "kaza1248"
 1142. Locale["kk"]["script"] = "Cyrl"
 1143. Locale["km"]["name"] = "Khmer"
 1144. Locale["km"]["endonym"] = "ភាសាខ្មែរ"
 1145. Locale["km"]["translations-of"] = "ការ​បក​ប្រែ​នៃ %s"
 1146. Locale["km"]["definitions-of"] = "និយមន័យ​នៃ​ %s"
 1147. Locale["km"]["synonyms"] = "សទិសន័យ"
 1148. Locale["km"]["examples"] = "ឧទាហរណ៍"
 1149. Locale["km"]["see-also"] = "មើល​ផង​ដែរ"
 1150. Locale["km"]["family"] = "Austroasiatic"
 1151. Locale["km"]["iso"] = "khm"
 1152. Locale["km"]["glotto"] = "cent1989"
 1153. Locale["km"]["script"] = "Khmr"
 1154. Locale["ko"]["name"] = "Korean"
 1155. Locale["ko"]["endonym"] = "한국어"
 1156. Locale["ko"]["translations-of"] = "%s의 번역"
 1157. Locale["ko"]["definitions-of"] = "%s의 정의"
 1158. Locale["ko"]["synonyms"] = "동의어"
 1159. Locale["ko"]["examples"] = "예문"
 1160. Locale["ko"]["see-also"] = "참조"
 1161. Locale["ko"]["family"] = "Koreanic"
 1162. Locale["ko"]["iso"] = "kor"
 1163. Locale["ko"]["glotto"] = "kore1280"
 1164. Locale["ko"]["script"] = "Kore"
 1165. Locale["ko"]["dictionary"] = "true"
 1166. Locale["ku"]["name"] = "Kurdish"
 1167. Locale["ku"]["endonym"] = "Kurdî"
 1168. Locale["ku"]["family"] = "Indo-European"
 1169. Locale["ku"]["iso"] = "kur"
 1170. Locale["ku"]["glotto"] = "kurd1259"
 1171. Locale["ku"]["script"] = "Latn"
 1172. Locale["ky"]["name"] = "Kyrgyz"
 1173. Locale["ky"]["endonym"] = "Кыргызча"
 1174. Locale["ky"]["translations-of"] = "%s котормосу"
 1175. Locale["ky"]["definitions-of"] = "%s аныктамасы"
 1176. Locale["ky"]["synonyms"] = "Синонимдер"
 1177. Locale["ky"]["examples"] = "Мисалдар"
 1178. Locale["ky"]["see-also"] = "Дагы караңыз"
 1179. Locale["ky"]["family"] = "Turkic"
 1180. Locale["ky"]["iso"] = "kir"
 1181. Locale["ky"]["glotto"] = "kirg1245"
 1182. Locale["ky"]["script"] = "Cyrl"
 1183. Locale["lo"]["name"] = "Lao"
 1184. Locale["lo"]["endonym"] = "ລາວ"
 1185. Locale["lo"]["translations-of"] = "ຄຳ​ແປ​ສຳລັບ %s"
 1186. Locale["lo"]["definitions-of"] = "ຄວາມໝາຍຂອງ %s"
 1187. Locale["lo"]["synonyms"] = "ຄຳທີ່ຄ້າຍກັນ %s"
 1188. Locale["lo"]["examples"] = "ຕົວຢ່າງ"
 1189. Locale["lo"]["see-also"] = "ເບິ່ງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ"
 1190. Locale["lo"]["family"] = "Tai-Kadai"
 1191. Locale["lo"]["iso"] = "lao"
 1192. Locale["lo"]["glotto"] = "laoo1244"
 1193. Locale["lo"]["script"] = "Laoo"
 1194. Locale["la"]["name"] = "Latin"
 1195. Locale["la"]["endonym"] = "Latina"
 1196. Locale["la"]["translations-of"] = "Versio de %s"
 1197. Locale["la"]["family"] = "Indo-European"
 1198. Locale["la"]["iso"] = "lat"
 1199. Locale["la"]["glotto"] = "lati1261"
 1200. Locale["la"]["script"] = "Latn"
 1201. Locale["lv"]["name"] = "Latvian"
 1202. Locale["lv"]["endonym"] = "Latviešu"
 1203. Locale["lv"]["translations-of"] = "%s tulkojumi"
 1204. Locale["lv"]["definitions-of"] = "%s definīcijas"
 1205. Locale["lv"]["synonyms"] = "Sinonīmi"
 1206. Locale["lv"]["examples"] = "Piemēri"
 1207. Locale["lv"]["see-also"] = "Skatiet arī"
 1208. Locale["lv"]["family"] = "Indo-European"
 1209. Locale["lv"]["iso"] = "lav"
 1210. Locale["lv"]["glotto"] = "latv1249"
 1211. Locale["lv"]["script"] = "Latn"
 1212. Locale["lt"]["name"] = "Lithuanian"
 1213. Locale["lt"]["endonym"] = "Lietuvių"
 1214. Locale["lt"]["translations-of"] = "„%s“ vertimai"
 1215. Locale["lt"]["definitions-of"] = "„%s“ apibrėžimai"
 1216. Locale["lt"]["synonyms"] = "Sinonimai"
 1217. Locale["lt"]["examples"] = "Pavyzdžiai"
 1218. Locale["lt"]["see-also"] = "Taip pat žiūrėkite"
 1219. Locale["lt"]["family"] = "Indo-European"
 1220. Locale["lt"]["iso"] = "lit"
 1221. Locale["lt"]["glotto"] = "lith1251"
 1222. Locale["lt"]["script"] = "Latn"
 1223. Locale["lb"]["name"] = "Luxembourgish"
 1224. Locale["lb"]["endonym"] = "Lëtzebuergesch"
 1225. Locale["lb"]["family"] = "Indo-European"
 1226. Locale["lb"]["iso"] = "ltz"
 1227. Locale["lb"]["glotto"] = "luxe1241"
 1228. Locale["lb"]["script"] = "Latn"
 1229. Locale["mk"]["name"] = "Macedonian"
 1230. Locale["mk"]["endonym"] = "Македонски"
 1231. Locale["mk"]["translations-of"] = "Преводи на %s"
 1232. Locale["mk"]["definitions-of"] = "Дефиниции на %s"
 1233. Locale["mk"]["synonyms"] = "Синоними"
 1234. Locale["mk"]["examples"] = "Примери"
 1235. Locale["mk"]["see-also"] = "Види и"
 1236. Locale["mk"]["family"] = "Indo-European"
 1237. Locale["mk"]["iso"] = "mkd"
 1238. Locale["mk"]["glotto"] = "mace1250"
 1239. Locale["mk"]["script"] = "Cyrl"
 1240. Locale["mg"]["name"] = "Malagasy"
 1241. Locale["mg"]["endonym"] = "Malagasy"
 1242. Locale["mg"]["translations-of"] = "Dikan'ny %s"
 1243. Locale["mg"]["definitions-of"] = "Famaritana ny %s"
 1244. Locale["mg"]["synonyms"] = "Mitovy hevitra"
 1245. Locale["mg"]["examples"] = "Ohatra"
 1246. Locale["mg"]["see-also"] = "Jereo ihany koa"
 1247. Locale["mg"]["family"] = "Austronesian"
 1248. Locale["mg"]["iso"] = "mlg"
 1249. Locale["mg"]["glotto"] = "plat1254"
 1250. Locale["mg"]["script"] = "Latn"
 1251. Locale["ms"]["name"] = "Malay"
 1252. Locale["ms"]["endonym"] = "Bahasa Melayu"
 1253. Locale["ms"]["translations-of"] = "Terjemahan %s"
 1254. Locale["ms"]["definitions-of"] = "Takrif %s"
 1255. Locale["ms"]["synonyms"] = "Sinonim"
 1256. Locale["ms"]["examples"] = "Contoh"
 1257. Locale["ms"]["see-also"] = "Lihat juga"
 1258. Locale["ms"]["family"] = "Austronesian"
 1259. Locale["ms"]["iso"] = "msa"
 1260. Locale["ms"]["glotto"] = "stan1306"
 1261. Locale["ms"]["script"] = "Latn"
 1262. Locale["ml"]["name"] = "Malayalam"
 1263. Locale["ml"]["endonym"] = "മലയാളം"
 1264. Locale["ml"]["translations-of"] = "%s എന്നതിന്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ"
 1265. Locale["ml"]["definitions-of"] = "%s എന്നതിന്റെ നിർവ്വചനങ്ങൾ"
 1266. Locale["ml"]["synonyms"] = "പര്യായങ്ങള്‍"
 1267. Locale["ml"]["examples"] = "ഉദാഹരണങ്ങള്‍"
 1268. Locale["ml"]["see-also"] = "ഇതും കാണുക"
 1269. Locale["ml"]["family"] = "Dravidian"
 1270. Locale["ml"]["iso"] = "mal"
 1271. Locale["ml"]["glotto"] = "mala1464"
 1272. Locale["ml"]["script"] = "Mlym"
 1273. Locale["mt"]["name"] = "Maltese"
 1274. Locale["mt"]["endonym"] = "Malti"
 1275. Locale["mt"]["translations-of"] = "Traduzzjonijiet ta' %s"
 1276. Locale["mt"]["definitions-of"] = "Definizzjonijiet ta' %s"
 1277. Locale["mt"]["synonyms"] = "Sinonimi"
 1278. Locale["mt"]["examples"] = "Eżempji"
 1279. Locale["mt"]["see-also"] = "Ara wkoll"
 1280. Locale["mt"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 1281. Locale["mt"]["iso"] = "mlt"
 1282. Locale["mt"]["glotto"] = "malt1254"
 1283. Locale["mt"]["script"] = "Latn"
 1284. Locale["mi"]["name"] = "Maori"
 1285. Locale["mi"]["endonym"] = "Māori"
 1286. Locale["mi"]["translations-of"] = "Ngā whakamāoritanga o %s"
 1287. Locale["mi"]["definitions-of"] = "Ngā whakamārama o %s"
 1288. Locale["mi"]["synonyms"] = "Ngā Kupu Taurite"
 1289. Locale["mi"]["examples"] = "Ngā Tauira:"
 1290. Locale["mi"]["see-also"] = "Tiro hoki:"
 1291. Locale["mi"]["family"] = "Austronesian"
 1292. Locale["mi"]["iso"] = "mri"
 1293. Locale["mi"]["glotto"] = "maor1246"
 1294. Locale["mi"]["script"] = "Latn"
 1295. Locale["mr"]["name"] = "Marathi"
 1296. Locale["mr"]["endonym"] = "मराठी"
 1297. Locale["mr"]["translations-of"] = "%s ची भाषांतरे"
 1298. Locale["mr"]["definitions-of"] = "%s च्या व्याख्या"
 1299. Locale["mr"]["synonyms"] = "समानार्थी शब्द"
 1300. Locale["mr"]["examples"] = "उदाहरणे"
 1301. Locale["mr"]["see-also"] = "हे देखील पहा"
 1302. Locale["mr"]["family"] = "Indo-European"
 1303. Locale["mr"]["iso"] = "mar"
 1304. Locale["mr"]["glotto"] = "mara1378"
 1305. Locale["mr"]["script"] = "Deva"
 1306. Locale["mn"]["name"] = "Mongolian"
 1307. Locale["mn"]["endonym"] = "Монгол"
 1308. Locale["mn"]["translations-of"] = "%s-н орчуулга"
 1309. Locale["mn"]["definitions-of"] = "%s үгийн тодорхойлолт"
 1310. Locale["mn"]["synonyms"] = "Ойролцоо утгатай"
 1311. Locale["mn"]["examples"] = "Жишээнүүд"
 1312. Locale["mn"]["see-also"] = "Мөн харах"
 1313. Locale["mn"]["family"] = "Mongolic"
 1314. Locale["mn"]["iso"] = "mon"
 1315. Locale["mn"]["glotto"] = "mong1331"
 1316. Locale["mn"]["script"] = "Cyrl"
 1317. Locale["my"]["name"] = "Myanmar"
 1318. Locale["my"]["endonym"] = "မြန်မာစာ"
 1319. Locale["my"]["translations-of"] = "%s၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက်များ"
 1320. Locale["my"]["definitions-of"] = "%s၏ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်များ"
 1321. Locale["my"]["synonyms"] = "ကြောင်းတူသံကွဲများ"
 1322. Locale["my"]["examples"] = "ဥပမာ"
 1323. Locale["my"]["see-also"] = "ဖော်ပြပါများကိုလဲ ကြည့်ပါ"
 1324. Locale["my"]["family"] = "Sino-Tibetan"
 1325. Locale["my"]["iso"] = "mya"
 1326. Locale["my"]["glotto"] = "nucl1310"
 1327. Locale["my"]["script"] = "Mymr"
 1328. Locale["ne"]["name"] = "Nepali"
 1329. Locale["ne"]["endonym"] = "नेपाली"
 1330. Locale["ne"]["translations-of"] = "%sका अनुवाद"
 1331. Locale["ne"]["definitions-of"] = "%sको परिभाषा"
 1332. Locale["ne"]["synonyms"] = "समानार्थीहरू"
 1333. Locale["ne"]["examples"] = "उदाहरणहरु"
 1334. Locale["ne"]["see-also"] = "यो पनि हेर्नुहोस्"
 1335. Locale["ne"]["family"] = "Indo-European"
 1336. Locale["ne"]["iso"] = "nep"
 1337. Locale["ne"]["glotto"] = "nepa1254"
 1338. Locale["ne"]["script"] = "Deva"
 1339. Locale["no"]["name"] = "Norwegian"
 1340. Locale["no"]["endonym"] = "Norsk"
 1341. Locale["no"]["translations-of"] = "Oversettelser av %s"
 1342. Locale["no"]["definitions-of"] = "Definisjoner av %s"
 1343. Locale["no"]["synonyms"] = "Synonymer"
 1344. Locale["no"]["examples"] = "Eksempler"
 1345. Locale["no"]["see-also"] = "Se også"
 1346. Locale["no"]["family"] = "Indo-European"
 1347. Locale["no"]["iso"] = "nor"
 1348. Locale["no"]["glotto"] = "norw1258"
 1349. Locale["no"]["script"] = "Latn"
 1350. Locale["ps"]["name"] = "Pashto"
 1351. Locale["ps"]["endonym"] = "پښتو"
 1352. Locale["ps"]["translations-of"] = "د %sژباړې"
 1353. Locale["ps"]["definitions-of"] = "د%s تعریفونه"
 1354. Locale["ps"]["synonyms"] = "مترادف لغتونه"
 1355. Locale["ps"]["examples"] = "بېلګې"
 1356. Locale["ps"]["see-also"] = "دا هم ووینئ"
 1357. Locale["ps"]["family"] = "Indo-European"
 1358. Locale["ps"]["iso"] = "pus"
 1359. Locale["ps"]["glotto"] = "pash1269"
 1360. Locale["ps"]["script"] = "Arab"
 1361. Locale["ps"]["rtl"] = "true"
 1362. Locale["fa"]["name"] = "Persian"
 1363. Locale["fa"]["endonym"] = "فارسی"
 1364. Locale["fa"]["translations-of"] = "ترجمه‌های %s"
 1365. Locale["fa"]["definitions-of"] = "تعریف‌های %s"
 1366. Locale["fa"]["synonyms"] = "مترادف‌ها"
 1367. Locale["fa"]["examples"] = "مثال‌ها"
 1368. Locale["fa"]["see-also"] = "همچنین مراجعه کنید به"
 1369. Locale["fa"]["family"] = "Indo-European"
 1370. Locale["fa"]["iso"] = "fas"
 1371. Locale["fa"]["glotto"] = "west2369"
 1372. Locale["fa"]["script"] = "Arab"
 1373. Locale["fa"]["rtl"] = "true"
 1374. Locale["pl"]["name"] = "Polish"
 1375. Locale["pl"]["endonym"] = "Polski"
 1376. Locale["pl"]["translations-of"] = "Tłumaczenia %s"
 1377. Locale["pl"]["definitions-of"] = "%s – definicje"
 1378. Locale["pl"]["synonyms"] = "Synonimy"
 1379. Locale["pl"]["examples"] = "Przykłady"
 1380. Locale["pl"]["see-also"] = "Zobacz też"
 1381. Locale["pl"]["family"] = "Indo-European"
 1382. Locale["pl"]["iso"] = "pol"
 1383. Locale["pl"]["glotto"] = "poli1260"
 1384. Locale["pl"]["script"] = "Latn"
 1385. Locale["pt"]["name"] = "Portuguese"
 1386. Locale["pt"]["endonym"] = "Português"
 1387. Locale["pt"]["translations-of"] = "Traduções de %s"
 1388. Locale["pt"]["definitions-of"] = "Definições de %s"
 1389. Locale["pt"]["synonyms"] = "Sinônimos"
 1390. Locale["pt"]["examples"] = "Exemplos"
 1391. Locale["pt"]["see-also"] = "Veja também"
 1392. Locale["pt"]["family"] = "Indo-European"
 1393. Locale["pt"]["iso"] = "por"
 1394. Locale["pt"]["glotto"] = "port1283"
 1395. Locale["pt"]["script"] = "Latn"
 1396. Locale["pt"]["dictionary"] = "true"
 1397. Locale["pa"]["name"] = "Punjabi"
 1398. Locale["pa"]["endonym"] = "ਪੰਜਾਬੀ"
 1399. Locale["pa"]["translations-of"] = "ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ%s"
 1400. Locale["pa"]["definitions-of"] = "ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ %s"
 1401. Locale["pa"]["synonyms"] = "ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ"
 1402. Locale["pa"]["examples"] = "ਉਦਾਹਰਣਾਂ"
 1403. Locale["pa"]["see-also"] = "ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ"
 1404. Locale["pa"]["family"] = "Indo-European"
 1405. Locale["pa"]["iso"] = "pan"
 1406. Locale["pa"]["glotto"] = "panj1256"
 1407. Locale["pa"]["script"] = "Guru"
 1408. Locale["ro"]["name"] = "Romanian"
 1409. Locale["ro"]["endonym"] = "Română"
 1410. Locale["ro"]["translations-of"] = "Traduceri pentru %s"
 1411. Locale["ro"]["definitions-of"] = "Definiții pentru %s"
 1412. Locale["ro"]["synonyms"] = "Sinonime"
 1413. Locale["ro"]["examples"] = "Exemple"
 1414. Locale["ro"]["see-also"] = "Vedeți și"
 1415. Locale["ro"]["family"] = "Indo-European"
 1416. Locale["ro"]["iso"] = "ron"
 1417. Locale["ro"]["glotto"] = "roma1327"
 1418. Locale["ro"]["script"] = "Latn"
 1419. Locale["ru"]["name"] = "Russian"
 1420. Locale["ru"]["endonym"] = "Русский"
 1421. Locale["ru"]["translations-of"] = "%s: варианты перевода"
 1422. Locale["ru"]["definitions-of"] = "%s – определения"
 1423. Locale["ru"]["synonyms"] = "Синонимы"
 1424. Locale["ru"]["examples"] = "Примеры"
 1425. Locale["ru"]["see-also"] = "Похожие слова"
 1426. Locale["ru"]["family"] = "Indo-European"
 1427. Locale["ru"]["iso"] = "rus"
 1428. Locale["ru"]["glotto"] = "russ1263"
 1429. Locale["ru"]["script"] = "Cyrl"
 1430. Locale["ru"]["dictionary"] = "true"
 1431. Locale["sm"]["name"] = "Samoan"
 1432. Locale["sm"]["endonym"] = "Gagana Sāmoa"
 1433. Locale["sm"]["family"] = "Austronesian"
 1434. Locale["sm"]["iso"] = "smo"
 1435. Locale["sm"]["glotto"] = "samo1305"
 1436. Locale["sm"]["script"] = "Latn"
 1437. Locale["gd"]["name"] = "Scots Gaelic"
 1438. Locale["gd"]["endonym"] = "Gàidhlig"
 1439. Locale["gd"]["translations-of"] = "Eadar-theangachadh airson %s"
 1440. Locale["gd"]["definitions-of"] = "Deifiniseanan airson %s"
 1441. Locale["gd"]["synonyms"] = "Co-fhaclan"
 1442. Locale["gd"]["examples"] = "Buill-eisimpleir"
 1443. Locale["gd"]["see-also"] = "Faic na leanas cuideachd"
 1444. Locale["gd"]["family"] = "Indo-European"
 1445. Locale["gd"]["iso"] = "gla"
 1446. Locale["gd"]["glotto"] = "scot1245"
 1447. Locale["gd"]["script"] = "Latn"
 1448. Locale["sr-Cyrl"]["name"] = "Serbian (Cyrillic)"
 1449. Locale["sr-Cyrl"]["endonym"] = "српски"
 1450. Locale["sr-Cyrl"]["translations-of"] = "Преводи за „%s“"
 1451. Locale["sr-Cyrl"]["definitions-of"] = "Дефиниције за %s"
 1452. Locale["sr-Cyrl"]["synonyms"] = "Синоними"
 1453. Locale["sr-Cyrl"]["examples"] = "Примери"
 1454. Locale["sr-Cyrl"]["see-also"] = "Погледајте такође"
 1455. Locale["sr-Cyrl"]["family"] = "Indo-European"
 1456. Locale["sr-Cyrl"]["iso"] = "srp-Cyrl"
 1457. Locale["sr-Cyrl"]["glotto"] = "serb1264"
 1458. Locale["sr-Cyrl"]["script"] = "Cyrl"
 1459. Locale["sr-Latn"]["name"] = "Serbian (Latin)"
 1460. Locale["sr-Latn"]["endonym"] = "srpski"
 1461. Locale["sr-Latn"]["translations-of"] = "Prevodi za „%s“"
 1462. Locale["sr-Latn"]["definitions-of"] = "Definicije za %s"
 1463. Locale["sr-Latn"]["synonyms"] = "Sinonimi"
 1464. Locale["sr-Latn"]["examples"] = "Primeri"
 1465. Locale["sr-Latn"]["see-also"] = "Pogledajte takođe"
 1466. Locale["sr-Latn"]["family"] = "Indo-European"
 1467. Locale["sr-Latn"]["iso"] = "srp-Latn"
 1468. Locale["sr-Latn"]["glotto"] = "serb1264"
 1469. Locale["sr-Latn"]["script"] = "Latn"
 1470. Locale["st"]["name"] = "Sesotho"
 1471. Locale["st"]["endonym"] = "Sesotho"
 1472. Locale["st"]["translations-of"] = "Liphetolelo tsa %s"
 1473. Locale["st"]["definitions-of"] = "Meelelo ea %s"
 1474. Locale["st"]["synonyms"] = "Mantsoe a tšoanang ka moelelo"
 1475. Locale["st"]["examples"] = "Mehlala"
 1476. Locale["st"]["see-also"] = "Bona hape"
 1477. Locale["st"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1478. Locale["st"]["iso"] = "sot"
 1479. Locale["st"]["glotto"] = "sout2807"
 1480. Locale["st"]["script"] = "Latn"
 1481. Locale["sn"]["name"] = "Shona"
 1482. Locale["sn"]["endonym"] = "chiShona"
 1483. Locale["sn"]["translations-of"] = "Shanduro dze %s"
 1484. Locale["sn"]["definitions-of"] = "Zvinoreva %s"
 1485. Locale["sn"]["synonyms"] = "Mashoko anoreva zvakafana nemamwe"
 1486. Locale["sn"]["examples"] = "Mienzaniso"
 1487. Locale["sn"]["see-also"] = "Onawo"
 1488. Locale["sn"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1489. Locale["sn"]["iso"] = "sna"
 1490. Locale["sn"]["glotto"] = "core1255"
 1491. Locale["sn"]["script"] = "Latn"
 1492. Locale["sd"]["name"] = "Sindhi"
 1493. Locale["sd"]["endonym"] = "سنڌي"
 1494. Locale["sd"]["translations-of"] = "%s جو ترجمو"
 1495. Locale["sd"]["definitions-of"] = "%s جون وصفون"
 1496. Locale["sd"]["synonyms"] = "هم معني"
 1497. Locale["sd"]["examples"] = "مثالون"
 1498. Locale["sd"]["see-also"] = "به ڏسو"
 1499. Locale["sd"]["family"] = "Indo-European"
 1500. Locale["sd"]["iso"] = "snd"
 1501. Locale["sd"]["glotto"] = "sind1272"
 1502. Locale["sd"]["script"] = "Arab"
 1503. Locale["sd"]["rtl"] = "true"
 1504. Locale["si"]["name"] = "Sinhala"
 1505. Locale["si"]["endonym"] = "සිංහල"
 1506. Locale["si"]["translations-of"] = "%s හි පරිවර්තන"
 1507. Locale["si"]["definitions-of"] = "%s හි නිර්වචන"
 1508. Locale["si"]["synonyms"] = "සමානාර්ථ පද"
 1509. Locale["si"]["examples"] = "උදාහරණ"
 1510. Locale["si"]["see-also"] = "මෙයත් බලන්න"
 1511. Locale["si"]["family"] = "Indo-European"
 1512. Locale["si"]["iso"] = "sin"
 1513. Locale["si"]["glotto"] = "sinh1246"
 1514. Locale["si"]["script"] = "Sinh"
 1515. Locale["sk"]["name"] = "Slovak"
 1516. Locale["sk"]["endonym"] = "Slovenčina"
 1517. Locale["sk"]["translations-of"] = "Preklady výrazu: %s"
 1518. Locale["sk"]["definitions-of"] = "Definície výrazu %s"
 1519. Locale["sk"]["synonyms"] = "Synonymá"
 1520. Locale["sk"]["examples"] = "Príklady"
 1521. Locale["sk"]["see-also"] = "Pozrite tiež"
 1522. Locale["sk"]["family"] = "Indo-European"
 1523. Locale["sk"]["iso"] = "slk"
 1524. Locale["sk"]["glotto"] = "slov1269"
 1525. Locale["sk"]["script"] = "Latn"
 1526. Locale["sl"]["name"] = "Slovenian"
 1527. Locale["sl"]["endonym"] = "Slovenščina"
 1528. Locale["sl"]["translations-of"] = "Prevodi za %s"
 1529. Locale["sl"]["definitions-of"] = "Razlage za %s"
 1530. Locale["sl"]["synonyms"] = "Sopomenke"
 1531. Locale["sl"]["examples"] = "Primeri"
 1532. Locale["sl"]["see-also"] = "Glejte tudi"
 1533. Locale["sl"]["family"] = "Indo-European"
 1534. Locale["sl"]["iso"] = "slv"
 1535. Locale["sl"]["glotto"] = "slov1268"
 1536. Locale["sl"]["script"] = "Latn"
 1537. Locale["so"]["name"] = "Somali"
 1538. Locale["so"]["endonym"] = "Soomaali"
 1539. Locale["so"]["translations-of"] = "Turjumaada %s"
 1540. Locale["so"]["definitions-of"] = "Qeexitaannada %s"
 1541. Locale["so"]["synonyms"] = "La micne ah"
 1542. Locale["so"]["examples"] = "Tusaalooyin"
 1543. Locale["so"]["see-also"] = "Sidoo kale eeg"
 1544. Locale["so"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 1545. Locale["so"]["iso"] = "som"
 1546. Locale["so"]["glotto"] = "soma1255"
 1547. Locale["so"]["script"] = "Latn"
 1548. Locale["es"]["name"] = "Spanish"
 1549. Locale["es"]["endonym"] = "Español"
 1550. Locale["es"]["translations-of"] = "Traducciones de %s"
 1551. Locale["es"]["definitions-of"] = "Definiciones de %s"
 1552. Locale["es"]["synonyms"] = "Sinónimos"
 1553. Locale["es"]["examples"] = "Ejemplos"
 1554. Locale["es"]["see-also"] = "Ver también"
 1555. Locale["es"]["family"] = "Indo-European"
 1556. Locale["es"]["iso"] = "spa"
 1557. Locale["es"]["glotto"] = "stan1288"
 1558. Locale["es"]["script"] = "Latn"
 1559. Locale["es"]["dictionary"] = "true"
 1560. Locale["su"]["name"] = "Sundanese"
 1561. Locale["su"]["endonym"] = "Basa Sunda"
 1562. Locale["su"]["translations-of"] = "Tarjamahan tina %s"
 1563. Locale["su"]["definitions-of"] = "Panjelasan tina %s"
 1564. Locale["su"]["synonyms"] = "Sinonim"
 1565. Locale["su"]["examples"] = "Conto"
 1566. Locale["su"]["see-also"] = "Tingali ogé"
 1567. Locale["su"]["family"] = "Austronesian"
 1568. Locale["su"]["iso"] = "sun"
 1569. Locale["su"]["glotto"] = "sund1252"
 1570. Locale["su"]["script"] = "Latn"
 1571. Locale["sw"]["name"] = "Swahili"
 1572. Locale["sw"]["endonym"] = "Kiswahili"
 1573. Locale["sw"]["translations-of"] = "Tafsiri ya %s"
 1574. Locale["sw"]["definitions-of"] = "Ufafanuzi wa %s"
 1575. Locale["sw"]["synonyms"] = "Visawe"
 1576. Locale["sw"]["examples"] = "Mifano"
 1577. Locale["sw"]["see-also"] = "Angalia pia"
 1578. Locale["sw"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1579. Locale["sw"]["iso"] = "swa"
 1580. Locale["sw"]["glotto"] = "swah1253"
 1581. Locale["sw"]["script"] = "Latn"
 1582. Locale["sv"]["name"] = "Swedish"
 1583. Locale["sv"]["endonym"] = "Svenska"
 1584. Locale["sv"]["translations-of"] = "Översättningar av %s"
 1585. Locale["sv"]["definitions-of"] = "Definitioner av %s"
 1586. Locale["sv"]["synonyms"] = "Synonymer"
 1587. Locale["sv"]["examples"] = "Exempel"
 1588. Locale["sv"]["see-also"] = "Se även"
 1589. Locale["sv"]["family"] = "Indo-European"
 1590. Locale["sv"]["iso"] = "swe"
 1591. Locale["sv"]["glotto"] = "swed1254"
 1592. Locale["sv"]["script"] = "Latn"
 1593. Locale["tg"]["name"] = "Tajik"
 1594. Locale["tg"]["endonym"] = "Тоҷикӣ"
 1595. Locale["tg"]["translations-of"] = "Тарҷумаҳои %s"
 1596. Locale["tg"]["definitions-of"] = "Таърифҳои %s"
 1597. Locale["tg"]["synonyms"] = "Муродифҳо"
 1598. Locale["tg"]["examples"] = "Намунаҳо:"
 1599. Locale["tg"]["see-also"] = "Ҳамчунин Бинед"
 1600. Locale["tg"]["family"] = "Indo-European"
 1601. Locale["tg"]["iso"] = "tgk"
 1602. Locale["tg"]["glotto"] = "taji1245"
 1603. Locale["tg"]["script"] = "Cyrl"
 1604. Locale["ta"]["name"] = "Tamil"
 1605. Locale["ta"]["endonym"] = "தமிழ்"
 1606. Locale["ta"]["translations-of"] = "%s இன் மொழிபெயர்ப்புகள்"
 1607. Locale["ta"]["definitions-of"] = "%s இன் வரையறைகள்"
 1608. Locale["ta"]["synonyms"] = "இணைச்சொற்கள்"
 1609. Locale["ta"]["examples"] = "எடுத்துக்காட்டுகள்"
 1610. Locale["ta"]["see-also"] = "இதையும் காண்க"
 1611. Locale["ta"]["family"] = "Dravidian"
 1612. Locale["ta"]["iso"] = "tam"
 1613. Locale["ta"]["glotto"] = "tami1289"
 1614. Locale["ta"]["script"] = "Taml"
 1615. Locale["te"]["name"] = "Telugu"
 1616. Locale["te"]["endonym"] = "తెలుగు"
 1617. Locale["te"]["translations-of"] = "%s యొక్క అనువాదాలు"
 1618. Locale["te"]["definitions-of"] = "%s యొక్క నిర్వచనాలు"
 1619. Locale["te"]["synonyms"] = "పర్యాయపదాలు"
 1620. Locale["te"]["examples"] = "ఉదాహరణలు"
 1621. Locale["te"]["see-also"] = "వీటిని కూడా చూడండి"
 1622. Locale["te"]["family"] = "Dravidian"
 1623. Locale["te"]["iso"] = "tel"
 1624. Locale["te"]["glotto"] = "telu1262"
 1625. Locale["te"]["script"] = "Telu"
 1626. Locale["th"]["name"] = "Thai"
 1627. Locale["th"]["endonym"] = "ไทย"
 1628. Locale["th"]["translations-of"] = "คำแปลของ %s"
 1629. Locale["th"]["definitions-of"] = "คำจำกัดความของ %s"
 1630. Locale["th"]["synonyms"] = "คำพ้องความหมาย"
 1631. Locale["th"]["examples"] = "ตัวอย่าง"
 1632. Locale["th"]["see-also"] = "ดูเพิ่มเติม"
 1633. Locale["th"]["family"] = "Tai-Kadai"
 1634. Locale["th"]["iso"] = "tha"
 1635. Locale["th"]["glotto"] = "thai1261"
 1636. Locale["th"]["script"] = "Thai"
 1637. Locale["tr"]["name"] = "Turkish"
 1638. Locale["tr"]["endonym"] = "Türkçe"
 1639. Locale["tr"]["translations-of"] = "%s çevirileri"
 1640. Locale["tr"]["definitions-of"] = "%s için tanımlar"
 1641. Locale["tr"]["synonyms"] = "Eş anlamlılar"
 1642. Locale["tr"]["examples"] = "Örnekler"
 1643. Locale["tr"]["see-also"] = "Ayrıca bkz."
 1644. Locale["tr"]["family"] = "Turkic"
 1645. Locale["tr"]["iso"] = "tur"
 1646. Locale["tr"]["glotto"] = "nucl1301"
 1647. Locale["tr"]["script"] = "Latn"
 1648. Locale["uk"]["name"] = "Ukrainian"
 1649. Locale["uk"]["endonym"] = "Українська"
 1650. Locale["uk"]["translations-of"] = "Переклади слова або виразу \"%s\""
 1651. Locale["uk"]["definitions-of"] = "\"%s\" – визначення"
 1652. Locale["uk"]["synonyms"] = "Синоніми"
 1653. Locale["uk"]["examples"] = "Приклади"
 1654. Locale["uk"]["see-also"] = "Дивіться також"
 1655. Locale["uk"]["family"] = "Indo-European"
 1656. Locale["uk"]["iso"] = "ukr"
 1657. Locale["uk"]["glotto"] = "ukra1253"
 1658. Locale["uk"]["script"] = "Cyrl"
 1659. Locale["ur"]["name"] = "Urdu"
 1660. Locale["ur"]["endonym"] = "اُردُو"
 1661. Locale["ur"]["translations-of"] = "کے ترجمے %s"
 1662. Locale["ur"]["definitions-of"] = "کی تعریفات %s"
 1663. Locale["ur"]["synonyms"] = "مترادفات"
 1664. Locale["ur"]["examples"] = "مثالیں"
 1665. Locale["ur"]["see-also"] = "نیز دیکھیں"
 1666. Locale["ur"]["family"] = "Indo-European"
 1667. Locale["ur"]["iso"] = "urd"
 1668. Locale["ur"]["glotto"] = "urdu1245"
 1669. Locale["ur"]["script"] = "Arab"
 1670. Locale["ur"]["rtl"] = "true"
 1671. Locale["uz"]["name"] = "Uzbek"
 1672. Locale["uz"]["endonym"] = "Oʻzbek tili"
 1673. Locale["uz"]["translations-of"] = "%s: tarjima variantlari"
 1674. Locale["uz"]["definitions-of"] = "%s – ta’riflar"
 1675. Locale["uz"]["synonyms"] = "Sinonimlar"
 1676. Locale["uz"]["examples"] = "Namunalar"
 1677. Locale["uz"]["see-also"] = "O‘xshash so‘zlar"
 1678. Locale["uz"]["family"] = "Turkic"
 1679. Locale["uz"]["iso"] = "uzb"
 1680. Locale["uz"]["glotto"] = "uzbe1247"
 1681. Locale["uz"]["script"] = "Latn"
 1682. Locale["vi"]["name"] = "Vietnamese"
 1683. Locale["vi"]["endonym"] = "Tiếng Việt"
 1684. Locale["vi"]["translations-of"] = "Bản dịch của %s"
 1685. Locale["vi"]["definitions-of"] = "Nghĩa của %s"
 1686. Locale["vi"]["synonyms"] = "Từ đồng nghĩa"
 1687. Locale["vi"]["examples"] = "Ví dụ"
 1688. Locale["vi"]["see-also"] = "Xem thêm"
 1689. Locale["vi"]["family"] = "Austroasiatic"
 1690. Locale["vi"]["iso"] = "vie"
 1691. Locale["vi"]["glotto"] = "viet1252"
 1692. Locale["vi"]["script"] = "Latn"
 1693. Locale["cy"]["name"] = "Welsh"
 1694. Locale["cy"]["endonym"] = "Cymraeg"
 1695. Locale["cy"]["translations-of"] = "Cyfieithiadau %s"
 1696. Locale["cy"]["definitions-of"] = "Diffiniadau %s"
 1697. Locale["cy"]["synonyms"] = "Cyfystyron"
 1698. Locale["cy"]["examples"] = "Enghreifftiau"
 1699. Locale["cy"]["see-also"] = "Gweler hefyd"
 1700. Locale["cy"]["family"] = "Indo-European"
 1701. Locale["cy"]["iso"] = "cym"
 1702. Locale["cy"]["glotto"] = "wels1247"
 1703. Locale["cy"]["script"] = "Latn"
 1704. Locale["fy"]["name"] = "Frisian"
 1705. Locale["fy"]["endonym"] = "Frysk"
 1706. Locale["fy"]["translations-of"] = "Oersettings fan %s"
 1707. Locale["fy"]["definitions-of"] = "Definysjes fan %s"
 1708. Locale["fy"]["synonyms"] = "Synonimen"
 1709. Locale["fy"]["examples"] = "Foarbylden"
 1710. Locale["fy"]["see-also"] = "Sjoch ek"
 1711. Locale["fy"]["family"] = "Indo-European"
 1712. Locale["fy"]["iso"] = "fry"
 1713. Locale["fy"]["glotto"] = "west2354"
 1714. Locale["fy"]["script"] = "Latn"
 1715. Locale["xh"]["name"] = "Xhosa"
 1716. Locale["xh"]["endonym"] = "isiXhosa"
 1717. Locale["xh"]["translations-of"] = "Iinguqulelo zika-%s"
 1718. Locale["xh"]["definitions-of"] = "Iingcaciso zika-%s"
 1719. Locale["xh"]["synonyms"] = "Izithethantonye"
 1720. Locale["xh"]["examples"] = "Imizekelo"
 1721. Locale["xh"]["see-also"] = "Kwakhona bona"
 1722. Locale["xh"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1723. Locale["xh"]["iso"] = "xho"
 1724. Locale["xh"]["glotto"] = "xhos1239"
 1725. Locale["xh"]["script"] = "Latn"
 1726. Locale["yi"]["name"] = "Yiddish"
 1727. Locale["yi"]["endonym"] = "ייִדיש"
 1728. Locale["yi"]["translations-of"] = "איבערזעצונגען פון %s"
 1729. Locale["yi"]["definitions-of"] = "דפיניציונען %s"
 1730. Locale["yi"]["synonyms"] = "סינאָנימען"
 1731. Locale["yi"]["examples"] = "ביישפילע"
 1732. Locale["yi"]["see-also"] = "זייען אויך"
 1733. Locale["yi"]["family"] = "Indo-European"
 1734. Locale["yi"]["iso"] = "yid"
 1735. Locale["yi"]["glotto"] = "yidd1255"
 1736. Locale["yi"]["script"] = "Hebr"
 1737. Locale["yi"]["rtl"] = "true"
 1738. Locale["yo"]["name"] = "Yoruba"
 1739. Locale["yo"]["endonym"] = "Yorùbá"
 1740. Locale["yo"]["translations-of"] = "Awọn itumọ ti %s"
 1741. Locale["yo"]["definitions-of"] = "Awọn itumọ ti %s"
 1742. Locale["yo"]["synonyms"] = "Awọn ọrọ onitumọ"
 1743. Locale["yo"]["examples"] = "Awọn apẹrẹ"
 1744. Locale["yo"]["see-also"] = "Tun wo"
 1745. Locale["yo"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1746. Locale["yo"]["iso"] = "yor"
 1747. Locale["yo"]["glotto"] = "yoru1245"
 1748. Locale["yo"]["script"] = "Latn"
 1749. Locale["zu"]["name"] = "Zulu"
 1750. Locale["zu"]["endonym"] = "isiZulu"
 1751. Locale["zu"]["translations-of"] = "Ukuhumusha i-%s"
 1752. Locale["zu"]["definitions-of"] = "Izincazelo ze-%s"
 1753. Locale["zu"]["synonyms"] = "Amagama afanayo"
 1754. Locale["zu"]["examples"] = "Izibonelo"
 1755. Locale["zu"]["see-also"] = "Bheka futhi"
 1756. Locale["zu"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1757. Locale["zu"]["iso"] = "zul"
 1758. Locale["zu"]["glotto"] = "zulu1248"
 1759. Locale["zu"]["script"] = "Latn"
 1760. Locale["yue"]["support"] = "bing-only"
 1761. Locale["yue"]["name"] = "Cantonese"
 1762. Locale["yue"]["endonym"] = "粵語"
 1763. Locale["yue"]["family"] = "Sino-Tibetan"
 1764. Locale["yue"]["iso"] = "yue"
 1765. Locale["yue"]["glotto"] = "cant1236"
 1766. Locale["yue"]["script"] = "Hant"
 1767. Locale["fj"]["support"] = "bing-only"
 1768. Locale["fj"]["name"] = "Fijian"
 1769. Locale["fj"]["endonym"] = "Vosa Vakaviti"
 1770. Locale["fj"]["family"] = "Austronesian"
 1771. Locale["fj"]["iso"] = "fij"
 1772. Locale["fj"]["glotto"] = "fiji1243"
 1773. Locale["fj"]["script"] = "Latn"
 1774. Locale["mww"]["support"] = "bing-only"
 1775. Locale["mww"]["name"] = "Hmong Daw"
 1776. Locale["mww"]["endonym"] = "Hmoob Daw"
 1777. Locale["mww"]["family"] = "Hmong-Mien"
 1778. Locale["mww"]["iso"] = "mww"
 1779. Locale["mww"]["glotto"] = "hmon1333"
 1780. Locale["mww"]["script"] = "Latn"
 1781. Locale["otq"]["support"] = "bing-only"
 1782. Locale["otq"]["name"] = "Querétaro Otomi"
 1783. Locale["otq"]["endonym"] = "Hñąñho"
 1784. Locale["otq"]["family"] = "Oto-Manguean"
 1785. Locale["otq"]["iso"] = "otq"
 1786. Locale["otq"]["glotto"] = "quer1236"
 1787. Locale["otq"]["script"] = "Latn"
 1788. Locale["ty"]["support"] = "bing-only"
 1789. Locale["ty"]["name"] = "Tahitian"
 1790. Locale["ty"]["endonym"] = "Reo Tahiti"
 1791. Locale["ty"]["family"] = "Austronesian"
 1792. Locale["ty"]["iso"] = "tah"
 1793. Locale["ty"]["glotto"] = "tahi1242"
 1794. Locale["ty"]["script"] = "Latn"
 1795. Locale["to"]["support"] = "bing-only"
 1796. Locale["to"]["name"] = "Tongan"
 1797. Locale["to"]["endonym"] = "Lea faka-Tonga"
 1798. Locale["to"]["family"] = "Austronesian"
 1799. Locale["to"]["iso"] = "ton"
 1800. Locale["to"]["glotto"] = "tong1325"
 1801. Locale["to"]["script"] = "Latn"
 1802. Locale["yua"]["support"] = "bing-only"
 1803. Locale["yua"]["name"] = "Yucatec Maya"
 1804. Locale["yua"]["endonym"] = "Màaya T'àan"
 1805. Locale["yua"]["family"] = "Mayan"
 1806. Locale["yua"]["iso"] = "yua"
 1807. Locale["yua"]["glotto"] = "yuca1254"
 1808. Locale["yua"]["script"] = "Latn"
 1809. Locale["tlh"]["support"] = "bing-only"
 1810. Locale["tlh"]["name"] = "Klingon"
 1811. Locale["tlh"]["endonym"] = "tlhIngan Hol"
 1812. Locale["tlh"]["family"] = "Artificial Language"
 1813. Locale["tlh"]["iso"] = "tlh"
 1814. Locale["tlh"]["script"] = "Latn"
 1815. Locale["tlh-Qaak"]["support"] = "bing-only"
 1816. Locale["tlh-Qaak"]["name"] = "Klingon (pIqaD)"
 1817. Locale["tlh-Qaak"]["endonym"] = " "
 1818. Locale["tlh-Qaak"]["family"] = "Artificial Language"
 1819. Locale["tlh-Qaak"]["iso"] = "tlh"
 1820. Locale["tlh-Qaak"]["script"] = "Piqd"
 1821. Locale["as"]["support"] = "unstable"
 1822. Locale["as"]["name"] = "Assamese"
 1823. Locale["as"]["endonym"] = "অসমীয়া"
 1824. Locale["as"]["family"] = "Indo-European"
 1825. Locale["as"]["iso"] = "asm"
 1826. Locale["as"]["glotto"] = "assa1263"
 1827. Locale["as"]["script"] = "Beng"
 1828. Locale["ba"]["support"] = "unstable"
 1829. Locale["ba"]["name"] = "Bashkir"
 1830. Locale["ba"]["endonym"] = "башҡорт теле"
 1831. Locale["ba"]["family"] = "Turkic"
 1832. Locale["ba"]["iso"] = "bak"
 1833. Locale["ba"]["glotto"] = "bash1264"
 1834. Locale["ba"]["script"] = "Cyrl"
 1835. Locale["br"]["support"] = "unstable"
 1836. Locale["br"]["name"] = "Breton"
 1837. Locale["br"]["endonym"] = "Brezhoneg"
 1838. Locale["br"]["family"] = "Indo-European"
 1839. Locale["br"]["iso"] = "bre"
 1840. Locale["br"]["glotto"] = "bret1244"
 1841. Locale["br"]["script"] = "Latn"
 1842. Locale["dz"]["support"] = "unstable"
 1843. Locale["dz"]["name"] = "Dzongkha"
 1844. Locale["dz"]["endonym"] = "རྫོང་ཁ"
 1845. Locale["dz"]["family"] = "Sino-Tibetan"
 1846. Locale["dz"]["iso"] = "dzo"
 1847. Locale["dz"]["glotto"] = "nucl1307"
 1848. Locale["dz"]["script"] = "Tibt"
 1849. Locale["fo"]["support"] = "unstable"
 1850. Locale["fo"]["name"] = "Faroese"
 1851. Locale["fo"]["endonym"] = "Føroyskt"
 1852. Locale["fo"]["family"] = "Indo-European"
 1853. Locale["fo"]["iso"] = "fao"
 1854. Locale["fo"]["glotto"] = "faro1244"
 1855. Locale["fo"]["script"] = "Latn"
 1856. Locale["gn"]["support"] = "unstable"
 1857. Locale["gn"]["name"] = "Guarani"
 1858. Locale["gn"]["endonym"] = "Avañe'ẽ"
 1859. Locale["gn"]["family"] = "Tupian"
 1860. Locale["gn"]["iso"] = "grn"
 1861. Locale["gn"]["glotto"] = "para1311"
 1862. Locale["gn"]["script"] = "Latn"
 1863. Locale["ie"]["support"] = "unstable"
 1864. Locale["ie"]["name"] = "Interlingue"
 1865. Locale["ie"]["endonym"] = "Interlingue"
 1866. Locale["ie"]["family"] = "Artificial Language"
 1867. Locale["ie"]["iso"] = "ile"
 1868. Locale["ie"]["glotto"] = "occi1241"
 1869. Locale["ie"]["script"] = "Latn"
 1870. Locale["rw"]["support"] = "unstable"
 1871. Locale["rw"]["name"] = "Kinyarwanda"
 1872. Locale["rw"]["endonym"] = "Ikinyarwanda"
 1873. Locale["rw"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1874. Locale["rw"]["iso"] = "kin"
 1875. Locale["rw"]["glotto"] = "kiny1244"
 1876. Locale["rw"]["script"] = "Latn"
 1877. Locale["oc"]["support"] = "unstable"
 1878. Locale["oc"]["name"] = "Occitan"
 1879. Locale["oc"]["endonym"] = "Occitan"
 1880. Locale["oc"]["family"] = "Indo-European"
 1881. Locale["oc"]["iso"] = "oci"
 1882. Locale["oc"]["glotto"] = "occi1239"
 1883. Locale["oc"]["script"] = "Latn"
 1884. Locale["om"]["support"] = "unstable"
 1885. Locale["om"]["name"] = "Oromo"
 1886. Locale["om"]["endonym"] = "Afaan Oromoo"
 1887. Locale["om"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 1888. Locale["om"]["iso"] = "orm"
 1889. Locale["om"]["glotto"] = "nucl1736"
 1890. Locale["om"]["script"] = "Latn"
 1891. Locale["or"]["support"] = "unstable"
 1892. Locale["or"]["name"] = "Oriya"
 1893. Locale["or"]["endonym"] = "ଓଡ଼ିଆ"
 1894. Locale["or"]["family"] = "Indo-European"
 1895. Locale["or"]["iso"] = "ori"
 1896. Locale["or"]["glotto"] = "macr1269"
 1897. Locale["or"]["script"] = "Orya"
 1898. Locale["rm"]["support"] = "unstable"
 1899. Locale["rm"]["name"] = "Romansh"
 1900. Locale["rm"]["endonym"] = "Rumantsch"
 1901. Locale["rm"]["family"] = "Indo-European"
 1902. Locale["rm"]["iso"] = "roh"
 1903. Locale["rm"]["glotto"] = "roma1326"
 1904. Locale["rm"]["script"] = "Latn"
 1905. Locale["ti"]["support"] = "unstable"
 1906. Locale["ti"]["name"] = "Tigrinya"
 1907. Locale["ti"]["endonym"] = "ትግርኛ"
 1908. Locale["ti"]["family"] = "Afro-Asiatic"
 1909. Locale["ti"]["iso"] = "tir"
 1910. Locale["ti"]["glotto"] = "tigr1271"
 1911. Locale["ti"]["script"] = "Ethi"
 1912. Locale["bo"]["support"] = "unstable"
 1913. Locale["bo"]["name"] = "Tibetan"
 1914. Locale["bo"]["endonym"] = "བོད་ཡིག"
 1915. Locale["bo"]["family"] = "Sino-Tibetan"
 1916. Locale["bo"]["iso"] = "bod"
 1917. Locale["bo"]["glotto"] = "tibe1272"
 1918. Locale["bo"]["script"] = "Tibt"
 1919. Locale["tk"]["support"] = "unstable"
 1920. Locale["tk"]["name"] = "Turkmen"
 1921. Locale["tk"]["endonym"] = "Türkmen"
 1922. Locale["tk"]["family"] = "Turkic"
 1923. Locale["tk"]["iso"] = "tuk"
 1924. Locale["tk"]["glotto"] = "turk1304"
 1925. Locale["tk"]["script"] = "Latn"
 1926. Locale["tt"]["support"] = "yandex-only"
 1927. Locale["tt"]["name"] = "Tatar"
 1928. Locale["tt"]["endonym"] = "татарча"
 1929. Locale["tt"]["family"] = "Turkic"
 1930. Locale["tt"]["iso"] = "tat"
 1931. Locale["tt"]["glotto"] = "tata1255"
 1932. Locale["tt"]["script"] = "Cyrl"
 1933. Locale["udm"]["support"] = "yandex-only"
 1934. Locale["udm"]["name"] = "Udmurt"
 1935. Locale["udm"]["endonym"] = "удмурт"
 1936. Locale["udm"]["family"] = "Uralic"
 1937. Locale["udm"]["iso"] = "udm"
 1938. Locale["udm"]["glotto"] = "udmu1245"
 1939. Locale["udm"]["script"] = "Cyrl"
 1940. Locale["ug"]["support"] = "unstable"
 1941. Locale["ug"]["name"] = "Uyghur"
 1942. Locale["ug"]["endonym"] = "ئۇيغۇر تىلى"
 1943. Locale["ug"]["family"] = "Turkic"
 1944. Locale["ug"]["iso"] = "uig"
 1945. Locale["ug"]["glotto"] = "uigh1240"
 1946. Locale["ug"]["script"] = "Arab"
 1947. Locale["ug"]["rtl"] = "true"
 1948. Locale["vo"]["support"] = "unstable"
 1949. Locale["vo"]["name"] = "Volapük"
 1950. Locale["vo"]["endonym"] = "Volapük"
 1951. Locale["vo"]["family"] = "Artificial Language"
 1952. Locale["vo"]["iso"] = "vol"
 1953. Locale["vo"]["script"] = "Latn"
 1954. Locale["wo"]["support"] = "unstable"
 1955. Locale["wo"]["name"] = "Wolof"
 1956. Locale["wo"]["endonym"] = "Wollof"
 1957. Locale["wo"]["family"] = "Atlantic-Congo"
 1958. Locale["wo"]["iso"] = "wol"
 1959. Locale["wo"]["glotto"] = "wolo1247"
 1960. Locale["wo"]["script"] = "Latn"
 1961. Locale["chr"]["support"] = "unstable"
 1962. Locale["chr"]["name"] = "Cherokee"
 1963. Locale["chr"]["endonym"] = "ᏣᎳᎩ"
 1964. Locale["chr"]["family"] = "Iroquoian"
 1965. Locale["chr"]["iso"] = "chr"
 1966. Locale["chr"]["glotto"] = "cher1273"
 1967. Locale["chr"]["script"] = "Cher"
 1968. for (i in Locale) {
 1969. Locale[i]["display"] = show(Locale[i]["endonym"], i)
 1970. LocaleAlias[Locale[i]["iso"]] = i
 1971. LocaleAlias[tolower(Locale[i]["name"])] = i
 1972. LocaleAlias[tolower(Locale[i]["endonym"])] = i
 1973. }
 1974. LocaleAlias["in"] = "id"
 1975. LocaleAlias["iw"] = "he"
 1976. LocaleAlias["ji"] = "yi"
 1977. LocaleAlias["jw"] = "jv"
 1978. LocaleAlias["mo"] = "ro"
 1979. LocaleAlias["nb"] = "no"
 1980. LocaleAlias["nn"] = "no"
 1981. LocaleAlias["sh"] = "sr-Cyrl"
 1982. LocaleAlias["sr"] = "sr-Cyrl"
 1983. LocaleAlias["srp"] = "sr-Cyrl"
 1984. LocaleAlias["serbian"] = "sr-Cyrl"
 1985. LocaleAlias["zh"] = "zh-CN"
 1986. LocaleAlias["zh-CHS"] = "zh-CN"
 1987. LocaleAlias["zh-CHT"] = "zh-TW"
 1988. LocaleAlias["zho"] = "zh-CN"
 1989. LocaleAlias["chinese"] = "zh-CN"
 1990. LocaleAlias["tlh-Latn"] = "tlh"
 1991. LocaleAlias["tlh-Piqd"] = "tlh-Qaak"
 1992. }
 1993. function getCode(code, group) {
 1994. if (code == "auto" || code in Locale)
 1995. return code
 1996. else if (code in LocaleAlias)
 1997. return LocaleAlias[code]
 1998. else if (tolower(code) in LocaleAlias)
 1999. return LocaleAlias[tolower(code)]
 2000. match(code, /^([[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?)-(.*)$/, group)
 2001. if (group[1])
 2002. return group[1]
 2003. return
 2004. }
 2005. function getName(code) {
 2006. return Locale[getCode(code)]["name"]
 2007. }
 2008. function getEndonym(code) {
 2009. return Locale[getCode(code)]["endonym"]
 2010. }
 2011. function getDisplay(code) {
 2012. return Locale[getCode(code)]["display"]
 2013. }
 2014. function showTranslationsOf(code, text, fmt) {
 2015. fmt = Locale[getCode(code)]["translations-of"]
 2016. if (!fmt) fmt = Locale["en"]["translations-of"]
 2017. return sprintf(fmt, text)
 2018. }
 2019. function showDefinitionsOf(code, text, fmt) {
 2020. fmt = Locale[getCode(code)]["definitions-of"]
 2021. if (!fmt) fmt = Locale["en"]["definitions-of"]
 2022. return sprintf(fmt, text)
 2023. }
 2024. function showSynonyms(code, tmp) {
 2025. tmp = Locale[getCode(code)]["synonyms"]
 2026. if (!tmp) tmp = Locale["en"]["synonyms"]
 2027. return tmp
 2028. }
 2029. function showExamples(code, tmp) {
 2030. tmp = Locale[getCode(code)]["examples"]
 2031. if (!tmp) tmp = Locale["en"]["examples"]
 2032. return tmp
 2033. }
 2034. function showSeeAlso(code, tmp) {
 2035. tmp = Locale[getCode(code)]["see-also"]
 2036. if (!tmp) tmp = Locale["en"]["see-also"]
 2037. return tmp
 2038. }
 2039. function getFamily(code) {
 2040. return Locale[getCode(code)]["family"]
 2041. }
 2042. function getISO(code) {
 2043. return Locale[getCode(code)]["iso"]
 2044. }
 2045. function getGlotto(code) {
 2046. return Locale[getCode(code)]["glotto"]
 2047. }
 2048. function getScript(code) {
 2049. return Locale[getCode(code)]["script"]
 2050. }
 2051. function isRTL(code) {
 2052. return Locale[getCode(code)]["rtl"] ? 1 : 0
 2053. }
 2054. function hasDictionary(code) {
 2055. return Locale[getCode(code)]["dictionary"] ? 1 : 0
 2056. }
 2057. function compName(i1, v1, i2, v2) {
 2058. if (getName(i1) < getName(i2))
 2059. return -1
 2060. else
 2061. return (getName(i1) != getName(i2))
 2062. }
 2063. function scriptName(code) {
 2064. switch (code) {
 2065. case "Arab": return "Arabic"
 2066. case "Armn": return "Armenian"
 2067. case "Beng": return "Bengali"
 2068. case "Cher": return "Cherokee"
 2069. case "Cyrl": return "Cyrillic"
 2070. case "Deva": return "Devanagari"
 2071. case "Ethi": return "Ethiopic (Geʻez)"
 2072. case "Geor": return "Georgian (Mkhedruli)"
 2073. case "Grek": return "Greek"
 2074. case "Gujr": return "Gujarati"
 2075. case "Guru": return "Gurmukhi"
 2076. case "Hani": return "Han"
 2077. case "Hans": return "Han (Simplified)"
 2078. case "Hant": return "Han (Traditional)"
 2079. case "Hebr": return "Hebrew"
 2080. case "Jpan": return "Japanese (Han + Hiragana + Katakana)"
 2081. case "Khmr": return "Khmer"
 2082. case "Knda": return "Kannada"
 2083. case "Kore": return "Korean (Hangul + Han)"
 2084. case "Laoo": return "Lao"
 2085. case "Latn": return "Latin"
 2086. case "Mlym": return "Malayalam"
 2087. case "Mymr": return "Myanmar"
 2088. case "Orya": return "Oriya"
 2089. case "Piqd": return "Klingon (pIqaD)"
 2090. case "Sinh": return "Sinhala"
 2091. case "Taml": return "Tamil"
 2092. case "Telu": return "Telugu"
 2093. case "Thai": return "Thai"
 2094. case "Tibt": return "Tibetan"
 2095. default: return "Unknown"
 2096. }
 2097. }
 2098. function getDetails(code, group, iso, language, script) {
 2099. if (code == "auto" || !getCode(code)) {
 2100. e("[ERROR] Language not found: " code "\n"\
 2101. " Run '-reference / -R' to see a list of available languages.")
 2102. exit 1
 2103. }
 2104. script = scriptName(getScript(code))
 2105. if (isRTL(code)) script = script " (R-to-L)"
 2106. split(getISO(code), group, "-")
 2107. iso = group[1]
 2108. split(getName(code), group, " ")
 2109. language = length(group) == 1 ? group[1] "_language" :
 2110. group[2] ~ /^\(.*\)$/ ? group[1] "_language" : join(group, "_")
 2111. return ansi("bold", sprintf("%s\n", getDisplay(code)))\
 2112. sprintf("%-22s%s\n", "Name", ansi("bold", getName(code)))\
 2113. sprintf("%-22s%s\n", "Family", ansi("bold", getFamily(code)))\
 2114. sprintf("%-22s%s\n", "Writing system", ansi("bold", script))\
 2115. sprintf("%-22s%s\n", "Code", ansi("bold", getCode(code)))\
 2116. sprintf("%-22s%s\n", "ISO 639-3", ansi("bold", iso))\
 2117. sprintf("%-22s%s\n", "SIL", ansi("bold", "http://www-01.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=" iso))\
 2118. sprintf("%-22s%s\n", "Glottolog", getGlotto(code) ?
 2119. ansi("bold", "http://glottolog.org/resource/languoid/id/" getGlotto(code)) : "")\
 2120. sprintf("%-22s%s", "Wikipedia", ansi("bold", "http://en.wikipedia.org/wiki/" language))
 2121. }
 2122. function showPhonetics(phonetics, code) {
 2123. if (code && getCode(code) == "en")
 2124. return "/" phonetics "/"
 2125. else
 2126. return "(" phonetics ")"
 2127. }
 2128. function show(text, code, temp) {
 2129. if (!code || isRTL(code)) {
 2130. if (Cache[text][0])
 2131. return Cache[text][0]
 2132. else {
 2133. if ((FriBidi || (code && isRTL(code))) && BiDiNoPad)
 2134. ("echo " parameterize(text) PIPE BiDiNoPad) | getline temp
 2135. else
 2136. temp = text
 2137. return Cache[text][0] = temp
 2138. }
 2139. } else
 2140. return text
 2141. }
 2142. function s(text, code, width, temp) {
 2143. if (!code || isRTL(code)) {
 2144. if (!width) width = Option["width"]
 2145. if (Cache[text][width])
 2146. return Cache[text][width]
 2147. else {
 2148. if ((FriBidi || (code && isRTL(code))) && BiDi)
 2149. ("echo " parameterize(text) PIPE sprintf(BiDi, width)) | getline temp
 2150. else
 2151. temp = text
 2152. return Cache[text][width] = temp
 2153. }
 2154. } else
 2155. return text
 2156. }
 2157. function ins(level, text, code, width, i, temp) {
 2158. if (code && isRTL(code)) {
 2159. if (!width) width = Option["width"]
 2160. return s(text, code, width - Option["indent"] * level)
 2161. } else
 2162. return replicate(" ", Option["indent"] * level) text
 2163. }
 2164. function parseLang(lang, code, group) {
 2165. match(lang, /^([a-z][a-z][a-z]?)(_|$)/, group)
 2166. code = getCode(group[1])
 2167. if (lang ~ /^zh_(CN|SG)/) code = "zh-CN"
 2168. else if (lang ~ /^zh_(TW|HK)/) code = "zh-TW"
 2169. if (!code) code = "en"
 2170. return code
 2171. }
 2172. function initUserLang( lang, utf) {
 2173. if (lang = ENVIRON["LANGUAGE"]) {
 2174. if (!UserLocale) UserLocale = lang
 2175. utf = utf || tolower(lang) ~ /utf-?8$/
 2176. }
 2177. if (lang = ENVIRON["LC_ALL"]) {
 2178. if (!UserLocale) UserLocale = lang
 2179. utf = utf || tolower(lang) ~ /utf-?8$/
 2180. }
 2181. if (lang = ENVIRON["LANG"]) {
 2182. if (!UserLocale) UserLocale = lang
 2183. utf = utf || tolower(lang) ~ /utf-?8$/
 2184. }
 2185. if (!UserLocale) {
 2186. UserLocale = "en_US.UTF-8"
 2187. utf = 1
 2188. }
 2189. if (!utf)
 2190. w("[WARNING] Your locale codeset (" UserLocale ") is not UTF-8.")
 2191. UserLang = parseLang(UserLocale)
 2192. }
 2193. function getVersion( build, gitHead, platform) {
 2194. initAudioPlayer()
 2195. initPager()
 2196. platform = detectProgram("uname", "-s", 1)
 2197. if (ENVIRON["TRANS_BUILD"])
 2198. build = "-" ENVIRON["TRANS_BUILD"]
 2199. else {
 2200. gitHead = getGitHead()
 2201. build = gitHead ? "-git:" gitHead : ""
 2202. }
 2203. return ansi("bold", sprintf("%-22s%s%s\n\n", Name, Version, build))\
 2204. sprintf("%-22s%s\n", "platform", platform)\
 2205. sprintf("%-22s%s\n", "gawk (GNU Awk)", PROCINFO["version"])\
 2206. sprintf("%s\n", FriBidi ? FriBidi :
 2207. "fribidi (GNU FriBidi) [NOT INSTALLED]")\
 2208. sprintf("%-22s%s\n", "audio player", AudioPlayer ? AudioPlayer :
 2209. "[NOT INSTALLED]")\
 2210. sprintf("%-22s%s\n", "terminal pager", Pager ? Pager :
 2211. "[NOT INSTALLED]")\
 2212. sprintf("%-22s%s\n", "terminal type", ENVIRON["TERM"])\
 2213. sprintf("%-22s%s (%s)\n", "user locale", UserLocale, getName(UserLang))\
 2214. sprintf("%-22s%s\n", "home language", Option["hl"])\
 2215. sprintf("%-22s%s\n", "source language", Option["sl"])\
 2216. sprintf("%-22s%s\n", "target language", join(Option["tl"], "+"))\
 2217. sprintf("%-22s%s\n", "translation engine", Option["engine"])\
 2218. sprintf("%-22s%s\n", "proxy", Option["proxy"] ? Option["proxy"] :
 2219. "[NONE]")\
 2220. sprintf("%-22s%s\n", "user-agent", Option["user-agent"] ? Option["user-agent"] :
 2221. "[NONE]")\
 2222. sprintf("%-22s%s\n", "theme", Option["theme"])\
 2223. sprintf("%-22s%s\n", "init file", InitScript ? InitScript : "[NONE]")\
 2224. sprintf("\n%-22s%s", "Report bugs to:", "https://github.com/soimort/translate-shell/issues")
 2225. }
 2226. function getHelp() {
 2227. return "Usage: " ansi("bold", Command)\
 2228. " [" ansi("underline", "OPTIONS") "]"\
 2229. " [" ansi("underline", "SOURCE") "]"\
 2230. ":[" ansi("underline", "TARGETS") "]"\
 2231. " [" ansi("underline", "TEXT") "]..." RS\
 2232. RS "Information options:" RS\
 2233. ins(1, ansi("bold", "-V") ", " ansi("bold", "-version")) RS\
 2234. ins(2, "Print version and exit.") RS\
 2235. ins(1, ansi("bold", "-H") ", " ansi("bold", "-help")) RS\
 2236. ins(2, "Print help message and exit.") RS\
 2237. ins(1, ansi("bold", "-M") ", " ansi("bold", "-man")) RS\
 2238. ins(2, "Show man page and exit.") RS\
 2239. ins(1, ansi("bold", "-T") ", " ansi("bold", "-reference")) RS\
 2240. ins(2, "Print reference table of languages and exit.") RS\
 2241. ins(1, ansi("bold", "-R") ", " ansi("bold", "-reference-english")) RS\
 2242. ins(2, "Print reference table of languages (in English names) and exit.") RS\
 2243. ins(1, ansi("bold", "-L ") ansi("underline", "CODES")\
 2244. ", " ansi("bold", "-list ") ansi("underline", "CODES")) RS\
 2245. ins(2, "Print details of languages and exit.") RS\
 2246. ins(1, ansi("bold", "-S") ", " ansi("bold", "-list-engines")) RS\
 2247. ins(2, "List available translation engines and exit.") RS\
 2248. ins(1, ansi("bold", "-U") ", " ansi("bold", "-upgrade")) RS\
 2249. ins(2, "Check for upgrade of this program.") RS\
 2250. RS "Translator options:" RS\
 2251. ins(1, ansi("bold", "-e ") ansi("underline", "ENGINE")\
 2252. ", " ansi("bold", "-engine ") ansi("underline", "ENGINE")) RS\
 2253. ins(2, "Specify the translation engine to use.") RS\
 2254. RS "Display options:" RS\
 2255. ins(1, ansi("bold", "-verbose")) RS\
 2256. ins(2, "Verbose mode. (default)") RS\
 2257. ins(1, ansi("bold", "-b") ", " ansi("bold", "-brief")) RS\
 2258. ins(2, "Brief mode.") RS\
 2259. ins(1, ansi("bold", "-d") ", " ansi("bold", "-dictionary")) RS\
 2260. ins(2, "Dictionary mode.") RS\
 2261. ins(1, ansi("bold", "-identify")) RS\
 2262. ins(2, "Language identification.") RS\
 2263. ins(1, ansi("bold", "-show-original ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2264. ins(2, "Show original text or not.") RS\
 2265. ins(1, ansi("bold", "-show-original-phonetics ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2266. ins(2, "Show phonetic notation of original text or not.") RS\
 2267. ins(1, ansi("bold", "-show-translation ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2268. ins(2, "Show translation or not.") RS\
 2269. ins(1, ansi("bold", "-show-translation-phonetics ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2270. ins(2, "Show phonetic notation of translation or not.") RS\
 2271. ins(1, ansi("bold", "-show-prompt-message ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2272. ins(2, "Show prompt message or not.") RS\
 2273. ins(1, ansi("bold", "-show-languages ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2274. ins(2, "Show source and target languages or not.") RS\
 2275. ins(1, ansi("bold", "-show-original-dictionary ") ansi("underline", "y/N")) RS\
 2276. ins(2, "Show dictionary entry of original text or not.") RS\
 2277. ins(1, ansi("bold", "-show-dictionary ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2278. ins(2, "Show dictionary entry of translation or not.") RS\
 2279. ins(1, ansi("bold", "-show-alternatives ") ansi("underline", "Y/n")) RS\
 2280. ins(2, "Show alternative translations or not.") RS\
 2281. ins(1, ansi("bold", "-w ") ansi("underline", "NUM")\
 2282. ", " ansi("bold", "-width ") ansi("underline", "NUM")) RS\
 2283. ins(2, "Specify the screen width for padding.") RS\
 2284. ins(1, ansi("bold", "-indent ") ansi("underline", "NUM")) RS\
 2285. ins(2, "Specify the size of indent (number of spaces).") RS\
 2286. ins(1, ansi("bold", "-theme ") ansi("underline", "FILENAME")) RS\
 2287. ins(2, "Specify the theme to use.") RS\
 2288. ins(1, ansi("bold", "-no-theme")) RS\
 2289. ins(2, "Do not use any other theme than default.") RS\
 2290. ins(1, ansi("bold", "-no-ansi")) RS\
 2291. ins(2, "Do not use ANSI escape codes.") RS\
 2292. ins(1, ansi("bold", "-no-autocorrect")) RS\
 2293. ins(2, "Do not autocorrect. (if defaulted by the translation engine)") RS\
 2294. ins(1, ansi("bold", "-no-bidi")) RS\
 2295. ins(2, "Do not convert bidirectional texts.") RS\
 2296. ins(1, ansi("bold", "-no-warn")) RS\
 2297. ins(2, "Do not write warning messages to stderr.") RS\
 2298. ins(1, ansi("bold", "-dump")) RS\
 2299. ins(2, "Print raw API response instead.") RS\
 2300. RS "Audio options:" RS\
 2301. ins(1, ansi("bold", "-p, -play")) RS\
 2302. ins(2, "Listen to the translation.") RS\
 2303. ins(1, ansi("bold", "-speak")) RS\
 2304. ins(2, "Listen to the original text.") RS\
 2305. ins(1, ansi("bold", "-n ") ansi("underline", "VOICE")\
 2306. ", " ansi("bold", "-narrator ") ansi("underline", "VOICE")) RS\
 2307. ins(2, "Specify the narrator, and listen to the translation.") RS\
 2308. ins(1, ansi("bold", "-player ") ansi("underline", "PROGRAM")) RS\
 2309. ins(2, "Specify the audio player to use, and listen to the translation.") RS\
 2310. ins(1, ansi("bold", "-no-play")) RS\
 2311. ins(2, "Do not listen to the translation.") RS\
 2312. ins(1, ansi("bold", "-no-translate")) RS\
 2313. ins(2, "Do not translate anything when using -speak.") RS\
 2314. ins(1, ansi("bold", "-download-audio")) RS\
 2315. ins(2, "Download the audio to the current directory.") RS\
 2316. ins(1, ansi("bold", "-download-audio-as ") ansi("underline", "FILENAME")) RS\
 2317. ins(2, "Download the audio to the specified file.") RS\
 2318. RS "Terminal paging and browsing options:" RS\
 2319. ins(1, ansi("bold", "-v") ", " ansi("bold", "-view")) RS\
 2320. ins(2, "View the translation in a terminal pager.") RS\
 2321. ins(1, ansi("bold", "-pager ") ansi("underline", "PROGRAM")) RS\
 2322. ins(2, "Specify the terminal pager to use, and view the translation.") RS\
 2323. ins(1, ansi("bold", "-no-view")) RS\
 2324. ins(2, "Do not view the translation in a terminal pager.") RS\
 2325. ins(1, ansi("bold", "-browser ") ansi("underline", "PROGRAM")) RS\
 2326. ins(2, "Specify the web browser to use.") RS\
 2327. RS "Networking options:" RS\
 2328. ins(1, ansi("bold", "-x ") ansi("underline", "HOST:PORT")\
 2329. ", " ansi("bold", "-proxy ") ansi("underline", "HOST:PORT")) RS\
 2330. ins(2, "Use HTTP proxy on given port.") RS\
 2331. ins(1, ansi("bold", "-u ") ansi("underline", "STRING")\
 2332. ", " ansi("bold", "-user-agent ") ansi("underline", "STRING")) RS\
 2333. ins(2, "Specify the User-Agent to identify as.") RS\
 2334. RS "Interactive shell options:" RS\
 2335. ins(1, ansi("bold", "-I") ", " ansi("bold", "-interactive") ", " ansi("bold", "-shell")) RS\
 2336. ins(2, "Start an interactive shell.") RS\
 2337. ins(1, ansi("bold", "-E") ", " ansi("bold", "-emacs")) RS\
 2338. ins(2, "Start the GNU Emacs front-end for an interactive shell.") RS\
 2339. ins(1, ansi("bold", "-no-rlwrap")) RS\
 2340. ins(2, "Do not invoke rlwrap when starting an interactive shell.") RS\
 2341. RS "I/O options:" RS\
 2342. ins(1, ansi("bold", "-i ") ansi("underline", "FILENAME")\
 2343. ", " ansi("bold", "-input ") ansi("underline", "FILENAME")) RS\
 2344. ins(2, "Specify the input file.") RS\
 2345. ins(1, ansi("bold", "-o ") ansi("underline", "FILENAME")\
 2346. ", " ansi("bold", "-output ") ansi("underline", "FILENAME")) RS\
 2347. ins(2, "Specify the output file.") RS\
 2348. RS "Language preference options:" RS\
 2349. ins(1, ansi("bold", "-l ") ansi("underline", "CODE")\
 2350. ", " ansi("bold", "-hl ") ansi("underline", "CODE")\
 2351. ", " ansi("bold", "-lang ") ansi("underline", "CODE")) RS\
 2352. ins(2, "Specify your home language.") RS\
 2353. ins(1, ansi("bold", "-s ") ansi("underline", "CODE")\
 2354. ", " ansi("bold", "-sl ") ansi("underline", "CODE")\
 2355. ", " ansi("bold", "-source ") ansi("underline", "CODE")\
 2356. ", " ansi("bold", "-from ") ansi("underline", "CODE")) RS\
 2357. ins(2, "Specify the source language.") RS\
 2358. ins(1, ansi("bold", "-t ") ansi("underline", "CODES")\
 2359. ", " ansi("bold", "-tl ") ansi("underline", "CODE")\
 2360. ", " ansi("bold", "-target ") ansi("underline", "CODES")\
 2361. ", " ansi("bold", "-to ") ansi("underline", "CODES")) RS\
 2362. ins(2, "Specify the target language(s), joined by '+'.") RS\
 2363. RS "Other options:" RS\
 2364. ins(1, ansi("bold", "-no-init")) RS\
 2365. ins(2, "Do not load any initialization script.") RS\
 2366. RS "See the man page " Command "(1) for more information."
 2367. }
 2368. function showMan( temp) {
 2369. if (ENVIRON["TRANS_MANPAGE"]) {
 2370. initPager()
 2371. Groff = detectProgram("groff", "--version")
 2372. if (Pager && Groff) {
 2373. temp = "echo -E \"${TRANS_MANPAGE}\""
 2374. temp = temp PIPE\
 2375. Groff " -Wall -mtty-char -mandoc -Tutf8 "\
 2376. "-rLL=" Option["width"] "n -rLT=" Option["width"] "n"
 2377. switch (Pager) {
 2378. case "less":
 2379. temp = temp PIPE\
 2380. Pager " -s -P\"\\ \\Manual page " Command "(1) line %lt (press h for help or q to quit)\""
 2381. break
 2382. case "most":
 2383. temp = temp PIPE Pager " -Cs"
 2384. break
 2385. default:
 2386. temp = temp PIPE Pager
 2387. }
 2388. system(temp)
 2389. return
 2390. }
 2391. }
 2392. if (fileExists("man/" Command ".1"))
 2393. system("man man/" Command ".1" SUPERR)
 2394. else if (system("man " Command SUPERR))
 2395. print getHelp()
 2396. }
 2397. function getReference(displayName,
 2398. code, col, cols, i, j, name, num, r, rows, saveSortedIn,
 2399. t1, t2) {
 2400. num = 0
 2401. for (code in Locale)
 2402. if (Locale[code]["support"] != "unstable")
 2403. num++
 2404. rows = int(num / 3) + (num % 3 ? 1 : 0)
 2405. cols[0][0] = cols[1][0] = cols[2][0] = NULLSTR
 2406. i = 0
 2407. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 2408. PROCINFO["sorted_in"] = displayName == "endonym" ? "@ind_num_asc" :
 2409. "compName"
 2410. for (code in Locale) {
 2411. if (Locale[code]["support"] != "unstable") {
 2412. col = int(i / rows)
 2413. append(cols[col], code)
 2414. i++
 2415. }
 2416. }
 2417. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 2418. if (displayName == "endonym") {
 2419. r = "┌" replicate("─", 23) "┬" replicate("─", 23) "┬" replicate("─", 23) "┐" RS
 2420. for (i = 0; i < rows; i++) {
 2421. r = r "│"
 2422. for (j = 0; j < 3; j++) {
 2423. if (cols[j][i]) {
 2424. t1 = getDisplay(cols[j][i])
 2425. switch (cols[j][i]) {
 2426. case "he":
 2427. t1 = sprintf(" %-18s", t1)
 2428. break
 2429. case "ur":
 2430. t1 = sprintf(" %-17s", t1)
 2431. break
 2432. case "hi": case "gu": case "km": case "kn":
 2433. case "my": case "ne": case "pa": case "si":
 2434. case "ta": case "te": case "yi":
 2435. t1 = sprintf(" %-16s", t1)
 2436. break
 2437. case "yue":
 2438. t1 = sprintf(" %-13s", t1)
 2439. break
 2440. case "ja": case "ko":
 2441. t1 = sprintf(" %-12s", t1)
 2442. break
 2443. case "zh-CN": case "zh-TW":
 2444. t1 = sprintf(" %-11s", t1)
 2445. break
 2446. default:
 2447. if (length(t1) <= 15)
 2448. t1 = sprintf(" %-15s", t1)
 2449. }
 2450. switch (length(cols[j][i])) {
 2451. case 1: case 2: case 3: case 4:
 2452. t2 = sprintf("- %s │", ansi("bold", sprintf("%4s", cols[j][i])))
 2453. break
 2454. case 5:
 2455. t2 = sprintf("- %s│", ansi("bold", cols[j][i]))
 2456. break
 2457. case 6:
 2458. t2 = sprintf("-%s│", ansi("bold", cols[j][i]))
 2459. break
 2460. case 7:
 2461. t2 = sprintf("-%s", ansi("bold", cols[j][i]))
 2462. break
 2463. default:
 2464. t2 = ansi("bold", cols[j][i])
 2465. }
 2466. r = r t1 t2
 2467. } else
 2468. r = r sprintf("%23s│", NULLSTR)
 2469. }
 2470. r = r RS
 2471. }
 2472. r = r "└" replicate("─", 23) "┴" replicate("─", 23) "┴" replicate("─", 23) "┘"
 2473. } else {
 2474. r = "┌" replicate("─", 23) "┬" replicate("─", 23) "┬" replicate("─", 23) "┐" RS
 2475. for (i = 0; i < rows; i++) {
 2476. r = r "│"
 2477. for (j = 0; j < 3; j++) {
 2478. if (cols[j][i]) {
 2479. t1 = getName(cols[j][i])
 2480. if (length(t1) > 15)
 2481. t1 = substr(t1, 1, 12) "..."
 2482. t1 = sprintf(" %-15s", t1)
 2483. switch (length(cols[j][i])) {
 2484. case 1: case 2: case 3: case 4:
 2485. t2 = sprintf("- %s │", ansi("bold", sprintf("%4s", cols[j][i])))
 2486. break
 2487. case 5:
 2488. t2 = sprintf("- %s│", ansi("bold", cols[j][i]))
 2489. break
 2490. case 6:
 2491. t2 = sprintf("-%s│", ansi("bold", cols[j][i]))
 2492. break
 2493. case 7:
 2494. t2 = sprintf("-%s", ansi("bold", cols[j][i]))
 2495. break
 2496. default:
 2497. t2 = ansi("bold", cols[j][i])
 2498. }
 2499. r = r t1 t2
 2500. } else
 2501. r = r sprintf("%23s│", NULLSTR)
 2502. }
 2503. r = r RS
 2504. }
 2505. r = r "└" replicate("─", 23) "┴" replicate("─", 23) "┴" replicate("─", 23) "┘"
 2506. }
 2507. return r
 2508. }
 2509. function getList(codes, code, i, r, saveSortedIn) {
 2510. r = NULLSTR
 2511. if (!isarray(codes))
 2512. r = getDetails(codes)
 2513. else if (anything(codes)) {
 2514. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 2515. PROCINFO["sorted_in"] = "@ind_num_asc"
 2516. for (i in codes)
 2517. r = (r ? r RS prettify("target-seperator", replicate(Option["chr-target-seperator"], Option["width"])) RS\
 2518. : r) getDetails(codes[i])
 2519. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 2520. } else
 2521. r = getDetails(Option["hl"])
 2522. return r
 2523. }
 2524. function tokenize(returnTokens, string,
 2525. delimiters,
 2526. newlines,
 2527. quotes,
 2528. escapeChars,
 2529. leftBlockComments,
 2530. rightBlockComments,
 2531. lineComments,
 2532. reservedOperators,
 2533. reservedPatterns,
 2534. blockCommenting,
 2535. c,
 2536. currentToken,
 2537. escaping,
 2538. i,
 2539. lineCommenting,
 2540. p,
 2541. quoting,
 2542. r,
 2543. s,
 2544. tempGroup,
 2545. tempPattern,
 2546. tempString) {
 2547. if (!delimiters[0]) {
 2548. delimiters[0] = " "
 2549. delimiters[1] = "\t"
 2550. delimiters[2] = "\v"
 2551. }
 2552. if (!newlines[0]) {
 2553. newlines[0] = "\n"
 2554. newlines[1] = "\r"
 2555. }
 2556. if (!quotes[0]) {
 2557. quotes[0] = "\""
 2558. }
 2559. if (!escapeChars[0]) {
 2560. escapeChars[0] = "\\"
 2561. }
 2562. if (!leftBlockComments[0]) {
 2563. leftBlockComments[0] = "#|"
 2564. leftBlockComments[1] = "/*"
 2565. leftBlockComments[2] = "(*"
 2566. }
 2567. if (!rightBlockComments[0]) {
 2568. rightBlockComments[0] = "|#"
 2569. rightBlockComments[1] = "*/"
 2570. rightBlockComments[2] = "*)"
 2571. }
 2572. if (!lineComments[0]) {
 2573. lineComments[0] = ";"
 2574. lineComments[1] = "//"
 2575. lineComments[2] = "#"
 2576. }
 2577. if (!reservedOperators[0]) {
 2578. reservedOperators[0] = "("
 2579. reservedOperators[1] = ")"
 2580. reservedOperators[2] = "["
 2581. reservedOperators[3] = "]"
 2582. reservedOperators[4] = "{"
 2583. reservedOperators[5] = "}"
 2584. reservedOperators[6] = ","
 2585. }
 2586. if (!reservedPatterns[0]) {
 2587. reservedPatterns[0] = "[+-]?((0|[1-9][0-9]*)|[.][0-9]*|(0|[1-9][0-9]*)[.][0-9]*)([Ee][+-]?[0-9]+)?"
 2588. reservedPatterns[1] = "[+-]?0[0-7]+([.][0-7]*)?"
 2589. reservedPatterns[2] = "[+-]?0[Xx][0-9A-Fa-f]+([.][0-9A-Fa-f]*)?"
 2590. }
 2591. split(string, s, "")
 2592. currentToken = ""
 2593. quoting = escaping = blockCommenting = lineCommenting = 0
 2594. p = 0
 2595. i = 1
 2596. while (i <= length(s)) {
 2597. c = s[i]
 2598. r = substr(string, i)
 2599. if (blockCommenting) {
 2600. if (tempString = startsWithAny(r, rightBlockComments))
 2601. blockCommenting = 0
 2602. i++
 2603. } else if (lineCommenting) {
 2604. if (belongsTo(c, newlines))
 2605. lineCommenting = 0
 2606. i++
 2607. } else if (quoting) {
 2608. currentToken = currentToken c
 2609. if (escaping) {
 2610. escaping = 0
 2611. } else {
 2612. if (belongsTo(c, quotes)) {
 2613. if (currentToken) {
 2614. returnTokens[p++] = currentToken
 2615. currentToken = ""
 2616. }
 2617. quoting = 0
 2618. } else if (belongsTo(c, escapeChars)) {
 2619. escaping = 1
 2620. } else {
 2621. }
 2622. }
 2623. i++
 2624. } else {
 2625. if (belongsTo(c, delimiters) || belongsTo(c, newlines)) {
 2626. if (currentToken) {
 2627. returnTokens[p++] = currentToken
 2628. currentToken = ""
 2629. }
 2630. i++
 2631. } else if (belongsTo(c, quotes)) {
 2632. if (currentToken) {
 2633. returnTokens[p++] = currentToken
 2634. }
 2635. currentToken = c
 2636. quoting = 1
 2637. i++
 2638. } else if (tempString = startsWithAny(r, leftBlockComments)) {
 2639. if (currentToken) {
 2640. returnTokens[p++] = currentToken
 2641. currentToken = ""
 2642. }
 2643. blockCommenting = 1
 2644. i += length(tempString)
 2645. } else if (tempString = startsWithAny(r, lineComments)) {
 2646. if (currentToken) {
 2647. returnTokens[p++] = currentToken
 2648. currentToken = ""
 2649. }
 2650. lineCommenting = 1
 2651. i += length(tempString)
 2652. } else if (tempString = startsWithAny(r, reservedOperators)) {
 2653. if (currentToken) {
 2654. returnTokens[p++] = currentToken
 2655. currentToken = ""
 2656. }
 2657. returnTokens[p++] = tempString
 2658. i += length(tempString)
 2659. } else if (tempPattern = matchesAny(r, reservedPatterns)) {
 2660. if (currentToken) {
 2661. returnTokens[p++] = currentToken
 2662. currentToken = ""
 2663. }
 2664. match(r, "^" tempPattern, tempGroup)
 2665. returnTokens[p++] = tempGroup[0]
 2666. i += length(tempGroup[0])
 2667. } else {
 2668. currentToken = currentToken c
 2669. i++
 2670. }
 2671. }
 2672. }
 2673. if (currentToken)
 2674. returnTokens[p++] = currentToken
 2675. }
 2676. function parseJsonArray(returnAST, tokens,
 2677. leftBrackets,
 2678. rightBrackets,
 2679. separators,
 2680. i, j, key, p, stack, token) {
 2681. if (!leftBrackets[0]) {
 2682. leftBrackets[0] = "("
 2683. leftBrackets[1] = "["
 2684. leftBrackets[2] = "{"
 2685. }
 2686. if (!rightBrackets[0]) {
 2687. rightBrackets[0] = ")"
 2688. rightBrackets[1] = "]"
 2689. rightBrackets[2] = "}"
 2690. }
 2691. if (!separators[0]) {
 2692. separators[0] = ","
 2693. }
 2694. stack[p = 0] = 0
 2695. for (i = 0; i < length(tokens); i++) {
 2696. token = tokens[i]
 2697. if (belongsTo(token, leftBrackets))
 2698. stack[++p] = 0
 2699. else if (belongsTo(token, rightBrackets))
 2700. --p
 2701. else if (belongsTo(token, separators))
 2702. stack[p]++
 2703. else {
 2704. key = stack[0]
 2705. for (j = 1; j <= p; j++)
 2706. key = key SUBSEP stack[j]
 2707. returnAST[key] = token
 2708. }
 2709. }
 2710. }
 2711. function parseJson(returnAST, tokens,
 2712. arrayStartTokens, arrayEndTokens,
 2713. objectStartTokens, objectEndTokens,
 2714. commas, colons,
 2715. flag, i, j, key, name, p, stack, token) {
 2716. if (!arrayStartTokens[0]) arrayStartTokens[0] = "["
 2717. if (!arrayEndTokens[0]) arrayEndTokens[0] = "]"
 2718. if (!objectStartTokens[0]) objectStartTokens[0] = "{"
 2719. if (!objectEndTokens[0]) objectEndTokens[0] = "}"
 2720. if (!commas[0]) commas[0] = ","
 2721. if (!colons[0]) colons[0] = ":"
 2722. stack[p = 0] = 0
 2723. flag = 0
 2724. for (i = 0; i < length(tokens); i++) {
 2725. token = tokens[i]
 2726. if (belongsTo(token, arrayStartTokens)) {
 2727. stack[++p] = 0
 2728. } else if (belongsTo(token, objectStartTokens)) {
 2729. stack[++p] = NULLSTR
 2730. flag = 0
 2731. } else if (belongsTo(token, objectEndTokens) ||
 2732. belongsTo(token, arrayEndTokens)) {
 2733. --p
 2734. } else if (belongsTo(token, commas)) {
 2735. if (isnum(stack[p]))
 2736. stack[p]++
 2737. else
 2738. flag = 0
 2739. } else if (belongsTo(token, colons)) {
 2740. flag = 1
 2741. } else if (isnum(stack[p]) || flag) {
 2742. key = stack[0]
 2743. for (j = 1; j <= p; j++)
 2744. key = key SUBSEP stack[j]
 2745. returnAST[key] = token
 2746. flag = 0
 2747. } else {
 2748. stack[p] = unparameterize(token)
 2749. }
 2750. }
 2751. }
 2752. function parseList(returnAST, tokens,
 2753. leftBrackets,
 2754. rightBrackets,
 2755. separators,
 2756. i, j, key, p, stack, token) {
 2757. if (!leftBrackets[0]) {
 2758. leftBrackets[0] = "("
 2759. leftBrackets[1] = "["
 2760. leftBrackets[2] = "{"
 2761. }
 2762. if (!rightBrackets[0]) {
 2763. rightBrackets[0] = ")"
 2764. rightBrackets[1] = "]"
 2765. rightBrackets[2] = "}"
 2766. }
 2767. if (!separators[0]) {
 2768. separators[0] = ","
 2769. }
 2770. stack[p = 0] = 0
 2771. for (i = 0; i < length(tokens); i++) {
 2772. token = tokens[i]
 2773. if (belongsTo(token, leftBrackets)) {
 2774. stack[++p] = 0
 2775. } else if (belongsTo(token, rightBrackets)) {
 2776. stack[--p]++
 2777. } else if (belongsTo(token, separators)) {
 2778. } else {
 2779. key = NULLSTR
 2780. if (p > 0) {
 2781. for (j = 0; j < p - 1; j++)
 2782. key = key SUBSEP stack[j]
 2783. returnAST[key][stack[p - 1]] = NULLSTR
 2784. key = key SUBSEP stack[p - 1]
 2785. }
 2786. returnAST[key][stack[p]] = token
 2787. stack[p]++
 2788. }
 2789. }
 2790. }
 2791. function prettify(name, string, i, temp) {
 2792. temp = string
 2793. if ("sgr-" name in Option)
 2794. if (isarray(Option["sgr-" name]))
 2795. for (i in Option["sgr-" name])
 2796. temp = ansi(Option["sgr-" name][i], temp)
 2797. else
 2798. temp = ansi(Option["sgr-" name], temp)
 2799. return temp
 2800. }
 2801. function randomColor( i) {
 2802. i = int(5 * rand())
 2803. switch (i) {
 2804. case 0: return "green"
 2805. case 1: return "yellow"
 2806. case 2: return "blue"
 2807. case 3: return "magenta"
 2808. case 4: return "cyan"
 2809. default: return "default"
 2810. }
 2811. }
 2812. function setRandomTheme( i, n, temp) {
 2813. srand(systime())
 2814. for (i = 0; i < 3; i++) {
 2815. do temp = randomColor(); while (belongsTo(temp, n))
 2816. n[i] = temp
 2817. }
 2818. Option["sgr-prompt-message"] = Option["sgr-languages"] = n[0]
 2819. Option["sgr-original-dictionary-detailed-word-class"][1] = n[0]
 2820. Option["sgr-original-dictionary-detailed-word-class"][2] = "bold"
 2821. Option["sgr-original-dictionary-synonyms"] = n[0]
 2822. Option["sgr-original-dictionary-synonyms-word-class"][1] = n[0]
 2823. Option["sgr-original-dictionary-synonyms-word-class"][2] = "bold"
 2824. Option["sgr-original-dictionary-examples"] = n[0]
 2825. Option["sgr-original-dictionary-see-also"] = n[0]
 2826. Option["sgr-dictionary-word-class"][1] = n[0]
 2827. Option["sgr-dictionary-word-class"][2] = "bold"
 2828. Option["sgr-original"][1] = Option["sgr-original-phonetics"][1] = n[1]
 2829. Option["sgr-original"][2] = Option["sgr-original-phonetics"][2] = "bold"
 2830. Option["sgr-prompt-message-original"][1] = n[1]
 2831. Option["sgr-prompt-message-original"][2] = "bold"
 2832. Option["sgr-languages-sl"] = n[1]
 2833. Option["sgr-original-dictionary-detailed-explanation"][1] = n[1]
 2834. Option["sgr-original-dictionary-detailed-explanation"][2] = "bold"
 2835. Option["sgr-original-dictionary-detailed-example"] = n[1]
 2836. Option["sgr-original-dictionary-detailed-synonyms"] = n[1]
 2837. Option["sgr-original-dictionary-detailed-synonyms-item"][1] = n[1]
 2838. Option["sgr-original-dictionary-detailed-synonyms-item"][2] = "bold"
 2839. Option["sgr-original-dictionary-synonyms-synonyms"] = n[1]
 2840. Option["sgr-original-dictionary-synonyms-synonyms-item"][1] = n[1]
 2841. Option["sgr-original-dictionary-synonyms-synonyms-item"][2] = "bold"
 2842. Option["sgr-original-dictionary-examples-example"] = n[1]
 2843. Option["sgr-original-dictionary-examples-original"][1] = n[1]
 2844. Option["sgr-original-dictionary-examples-original"][2] = "bold"
 2845. Option["sgr-original-dictionary-examples-original"][3] = "underline"
 2846. Option["sgr-original-dictionary-see-also-phrases"] = n[1]
 2847. Option["sgr-original-dictionary-see-also-phrases-item"][1] = n[1]
 2848. Option["sgr-original-dictionary-see-also-phrases-item"][2] = "bold"
 2849. Option["sgr-dictionary-explanation"] = n[1]
 2850. Option["sgr-dictionary-explanation-item"][1] = n[1]
 2851. Option["sgr-dictionary-explanation-item"][2] = "bold"
 2852. Option["sgr-alternatives-original"][1] = n[1]
 2853. Option["sgr-alternatives-original"][2] = "bold"
 2854. Option["sgr-translation"][1] = Option["sgr-translation-phonetics"][1] = n[2]
 2855. Option["sgr-translation"][2] = Option["sgr-translation-phonetics"][2] = "bold"
 2856. Option["sgr-languages-tl"] = n[2]
 2857. Option["sgr-dictionary-word"][1] = n[2]
 2858. Option["sgr-dictionary-word"][2] = "bold"
 2859. Option["sgr-alternatives-translations"] = n[2]
 2860. Option["sgr-alternatives-translations-item"][1] = n[2]
 2861. Option["sgr-alternatives-translations-item"][2] = "bold"
 2862. Option["sgr-brief-translation"][1] = Option["sgr-brief-translation-phonetics"][1] = n[2]
 2863. Option["sgr-brief-translation"][2] = Option["sgr-brief-translation-phonetics"][2] = "bold"
 2864. Option["fmt-welcome-message"] = Name
 2865. Option["sgr-welcome-message"][1] = n[0]
 2866. Option["sgr-welcome-message"][2] = "bold"
 2867. Option["fmt-welcome-submessage"] = "(:q to quit)"
 2868. Option["sgr-welcome-submessage"] = n[0]
 2869. Option["fmt-prompt"] = "%s> "
 2870. Option["sgr-prompt"][1] = n[1]
 2871. Option["sgr-prompt"][2] = "bold"
 2872. }
 2873. function setDefaultTheme() {
 2874. Option["sgr-translation"] = Option["sgr-translation-phonetics"] = "bold"
 2875. Option["sgr-prompt-message-original"] = "underline"
 2876. Option["sgr-languages-sl"] = "underline"
 2877. Option["sgr-languages-tl"] = "bold"
 2878. Option["sgr-original-dictionary-detailed-explanation"] = "bold"
 2879. Option["sgr-original-dictionary-detailed-synonyms-item"] = "bold"
 2880. Option["sgr-original-dictionary-synonyms-synonyms-item"] = "bold"
 2881. Option["sgr-original-dictionary-examples-original"][1] = "bold"
 2882. Option["sgr-original-dictionary-examples-original"][2] = "underline"
 2883. Option["sgr-original-dictionary-see-also-phrases-item"] = "bold"
 2884. Option["sgr-dictionary-word"] = "bold"
 2885. Option["sgr-alternatives-original"] = "underline"
 2886. Option["sgr-alternatives-translations-item"] = "bold"
 2887. Option["fmt-welcome-message"] = Name
 2888. Option["sgr-welcome-message"] = "bold"
 2889. Option["fmt-welcome-submessage"] = "(:q to quit)"
 2890. Option["fmt-prompt"] = "%s> "
 2891. Option["sgr-prompt"] = "bold"
 2892. }
 2893. function setTheme( file, line, script) {
 2894. if (Option["theme"] && Option["theme"] != "default"\
 2895. && Option["theme"] != "none" && Option["theme"] != "random") {
 2896. file = Option["theme"]
 2897. if (!fileExists(file)) {
 2898. file = ENVIRON["HOME"] "/.translate-shell/" Option["theme"]
 2899. if (!fileExists(file)) {
 2900. file = ENVIRON["HOME"] "/.config/translate-shell/" Option["theme"]
 2901. if (!fileExists(file)) return
 2902. }
 2903. }
 2904. }
 2905. if (file && fileExists(file)) {
 2906. script = NULLSTR
 2907. while (getline line < file)
 2908. script = script "\n" line
 2909. loadOptions(script)
 2910. } else if (Option["theme"] == "none")
 2911. ;
 2912. else if (Option["theme"] == "random")
 2913. setRandomTheme()
 2914. else
 2915. setDefaultTheme()
 2916. }
 2917. function provides(engineName) {
 2918. Translator[tolower(engineName)] = TRUE
 2919. }
 2920. function engineMethod(methodName, engine, translator) {
 2921. if (!Translator[Option["engine"]]) {
 2922. engine = tolower(Option["engine"])
 2923. if (!Translator[engine])
 2924. for (translator in Translator)
 2925. if (Translator[translator] &&
 2926. translator ~ "^"engine) {
 2927. engine = translator
 2928. break
 2929. }
 2930. if (!Translator[engine]) {
 2931. e("[ERROR] Translator not found: " Option["engine"] "\n"\
 2932. " Run '-list-engines / -S' to see a list of available engines.")
 2933. exit 1
 2934. }
 2935. Option["engine"] = engine
 2936. }
 2937. return Option["engine"] methodName
 2938. }
 2939. function initAudioPlayer() {
 2940. AudioPlayer = !system("mplayer" SUPOUT SUPERR) ?
 2941. "mplayer" :
 2942. (!system("mpv" SUPOUT SUPERR) ?
 2943. "mpv" :
 2944. (!system("mpg123 --version" SUPOUT SUPERR) ?
 2945. "mpg123" :
 2946. ""))
 2947. }
 2948. function initSpeechSynthesizer() {
 2949. SpeechSynthesizer = !system("say ''" SUPOUT SUPERR) ?
 2950. "say" :
 2951. (!system("espeak ''" SUPOUT SUPERR) ?
 2952. "espeak" :
 2953. "")
 2954. }
 2955. function initPager() {
 2956. Pager = !system("less -V" SUPOUT SUPERR) ?
 2957. "less" :
 2958. (!system("more -V" SUPOUT SUPERR) ?
 2959. "more" :
 2960. (!system("most" SUPOUT SUPERR) ?
 2961. "most" :
 2962. ""))
 2963. }
 2964. function initHttpService() {
 2965. _Init()
 2966. if (Option["proxy"]) {
 2967. match(Option["proxy"], /^(http:\/*)?(([^:]+):([^@]+)@)?([^\/]*):([^\/:]*)/, HttpProxySpec)
 2968. HttpAuthUser = HttpProxySpec[3]
 2969. HttpAuthPass = HttpProxySpec[4]
 2970. HttpAuthCredentials = base64(unquote(HttpAuthUser) ":" HttpAuthPass)
 2971. HttpService = "/inet/tcp/0/" HttpProxySpec[5] "/" HttpProxySpec[6]
 2972. HttpPathPrefix = HttpProtocol HttpHost
 2973. } else {
 2974. HttpService = "/inet/tcp/0/" HttpHost "/" HttpPort
 2975. HttpPathPrefix = ""
 2976. }
 2977. }
 2978. function preprocess(text) {
 2979. return quote(text)
 2980. }
 2981. function postprocess(text) {
 2982. text = gensub(/ ([.,;:?!"])/, "\\1", "g", text)
 2983. text = gensub(/(["]) /, "\\1", "g", text)
 2984. return text
 2985. }
 2986. function getResponse(text, sl, tl, hl,
 2987. content, header, isBody, url, group, status, location) {
 2988. url = _RequestUrl(text, sl, tl, hl)
 2989. header = "GET " url " HTTP/1.1\n"\
 2990. "Host: " HttpHost "\n"\
 2991. "Connection: close\n"
 2992. if (Option["user-agent"])
 2993. header = header "User-Agent: " Option["user-agent"] "\n"
 2994. if (Cookie)
 2995. header = header "Cookie: " Cookie "\n"
 2996. if (HttpAuthUser && HttpAuthPass)
 2997. header = header "Proxy-Authorization: Basic " HttpAuthCredentials "\n"
 2998. content = NULLSTR; isBody = 0
 2999. print header |& HttpService
 3000. while ((HttpService |& getline) > 0) {
 3001. if (isBody)
 3002. content = content ? content "\n" $0 : $0
 3003. else if (length($0) <= 1)
 3004. isBody = 1
 3005. else {
 3006. match($0, /^HTTP[^ ]* ([^ ]*)/, group)
 3007. if (RSTART) status = group[1]
 3008. match($0, /^Location: (.*)/, group)
 3009. if (RSTART) location = squeeze(group[1])
 3010. }
 3011. l(sprintf("%4s bytes > %s", length($0), $0))
 3012. }
 3013. close(HttpService)
 3014. if (status == "301" && location)
 3015. content = curl(location)
 3016. return assert(content, "[ERROR] Null response.")
 3017. }
 3018. function p(string) {
 3019. if (Option["view"])
 3020. print string | Option["pager"]
 3021. else
 3022. print string > Option["output"]
 3023. }
 3024. function play(text, tl, url) {
 3025. url = _TTSUrl(text, tl)
 3026. system(Option["player"] " " parameterize(url) SUPOUT SUPERR)
 3027. }
 3028. function download_audio(text, tl, url, output) {
 3029. url = _TTSUrl(text, tl)
 3030. if (Option["download-audio-as"])
 3031. output = Option["download-audio-as"]
 3032. else
 3033. output = text " [" Option["engine"] "] (" Option["narrator"] ").ts"
 3034. if (url ~ /^\//)
 3035. system("mv -- " parameterize(url) " " parameterize(output))
 3036. else
 3037. curl(url, output)
 3038. }
 3039. function getTranslation(text, sl, tl, hl,
 3040. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl) {
 3041. return _Translate(text, sl, tl, hl,
 3042. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl)
 3043. }
 3044. function fileTranslation(uri, group, temp1, temp2) {
 3045. temp1 = Option["input"]
 3046. temp2 = Option["verbose"]
 3047. match(uri, /^file:\/\/(.*)/, group)
 3048. Option["input"] = group[1]
 3049. Option["verbose"] = 0
 3050. translateMain()
 3051. Option["input"] = temp1
 3052. Option["verbose"] = temp2
 3053. }
 3054. function webTranslation(uri, sl, tl, hl) {
 3055. system(Option["browser"] " "\
 3056. parameterize(_WebTranslateUrl(uri, sl, tl, hl)) "&")
 3057. }
 3058. function translate(text, inline,
 3059. i, j, playlist, il, saveSortedIn) {
 3060. if (!getCode(Option["hl"])) {
 3061. w("[WARNING] Unknown language code: " Option["hl"] ", fallback to English: en")
 3062. Option["hl"] = "en"
 3063. } else if (isRTL(Option["hl"])) {
 3064. if (!FriBidi)
 3065. w("[WARNING] " getName(Option["hl"]) " is a right-to-left language, but FriBidi is not found.")
 3066. }
 3067. if (!getCode(Option["sl"])) {
 3068. w("[WARNING] Unknown source language code: " Option["sl"])
 3069. } else if (isRTL(Option["sl"])) {
 3070. if (!FriBidi)
 3071. w("[WARNING] " getName(Option["sl"]) " is a right-to-left language, but FriBidi is not found.")
 3072. }
 3073. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 3074. PROCINFO["sorted_in"] = "@ind_num_asc"
 3075. for (i in Option["tl"]) {
 3076. if (!Option["interactive"])
 3077. if (Option["verbose"] && i > 1)
 3078. p(prettify("target-seperator", replicate(Option["chr-target-seperator"], Option["width"])))
 3079. if (inline &&
 3080. startsWithAny(text, UriSchemes) == "file://") {
 3081. fileTranslation(text)
 3082. } else if (inline &&
 3083. startsWithAny(text, UriSchemes) == "http://" ||
 3084. startsWithAny(text, UriSchemes) == "https://") {
 3085. webTranslation(text, Option["sl"], Option["tl"][i], Option["hl"])
 3086. } else {
 3087. if (!Option["no-translate"])
 3088. p(getTranslation(text, Option["sl"], Option["tl"][i], Option["hl"], Option["verbose"], Option["play"] || Option["download-audio"], playlist, il))
 3089. else
 3090. il[0] = Option["sl"] == "auto" ? "en" : Option["sl"]
 3091. if (Option["play"] == 1) {
 3092. if (Option["player"])
 3093. for (j in playlist)
 3094. play(playlist[j]["text"], playlist[j]["tl"])
 3095. else if (SpeechSynthesizer)
 3096. for (j in playlist)
 3097. print playlist[j]["text"] | SpeechSynthesizer
 3098. } else if (Option["play"] == 2) {
 3099. if (Option["player"])
 3100. play(text, il[0])
 3101. else if (SpeechSynthesizer)
 3102. print text | SpeechSynthesizer
 3103. }
 3104. if (Option["download-audio"] == 1) {
 3105. if (Option["play"] != 2 && !Option["no-translate"])
 3106. download_audio(playlist[length(playlist) - 1]["text"],\
 3107. playlist[length(playlist) - 1]["tl"])
 3108. else
 3109. download_audio(text, il[0])
 3110. }
 3111. }
 3112. }
 3113. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 3114. }
 3115. function translateMain( i, line) {
 3116. if (Option["interactive"])
 3117. prompt()
 3118. if (Option["input"] == STDIN || fileExists(Option["input"])) {
 3119. i = 0
 3120. while (getline line < Option["input"])
 3121. if (line) {
 3122. if (!Option["interactive"])
 3123. if (Option["verbose"] && i++ > 0)
 3124. p(prettify("source-seperator",
 3125. replicate(Option["chr-source-seperator"],
 3126. Option["width"])))
 3127. if (Option["interactive"])
 3128. repl(line)
 3129. else
 3130. translate(line)
 3131. } else {
 3132. if (!Option["interactive"])
 3133. if (!Option["verbose"])
 3134. p(line)
 3135. }
 3136. } else
 3137. e("[ERROR] File not found: " Option["input"])
 3138. }
 3139. function _Init( vm) {
 3140. vm = engineMethod("Init")
 3141. return @vm()
 3142. }
 3143. function _RequestUrl(text, sl, tl, hl, vm) {
 3144. vm = engineMethod("RequestUrl")
 3145. return @vm(text, sl, tl, hl)
 3146. }
 3147. function _TTSUrl(text, tl, vm) {
 3148. vm = engineMethod("TTSUrl")
 3149. return @vm(text, tl)
 3150. }
 3151. function _WebTranslateUrl(uri, sl, tl, hl, vm) {
 3152. vm = engineMethod("WebTranslateUrl")
 3153. return @vm(uri, sl, tl, hl)
 3154. }
 3155. function _Translate(text, sl, tl, hl,
 3156. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl,
 3157. vm) {
 3158. vm = engineMethod("Translate")
 3159. return @vm(text, sl, tl, hl,
 3160. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl)
 3161. }
 3162. BEGIN { provides("google") }
 3163. function genRL(a, x,
 3164. b, c, d, i, y) {
 3165. tokenize(y, x)
 3166. parseList(b, y)
 3167. i = SUBSEP 0
 3168. for (c = 0; c < length(b[i]) - 2; c += 3) {
 3169. d = b[i][c + 2]
 3170. d = d >= 97 ? d - 87 :
 3171. d - 48
 3172. d = b[i][c + 1] == 43 ? rshift(a, d) : lshift(a, d)
 3173. a = b[i][c] == 43 ? and(a + d, 4294967295) : xor(a, d)
 3174. }
 3175. return a
 3176. }
 3177. function genTK(text,
 3178. a, d, dLen, e, tkk, ub, vb) {
 3179. if (TK[text]) return TK[text]
 3180. tkk = systime() / 3600
 3181. ub = "[43,45,51,94,43,98,43,45,102]"
 3182. vb = "[43,45,97,94,43,54]"
 3183. dLen = dump(text, d)
 3184. a = tkk
 3185. for (e = 1; e <= dLen; e++)
 3186. a = genRL(a + d[e], vb)
 3187. a = genRL(a, ub)
 3188. 0 > a && (a = and(a, 2147483647) + 2147483648)
 3189. a %= 1e6
 3190. TK[text] = a "." xor(a, tkk)
 3191. l(text, "text")
 3192. l(tkk, "tkk")
 3193. l(TK[text], "tk")
 3194. return TK[text]
 3195. }
 3196. function googleInit() {
 3197. HttpProtocol = "http://"
 3198. HttpHost = "translate.googleapis.com"
 3199. HttpPort = 80
 3200. }
 3201. function googleRequestUrl(text, sl, tl, hl, qc) {
 3202. qc = Option["no-autocorrect"] ? "qc" : "qca";
 3203. return HttpPathPrefix "/translate_a/single?client=gtx"\
 3204. "&ie=UTF-8&oe=UTF-8"\
 3205. "&dt=bd&dt=ex&dt=ld&dt=md&dt=rw&dt=rm&dt=ss&dt=t&dt=at"\
 3206. "&dt=" qc "&sl=" sl "&tl=" tl "&hl=" hl\
 3207. "&q=" preprocess(text)
 3208. }
 3209. function googleTTSUrl(text, tl) {
 3210. return HttpProtocol HttpHost "/translate_tts?ie=UTF-8&client=gtx"\
 3211. "&tl=" tl "&q=" preprocess(text)
 3212. }
 3213. function googleWebTranslateUrl(uri, sl, tl, hl) {
 3214. return "https://translate.google.com/translate?"\
 3215. "hl=" hl "&sl=" sl "&tl=" tl "&u=" uri
 3216. }
 3217. function googleTranslate(text, sl, tl, hl,
 3218. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl,
 3219. r,
 3220. content, tokens, ast,
 3221. _sl, _tl, _hl, il, ils, isPhonetic,
 3222. article, example, explanation, ref, word,
 3223. translation, translations, phonetics,
 3224. wordClasses, words, segments, altTranslations,
 3225. original, oPhonetics, oWordClasses, oWords,
 3226. oRefs, oSynonymClasses, oSynonyms,
 3227. oExamples, oSeeAlso,
 3228. wShowOriginal, wShowOriginalPhonetics,
 3229. wShowTranslation, wShowTranslationPhonetics,
 3230. wShowPromptMessage, wShowLanguages,
 3231. wShowOriginalDictionary, wShowDictionary,
 3232. wShowAlternatives,
 3233. hasWordClasses, hasAltTranslations,
 3234. i, j, k, group, temp, saveSortedIn) {
 3235. isPhonetic = match(tl, /^@/)
 3236. tl = substr(tl, 1 + isPhonetic)
 3237. if (!getCode(tl)) {
 3238. w("[WARNING] Unknown target language code: " tl)
 3239. } else if (isRTL(tl)) {
 3240. if (!FriBidi)
 3241. w("[WARNING] " getName(tl) " is a right-to-left language, but FriBidi is not found.")
 3242. }
 3243. _sl = getCode(sl); if (!_sl) _sl = sl
 3244. _tl = getCode(tl); if (!_tl) _tl = tl
 3245. _hl = getCode(hl); if (!_hl) _hl = hl
 3246. content = getResponse(text, _sl, _tl, _hl)
 3247. if (Option["dump"])
 3248. return content
 3249. tokenize(tokens, content)
 3250. parseJsonArray(ast, tokens)
 3251. l(content, "content", 1, 1)
 3252. l(tokens, "tokens", 1, 0, 1)
 3253. l(ast, "ast")
 3254. if (!isarray(ast) || !anything(ast)) {
 3255. e("[ERROR] Oops! Something went wrong and I can't translate it for you :(")
 3256. ExitCode = 1
 3257. return
 3258. }
 3259. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 3260. PROCINFO["sorted_in"] = "compareByIndexFields"
 3261. for (i in ast) {
 3262. if (ast[i] == "null") continue
 3263. if (i ~ "^0" SUBSEP "0" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "0$")
 3264. append(translations, literal(ast[i]))
 3265. if (i ~ "^0" SUBSEP "0" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "1$")
 3266. append(original, literal(ast[i]))
 3267. if (i ~ "^0" SUBSEP "0" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "2$")
 3268. append(phonetics, literal(ast[i]))
 3269. if (i ~ "^0" SUBSEP "0" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "3$")
 3270. append(oPhonetics, literal(ast[i]))
 3271. if (match(i, "^0" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0$", group))
 3272. wordClasses[group[1]] = literal(ast[i])
 3273. if (match(i, "^0" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "2" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "([[:digit:]]+)$", group))
 3274. words[group[1]][group[2]][group[3]] = literal(ast[i])
 3275. if (match(i, "^0" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "2" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)$", group))
 3276. words[group[1]][group[2]]["1"][group[3]] = literal(ast[i])
 3277. if (match(i, "^0" SUBSEP "5" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0$", group)) {
 3278. segments[group[1]] = literal(ast[i])
 3279. altTranslations[group[1]][0] = ""
 3280. }
 3281. if (match(i, "^0" SUBSEP "5" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "2" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0$", group))
 3282. altTranslations[group[1]][group[2]] = literal(ast[i])
 3283. if (i ~ "^0" SUBSEP "7" SUBSEP "5$") {
 3284. if (ast[i] == "true")
 3285. w("Showing translation for: (use -no-auto to disable autocorrect)")
 3286. else
 3287. w("Did you mean: "\
 3288. ansi("bold", unparameterize(ast["0" SUBSEP "7" SUBSEP "1"])))
 3289. }
 3290. if (i ~ "^0" SUBSEP "8" SUBSEP "0" SUBSEP "[[:digit:]]+$" ||
 3291. i ~ "^0" SUBSEP "2$")
 3292. append(ils, literal(ast[i]))
 3293. if (match(i, "^0" SUBSEP "11" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0$", group))
 3294. oSynonymClasses[group[1]] = literal(ast[i])
 3295. if (match(i, "^0" SUBSEP "11" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1$", group))
 3296. if (ast[i]) {
 3297. oRefs[literal(ast[i])][1] = group[1]
 3298. oRefs[literal(ast[i])][2] = group[2]
 3299. }
 3300. if (match(i, "^0" SUBSEP "11" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0" SUBSEP "([[:digit:]]+)$", group))
 3301. oSynonyms[group[1]][group[2]][group[3]] = literal(ast[i])
 3302. if (match(i, "^0" SUBSEP "12" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0$", group))
 3303. oWordClasses[group[1]] = literal(ast[i])
 3304. if (match(i, "^0" SUBSEP "12" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0$", group))
 3305. oWords[group[1]][group[2]][0] = literal(ast[i])
 3306. if (match(i, "^0" SUBSEP "12" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1$", group))
 3307. oWords[group[1]][group[2]][1] = literal(ast[i])
 3308. if (match(i, "^0" SUBSEP "12" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "1" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "2$", group))
 3309. oWords[group[1]][group[2]][2] = literal(ast[i])
 3310. if (match(i, "^0" SUBSEP "13" SUBSEP "0" SUBSEP "([[:digit:]]+)" SUBSEP "0$", group))
 3311. oExamples[group[1]] = literal(ast[i])
 3312. if (match(i, "^0" SUBSEP "14" SUBSEP "0" SUBSEP "([[:digit:]]+)$", group))
 3313. oSeeAlso[group[1]] = literal(ast[i])
 3314. }
 3315. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 3316. translation = join(translations)
 3317. returnIl[0] = il = !anything(ils) || belongsTo(sl, ils) ? sl : ils[0]
 3318. if (Option["verbose"] < 0)
 3319. return getList(il)
 3320. if (!isVerbose) {
 3321. r = isPhonetic && anything(phonetics) ?
 3322. prettify("brief-translation-phonetics", join(phonetics, " ")) :
 3323. prettify("brief-translation", s(translation, tl))
 3324. if (toSpeech) {
 3325. returnPlaylist[0]["text"] = translation
 3326. returnPlaylist[0]["tl"] = tl
 3327. }
 3328. } else {
 3329. wShowOriginal = Option["show-original"]
 3330. wShowOriginalPhonetics = Option["show-original-phonetics"]
 3331. wShowTranslation = Option["show-translation"]
 3332. wShowTranslationPhonetics = Option["show-translation-phonetics"]
 3333. wShowPromptMessage = Option["show-prompt-message"]
 3334. wShowLanguages = Option["show-languages"]
 3335. wShowOriginalDictionary = Option["show-original-dictionary"]
 3336. wShowDictionary = Option["show-dictionary"]
 3337. wShowAlternatives = Option["show-alternatives"]
 3338. if (!anything(oPhonetics)) wShowOriginalPhonetics = 0
 3339. if (!anything(phonetics)) wShowTranslationPhonetics = 0
 3340. if (getCode(il) == getCode(tl) &&\
 3341. (isarray(oWordClasses) || isarray(oSynonymClasses) ||\
 3342. isarray(oExamples) || isarray(oSeeAlso))) {
 3343. wShowOriginalDictionary = 1
 3344. wShowTranslation = 0
 3345. }
 3346. hasWordClasses = exists(wordClasses)
 3347. hasAltTranslations = exists(altTranslations[0])
 3348. if (!hasWordClasses && !hasAltTranslations)
 3349. wShowPromptMessage = wShowLanguages = 0
 3350. if (!hasWordClasses) wShowDictionary = 0
 3351. if (!hasAltTranslations) wShowAlternatives = 0
 3352. if (wShowOriginal) {
 3353. if (r) r = r RS RS
 3354. r = r m("-- display original text & phonetics")
 3355. r = r prettify("original", s(join(original, " "), il))
 3356. if (wShowOriginalPhonetics)
 3357. r = r RS prettify("original-phonetics", showPhonetics(join(oPhonetics, " "), il))
 3358. }
 3359. if (wShowTranslation) {
 3360. if (r) r = r RS RS
 3361. r = r m("-- display major translation & phonetics")
 3362. r = r prettify("translation", s(translation, tl))
 3363. if (wShowTranslationPhonetics)
 3364. r = r RS prettify("translation-phonetics", showPhonetics(join(phonetics, " "), tl))
 3365. }
 3366. if (wShowPromptMessage || wShowLanguages)
 3367. if (r) r = r RS
 3368. if (wShowPromptMessage) {
 3369. if (hasWordClasses) {
 3370. if (r) r = r RS
 3371. r = r m("-- display prompt message (Definitions of ...)")
 3372. if (isRTL(hl))
 3373. r = r prettify("prompt-message", s(showDefinitionsOf(hl, join(original, " "))))
 3374. else {
 3375. split(showDefinitionsOf(hl, "\0%s\0"), group, "\0")
 3376. for (i = 1; i <= length(group); i++) {
 3377. if (group[i] == "%s")
 3378. r = r prettify("prompt-message-original", show(join(original, " "), il))
 3379. else
 3380. r = r prettify("prompt-message", group[i])
 3381. }
 3382. }
 3383. } else if (hasAltTranslations) {
 3384. if (r) r = r RS
 3385. r = r m("-- display prompt message (Translations of ...)")
 3386. if (isRTL(hl))
 3387. r = r prettify("prompt-message", s(showTranslationsOf(hl, join(original, " "))))
 3388. else {
 3389. split(showTranslationsOf(hl, "\0%s\0"), group, "\0")
 3390. for (i = 1; i <= length(group); i++) {
 3391. if (group[i] == "%s")
 3392. r = r prettify("prompt-message-original", show(join(original, " "), il))
 3393. else
 3394. r = r prettify("prompt-message", group[i])
 3395. }
 3396. }
 3397. }
 3398. }
 3399. if (wShowLanguages) {
 3400. if (r) r = r RS
 3401. r = r m("-- display source language -> target language")
 3402. temp = Option["fmt-languages"]
 3403. if (!temp) temp = "[ %s -> %t ]"
 3404. split(temp, group, /(%s|%S|%t|%T)/)
 3405. r = r prettify("languages", group[1])
 3406. if (temp ~ /%s/)
 3407. r = r prettify("languages-sl", getDisplay(il))
 3408. if (temp ~ /%S/)
 3409. r = r prettify("languages-sl", getName(il))
 3410. r = r prettify("languages", group[2])
 3411. if (temp ~ /%t/)
 3412. r = r prettify("languages-tl", getDisplay(tl))
 3413. if (temp ~ /%T/)
 3414. r = r prettify("languages-tl", getName(tl))
 3415. r = r prettify("languages", group[3])
 3416. }
 3417. if (wShowOriginalDictionary) {
 3418. if (exists(oWordClasses)) {
 3419. if (r) r = r RS
 3420. r = r m("-- display original dictionary (detailed explanations)")
 3421. for (i = 0; i < length(oWordClasses); i++) {
 3422. r = (i > 0 ? r RS : r) RS prettify("original-dictionary-detailed-word-class", s(oWordClasses[i], hl))
 3423. for (j = 0; j < length(oWords[i]); j++) {
 3424. explanation = oWords[i][j][0]
 3425. ref = oWords[i][j][1]
 3426. example = oWords[i][j][2]
 3427. r = (j > 0 ? r RS : r) RS prettify("original-dictionary-detailed-explanation", ins(1, explanation, il))
 3428. if (example)
 3429. r = r RS prettify("original-dictionary-detailed-example", ins(2, "- \"" example "\"", il))
 3430. if (ref && isarray(oRefs[ref])) {
 3431. temp = prettify("original-dictionary-detailed-synonyms", ins(1, show(showSynonyms(hl), hl) ": "))
 3432. temp = temp prettify("original-dictionary-detailed-synonyms-item", show(oSynonyms[oRefs[ref][1]][oRefs[ref][2]][0], il))
 3433. for (k = 1; k < length(oSynonyms[oRefs[ref][1]][oRefs[ref][2]]); k++)
 3434. temp = temp prettify("original-dictionary-detailed-synonyms", ", ")\
 3435. prettify("original-dictionary-detailed-synonyms-item", show(oSynonyms[oRefs[ref][1]][oRefs[ref][2]][k], il))
 3436. r = r RS temp
 3437. }
 3438. }
 3439. }
 3440. }
 3441. if (exists(oSynonymClasses)) {
 3442. r = r RS RS
 3443. r = r m("-- display original dictionary (synonyms)")
 3444. r = r prettify("original-dictionary-synonyms", s(showSynonyms(hl), hl))
 3445. for (i = 0; i < length(oSynonymClasses); i++) {
 3446. r = (i > 0 ? r RS : r) RS prettify("original-dictionary-synonyms-word-class", ins(1, oSynonymClasses[i], hl))
 3447. for (j = 0; j < length(oSynonyms[i]); j++) {
 3448. temp = prettify("original-dictionary-synonyms-synonyms", ins(2, "- "))
 3449. temp = temp prettify("original-dictionary-synonyms-synonyms-item", show(oSynonyms[i][j][0], il))
 3450. for (k = 1; k < length(oSynonyms[i][j]); k++)
 3451. temp = temp prettify("original-dictionary-synonyms-synonyms", ", ")\
 3452. prettify("original-dictionary-synonyms-synonyms-item", show(oSynonyms[i][j][k], il))
 3453. r = r RS temp
 3454. }
 3455. }
 3456. }
 3457. if (exists(oExamples)) {
 3458. r = r RS RS
 3459. r = r m("-- display original dictionary (examples)")
 3460. r = r prettify("original-dictionary-examples", s(showExamples(hl), hl))
 3461. for (i = 0; i < length(oExamples); i++) {
 3462. example = oExamples[i]
 3463. temp = prettify("original-dictionary-examples-example", ins(1, "- "))
 3464. split(example, group, /(<b>|<\/b>)/)
 3465. if (isRTL(il))
 3466. temp = temp show(group[1] group[2] group[3], il)
 3467. else
 3468. temp = temp prettify("original-dictionary-examples-example", group[1])\
 3469. prettify("original-dictionary-examples-original", group[2])\
 3470. prettify("original-dictionary-examples-example", group[3])
 3471. r = (i > 0 ? r RS : r) RS temp
 3472. }
 3473. }
 3474. if (exists(oSeeAlso)) {
 3475. r = r RS RS
 3476. r = r m("-- display original dictionary (see also)")
 3477. r = r prettify("original-dictionary-see-also", s(showSeeAlso(hl), hl))
 3478. temp = ins(1, prettify("original-dictionary-see-also-phrases-item", show(oSeeAlso[0], il)))
 3479. for (k = 1; k < length(oSeeAlso); k++)
 3480. temp = temp prettify("original-dictionary-see-also-phrases", ", ")\
 3481. prettify("original-dictionary-see-also-phrases-item", show(oSeeAlso[k], il))
 3482. r = r RS temp
 3483. }
 3484. }
 3485. if (wShowDictionary) {
 3486. if (r) r = r RS
 3487. r = r m("-- display dictionary entries")
 3488. for (i = 0; i < length(wordClasses); i++) {
 3489. r = (i > 0 ? r RS : r) RS prettify("dictionary-word-class", s(wordClasses[i], hl))
 3490. for (j = 0; j < length(words[i]); j++) {
 3491. word = words[i][j][0]
 3492. article = words[i][j][4]
 3493. if (isRTL(il))
 3494. explanation = join(words[i][j][1], ", ")
 3495. else {
 3496. explanation = prettify("dictionary-explanation-item", words[i][j][1][0])
 3497. for (k = 1; k < length(words[i][j][1]); k++)
 3498. explanation = explanation prettify("dictionary-explanation", ", ")\
 3499. prettify("dictionary-explanation-item", words[i][j][1][k])
 3500. }
 3501. r = r RS prettify("dictionary-word", ins(1, (article ? "(" article ") " : "") word, tl))
 3502. if (isRTL(il))
 3503. r = r RS prettify("dictionary-explanation-item", ins(2, explanation, il))
 3504. else
 3505. r = r RS ins(2, explanation)
 3506. }
 3507. }
 3508. }
 3509. if (wShowAlternatives) {
 3510. if (r) r = r RS RS
 3511. r = r m("-- display alternative translations")
 3512. for (i = 0; i < length(altTranslations); i++) {
 3513. r = (i > 0 ? r RS : r) prettify("alternatives-original", show(segments[i], il))
 3514. if (isRTL(tl)) {
 3515. temp = join(altTranslations[i], ", ")
 3516. r = r RS prettify("alternatives-translations-item", ins(1, temp, tl))
 3517. } else {
 3518. temp = prettify("alternatives-translations-item", altTranslations[i][0])
 3519. for (j = 1; j < length(altTranslations[i]); j++)
 3520. temp = temp prettify("alternatives-translations", ", ")\
 3521. prettify("alternatives-translations-item", altTranslations[i][j])
 3522. r = r RS ins(1, temp)
 3523. }
 3524. }
 3525. }
 3526. if (toSpeech) {
 3527. if (index(showTranslationsOf(hl, "%s"), "%s") > 2) {
 3528. returnPlaylist[0]["text"] = showTranslationsOf(hl)
 3529. returnPlaylist[0]["tl"] = hl
 3530. returnPlaylist[1]["text"] = join(original)
 3531. returnPlaylist[1]["tl"] = il
 3532. } else {
 3533. returnPlaylist[0]["text"] = join(original)
 3534. returnPlaylist[0]["tl"] = il
 3535. returnPlaylist[1]["text"] = showTranslationsOf(hl)
 3536. returnPlaylist[1]["tl"] = hl
 3537. }
 3538. returnPlaylist[2]["text"] = translation
 3539. returnPlaylist[2]["tl"] = tl
 3540. }
 3541. }
 3542. return r
 3543. }
 3544. BEGIN { provides("bing") }
 3545. function bingInit() {
 3546. HttpProtocol = "http://"
 3547. HttpHost = "www.bing.com"
 3548. HttpPort = 80
 3549. }
 3550. function bingSetCookie( cookie, group, header, url) {
 3551. url = HttpPathPrefix "/translator"
 3552. header = "GET " url " HTTP/1.1\n"\
 3553. "Host: " HttpHost "\n"\
 3554. "Connection: close\n"
 3555. if (Option["user-agent"])
 3556. header = header "User-Agent: " Option["user-agent"] "\n"
 3557. cookie = NULLSTR
 3558. print header |& HttpService
 3559. while ((HttpService |& getline) > 0 && length($0) > 1) {
 3560. match($0, /Set-Cookie: ([^;]*);/, group)
 3561. if (group[1]) {
 3562. cookie = cookie (cookie ? "; " : NULLSTR) group[1]
 3563. }
 3564. l(sprintf("%4s bytes > %s", length($0), length($0) < 1024 ? $0 : "..."))
 3565. }
 3566. close(HttpService)
 3567. Cookie = cookie
 3568. }
 3569. function bingTTSUrl(text, tl,
 3570. country, gender, i, group,
 3571. header, content, isBody) {
 3572. gender = "female"
 3573. country = NULLSTR
 3574. split(Option["narrator"], group, ",")
 3575. for (i in group) {
 3576. if (group[i] ~ /^(f(emale)?|w(oman)?)$/)
 3577. gender = "female"
 3578. else if (group[i] ~ /^m(ale|an)?$/)
 3579. gender = "male"
 3580. else
 3581. country = group[i]
 3582. }
 3583. if (country) tl = tl "-" country
 3584. else if (tl == "ar") tl = tl "-EG"
 3585. else if (tl == "da") tl = tl "-DK"
 3586. else if (tl == "de") tl = tl "-DE"
 3587. else if (tl == "en") tl = tl "-US"
 3588. else if (tl == "es") tl = tl "-ES"
 3589. else if (tl == "fi") tl = tl "-FI"
 3590. else if (tl == "fr") tl = tl "-FR"
 3591. else if (tl == "it") tl = tl "-IT"
 3592. else if (tl == "ja") tl = tl "-JP"
 3593. else if (tl == "ko") tl = tl "-KR"
 3594. else if (tl == "nl") tl = tl "-NL"
 3595. else if (tl == "nb") tl = tl "-NO"
 3596. else if (tl == "pl") tl = tl "-PL"
 3597. else if (tl == "pt") tl = tl "-PT"
 3598. else if (tl == "ru") tl = tl "-RU"
 3599. else if (tl == "sv") tl = tl "-SE"
 3600. else if (tl == "yue") ;
 3601. else if (tl == "zh") tl = tl "-CN"
 3602. header = "GET " "/translator/api/language/Speak?"\
 3603. "locale=" tl "&text=" preprocess(text)\
 3604. "&gender=" gender "&media=audio/mp3" " HTTP/1.1\n"\
 3605. "Host: " HttpHost "\n"\
 3606. "Connection: close\n"
 3607. if (Option["user-agent"])
 3608. header = header "User-Agent: " Option["user-agent"] "\n"
 3609. if (Cookie)
 3610. header = header "Cookie: " Cookie "\n"
 3611. content = NULLSTR; isBody = 0
 3612. print header |& HttpService
 3613. while ((HttpService |& getline) > 0) {
 3614. if (isBody)
 3615. content = content ? content "\n" $0 : $0
 3616. else if (length($0) <= 1)
 3617. isBody = 1
 3618. }
 3619. close(HttpService)
 3620. if (!TempFile)
 3621. TempFile = getOutput("mktemp")
 3622. printf("%s", content) > TempFile
 3623. close(TempFile)
 3624. return TempFile
 3625. }
 3626. function bingWebTranslateUrl(uri, sl, tl, hl) {
 3627. return "http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?"\
 3628. "from=" sl "&to=" tl "&a=" uri
 3629. }
 3630. function bingPost(text, sl, tl, hl,
 3631. content, contentLength, group,
 3632. header, isBody, reqBody, url) {
 3633. reqBody = "[{" parameterize("text") ":" parameterize(text, "\"") "}]"
 3634. if (DumpContentengths[reqBody])
 3635. contentLength = DumpContentengths[reqBody]
 3636. else
 3637. contentLength = DumpContentengths[reqBody] = dump(reqBody, group)
 3638. url = HttpPathPrefix "/translator/api/Translate/TranslateArray?"\
 3639. "from=" sl "&to=" tl
 3640. header = "POST " url " HTTP/1.1\n"\
 3641. "Host: " HttpHost "\n"\
 3642. "Connection: close\n"\
 3643. "Content-Length: " contentLength "\n"\
 3644. "Content-Type: application/json\n"
 3645. if (Option["user-agent"])
 3646. header = header "User-Agent: " Option["user-agent"] "\n"
 3647. if (Cookie)
 3648. header = header "Cookie: " Cookie "\n"
 3649. content = NULLSTR; isBody = 0
 3650. print (header "\n" reqBody) |& HttpService
 3651. while ((HttpService |& getline) > 0) {
 3652. if (isBody)
 3653. content = content ? content "\n" $0 : $0
 3654. else if (length($0) <= 1)
 3655. isBody = 1
 3656. l(sprintf("%4s bytes > %s", length($0), $0))
 3657. }
 3658. close(HttpService)
 3659. return assert(content, "[ERROR] Null response.")
 3660. }
 3661. function bingRequestUrl(text, sl, tl, hl) {
 3662. return HttpPathPrefix "/translator/api/Dictionary/Lookup?"\
 3663. "from=" sl "&to=" tl "&text=" preprocess(text)
 3664. }
 3665. function bingTranslate(text, sl, tl, hl,
 3666. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl,
 3667. r,
 3668. content, tokens, ast,
 3669. _sl, _tl, _hl, il,
 3670. translation,
 3671. wShowOriginal, wShowTranslation, wShowLanguages,
 3672. group, temp) {
 3673. if (!getCode(tl)) {
 3674. w("[WARNING] Unknown target language code: " tl)
 3675. } else if (isRTL(tl)) {
 3676. if (!FriBidi)
 3677. w("[WARNING] " getName(tl) " is a right-to-left language, but FriBidi is not found.")
 3678. }
 3679. _sl = getCode(sl); if (!_sl) _sl = sl
 3680. _tl = getCode(tl); if (!_tl) _tl = tl
 3681. _hl = getCode(hl); if (!_hl) _hl = hl
 3682. if (_sl == "auto") _sl = "-"
 3683. if (_sl == "bs") _sl = "bs-Latn"
 3684. if (_sl == "zh-CN") _sl = "zh-CHS"
 3685. if (_sl == "zh-TW") _sl = "zh-CHT"
 3686. if (_tl == "bs") _tl = "bs-Latn"
 3687. if (_tl == "zh-CN") _tl = "zh-CHS"
 3688. if (_tl == "zh-TW") _tl = "zh-CHT"
 3689. bingSetCookie()
 3690. content = bingPost(text, _sl, _tl, _hl)
 3691. if (Option["dump"])
 3692. return content
 3693. tokenize(tokens, content)
 3694. parseJson(ast, tokens)
 3695. l(content, "content", 1, 1)
 3696. l(tokens, "tokens", 1, 0, 1)
 3697. l(ast, "ast")
 3698. if (!isarray(ast) || !anything(ast)) {
 3699. e("[ERROR] Oops! Something went wrong and I can't translate it for you :(")
 3700. ExitCode = 1
 3701. return
 3702. } else if (ast[0 SUBSEP "Message"]) {
 3703. e("[ERROR] " unparameterize(ast[0 SUBSEP "Message"]))
 3704. e("[ERROR] " unparameterize(ast[0 SUBSEP "Details" SUBSEP 0]))
 3705. ExitCode = 1
 3706. return
 3707. }
 3708. translation = unparameterize(ast[0 SUBSEP "items" SUBSEP 0 SUBSEP "text"])
 3709. returnIl[0] = il = unparameterize(ast[0 SUBSEP "from"])
 3710. if (Option["verbose"] < 0)
 3711. return getList(il)
 3712. if (!isVerbose) {
 3713. r = translation
 3714. } else {
 3715. wShowOriginal = Option["show-original"]
 3716. wShowTranslation = Option["show-translation"]
 3717. wShowLanguages = Option["show-languages"]
 3718. wShowDictionary = Option["show-dictionary"]
 3719. if (wShowOriginal) {
 3720. if (r) r = r RS RS
 3721. r = r m("-- display original text")
 3722. r = r prettify("original", s(text, il))
 3723. }
 3724. if (wShowTranslation) {
 3725. if (r) r = r RS RS
 3726. r = r m("-- display major translation")
 3727. r = r prettify("translation", s(translation, tl))
 3728. }
 3729. if (wShowLanguages) {
 3730. if (r) r = r RS RS
 3731. r = r m("-- display source language -> target language")
 3732. temp = Option["fmt-languages"]
 3733. if (!temp) temp = "[ %s -> %t ]"
 3734. split(temp, group, /(%s|%S|%t|%T)/)
 3735. r = r prettify("languages", group[1])
 3736. if (temp ~ /%s/)
 3737. r = r prettify("languages-sl", getDisplay(il))
 3738. if (temp ~ /%S/)
 3739. r = r prettify("languages-sl", getName(il))
 3740. r = r prettify("languages", group[2])
 3741. if (temp ~ /%t/)
 3742. r = r prettify("languages-tl", getDisplay(tl))
 3743. if (temp ~ /%T/)
 3744. r = r prettify("languages-tl", getName(tl))
 3745. r = r prettify("languages", group[3])
 3746. }
 3747. if (wShowDictionary && false) {
 3748. dicContent = getResponse(text, il, _tl, _hl)
 3749. tokenize(dicTokens, dicContent)
 3750. parseJson(dicAst, dicTokens)
 3751. if (anything(dicAst)) {
 3752. if (r) r = r RS
 3753. r = r m("-- display dictionary entries")
 3754. }
 3755. }
 3756. }
 3757. if (toSpeech) {
 3758. returnPlaylist[0]["text"] = translation
 3759. returnPlaylist[0]["tl"] = tl
 3760. }
 3761. return r
 3762. }
 3763. BEGIN { provides("yandex") }
 3764. function genSID( content, group, temp) {
 3765. content = curl("http://translate.yandex.com")
 3766. match(content, /SID:[[:space:]]*'([^']+)'/, group)
 3767. if (group[1]) {
 3768. split(group[1], temp, ".")
 3769. SID = reverse(temp[1]) "." reverse(temp[2]) "." reverse(temp[3])
 3770. } else {
 3771. e("[ERROR] Oops! Something went wrong and I can't translate it for you :(")
 3772. exit 1
 3773. }
 3774. }
 3775. function yandexInit() {
 3776. genSID()
 3777. YandexWebTranslate = "z5h64q92x9.net"
 3778. HttpProtocol = "http://"
 3779. HttpHost = "translate.yandex.net"
 3780. HttpPort = 80
 3781. }
 3782. function yandexRequestUrl(text, sl, tl, hl, group) {
 3783. split(sl, group, "-"); sl = group[1]
 3784. split(tl, group, "-"); tl = group[1]
 3785. return HttpPathPrefix "/api/v1/tr.json/translate?"\
 3786. "id=" SID "-0-0&srv=tr-text"\
 3787. "&text=" preprocess(text) "&lang=" (sl == "auto" ? tl : sl "-" tl)
 3788. }
 3789. function yandexGetDictionaryResponse(text, sl, tl, hl, content, header, isBody, url) {
 3790. split(sl, group, "-"); sl = group[1]
 3791. split(tl, group, "-"); tl = group[1]
 3792. url = HttpPathPrefix "/dicservice.json/lookup?"\
 3793. "sid=" SID\
 3794. "&text=" preprocess(text) "&lang=" (sl == "auto" ? tl : sl "-" tl)
 3795. header = "GET " url " HTTP/1.1\n"\
 3796. "Host: " "dictionary.yandex.net" "\n"\
 3797. "Connection: close\n"
 3798. if (Option["user-agent"])
 3799. header = header "User-Agent: " Option["user-agent"] "\n"
 3800. content = NULLSTR; isBody = 0
 3801. print header |& HttpService
 3802. while ((HttpService |& getline) > 0) {
 3803. if (isBody)
 3804. content = content ? content "\n" $0 : $0
 3805. else if (length($0) <= 1)
 3806. isBody = 1
 3807. l(sprintf("%4s bytes > %s", length($0), $0))
 3808. }
 3809. close(HttpService)
 3810. return assert(content, "[ERROR] Null response.")
 3811. }
 3812. function yandexTTSUrl(text, tl,
 3813. speaker, emotion, i, group) {
 3814. speaker = NULLSTR
 3815. emotion = NULLSTR
 3816. split(Option["narrator"], group, ",")
 3817. for (i in group) {
 3818. if (group[i] ~ /^(g(ood)?|n(eutral)?|e(vil)?)$/)
 3819. emotion = group[i]
 3820. else if (group[i] ~ /^(f(emale)?|w(oman)?)$/)
 3821. speaker = "alyss"
 3822. else if (group[i] ~ /^m(ale|an)?$/)
 3823. speaker = "zahar"
 3824. else
 3825. speaker = group[i]
 3826. }
 3827. switch (tl) {
 3828. case "ar": tl = "ar_AE"; break
 3829. case "cs": tl = "cs_CZ"; break
 3830. case "da": tl = "da_DK"; break
 3831. case "de": tl = "de_DE"; break
 3832. case "el": tl = "el_GR"; break
 3833. case "en": tl = "en_GB"; break
 3834. case "es": tl = "es_ES"; break
 3835. case "fi": tl = "fi_FI"; break
 3836. case "fr": tl = "fr_FR"; break
 3837. case "it": tl = "it_IT"; break
 3838. case "nl": tl = "nl_NL"; break
 3839. case "no": tl = "no_NO"; break
 3840. case "pl": tl = "pl_PL"; break
 3841. case "pt": tl = "pt_PT"; break
 3842. case "ru": tl = "ru_RU"; break
 3843. case "sv": tl = "sv_SE"; break
 3844. case "tr": tl = "tr_TR"; break
 3845. default: tl = NULLSTR
 3846. }
 3847. return HttpProtocol "tts.voicetech.yandex.net" "/tts?"\
 3848. "text=" preprocess(text) (tl ? "&lang=" tl : tl)\
 3849. (speaker ? "&speaker=" speaker : speaker)\
 3850. (emotion ? "&emotion=" emotion : emotion)\
 3851. "&format=mp3" "&quality=hi"
 3852. }
 3853. function yandexWebTranslateUrl(uri, sl, tl, hl) {
 3854. gsub(/:\/\//, "/", uri)
 3855. return HttpProtocol YandexWebTranslate "/proxy_u/"\
 3856. (sl == "auto" ? tl : sl "-" tl)"/" uri
 3857. }
 3858. function yandexTranslate(text, sl, tl, hl,
 3859. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl,
 3860. r,
 3861. content, tokens, ast,
 3862. _sl, _tl, _hl, il,
 3863. translation,
 3864. wShowOriginal, wShowTranslation, wShowLanguages,
 3865. wShowDictionary, dicContent, dicTokens, dicAst,
 3866. i, syn, mean,
 3867. group, temp) {
 3868. if (!getCode(tl)) {
 3869. w("[WARNING] Unknown target language code: " tl)
 3870. } else if (isRTL(tl)) {
 3871. if (!FriBidi)
 3872. w("[WARNING] " getName(tl) " is a right-to-left language, but FriBidi is not found.")
 3873. }
 3874. _sl = getCode(sl); if (!_sl) _sl = sl
 3875. _tl = getCode(tl); if (!_tl) _tl = tl
 3876. _hl = getCode(hl); if (!_hl) _hl = hl
 3877. content = getResponse(text, _sl, _tl, _hl)
 3878. if (Option["dump"])
 3879. return content
 3880. tokenize(tokens, content)
 3881. parseJson(ast, tokens)
 3882. l(content, "content", 1, 1)
 3883. l(tokens, "tokens", 1, 0, 1)
 3884. l(ast, "ast")
 3885. if (!isarray(ast) || !anything(ast)) {
 3886. e("[ERROR] Oops! Something went wrong and I can't translate it for you :(")
 3887. ExitCode = 1
 3888. return
 3889. }
 3890. if (ast[0 SUBSEP "code"] != "200") {
 3891. e("[ERROR] " unparameterize(ast[0 SUBSEP "message"]))
 3892. ExitCode = 1
 3893. return
 3894. }
 3895. translation = unparameterize(ast[0 SUBSEP "text" SUBSEP 0])
 3896. split(unparameterize(ast[0 SUBSEP "lang"]), group, "-")
 3897. returnIl[0] = il = group[1]
 3898. if (Option["verbose"] < 0)
 3899. return getList(il)
 3900. if (!isVerbose) {
 3901. r = translation
 3902. } else {
 3903. wShowOriginal = Option["show-original"]
 3904. wShowTranslation = Option["show-translation"]
 3905. wShowLanguages = Option["show-languages"]
 3906. wShowDictionary = Option["show-dictionary"]
 3907. if (wShowOriginal) {
 3908. if (r) r = r RS RS
 3909. r = r m("-- display original text")
 3910. r = r prettify("original", s(text, il))
 3911. }
 3912. if (wShowTranslation) {
 3913. if (r) r = r RS RS
 3914. r = r m("-- display major translation")
 3915. r = r prettify("translation", s(translation, tl))
 3916. }
 3917. if (wShowLanguages) {
 3918. if (r) r = r RS RS
 3919. r = r m("-- display source language -> target language")
 3920. temp = Option["fmt-languages"]
 3921. if (!temp) temp = "[ %s -> %t ]"
 3922. split(temp, group, /(%s|%S|%t|%T)/)
 3923. r = r prettify("languages", group[1])
 3924. if (temp ~ /%s/)
 3925. r = r prettify("languages-sl", getDisplay(il))
 3926. if (temp ~ /%S/)
 3927. r = r prettify("languages-sl", getName(il))
 3928. r = r prettify("languages", group[2])
 3929. if (temp ~ /%t/)
 3930. r = r prettify("languages-tl", getDisplay(tl))
 3931. if (temp ~ /%T/)
 3932. r = r prettify("languages-tl", getName(tl))
 3933. r = r prettify("languages", group[3])
 3934. }
 3935. if (wShowDictionary) {
 3936. dicContent = yandexGetDictionaryResponse(text, _sl, _tl, _hl)
 3937. tokenize(dicTokens, dicContent)
 3938. parseJson(dicAst, dicTokens)
 3939. if (anything(dicAst)) {
 3940. if (r) r = r RS
 3941. r = r m("-- display dictionary entries")
 3942. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 3943. PROCINFO["sorted_in"] = "@ind_num_asc"
 3944. for (i in dicAst) {
 3945. if (i ~ "^0" SUBSEP "def" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP\
 3946. "pos$") {
 3947. r = r RS prettify("dictionary-word-class", s((literal(dicAst[i])), hl))
 3948. syn = mean = ""
 3949. }
 3950. if (i ~ "^0" SUBSEP "def" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP\
 3951. "tr" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP\
 3952. "mean" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "text") {
 3953. if (mean) {
 3954. mean = mean prettify("dictionary-explanation", ", ")\
 3955. prettify("dictionary-explanation-item", s((literal(dicAst[i])), sl))
 3956. } else {
 3957. mean = prettify("dictionary-explanation-item", s((literal(dicAst[i])), sl))
 3958. }
 3959. }
 3960. if (i ~ "^0" SUBSEP "def" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP\
 3961. "tr" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP\
 3962. "syn" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "text") {
 3963. if (syn) {
 3964. syn = syn prettify("dictionary-explanation", ", ")\
 3965. prettify("dictionary-word", s((literal(dicAst[i])), il))
 3966. } else {
 3967. syn = prettify("dictionary-word", s((literal(dicAst[i])), il))
 3968. }
 3969. }
 3970. if (i ~ "^0" SUBSEP "def" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP\
 3971. "tr" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "text$") {
 3972. text = prettify("dictionary-word", s((literal(dicAst[i])), il))
 3973. if (syn) {
 3974. r = r RS ins(1, text prettify("dictionary-explanation", ", ") syn)
 3975. } else {
 3976. r = r RS ins(1, text)
 3977. }
 3978. r = r RS ins(2, mean)
 3979. syn = mean = ""
 3980. }
 3981. }
 3982. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 3983. }
 3984. }
 3985. }
 3986. if (toSpeech) {
 3987. returnPlaylist[0]["text"] = translation
 3988. returnPlaylist[0]["tl"] = tl
 3989. }
 3990. return r
 3991. }
 3992. BEGIN { provides("apertium") }
 3993. function apertiumInit() {
 3994. HttpProtocol = "http://"
 3995. HttpHost = "www.apertium.org"
 3996. HttpPort = 80
 3997. }
 3998. function apertiumRequestUrl(text, sl, tl, hl) {
 3999. return HttpPathPrefix "/apy/translate?"\
 4000. "langpair=" preprocess(sl) "|" preprocess(tl)\
 4001. "&q=" preprocess(text)
 4002. }
 4003. function apertiumTTSUrl(text, tl, narrator) {
 4004. }
 4005. function apertiumWebTranslateUrl(uri, sl, tl, hl) {
 4006. }
 4007. function apertiumTranslate(text, sl, tl, hl,
 4008. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl,
 4009. r,
 4010. content, tokens, ast,
 4011. _sl, _tl, _hl, il,
 4012. translation,
 4013. wShowOriginal, wShowTranslation, wShowLanguages,
 4014. group, temp) {
 4015. if (!getCode(tl)) {
 4016. w("[WARNING] Unknown target language code: " tl)
 4017. } else if (isRTL(tl)) {
 4018. if (!FriBidi)
 4019. w("[WARNING] " getName(tl) " is a right-to-left language, but FriBidi is not found.")
 4020. }
 4021. _sl = getCode(sl); if (!_sl) _sl = sl
 4022. _tl = getCode(tl); if (!_tl) _tl = tl
 4023. _hl = getCode(hl); if (!_hl) _hl = hl
 4024. _sl = "auto" == _sl ? "en" : _sl
 4025. content = getResponse(text, _sl, _tl, _hl)
 4026. if (Option["dump"])
 4027. return content
 4028. tokenize(tokens, content)
 4029. parseJson(ast, tokens)
 4030. l(content, "content", 1, 1)
 4031. l(tokens, "tokens", 1, 0, 1)
 4032. l(ast, "ast")
 4033. if (!isarray(ast) || !anything(ast)) {
 4034. e("[ERROR] Oops! Something went wrong and I can't translate it for you :(")
 4035. ExitCode = 1
 4036. return
 4037. }
 4038. translation = uprintf(unquote(unparameterize(ast[0 SUBSEP "responseData" SUBSEP "translatedText"])))
 4039. returnIl[0] = il = _sl
 4040. if (Option["verbose"] < 0)
 4041. return getList(il)
 4042. if (!isVerbose) {
 4043. r = translation
 4044. } else {
 4045. wShowOriginal = Option["show-original"]
 4046. wShowTranslation = Option["show-translation"]
 4047. wShowLanguages = Option["show-languages"]
 4048. if (wShowOriginal) {
 4049. if (r) r = r RS RS
 4050. r = r m("-- display original text")
 4051. r = r prettify("original", s(text, il))
 4052. }
 4053. if (wShowTranslation) {
 4054. if (r) r = r RS RS
 4055. r = r m("-- display major translation")
 4056. r = r prettify("translation", s(translation, tl))
 4057. }
 4058. if (wShowLanguages) {
 4059. if (r) r = r RS RS
 4060. r = r m("-- display source language -> target language")
 4061. temp = Option["fmt-languages"]
 4062. if (!temp) temp = "[ %s -> %t ]"
 4063. split(temp, group, /(%s|%S|%t|%T)/)
 4064. r = r prettify("languages", group[1])
 4065. if (temp ~ /%s/)
 4066. r = r prettify("languages-sl", getDisplay(il))
 4067. if (temp ~ /%S/)
 4068. r = r prettify("languages-sl", getName(il))
 4069. r = r prettify("languages", group[2])
 4070. if (temp ~ /%t/)
 4071. r = r prettify("languages-tl", getDisplay(tl))
 4072. if (temp ~ /%T/)
 4073. r = r prettify("languages-tl", getName(tl))
 4074. r = r prettify("languages", group[3])
 4075. }
 4076. }
 4077. if (toSpeech) {
 4078. returnPlaylist[0]["text"] = translation
 4079. returnPlaylist[0]["tl"] = tl
 4080. }
 4081. return r
 4082. }
 4083. BEGIN {
 4084. provides("spell")
 4085. provides("aspell")
 4086. provides("hunspell")
 4087. }
 4088. function spellInit() {
 4089. Ispell = detectProgram("aspell", "--version") ? "aspell" :
 4090. (detectProgram("hunspell", "--version") ? "hunspell" : "")
 4091. if (!Ispell) {
 4092. e("[ERROR] Spell checker (aspell or hunspell) not found.")
 4093. exit 1
 4094. }
 4095. }
 4096. function aspellInit() {
 4097. if (!(Ispell = detectProgram("aspell", "--version") ? "aspell" : "")) {
 4098. e("[ERROR] Spell checker (aspell) not found.")
 4099. exit 1
 4100. }
 4101. }
 4102. function hunspellInit() {
 4103. if (!(Ispell = detectProgram("hunspell", "--version") ? "hunspell" : "")) {
 4104. e("[ERROR] Spell checker (hunspell) not found.")
 4105. exit 1
 4106. }
 4107. }
 4108. function spellTranslate(text, sl, tl, hl,
 4109. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl,
 4110. args, i, j, r, line, group, word, sug) {
 4111. args = " -a" (sl != "auto" ? " -d " sl : "")
 4112. if (system("echo" PIPE Ispell args SUPOUT SUPERR)) {
 4113. e("[ERROR] No dictionary for language: " sl)
 4114. exit 1
 4115. }
 4116. i = 1
 4117. r = ""
 4118. while ((("echo " parameterize(text) PIPE Ispell args SUPERR) |& getline line) > 0) {
 4119. match(line,
 4120. /^& (.*) [[:digit:]]+ [[:digit:]]+: ([^,]+)(, ([^,]+))?(, ([^,]+))?/,
 4121. group)
 4122. if (RSTART) {
 4123. ExitCode = 1
 4124. word = group[1]
 4125. sug = "[" group[2]
 4126. if (group[4]) sug = sug "|" group[4]
 4127. if (group[6]) sug = sug "|" group[6]
 4128. sug = sug "]"
 4129. j = i + index(substr(text, i), word) - 1
 4130. r = r substr(text, i, j - i)
 4131. r = r ansi("bold", ansi("red", word)) ansi("yellow", sug)
 4132. i = j + length(word)
 4133. }
 4134. }
 4135. r = r substr(text, i)
 4136. return r
 4137. }
 4138. function aspellTranslate(text, sl, tl, hl,
 4139. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl) {
 4140. return spellTranslate(text, sl, tl, hl)
 4141. }
 4142. function hunspellTranslate(text, sl, tl, hl,
 4143. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl) {
 4144. return spellTranslate(text, sl, tl, hl)
 4145. }
 4146. BEGIN { provides("deepl") }
 4147. function deeplInit() {
 4148. HttpProtocol = "http://"
 4149. HttpHost = "www.deepl.com"
 4150. HttpPort = 80
 4151. }
 4152. function deeplRequestUrl(text, sl, tl, hl) {
 4153. }
 4154. function deeplTTSUrl(text, tl, narrator) {
 4155. }
 4156. function deeplWebTranslateUrl(uri, sl, tl, hl) {
 4157. }
 4158. function deeplPost(text, sl, tl, hl,
 4159. content, data, url) {
 4160. data = "{\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"LMT_handle_jobs\","
 4161. data = data "\"params\":{\"jobs\":[{\"kind\":\"default\","
 4162. data = data "\"raw_en_sentence\":" parameterize(text, "\"") "}],"
 4163. data = data "\"lang\":{\"user_preferred_langs\":[\"" hl "\"],"
 4164. data = data "\"source_lang_user_selected\":\"" sl "\","
 4165. data = data "\"target_lang\":\"" tl "\"},"
 4166. data = data "\"priority\":1},\"id\":1}"
 4167. l(data)
 4168. url = "https://www.deepl.com/jsonrpc"
 4169. content = curlPost(url, data)
 4170. return assert(content, "[ERROR] Null response.")
 4171. }
 4172. function deeplTranslate(text, sl, tl, hl,
 4173. isVerbose, toSpeech, returnPlaylist, returnIl,
 4174. r,
 4175. content, tokens, ast,
 4176. _sl, _tl, _hl, il,
 4177. translation, translations,
 4178. wShowOriginal, wShowTranslation,
 4179. wShowLanguages, wShowAlternatives,
 4180. group, temp) {
 4181. if (!getCode(tl)) {
 4182. w("[WARNING] Unknown target language code: " tl)
 4183. } else if (isRTL(tl)) {
 4184. if (!FriBidi)
 4185. w("[WARNING] " getName(tl) " is a right-to-left language, but FriBidi is not found.")
 4186. }
 4187. _sl = getCode(sl); if (!_sl) _sl = sl
 4188. _tl = getCode(tl); if (!_tl) _tl = tl
 4189. _hl = getCode(hl); if (!_hl) _hl = hl
 4190. if (_sl != "auto") _sl = toupper(_sl)
 4191. if (_tl != "auto") _tl = toupper(_tl)
 4192. if (_hl != "auto") _hl = toupper(_hl)
 4193. content = deeplPost(text, _sl, _tl, _hl)
 4194. if (Option["dump"])
 4195. return content
 4196. tokenize(tokens, content)
 4197. parseJson(ast, tokens)
 4198. l(content, "content", 1, 1)
 4199. l(tokens, "tokens", 1, 0, 1)
 4200. l(ast, "ast")
 4201. if (!isarray(ast) || !anything(ast)) {
 4202. e("[ERROR] Oops! Something went wrong and I can't translate it for you :(")
 4203. ExitCode = 1
 4204. return
 4205. }
 4206. saveSortedIn = PROCINFO["sorted_in"]
 4207. PROCINFO["sorted_in"] = "compareByIndexFields"
 4208. for (i in ast) {
 4209. if (i ~ "^0" SUBSEP "result" SUBSEP "translations" SUBSEP 0 SUBSEP "beams" SUBSEP "[[:digit:]]+" SUBSEP "postprocessed_sentence$") {
 4210. append(translations, uprintf(unquote(unparameterize(ast[i]))))
 4211. }
 4212. }
 4213. PROCINFO["sorted_in"] = saveSortedIn
 4214. translation = translations[0]
 4215. returnIl[0] = il = tolower(unparameterize(ast[0 SUBSEP "result" SUBSEP "source_lang"]))
 4216. if (Option["verbose"] < 0)
 4217. return getList(il)
 4218. if (!isVerbose) {
 4219. r = translation
 4220. } else {
 4221. wShowOriginal = Option["show-original"]
 4222. wShowTranslation = Option["show-translation"]
 4223. wShowLanguages = Option["show-languages"]
 4224. wShowAlternatives = Option["show-alternatives"]
 4225. if (length(translations) <= 1) wShowAlternatives = 0
 4226. if (wShowOriginal) {
 4227. if (r) r = r RS RS
 4228. r = r m("-- display original text")
 4229. r = r prettify("original", s(text, il))
 4230. }
 4231. if (wShowTranslation) {
 4232. if (r) r = r RS RS
 4233. r = r m("-- display major translation")
 4234. r = r prettify("translation", s(translation, tl))
 4235. }
 4236. if (wShowLanguages) {
 4237. if (r) r = r RS RS
 4238. r = r m("-- display source language -> target language")
 4239. temp = Option["fmt-languages"]
 4240. if (!temp) temp = "[ %s -> %t ]"
 4241. split(temp, group, /(%s|%S|%t|%T)/)
 4242. r = r prettify("languages", group[1])
 4243. if (temp ~ /%s/)
 4244. r = r prettify("languages-sl", getDisplay(il))
 4245. if (temp ~ /%S/)
 4246. r = r prettify("languages-sl", getName(il))
 4247. r = r prettify("languages", group[2])
 4248. if (temp ~ /%t/)
 4249. r = r prettify("languages-tl", getDisplay(tl))
 4250. if (temp ~ /%T/)
 4251. r = r prettify("languages-tl", getName(tl))
 4252. r = r prettify("languages", group[3])
 4253. }
 4254. if (wShowAlternatives) {
 4255. if (r) r = r RS
 4256. r = r m("-- display alternative translations")
 4257. r = r RS ins(1, prettify("alternatives-translations-item", translations[1]))
 4258. for (i = 2; i < length(translations); i++)
 4259. r = r RS ins(1, prettify("alternatives-translations-item", translations[i]))
 4260. }
 4261. }
 4262. if (toSpeech) {
 4263. returnPlaylist[0]["text"] = translation
 4264. returnPlaylist[0]["tl"] = tl
 4265. }
 4266. return r
 4267. }
 4268. function loadOptions(script, i, j, tokens, name, value) {
 4269. tokenize(tokens, script)
 4270. for (i in tokens) {
 4271. if (tokens[i] ~ /^:/) {
 4272. name = substr(tokens[i], 2)
 4273. value = tokens[i + 1]
 4274. if (value ~ /^[+-]?((0|[1-9][0-9]*)|[.][0-9]*|(0|[1-9][0-9]*)[.][0-9]*)([Ee][+-]?[0-9]+)?$/) {
 4275. delete Option[name]
 4276. Option[name] = value
 4277. } else if (value == "false" || value == "true") {
 4278. delete Option[name]
 4279. Option[name] = yn(value)
 4280. } else if (value ~ /^".*"$/) {
 4281. delete Option[name]
 4282. Option[name] = literal(value)
 4283. } else if (value == "[") {
 4284. delete Option[name]
 4285. for (j = 1; tokens[i + j + 1] && tokens[i + j + 1] != "]"; j++) {
 4286. if (tokens[i + j + 1] ~ /^".*"$/)
 4287. Option[name][j] = literal(tokens[i + j + 1])
 4288. else {
 4289. e("[ERROR] Malformed configuration.")
 4290. return
 4291. }
 4292. }
 4293. } else {
 4294. e("[ERROR] Malformed configuration.")
 4295. return
 4296. }
 4297. }
 4298. }
 4299. }
 4300. function upgrade( i, newVersion, registry, tokens) {
 4301. RegistryIndex = "https://raw.githubusercontent.com/soimort/translate-shell/registry/index.trans"
 4302. registry = curl(RegistryIndex)
 4303. if (!registry) {
 4304. e("[ERROR] Failed to check for upgrade.")
 4305. ExitCode = 1
 4306. return
 4307. }
 4308. tokenize(tokens, registry)
 4309. for (i in tokens)
 4310. if (tokens[i] == ":translate-shell")
 4311. newVersion = literal(tokens[i + 1])
 4312. if (newerVersion(newVersion, Version)) {
 4313. w("Current version: \t" Version)
 4314. w("New version available: \t" newVersion)
 4315. w("Download from: \t" "https://www.soimort.org/translate-shell/trans")
 4316. } else {
 4317. w("Current version: \t" Version)
 4318. w("Already up-to-date.")
 4319. }
 4320. }
 4321. function welcome() {
 4322. if (Option["fmt-welcome-message"])
 4323. print prettify("welcome-message", Option["fmt-welcome-message"]) > STDERR
 4324. if (Option["fmt-welcome-submessage"])
 4325. print prettify("welcome-submessage", Option["fmt-welcome-submessage"]) > STDERR
 4326. }
 4327. function prompt( i, p, temp) {
 4328. p = Option["fmt-prompt"]
 4329. if (p ~ /%a/) gsub(/%a/, strftime("%a"), p)
 4330. if (p ~ /%A/) gsub(/%A/, strftime("%A"), p)
 4331. if (p ~ /%b/) gsub(/%b/, strftime("%b"), p)
 4332. if (p ~ /%B/) gsub(/%B/, strftime("%B"), p)
 4333. if (p ~ /%c/) gsub(/%c/, strftime("%c"), p)
 4334. if (p ~ /%C/) gsub(/%C/, strftime("%C"), p)
 4335. if (p ~ /%d/) gsub(/%d/, strftime("%d"), p)
 4336. if (p ~ /%D/) gsub(/%D/, strftime("%D"), p)
 4337. if (p ~ /%e/) gsub(/%e/, strftime("%e"), p)
 4338. if (p ~ /%F/) gsub(/%F/, strftime("%F"), p)
 4339. if (p ~ /%g/) gsub(/%g/, strftime("%g"), p)
 4340. if (p ~ /%G/) gsub(/%G/, strftime("%G"), p)
 4341. if (p ~ /%h/) gsub(/%h/, strftime("%h"), p)
 4342. if (p ~ /%H/) gsub(/%H/, strftime("%H"), p)
 4343. if (p ~ /%I/) gsub(/%I/, strftime("%I"), p)
 4344. if (p ~ /%j/) gsub(/%j/, strftime("%j"), p)
 4345. if (p ~ /%m/) gsub(/%m/, strftime("%m"), p)
 4346. if (p ~ /%M/) gsub(/%M/, strftime("%M"), p)
 4347. if (p ~ /%n/) gsub(/%n/, strftime("%n"), p)
 4348. if (p ~ /%p/) gsub(/%p/, strftime("%p"), p)
 4349. if (p ~ /%r/) gsub(/%r/, strftime("%r"), p)
 4350. if (p ~ /%R/) gsub(/%R/, strftime("%R"), p)
 4351. if (p ~ /%u/) gsub(/%u/, strftime("%u"), p)
 4352. if (p ~ /%U/) gsub(/%U/, strftime("%U"), p)
 4353. if (p ~ /%V/) gsub(/%V/, strftime("%V"), p)
 4354. if (p ~ /%w/) gsub(/%w/, strftime("%w"), p)
 4355. if (p ~ /%W/) gsub(/%W/, strftime("%W"), p)
 4356. if (p ~ /%x/) gsub(/%x/, strftime("%x"), p)
 4357. if (p ~ /%X/) gsub(/%X/, strftime("%X"), p)
 4358. if (p ~ /%y/) gsub(/%y/, strftime("%y"), p)
 4359. if (p ~ /%Y/) gsub(/%Y/, strftime("%Y"), p)
 4360. if (p ~ /%z/) gsub(/%z/, strftime("%z"), p)
 4361. if (p ~ /%Z/) gsub(/%Z/, strftime("%Z"), p)
 4362. if (p ~ /%_/)
 4363. gsub(/%_/, showTranslationsOf(Option["hl"]), p)
 4364. if (p ~ /%l/)
 4365. gsub(/%l/, getDisplay(Option["hl"]), p)
 4366. if (p ~ /%L/)
 4367. gsub(/%L/, getName(Option["hl"]), p)
 4368. if (p ~ /%S/)
 4369. gsub(/%S/, getName(Option["sl"]), p)
 4370. if (p ~ /%t/) {
 4371. temp = getDisplay(Option["tl"][1])
 4372. for (i = 2; i <= length(Option["tl"]); i++)
 4373. temp = temp "+" getDisplay(Option["tl"][i])
 4374. gsub(/%t/, temp, p)
 4375. }
 4376. if (p ~ /%T/) {
 4377. temp = getName(Option["tl"][1])
 4378. for (i = 2; i <= length(Option["tl"]); i++)
 4379. temp = temp "+" getName(Option["tl"][i])
 4380. gsub(/%T/, temp, p)
 4381. }
 4382. if (p ~ /%,/) {
 4383. temp = getDisplay(Option["tl"][1])
 4384. for (i = 2; i <= length(Option["tl"]); i++)
 4385. temp = temp "," getDisplay(Option["tl"][i])
 4386. gsub(/%,/, temp, p)
 4387. }
 4388. if (p ~ /%</) {
 4389. temp = getName(Option["tl"][1])
 4390. for (i = 2; i <= length(Option["tl"]); i++)
 4391. temp = temp "," getName(Option["tl"][i])
 4392. gsub(/%</, temp, p)
 4393. }
 4394. if (p ~ /%\//) {
 4395. temp = getDisplay(Option["tl"][1])
 4396. for (i = 2; i <= length(Option["tl"]); i++)
 4397. temp = temp "/" getDisplay(Option["tl"][i])
 4398. gsub(/%\//, temp, p)
 4399. }
 4400. if (p ~ /%\?/) {
 4401. temp = getName(Option["tl"][1])
 4402. for (i = 2; i <= length(Option["tl"]); i++)
 4403. temp = temp "/" getName(Option["tl"][i])
 4404. gsub(/%\?/, temp, p)
 4405. }
 4406. printf(prettify("prompt", p), getDisplay(Option["sl"])) > STDERR
 4407. }
 4408. function repl(line, command, group, name, i, value, words) {
 4409. split(line, words, " ")
 4410. command = words[1]
 4411. if (command ~ /^:(q|quit)$/) {
 4412. exit
 4413. } else if (command ~ /^:set$/) {
 4414. name = words[2]
 4415. value = words[3]
 4416. Option[name] = value
 4417. } else if (command ~ /^:show$/) {
 4418. name = words[2]
 4419. print prettify("welcome-submessage", toString(Option[name], 1, 0, 1))
 4420. } else if (command ~ /^:engine$/) {
 4421. value = words[2]
 4422. Option["engine"] = value
 4423. initHttpService()
 4424. } else {
 4425. match(command, /^[{(\[]?([[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?(-[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?[[:alpha:]]?)?)?(:|=)((@?[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?(-[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?[[:alpha:]]?)?\+)*(@?[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?(-[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?[[:alpha:]]?)?)?)[})\]]?$/, group)
 4426. if (RSTART) {
 4427. if (group[1]) Option["sl"] = group[1]
 4428. if (group[4]) split(group[4], Option["tl"], "+")
 4429. line = words[2]
 4430. for (i = 3; i <= length(words); i++)
 4431. line = line " " words[i]
 4432. }
 4433. if (line) {
 4434. translate(line)
 4435. if (Option["verbose"]) printf RS
 4436. }
 4437. }
 4438. prompt()
 4439. }
 4440. function init() {
 4441. initGawk()
 4442. initBiDi()
 4443. initLocale()
 4444. initUserLang()
 4445. RS = "\n"
 4446. ExitCode = 0
 4447. Option["debug"] = 0
 4448. Option["engine"] = "google"
 4449. Option["verbose"] = 1
 4450. Option["show-original"] = 1
 4451. Option["show-original-phonetics"] = 1
 4452. Option["show-translation"] = 1
 4453. Option["show-translation-phonetics"] = 1
 4454. Option["show-prompt-message"] = 1
 4455. Option["show-languages"] = 1
 4456. Option["show-original-dictionary"] = 0
 4457. Option["show-dictionary"] = 1
 4458. Option["show-alternatives"] = 1
 4459. Option["width"] = ENVIRON["COLUMNS"] ? ENVIRON["COLUMNS"] - 2 : 0
 4460. Option["indent"] = 4
 4461. Option["no-ansi"] = 0
 4462. Option["no-autocorrect"] = 0
 4463. Option["no-bidi"] = 0
 4464. Option["no-warn"] = 0
 4465. Option["theme"] = "default"
 4466. Option["dump"] = 0
 4467. Option["play"] = 0
 4468. Option["narrator"] = "female"
 4469. Option["player"] = ENVIRON["PLAYER"]
 4470. Option["no-translate"] = 0
 4471. Option["download-audio"] = 0
 4472. Option["download-audio-as"] = NULLSTR
 4473. Option["view"] = 0
 4474. Option["pager"] = ENVIRON["PAGER"]
 4475. Option["browser"] = ENVIRON["BROWSER"]
 4476. Option["proxy"] = ENVIRON["HTTP_PROXY"] ? ENVIRON["HTTP_PROXY"] : ENVIRON["http_proxy"]
 4477. Option["user-agent"] = ENVIRON["USER_AGENT"] ? ENVIRON["USER_AGENT"] :
 4478. "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) "\
 4479. "AppleWebKit/602.1 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 "\
 4480. "Safari/602.1 Epiphany/3.18.2"
 4481. Option["no-rlwrap"] = 0
 4482. Option["interactive"] = 0
 4483. Option["emacs"] = 0
 4484. Option["input"] = NULLSTR
 4485. Option["output"] = STDOUT
 4486. Option["hl"] = ENVIRON["HOME_LANG"] ? ENVIRON["HOME_LANG"] : UserLang
 4487. Option["sl"] = ENVIRON["SOURCE_LANG"] ? ENVIRON["SOURCE_LANG"] : "auto"
 4488. Option["tl"][1] = ENVIRON["TARGET_LANG"] ? ENVIRON["TARGET_LANG"] : UserLang
 4489. }
 4490. function initScript( file, line, script, temp) {
 4491. file = ".trans"
 4492. if (!fileExists(file)) {
 4493. file = ENVIRON["HOME"] "/.translate-shell/init.trans"
 4494. if (!fileExists(file)) {
 4495. file = ENVIRON["XDG_CONFIG_HOME"] "/translate-shell/init.trans"
 4496. if (!fileExists(file)) {
 4497. file = ENVIRON["HOME"] "/.config/translate-shell/init.trans"
 4498. if (!fileExists(file)) {
 4499. file = "/etc/translate-shell"
 4500. if (!fileExists(file)) return
 4501. }
 4502. }
 4503. }
 4504. }
 4505. InitScript = file
 4506. script = NULLSTR
 4507. while (getline line < InitScript)
 4508. script = script "\n" line
 4509. loadOptions(script)
 4510. if (!isarray(Option["tl"])) {
 4511. temp = Option["tl"]
 4512. delete Option["tl"]
 4513. Option["tl"][1] = temp
 4514. }
 4515. }
 4516. function initMisc( group, temp) {
 4517. initHttpService()
 4518. if (!Option["width"] && detectProgram("tput", "-V")) {
 4519. "tput cols" SUPERR | getline temp
 4520. Option["width"] = temp ? temp - 2 : 64
 4521. }
 4522. if (Option["no-ansi"])
 4523. delete AnsiCode
 4524. if (Option["no-bidi"])
 4525. BiDi = BiDiNoPad = NULLSTR
 4526. if (Option["no-warn"])
 4527. STDERR = "/dev/null"
 4528. if (Option["play"]) {
 4529. if (!Option["player"]) {
 4530. initAudioPlayer()
 4531. Option["player"] = AudioPlayer ? AudioPlayer : Option["player"]
 4532. if (!Option["player"])
 4533. initSpeechSynthesizer()
 4534. }
 4535. if (!Option["player"] && !SpeechSynthesizer) {
 4536. w("[WARNING] No available audio player or speech synthesizer.")
 4537. Option["play"] = 0
 4538. }
 4539. }
 4540. if (Option["view"]) {
 4541. if (!Option["pager"]) {
 4542. initPager()
 4543. Option["pager"] = Pager
 4544. }
 4545. if (!Option["pager"]) {
 4546. w("[WARNING] No available terminal pager.")
 4547. Option["view"] = 0
 4548. }
 4549. }
 4550. if (!Option["browser"]) {
 4551. "xdg-mime query default text/html" SUPERR | getline Option["browser"]
 4552. match(Option["browser"], "(.*).desktop$", group)
 4553. Option["browser"] = group[1]
 4554. }
 4555. }
 4556. BEGIN {
 4557. init()
 4558. if (!(belongsTo("-no-init", ARGV) || belongsTo("--no-init", ARGV)))
 4559. initScript()
 4560. pos = 0
 4561. noargc = 0
 4562. while (ARGV[++pos]) {
 4563. match(ARGV[pos], /^--?(V|vers(i(on?)?)?)$/)
 4564. if (RSTART) {
 4565. InfoOnly = "version"
 4566. continue
 4567. }
 4568. match(ARGV[pos], /^--?(H|h(e(lp?)?)?)$/)
 4569. if (RSTART) {
 4570. InfoOnly = "help"
 4571. continue
 4572. }
 4573. match(ARGV[pos], /^--?(M|m(a(n(u(al?)?)?)?)?)$/)
 4574. if (RSTART) {
 4575. InfoOnly = "manual"
 4576. continue
 4577. }
 4578. match(ARGV[pos], /^--?(T|ref(e(r(e(n(ce?)?)?)?)?)?)$/)
 4579. if (RSTART) {
 4580. InfoOnly = "reference"
 4581. continue
 4582. }
 4583. match(ARGV[pos], /^--?r$/)
 4584. if (RSTART) {
 4585. w("[WARNING] Option '-r' has been deprecated since version 0.9.\n"\
 4586. " Use option '-T' or '-reference' instead.")
 4587. exit 1
 4588. }
 4589. match(ARGV[pos], /^--?(R|reference-e(n(g(l(i(sh?)?)?)?)?)?)$/)
 4590. if (RSTART) {
 4591. InfoOnly = "reference-english"
 4592. continue
 4593. }
 4594. match(ARGV[pos], /^--?(L|list)(=(.*)?)?$/, group)
 4595. if (RSTART) {
 4596. InfoOnly = "list"
 4597. if (group[2]) {
 4598. if (group[3]) split(group[3], Option["tl"], "+")
 4599. } else
 4600. split(ARGV[++pos], Option["tl"], "+")
 4601. continue
 4602. }
 4603. match(ARGV[pos], /^--?(S|list-e(n(g(i(n(es?)?)?)?)?)?)$/)
 4604. if (RSTART) {
 4605. InfoOnly = "list-engines"
 4606. continue
 4607. }
 4608. match(ARGV[pos], /^--?(U|upgrade)$/)
 4609. if (RSTART) {
 4610. InfoOnly = "upgrade"
 4611. continue
 4612. }
 4613. match(ARGV[pos], /^--?(N|nothing)$/)
 4614. if (RSTART) {
 4615. InfoOnly = "nothing"
 4616. continue
 4617. }
 4618. match(ARGV[pos], /^--?(e|engine)(=(.*)?)?$/, group)
 4619. if (RSTART) {
 4620. Option["engine"] = group[2] ?
 4621. (group[3] ? group[3] : Option["engine"]) :
 4622. ARGV[++pos]
 4623. continue
 4624. }
 4625. match(ARGV[pos], /^\/(.*)$/, group)
 4626. if (RSTART) {
 4627. Option["engine"] = group[1]
 4628. continue
 4629. }
 4630. match(ARGV[pos], /^--?verbose$/)
 4631. if (RSTART) {
 4632. Option["verbose"] = 1
 4633. continue
 4634. }
 4635. match(ARGV[pos], /^--?b(r(i(ef?)?)?)?$/)
 4636. if (RSTART) {
 4637. Option["verbose"] = 0
 4638. continue
 4639. }
 4640. match(ARGV[pos], /^--?d(i(c(t(i(o(n(a(ry?)?)?)?)?)?)?)?)?$/)
 4641. if (RSTART) {
 4642. Option["show-original-dictionary"] = 1
 4643. Option["show-dictionary"] = 0
 4644. Option["show-alternatives"] = 0
 4645. continue
 4646. }
 4647. match(ARGV[pos], /^--?id(e(n(t(i(fy?)?)?)?)?)?$/)
 4648. if (RSTART) {
 4649. Option["verbose"] = -1
 4650. continue
 4651. }
 4652. match(ARGV[pos], /^--?show-original(=(.*)?)?$/, group)
 4653. if (RSTART) {
 4654. Option["show-original"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4655. continue
 4656. }
 4657. match(ARGV[pos], /^--?show-original-phonetics(=(.*)?)?$/, group)
 4658. if (RSTART) {
 4659. Option["show-original-phonetics"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4660. continue
 4661. }
 4662. match(ARGV[pos], /^--?show-translation(=(.*)?)?$/, group)
 4663. if (RSTART) {
 4664. Option["show-translation"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4665. continue
 4666. }
 4667. match(ARGV[pos], /^--?show-translation-phonetics(=(.*)?)?$/, group)
 4668. if (RSTART) {
 4669. Option["show-translation-phonetics"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4670. continue
 4671. }
 4672. match(ARGV[pos], /^--?show-prompt-message(=(.*)?)?$/, group)
 4673. if (RSTART) {
 4674. Option["show-prompt-message"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4675. continue
 4676. }
 4677. match(ARGV[pos], /^--?show-languages(=(.*)?)?$/, group)
 4678. if (RSTART) {
 4679. Option["show-languages"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4680. continue
 4681. }
 4682. match(ARGV[pos], /^--?show-original-dictionary(=(.*)?)?$/, group)
 4683. if (RSTART) {
 4684. Option["show-original-dictionary"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4685. continue
 4686. }
 4687. match(ARGV[pos], /^--?show-dictionary(=(.*)?)?$/, group)
 4688. if (RSTART) {
 4689. Option["show-dictionary"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4690. continue
 4691. }
 4692. match(ARGV[pos], /^--?show-alternatives(=(.*)?)?$/, group)
 4693. if (RSTART) {
 4694. Option["show-alternatives"] = yn(group[1] ? group[2] : ARGV[++pos])
 4695. continue
 4696. }
 4697. match(ARGV[pos], /^--?w(i(d(th?)?)?)?(=(.*)?)?$/, group)
 4698. if (RSTART) {
 4699. Option["width"] = group[4] ?
 4700. (group[5] ? group[5] : Option["width"]) :
 4701. ARGV[++pos]
 4702. continue
 4703. }
 4704. match(ARGV[pos], /^--?indent(=(.*)?)?$/, group)
 4705. if (RSTART) {
 4706. Option["indent"] = group[1] ?
 4707. (group[2] ? group[2] : Option["indent"]) :
 4708. ARGV[++pos]
 4709. continue
 4710. }
 4711. match(ARGV[pos], /^--?theme(=(.*)?)?$/, group)
 4712. if (RSTART) {
 4713. Option["theme"] = group[1] ?
 4714. (group[2] ? group[2] : Option["theme"]) :
 4715. ARGV[++pos]
 4716. continue
 4717. }
 4718. match(ARGV[pos], /^--?no-theme$/)
 4719. if (RSTART) {
 4720. Option["theme"] = NULLSTR
 4721. continue
 4722. }
 4723. match(ARGV[pos], /^--?no-ansi$/)
 4724. if (RSTART) {
 4725. Option["no-ansi"] = 1
 4726. continue
 4727. }
 4728. match(ARGV[pos], /^--?no-auto(correct)?$/)
 4729. if (RSTART) {
 4730. Option["no-autocorrect"] = 1
 4731. continue
 4732. }
 4733. match(ARGV[pos], /^--?no-bidi/)
 4734. if (RSTART) {
 4735. Option["no-bidi"] = 1
 4736. continue
 4737. }
 4738. match(ARGV[pos], /^--?no-warn/)
 4739. if (RSTART) {
 4740. Option["no-warn"] = 1
 4741. continue
 4742. }
 4743. match(ARGV[pos], /^--?dump/)
 4744. if (RSTART) {
 4745. Option["dump"] = 1
 4746. continue
 4747. }
 4748. match(ARGV[pos], /^--?p(l(ay?)?)?$/)
 4749. if (RSTART) {
 4750. Option["play"] = 1
 4751. continue
 4752. }
 4753. match(ARGV[pos], /^--?sp(e(ak?)?)?$/)
 4754. if (RSTART) {
 4755. Option["play"] = 2
 4756. continue
 4757. }
 4758. match(ARGV[pos], /^--?(n|narrator)(=(.*)?)?$/, group)
 4759. if (RSTART) {
 4760. if (!Option["play"]) Option["play"] = 1
 4761. Option["narrator"] = group[2] ?
 4762. (group[3] ? group[3] : Option["narrator"]) :
 4763. ARGV[++pos]
 4764. continue
 4765. }
 4766. match(ARGV[pos], /^--?player(=(.*)?)?$/, group)
 4767. if (RSTART) {
 4768. if (!Option["play"]) Option["play"] = 1
 4769. Option["player"] = group[1] ?
 4770. (group[2] ? group[2] : Option["player"]) :
 4771. ARGV[++pos]
 4772. continue
 4773. }
 4774. match(ARGV[pos], /^--?no-play$/)
 4775. if (RSTART) {
 4776. Option["play"] = 0
 4777. continue
 4778. }
 4779. match(ARGV[pos], /^--?no-tran(s(l(a(te?)?)?)?)?$/)
 4780. if (RSTART) {
 4781. Option["no-translate"] = 1
 4782. continue
 4783. }
 4784. match(ARGV[pos], /^--?download-a(u(d(io?)?)?)?$/)
 4785. if (RSTART) {
 4786. Option["download-audio"] = 1
 4787. continue
 4788. }
 4789. match(ARGV[pos], /^--?download-audio-as(=(.*)?)?$/, group)
 4790. if (RSTART) {
 4791. if (!Option["download-audio"]) Option["download-audio"] = 1
 4792. Option["download-audio-as"] = group[1] ?
 4793. (group[2] ? group[2] : Option["download-audio-as"]) :
 4794. ARGV[++pos]
 4795. continue
 4796. }
 4797. match(ARGV[pos], /^--?v(i(ew?)?)?$/)
 4798. if (RSTART) {
 4799. Option["view"] = 1
 4800. continue
 4801. }
 4802. match(ARGV[pos], /^--?pager(=(.*)?)?$/, group)
 4803. if (RSTART) {
 4804. Option["view"] = 1
 4805. Option["pager"] = group[1] ?
 4806. (group[2] ? group[2] : Option["pager"]) :
 4807. ARGV[++pos]
 4808. continue
 4809. }
 4810. match(ARGV[pos], /^--?no-view$/)
 4811. if (RSTART) {
 4812. Option["view"] = 0
 4813. continue
 4814. }
 4815. match(ARGV[pos], /^--?browser(=(.*)?)?$/, group)
 4816. if (RSTART) {
 4817. Option["browser"] = group[1] ?
 4818. (group[2] ? group[2] : Option["browser"]) :
 4819. ARGV[++pos]
 4820. continue
 4821. }
 4822. match(ARGV[pos], /^--?(x|proxy)(=(.*)?)?$/, group)
 4823. if (RSTART) {
 4824. Option["proxy"] = group[2] ?
 4825. (group[3] ? group[3] : Option["proxy"]) :
 4826. ARGV[++pos]
 4827. continue
 4828. }
 4829. match(ARGV[pos], /^--?(u|user-agent)(=(.*)?)?$/, group)
 4830. if (RSTART) {
 4831. Option["user-agent"] = group[2] ?
 4832. (group[3] ? group[3] : Option["user-agent"]) :
 4833. ARGV[++pos]
 4834. continue
 4835. }
 4836. match(ARGV[pos], /^--?(I|int(e(r(a(c(t(i(ve?)?)?)?)?)?)?)?|shell)$/)
 4837. if (RSTART) {
 4838. Option["interactive"] = 1
 4839. continue
 4840. }
 4841. match(ARGV[pos], /^--?(E|emacs)$/)
 4842. if (RSTART) {
 4843. Option["emacs"] = 1
 4844. continue
 4845. }
 4846. match(ARGV[pos], /^--?no-rlwrap$/)
 4847. if (RSTART) {
 4848. Option["no-rlwrap"] = 1
 4849. continue
 4850. }
 4851. match(ARGV[pos], /^--?prompt(=(.*)?)?$/, group)
 4852. if (RSTART) {
 4853. w("[ERROR] Option '-prompt' has been deprecated since version 0.9.\n"\
 4854. " Use configuration variable 'fmt-prompt' instead.")
 4855. exit 1
 4856. }
 4857. match(ARGV[pos], /^--?prompt-color(=(.*)?)?$/, group)
 4858. if (RSTART) {
 4859. w("[ERROR] Option '-prompt-color' has been deprecated since version 0.9.\n"\
 4860. " Use configuration variable 'sgr-prompt' instead.")
 4861. exit 1
 4862. }
 4863. match(ARGV[pos], /^--?i(n(p(ut?)?)?)?(=(.*)?)?$/, group)
 4864. if (RSTART) {
 4865. Option["input"] = group[4] ?
 4866. (group[5] ? group[5] : Option["input"]) :
 4867. ARGV[++pos]
 4868. continue
 4869. }
 4870. match(ARGV[pos], /^--?o(u(t(p(ut?)?)?)?)?(=(.*)?)?$/, group)
 4871. if (RSTART) {
 4872. Option["output"] = group[5] ?
 4873. (group[6] ? group[6] : Option["output"]) :
 4874. ARGV[++pos]
 4875. continue
 4876. }
 4877. match(ARGV[pos], /^--?(l(a(ng?)?)?|hl)(=(.*)?)?$/, group)
 4878. if (RSTART) {
 4879. Option["hl"] = group[4] ?
 4880. (group[5] ? group[5] : Option["hl"]) :
 4881. ARGV[++pos]
 4882. continue
 4883. }
 4884. match(ARGV[pos], /^--?(s(o(u(r(ce?)?)?)?|l)?|f|from)(=(.*)?)?$/, group)
 4885. if (RSTART) {
 4886. Option["sl"] = group[6] ?
 4887. (group[7] ? group[7] : Option["sl"]) :
 4888. ARGV[++pos]
 4889. continue
 4890. }
 4891. match(ARGV[pos], /^--?t(a(r(g(et?)?)?)?|l|o)?(=(.*)?)?$/, group)
 4892. if (RSTART) {
 4893. if (group[5]) {
 4894. if (group[6]) split(group[6], Option["tl"], "+")
 4895. } else
 4896. split(ARGV[++pos], Option["tl"], "+")
 4897. continue
 4898. }
 4899. match(ARGV[pos], /^[{(\[]?([[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?(-[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?[[:alpha:]]?)?)?(:|=)((@?[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?(-[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?[[:alpha:]]?)?\+)*(@?[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?(-[[:alpha:]][[:alpha:]][[:alpha:]]?[[:alpha:]]?)?)?)[})\]]?$/, group)
 4900. if (RSTART) {
 4901. if (group[1]) Option["sl"] = group[1]
 4902. if (group[4]) split(group[4], Option["tl"], "+")
 4903. continue
 4904. }
 4905. match(ARGV[pos], /^--?(D|debug)$/)
 4906. if (RSTART) {
 4907. Option["debug"] = 1
 4908. continue
 4909. }
 4910. match(ARGV[pos], /^--?no-init/)
 4911. if (RSTART) continue
 4912. match(ARGV[pos], /^-(-?no-op)?$/)
 4913. if (RSTART) continue
 4914. match(ARGV[pos], /^--$/)
 4915. if (RSTART) {
 4916. ++pos
 4917. break
 4918. }
 4919. noargv[noargc++] = ARGV[pos]
 4920. }
 4921. if (Option["interactive"] && !Option["no-rlwrap"])
 4922. rlwrapMe()
 4923. else if (Option["emacs"] && !Option["interactive"] && !Option["no-rlwrap"])
 4924. if (emacsMe())
 4925. Option["interactive"] = 1
 4926. initMisc()
 4927. switch (InfoOnly) {
 4928. case "version":
 4929. print getVersion()
 4930. exit ExitCode
 4931. case "help":
 4932. print getHelp()
 4933. exit ExitCode
 4934. case "manual":
 4935. showMan()
 4936. exit ExitCode
 4937. case "reference":
 4938. print getReference("endonym")
 4939. exit ExitCode
 4940. case "reference-english":
 4941. print getReference("name")
 4942. exit ExitCode
 4943. case "list":
 4944. print getList(Option["tl"])
 4945. exit ExitCode
 4946. case "list-engines":
 4947. for (translator in Translator)
 4948. print (Option["engine"] == translator ? "* " : " ") translator
 4949. exit ExitCode
 4950. case "upgrade":
 4951. upgrade()
 4952. exit ExitCode
 4953. case "nothing":
 4954. exit ExitCode
 4955. }
 4956. setTheme()
 4957. if (Option["interactive"])
 4958. welcome()
 4959. if (pos < ARGC)
 4960. for (i = pos; i < ARGC; i++)
 4961. noargv[noargc++] = ARGV[i]
 4962. if (noargc) {
 4963. for (i = 0; i < noargc; i++) {
 4964. if (Option["verbose"] && i > pos)
 4965. p(prettify("source-seperator", replicate(Option["chr-source-seperator"], Option["width"])))
 4966. translate(noargv[i], 1)
 4967. }
 4968. } else {
 4969. if (!Option["input"]) Option["input"] = STDIN
 4970. }
 4971. if (Option["input"])
 4972. translateMain()
 4973. exit ExitCode
 4974. }