LFS-insaa.md 4.2 KB

Milis İşletim Sistemi (LFS kitabına dayalı)

Milis Operating System based on Linux From Scratch book

Konak Sistem için Yapılması Gerekenler (ubuntu)

apt-get install bsdtar binutils gcc g++ m4 make bison gawk texinfo pkg-config squashfs-tools lzip

mv /usr/bin/mawk /usr/bin/mawk-eski

rm /bin/sh

ln -s /bin/bash /bin/sh

MİLİS SİSTEMİNİN KURULUM YÖNERGELERİ

Dikkat: 1-Bu işlemleri root kullanıcısıyla yapınız.

-Mekanizmanın Kurulması

git clone https://github.com/milisarge/malfs-milis.git malfs

cd malfs

ilk önce host sistemin gereksinimleri karşıladığının kontrol edilmesi

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -gk

yukarıdaki işlemin sonucuna göre gerekli gereksinimler yuklenir.

ayrıca http://www.linuxfromscratch.org/lfs/view/development/prologue/hostreqs.html sayfasından versiyon kontrolü yapınız.

gereksinimler tamamlandıktan sonra gerekli ortam değişkeni ayarı yapılır.

root@makine:/opt/malfs# mkdir -p /mnt/lfs

root@makine:/opt/malfs# export LFS=/mnt/lfs

gerekli kaynak kodların indirilmesi

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -ki

birinci ayarlar yapılır

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -ba

lfs kullanıcısıyla oturum acılmış olur.önsistem derlenmeye baslanır.

lfs@makine:~$ ./lfs-mekanizma -td onsistem

=======> '/home/lfs/talimatname/onsistem/0libarchive/0libarchive#3.1.2-x86_64.mps.lz' derleme basarili

yukarıdaki ifade goruldukten sonra exit komutu ile lfs kullanıcısından çıkılır.

lfs önsistemin sıkıstırılması(yedeklemek için)

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -os

üretici önsistemin yedeklenmesinden sonra üretici sisteme girmek için gerekli ayarlar yapılır.

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -ia

üretici sisteme girilir.

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -cg

root [ / ]# ekranına düşülür."command not found" şeklinde hatalar görülebilir,normaldir.bash yuklemesinden sonra düzelecek.

üretici sistem içersindeyken gerekli exportlar yapılır.

root [ / ]# export PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/tools/bin:/root/bin

root [ / ]# export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

root dizinine girilir.

root [ / ]# cd /root

root [ / ]# ./lfs-mekanizma -td temel

komutu verilip temel sistemin kurulumu sağlanır.

"bash chroot dışına çıkıp elle kurulmalıdır." mesajı görülünce

"exit" ile chroot dışına çıkılır

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -bk

komutu verilip bash kurulumu sağlanır.

tekrar chroot içine girilir.ortam değişkenleri ayarlandıktan sonra,temel sistem derlenmeye devam edilir.

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -cg

root [ / ]# export PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/tools/bin:/root/bin

root [ / ]# export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

root [ / ]# cd /root

root [ / ]# ./lfs-mekanizma -td temel

en son aşağıdaki mesaj ile derleme bitmelidir.

=======> 'ca-certificates#20160110-x86_64.mps.lz' basarili sekilde kuruldu.

temel sistem paketlerin paket_depo altında toplanması-paketlerin arsivlenmesi

root [ / ]# paketleri_arsivle

chroottan cıkılıp,temel sistemin yedegi alınır.

root [ / ]# exit

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -ts

tekrar chroot içine girilir.ortam değişkenleri ayarlandıktan sonra,temel sistem için gerekli ek paketler derlenir.

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -cg

root [ / ]# export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1

root [ / ]# cd /root

root [ / ]# ./lfs-mekanizma -td temel-ek

en son bu mesaj ile derleme bitmelidir.

=======> 'vim#7.4-x86_64.mps.lz' basarili sekilde kuruldu.

başlatıcı(initram-initrd) oluşturulması

root [ / ]# ./lfs-mekanizma -bo

temel-ek sistem paketlerin paket_depo altında toplanması-paketlerin arsivlenmesi

root [ / ]# paketleri_arsivle

chroottan cıkılıp,son sistemin yedegi alınır.

root [ / ]# exit

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -ss

son sistemin yedeği alındıktan sonra iso yapımı için sırasıyla

root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -so root@makine:/opt/malfs# ./lfs-mekanizma -io

komutları verilir.çalışma dizini altında malfs.iso oluşacaktır.

root@makine:/opt/malfs# ./qemu.sh

komutuyla iso test edilebilir.