Milis Linux 2.1 Git Yedek Deposu

mls_user 38c04939f5 wxmp3gain 15 hours ago
ayarlar 1d5a7faf58 console-keyb-kconfig 1 month ago
belge aef2f9d167 nginx-php-belge 2 months ago
bin dc864006eb resimlik 1 week ago
talimatname 38c04939f5 wxmp3gain 15 hours ago
README.md 586cd2657f 'README.md' güncelle 1 year ago

README.md

Milis Linux - Milli İşletim Sistemi

Milis Linux (Milli İşletim Sistemi) ülkemizdeki yerli işletim sistemi çalışmalarının yetersiz ve sekteye uğramış olması göz önünde bulundurularak 2016 yılında gönüllü olarak başlatılmış, 2019-2020 yıllarında Akdeniz Üniversitesi BAP Projesi olarak desteklenmiş Linux tabanlı bir işletim sistemi projesidir.

Milis Linux özgünlüğü yakalamak adına kendi "Sıfırdan Linux" yapım tekniğini kullanmaktadır. Bu doğrultuda kendi paket yönetim sistemine (Milis Paket Sistemi) ve özgün uygulamalarına sahiptir.

Milis Linux Projesi, açık kaynak ve milli yazılım geliştirme prensiplerine dayanmakta olup ülkemizin bilişimdeki katma değerinin artırılmasını ideal edinmiştir.

Milis Linux 2.1 (CengizHan) Ana Özellikler:

  • x86-64 bit sistem (RISC-V mimarisi planlanmakta)
  • MPS - özgün paket yöneticisi (Lua programlama dili)
  • Wayland destekli masaüstü ortamı
  • Ayguci - modüler ayar sistemi
  • Militer başlatıcı sistemi (Busybox init + Lua görev betikleri)
  • Kolay paketleme sistemi (INI biçeminde talimat dosyaları)
  • Farklı dillerde konsol uygulamaları barındırma (Rust, Go, Zig)
  • Temiz ve kararlı sistem
  • Güncel ve kararlı paket deposu
  • Gönüllü ve üretken katkıcı desteği