README.md 137 B

Milis Linux için Lider-Ahenk Uygulama Çalışması.

https://github.com/farukomercakmak/lider-server adresinden çatallanmıştır.