pl.po 19 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # Translators:
 6. # Adam Stachowicz <saibamenppl@gmail.com>, 2015
 7. # Aron <aron.plotnikowski@cryptolab.net>, 2014
 8. # Dawid, 2016
 9. # Dawid, 2014
 10. # Dawid, 2014
 11. # Jakub Goldberg <zenji.yamada.nihon@gmail.com>, 2015-2016
 12. # oirpos <kuba2707@gmail.com>, 2015
 13. # phla47 <phla47@gmail.com>, 2013
 14. # sebx, 2013-2015
 15. # sebx, 2015
 16. msgid ""
 17. msgstr ""
 18. "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 19. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 20. "POT-Creation-Date: 2016-11-13 08:15+0100\n"
 21. "PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
 22. "Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
 23. "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
 24. "pl/)\n"
 25. "Language: pl\n"
 26. "MIME-Version: 1.0\n"
 27. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 28. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 29. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 30. "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 31. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
 32. msgid "Tor is ready"
 33. msgstr "Tor jest gotowy"
 34. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
 35. msgid "You can now access the Internet."
 36. msgstr "Teraz możesz uzyskać dostęp do Internetu."
 37. #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
 38. #, python-format
 39. msgid ""
 40. "<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
 41. "<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
 42. "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 43. "needed!</strong></p>\n"
 44. "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
 45. "<p>\n"
 46. "Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
 47. "This\n"
 48. "is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
 49. "without any contact information are useless. On the other hand it also "
 50. "provides\n"
 51. "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 52. "confirm that you are using Tails.\n"
 53. "</p>\n"
 54. msgstr ""
 55. "<h1>Pomóż nam naprawić błąd!</h1>\n"
 56. "<p>Przeczytaj <a href=\"%s\">instrukcje zgłaszania błędów</a>.</p>\n"
 57. "<p><strong>Nie podawaj więcej prywatnych informacji o sobie niż to konieczne!"
 58. "</strong></p>\n"
 59. "<h2>Podanie swojego adresu email</h2>\n"
 60. "<p>\n"
 61. "Poprzez podanie swojego adresu email dajesz nam szanse na skontaktowania się "
 62. "z Tobą i klaryfikację problemu który napotkałeś. \n"
 63. "To jest potrzebne w większości przypadków zgłaszania błędów które "
 64. "otrzymujemy. \n"
 65. "Bez jakichkolwiek danych kontaktowych zgłaszane błędy są bezużyteczne. \n"
 66. "Aczkolwiek, podanie swojego adresu email daje możliwość na podsłuch, np. "
 67. "Twój dostawca email, lub dostawca internetu będzie wiedział, że używasz "
 68. "Tails.\n"
 69. "</p>\n"
 70. "\n"
 71. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
 72. msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 73. msgstr "Zapis plików jest wyłączony dla Electrum"
 74. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
 75. msgid ""
 76. "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 77. "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 78. "persistence feature is activated."
 79. msgstr ""
 80. "Kiedy zrestartujesz Tails, to wszystkie dane Electrum zostaną utracone, "
 81. "łącznie z Twoim portfelem Bitcoin. Zaleca się, aby uruchomić Electrum tylko "
 82. "wtedy gdy funkcja persistence/zapisu plików jest aktywna."
 83. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
 84. msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 85. msgstr "Mimo tego, czy chcesz uruchomić Electrum?"
 86. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
 87. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
 88. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 89. msgid "_Launch"
 90. msgstr "_Uruchom"
 91. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
 92. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
 93. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 94. msgid "_Exit"
 95. msgstr "_Wyjście"
 96. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
 97. msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
 98. msgstr "Zapis plików jest włączony dla <b>Claws mail</b>"
 99. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
 100. msgid ""
 101. "If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
 102. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
 103. "data</a> before starting <b>Icedove</b>."
 104. msgstr ""
 105. "Jeśli trzymasz swoją pocztę w <b>Claws Mail</b>, przeprowadź <a "
 106. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 107. "claws_mail_to_icedove'>migrację Twoich danych do <b>Icedove</b></a>, zanim "
 108. "go uruchomisz."
 109. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
 110. msgid ""
 111. "If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
 112. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 113. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
 114. "remove this warning."
 115. msgstr ""
 116. "Jeśli przeniosłeś już swoje wiadomości do <b>Icedove</b>, powinieneś <a "
 117. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 118. "claws_mail_to_icedove#delete'>skasować wszystkie dane z <b>Claws Mail</b> "
 119. "data</a> aby usunąć to ostrzeżenie."
 120. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
 121. msgid "Restart"
 122. msgstr "Restart"
 123. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
 124. msgid "Power Off"
 125. msgstr "Wyłącz"
 126. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 127. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 128. msgid "Tails"
 129. msgstr "Tails"
 130. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 131. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 132. msgid "About Tails"
 133. msgstr "O systemie Tails"
 134. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
 135. msgid "The Amnesic Incognito Live System"
 136. msgstr "The Amnesic Incognito Live System"
 137. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
 138. #, python-format
 139. msgid ""
 140. "Build information:\n"
 141. "%s"
 142. msgstr ""
 143. "Informacja o wersji:\n"
 144. "%s"
 145. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
 146. msgid "not available"
 147. msgstr "niedostępne"
 148. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 149. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 150. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 151. msgid "Your additional software"
 152. msgstr "Twoje dodatkowe oprogramowanie"
 153. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 154. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 155. msgid ""
 156. "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 157. "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 158. "understand better the problem."
 159. msgstr ""
 160. "Aktualizacja nie powiodła się. Może być to spowodowane problemem z Twoją "
 161. "siecią. Sprawdź swoje połączenie internetowe, spróbuj zrestartować Tails lub "
 162. "sprawdź logi systemowe, aby zdiagnozować problem."
 163. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 164. msgid "The upgrade was successful."
 165. msgstr "Aktualizacja zakończona sukcesem."
 166. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 167. msgid "Synchronizing the system's clock"
 168. msgstr "Synchronizacja zegara systemowego"
 169. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 170. msgid ""
 171. "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 172. "Services. Please wait..."
 173. msgstr ""
 174. "Tor wymaga dokładnego czasu do poprawnego działania, szczególnie w przypadku "
 175. "Ukrytych Serwisów. Proszę czekać..."
 176. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 177. msgid "Failed to synchronize the clock!"
 178. msgstr "Nie udało się zsynchronizować zegara!"
 179. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 180. msgid "This version of Tails has known security issues:"
 181. msgstr "Ta wersja Tails ma błędy bezpieczeństwa:"
 182. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 183. msgid "Known security issues"
 184. msgstr "Znane problemy bezpieczeństwa"
 185. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 186. #, sh-format
 187. msgid "Network card ${nic} disabled"
 188. msgstr "Karta sieciowa ${nic} wyłączona"
 189. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 190. #, sh-format
 191. msgid ""
 192. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
 193. "temporarily disabled.\n"
 194. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 195. msgstr ""
 196. "Spoofing MAC dla karty sieciowej ${nic_name} (${nic}) nie udał się, a zatem "
 197. "jest ona tymczasowo nieaktywna. Spróbuj uruchomić system Tails ponownie i "
 198. "wyłączyć spoofing MAC."
 199. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 200. msgid "All networking disabled"
 201. msgstr "Wszystkie połączenia wyłączone"
 202. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 203. #, sh-format
 204. msgid ""
 205. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
 206. "recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 207. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 208. msgstr ""
 209. "Spoofing MAC dla karty sieciowej ${nic_name} (${nic}) nie udał się. Próba "
 210. "usunięcia błędu także się nie powiodła, a zatem wszystkie połączenia "
 211. "sieciowe pozostają nieaktywne. Spróbuj uruchomić system Tails ponownie i "
 212. "wyłączyć spoofing MAC."
 213. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
 214. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 215. msgid "error:"
 216. msgstr "błąd:"
 217. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
 218. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
 219. msgid "Error"
 220. msgstr "Błąd"
 221. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
 222. msgid ""
 223. "<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 224. "\n"
 225. "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 226. "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 227. "\n"
 228. "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 229. "\n"
 230. "Or do a manual upgrade.\n"
 231. "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 232. msgstr ""
 233. "<b>Nie ma wystarczającej ilości pamięci aby sprawdzić dostępność "
 234. "aktualizacji.</b>\n"
 235. "\n"
 236. "Upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania do uruchomienia Tails.\n"
 237. "Zobacz file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 238. "\n"
 239. "Spróbuj zrestartować Tails aby ponownie sprawdzić dostępność aktualizacji.\n"
 240. "\n"
 241. "Możesz także spróbować ręcznej aktualizacji.\n"
 242. "Zobacz https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 243. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
 244. msgid "Warning: virtual machine detected!"
 245. msgstr "Ostrzeżenie: wykryto maszynę wirtualną!"
 246. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
 247. msgid ""
 248. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 249. "monitor what you are doing in Tails."
 250. msgstr ""
 251. "Zarówno system operacyjny gospodarza oraz oprogramowanie do wirtualizacji są "
 252. "w stanie monitorować co robisz w systemie Tails."
 253. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
 254. msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 255. msgstr "Ostrzeżenie: wykryto niewolne oprogramowanie maszyny wirtualnej!"
 256. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 257. msgid ""
 258. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 259. "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 260. "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 261. "software."
 262. msgstr ""
 263. "Zarówno system operacyjny hosta, jak i oprogramowanie wirtualizacji "
 264. "software'u są w stanie monitorować Twoją aktywność w systemie Tails. W "
 265. "odniesieniu do nich, wiarygodne jest wyłącznie oprogramowanie wolne."
 266. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
 267. msgid "Learn more"
 268. msgstr "Dowiedz się więcej"
 269. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
 270. msgid "Tor is not ready"
 271. msgstr "Tor nie jest gotowy"
 272. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
 273. msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 274. msgstr "Tor nie jest gotowy. Uruchomić Tor Browser mimo tego?"
 275. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
 276. msgid "Start Tor Browser"
 277. msgstr "Start Tor Browser"
 278. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 279. msgid "Cancel"
 280. msgstr "Anuluj"
 281. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 282. msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 283. msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz uruchomić Niebezpieczną Przeglądarkę?"
 284. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 285. msgid ""
 286. "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 287. "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 288. "register to activate your Internet connection."
 289. msgstr ""
 290. "Aktywność sieciowa poprzez Niebezpieczną Przeglądarkę <b>nie jest anonimowa</"
 291. "b>\\nWykorzystuj Niebezpieczną Przeglądarkę tylko wtedy, gdy jest to "
 292. "potrzebne, na przykład podczas logowania się lub rejestrowania celem "
 293. "aktywacji połączenia z internetem."
 294. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 295. msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 296. msgstr "Uruchamianie Niebezpiecznej Przeglądarki..."
 297. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 298. msgid "This may take a while, so please be patient."
 299. msgstr "To może chwilę potrwać, prosimy o cierpliwość."
 300. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 301. msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 302. msgstr "Wyłączanie Niebezpiecznej Przeglądarki..."
 303. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 304. msgid ""
 305. "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 306. "is properly shut down."
 307. msgstr ""
 308. "To może chwilę potrwać. Nie restartuj Niebezpiecznej Przeglądarki dopóki nie "
 309. "zostanie ona poprawnie wyłączona."
 310. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 311. msgid "Failed to restart Tor."
 312. msgstr "Nie udało się zrestartować Tor'a."
 313. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 314. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 315. msgid "Unsafe Browser"
 316. msgstr "Niebezpieczna Przeglądarka"
 317. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
 318. msgid ""
 319. "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 320. "retry in a while."
 321. msgstr ""
 322. "Niebezpieczna Przeglądarka jest już uruchomiona albo aktualnie czyszczona. "
 323. "Proszę spróbuj ponownie za chwilę."
 324. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 325. msgid ""
 326. "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
 327. "server."
 328. msgstr ""
 329. "NetworkManager przekazał nam nieużyteczne dane, podczas próby dedukowania "
 330. "serweru DNS."
 331. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
 332. msgid ""
 333. "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 334. "NetworkManager."
 335. msgstr ""
 336. "Nie otrzymano żadnego serwera DNS poprzez DHCP ani z ręcznej konfiguracji w "
 337. "NetworkManager."
 338. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
 339. msgid "Failed to setup chroot."
 340. msgstr "Nie udało się skonfigurować chroot."
 341. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
 342. msgid "Failed to configure browser."
 343. msgstr "Nie udało skonfigurować się przeglądarki."
 344. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
 345. msgid "Failed to run browser."
 346. msgstr "Nie udało uruchomić się przeglądarki."
 347. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
 348. msgid "I2P failed to start"
 349. msgstr "Nie udało się uruchomić I2P"
 350. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
 351. msgid ""
 352. "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 353. "for more information."
 354. msgstr ""
 355. "Coś poszło nie tak kiedy próbowano uruchomić I2P. Aby dowiedzieć się więcej "
 356. "sprawdź /var/log/i2p."
 357. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
 358. msgid "I2P's router console is ready"
 359. msgstr "Konsola Routera I2P jest gotowa"
 360. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
 361. msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
 362. msgstr "Możesz teraz używać konsolę routera I2P w przeglądarce I2P."
 363. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
 364. msgid "I2P is not ready"
 365. msgstr "I2P nie jest gotowe"
 366. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 367. msgid ""
 368. "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
 369. "I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 370. "the network to try again."
 371. msgstr ""
 372. "Tunel Eepsite nie został zbudowany w ciągu ostatnich sześciu minut. Sprawdź "
 373. "konsolę routera w przeglądarce I2P lub logach w /var/log/i2p dla więcej "
 374. "informacji. Połącz się ponownie z siecią, aby spróbować ponownie."
 375. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
 376. msgid "I2P is ready"
 377. msgstr "I2P jest gotowe"
 378. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
 379. msgid "You can now access services on I2P."
 380. msgstr "Teraz możesz używać serwisów w I2P."
 381. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 382. msgid "Report an error"
 383. msgstr "Zgłoś błąd"
 384. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
 385. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
 386. msgid "Tails documentation"
 387. msgstr "Dokumentacja Tails"
 388. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 389. msgid "Learn how to use Tails"
 390. msgstr "Dowiedz się jak używać Tails"
 391. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 392. msgid "Anonymous overlay network browser"
 393. msgstr "Przeglądarka anonimowej sieci"
 394. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 395. msgid "I2P Browser"
 396. msgstr "Przeglądarka I2P"
 397. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 398. msgid "Learn more about Tails"
 399. msgstr "Dowiedz się więcej o Tails"
 400. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 401. msgid "Tor Browser"
 402. msgstr "Przeglądarka Tor"
 403. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 404. msgid "Anonymous Web Browser"
 405. msgstr "Anonimowa Przeglądarka"
 406. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 407. msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 408. msgstr "Przeglądaj Internet bez anonimowości"
 409. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 410. msgid "Unsafe Web Browser"
 411. msgstr "Niebezpieczna Przeglądarka"
 412. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 413. msgid "Tails specific tools"
 414. msgstr "Narzędzia Tails"