lv.po 19 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # Translators:
 6. # Ojars Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2016
 7. # Ojars Balcers <ojars.balcers@gmail.com>, 2013-2015
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2016-11-13 08:15+0100\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
 14. "Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
 15. "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
 16. "lv/)\n"
 17. "Language: lv\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
 22. "2);\n"
 23. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
 24. msgid "Tor is ready"
 25. msgstr "Tor ir sagatavots"
 26. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
 27. msgid "You can now access the Internet."
 28. msgstr "Jūs tagad varat piekļūt internetam."
 29. #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
 30. #, python-format
 31. msgid ""
 32. "<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
 33. "<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
 34. "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 35. "needed!</strong></p>\n"
 36. "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
 37. "<p>\n"
 38. "Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
 39. "This\n"
 40. "is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
 41. "without any contact information are useless. On the other hand it also "
 42. "provides\n"
 43. "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 44. "confirm that you are using Tails.\n"
 45. "</p>\n"
 46. msgstr ""
 47. "<h1>Palīdziet mums novērst Jūsu kļūdu!</h1>\n"
 48. "<p>Lasiet <a href=\"%s\">mūsu kļūdas pieteikšanas norādījumus</a>.</p>\n"
 49. "<p><strong>Neiekļaujiet vairāk personiskās informācijas nekā ir nepieciešams!"
 50. "</strong></p>\n"
 51. "<h2>Par Jūsu e-pasta adreses norādīšanu mums</h2>\n"
 52. "<p>\n"
 53. "Norādot savu e-pasta adresi, Jūs dodat mums iespēju sazināties ar Jums, lai "
 54. "apzinātu problēmu. Vairumam pieteikumu tas ir nepieciešams, jo liela daļa "
 55. "pieteikumu bez kontaktinformācijas nav atrisināma. No otras puses, e-pasta "
 56. "norādīšana paver iespēju tiem kas noklausās, piemēram, e-pasta vai interneta "
 57. "pakalpojumam sniedzējiem, pārliecināties, ka lietojat Tails.\n"
 58. "</p>\n"
 59. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
 60. msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 61. msgstr "Pastāvība ir atspējota Electrum'am."
 62. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
 63. msgid ""
 64. "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 65. "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 66. "persistence feature is activated."
 67. msgstr ""
 68. "Kad pārlādēsit Tails, pazudīs visi Electrum dati, t.sk. Jūsu Bitcoin maciņš. "
 69. "Tiek stingri ieteikts strādāt ar Electrum, kam aktivizēta pastāvības iezīme. "
 70. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
 71. msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 72. msgstr "Vai vienalga vēlaties startēt Electrum? "
 73. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
 74. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
 75. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 76. msgid "_Launch"
 77. msgstr "_Launch"
 78. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
 79. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
 80. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 81. msgid "_Exit"
 82. msgstr "_Exit"
 83. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
 84. msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
 85. msgstr "Ir aktivēta <b>Claws Mail</b> pastāvības iezīme."
 86. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
 87. msgid ""
 88. "If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
 89. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
 90. "data</a> before starting <b>Icedove</b>."
 91. msgstr ""
 92. "Ja esat saglabājis e-pastus <b>Claws Mail</b>, Jums vajadzētu <a "
 93. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 94. "claws_mail_to_icedove'>migrēt savus datus</a> pirms palaižat <b>Icedove</b>."
 95. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
 96. msgid ""
 97. "If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
 98. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 99. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
 100. "remove this warning."
 101. msgstr ""
 102. "Ja esat jau migrējis savus e-pastus uz <b>Icedove</b>, Jums vajadzētu <a "
 103. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 104. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> "
 105. "noņemt šo brīdinājumu."
 106. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
 107. msgid "Restart"
 108. msgstr "Pārstartēt"
 109. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
 110. msgid "Power Off"
 111. msgstr "Izslēgt"
 112. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 113. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 114. msgid "Tails"
 115. msgstr "Tails"
 116. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 117. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 118. msgid "About Tails"
 119. msgstr "Par Tails"
 120. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
 121. msgid "The Amnesic Incognito Live System"
 122. msgstr "The Amnesic Incognito Live System"
 123. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
 124. #, python-format
 125. msgid ""
 126. "Build information:\n"
 127. "%s"
 128. msgstr ""
 129. "Apkopo informāciju:\n"
 130. "%s"
 131. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
 132. msgid "not available"
 133. msgstr "nav pieejams"
 134. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 135. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 136. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 137. msgid "Your additional software"
 138. msgstr "Jūsu papildu programmatūra"
 139. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 140. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 141. msgid ""
 142. "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 143. "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 144. "understand better the problem."
 145. msgstr ""
 146. "Jaunināšana neizdevās. Iespējams, ka tas ir tīkla problēmas dēļ. Lūdzu, "
 147. "pārbaudiet savu tīkla savienojumu vai pamēģiniet pārstartēt Tails, vai "
 148. "lasiet sistēmas žurnālu, lai labāk saprastu problēmu."
 149. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 150. msgid "The upgrade was successful."
 151. msgstr "Jaunināšana bija sekmīga."
 152. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 153. msgid "Synchronizing the system's clock"
 154. msgstr "Sinhronizē sistēmas pulksteni"
 155. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 156. msgid ""
 157. "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 158. "Services. Please wait..."
 159. msgstr ""
 160. "Lai strādātu pareizi Tor'am nepieciešams akurāts laiks. Īpaši svarīgi tas ir "
 161. "Slēpto pakalpojumu darbībai. Lūdzu gaidiet..."
 162. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 163. msgid "Failed to synchronize the clock!"
 164. msgstr "Pulksteņa sinhronizācija bija nesekmīga!"
 165. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 166. msgid "This version of Tails has known security issues:"
 167. msgstr "Šai Tails versijai ir apzinātas šādas drošības problēmas:"
 168. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 169. msgid "Known security issues"
 170. msgstr "Drošības zināmās problēmas"
 171. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 172. #, sh-format
 173. msgid "Network card ${nic} disabled"
 174. msgstr "Tīkla karte ${nic} ir atspējota"
 175. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 176. #, sh-format
 177. msgid ""
 178. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
 179. "temporarily disabled.\n"
 180. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 181. msgstr ""
 182. "Tīkla kartei ${nic_name} (${nic}) nesekmīga MAC izlikšanās, tāpēc karte "
 183. "īslaicīgi tika atspējota.\n"
 184. "Iespējams, ka izvēlēsities pārstartēt Tails un atspējot MAC izlikšanos."
 185. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 186. msgid "All networking disabled"
 187. msgstr "Atspējota visa tīklošana"
 188. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 189. #, sh-format
 190. msgid ""
 191. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
 192. "recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 193. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 194. msgstr ""
 195. "Tīkla kartei ${nic_name} (${nic}) nesekmīga MAC izlikšanās. Kļūdu atkopšana "
 196. "arī bija nesekmīga, tāpēc visa tīklošana tika atspējota.\n"
 197. "Iespējams, ka izvēlēsities pārstartēt Tails un atspējot MAC izlikšanos."
 198. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
 199. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 200. msgid "error:"
 201. msgstr "kļūda:"
 202. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
 203. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
 204. msgid "Error"
 205. msgstr "Kļūda"
 206. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
 207. msgid ""
 208. "<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 209. "\n"
 210. "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 211. "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 212. "\n"
 213. "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 214. "\n"
 215. "Or do a manual upgrade.\n"
 216. "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 217. msgstr ""
 218. "<b>Nav pieejams pietiekami liels atmiņas daudzums, lai pārbaudītu "
 219. "jauninājumu pieejamību.</b>\n"
 220. "\n"
 221. "Pārbaudiet vai šī sistēma nodrošina Tails izpildes prasības.\n"
 222. "Skatiet datni:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 223. "\n"
 224. "Meģiniet pārstratēt Tails, lai vēlreiz pārbaudītu jauninājumu pieejamību.\n"
 225. "\n"
 226. "Vai veiciet manuālu jaunināšanu.\n"
 227. "Skatiet https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 228. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
 229. msgid "Warning: virtual machine detected!"
 230. msgstr "Brīdinājums: konstatēta virtuāla mašīna!"
 231. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
 232. msgid ""
 233. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 234. "monitor what you are doing in Tails."
 235. msgstr ""
 236. "Gan viesotāja operētājsistēma, gan virtualizācijas programmatūra spēj "
 237. "monitorēt to, ko Jūs darāt Tails."
 238. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
 239. msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 240. msgstr "Brīdinājums: konstatēta virtuāla mašīna, kas nav brīva!"
 241. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 242. msgid ""
 243. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 244. "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 245. "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 246. "software."
 247. msgstr ""
 248. "Gan viesotāja operētājsistēma, gan virtualizācijas programmatūra spēj "
 249. "monitorēt to, ko Jūs darāt Tails. Par uzticamu var uzskatīt vienīgi "
 250. "bezmaksas programmatūru - gan viesotāja operētājsistēmai, gan "
 251. "virtualizācijas programmatūrai."
 252. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
 253. msgid "Learn more"
 254. msgstr "Uzzināt vairāk"
 255. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
 256. msgid "Tor is not ready"
 257. msgstr "Tor nav sagatavots."
 258. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
 259. msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 260. msgstr "Tor nav sagatavots. Vai, neskatoties uz to, startēt Pārlūku Tor?"
 261. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
 262. msgid "Start Tor Browser"
 263. msgstr "Startēt Pārlūku Tor"
 264. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 265. msgid "Cancel"
 266. msgstr "Atcelt"
 267. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 268. msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 269. msgstr "Vai tiešām vēlaties palaist Nedrošu pārlūku?"
 270. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 271. msgid ""
 272. "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 273. "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 274. "register to activate your Internet connection."
 275. msgstr ""
 276. "Tīkla aktivitāte Nedrošā pārlūkā <b>nav anonīma</b>. Lietojiet Nedrošu "
 277. "pārlūku tikai tad, kad nepieciešams, piemēram, ja Jums jāiereģistrējas vai "
 278. "jāreģistrējas, lai aktivizētu Jūsu interneta savienojumu."
 279. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 280. msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 281. msgstr "Startē Nedrošu pārlūku..."
 282. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 283. msgid "This may take a while, so please be patient."
 284. msgstr "Tas var ilgt kādu laiku, tāpēc, lūdzu, esiet pacietīgs."
 285. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 286. msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 287. msgstr "Izslēdz Nedrošu pārlūku..."
 288. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 289. msgid ""
 290. "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 291. "is properly shut down."
 292. msgstr ""
 293. "Darbības pabeigšanai vēl ir nepieciešams kāds laiks. Nedrīkst pārstartēt "
 294. "Nedrošo pārlūku, kamēr tas tiek pareizi izslēgts."
 295. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 296. msgid "Failed to restart Tor."
 297. msgstr "Neizdevās pārstartēt Tor'u."
 298. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 299. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 300. msgid "Unsafe Browser"
 301. msgstr "Nedrošs pārlūks"
 302. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
 303. msgid ""
 304. "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 305. "retry in a while."
 306. msgstr ""
 307. "Šobrīd darbojas vai tiek attīrīts cits nedrošs pārlūks. Lūdzu mēģiniet vēlāk "
 308. "vēlreiz."
 309. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 310. msgid ""
 311. "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
 312. "server."
 313. msgstr ""
 314. "Cenšoties izanalizēt nešifrēta tīkla DNS serveri, NetworkManager mums "
 315. "sniedza neizmantojamus datus. "
 316. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
 317. msgid ""
 318. "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 319. "NetworkManager."
 320. msgstr ""
 321. "Izmantojot DHCP netika iegūts neviens DNS serveris; arī NetworkManager'ī "
 322. "neviens DNS serveris nebija manuāli nokonfigurēts. "
 323. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
 324. msgid "Failed to setup chroot."
 325. msgstr "Neizdevās iestatīt chroot."
 326. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
 327. msgid "Failed to configure browser."
 328. msgstr "Neizdevās nokonfigurēt pārlūku."
 329. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
 330. msgid "Failed to run browser."
 331. msgstr "Neizdevās startēt pārlūku."
 332. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
 333. msgid "I2P failed to start"
 334. msgstr "I2P neizdevās startēt"
 335. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
 336. msgid ""
 337. "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 338. "for more information."
 339. msgstr ""
 340. "I2P startējot, ir notikusi kļūda. Pārbaudiet žurnālus te /var/log/i2p , lai "
 341. "uzzinātu vairāk."
 342. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
 343. msgid "I2P's router console is ready"
 344. msgstr "I2P maršrutētāja konsole ir gatava darbam."
 345. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
 346. msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
 347. msgstr "Tagad pārlūkā I2P Jūs varat piekļūt I2P maršrutētāja konsolei. "
 348. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
 349. msgid "I2P is not ready"
 350. msgstr "I2P nav gatavs darbam"
 351. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 352. msgid ""
 353. "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
 354. "I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 355. "the network to try again."
 356. msgstr ""
 357. "Sešu minūšu laikā netika izveidots Eepsite tunelis. Lai uzzinātu vairāk, "
 358. "pārbaudiet maršrutētāja konsoli pārlūkā I2P vai žurnālus /var/log/i2p . "
 359. "Atkārtoti izveidojiet savienojumu ar tīklu, lai mēģinātu vēlreiz."
 360. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
 361. msgid "I2P is ready"
 362. msgstr "I2P ir gatavs darbam"
 363. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
 364. msgid "You can now access services on I2P."
 365. msgstr "Tagad Jūs varat piekļūt pakalpojumiem, kas atrodas I2P."
 366. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 367. msgid "Report an error"
 368. msgstr "Ziņot par kļūdu"
 369. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
 370. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
 371. msgid "Tails documentation"
 372. msgstr "Tails dokumentācija"
 373. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 374. msgid "Learn how to use Tails"
 375. msgstr "Uzziniet kā lietot Tails"
 376. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 377. msgid "Anonymous overlay network browser"
 378. msgstr "Tīkla anonīma pārklājuma pārlūks"
 379. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 380. msgid "I2P Browser"
 381. msgstr "I2P pārlūks"
 382. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 383. msgid "Learn more about Tails"
 384. msgstr "Uzzināt vairāk par Tails"
 385. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 386. msgid "Tor Browser"
 387. msgstr "Pārlūks Tor"
 388. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 389. msgid "Anonymous Web Browser"
 390. msgstr "Tīmekļa anonīms pārlūks "
 391. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 392. msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 393. msgstr "Pārlūkot Tīmekli neizmantojot anonimitāti"
 394. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 395. msgid "Unsafe Web Browser"
 396. msgstr "Nedroša Tīmekļa pārlūks"
 397. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 398. msgid "Tails specific tools"
 399. msgstr "Tails īpaši rīki"