bg.po 22 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # Translators:
 6. # Etem Bavarian <mr.cyberpower@gmail.com>, 2014
 7. # Gabriel Radev <gabosss@gmail.com>, 2015
 8. # iliev.mb <iliev.mb@gmail.com>, 2015
 9. # Ivaylo Markov <ivaylo.markov@openmailbox.org>, 2015
 10. # Kaloyan Nikolov <kotipuka01@gmail.com>, 2016
 11. # 4Joy <kiril.banialiev@gmail.com>, 2015
 12. # alexdimitrov <kvikmen@gmail.com>, 2013
 13. # Mal Malakov <dev@epsilon-labs.com>, 2015
 14. # Maxi <kutia0001@gmail.com>, 2015
 15. # Tsvetan Nikolov <slakware@gmail.com>, 2015-2016
 16. msgid ""
 17. msgstr ""
 18. "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 19. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 20. "POT-Creation-Date: 2016-11-13 08:15+0100\n"
 21. "PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
 22. "Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
 23. "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
 24. "bg/)\n"
 25. "Language: bg\n"
 26. "MIME-Version: 1.0\n"
 27. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 28. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 29. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 30. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
 31. msgid "Tor is ready"
 32. msgstr "Tor е готов"
 33. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
 34. msgid "You can now access the Internet."
 35. msgstr "Вече може да получите достъп до Интернет."
 36. #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
 37. #, python-format
 38. msgid ""
 39. "<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
 40. "<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
 41. "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 42. "needed!</strong></p>\n"
 43. "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
 44. "<p>\n"
 45. "Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
 46. "This\n"
 47. "is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
 48. "without any contact information are useless. On the other hand it also "
 49. "provides\n"
 50. "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 51. "confirm that you are using Tails.\n"
 52. "</p>\n"
 53. msgstr ""
 54. "<h1>Помогнете ни да поправим вашия бъг!</h1>\n"
 55. "<p>Прочетете <a href=\"%s\">нашите инструкции за докладване на бъгове</a>.</"
 56. "p>\n"
 57. "<p><strong>Не включвайте повече лична информация от колкото е нужно!</"
 58. "strong></p>\n"
 59. "<h2>Относно предоставянето ни на е-поща</h2>\n"
 60. "<p>\n"
 61. "Давайки ни имейл адрес ни позволявате да се свържем с вас, за да изясним "
 62. "проблема. Това е необходимо за по-голямата част от докладите, които "
 63. "получаваме, тъй като повечето доклади без никаква информация за контакт са "
 64. "безполезни. От друга страна също така предоставя\n"
 65. "възможност за подслушване, на електронната си поща или интернет доставчик, "
 66. "за да потвърди, че използвате Tails.\n"
 67. "</p>\n"
 68. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
 69. msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 70. msgstr "Устойчивостта е забранена за Electrum"
 71. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
 72. msgid ""
 73. "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 74. "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 75. "persistence feature is activated."
 76. msgstr ""
 77. "Когато рестартирате Tails, всички данни на Electrum ще бъдат загубени, "
 78. "включително Bitcoin портфейла ви.Силно се препоръчва единствено да "
 79. "стартирате Електрум само, когато активира своята функция за устойчивост."
 80. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
 81. msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 82. msgstr "Искате ли да стартирате Electrum така или иначе?"
 83. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
 84. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
 85. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 86. msgid "_Launch"
 87. msgstr "_Стартиране"
 88. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
 89. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
 90. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 91. msgid "_Exit"
 92. msgstr "_Изход"
 93. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
 94. msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
 95. msgstr "Функцията на <b>Claws Mail</b> за настойчивост е активирана."
 96. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
 97. msgid ""
 98. "If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
 99. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
 100. "data</a> before starting <b>Icedove</b>."
 101. msgstr ""
 102. "Ако имате запазени съобщения в е-пощи <b>Claws Mail</b>, вие трябва <a "
 103. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 104. "claws_mail_to_icedove'>да мигрирате вашите данни</a> преди да стартирате "
 105. "<b>Icedove</b>."
 106. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
 107. msgid ""
 108. "If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
 109. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 110. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
 111. "remove this warning."
 112. msgstr ""
 113. "Ако вече сте мигрирали е-пощите си към <b>Icedove</b>, трябва да <a "
 114. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 115. "claws_mail_to_icedove#delete'> изтриете всичката си <b>Claws Mail</b> "
 116. "информация</а> за да премахнете това предупреждение."
 117. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
 118. msgid "Restart"
 119. msgstr "Рестарт"
 120. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
 121. msgid "Power Off"
 122. msgstr "Изключване"
 123. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 124. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 125. msgid "Tails"
 126. msgstr "Tails"
 127. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 128. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 129. msgid "About Tails"
 130. msgstr "Относно Tails"
 131. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
 132. msgid "The Amnesic Incognito Live System"
 133. msgstr "The Amnesic Incognito Live System"
 134. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
 135. #, python-format
 136. msgid ""
 137. "Build information:\n"
 138. "%s"
 139. msgstr ""
 140. "Билд на информация:\n"
 141. "%s"
 142. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
 143. msgid "not available"
 144. msgstr "не е в наличност"
 145. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 146. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 147. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 148. msgid "Your additional software"
 149. msgstr "Вашият допълнителен софтуер"
 150. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 151. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 152. msgid ""
 153. "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 154. "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 155. "understand better the problem."
 156. msgstr ""
 157. "Надстройката се провали. Това може да се дължи на проблем с мрежата.\n"
 158. "Моля, проверете мрежовата си връзка, опитайте да рестартирате Tails, или "
 159. "прочетете системния дневник за разберем по-добре проблема."
 160. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 161. msgid "The upgrade was successful."
 162. msgstr "Обновяването бе успешно."
 163. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 164. msgid "Synchronizing the system's clock"
 165. msgstr "Синхронизиране на системния часовник"
 166. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 167. msgid ""
 168. "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 169. "Services. Please wait..."
 170. msgstr ""
 171. "Tor се нуждае от точен часовник за да работи правилно,специално за Тайните "
 172. "Услуги.Моля изчакайте..."
 173. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 174. msgid "Failed to synchronize the clock!"
 175. msgstr "Неуспешно синхронизиране на часовника!"
 176. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 177. msgid "This version of Tails has known security issues:"
 178. msgstr "Тази версия на Tails е известна с проблемите със сигурността:"
 179. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 180. msgid "Known security issues"
 181. msgstr "Проблеми със сигурноста за които се знае"
 182. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 183. #, sh-format
 184. msgid "Network card ${nic} disabled"
 185. msgstr "Мрежовата карта ${nic} е забранена"
 186. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 187. #, sh-format
 188. msgid ""
 189. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
 190. "temporarily disabled.\n"
 191. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 192. msgstr ""
 193. "MAC спуфинга се провали за мрежова карта ${nic_name} (${nic}) така, че е "
 194. "временно изключен.\n"
 195. "Може би предпочитате рестартиране на Tails и забраняване на MAC спуфинга."
 196. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 197. msgid "All networking disabled"
 198. msgstr "Всички мрежи изключени"
 199. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 200. #, sh-format
 201. msgid ""
 202. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
 203. "recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 204. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 205. msgstr ""
 206. "MAC спуфинга се провали за мрежова карта ${nic_name} (${nic}). "
 207. "Възстановяването на грешката също не успя, така че всички мрежи е "
 208. "забранени.\n"
 209. "Може би предпочитате рестартиране на Tails и забраняване на MAC спуфинга."
 210. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
 211. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 212. msgid "error:"
 213. msgstr "грешка:"
 214. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
 215. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
 216. msgid "Error"
 217. msgstr "ГРЕШКА"
 218. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
 219. msgid ""
 220. "<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 221. "\n"
 222. "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 223. "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 224. "\n"
 225. "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 226. "\n"
 227. "Or do a manual upgrade.\n"
 228. "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 229. msgstr ""
 230. "<b>Няма достатъчно памет, за да проверя за обновления.</b>\n"
 231. "\n"
 232. "Потвърдете, че системата покрива изискванията за използване на Tails.\n"
 233. "Вижте file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 234. "\n"
 235. "Опитайте се да рестартирате Tails, за да проверите за обновления отново.\n"
 236. "\n"
 237. "Или извършете ръчно обновяване.\n"
 238. "Вижте https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 239. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
 240. msgid "Warning: virtual machine detected!"
 241. msgstr "Внимание: открита е виртуална машина!"
 242. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
 243. msgid ""
 244. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 245. "monitor what you are doing in Tails."
 246. msgstr ""
 247. "Операционната система - домакин и софтуерът за виртуализация могат да "
 248. "наблюдават какво правите в Tails."
 249. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
 250. msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 251. msgstr "Внимание: открита е виртуална машина със защитени права!"
 252. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 253. msgid ""
 254. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 255. "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 256. "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 257. "software."
 258. msgstr ""
 259. "Операционната система - домакин и софтуерът за виртуализация могат да "
 260. "наблюдават какво правите в Tails.Само свободния софтуер може да се счита за "
 261. "надежден, както за операционната система домакин така и за софтуера за "
 262. "виртуализация."
 263. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
 264. msgid "Learn more"
 265. msgstr "Научете повече"
 266. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
 267. msgid "Tor is not ready"
 268. msgstr "Tor не е готов"
 269. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
 270. msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 271. msgstr "Tor не е готов.Да стартирам ли Tor Браузър въпреки всичко?"
 272. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
 273. msgid "Start Tor Browser"
 274. msgstr "Стартирай Tor Браузър"
 275. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 276. msgid "Cancel"
 277. msgstr "Отказ"
 278. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 279. msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 280. msgstr "Наистина ли искате да стартирате Несигурен Браузър?"
 281. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 282. msgid ""
 283. "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 284. "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 285. "register to activate your Internet connection."
 286. msgstr ""
 287. "Мрежовата активност в Несигурен Браузър <b>не е анонимна<b>.\\nИзползвайте "
 288. "Несигурен Браузър само\\nif при необходимост, например ако ви се налага "
 289. "вписване или регистриране, за да активирате вашата Интернет връзка."
 290. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 291. msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 292. msgstr "Стартриране на Несигурният Браузър..."
 293. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 294. msgid "This may take a while, so please be patient."
 295. msgstr "Това може да отнеме време,моля имайте търпение."
 296. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 297. msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 298. msgstr "Изключване на Несигурният Браузър..."
 299. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 300. msgid ""
 301. "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 302. "is properly shut down."
 303. msgstr ""
 304. "Това може да отнеме време,моля не рестартирайте Несигурният Браузър преди "
 305. "той да е правилно изключен."
 306. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 307. msgid "Failed to restart Tor."
 308. msgstr "Не можа да се рестартира Tor."
 309. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 310. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 311. msgid "Unsafe Browser"
 312. msgstr "Несигурен Браузър"
 313. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
 314. msgid ""
 315. "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 316. "retry in a while."
 317. msgstr ""
 318. "Друг Несигурен Браузър работи или се почиства в момента.Моля опитайте по-"
 319. "късно."
 320. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 321. msgid ""
 322. "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
 323. "server."
 324. msgstr ""
 325. "NetworkManager пропусна нашите гарбидж данни, когато се опитваше да извлече "
 326. "clearnet DNS сървъра."
 327. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
 328. msgid ""
 329. "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 330. "NetworkManager."
 331. msgstr ""
 332. "DNS сървър не беше получен чрез DHCP или ръчно зададен в NetworkManager."
 333. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
 334. msgid "Failed to setup chroot."
 335. msgstr "Не можа да се установи chroot."
 336. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
 337. msgid "Failed to configure browser."
 338. msgstr "Неуспех при настройката на браузъра."
 339. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
 340. msgid "Failed to run browser."
 341. msgstr "Неуспех при пускането на браузъра."
 342. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
 343. msgid "I2P failed to start"
 344. msgstr "I2P не можа да се стартира"
 345. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
 346. msgid ""
 347. "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 348. "for more information."
 349. msgstr ""
 350. "Нещо се обърка, докато I2P стартираше. Проверете логовете в /var/log/i2p за "
 351. "повече информация."
 352. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
 353. msgid "I2P's router console is ready"
 354. msgstr "Терминалът на I2P рутера е готов"
 355. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
 356. msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
 357. msgstr "Вече имате достъп до I2P рутера на I2P браузера."
 358. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
 359. msgid "I2P is not ready"
 360. msgstr "I2P не е готово"
 361. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 362. msgid ""
 363. "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
 364. "I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 365. "the network to try again."
 366. msgstr ""
 367. "Ееп-тунела на сайта ще е готов за повече от 6 минути. Проверете конзолата на "
 368. "рутера в I2P браузъра или влезте в /var/log/i2p за повече информация. "
 369. "Свържете се наново с мрежата и опитайте отново."
 370. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
 371. msgid "I2P is ready"
 372. msgstr "I2P е готово"
 373. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
 374. msgid "You can now access services on I2P."
 375. msgstr "Сега може да използвате услуги през I2P"
 376. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 377. msgid "Report an error"
 378. msgstr "Докладвай за грешка"
 379. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
 380. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
 381. msgid "Tails documentation"
 382. msgstr "Tails документация"
 383. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 384. msgid "Learn how to use Tails"
 385. msgstr "Научете се как да използвате Tails"
 386. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 387. msgid "Anonymous overlay network browser"
 388. msgstr "Aнонимно наслагване на мрежовия браузър"
 389. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 390. msgid "I2P Browser"
 391. msgstr "I2P браузър"
 392. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 393. msgid "Learn more about Tails"
 394. msgstr "Научете повече за Tails"
 395. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 396. msgid "Tor Browser"
 397. msgstr "Tor браузър"
 398. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 399. msgid "Anonymous Web Browser"
 400. msgstr "Анонимен уеб браузър"
 401. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 402. msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 403. msgstr "Достъпвайте световната мрежа без анонимност."
 404. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 405. msgid "Unsafe Web Browser"
 406. msgstr "Несигурен Уеб Браузър"
 407. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 408. msgid "Tails specific tools"
 409. msgstr "Специфични за Tails инструменти"