ssh_agent.sh 33 B

123
  1. #!/bin/bash
  2. eval $(ssh-agent -s)