composer.lock 221 KB


 1. {
 2. "_readme": [
 3. "This file locks the dependencies of your project to a known state",
 4. "Read more about it at https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#installing-dependencies",
 5. "This file is @generated automatically"
 6. ],
 7. "content-hash": "9ada0acf1c46320bb59933b35031a551",
 8. "packages": [
 9. {
 10. "name": "apereo/phpcas",
 11. "version": "1.3.8",
 12. "source": {
 13. "type": "git",
 14. "url": "https://github.com/apereo/phpCAS.git",
 15. "reference": "40c0769ce05a30c8172b36ceab11124375c8366e"
 16. },
 17. "dist": {
 18. "type": "zip",
 19. "url": "https://api.github.com/repos/apereo/phpCAS/zipball/40c0769ce05a30c8172b36ceab11124375c8366e",
 20. "reference": "40c0769ce05a30c8172b36ceab11124375c8366e",
 21. "shasum": ""
 22. },
 23. "require": {
 24. "ext-curl": "*",
 25. "php": ">=5.4.0"
 26. },
 27. "require-dev": {
 28. "phpunit/phpunit": "~3.7.10"
 29. },
 30. "type": "library",
 31. "extra": {
 32. "branch-alias": {
 33. "dev-master": "1.3.x-dev"
 34. }
 35. },
 36. "autoload": {
 37. "classmap": [
 38. "source/"
 39. ]
 40. },
 41. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 42. "license": [
 43. "Apache-2.0"
 44. ],
 45. "authors": [
 46. {
 47. "name": "Joachim Fritschi",
 48. "homepage": "https://wiki.jasig.org/display/~fritschi"
 49. },
 50. {
 51. "name": "Adam Franco",
 52. "homepage": "https://wiki.jasig.org/display/~adamfranco"
 53. }
 54. ],
 55. "description": "Provides a simple API for authenticating users against a CAS server",
 56. "homepage": "https://wiki.jasig.org/display/CASC/phpCAS",
 57. "keywords": [
 58. "apereo",
 59. "cas",
 60. "jasig"
 61. ],
 62. "time": "2019-08-18T20:01:55+00:00"
 63. },
 64. {
 65. "name": "composer/ca-bundle",
 66. "version": "1.2.4",
 67. "source": {
 68. "type": "git",
 69. "url": "https://github.com/composer/ca-bundle.git",
 70. "reference": "10bb96592168a0f8e8f6dcde3532d9fa50b0b527"
 71. },
 72. "dist": {
 73. "type": "zip",
 74. "url": "https://api.github.com/repos/composer/ca-bundle/zipball/10bb96592168a0f8e8f6dcde3532d9fa50b0b527",
 75. "reference": "10bb96592168a0f8e8f6dcde3532d9fa50b0b527",
 76. "shasum": ""
 77. },
 78. "require": {
 79. "ext-openssl": "*",
 80. "ext-pcre": "*",
 81. "php": "^5.3.2 || ^7.0 || ^8.0"
 82. },
 83. "require-dev": {
 84. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || 6.5 - 8",
 85. "psr/log": "^1.0",
 86. "symfony/process": "^2.5 || ^3.0 || ^4.0"
 87. },
 88. "type": "library",
 89. "extra": {
 90. "branch-alias": {
 91. "dev-master": "1.x-dev"
 92. }
 93. },
 94. "autoload": {
 95. "psr-4": {
 96. "Composer\\CaBundle\\": "src"
 97. }
 98. },
 99. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 100. "license": [
 101. "MIT"
 102. ],
 103. "authors": [
 104. {
 105. "name": "Jordi Boggiano",
 106. "email": "j.boggiano@seld.be",
 107. "homepage": "http://seld.be"
 108. }
 109. ],
 110. "description": "Lets you find a path to the system CA bundle, and includes a fallback to the Mozilla CA bundle.",
 111. "keywords": [
 112. "cabundle",
 113. "cacert",
 114. "certificate",
 115. "ssl",
 116. "tls"
 117. ],
 118. "time": "2019-08-30T08:44:50+00:00"
 119. },
 120. {
 121. "name": "diogocomposer/xmpphp",
 122. "version": "v3.0.2",
 123. "source": {
 124. "type": "git",
 125. "url": "https://github.com/diogogithub/xmpphp.git",
 126. "reference": "d95381f8fb5ffbbda0894aea415742daaa2eab22"
 127. },
 128. "dist": {
 129. "type": "zip",
 130. "url": "https://api.github.com/repos/diogogithub/xmpphp/zipball/d95381f8fb5ffbbda0894aea415742daaa2eab22",
 131. "reference": "d95381f8fb5ffbbda0894aea415742daaa2eab22",
 132. "shasum": ""
 133. },
 134. "require": {
 135. "ext-curl": "*",
 136. "ext-dom": "*",
 137. "ext-mbstring": "*",
 138. "ext-openssl": "*",
 139. "ext-simplexml": "*",
 140. "ext-xml": "*",
 141. "php": "^7.3.0"
 142. },
 143. "type": "library",
 144. "autoload": {
 145. "psr-4": {
 146. "XMPPHP\\": "XMPPHP"
 147. }
 148. },
 149. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 150. "license": [
 151. "GPL-2.0+"
 152. ],
 153. "authors": [
 154. {
 155. "name": "Nathan Fritz",
 156. "email": "fritzy@netflint.net"
 157. },
 158. {
 159. "name": "Stephan Wentz",
 160. "email": "stephan@wentz.it"
 161. },
 162. {
 163. "name": "Christian Weiske",
 164. "email": "cweiske@cweiske.de"
 165. },
 166. {
 167. "name": "Vito Tafuni",
 168. "email": "vitotafuni@gmail.com"
 169. },
 170. {
 171. "name": "Ivan Borzenkov",
 172. "email": "ivan.borzenkov@gmail.com"
 173. },
 174. {
 175. "name": "bandroidx",
 176. "email": "bandroidx@gmail.com"
 177. },
 178. {
 179. "name": "BirknerAlex",
 180. "email": "alex.birkner@gmail.com"
 181. },
 182. {
 183. "name": "Diogo Cordeiro",
 184. "email": "diogo@fc.up.pt"
 185. }
 186. ],
 187. "description": "XMPP PHP Library",
 188. "keywords": [
 189. "jabber",
 190. "xmpp",
 191. "xmpphp"
 192. ],
 193. "time": "2019-11-03T00:18:51+00:00"
 194. },
 195. {
 196. "name": "embed/embed",
 197. "version": "v3.4.2",
 198. "source": {
 199. "type": "git",
 200. "url": "https://github.com/oscarotero/Embed.git",
 201. "reference": "dc1dc3c126f8a78acdae06b83f591c0728ea131d"
 202. },
 203. "dist": {
 204. "type": "zip",
 205. "url": "https://api.github.com/repos/oscarotero/Embed/zipball/dc1dc3c126f8a78acdae06b83f591c0728ea131d",
 206. "reference": "dc1dc3c126f8a78acdae06b83f591c0728ea131d",
 207. "shasum": ""
 208. },
 209. "require": {
 210. "composer/ca-bundle": "^1.0",
 211. "ext-curl": "*",
 212. "ext-mbstring": "*",
 213. "php": "^5.6|^7.0"
 214. },
 215. "require-dev": {
 216. "friendsofphp/php-cs-fixer": "^2.0",
 217. "phpunit/phpunit": "^4.8|^5.7"
 218. },
 219. "type": "library",
 220. "autoload": {
 221. "psr-4": {
 222. "Embed\\": "src"
 223. }
 224. },
 225. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 226. "license": [
 227. "MIT"
 228. ],
 229. "authors": [
 230. {
 231. "name": "Oscar Otero",
 232. "email": "oom@oscarotero.com",
 233. "homepage": "http://oscarotero.com",
 234. "role": "Developer"
 235. }
 236. ],
 237. "description": "PHP library to retrieve page info using oembed, opengraph, etc",
 238. "homepage": "https://github.com/oscarotero/Embed",
 239. "keywords": [
 240. "embed",
 241. "embedly",
 242. "oembed",
 243. "opengraph",
 244. "twitter cards"
 245. ],
 246. "time": "2019-09-16T19:34:02+00:00"
 247. },
 248. {
 249. "name": "ezyang/htmlpurifier",
 250. "version": "v4.12.0",
 251. "source": {
 252. "type": "git",
 253. "url": "https://github.com/ezyang/htmlpurifier.git",
 254. "reference": "a617e55bc62a87eec73bd456d146d134ad716f03"
 255. },
 256. "dist": {
 257. "type": "zip",
 258. "url": "https://api.github.com/repos/ezyang/htmlpurifier/zipball/a617e55bc62a87eec73bd456d146d134ad716f03",
 259. "reference": "a617e55bc62a87eec73bd456d146d134ad716f03",
 260. "shasum": ""
 261. },
 262. "require": {
 263. "php": ">=5.2"
 264. },
 265. "require-dev": {
 266. "simpletest/simpletest": "dev-master#72de02a7b80c6bb8864ef9bf66d41d2f58f826bd"
 267. },
 268. "type": "library",
 269. "autoload": {
 270. "psr-0": {
 271. "HTMLPurifier": "library/"
 272. },
 273. "files": [
 274. "library/HTMLPurifier.composer.php"
 275. ]
 276. },
 277. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 278. "license": [
 279. "LGPL-2.1-or-later"
 280. ],
 281. "authors": [
 282. {
 283. "name": "Edward Z. Yang",
 284. "email": "admin@htmlpurifier.org",
 285. "homepage": "http://ezyang.com"
 286. }
 287. ],
 288. "description": "Standards compliant HTML filter written in PHP",
 289. "homepage": "http://htmlpurifier.org/",
 290. "keywords": [
 291. "html"
 292. ],
 293. "time": "2019-10-28T03:44:26+00:00"
 294. },
 295. {
 296. "name": "guzzlehttp/psr7",
 297. "version": "1.6.1",
 298. "source": {
 299. "type": "git",
 300. "url": "https://github.com/guzzle/psr7.git",
 301. "reference": "239400de7a173fe9901b9ac7c06497751f00727a"
 302. },
 303. "dist": {
 304. "type": "zip",
 305. "url": "https://api.github.com/repos/guzzle/psr7/zipball/239400de7a173fe9901b9ac7c06497751f00727a",
 306. "reference": "239400de7a173fe9901b9ac7c06497751f00727a",
 307. "shasum": ""
 308. },
 309. "require": {
 310. "php": ">=5.4.0",
 311. "psr/http-message": "~1.0",
 312. "ralouphie/getallheaders": "^2.0.5 || ^3.0.0"
 313. },
 314. "provide": {
 315. "psr/http-message-implementation": "1.0"
 316. },
 317. "require-dev": {
 318. "ext-zlib": "*",
 319. "phpunit/phpunit": "~4.8.36 || ^5.7.27 || ^6.5.8"
 320. },
 321. "suggest": {
 322. "zendframework/zend-httphandlerrunner": "Emit PSR-7 responses"
 323. },
 324. "type": "library",
 325. "extra": {
 326. "branch-alias": {
 327. "dev-master": "1.6-dev"
 328. }
 329. },
 330. "autoload": {
 331. "psr-4": {
 332. "GuzzleHttp\\Psr7\\": "src/"
 333. },
 334. "files": [
 335. "src/functions_include.php"
 336. ]
 337. },
 338. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 339. "license": [
 340. "MIT"
 341. ],
 342. "authors": [
 343. {
 344. "name": "Michael Dowling",
 345. "email": "mtdowling@gmail.com",
 346. "homepage": "https://github.com/mtdowling"
 347. },
 348. {
 349. "name": "Tobias Schultze",
 350. "homepage": "https://github.com/Tobion"
 351. }
 352. ],
 353. "description": "PSR-7 message implementation that also provides common utility methods",
 354. "keywords": [
 355. "http",
 356. "message",
 357. "psr-7",
 358. "request",
 359. "response",
 360. "stream",
 361. "uri",
 362. "url"
 363. ],
 364. "time": "2019-07-01T23:21:34+00:00"
 365. },
 366. {
 367. "name": "hoa/consistency",
 368. "version": "1.17.05.02",
 369. "source": {
 370. "type": "git",
 371. "url": "https://github.com/hoaproject/Consistency.git",
 372. "reference": "fd7d0adc82410507f332516faf655b6ed22e4c2f"
 373. },
 374. "dist": {
 375. "type": "zip",
 376. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Consistency/zipball/fd7d0adc82410507f332516faf655b6ed22e4c2f",
 377. "reference": "fd7d0adc82410507f332516faf655b6ed22e4c2f",
 378. "shasum": ""
 379. },
 380. "require": {
 381. "hoa/exception": "~1.0",
 382. "php": ">=5.5.0"
 383. },
 384. "require-dev": {
 385. "hoa/stream": "~1.0",
 386. "hoa/test": "~2.0"
 387. },
 388. "type": "library",
 389. "extra": {
 390. "branch-alias": {
 391. "dev-master": "1.x-dev"
 392. }
 393. },
 394. "autoload": {
 395. "psr-4": {
 396. "Hoa\\Consistency\\": "."
 397. },
 398. "files": [
 399. "Prelude.php"
 400. ]
 401. },
 402. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 403. "license": [
 404. "BSD-3-Clause"
 405. ],
 406. "authors": [
 407. {
 408. "name": "Ivan Enderlin",
 409. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 410. },
 411. {
 412. "name": "Hoa community",
 413. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 414. }
 415. ],
 416. "description": "The Hoa\\Consistency library.",
 417. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 418. "keywords": [
 419. "autoloader",
 420. "callable",
 421. "consistency",
 422. "entity",
 423. "flex",
 424. "keyword",
 425. "library"
 426. ],
 427. "time": "2017-05-02T12:18:12+00:00"
 428. },
 429. {
 430. "name": "hoa/event",
 431. "version": "1.17.01.13",
 432. "source": {
 433. "type": "git",
 434. "url": "https://github.com/hoaproject/Event.git",
 435. "reference": "6c0060dced212ffa3af0e34bb46624f990b29c54"
 436. },
 437. "dist": {
 438. "type": "zip",
 439. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Event/zipball/6c0060dced212ffa3af0e34bb46624f990b29c54",
 440. "reference": "6c0060dced212ffa3af0e34bb46624f990b29c54",
 441. "shasum": ""
 442. },
 443. "require": {
 444. "hoa/consistency": "~1.0",
 445. "hoa/exception": "~1.0"
 446. },
 447. "require-dev": {
 448. "hoa/test": "~2.0"
 449. },
 450. "type": "library",
 451. "extra": {
 452. "branch-alias": {
 453. "dev-master": "1.x-dev"
 454. }
 455. },
 456. "autoload": {
 457. "psr-4": {
 458. "Hoa\\Event\\": "."
 459. }
 460. },
 461. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 462. "license": [
 463. "BSD-3-Clause"
 464. ],
 465. "authors": [
 466. {
 467. "name": "Ivan Enderlin",
 468. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 469. },
 470. {
 471. "name": "Hoa community",
 472. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 473. }
 474. ],
 475. "description": "The Hoa\\Event library.",
 476. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 477. "keywords": [
 478. "event",
 479. "library",
 480. "listener",
 481. "observer"
 482. ],
 483. "time": "2017-01-13T15:30:50+00:00"
 484. },
 485. {
 486. "name": "hoa/exception",
 487. "version": "1.17.01.16",
 488. "source": {
 489. "type": "git",
 490. "url": "https://github.com/hoaproject/Exception.git",
 491. "reference": "091727d46420a3d7468ef0595651488bfc3a458f"
 492. },
 493. "dist": {
 494. "type": "zip",
 495. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Exception/zipball/091727d46420a3d7468ef0595651488bfc3a458f",
 496. "reference": "091727d46420a3d7468ef0595651488bfc3a458f",
 497. "shasum": ""
 498. },
 499. "require": {
 500. "hoa/consistency": "~1.0",
 501. "hoa/event": "~1.0"
 502. },
 503. "require-dev": {
 504. "hoa/test": "~2.0"
 505. },
 506. "type": "library",
 507. "extra": {
 508. "branch-alias": {
 509. "dev-master": "1.x-dev"
 510. }
 511. },
 512. "autoload": {
 513. "psr-4": {
 514. "Hoa\\Exception\\": "."
 515. }
 516. },
 517. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 518. "license": [
 519. "BSD-3-Clause"
 520. ],
 521. "authors": [
 522. {
 523. "name": "Ivan Enderlin",
 524. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 525. },
 526. {
 527. "name": "Hoa community",
 528. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 529. }
 530. ],
 531. "description": "The Hoa\\Exception library.",
 532. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 533. "keywords": [
 534. "exception",
 535. "library"
 536. ],
 537. "time": "2017-01-16T07:53:27+00:00"
 538. },
 539. {
 540. "name": "intervention/image",
 541. "version": "2.5.1",
 542. "source": {
 543. "type": "git",
 544. "url": "https://github.com/Intervention/image.git",
 545. "reference": "abbf18d5ab8367f96b3205ca3c89fb2fa598c69e"
 546. },
 547. "dist": {
 548. "type": "zip",
 549. "url": "https://api.github.com/repos/Intervention/image/zipball/abbf18d5ab8367f96b3205ca3c89fb2fa598c69e",
 550. "reference": "abbf18d5ab8367f96b3205ca3c89fb2fa598c69e",
 551. "shasum": ""
 552. },
 553. "require": {
 554. "ext-fileinfo": "*",
 555. "guzzlehttp/psr7": "~1.1",
 556. "php": ">=5.4.0"
 557. },
 558. "require-dev": {
 559. "mockery/mockery": "~0.9.2",
 560. "phpunit/phpunit": "^4.8 || ^5.7"
 561. },
 562. "suggest": {
 563. "ext-gd": "to use GD library based image processing.",
 564. "ext-imagick": "to use Imagick based image processing.",
 565. "intervention/imagecache": "Caching extension for the Intervention Image library"
 566. },
 567. "type": "library",
 568. "extra": {
 569. "branch-alias": {
 570. "dev-master": "2.4-dev"
 571. },
 572. "laravel": {
 573. "providers": [
 574. "Intervention\\Image\\ImageServiceProvider"
 575. ],
 576. "aliases": {
 577. "Image": "Intervention\\Image\\Facades\\Image"
 578. }
 579. }
 580. },
 581. "autoload": {
 582. "psr-4": {
 583. "Intervention\\Image\\": "src/Intervention/Image"
 584. }
 585. },
 586. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 587. "license": [
 588. "MIT"
 589. ],
 590. "authors": [
 591. {
 592. "name": "Oliver Vogel",
 593. "email": "oliver@olivervogel.com",
 594. "homepage": "http://olivervogel.com/"
 595. }
 596. ],
 597. "description": "Image handling and manipulation library with support for Laravel integration",
 598. "homepage": "http://image.intervention.io/",
 599. "keywords": [
 600. "gd",
 601. "image",
 602. "imagick",
 603. "laravel",
 604. "thumbnail",
 605. "watermark"
 606. ],
 607. "time": "2019-11-02T09:15:47+00:00"
 608. },
 609. {
 610. "name": "masterminds/html5",
 611. "version": "2.7.0",
 612. "source": {
 613. "type": "git",
 614. "url": "https://github.com/Masterminds/html5-php.git",
 615. "reference": "104443ad663d15981225f99532ba73c2f1d6b6f2"
 616. },
 617. "dist": {
 618. "type": "zip",
 619. "url": "https://api.github.com/repos/Masterminds/html5-php/zipball/104443ad663d15981225f99532ba73c2f1d6b6f2",
 620. "reference": "104443ad663d15981225f99532ba73c2f1d6b6f2",
 621. "shasum": ""
 622. },
 623. "require": {
 624. "ext-ctype": "*",
 625. "ext-dom": "*",
 626. "ext-libxml": "*",
 627. "php": ">=5.3.0"
 628. },
 629. "require-dev": {
 630. "phpunit/phpunit": "^4.8.35",
 631. "sami/sami": "~2.0",
 632. "satooshi/php-coveralls": "1.0.*"
 633. },
 634. "type": "library",
 635. "extra": {
 636. "branch-alias": {
 637. "dev-master": "2.7-dev"
 638. }
 639. },
 640. "autoload": {
 641. "psr-4": {
 642. "Masterminds\\": "src"
 643. }
 644. },
 645. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 646. "license": [
 647. "MIT"
 648. ],
 649. "authors": [
 650. {
 651. "name": "Matt Butcher",
 652. "email": "technosophos@gmail.com"
 653. },
 654. {
 655. "name": "Matt Farina",
 656. "email": "matt@mattfarina.com"
 657. },
 658. {
 659. "name": "Asmir Mustafic",
 660. "email": "goetas@gmail.com"
 661. }
 662. ],
 663. "description": "An HTML5 parser and serializer.",
 664. "homepage": "http://masterminds.github.io/html5-php",
 665. "keywords": [
 666. "HTML5",
 667. "dom",
 668. "html",
 669. "parser",
 670. "querypath",
 671. "serializer",
 672. "xml"
 673. ],
 674. "time": "2019-07-25T07:03:26+00:00"
 675. },
 676. {
 677. "name": "mf2/mf2",
 678. "version": "0.4.6",
 679. "source": {
 680. "type": "git",
 681. "url": "https://github.com/microformats/php-mf2.git",
 682. "reference": "00b70ee7eb7f5b0585b1bd467f6c9cbd75055d23"
 683. },
 684. "dist": {
 685. "type": "zip",
 686. "url": "https://api.github.com/repos/microformats/php-mf2/zipball/00b70ee7eb7f5b0585b1bd467f6c9cbd75055d23",
 687. "reference": "00b70ee7eb7f5b0585b1bd467f6c9cbd75055d23",
 688. "shasum": ""
 689. },
 690. "require": {
 691. "php": ">=5.4.0"
 692. },
 693. "require-dev": {
 694. "mf2/tests": "@dev",
 695. "phpdocumentor/phpdocumentor": "v2.8.4",
 696. "phpunit/phpunit": "4.8.*"
 697. },
 698. "suggest": {
 699. "barnabywalters/mf-cleaner": "To more easily handle the canonical data php-mf2 gives you",
 700. "masterminds/html5": "Alternative HTML parser for PHP, for better HTML5 support."
 701. },
 702. "bin": [
 703. "bin/fetch-mf2",
 704. "bin/parse-mf2"
 705. ],
 706. "type": "library",
 707. "autoload": {
 708. "files": [
 709. "Mf2/Parser.php"
 710. ]
 711. },
 712. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 713. "license": [
 714. "CC0-1.0"
 715. ],
 716. "authors": [
 717. {
 718. "name": "Barnaby Walters",
 719. "homepage": "http://waterpigs.co.uk"
 720. }
 721. ],
 722. "description": "A pure, generic microformats2 parser — makes HTML as easy to consume as a JSON API",
 723. "keywords": [
 724. "html",
 725. "microformats",
 726. "microformats 2",
 727. "parser",
 728. "semantic"
 729. ],
 730. "time": "2018-08-24T14:47:04+00:00"
 731. },
 732. {
 733. "name": "michelf/php-markdown",
 734. "version": "1.8.0",
 735. "source": {
 736. "type": "git",
 737. "url": "https://github.com/michelf/php-markdown.git",
 738. "reference": "01ab082b355bf188d907b9929cd99b2923053495"
 739. },
 740. "dist": {
 741. "type": "zip",
 742. "url": "https://api.github.com/repos/michelf/php-markdown/zipball/01ab082b355bf188d907b9929cd99b2923053495",
 743. "reference": "01ab082b355bf188d907b9929cd99b2923053495",
 744. "shasum": ""
 745. },
 746. "require": {
 747. "php": ">=5.3.0"
 748. },
 749. "type": "library",
 750. "autoload": {
 751. "psr-4": {
 752. "Michelf\\": "Michelf/"
 753. }
 754. },
 755. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 756. "license": [
 757. "BSD-3-Clause"
 758. ],
 759. "authors": [
 760. {
 761. "name": "Michel Fortin",
 762. "email": "michel.fortin@michelf.ca",
 763. "homepage": "https://michelf.ca/",
 764. "role": "Developer"
 765. },
 766. {
 767. "name": "John Gruber",
 768. "homepage": "https://daringfireball.net/"
 769. }
 770. ],
 771. "description": "PHP Markdown",
 772. "homepage": "https://michelf.ca/projects/php-markdown/",
 773. "keywords": [
 774. "markdown"
 775. ],
 776. "time": "2018-01-15T00:49:33+00:00"
 777. },
 778. {
 779. "name": "openid/php-openid",
 780. "version": "2.3.0",
 781. "source": {
 782. "type": "git",
 783. "url": "https://github.com/openid/php-openid.git",
 784. "reference": "924f9aa42453cd0f9dba72587b4e2cdf7f4de874"
 785. },
 786. "dist": {
 787. "type": "zip",
 788. "url": "https://api.github.com/repos/openid/php-openid/zipball/924f9aa42453cd0f9dba72587b4e2cdf7f4de874",
 789. "reference": "924f9aa42453cd0f9dba72587b4e2cdf7f4de874",
 790. "shasum": ""
 791. },
 792. "require": {
 793. "ext-curl": "*",
 794. "ext-dom": "*",
 795. "ext-gmp": "*",
 796. "php": ">=4.3"
 797. },
 798. "type": "library",
 799. "autoload": {
 800. "classmap": [
 801. "Auth"
 802. ]
 803. },
 804. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 805. "include-path": [
 806. "."
 807. ],
 808. "license": [
 809. "Apache-2.0"
 810. ],
 811. "authors": [
 812. {
 813. "name": "JanRain Inc.",
 814. "homepage": "http://www.openidenabled.com"
 815. }
 816. ],
 817. "description": "OpenID library for PHP5",
 818. "homepage": "http://github.com/openid/php-openid",
 819. "keywords": [
 820. "Authentication",
 821. "OpenId",
 822. "auth",
 823. "yadis"
 824. ],
 825. "time": "2015-07-30T18:07:43+00:00"
 826. },
 827. {
 828. "name": "paragonie/constant_time_encoding",
 829. "version": "v1.0.4",
 830. "source": {
 831. "type": "git",
 832. "url": "https://github.com/paragonie/constant_time_encoding.git",
 833. "reference": "2132f0f293d856026d7d11bd81b9f4a23a1dc1f6"
 834. },
 835. "dist": {
 836. "type": "zip",
 837. "url": "https://api.github.com/repos/paragonie/constant_time_encoding/zipball/2132f0f293d856026d7d11bd81b9f4a23a1dc1f6",
 838. "reference": "2132f0f293d856026d7d11bd81b9f4a23a1dc1f6",
 839. "shasum": ""
 840. },
 841. "require": {
 842. "php": "^5.3|^7"
 843. },
 844. "require-dev": {
 845. "paragonie/random_compat": "^1.4|^2",
 846. "phpunit/phpunit": "4.*|5.*",
 847. "vimeo/psalm": "^0.3|^1"
 848. },
 849. "type": "library",
 850. "autoload": {
 851. "psr-4": {
 852. "ParagonIE\\ConstantTime\\": "src/"
 853. }
 854. },
 855. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 856. "license": [
 857. "MIT"
 858. ],
 859. "authors": [
 860. {
 861. "name": "Paragon Initiative Enterprises",
 862. "email": "security@paragonie.com",
 863. "homepage": "https://paragonie.com",
 864. "role": "Maintainer"
 865. },
 866. {
 867. "name": "Steve 'Sc00bz' Thomas",
 868. "email": "steve@tobtu.com",
 869. "homepage": "https://www.tobtu.com",
 870. "role": "Original Developer"
 871. }
 872. ],
 873. "description": "Constant-time Implementations of RFC 4648 Encoding (Base-64, Base-32, Base-16)",
 874. "keywords": [
 875. "base16",
 876. "base32",
 877. "base32_decode",
 878. "base32_encode",
 879. "base64",
 880. "base64_decode",
 881. "base64_encode",
 882. "bin2hex",
 883. "encoding",
 884. "hex",
 885. "hex2bin",
 886. "rfc4648"
 887. ],
 888. "time": "2018-04-30T17:57:16+00:00"
 889. },
 890. {
 891. "name": "paragonie/random_compat",
 892. "version": "v2.0.18",
 893. "source": {
 894. "type": "git",
 895. "url": "https://github.com/paragonie/random_compat.git",
 896. "reference": "0a58ef6e3146256cc3dc7cc393927bcc7d1b72db"
 897. },
 898. "dist": {
 899. "type": "zip",
 900. "url": "https://api.github.com/repos/paragonie/random_compat/zipball/0a58ef6e3146256cc3dc7cc393927bcc7d1b72db",
 901. "reference": "0a58ef6e3146256cc3dc7cc393927bcc7d1b72db",
 902. "shasum": ""
 903. },
 904. "require": {
 905. "php": ">=5.2.0"
 906. },
 907. "require-dev": {
 908. "phpunit/phpunit": "4.*|5.*"
 909. },
 910. "suggest": {
 911. "ext-libsodium": "Provides a modern crypto API that can be used to generate random bytes."
 912. },
 913. "type": "library",
 914. "autoload": {
 915. "files": [
 916. "lib/random.php"
 917. ]
 918. },
 919. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 920. "license": [
 921. "MIT"
 922. ],
 923. "authors": [
 924. {
 925. "name": "Paragon Initiative Enterprises",
 926. "email": "security@paragonie.com",
 927. "homepage": "https://paragonie.com"
 928. }
 929. ],
 930. "description": "PHP 5.x polyfill for random_bytes() and random_int() from PHP 7",
 931. "keywords": [
 932. "csprng",
 933. "polyfill",
 934. "pseudorandom",
 935. "random"
 936. ],
 937. "time": "2019-01-03T20:59:08+00:00"
 938. },
 939. {
 940. "name": "pear/console_getopt",
 941. "version": "v1.4.2",
 942. "source": {
 943. "type": "git",
 944. "url": "https://github.com/pear/Console_Getopt.git",
 945. "reference": "6c77aeb625b32bd752e89ee17972d103588b90c0"
 946. },
 947. "dist": {
 948. "type": "zip",
 949. "url": "https://api.github.com/repos/pear/Console_Getopt/zipball/6c77aeb625b32bd752e89ee17972d103588b90c0",
 950. "reference": "6c77aeb625b32bd752e89ee17972d103588b90c0",
 951. "shasum": ""
 952. },
 953. "type": "library",
 954. "autoload": {
 955. "psr-0": {
 956. "Console": "./"
 957. }
 958. },
 959. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 960. "include-path": [
 961. "./"
 962. ],
 963. "license": [
 964. "BSD-2-Clause"
 965. ],
 966. "authors": [
 967. {
 968. "name": "Greg Beaver",
 969. "email": "cellog@php.net",
 970. "role": "Helper"
 971. },
 972. {
 973. "name": "Andrei Zmievski",
 974. "email": "andrei@php.net",
 975. "role": "Lead"
 976. },
 977. {
 978. "name": "Stig Bakken",
 979. "email": "stig@php.net",
 980. "role": "Developer"
 981. }
 982. ],
 983. "description": "More info available on: http://pear.php.net/package/Console_Getopt",
 984. "time": "2019-02-06T16:52:33+00:00"
 985. },
 986. {
 987. "name": "phpseclib/phpseclib",
 988. "version": "dev-master",
 989. "source": {
 990. "type": "git",
 991. "url": "https://github.com/phpseclib/phpseclib.git",
 992. "reference": "f815e43077da67d3dd5b4d18a45753f5b79c1ab9"
 993. },
 994. "dist": {
 995. "type": "zip",
 996. "url": "https://api.github.com/repos/phpseclib/phpseclib/zipball/f815e43077da67d3dd5b4d18a45753f5b79c1ab9",
 997. "reference": "f815e43077da67d3dd5b4d18a45753f5b79c1ab9",
 998. "shasum": ""
 999. },
 1000. "require": {
 1001. "paragonie/constant_time_encoding": "^1",
 1002. "paragonie/random_compat": "^1.4|^2.0",
 1003. "php": ">=5.6.1"
 1004. },
 1005. "require-dev": {
 1006. "phing/phing": "~2.7",
 1007. "phpunit/phpunit": "^4.8.35|^5.7|^6.0",
 1008. "sami/sami": "~2.0",
 1009. "squizlabs/php_codesniffer": "~2.0"
 1010. },
 1011. "suggest": {
 1012. "ext-gmp": "Install the GMP (GNU Multiple Precision) extension in order to speed up arbitrary precision integer arithmetic operations.",
 1013. "ext-libsodium": "SSH2/SFTP can make use of some algorithms provided by the libsodium-php extension.",
 1014. "ext-mcrypt": "Install the Mcrypt extension in order to speed up a few other cryptographic operations.",
 1015. "ext-openssl": "Install the OpenSSL extension in order to speed up a wide variety of cryptographic operations."
 1016. },
 1017. "type": "library",
 1018. "autoload": {
 1019. "files": [
 1020. "phpseclib/bootstrap.php"
 1021. ],
 1022. "psr-4": {
 1023. "phpseclib\\": "phpseclib/"
 1024. }
 1025. },
 1026. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1027. "license": [
 1028. "MIT"
 1029. ],
 1030. "authors": [
 1031. {
 1032. "name": "Jim Wigginton",
 1033. "email": "terrafrost@php.net",
 1034. "role": "Lead Developer"
 1035. },
 1036. {
 1037. "name": "Patrick Monnerat",
 1038. "email": "pm@datasphere.ch",
 1039. "role": "Developer"
 1040. },
 1041. {
 1042. "name": "Andreas Fischer",
 1043. "email": "bantu@phpbb.com",
 1044. "role": "Developer"
 1045. },
 1046. {
 1047. "name": "Hans-Jürgen Petrich",
 1048. "email": "petrich@tronic-media.com",
 1049. "role": "Developer"
 1050. },
 1051. {
 1052. "name": "Graham Campbell",
 1053. "email": "graham@alt-three.com",
 1054. "role": "Developer"
 1055. }
 1056. ],
 1057. "description": "PHP Secure Communications Library - Pure-PHP implementations of RSA, AES, SSH2, SFTP, X.509 etc.",
 1058. "homepage": "http://phpseclib.sourceforge.net",
 1059. "keywords": [
 1060. "BigInteger",
 1061. "aes",
 1062. "asn.1",
 1063. "asn1",
 1064. "blowfish",
 1065. "crypto",
 1066. "cryptography",
 1067. "encryption",
 1068. "rsa",
 1069. "security",
 1070. "sftp",
 1071. "signature",
 1072. "signing",
 1073. "ssh",
 1074. "twofish",
 1075. "x.509",
 1076. "x509"
 1077. ],
 1078. "time": "2019-06-23T16:33:59+00:00"
 1079. },
 1080. {
 1081. "name": "predis/predis",
 1082. "version": "v1.1.1",
 1083. "source": {
 1084. "type": "git",
 1085. "url": "https://github.com/nrk/predis.git",
 1086. "reference": "f0210e38881631afeafb56ab43405a92cafd9fd1"
 1087. },
 1088. "dist": {
 1089. "type": "zip",
 1090. "url": "https://api.github.com/repos/nrk/predis/zipball/f0210e38881631afeafb56ab43405a92cafd9fd1",
 1091. "reference": "f0210e38881631afeafb56ab43405a92cafd9fd1",
 1092. "shasum": ""
 1093. },
 1094. "require": {
 1095. "php": ">=5.3.9"
 1096. },
 1097. "require-dev": {
 1098. "phpunit/phpunit": "~4.8"
 1099. },
 1100. "suggest": {
 1101. "ext-curl": "Allows access to Webdis when paired with phpiredis",
 1102. "ext-phpiredis": "Allows faster serialization and deserialization of the Redis protocol"
 1103. },
 1104. "type": "library",
 1105. "autoload": {
 1106. "psr-4": {
 1107. "Predis\\": "src/"
 1108. }
 1109. },
 1110. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1111. "license": [
 1112. "MIT"
 1113. ],
 1114. "authors": [
 1115. {
 1116. "name": "Daniele Alessandri",
 1117. "email": "suppakilla@gmail.com",
 1118. "homepage": "http://clorophilla.net"
 1119. }
 1120. ],
 1121. "description": "Flexible and feature-complete Redis client for PHP and HHVM",
 1122. "homepage": "http://github.com/nrk/predis",
 1123. "keywords": [
 1124. "nosql",
 1125. "predis",
 1126. "redis"
 1127. ],
 1128. "time": "2016-06-16T16:22:20+00:00"
 1129. },
 1130. {
 1131. "name": "psr/http-message",
 1132. "version": "1.0.1",
 1133. "source": {
 1134. "type": "git",
 1135. "url": "https://github.com/php-fig/http-message.git",
 1136. "reference": "f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363"
 1137. },
 1138. "dist": {
 1139. "type": "zip",
 1140. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/http-message/zipball/f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363",
 1141. "reference": "f6561bf28d520154e4b0ec72be95418abe6d9363",
 1142. "shasum": ""
 1143. },
 1144. "require": {
 1145. "php": ">=5.3.0"
 1146. },
 1147. "type": "library",
 1148. "extra": {
 1149. "branch-alias": {
 1150. "dev-master": "1.0.x-dev"
 1151. }
 1152. },
 1153. "autoload": {
 1154. "psr-4": {
 1155. "Psr\\Http\\Message\\": "src/"
 1156. }
 1157. },
 1158. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1159. "license": [
 1160. "MIT"
 1161. ],
 1162. "authors": [
 1163. {
 1164. "name": "PHP-FIG",
 1165. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 1166. }
 1167. ],
 1168. "description": "Common interface for HTTP messages",
 1169. "homepage": "https://github.com/php-fig/http-message",
 1170. "keywords": [
 1171. "http",
 1172. "http-message",
 1173. "psr",
 1174. "psr-7",
 1175. "request",
 1176. "response"
 1177. ],
 1178. "time": "2016-08-06T14:39:51+00:00"
 1179. },
 1180. {
 1181. "name": "ralouphie/getallheaders",
 1182. "version": "3.0.3",
 1183. "source": {
 1184. "type": "git",
 1185. "url": "https://github.com/ralouphie/getallheaders.git",
 1186. "reference": "120b605dfeb996808c31b6477290a714d356e822"
 1187. },
 1188. "dist": {
 1189. "type": "zip",
 1190. "url": "https://api.github.com/repos/ralouphie/getallheaders/zipball/120b605dfeb996808c31b6477290a714d356e822",
 1191. "reference": "120b605dfeb996808c31b6477290a714d356e822",
 1192. "shasum": ""
 1193. },
 1194. "require": {
 1195. "php": ">=5.6"
 1196. },
 1197. "require-dev": {
 1198. "php-coveralls/php-coveralls": "^2.1",
 1199. "phpunit/phpunit": "^5 || ^6.5"
 1200. },
 1201. "type": "library",
 1202. "autoload": {
 1203. "files": [
 1204. "src/getallheaders.php"
 1205. ]
 1206. },
 1207. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1208. "license": [
 1209. "MIT"
 1210. ],
 1211. "authors": [
 1212. {
 1213. "name": "Ralph Khattar",
 1214. "email": "ralph.khattar@gmail.com"
 1215. }
 1216. ],
 1217. "description": "A polyfill for getallheaders.",
 1218. "time": "2019-03-08T08:55:37+00:00"
 1219. },
 1220. {
 1221. "name": "stomp-php/stomp-php",
 1222. "version": "4.5.2",
 1223. "source": {
 1224. "type": "git",
 1225. "url": "https://github.com/stomp-php/stomp-php.git",
 1226. "reference": "9238e4ddb1e7a5ddd673d090be52bdf9d7f225be"
 1227. },
 1228. "dist": {
 1229. "type": "zip",
 1230. "url": "https://api.github.com/repos/stomp-php/stomp-php/zipball/9238e4ddb1e7a5ddd673d090be52bdf9d7f225be",
 1231. "reference": "9238e4ddb1e7a5ddd673d090be52bdf9d7f225be",
 1232. "shasum": ""
 1233. },
 1234. "require": {
 1235. "php": "^5.6 || ^7.0"
 1236. },
 1237. "require-dev": {
 1238. "phpunit/phpunit": "^5.7"
 1239. },
 1240. "type": "library",
 1241. "autoload": {
 1242. "psr-4": {
 1243. "Stomp\\": "src/"
 1244. }
 1245. },
 1246. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1247. "license": [
 1248. "Apache-2.0"
 1249. ],
 1250. "authors": [
 1251. {
 1252. "name": "Dejan Bosnanac",
 1253. "email": "dejan@nighttale.net",
 1254. "homepage": "http://www.nighttale.net"
 1255. },
 1256. {
 1257. "name": "Sören Rohweder",
 1258. "email": "s.rohweder@blage.net",
 1259. "homepage": "http://www.monofone.de"
 1260. },
 1261. {
 1262. "name": "Jens Radtke",
 1263. "email": "swefl@fin-sn.de",
 1264. "homepage": "http://www.fin-sn.de"
 1265. }
 1266. ],
 1267. "description": "stomp support for PHP",
 1268. "homepage": "http://github.com/stomp-php/stomp-php",
 1269. "keywords": [
 1270. "activeMQ",
 1271. "apollomq",
 1272. "jms",
 1273. "messaging",
 1274. "rabbitmq",
 1275. "stomp"
 1276. ],
 1277. "time": "2019-07-26T16:38:20+00:00"
 1278. }
 1279. ],
 1280. "packages-dev": [
 1281. {
 1282. "name": "cilex/cilex",
 1283. "version": "1.1.0",
 1284. "source": {
 1285. "type": "git",
 1286. "url": "https://github.com/Cilex/Cilex.git",
 1287. "reference": "7acd965a609a56d0345e8b6071c261fbdb926cb5"
 1288. },
 1289. "dist": {
 1290. "type": "zip",
 1291. "url": "https://api.github.com/repos/Cilex/Cilex/zipball/7acd965a609a56d0345e8b6071c261fbdb926cb5",
 1292. "reference": "7acd965a609a56d0345e8b6071c261fbdb926cb5",
 1293. "shasum": ""
 1294. },
 1295. "require": {
 1296. "cilex/console-service-provider": "1.*",
 1297. "php": ">=5.3.3",
 1298. "pimple/pimple": "~1.0",
 1299. "symfony/finder": "~2.1",
 1300. "symfony/process": "~2.1"
 1301. },
 1302. "require-dev": {
 1303. "phpunit/phpunit": "3.7.*",
 1304. "symfony/validator": "~2.1"
 1305. },
 1306. "suggest": {
 1307. "monolog/monolog": ">=1.0.0",
 1308. "symfony/validator": ">=1.0.0",
 1309. "symfony/yaml": ">=1.0.0"
 1310. },
 1311. "type": "library",
 1312. "extra": {
 1313. "branch-alias": {
 1314. "dev-master": "1.0-dev"
 1315. }
 1316. },
 1317. "autoload": {
 1318. "psr-0": {
 1319. "Cilex": "src/"
 1320. }
 1321. },
 1322. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1323. "license": [
 1324. "MIT"
 1325. ],
 1326. "authors": [
 1327. {
 1328. "name": "Mike van Riel",
 1329. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 1330. }
 1331. ],
 1332. "description": "The PHP micro-framework for Command line tools based on the Symfony2 Components",
 1333. "homepage": "http://cilex.github.com",
 1334. "keywords": [
 1335. "cli",
 1336. "microframework"
 1337. ],
 1338. "time": "2014-03-29T14:03:13+00:00"
 1339. },
 1340. {
 1341. "name": "cilex/console-service-provider",
 1342. "version": "1.0.0",
 1343. "source": {
 1344. "type": "git",
 1345. "url": "https://github.com/Cilex/console-service-provider.git",
 1346. "reference": "25ee3d1875243d38e1a3448ff94bdf944f70d24e"
 1347. },
 1348. "dist": {
 1349. "type": "zip",
 1350. "url": "https://api.github.com/repos/Cilex/console-service-provider/zipball/25ee3d1875243d38e1a3448ff94bdf944f70d24e",
 1351. "reference": "25ee3d1875243d38e1a3448ff94bdf944f70d24e",
 1352. "shasum": ""
 1353. },
 1354. "require": {
 1355. "php": ">=5.3.3",
 1356. "pimple/pimple": "1.*@dev",
 1357. "symfony/console": "~2.1"
 1358. },
 1359. "require-dev": {
 1360. "cilex/cilex": "1.*@dev",
 1361. "silex/silex": "1.*@dev"
 1362. },
 1363. "type": "library",
 1364. "extra": {
 1365. "branch-alias": {
 1366. "dev-master": "1.0-dev"
 1367. }
 1368. },
 1369. "autoload": {
 1370. "psr-0": {
 1371. "Cilex\\Provider\\Console": "src"
 1372. }
 1373. },
 1374. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1375. "license": [
 1376. "MIT"
 1377. ],
 1378. "authors": [
 1379. {
 1380. "name": "Beau Simensen",
 1381. "email": "beau@dflydev.com",
 1382. "homepage": "http://beausimensen.com"
 1383. },
 1384. {
 1385. "name": "Mike van Riel",
 1386. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 1387. }
 1388. ],
 1389. "description": "Console Service Provider",
 1390. "keywords": [
 1391. "cilex",
 1392. "console",
 1393. "pimple",
 1394. "service-provider",
 1395. "silex"
 1396. ],
 1397. "time": "2012-12-19T10:50:58+00:00"
 1398. },
 1399. {
 1400. "name": "container-interop/container-interop",
 1401. "version": "1.2.0",
 1402. "source": {
 1403. "type": "git",
 1404. "url": "https://github.com/container-interop/container-interop.git",
 1405. "reference": "79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8"
 1406. },
 1407. "dist": {
 1408. "type": "zip",
 1409. "url": "https://api.github.com/repos/container-interop/container-interop/zipball/79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8",
 1410. "reference": "79cbf1341c22ec75643d841642dd5d6acd83bdb8",
 1411. "shasum": ""
 1412. },
 1413. "require": {
 1414. "psr/container": "^1.0"
 1415. },
 1416. "type": "library",
 1417. "autoload": {
 1418. "psr-4": {
 1419. "Interop\\Container\\": "src/Interop/Container/"
 1420. }
 1421. },
 1422. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1423. "license": [
 1424. "MIT"
 1425. ],
 1426. "description": "Promoting the interoperability of container objects (DIC, SL, etc.)",
 1427. "homepage": "https://github.com/container-interop/container-interop",
 1428. "time": "2017-02-14T19:40:03+00:00"
 1429. },
 1430. {
 1431. "name": "dnoegel/php-xdg-base-dir",
 1432. "version": "0.1",
 1433. "source": {
 1434. "type": "git",
 1435. "url": "https://github.com/dnoegel/php-xdg-base-dir.git",
 1436. "reference": "265b8593498b997dc2d31e75b89f053b5cc9621a"
 1437. },
 1438. "dist": {
 1439. "type": "zip",
 1440. "url": "https://api.github.com/repos/dnoegel/php-xdg-base-dir/zipball/265b8593498b997dc2d31e75b89f053b5cc9621a",
 1441. "reference": "265b8593498b997dc2d31e75b89f053b5cc9621a",
 1442. "shasum": ""
 1443. },
 1444. "require": {
 1445. "php": ">=5.3.2"
 1446. },
 1447. "require-dev": {
 1448. "phpunit/phpunit": "@stable"
 1449. },
 1450. "type": "project",
 1451. "autoload": {
 1452. "psr-4": {
 1453. "XdgBaseDir\\": "src/"
 1454. }
 1455. },
 1456. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1457. "license": [
 1458. "MIT"
 1459. ],
 1460. "description": "implementation of xdg base directory specification for php",
 1461. "time": "2014-10-24T07:27:01+00:00"
 1462. },
 1463. {
 1464. "name": "doctrine/annotations",
 1465. "version": "v1.8.0",
 1466. "source": {
 1467. "type": "git",
 1468. "url": "https://github.com/doctrine/annotations.git",
 1469. "reference": "904dca4eb10715b92569fbcd79e201d5c349b6bc"
 1470. },
 1471. "dist": {
 1472. "type": "zip",
 1473. "url": "https://api.github.com/repos/doctrine/annotations/zipball/904dca4eb10715b92569fbcd79e201d5c349b6bc",
 1474. "reference": "904dca4eb10715b92569fbcd79e201d5c349b6bc",
 1475. "shasum": ""
 1476. },
 1477. "require": {
 1478. "doctrine/lexer": "1.*",
 1479. "php": "^7.1"
 1480. },
 1481. "require-dev": {
 1482. "doctrine/cache": "1.*",
 1483. "phpunit/phpunit": "^7.5"
 1484. },
 1485. "type": "library",
 1486. "extra": {
 1487. "branch-alias": {
 1488. "dev-master": "1.7.x-dev"
 1489. }
 1490. },
 1491. "autoload": {
 1492. "psr-4": {
 1493. "Doctrine\\Common\\Annotations\\": "lib/Doctrine/Common/Annotations"
 1494. }
 1495. },
 1496. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1497. "license": [
 1498. "MIT"
 1499. ],
 1500. "authors": [
 1501. {
 1502. "name": "Guilherme Blanco",
 1503. "email": "guilhermeblanco@gmail.com"
 1504. },
 1505. {
 1506. "name": "Roman Borschel",
 1507. "email": "roman@code-factory.org"
 1508. },
 1509. {
 1510. "name": "Benjamin Eberlei",
 1511. "email": "kontakt@beberlei.de"
 1512. },
 1513. {
 1514. "name": "Jonathan Wage",
 1515. "email": "jonwage@gmail.com"
 1516. },
 1517. {
 1518. "name": "Johannes Schmitt",
 1519. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 1520. }
 1521. ],
 1522. "description": "Docblock Annotations Parser",
 1523. "homepage": "http://www.doctrine-project.org",
 1524. "keywords": [
 1525. "annotations",
 1526. "docblock",
 1527. "parser"
 1528. ],
 1529. "time": "2019-10-01T18:55:10+00:00"
 1530. },
 1531. {
 1532. "name": "doctrine/instantiator",
 1533. "version": "1.3.0",
 1534. "source": {
 1535. "type": "git",
 1536. "url": "https://github.com/doctrine/instantiator.git",
 1537. "reference": "ae466f726242e637cebdd526a7d991b9433bacf1"
 1538. },
 1539. "dist": {
 1540. "type": "zip",
 1541. "url": "https://api.github.com/repos/doctrine/instantiator/zipball/ae466f726242e637cebdd526a7d991b9433bacf1",
 1542. "reference": "ae466f726242e637cebdd526a7d991b9433bacf1",
 1543. "shasum": ""
 1544. },
 1545. "require": {
 1546. "php": "^7.1"
 1547. },
 1548. "require-dev": {
 1549. "doctrine/coding-standard": "^6.0",
 1550. "ext-pdo": "*",
 1551. "ext-phar": "*",
 1552. "phpbench/phpbench": "^0.13",
 1553. "phpstan/phpstan-phpunit": "^0.11",
 1554. "phpstan/phpstan-shim": "^0.11",
 1555. "phpunit/phpunit": "^7.0"
 1556. },
 1557. "type": "library",
 1558. "extra": {
 1559. "branch-alias": {
 1560. "dev-master": "1.2.x-dev"
 1561. }
 1562. },
 1563. "autoload": {
 1564. "psr-4": {
 1565. "Doctrine\\Instantiator\\": "src/Doctrine/Instantiator/"
 1566. }
 1567. },
 1568. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1569. "license": [
 1570. "MIT"
 1571. ],
 1572. "authors": [
 1573. {
 1574. "name": "Marco Pivetta",
 1575. "email": "ocramius@gmail.com",
 1576. "homepage": "http://ocramius.github.com/"
 1577. }
 1578. ],
 1579. "description": "A small, lightweight utility to instantiate objects in PHP without invoking their constructors",
 1580. "homepage": "https://www.doctrine-project.org/projects/instantiator.html",
 1581. "keywords": [
 1582. "constructor",
 1583. "instantiate"
 1584. ],
 1585. "time": "2019-10-21T16:45:58+00:00"
 1586. },
 1587. {
 1588. "name": "doctrine/lexer",
 1589. "version": "1.2.0",
 1590. "source": {
 1591. "type": "git",
 1592. "url": "https://github.com/doctrine/lexer.git",
 1593. "reference": "5242d66dbeb21a30dd8a3e66bf7a73b66e05e1f6"
 1594. },
 1595. "dist": {
 1596. "type": "zip",
 1597. "url": "https://api.github.com/repos/doctrine/lexer/zipball/5242d66dbeb21a30dd8a3e66bf7a73b66e05e1f6",
 1598. "reference": "5242d66dbeb21a30dd8a3e66bf7a73b66e05e1f6",
 1599. "shasum": ""
 1600. },
 1601. "require": {
 1602. "php": "^7.2"
 1603. },
 1604. "require-dev": {
 1605. "doctrine/coding-standard": "^6.0",
 1606. "phpstan/phpstan": "^0.11.8",
 1607. "phpunit/phpunit": "^8.2"
 1608. },
 1609. "type": "library",
 1610. "extra": {
 1611. "branch-alias": {
 1612. "dev-master": "1.2.x-dev"
 1613. }
 1614. },
 1615. "autoload": {
 1616. "psr-4": {
 1617. "Doctrine\\Common\\Lexer\\": "lib/Doctrine/Common/Lexer"
 1618. }
 1619. },
 1620. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1621. "license": [
 1622. "MIT"
 1623. ],
 1624. "authors": [
 1625. {
 1626. "name": "Guilherme Blanco",
 1627. "email": "guilhermeblanco@gmail.com"
 1628. },
 1629. {
 1630. "name": "Roman Borschel",
 1631. "email": "roman@code-factory.org"
 1632. },
 1633. {
 1634. "name": "Johannes Schmitt",
 1635. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 1636. }
 1637. ],
 1638. "description": "PHP Doctrine Lexer parser library that can be used in Top-Down, Recursive Descent Parsers.",
 1639. "homepage": "https://www.doctrine-project.org/projects/lexer.html",
 1640. "keywords": [
 1641. "annotations",
 1642. "docblock",
 1643. "lexer",
 1644. "parser",
 1645. "php"
 1646. ],
 1647. "time": "2019-10-30T14:39:59+00:00"
 1648. },
 1649. {
 1650. "name": "erusev/parsedown",
 1651. "version": "1.7.3",
 1652. "source": {
 1653. "type": "git",
 1654. "url": "https://github.com/erusev/parsedown.git",
 1655. "reference": "6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7"
 1656. },
 1657. "dist": {
 1658. "type": "zip",
 1659. "url": "https://api.github.com/repos/erusev/parsedown/zipball/6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7",
 1660. "reference": "6d893938171a817f4e9bc9e86f2da1e370b7bcd7",
 1661. "shasum": ""
 1662. },
 1663. "require": {
 1664. "ext-mbstring": "*",
 1665. "php": ">=5.3.0"
 1666. },
 1667. "require-dev": {
 1668. "phpunit/phpunit": "^4.8.35"
 1669. },
 1670. "type": "library",
 1671. "autoload": {
 1672. "psr-0": {
 1673. "Parsedown": ""
 1674. }
 1675. },
 1676. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1677. "license": [
 1678. "MIT"
 1679. ],
 1680. "authors": [
 1681. {
 1682. "name": "Emanuil Rusev",
 1683. "email": "hello@erusev.com",
 1684. "homepage": "http://erusev.com"
 1685. }
 1686. ],
 1687. "description": "Parser for Markdown.",
 1688. "homepage": "http://parsedown.org",
 1689. "keywords": [
 1690. "markdown",
 1691. "parser"
 1692. ],
 1693. "time": "2019-03-17T18:48:37+00:00"
 1694. },
 1695. {
 1696. "name": "herrera-io/json",
 1697. "version": "1.0.3",
 1698. "source": {
 1699. "type": "git",
 1700. "url": "https://github.com/kherge-php/json.git",
 1701. "reference": "60c696c9370a1e5136816ca557c17f82a6fa83f1"
 1702. },
 1703. "dist": {
 1704. "type": "zip",
 1705. "url": "https://api.github.com/repos/kherge-php/json/zipball/60c696c9370a1e5136816ca557c17f82a6fa83f1",
 1706. "reference": "60c696c9370a1e5136816ca557c17f82a6fa83f1",
 1707. "shasum": ""
 1708. },
 1709. "require": {
 1710. "ext-json": "*",
 1711. "justinrainbow/json-schema": ">=1.0,<2.0-dev",
 1712. "php": ">=5.3.3",
 1713. "seld/jsonlint": ">=1.0,<2.0-dev"
 1714. },
 1715. "require-dev": {
 1716. "herrera-io/phpunit-test-case": "1.*",
 1717. "mikey179/vfsstream": "1.1.0",
 1718. "phpunit/phpunit": "3.7.*"
 1719. },
 1720. "type": "library",
 1721. "extra": {
 1722. "branch-alias": {
 1723. "dev-master": "1.0-dev"
 1724. }
 1725. },
 1726. "autoload": {
 1727. "files": [
 1728. "src/lib/json_version.php"
 1729. ],
 1730. "psr-0": {
 1731. "Herrera\\Json": "src/lib"
 1732. }
 1733. },
 1734. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1735. "license": [
 1736. "MIT"
 1737. ],
 1738. "authors": [
 1739. {
 1740. "name": "Kevin Herrera",
 1741. "email": "kevin@herrera.io",
 1742. "homepage": "http://kevin.herrera.io"
 1743. }
 1744. ],
 1745. "description": "A library for simplifying JSON linting and validation.",
 1746. "homepage": "http://herrera-io.github.com/php-json",
 1747. "keywords": [
 1748. "json",
 1749. "lint",
 1750. "schema",
 1751. "validate"
 1752. ],
 1753. "abandoned": "kherge/json",
 1754. "time": "2013-10-30T16:51:34+00:00"
 1755. },
 1756. {
 1757. "name": "herrera-io/phar-update",
 1758. "version": "1.0.3",
 1759. "source": {
 1760. "type": "git",
 1761. "url": "https://github.com/kherge-abandoned/php-phar-update.git",
 1762. "reference": "00a79e1d5b8cf3c080a2e3becf1ddf7a7fea025b"
 1763. },
 1764. "dist": {
 1765. "type": "zip",
 1766. "url": "https://api.github.com/repos/kherge-abandoned/php-phar-update/zipball/00a79e1d5b8cf3c080a2e3becf1ddf7a7fea025b",
 1767. "reference": "00a79e1d5b8cf3c080a2e3becf1ddf7a7fea025b",
 1768. "shasum": ""
 1769. },
 1770. "require": {
 1771. "herrera-io/json": "1.*",
 1772. "kherge/version": "1.*",
 1773. "php": ">=5.3.3"
 1774. },
 1775. "require-dev": {
 1776. "herrera-io/phpunit-test-case": "1.*",
 1777. "mikey179/vfsstream": "1.1.0",
 1778. "phpunit/phpunit": "3.7.*"
 1779. },
 1780. "type": "library",
 1781. "extra": {
 1782. "branch-alias": {
 1783. "dev-master": "1.0-dev"
 1784. }
 1785. },
 1786. "autoload": {
 1787. "files": [
 1788. "src/lib/constants.php"
 1789. ],
 1790. "psr-0": {
 1791. "Herrera\\Phar\\Update": "src/lib"
 1792. }
 1793. },
 1794. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1795. "license": [
 1796. "MIT"
 1797. ],
 1798. "authors": [
 1799. {
 1800. "name": "Kevin Herrera",
 1801. "email": "kevin@herrera.io",
 1802. "homepage": "http://kevin.herrera.io"
 1803. }
 1804. ],
 1805. "description": "A library for self-updating Phars.",
 1806. "homepage": "http://herrera-io.github.com/php-phar-update",
 1807. "keywords": [
 1808. "phar",
 1809. "update"
 1810. ],
 1811. "abandoned": true,
 1812. "time": "2013-10-30T17:23:01+00:00"
 1813. },
 1814. {
 1815. "name": "hoa/compiler",
 1816. "version": "3.17.08.08",
 1817. "source": {
 1818. "type": "git",
 1819. "url": "https://github.com/hoaproject/Compiler.git",
 1820. "reference": "aa09caf0bf28adae6654ca6ee415ee2f522672de"
 1821. },
 1822. "dist": {
 1823. "type": "zip",
 1824. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Compiler/zipball/aa09caf0bf28adae6654ca6ee415ee2f522672de",
 1825. "reference": "aa09caf0bf28adae6654ca6ee415ee2f522672de",
 1826. "shasum": ""
 1827. },
 1828. "require": {
 1829. "hoa/consistency": "~1.0",
 1830. "hoa/exception": "~1.0",
 1831. "hoa/file": "~1.0",
 1832. "hoa/iterator": "~2.0",
 1833. "hoa/math": "~1.0",
 1834. "hoa/protocol": "~1.0",
 1835. "hoa/regex": "~1.0",
 1836. "hoa/visitor": "~2.0"
 1837. },
 1838. "require-dev": {
 1839. "hoa/json": "~2.0",
 1840. "hoa/test": "~2.0"
 1841. },
 1842. "type": "library",
 1843. "extra": {
 1844. "branch-alias": {
 1845. "dev-master": "3.x-dev"
 1846. }
 1847. },
 1848. "autoload": {
 1849. "psr-4": {
 1850. "Hoa\\Compiler\\": "."
 1851. }
 1852. },
 1853. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1854. "license": [
 1855. "BSD-3-Clause"
 1856. ],
 1857. "authors": [
 1858. {
 1859. "name": "Ivan Enderlin",
 1860. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 1861. },
 1862. {
 1863. "name": "Hoa community",
 1864. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 1865. }
 1866. ],
 1867. "description": "The Hoa\\Compiler library.",
 1868. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 1869. "keywords": [
 1870. "algebraic",
 1871. "ast",
 1872. "compiler",
 1873. "context-free",
 1874. "coverage",
 1875. "exhaustive",
 1876. "grammar",
 1877. "isotropic",
 1878. "language",
 1879. "lexer",
 1880. "library",
 1881. "ll1",
 1882. "llk",
 1883. "parser",
 1884. "pp",
 1885. "random",
 1886. "regular",
 1887. "rule",
 1888. "sampler",
 1889. "syntax",
 1890. "token",
 1891. "trace",
 1892. "uniform"
 1893. ],
 1894. "time": "2017-08-08T07:44:07+00:00"
 1895. },
 1896. {
 1897. "name": "hoa/file",
 1898. "version": "1.17.07.11",
 1899. "source": {
 1900. "type": "git",
 1901. "url": "https://github.com/hoaproject/File.git",
 1902. "reference": "35cb979b779bc54918d2f9a4e02ed6c7a1fa67ca"
 1903. },
 1904. "dist": {
 1905. "type": "zip",
 1906. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/File/zipball/35cb979b779bc54918d2f9a4e02ed6c7a1fa67ca",
 1907. "reference": "35cb979b779bc54918d2f9a4e02ed6c7a1fa67ca",
 1908. "shasum": ""
 1909. },
 1910. "require": {
 1911. "hoa/consistency": "~1.0",
 1912. "hoa/event": "~1.0",
 1913. "hoa/exception": "~1.0",
 1914. "hoa/iterator": "~2.0",
 1915. "hoa/stream": "~1.0"
 1916. },
 1917. "require-dev": {
 1918. "hoa/test": "~2.0"
 1919. },
 1920. "type": "library",
 1921. "extra": {
 1922. "branch-alias": {
 1923. "dev-master": "1.x-dev"
 1924. }
 1925. },
 1926. "autoload": {
 1927. "psr-4": {
 1928. "Hoa\\File\\": "."
 1929. }
 1930. },
 1931. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1932. "license": [
 1933. "BSD-3-Clause"
 1934. ],
 1935. "authors": [
 1936. {
 1937. "name": "Ivan Enderlin",
 1938. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 1939. },
 1940. {
 1941. "name": "Hoa community",
 1942. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 1943. }
 1944. ],
 1945. "description": "The Hoa\\File library.",
 1946. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 1947. "keywords": [
 1948. "Socket",
 1949. "directory",
 1950. "file",
 1951. "finder",
 1952. "library",
 1953. "link",
 1954. "temporary"
 1955. ],
 1956. "time": "2017-07-11T07:42:15+00:00"
 1957. },
 1958. {
 1959. "name": "hoa/iterator",
 1960. "version": "2.17.01.10",
 1961. "source": {
 1962. "type": "git",
 1963. "url": "https://github.com/hoaproject/Iterator.git",
 1964. "reference": "d1120ba09cb4ccd049c86d10058ab94af245f0cc"
 1965. },
 1966. "dist": {
 1967. "type": "zip",
 1968. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Iterator/zipball/d1120ba09cb4ccd049c86d10058ab94af245f0cc",
 1969. "reference": "d1120ba09cb4ccd049c86d10058ab94af245f0cc",
 1970. "shasum": ""
 1971. },
 1972. "require": {
 1973. "hoa/consistency": "~1.0",
 1974. "hoa/exception": "~1.0"
 1975. },
 1976. "require-dev": {
 1977. "hoa/test": "~2.0"
 1978. },
 1979. "type": "library",
 1980. "extra": {
 1981. "branch-alias": {
 1982. "dev-master": "2.x-dev"
 1983. }
 1984. },
 1985. "autoload": {
 1986. "psr-4": {
 1987. "Hoa\\Iterator\\": "."
 1988. }
 1989. },
 1990. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 1991. "license": [
 1992. "BSD-3-Clause"
 1993. ],
 1994. "authors": [
 1995. {
 1996. "name": "Ivan Enderlin",
 1997. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 1998. },
 1999. {
 2000. "name": "Hoa community",
 2001. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2002. }
 2003. ],
 2004. "description": "The Hoa\\Iterator library.",
 2005. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2006. "keywords": [
 2007. "iterator",
 2008. "library"
 2009. ],
 2010. "time": "2017-01-10T10:34:47+00:00"
 2011. },
 2012. {
 2013. "name": "hoa/math",
 2014. "version": "1.17.05.16",
 2015. "source": {
 2016. "type": "git",
 2017. "url": "https://github.com/hoaproject/Math.git",
 2018. "reference": "7150785d30f5d565704912116a462e9f5bc83a0c"
 2019. },
 2020. "dist": {
 2021. "type": "zip",
 2022. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Math/zipball/7150785d30f5d565704912116a462e9f5bc83a0c",
 2023. "reference": "7150785d30f5d565704912116a462e9f5bc83a0c",
 2024. "shasum": ""
 2025. },
 2026. "require": {
 2027. "hoa/compiler": "~3.0",
 2028. "hoa/consistency": "~1.0",
 2029. "hoa/exception": "~1.0",
 2030. "hoa/iterator": "~2.0",
 2031. "hoa/protocol": "~1.0",
 2032. "hoa/zformat": "~1.0"
 2033. },
 2034. "require-dev": {
 2035. "hoa/test": "~2.0"
 2036. },
 2037. "type": "library",
 2038. "extra": {
 2039. "branch-alias": {
 2040. "dev-master": "1.x-dev"
 2041. }
 2042. },
 2043. "autoload": {
 2044. "psr-4": {
 2045. "Hoa\\Math\\": "."
 2046. }
 2047. },
 2048. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2049. "license": [
 2050. "BSD-3-Clause"
 2051. ],
 2052. "authors": [
 2053. {
 2054. "name": "Ivan Enderlin",
 2055. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2056. },
 2057. {
 2058. "name": "Hoa community",
 2059. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2060. }
 2061. ],
 2062. "description": "The Hoa\\Math library.",
 2063. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2064. "keywords": [
 2065. "arrangement",
 2066. "combination",
 2067. "combinatorics",
 2068. "counting",
 2069. "library",
 2070. "math",
 2071. "permutation",
 2072. "sampler",
 2073. "set"
 2074. ],
 2075. "time": "2017-05-16T08:02:17+00:00"
 2076. },
 2077. {
 2078. "name": "hoa/protocol",
 2079. "version": "1.17.01.14",
 2080. "source": {
 2081. "type": "git",
 2082. "url": "https://github.com/hoaproject/Protocol.git",
 2083. "reference": "5c2cf972151c45f373230da170ea015deecf19e2"
 2084. },
 2085. "dist": {
 2086. "type": "zip",
 2087. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Protocol/zipball/5c2cf972151c45f373230da170ea015deecf19e2",
 2088. "reference": "5c2cf972151c45f373230da170ea015deecf19e2",
 2089. "shasum": ""
 2090. },
 2091. "require": {
 2092. "hoa/consistency": "~1.0",
 2093. "hoa/exception": "~1.0"
 2094. },
 2095. "require-dev": {
 2096. "hoa/test": "~2.0"
 2097. },
 2098. "type": "library",
 2099. "extra": {
 2100. "branch-alias": {
 2101. "dev-master": "1.x-dev"
 2102. }
 2103. },
 2104. "autoload": {
 2105. "psr-4": {
 2106. "Hoa\\Protocol\\": "."
 2107. },
 2108. "files": [
 2109. "Wrapper.php"
 2110. ]
 2111. },
 2112. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2113. "license": [
 2114. "BSD-3-Clause"
 2115. ],
 2116. "authors": [
 2117. {
 2118. "name": "Ivan Enderlin",
 2119. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2120. },
 2121. {
 2122. "name": "Hoa community",
 2123. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2124. }
 2125. ],
 2126. "description": "The Hoa\\Protocol library.",
 2127. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2128. "keywords": [
 2129. "library",
 2130. "protocol",
 2131. "resource",
 2132. "stream",
 2133. "wrapper"
 2134. ],
 2135. "time": "2017-01-14T12:26:10+00:00"
 2136. },
 2137. {
 2138. "name": "hoa/regex",
 2139. "version": "1.17.01.13",
 2140. "source": {
 2141. "type": "git",
 2142. "url": "https://github.com/hoaproject/Regex.git",
 2143. "reference": "7e263a61b6fb45c1d03d8e5ef77668518abd5bec"
 2144. },
 2145. "dist": {
 2146. "type": "zip",
 2147. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Regex/zipball/7e263a61b6fb45c1d03d8e5ef77668518abd5bec",
 2148. "reference": "7e263a61b6fb45c1d03d8e5ef77668518abd5bec",
 2149. "shasum": ""
 2150. },
 2151. "require": {
 2152. "hoa/consistency": "~1.0",
 2153. "hoa/exception": "~1.0",
 2154. "hoa/math": "~1.0",
 2155. "hoa/protocol": "~1.0",
 2156. "hoa/ustring": "~4.0",
 2157. "hoa/visitor": "~2.0"
 2158. },
 2159. "type": "library",
 2160. "extra": {
 2161. "branch-alias": {
 2162. "dev-master": "1.x-dev"
 2163. }
 2164. },
 2165. "autoload": {
 2166. "psr-4": {
 2167. "Hoa\\Regex\\": "."
 2168. }
 2169. },
 2170. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2171. "license": [
 2172. "BSD-3-Clause"
 2173. ],
 2174. "authors": [
 2175. {
 2176. "name": "Ivan Enderlin",
 2177. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2178. },
 2179. {
 2180. "name": "Hoa community",
 2181. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2182. }
 2183. ],
 2184. "description": "The Hoa\\Regex library.",
 2185. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2186. "keywords": [
 2187. "compiler",
 2188. "library",
 2189. "regex"
 2190. ],
 2191. "time": "2017-01-13T16:10:24+00:00"
 2192. },
 2193. {
 2194. "name": "hoa/stream",
 2195. "version": "1.17.02.21",
 2196. "source": {
 2197. "type": "git",
 2198. "url": "https://github.com/hoaproject/Stream.git",
 2199. "reference": "3293cfffca2de10525df51436adf88a559151d82"
 2200. },
 2201. "dist": {
 2202. "type": "zip",
 2203. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Stream/zipball/3293cfffca2de10525df51436adf88a559151d82",
 2204. "reference": "3293cfffca2de10525df51436adf88a559151d82",
 2205. "shasum": ""
 2206. },
 2207. "require": {
 2208. "hoa/consistency": "~1.0",
 2209. "hoa/event": "~1.0",
 2210. "hoa/exception": "~1.0",
 2211. "hoa/protocol": "~1.0"
 2212. },
 2213. "require-dev": {
 2214. "hoa/test": "~2.0"
 2215. },
 2216. "type": "library",
 2217. "extra": {
 2218. "branch-alias": {
 2219. "dev-master": "1.x-dev"
 2220. }
 2221. },
 2222. "autoload": {
 2223. "psr-4": {
 2224. "Hoa\\Stream\\": "."
 2225. }
 2226. },
 2227. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2228. "license": [
 2229. "BSD-3-Clause"
 2230. ],
 2231. "authors": [
 2232. {
 2233. "name": "Ivan Enderlin",
 2234. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2235. },
 2236. {
 2237. "name": "Hoa community",
 2238. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2239. }
 2240. ],
 2241. "description": "The Hoa\\Stream library.",
 2242. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2243. "keywords": [
 2244. "Context",
 2245. "bucket",
 2246. "composite",
 2247. "filter",
 2248. "in",
 2249. "library",
 2250. "out",
 2251. "protocol",
 2252. "stream",
 2253. "wrapper"
 2254. ],
 2255. "time": "2017-02-21T16:01:06+00:00"
 2256. },
 2257. {
 2258. "name": "hoa/ustring",
 2259. "version": "4.17.01.16",
 2260. "source": {
 2261. "type": "git",
 2262. "url": "https://github.com/hoaproject/Ustring.git",
 2263. "reference": "e6326e2739178799b1fe3fdd92029f9517fa17a0"
 2264. },
 2265. "dist": {
 2266. "type": "zip",
 2267. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Ustring/zipball/e6326e2739178799b1fe3fdd92029f9517fa17a0",
 2268. "reference": "e6326e2739178799b1fe3fdd92029f9517fa17a0",
 2269. "shasum": ""
 2270. },
 2271. "require": {
 2272. "hoa/consistency": "~1.0",
 2273. "hoa/exception": "~1.0"
 2274. },
 2275. "require-dev": {
 2276. "hoa/test": "~2.0"
 2277. },
 2278. "suggest": {
 2279. "ext-iconv": "ext/iconv must be present (or a third implementation) to use Hoa\\Ustring::transcode().",
 2280. "ext-intl": "To get a better Hoa\\Ustring::toAscii() and Hoa\\Ustring::compareTo()."
 2281. },
 2282. "type": "library",
 2283. "extra": {
 2284. "branch-alias": {
 2285. "dev-master": "4.x-dev"
 2286. }
 2287. },
 2288. "autoload": {
 2289. "psr-4": {
 2290. "Hoa\\Ustring\\": "."
 2291. }
 2292. },
 2293. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2294. "license": [
 2295. "BSD-3-Clause"
 2296. ],
 2297. "authors": [
 2298. {
 2299. "name": "Ivan Enderlin",
 2300. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2301. },
 2302. {
 2303. "name": "Hoa community",
 2304. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2305. }
 2306. ],
 2307. "description": "The Hoa\\Ustring library.",
 2308. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2309. "keywords": [
 2310. "library",
 2311. "search",
 2312. "string",
 2313. "unicode"
 2314. ],
 2315. "time": "2017-01-16T07:08:25+00:00"
 2316. },
 2317. {
 2318. "name": "hoa/visitor",
 2319. "version": "2.17.01.16",
 2320. "source": {
 2321. "type": "git",
 2322. "url": "https://github.com/hoaproject/Visitor.git",
 2323. "reference": "c18fe1cbac98ae449e0d56e87469103ba08f224a"
 2324. },
 2325. "dist": {
 2326. "type": "zip",
 2327. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Visitor/zipball/c18fe1cbac98ae449e0d56e87469103ba08f224a",
 2328. "reference": "c18fe1cbac98ae449e0d56e87469103ba08f224a",
 2329. "shasum": ""
 2330. },
 2331. "require": {
 2332. "hoa/consistency": "~1.0"
 2333. },
 2334. "require-dev": {
 2335. "hoa/test": "~2.0"
 2336. },
 2337. "type": "library",
 2338. "extra": {
 2339. "branch-alias": {
 2340. "dev-master": "2.x-dev"
 2341. }
 2342. },
 2343. "autoload": {
 2344. "psr-4": {
 2345. "Hoa\\Visitor\\": "."
 2346. }
 2347. },
 2348. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2349. "license": [
 2350. "BSD-3-Clause"
 2351. ],
 2352. "authors": [
 2353. {
 2354. "name": "Ivan Enderlin",
 2355. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2356. },
 2357. {
 2358. "name": "Hoa community",
 2359. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2360. }
 2361. ],
 2362. "description": "The Hoa\\Visitor library.",
 2363. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2364. "keywords": [
 2365. "library",
 2366. "structure",
 2367. "visit",
 2368. "visitor"
 2369. ],
 2370. "time": "2017-01-16T07:02:03+00:00"
 2371. },
 2372. {
 2373. "name": "hoa/zformat",
 2374. "version": "1.17.01.10",
 2375. "source": {
 2376. "type": "git",
 2377. "url": "https://github.com/hoaproject/Zformat.git",
 2378. "reference": "522c381a2a075d4b9dbb42eb4592dd09520e4ac2"
 2379. },
 2380. "dist": {
 2381. "type": "zip",
 2382. "url": "https://api.github.com/repos/hoaproject/Zformat/zipball/522c381a2a075d4b9dbb42eb4592dd09520e4ac2",
 2383. "reference": "522c381a2a075d4b9dbb42eb4592dd09520e4ac2",
 2384. "shasum": ""
 2385. },
 2386. "require": {
 2387. "hoa/consistency": "~1.0",
 2388. "hoa/exception": "~1.0"
 2389. },
 2390. "type": "library",
 2391. "extra": {
 2392. "branch-alias": {
 2393. "dev-master": "1.x-dev"
 2394. }
 2395. },
 2396. "autoload": {
 2397. "psr-4": {
 2398. "Hoa\\Zformat\\": "."
 2399. }
 2400. },
 2401. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2402. "license": [
 2403. "BSD-3-Clause"
 2404. ],
 2405. "authors": [
 2406. {
 2407. "name": "Ivan Enderlin",
 2408. "email": "ivan.enderlin@hoa-project.net"
 2409. },
 2410. {
 2411. "name": "Hoa community",
 2412. "homepage": "https://hoa-project.net/"
 2413. }
 2414. ],
 2415. "description": "The Hoa\\Zformat library.",
 2416. "homepage": "https://hoa-project.net/",
 2417. "keywords": [
 2418. "library",
 2419. "parameter",
 2420. "zformat"
 2421. ],
 2422. "time": "2017-01-10T10:39:54+00:00"
 2423. },
 2424. {
 2425. "name": "jakub-onderka/php-console-color",
 2426. "version": "v0.2",
 2427. "source": {
 2428. "type": "git",
 2429. "url": "https://github.com/JakubOnderka/PHP-Console-Color.git",
 2430. "reference": "d5deaecff52a0d61ccb613bb3804088da0307191"
 2431. },
 2432. "dist": {
 2433. "type": "zip",
 2434. "url": "https://api.github.com/repos/JakubOnderka/PHP-Console-Color/zipball/d5deaecff52a0d61ccb613bb3804088da0307191",
 2435. "reference": "d5deaecff52a0d61ccb613bb3804088da0307191",
 2436. "shasum": ""
 2437. },
 2438. "require": {
 2439. "php": ">=5.4.0"
 2440. },
 2441. "require-dev": {
 2442. "jakub-onderka/php-code-style": "1.0",
 2443. "jakub-onderka/php-parallel-lint": "1.0",
 2444. "jakub-onderka/php-var-dump-check": "0.*",
 2445. "phpunit/phpunit": "~4.3",
 2446. "squizlabs/php_codesniffer": "1.*"
 2447. },
 2448. "type": "library",
 2449. "autoload": {
 2450. "psr-4": {
 2451. "JakubOnderka\\PhpConsoleColor\\": "src/"
 2452. }
 2453. },
 2454. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2455. "license": [
 2456. "BSD-2-Clause"
 2457. ],
 2458. "authors": [
 2459. {
 2460. "name": "Jakub Onderka",
 2461. "email": "jakub.onderka@gmail.com"
 2462. }
 2463. ],
 2464. "time": "2018-09-29T17:23:10+00:00"
 2465. },
 2466. {
 2467. "name": "jakub-onderka/php-console-highlighter",
 2468. "version": "v0.4",
 2469. "source": {
 2470. "type": "git",
 2471. "url": "https://github.com/JakubOnderka/PHP-Console-Highlighter.git",
 2472. "reference": "9f7a229a69d52506914b4bc61bfdb199d90c5547"
 2473. },
 2474. "dist": {
 2475. "type": "zip",
 2476. "url": "https://api.github.com/repos/JakubOnderka/PHP-Console-Highlighter/zipball/9f7a229a69d52506914b4bc61bfdb199d90c5547",
 2477. "reference": "9f7a229a69d52506914b4bc61bfdb199d90c5547",
 2478. "shasum": ""
 2479. },
 2480. "require": {
 2481. "ext-tokenizer": "*",
 2482. "jakub-onderka/php-console-color": "~0.2",
 2483. "php": ">=5.4.0"
 2484. },
 2485. "require-dev": {
 2486. "jakub-onderka/php-code-style": "~1.0",
 2487. "jakub-onderka/php-parallel-lint": "~1.0",
 2488. "jakub-onderka/php-var-dump-check": "~0.1",
 2489. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 2490. "squizlabs/php_codesniffer": "~1.5"
 2491. },
 2492. "type": "library",
 2493. "autoload": {
 2494. "psr-4": {
 2495. "JakubOnderka\\PhpConsoleHighlighter\\": "src/"
 2496. }
 2497. },
 2498. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2499. "license": [
 2500. "MIT"
 2501. ],
 2502. "authors": [
 2503. {
 2504. "name": "Jakub Onderka",
 2505. "email": "acci@acci.cz",
 2506. "homepage": "http://www.acci.cz/"
 2507. }
 2508. ],
 2509. "description": "Highlight PHP code in terminal",
 2510. "time": "2018-09-29T18:48:56+00:00"
 2511. },
 2512. {
 2513. "name": "jms/metadata",
 2514. "version": "2.1.0",
 2515. "source": {
 2516. "type": "git",
 2517. "url": "https://github.com/schmittjoh/metadata.git",
 2518. "reference": "8d8958103485c2cbdd9a9684c3869312ebdaf73a"
 2519. },
 2520. "dist": {
 2521. "type": "zip",
 2522. "url": "https://api.github.com/repos/schmittjoh/metadata/zipball/8d8958103485c2cbdd9a9684c3869312ebdaf73a",
 2523. "reference": "8d8958103485c2cbdd9a9684c3869312ebdaf73a",
 2524. "shasum": ""
 2525. },
 2526. "require": {
 2527. "php": "^7.2"
 2528. },
 2529. "require-dev": {
 2530. "doctrine/cache": "^1.0",
 2531. "doctrine/coding-standard": "^4.0",
 2532. "phpunit/phpunit": "^7.0",
 2533. "symfony/cache": "^3.1|^4.0"
 2534. },
 2535. "type": "library",
 2536. "extra": {
 2537. "branch-alias": {
 2538. "dev-master": "2.x-dev"
 2539. }
 2540. },
 2541. "autoload": {
 2542. "psr-4": {
 2543. "Metadata\\": "src/"
 2544. }
 2545. },
 2546. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2547. "license": [
 2548. "MIT"
 2549. ],
 2550. "authors": [
 2551. {
 2552. "name": "Johannes M. Schmitt",
 2553. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 2554. },
 2555. {
 2556. "name": "Asmir Mustafic",
 2557. "email": "goetas@gmail.com"
 2558. }
 2559. ],
 2560. "description": "Class/method/property metadata management in PHP",
 2561. "keywords": [
 2562. "annotations",
 2563. "metadata",
 2564. "xml",
 2565. "yaml"
 2566. ],
 2567. "time": "2019-09-17T15:30:40+00:00"
 2568. },
 2569. {
 2570. "name": "jms/serializer",
 2571. "version": "3.3.0",
 2572. "source": {
 2573. "type": "git",
 2574. "url": "https://github.com/schmittjoh/serializer.git",
 2575. "reference": "4c1e4296734385af7718ca71ec0febb4815b4a87"
 2576. },
 2577. "dist": {
 2578. "type": "zip",
 2579. "url": "https://api.github.com/repos/schmittjoh/serializer/zipball/4c1e4296734385af7718ca71ec0febb4815b4a87",
 2580. "reference": "4c1e4296734385af7718ca71ec0febb4815b4a87",
 2581. "shasum": ""
 2582. },
 2583. "require": {
 2584. "doctrine/annotations": "^1.0",
 2585. "doctrine/instantiator": "^1.0.3",
 2586. "hoa/compiler": "^3.17.08.08",
 2587. "jms/metadata": "^2.0",
 2588. "php": "^7.2"
 2589. },
 2590. "conflict": {
 2591. "hoa/consistency": "<1.17.05.02",
 2592. "hoa/core": "*",
 2593. "hoa/iterator": "<2.16.03.15"
 2594. },
 2595. "require-dev": {
 2596. "doctrine/coding-standard": "^5.0",
 2597. "doctrine/orm": "~2.1",
 2598. "doctrine/phpcr-odm": "^1.3|^2.0",
 2599. "ext-pdo_sqlite": "*",
 2600. "jackalope/jackalope-doctrine-dbal": "^1.1.5",
 2601. "phpunit/phpunit": "^7.5||^8.0",
 2602. "psr/container": "^1.0",
 2603. "symfony/dependency-injection": "^3.0|^4.0",
 2604. "symfony/expression-language": "^3.0|^4.0",
 2605. "symfony/filesystem": "^3.0|^4.0",
 2606. "symfony/form": "^3.0|^4.0",
 2607. "symfony/translation": "^3.0|^4.0",
 2608. "symfony/validator": "^3.1.9|^4.0",
 2609. "symfony/yaml": "^3.3|^4.0",
 2610. "twig/twig": "~1.34|~2.4"
 2611. },
 2612. "suggest": {
 2613. "doctrine/cache": "Required if you like to use cache functionality.",
 2614. "doctrine/collections": "Required if you like to use doctrine collection types as ArrayCollection.",
 2615. "symfony/yaml": "Required if you'd like to use the YAML metadata format."
 2616. },
 2617. "type": "library",
 2618. "extra": {
 2619. "branch-alias": {
 2620. "dev-master": "3.3-dev"
 2621. }
 2622. },
 2623. "autoload": {
 2624. "psr-4": {
 2625. "JMS\\Serializer\\": "src/"
 2626. }
 2627. },
 2628. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2629. "license": [
 2630. "MIT"
 2631. ],
 2632. "authors": [
 2633. {
 2634. "name": "Johannes M. Schmitt",
 2635. "email": "schmittjoh@gmail.com"
 2636. },
 2637. {
 2638. "name": "Asmir Mustafic",
 2639. "email": "goetas@gmail.com"
 2640. }
 2641. ],
 2642. "description": "Library for (de-)serializing data of any complexity; supports XML, JSON, and YAML.",
 2643. "homepage": "http://jmsyst.com/libs/serializer",
 2644. "keywords": [
 2645. "deserialization",
 2646. "jaxb",
 2647. "json",
 2648. "serialization",
 2649. "xml"
 2650. ],
 2651. "time": "2019-09-20T14:24:07+00:00"
 2652. },
 2653. {
 2654. "name": "justinrainbow/json-schema",
 2655. "version": "1.6.1",
 2656. "source": {
 2657. "type": "git",
 2658. "url": "https://github.com/justinrainbow/json-schema.git",
 2659. "reference": "cc84765fb7317f6b07bd8ac78364747f95b86341"
 2660. },
 2661. "dist": {
 2662. "type": "zip",
 2663. "url": "https://api.github.com/repos/justinrainbow/json-schema/zipball/cc84765fb7317f6b07bd8ac78364747f95b86341",
 2664. "reference": "cc84765fb7317f6b07bd8ac78364747f95b86341",
 2665. "shasum": ""
 2666. },
 2667. "require": {
 2668. "php": ">=5.3.29"
 2669. },
 2670. "require-dev": {
 2671. "json-schema/json-schema-test-suite": "1.1.0",
 2672. "phpdocumentor/phpdocumentor": "~2",
 2673. "phpunit/phpunit": "~3.7"
 2674. },
 2675. "bin": [
 2676. "bin/validate-json"
 2677. ],
 2678. "type": "library",
 2679. "extra": {
 2680. "branch-alias": {
 2681. "dev-master": "1.6.x-dev"
 2682. }
 2683. },
 2684. "autoload": {
 2685. "psr-4": {
 2686. "JsonSchema\\": "src/JsonSchema/"
 2687. }
 2688. },
 2689. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2690. "license": [
 2691. "BSD-3-Clause"
 2692. ],
 2693. "authors": [
 2694. {
 2695. "name": "Bruno Prieto Reis",
 2696. "email": "bruno.p.reis@gmail.com"
 2697. },
 2698. {
 2699. "name": "Justin Rainbow",
 2700. "email": "justin.rainbow@gmail.com"
 2701. },
 2702. {
 2703. "name": "Igor Wiedler",
 2704. "email": "igor@wiedler.ch"
 2705. },
 2706. {
 2707. "name": "Robert Schönthal",
 2708. "email": "seroscho@googlemail.com"
 2709. }
 2710. ],
 2711. "description": "A library to validate a json schema.",
 2712. "homepage": "https://github.com/justinrainbow/json-schema",
 2713. "keywords": [
 2714. "json",
 2715. "schema"
 2716. ],
 2717. "time": "2016-01-25T15:43:01+00:00"
 2718. },
 2719. {
 2720. "name": "kherge/version",
 2721. "version": "1.0.1",
 2722. "source": {
 2723. "type": "git",
 2724. "url": "https://github.com/kherge-abandoned/Version.git",
 2725. "reference": "f07cf83f8ce533be8f93d2893d96d674bbeb7e30"
 2726. },
 2727. "dist": {
 2728. "type": "zip",
 2729. "url": "https://api.github.com/repos/kherge-abandoned/Version/zipball/f07cf83f8ce533be8f93d2893d96d674bbeb7e30",
 2730. "reference": "f07cf83f8ce533be8f93d2893d96d674bbeb7e30",
 2731. "shasum": ""
 2732. },
 2733. "require": {
 2734. "php": ">=5.3.3"
 2735. },
 2736. "type": "library",
 2737. "extra": {
 2738. "branch-alias": {
 2739. "dev-master": "1.0-dev"
 2740. }
 2741. },
 2742. "autoload": {
 2743. "psr-0": {
 2744. "KevinGH\\Version": "src/lib/"
 2745. }
 2746. },
 2747. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2748. "license": [
 2749. "MIT"
 2750. ],
 2751. "authors": [
 2752. {
 2753. "name": "Kevin Herrera",
 2754. "email": "me@kevingh.com"
 2755. }
 2756. ],
 2757. "description": "A parsing and comparison library for semantic versioning.",
 2758. "homepage": "http://github.com/kherge/Version",
 2759. "abandoned": true,
 2760. "time": "2012-08-16T17:13:03+00:00"
 2761. },
 2762. {
 2763. "name": "monolog/monolog",
 2764. "version": "1.25.2",
 2765. "source": {
 2766. "type": "git",
 2767. "url": "https://github.com/Seldaek/monolog.git",
 2768. "reference": "d5e2fb341cb44f7e2ab639d12a1e5901091ec287"
 2769. },
 2770. "dist": {
 2771. "type": "zip",
 2772. "url": "https://api.github.com/repos/Seldaek/monolog/zipball/d5e2fb341cb44f7e2ab639d12a1e5901091ec287",
 2773. "reference": "d5e2fb341cb44f7e2ab639d12a1e5901091ec287",
 2774. "shasum": ""
 2775. },
 2776. "require": {
 2777. "php": ">=5.3.0",
 2778. "psr/log": "~1.0"
 2779. },
 2780. "provide": {
 2781. "psr/log-implementation": "1.0.0"
 2782. },
 2783. "require-dev": {
 2784. "aws/aws-sdk-php": "^2.4.9 || ^3.0",
 2785. "doctrine/couchdb": "~1.0@dev",
 2786. "graylog2/gelf-php": "~1.0",
 2787. "jakub-onderka/php-parallel-lint": "0.9",
 2788. "php-amqplib/php-amqplib": "~2.4",
 2789. "php-console/php-console": "^3.1.3",
 2790. "phpunit/phpunit": "~4.5",
 2791. "phpunit/phpunit-mock-objects": "2.3.0",
 2792. "ruflin/elastica": ">=0.90 <3.0",
 2793. "sentry/sentry": "^0.13",
 2794. "swiftmailer/swiftmailer": "^5.3|^6.0"
 2795. },
 2796. "suggest": {
 2797. "aws/aws-sdk-php": "Allow sending log messages to AWS services like DynamoDB",
 2798. "doctrine/couchdb": "Allow sending log messages to a CouchDB server",
 2799. "ext-amqp": "Allow sending log messages to an AMQP server (1.0+ required)",
 2800. "ext-mongo": "Allow sending log messages to a MongoDB server",
 2801. "graylog2/gelf-php": "Allow sending log messages to a GrayLog2 server",
 2802. "mongodb/mongodb": "Allow sending log messages to a MongoDB server via PHP Driver",
 2803. "php-amqplib/php-amqplib": "Allow sending log messages to an AMQP server using php-amqplib",
 2804. "php-console/php-console": "Allow sending log messages to Google Chrome",
 2805. "rollbar/rollbar": "Allow sending log messages to Rollbar",
 2806. "ruflin/elastica": "Allow sending log messages to an Elastic Search server",
 2807. "sentry/sentry": "Allow sending log messages to a Sentry server"
 2808. },
 2809. "type": "library",
 2810. "extra": {
 2811. "branch-alias": {
 2812. "dev-master": "2.0.x-dev"
 2813. }
 2814. },
 2815. "autoload": {
 2816. "psr-4": {
 2817. "Monolog\\": "src/Monolog"
 2818. }
 2819. },
 2820. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2821. "license": [
 2822. "MIT"
 2823. ],
 2824. "authors": [
 2825. {
 2826. "name": "Jordi Boggiano",
 2827. "email": "j.boggiano@seld.be",
 2828. "homepage": "http://seld.be"
 2829. }
 2830. ],
 2831. "description": "Sends your logs to files, sockets, inboxes, databases and various web services",
 2832. "homepage": "http://github.com/Seldaek/monolog",
 2833. "keywords": [
 2834. "log",
 2835. "logging",
 2836. "psr-3"
 2837. ],
 2838. "time": "2019-11-13T10:00:05+00:00"
 2839. },
 2840. {
 2841. "name": "myclabs/deep-copy",
 2842. "version": "1.9.3",
 2843. "source": {
 2844. "type": "git",
 2845. "url": "https://github.com/myclabs/DeepCopy.git",
 2846. "reference": "007c053ae6f31bba39dfa19a7726f56e9763bbea"
 2847. },
 2848. "dist": {
 2849. "type": "zip",
 2850. "url": "https://api.github.com/repos/myclabs/DeepCopy/zipball/007c053ae6f31bba39dfa19a7726f56e9763bbea",
 2851. "reference": "007c053ae6f31bba39dfa19a7726f56e9763bbea",
 2852. "shasum": ""
 2853. },
 2854. "require": {
 2855. "php": "^7.1"
 2856. },
 2857. "replace": {
 2858. "myclabs/deep-copy": "self.version"
 2859. },
 2860. "require-dev": {
 2861. "doctrine/collections": "^1.0",
 2862. "doctrine/common": "^2.6",
 2863. "phpunit/phpunit": "^7.1"
 2864. },
 2865. "type": "library",
 2866. "autoload": {
 2867. "psr-4": {
 2868. "DeepCopy\\": "src/DeepCopy/"
 2869. },
 2870. "files": [
 2871. "src/DeepCopy/deep_copy.php"
 2872. ]
 2873. },
 2874. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2875. "license": [
 2876. "MIT"
 2877. ],
 2878. "description": "Create deep copies (clones) of your objects",
 2879. "keywords": [
 2880. "clone",
 2881. "copy",
 2882. "duplicate",
 2883. "object",
 2884. "object graph"
 2885. ],
 2886. "time": "2019-08-09T12:45:53+00:00"
 2887. },
 2888. {
 2889. "name": "nikic/php-parser",
 2890. "version": "v1.4.1",
 2891. "source": {
 2892. "type": "git",
 2893. "url": "https://github.com/nikic/PHP-Parser.git",
 2894. "reference": "f78af2c9c86107aa1a34cd1dbb5bbe9eeb0d9f51"
 2895. },
 2896. "dist": {
 2897. "type": "zip",
 2898. "url": "https://api.github.com/repos/nikic/PHP-Parser/zipball/f78af2c9c86107aa1a34cd1dbb5bbe9eeb0d9f51",
 2899. "reference": "f78af2c9c86107aa1a34cd1dbb5bbe9eeb0d9f51",
 2900. "shasum": ""
 2901. },
 2902. "require": {
 2903. "ext-tokenizer": "*",
 2904. "php": ">=5.3"
 2905. },
 2906. "type": "library",
 2907. "extra": {
 2908. "branch-alias": {
 2909. "dev-master": "1.4-dev"
 2910. }
 2911. },
 2912. "autoload": {
 2913. "files": [
 2914. "lib/bootstrap.php"
 2915. ]
 2916. },
 2917. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2918. "license": [
 2919. "BSD-3-Clause"
 2920. ],
 2921. "authors": [
 2922. {
 2923. "name": "Nikita Popov"
 2924. }
 2925. ],
 2926. "description": "A PHP parser written in PHP",
 2927. "keywords": [
 2928. "parser",
 2929. "php"
 2930. ],
 2931. "time": "2015-09-19T14:15:08+00:00"
 2932. },
 2933. {
 2934. "name": "phar-io/manifest",
 2935. "version": "1.0.3",
 2936. "source": {
 2937. "type": "git",
 2938. "url": "https://github.com/phar-io/manifest.git",
 2939. "reference": "7761fcacf03b4d4f16e7ccb606d4879ca431fcf4"
 2940. },
 2941. "dist": {
 2942. "type": "zip",
 2943. "url": "https://api.github.com/repos/phar-io/manifest/zipball/7761fcacf03b4d4f16e7ccb606d4879ca431fcf4",
 2944. "reference": "7761fcacf03b4d4f16e7ccb606d4879ca431fcf4",
 2945. "shasum": ""
 2946. },
 2947. "require": {
 2948. "ext-dom": "*",
 2949. "ext-phar": "*",
 2950. "phar-io/version": "^2.0",
 2951. "php": "^5.6 || ^7.0"
 2952. },
 2953. "type": "library",
 2954. "extra": {
 2955. "branch-alias": {
 2956. "dev-master": "1.0.x-dev"
 2957. }
 2958. },
 2959. "autoload": {
 2960. "classmap": [
 2961. "src/"
 2962. ]
 2963. },
 2964. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 2965. "license": [
 2966. "BSD-3-Clause"
 2967. ],
 2968. "authors": [
 2969. {
 2970. "name": "Arne Blankerts",
 2971. "email": "arne@blankerts.de",
 2972. "role": "Developer"
 2973. },
 2974. {
 2975. "name": "Sebastian Heuer",
 2976. "email": "sebastian@phpeople.de",
 2977. "role": "Developer"
 2978. },
 2979. {
 2980. "name": "Sebastian Bergmann",
 2981. "email": "sebastian@phpunit.de",
 2982. "role": "Developer"
 2983. }
 2984. ],
 2985. "description": "Component for reading phar.io manifest information from a PHP Archive (PHAR)",
 2986. "time": "2018-07-08T19:23:20+00:00"
 2987. },
 2988. {
 2989. "name": "phar-io/version",
 2990. "version": "2.0.1",
 2991. "source": {
 2992. "type": "git",
 2993. "url": "https://github.com/phar-io/version.git",
 2994. "reference": "45a2ec53a73c70ce41d55cedef9063630abaf1b6"
 2995. },
 2996. "dist": {
 2997. "type": "zip",
 2998. "url": "https://api.github.com/repos/phar-io/version/zipball/45a2ec53a73c70ce41d55cedef9063630abaf1b6",
 2999. "reference": "45a2ec53a73c70ce41d55cedef9063630abaf1b6",
 3000. "shasum": ""
 3001. },
 3002. "require": {
 3003. "php": "^5.6 || ^7.0"
 3004. },
 3005. "type": "library",
 3006. "autoload": {
 3007. "classmap": [
 3008. "src/"
 3009. ]
 3010. },
 3011. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3012. "license": [
 3013. "BSD-3-Clause"
 3014. ],
 3015. "authors": [
 3016. {
 3017. "name": "Arne Blankerts",
 3018. "email": "arne@blankerts.de",
 3019. "role": "Developer"
 3020. },
 3021. {
 3022. "name": "Sebastian Heuer",
 3023. "email": "sebastian@phpeople.de",
 3024. "role": "Developer"
 3025. },
 3026. {
 3027. "name": "Sebastian Bergmann",
 3028. "email": "sebastian@phpunit.de",
 3029. "role": "Developer"
 3030. }
 3031. ],
 3032. "description": "Library for handling version information and constraints",
 3033. "time": "2018-07-08T19:19:57+00:00"
 3034. },
 3035. {
 3036. "name": "phpdocumentor/fileset",
 3037. "version": "1.0.0",
 3038. "source": {
 3039. "type": "git",
 3040. "url": "https://github.com/phpDocumentor/Fileset.git",
 3041. "reference": "bfa78d8fa9763dfce6d0e5d3730c1d8ab25d34b0"
 3042. },
 3043. "dist": {
 3044. "type": "zip",
 3045. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/Fileset/zipball/bfa78d8fa9763dfce6d0e5d3730c1d8ab25d34b0",
 3046. "reference": "bfa78d8fa9763dfce6d0e5d3730c1d8ab25d34b0",
 3047. "shasum": ""
 3048. },
 3049. "require": {
 3050. "php": ">=5.3.3",
 3051. "symfony/finder": "~2.1"
 3052. },
 3053. "require-dev": {
 3054. "phpunit/phpunit": "~3.7"
 3055. },
 3056. "type": "library",
 3057. "autoload": {
 3058. "psr-0": {
 3059. "phpDocumentor": [
 3060. "src/",
 3061. "tests/unit/"
 3062. ]
 3063. }
 3064. },
 3065. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3066. "license": [
 3067. "MIT"
 3068. ],
 3069. "description": "Fileset component for collecting a set of files given directories and file paths",
 3070. "homepage": "http://www.phpdoc.org",
 3071. "keywords": [
 3072. "files",
 3073. "fileset",
 3074. "phpdoc"
 3075. ],
 3076. "time": "2013-08-06T21:07:42+00:00"
 3077. },
 3078. {
 3079. "name": "phpdocumentor/graphviz",
 3080. "version": "1.0.4",
 3081. "source": {
 3082. "type": "git",
 3083. "url": "https://github.com/phpDocumentor/GraphViz.git",
 3084. "reference": "a906a90a9f230535f25ea31caf81b2323956283f"
 3085. },
 3086. "dist": {
 3087. "type": "zip",
 3088. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/GraphViz/zipball/a906a90a9f230535f25ea31caf81b2323956283f",
 3089. "reference": "a906a90a9f230535f25ea31caf81b2323956283f",
 3090. "shasum": ""
 3091. },
 3092. "require": {
 3093. "php": ">=5.3.3"
 3094. },
 3095. "require-dev": {
 3096. "phpunit/phpunit": "~4.0"
 3097. },
 3098. "type": "library",
 3099. "autoload": {
 3100. "psr-0": {
 3101. "phpDocumentor": [
 3102. "src/",
 3103. "tests/unit"
 3104. ]
 3105. }
 3106. },
 3107. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3108. "license": [
 3109. "MIT"
 3110. ],
 3111. "authors": [
 3112. {
 3113. "name": "Mike van Riel",
 3114. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 3115. }
 3116. ],
 3117. "time": "2016-02-02T13:00:08+00:00"
 3118. },
 3119. {
 3120. "name": "phpdocumentor/phpdocumentor",
 3121. "version": "v2.9.0",
 3122. "source": {
 3123. "type": "git",
 3124. "url": "https://github.com/phpDocumentor/phpDocumentor2.git",
 3125. "reference": "be607da0eef9b9249c43c5b4820d25d631c73667"
 3126. },
 3127. "dist": {
 3128. "type": "zip",
 3129. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/phpDocumentor2/zipball/be607da0eef9b9249c43c5b4820d25d631c73667",
 3130. "reference": "be607da0eef9b9249c43c5b4820d25d631c73667",
 3131. "shasum": ""
 3132. },
 3133. "require": {
 3134. "cilex/cilex": "~1.0",
 3135. "erusev/parsedown": "~1.0",
 3136. "herrera-io/phar-update": "1.0.3",
 3137. "jms/serializer": ">=0.12",
 3138. "monolog/monolog": "~1.6",
 3139. "php": ">=5.3.3",
 3140. "phpdocumentor/fileset": "~1.0",
 3141. "phpdocumentor/graphviz": "~1.0",
 3142. "phpdocumentor/reflection": "^3.0",
 3143. "phpdocumentor/reflection-docblock": "~2.0",
 3144. "symfony/config": "~2.3",
 3145. "symfony/console": "~2.3",
 3146. "symfony/event-dispatcher": "~2.1",
 3147. "symfony/process": "~2.0",
 3148. "symfony/stopwatch": "~2.3",
 3149. "symfony/validator": "~2.2",
 3150. "twig/twig": "~1.3",
 3151. "zendframework/zend-cache": "~2.1",
 3152. "zendframework/zend-config": "~2.1",
 3153. "zendframework/zend-filter": "~2.1",
 3154. "zendframework/zend-i18n": "~2.1",
 3155. "zendframework/zend-serializer": "~2.1",
 3156. "zendframework/zend-servicemanager": "~2.1",
 3157. "zendframework/zend-stdlib": "~2.1",
 3158. "zetacomponents/document": ">=1.3.1"
 3159. },
 3160. "require-dev": {
 3161. "behat/behat": "~3.0",
 3162. "mikey179/vfsstream": "~1.2",
 3163. "mockery/mockery": "~0.9@dev",
 3164. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 3165. "squizlabs/php_codesniffer": "~1.4",
 3166. "symfony/expression-language": "~2.4"
 3167. },
 3168. "suggest": {
 3169. "ext-twig": "Enabling the twig extension improves the generation of twig based templates.",
 3170. "ext-xslcache": "Enabling the XSLCache extension improves the generation of xml based templates."
 3171. },
 3172. "bin": [
 3173. "bin/phpdoc.php",
 3174. "bin/phpdoc"
 3175. ],
 3176. "type": "library",
 3177. "extra": {
 3178. "branch-alias": {
 3179. "dev-develop": "2.9-dev"
 3180. }
 3181. },
 3182. "autoload": {
 3183. "psr-0": {
 3184. "phpDocumentor": [
 3185. "src/",
 3186. "tests/unit/"
 3187. ],
 3188. "Cilex\\Provider": [
 3189. "src/"
 3190. ]
 3191. }
 3192. },
 3193. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3194. "license": [
 3195. "MIT"
 3196. ],
 3197. "description": "Documentation Generator for PHP",
 3198. "homepage": "http://www.phpdoc.org",
 3199. "keywords": [
 3200. "api",
 3201. "application",
 3202. "dga",
 3203. "documentation",
 3204. "phpdoc"
 3205. ],
 3206. "time": "2016-05-22T09:50:56+00:00"
 3207. },
 3208. {
 3209. "name": "phpdocumentor/reflection",
 3210. "version": "3.0.1",
 3211. "source": {
 3212. "type": "git",
 3213. "url": "https://github.com/phpDocumentor/Reflection.git",
 3214. "reference": "793bfd92d9a0fc96ae9608fb3e947c3f59fb3a0d"
 3215. },
 3216. "dist": {
 3217. "type": "zip",
 3218. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/Reflection/zipball/793bfd92d9a0fc96ae9608fb3e947c3f59fb3a0d",
 3219. "reference": "793bfd92d9a0fc96ae9608fb3e947c3f59fb3a0d",
 3220. "shasum": ""
 3221. },
 3222. "require": {
 3223. "nikic/php-parser": "^1.0",
 3224. "php": ">=5.3.3",
 3225. "phpdocumentor/reflection-docblock": "~2.0",
 3226. "psr/log": "~1.0"
 3227. },
 3228. "require-dev": {
 3229. "behat/behat": "~2.4",
 3230. "mockery/mockery": "~0.8",
 3231. "phpunit/phpunit": "~4.0"
 3232. },
 3233. "type": "library",
 3234. "extra": {
 3235. "branch-alias": {
 3236. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3237. }
 3238. },
 3239. "autoload": {
 3240. "psr-0": {
 3241. "phpDocumentor": [
 3242. "src/",
 3243. "tests/unit/",
 3244. "tests/mocks/"
 3245. ]
 3246. }
 3247. },
 3248. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3249. "license": [
 3250. "MIT"
 3251. ],
 3252. "description": "Reflection library to do Static Analysis for PHP Projects",
 3253. "homepage": "http://www.phpdoc.org",
 3254. "keywords": [
 3255. "phpDocumentor",
 3256. "phpdoc",
 3257. "reflection",
 3258. "static analysis"
 3259. ],
 3260. "time": "2016-05-21T08:42:32+00:00"
 3261. },
 3262. {
 3263. "name": "phpdocumentor/reflection-docblock",
 3264. "version": "2.0.5",
 3265. "source": {
 3266. "type": "git",
 3267. "url": "https://github.com/phpDocumentor/ReflectionDocBlock.git",
 3268. "reference": "e6a969a640b00d8daa3c66518b0405fb41ae0c4b"
 3269. },
 3270. "dist": {
 3271. "type": "zip",
 3272. "url": "https://api.github.com/repos/phpDocumentor/ReflectionDocBlock/zipball/e6a969a640b00d8daa3c66518b0405fb41ae0c4b",
 3273. "reference": "e6a969a640b00d8daa3c66518b0405fb41ae0c4b",
 3274. "shasum": ""
 3275. },
 3276. "require": {
 3277. "php": ">=5.3.3"
 3278. },
 3279. "require-dev": {
 3280. "phpunit/phpunit": "~4.0"
 3281. },
 3282. "suggest": {
 3283. "dflydev/markdown": "~1.0",
 3284. "erusev/parsedown": "~1.0"
 3285. },
 3286. "type": "library",
 3287. "extra": {
 3288. "branch-alias": {
 3289. "dev-master": "2.0.x-dev"
 3290. }
 3291. },
 3292. "autoload": {
 3293. "psr-0": {
 3294. "phpDocumentor": [
 3295. "src/"
 3296. ]
 3297. }
 3298. },
 3299. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3300. "license": [
 3301. "MIT"
 3302. ],
 3303. "authors": [
 3304. {
 3305. "name": "Mike van Riel",
 3306. "email": "mike.vanriel@naenius.com"
 3307. }
 3308. ],
 3309. "time": "2016-01-25T08:17:30+00:00"
 3310. },
 3311. {
 3312. "name": "phpspec/prophecy",
 3313. "version": "1.9.0",
 3314. "source": {
 3315. "type": "git",
 3316. "url": "https://github.com/phpspec/prophecy.git",
 3317. "reference": "f6811d96d97bdf400077a0cc100ae56aa32b9203"
 3318. },
 3319. "dist": {
 3320. "type": "zip",
 3321. "url": "https://api.github.com/repos/phpspec/prophecy/zipball/f6811d96d97bdf400077a0cc100ae56aa32b9203",
 3322. "reference": "f6811d96d97bdf400077a0cc100ae56aa32b9203",
 3323. "shasum": ""
 3324. },
 3325. "require": {
 3326. "doctrine/instantiator": "^1.0.2",
 3327. "php": "^5.3|^7.0",
 3328. "phpdocumentor/reflection-docblock": "^2.0|^3.0.2|^4.0|^5.0",
 3329. "sebastian/comparator": "^1.1|^2.0|^3.0",
 3330. "sebastian/recursion-context": "^1.0|^2.0|^3.0"
 3331. },
 3332. "require-dev": {
 3333. "phpspec/phpspec": "^2.5|^3.2",
 3334. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.5 || ^7.1"
 3335. },
 3336. "type": "library",
 3337. "extra": {
 3338. "branch-alias": {
 3339. "dev-master": "1.8.x-dev"
 3340. }
 3341. },
 3342. "autoload": {
 3343. "psr-4": {
 3344. "Prophecy\\": "src/Prophecy"
 3345. }
 3346. },
 3347. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3348. "license": [
 3349. "MIT"
 3350. ],
 3351. "authors": [
 3352. {
 3353. "name": "Konstantin Kudryashov",
 3354. "email": "ever.zet@gmail.com",
 3355. "homepage": "http://everzet.com"
 3356. },
 3357. {
 3358. "name": "Marcello Duarte",
 3359. "email": "marcello.duarte@gmail.com"
 3360. }
 3361. ],
 3362. "description": "Highly opinionated mocking framework for PHP 5.3+",
 3363. "homepage": "https://github.com/phpspec/prophecy",
 3364. "keywords": [
 3365. "Double",
 3366. "Dummy",
 3367. "fake",
 3368. "mock",
 3369. "spy",
 3370. "stub"
 3371. ],
 3372. "time": "2019-10-03T11:07:50+00:00"
 3373. },
 3374. {
 3375. "name": "phpunit/php-code-coverage",
 3376. "version": "7.0.8",
 3377. "source": {
 3378. "type": "git",
 3379. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-code-coverage.git",
 3380. "reference": "aa0d179a13284c7420fc281fc32750e6cc7c9e2f"
 3381. },
 3382. "dist": {
 3383. "type": "zip",
 3384. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-code-coverage/zipball/aa0d179a13284c7420fc281fc32750e6cc7c9e2f",
 3385. "reference": "aa0d179a13284c7420fc281fc32750e6cc7c9e2f",
 3386. "shasum": ""
 3387. },
 3388. "require": {
 3389. "ext-dom": "*",
 3390. "ext-xmlwriter": "*",
 3391. "php": "^7.2",
 3392. "phpunit/php-file-iterator": "^2.0.2",
 3393. "phpunit/php-text-template": "^1.2.1",
 3394. "phpunit/php-token-stream": "^3.1.1",
 3395. "sebastian/code-unit-reverse-lookup": "^1.0.1",
 3396. "sebastian/environment": "^4.2.2",
 3397. "sebastian/version": "^2.0.1",
 3398. "theseer/tokenizer": "^1.1.3"
 3399. },
 3400. "require-dev": {
 3401. "phpunit/phpunit": "^8.2.2"
 3402. },
 3403. "suggest": {
 3404. "ext-xdebug": "^2.7.2"
 3405. },
 3406. "type": "library",
 3407. "extra": {
 3408. "branch-alias": {
 3409. "dev-master": "7.0-dev"
 3410. }
 3411. },
 3412. "autoload": {
 3413. "classmap": [
 3414. "src/"
 3415. ]
 3416. },
 3417. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3418. "license": [
 3419. "BSD-3-Clause"
 3420. ],
 3421. "authors": [
 3422. {
 3423. "name": "Sebastian Bergmann",
 3424. "email": "sebastian@phpunit.de",
 3425. "role": "lead"
 3426. }
 3427. ],
 3428. "description": "Library that provides collection, processing, and rendering functionality for PHP code coverage information.",
 3429. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-code-coverage",
 3430. "keywords": [
 3431. "coverage",
 3432. "testing",
 3433. "xunit"
 3434. ],
 3435. "time": "2019-09-17T06:24:36+00:00"
 3436. },
 3437. {
 3438. "name": "phpunit/php-file-iterator",
 3439. "version": "2.0.2",
 3440. "source": {
 3441. "type": "git",
 3442. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-file-iterator.git",
 3443. "reference": "050bedf145a257b1ff02746c31894800e5122946"
 3444. },
 3445. "dist": {
 3446. "type": "zip",
 3447. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-file-iterator/zipball/050bedf145a257b1ff02746c31894800e5122946",
 3448. "reference": "050bedf145a257b1ff02746c31894800e5122946",
 3449. "shasum": ""
 3450. },
 3451. "require": {
 3452. "php": "^7.1"
 3453. },
 3454. "require-dev": {
 3455. "phpunit/phpunit": "^7.1"
 3456. },
 3457. "type": "library",
 3458. "extra": {
 3459. "branch-alias": {
 3460. "dev-master": "2.0.x-dev"
 3461. }
 3462. },
 3463. "autoload": {
 3464. "classmap": [
 3465. "src/"
 3466. ]
 3467. },
 3468. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3469. "license": [
 3470. "BSD-3-Clause"
 3471. ],
 3472. "authors": [
 3473. {
 3474. "name": "Sebastian Bergmann",
 3475. "email": "sebastian@phpunit.de",
 3476. "role": "lead"
 3477. }
 3478. ],
 3479. "description": "FilterIterator implementation that filters files based on a list of suffixes.",
 3480. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-file-iterator/",
 3481. "keywords": [
 3482. "filesystem",
 3483. "iterator"
 3484. ],
 3485. "time": "2018-09-13T20:33:42+00:00"
 3486. },
 3487. {
 3488. "name": "phpunit/php-text-template",
 3489. "version": "1.2.1",
 3490. "source": {
 3491. "type": "git",
 3492. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-text-template.git",
 3493. "reference": "31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686"
 3494. },
 3495. "dist": {
 3496. "type": "zip",
 3497. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-text-template/zipball/31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686",
 3498. "reference": "31f8b717e51d9a2afca6c9f046f5d69fc27c8686",
 3499. "shasum": ""
 3500. },
 3501. "require": {
 3502. "php": ">=5.3.3"
 3503. },
 3504. "type": "library",
 3505. "autoload": {
 3506. "classmap": [
 3507. "src/"
 3508. ]
 3509. },
 3510. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3511. "license": [
 3512. "BSD-3-Clause"
 3513. ],
 3514. "authors": [
 3515. {
 3516. "name": "Sebastian Bergmann",
 3517. "email": "sebastian@phpunit.de",
 3518. "role": "lead"
 3519. }
 3520. ],
 3521. "description": "Simple template engine.",
 3522. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-text-template/",
 3523. "keywords": [
 3524. "template"
 3525. ],
 3526. "time": "2015-06-21T13:50:34+00:00"
 3527. },
 3528. {
 3529. "name": "phpunit/php-timer",
 3530. "version": "2.1.2",
 3531. "source": {
 3532. "type": "git",
 3533. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-timer.git",
 3534. "reference": "1038454804406b0b5f5f520358e78c1c2f71501e"
 3535. },
 3536. "dist": {
 3537. "type": "zip",
 3538. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-timer/zipball/1038454804406b0b5f5f520358e78c1c2f71501e",
 3539. "reference": "1038454804406b0b5f5f520358e78c1c2f71501e",
 3540. "shasum": ""
 3541. },
 3542. "require": {
 3543. "php": "^7.1"
 3544. },
 3545. "require-dev": {
 3546. "phpunit/phpunit": "^7.0"
 3547. },
 3548. "type": "library",
 3549. "extra": {
 3550. "branch-alias": {
 3551. "dev-master": "2.1-dev"
 3552. }
 3553. },
 3554. "autoload": {
 3555. "classmap": [
 3556. "src/"
 3557. ]
 3558. },
 3559. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3560. "license": [
 3561. "BSD-3-Clause"
 3562. ],
 3563. "authors": [
 3564. {
 3565. "name": "Sebastian Bergmann",
 3566. "email": "sebastian@phpunit.de",
 3567. "role": "lead"
 3568. }
 3569. ],
 3570. "description": "Utility class for timing",
 3571. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-timer/",
 3572. "keywords": [
 3573. "timer"
 3574. ],
 3575. "time": "2019-06-07T04:22:29+00:00"
 3576. },
 3577. {
 3578. "name": "phpunit/php-token-stream",
 3579. "version": "3.1.1",
 3580. "source": {
 3581. "type": "git",
 3582. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/php-token-stream.git",
 3583. "reference": "995192df77f63a59e47f025390d2d1fdf8f425ff"
 3584. },
 3585. "dist": {
 3586. "type": "zip",
 3587. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/php-token-stream/zipball/995192df77f63a59e47f025390d2d1fdf8f425ff",
 3588. "reference": "995192df77f63a59e47f025390d2d1fdf8f425ff",
 3589. "shasum": ""
 3590. },
 3591. "require": {
 3592. "ext-tokenizer": "*",
 3593. "php": "^7.1"
 3594. },
 3595. "require-dev": {
 3596. "phpunit/phpunit": "^7.0"
 3597. },
 3598. "type": "library",
 3599. "extra": {
 3600. "branch-alias": {
 3601. "dev-master": "3.1-dev"
 3602. }
 3603. },
 3604. "autoload": {
 3605. "classmap": [
 3606. "src/"
 3607. ]
 3608. },
 3609. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3610. "license": [
 3611. "BSD-3-Clause"
 3612. ],
 3613. "authors": [
 3614. {
 3615. "name": "Sebastian Bergmann",
 3616. "email": "sebastian@phpunit.de"
 3617. }
 3618. ],
 3619. "description": "Wrapper around PHP's tokenizer extension.",
 3620. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/php-token-stream/",
 3621. "keywords": [
 3622. "tokenizer"
 3623. ],
 3624. "time": "2019-09-17T06:23:10+00:00"
 3625. },
 3626. {
 3627. "name": "phpunit/phpunit",
 3628. "version": "8.4.3",
 3629. "source": {
 3630. "type": "git",
 3631. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git",
 3632. "reference": "67f9e35bffc0dd52d55d565ddbe4230454fd6a4e"
 3633. },
 3634. "dist": {
 3635. "type": "zip",
 3636. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/phpunit/zipball/67f9e35bffc0dd52d55d565ddbe4230454fd6a4e",
 3637. "reference": "67f9e35bffc0dd52d55d565ddbe4230454fd6a4e",
 3638. "shasum": ""
 3639. },
 3640. "require": {
 3641. "doctrine/instantiator": "^1.2.0",
 3642. "ext-dom": "*",
 3643. "ext-json": "*",
 3644. "ext-libxml": "*",
 3645. "ext-mbstring": "*",
 3646. "ext-xml": "*",
 3647. "ext-xmlwriter": "*",
 3648. "myclabs/deep-copy": "^1.9.1",
 3649. "phar-io/manifest": "^1.0.3",
 3650. "phar-io/version": "^2.0.1",
 3651. "php": "^7.2",
 3652. "phpspec/prophecy": "^1.8.1",
 3653. "phpunit/php-code-coverage": "^7.0.7",
 3654. "phpunit/php-file-iterator": "^2.0.2",
 3655. "phpunit/php-text-template": "^1.2.1",
 3656. "phpunit/php-timer": "^2.1.2",
 3657. "sebastian/comparator": "^3.0.2",
 3658. "sebastian/diff": "^3.0.2",
 3659. "sebastian/environment": "^4.2.2",
 3660. "sebastian/exporter": "^3.1.1",
 3661. "sebastian/global-state": "^3.0.0",
 3662. "sebastian/object-enumerator": "^3.0.3",
 3663. "sebastian/resource-operations": "^2.0.1",
 3664. "sebastian/type": "^1.1.3",
 3665. "sebastian/version": "^2.0.1"
 3666. },
 3667. "require-dev": {
 3668. "ext-pdo": "*"
 3669. },
 3670. "suggest": {
 3671. "ext-soap": "*",
 3672. "ext-xdebug": "*",
 3673. "phpunit/php-invoker": "^2.0.0"
 3674. },
 3675. "bin": [
 3676. "phpunit"
 3677. ],
 3678. "type": "library",
 3679. "extra": {
 3680. "branch-alias": {
 3681. "dev-master": "8.4-dev"
 3682. }
 3683. },
 3684. "autoload": {
 3685. "classmap": [
 3686. "src/"
 3687. ]
 3688. },
 3689. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3690. "license": [
 3691. "BSD-3-Clause"
 3692. ],
 3693. "authors": [
 3694. {
 3695. "name": "Sebastian Bergmann",
 3696. "email": "sebastian@phpunit.de",
 3697. "role": "lead"
 3698. }
 3699. ],
 3700. "description": "The PHP Unit Testing framework.",
 3701. "homepage": "https://phpunit.de/",
 3702. "keywords": [
 3703. "phpunit",
 3704. "testing",
 3705. "xunit"
 3706. ],
 3707. "time": "2019-11-06T09:42:23+00:00"
 3708. },
 3709. {
 3710. "name": "pimple/pimple",
 3711. "version": "v1.1.1",
 3712. "source": {
 3713. "type": "git",
 3714. "url": "https://github.com/silexphp/Pimple.git",
 3715. "reference": "2019c145fe393923f3441b23f29bbdfaa5c58c4d"
 3716. },
 3717. "dist": {
 3718. "type": "zip",
 3719. "url": "https://api.github.com/repos/silexphp/Pimple/zipball/2019c145fe393923f3441b23f29bbdfaa5c58c4d",
 3720. "reference": "2019c145fe393923f3441b23f29bbdfaa5c58c4d",
 3721. "shasum": ""
 3722. },
 3723. "require": {
 3724. "php": ">=5.3.0"
 3725. },
 3726. "type": "library",
 3727. "extra": {
 3728. "branch-alias": {
 3729. "dev-master": "1.1.x-dev"
 3730. }
 3731. },
 3732. "autoload": {
 3733. "psr-0": {
 3734. "Pimple": "lib/"
 3735. }
 3736. },
 3737. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3738. "license": [
 3739. "MIT"
 3740. ],
 3741. "authors": [
 3742. {
 3743. "name": "Fabien Potencier",
 3744. "email": "fabien@symfony.com"
 3745. }
 3746. ],
 3747. "description": "Pimple is a simple Dependency Injection Container for PHP 5.3",
 3748. "homepage": "http://pimple.sensiolabs.org",
 3749. "keywords": [
 3750. "container",
 3751. "dependency injection"
 3752. ],
 3753. "time": "2013-11-22T08:30:29+00:00"
 3754. },
 3755. {
 3756. "name": "psr/cache",
 3757. "version": "1.0.1",
 3758. "source": {
 3759. "type": "git",
 3760. "url": "https://github.com/php-fig/cache.git",
 3761. "reference": "d11b50ad223250cf17b86e38383413f5a6764bf8"
 3762. },
 3763. "dist": {
 3764. "type": "zip",
 3765. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/cache/zipball/d11b50ad223250cf17b86e38383413f5a6764bf8",
 3766. "reference": "d11b50ad223250cf17b86e38383413f5a6764bf8",
 3767. "shasum": ""
 3768. },
 3769. "require": {
 3770. "php": ">=5.3.0"
 3771. },
 3772. "type": "library",
 3773. "extra": {
 3774. "branch-alias": {
 3775. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3776. }
 3777. },
 3778. "autoload": {
 3779. "psr-4": {
 3780. "Psr\\Cache\\": "src/"
 3781. }
 3782. },
 3783. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3784. "license": [
 3785. "MIT"
 3786. ],
 3787. "authors": [
 3788. {
 3789. "name": "PHP-FIG",
 3790. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3791. }
 3792. ],
 3793. "description": "Common interface for caching libraries",
 3794. "keywords": [
 3795. "cache",
 3796. "psr",
 3797. "psr-6"
 3798. ],
 3799. "time": "2016-08-06T20:24:11+00:00"
 3800. },
 3801. {
 3802. "name": "psr/container",
 3803. "version": "1.0.0",
 3804. "source": {
 3805. "type": "git",
 3806. "url": "https://github.com/php-fig/container.git",
 3807. "reference": "b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f"
 3808. },
 3809. "dist": {
 3810. "type": "zip",
 3811. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/container/zipball/b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f",
 3812. "reference": "b7ce3b176482dbbc1245ebf52b181af44c2cf55f",
 3813. "shasum": ""
 3814. },
 3815. "require": {
 3816. "php": ">=5.3.0"
 3817. },
 3818. "type": "library",
 3819. "extra": {
 3820. "branch-alias": {
 3821. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3822. }
 3823. },
 3824. "autoload": {
 3825. "psr-4": {
 3826. "Psr\\Container\\": "src/"
 3827. }
 3828. },
 3829. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3830. "license": [
 3831. "MIT"
 3832. ],
 3833. "authors": [
 3834. {
 3835. "name": "PHP-FIG",
 3836. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3837. }
 3838. ],
 3839. "description": "Common Container Interface (PHP FIG PSR-11)",
 3840. "homepage": "https://github.com/php-fig/container",
 3841. "keywords": [
 3842. "PSR-11",
 3843. "container",
 3844. "container-interface",
 3845. "container-interop",
 3846. "psr"
 3847. ],
 3848. "time": "2017-02-14T16:28:37+00:00"
 3849. },
 3850. {
 3851. "name": "psr/log",
 3852. "version": "1.1.2",
 3853. "source": {
 3854. "type": "git",
 3855. "url": "https://github.com/php-fig/log.git",
 3856. "reference": "446d54b4cb6bf489fc9d75f55843658e6f25d801"
 3857. },
 3858. "dist": {
 3859. "type": "zip",
 3860. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/log/zipball/446d54b4cb6bf489fc9d75f55843658e6f25d801",
 3861. "reference": "446d54b4cb6bf489fc9d75f55843658e6f25d801",
 3862. "shasum": ""
 3863. },
 3864. "require": {
 3865. "php": ">=5.3.0"
 3866. },
 3867. "type": "library",
 3868. "extra": {
 3869. "branch-alias": {
 3870. "dev-master": "1.1.x-dev"
 3871. }
 3872. },
 3873. "autoload": {
 3874. "psr-4": {
 3875. "Psr\\Log\\": "Psr/Log/"
 3876. }
 3877. },
 3878. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3879. "license": [
 3880. "MIT"
 3881. ],
 3882. "authors": [
 3883. {
 3884. "name": "PHP-FIG",
 3885. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3886. }
 3887. ],
 3888. "description": "Common interface for logging libraries",
 3889. "homepage": "https://github.com/php-fig/log",
 3890. "keywords": [
 3891. "log",
 3892. "psr",
 3893. "psr-3"
 3894. ],
 3895. "time": "2019-11-01T11:05:21+00:00"
 3896. },
 3897. {
 3898. "name": "psr/simple-cache",
 3899. "version": "1.0.1",
 3900. "source": {
 3901. "type": "git",
 3902. "url": "https://github.com/php-fig/simple-cache.git",
 3903. "reference": "408d5eafb83c57f6365a3ca330ff23aa4a5fa39b"
 3904. },
 3905. "dist": {
 3906. "type": "zip",
 3907. "url": "https://api.github.com/repos/php-fig/simple-cache/zipball/408d5eafb83c57f6365a3ca330ff23aa4a5fa39b",
 3908. "reference": "408d5eafb83c57f6365a3ca330ff23aa4a5fa39b",
 3909. "shasum": ""
 3910. },
 3911. "require": {
 3912. "php": ">=5.3.0"
 3913. },
 3914. "type": "library",
 3915. "extra": {
 3916. "branch-alias": {
 3917. "dev-master": "1.0.x-dev"
 3918. }
 3919. },
 3920. "autoload": {
 3921. "psr-4": {
 3922. "Psr\\SimpleCache\\": "src/"
 3923. }
 3924. },
 3925. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3926. "license": [
 3927. "MIT"
 3928. ],
 3929. "authors": [
 3930. {
 3931. "name": "PHP-FIG",
 3932. "homepage": "http://www.php-fig.org/"
 3933. }
 3934. ],
 3935. "description": "Common interfaces for simple caching",
 3936. "keywords": [
 3937. "cache",
 3938. "caching",
 3939. "psr",
 3940. "psr-16",
 3941. "simple-cache"
 3942. ],
 3943. "time": "2017-10-23T01:57:42+00:00"
 3944. },
 3945. {
 3946. "name": "psy/psysh",
 3947. "version": "v0.9.9",
 3948. "source": {
 3949. "type": "git",
 3950. "url": "https://github.com/bobthecow/psysh.git",
 3951. "reference": "9aaf29575bb8293206bb0420c1e1c87ff2ffa94e"
 3952. },
 3953. "dist": {
 3954. "type": "zip",
 3955. "url": "https://api.github.com/repos/bobthecow/psysh/zipball/9aaf29575bb8293206bb0420c1e1c87ff2ffa94e",
 3956. "reference": "9aaf29575bb8293206bb0420c1e1c87ff2ffa94e",
 3957. "shasum": ""
 3958. },
 3959. "require": {
 3960. "dnoegel/php-xdg-base-dir": "0.1",
 3961. "ext-json": "*",
 3962. "ext-tokenizer": "*",
 3963. "jakub-onderka/php-console-highlighter": "0.3.*|0.4.*",
 3964. "nikic/php-parser": "~1.3|~2.0|~3.0|~4.0",
 3965. "php": ">=5.4.0",
 3966. "symfony/console": "~2.3.10|^2.4.2|~3.0|~4.0",
 3967. "symfony/var-dumper": "~2.7|~3.0|~4.0"
 3968. },
 3969. "require-dev": {
 3970. "bamarni/composer-bin-plugin": "^1.2",
 3971. "hoa/console": "~2.15|~3.16",
 3972. "phpunit/phpunit": "~4.8.35|~5.0|~6.0|~7.0"
 3973. },
 3974. "suggest": {
 3975. "ext-pcntl": "Enabling the PCNTL extension makes PsySH a lot happier :)",
 3976. "ext-pdo-sqlite": "The doc command requires SQLite to work.",
 3977. "ext-posix": "If you have PCNTL, you'll want the POSIX extension as well.",
 3978. "ext-readline": "Enables support for arrow-key history navigation, and showing and manipulating command history.",
 3979. "hoa/console": "A pure PHP readline implementation. You'll want this if your PHP install doesn't already support readline or libedit."
 3980. },
 3981. "bin": [
 3982. "bin/psysh"
 3983. ],
 3984. "type": "library",
 3985. "extra": {
 3986. "branch-alias": {
 3987. "dev-develop": "0.9.x-dev"
 3988. }
 3989. },
 3990. "autoload": {
 3991. "files": [
 3992. "src/functions.php"
 3993. ],
 3994. "psr-4": {
 3995. "Psy\\": "src/"
 3996. }
 3997. },
 3998. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 3999. "license": [
 4000. "MIT"
 4001. ],
 4002. "authors": [
 4003. {
 4004. "name": "Justin Hileman",
 4005. "email": "justin@justinhileman.info",
 4006. "homepage": "http://justinhileman.com"
 4007. }
 4008. ],
 4009. "description": "An interactive shell for modern PHP.",
 4010. "homepage": "http://psysh.org",
 4011. "keywords": [
 4012. "REPL",
 4013. "console",
 4014. "interactive",
 4015. "shell"
 4016. ],
 4017. "time": "2018-10-13T15:16:03+00:00"
 4018. },
 4019. {
 4020. "name": "sebastian/code-unit-reverse-lookup",
 4021. "version": "1.0.1",
 4022. "source": {
 4023. "type": "git",
 4024. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup.git",
 4025. "reference": "4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18"
 4026. },
 4027. "dist": {
 4028. "type": "zip",
 4029. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup/zipball/4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18",
 4030. "reference": "4419fcdb5eabb9caa61a27c7a1db532a6b55dd18",
 4031. "shasum": ""
 4032. },
 4033. "require": {
 4034. "php": "^5.6 || ^7.0"
 4035. },
 4036. "require-dev": {
 4037. "phpunit/phpunit": "^5.7 || ^6.0"
 4038. },
 4039. "type": "library",
 4040. "extra": {
 4041. "branch-alias": {
 4042. "dev-master": "1.0.x-dev"
 4043. }
 4044. },
 4045. "autoload": {
 4046. "classmap": [
 4047. "src/"
 4048. ]
 4049. },
 4050. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4051. "license": [
 4052. "BSD-3-Clause"
 4053. ],
 4054. "authors": [
 4055. {
 4056. "name": "Sebastian Bergmann",
 4057. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4058. }
 4059. ],
 4060. "description": "Looks up which function or method a line of code belongs to",
 4061. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/code-unit-reverse-lookup/",
 4062. "time": "2017-03-04T06:30:41+00:00"
 4063. },
 4064. {
 4065. "name": "sebastian/comparator",
 4066. "version": "3.0.2",
 4067. "source": {
 4068. "type": "git",
 4069. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/comparator.git",
 4070. "reference": "5de4fc177adf9bce8df98d8d141a7559d7ccf6da"
 4071. },
 4072. "dist": {
 4073. "type": "zip",
 4074. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/comparator/zipball/5de4fc177adf9bce8df98d8d141a7559d7ccf6da",
 4075. "reference": "5de4fc177adf9bce8df98d8d141a7559d7ccf6da",
 4076. "shasum": ""
 4077. },
 4078. "require": {
 4079. "php": "^7.1",
 4080. "sebastian/diff": "^3.0",
 4081. "sebastian/exporter": "^3.1"
 4082. },
 4083. "require-dev": {
 4084. "phpunit/phpunit": "^7.1"
 4085. },
 4086. "type": "library",
 4087. "extra": {
 4088. "branch-alias": {
 4089. "dev-master": "3.0-dev"
 4090. }
 4091. },
 4092. "autoload": {
 4093. "classmap": [
 4094. "src/"
 4095. ]
 4096. },
 4097. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4098. "license": [
 4099. "BSD-3-Clause"
 4100. ],
 4101. "authors": [
 4102. {
 4103. "name": "Jeff Welch",
 4104. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 4105. },
 4106. {
 4107. "name": "Volker Dusch",
 4108. "email": "github@wallbash.com"
 4109. },
 4110. {
 4111. "name": "Bernhard Schussek",
 4112. "email": "bschussek@2bepublished.at"
 4113. },
 4114. {
 4115. "name": "Sebastian Bergmann",
 4116. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4117. }
 4118. ],
 4119. "description": "Provides the functionality to compare PHP values for equality",
 4120. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/comparator",
 4121. "keywords": [
 4122. "comparator",
 4123. "compare",
 4124. "equality"
 4125. ],
 4126. "time": "2018-07-12T15:12:46+00:00"
 4127. },
 4128. {
 4129. "name": "sebastian/diff",
 4130. "version": "3.0.2",
 4131. "source": {
 4132. "type": "git",
 4133. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/diff.git",
 4134. "reference": "720fcc7e9b5cf384ea68d9d930d480907a0c1a29"
 4135. },
 4136. "dist": {
 4137. "type": "zip",
 4138. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/diff/zipball/720fcc7e9b5cf384ea68d9d930d480907a0c1a29",
 4139. "reference": "720fcc7e9b5cf384ea68d9d930d480907a0c1a29",
 4140. "shasum": ""
 4141. },
 4142. "require": {
 4143. "php": "^7.1"
 4144. },
 4145. "require-dev": {
 4146. "phpunit/phpunit": "^7.5 || ^8.0",
 4147. "symfony/process": "^2 || ^3.3 || ^4"
 4148. },
 4149. "type": "library",
 4150. "extra": {
 4151. "branch-alias": {
 4152. "dev-master": "3.0-dev"
 4153. }
 4154. },
 4155. "autoload": {
 4156. "classmap": [
 4157. "src/"
 4158. ]
 4159. },
 4160. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4161. "license": [
 4162. "BSD-3-Clause"
 4163. ],
 4164. "authors": [
 4165. {
 4166. "name": "Kore Nordmann",
 4167. "email": "mail@kore-nordmann.de"
 4168. },
 4169. {
 4170. "name": "Sebastian Bergmann",
 4171. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4172. }
 4173. ],
 4174. "description": "Diff implementation",
 4175. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/diff",
 4176. "keywords": [
 4177. "diff",
 4178. "udiff",
 4179. "unidiff",
 4180. "unified diff"
 4181. ],
 4182. "time": "2019-02-04T06:01:07+00:00"
 4183. },
 4184. {
 4185. "name": "sebastian/environment",
 4186. "version": "4.2.2",
 4187. "source": {
 4188. "type": "git",
 4189. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/environment.git",
 4190. "reference": "f2a2c8e1c97c11ace607a7a667d73d47c19fe404"
 4191. },
 4192. "dist": {
 4193. "type": "zip",
 4194. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/environment/zipball/f2a2c8e1c97c11ace607a7a667d73d47c19fe404",
 4195. "reference": "f2a2c8e1c97c11ace607a7a667d73d47c19fe404",
 4196. "shasum": ""
 4197. },
 4198. "require": {
 4199. "php": "^7.1"
 4200. },
 4201. "require-dev": {
 4202. "phpunit/phpunit": "^7.5"
 4203. },
 4204. "suggest": {
 4205. "ext-posix": "*"
 4206. },
 4207. "type": "library",
 4208. "extra": {
 4209. "branch-alias": {
 4210. "dev-master": "4.2-dev"
 4211. }
 4212. },
 4213. "autoload": {
 4214. "classmap": [
 4215. "src/"
 4216. ]
 4217. },
 4218. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4219. "license": [
 4220. "BSD-3-Clause"
 4221. ],
 4222. "authors": [
 4223. {
 4224. "name": "Sebastian Bergmann",
 4225. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4226. }
 4227. ],
 4228. "description": "Provides functionality to handle HHVM/PHP environments",
 4229. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/environment",
 4230. "keywords": [
 4231. "Xdebug",
 4232. "environment",
 4233. "hhvm"
 4234. ],
 4235. "time": "2019-05-05T09:05:15+00:00"
 4236. },
 4237. {
 4238. "name": "sebastian/exporter",
 4239. "version": "3.1.2",
 4240. "source": {
 4241. "type": "git",
 4242. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/exporter.git",
 4243. "reference": "68609e1261d215ea5b21b7987539cbfbe156ec3e"
 4244. },
 4245. "dist": {
 4246. "type": "zip",
 4247. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/exporter/zipball/68609e1261d215ea5b21b7987539cbfbe156ec3e",
 4248. "reference": "68609e1261d215ea5b21b7987539cbfbe156ec3e",
 4249. "shasum": ""
 4250. },
 4251. "require": {
 4252. "php": "^7.0",
 4253. "sebastian/recursion-context": "^3.0"
 4254. },
 4255. "require-dev": {
 4256. "ext-mbstring": "*",
 4257. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4258. },
 4259. "type": "library",
 4260. "extra": {
 4261. "branch-alias": {
 4262. "dev-master": "3.1.x-dev"
 4263. }
 4264. },
 4265. "autoload": {
 4266. "classmap": [
 4267. "src/"
 4268. ]
 4269. },
 4270. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4271. "license": [
 4272. "BSD-3-Clause"
 4273. ],
 4274. "authors": [
 4275. {
 4276. "name": "Sebastian Bergmann",
 4277. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4278. },
 4279. {
 4280. "name": "Jeff Welch",
 4281. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 4282. },
 4283. {
 4284. "name": "Volker Dusch",
 4285. "email": "github@wallbash.com"
 4286. },
 4287. {
 4288. "name": "Adam Harvey",
 4289. "email": "aharvey@php.net"
 4290. },
 4291. {
 4292. "name": "Bernhard Schussek",
 4293. "email": "bschussek@gmail.com"
 4294. }
 4295. ],
 4296. "description": "Provides the functionality to export PHP variables for visualization",
 4297. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/exporter",
 4298. "keywords": [
 4299. "export",
 4300. "exporter"
 4301. ],
 4302. "time": "2019-09-14T09:02:43+00:00"
 4303. },
 4304. {
 4305. "name": "sebastian/global-state",
 4306. "version": "3.0.0",
 4307. "source": {
 4308. "type": "git",
 4309. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/global-state.git",
 4310. "reference": "edf8a461cf1d4005f19fb0b6b8b95a9f7fa0adc4"
 4311. },
 4312. "dist": {
 4313. "type": "zip",
 4314. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/global-state/zipball/edf8a461cf1d4005f19fb0b6b8b95a9f7fa0adc4",
 4315. "reference": "edf8a461cf1d4005f19fb0b6b8b95a9f7fa0adc4",
 4316. "shasum": ""
 4317. },
 4318. "require": {
 4319. "php": "^7.2",
 4320. "sebastian/object-reflector": "^1.1.1",
 4321. "sebastian/recursion-context": "^3.0"
 4322. },
 4323. "require-dev": {
 4324. "ext-dom": "*",
 4325. "phpunit/phpunit": "^8.0"
 4326. },
 4327. "suggest": {
 4328. "ext-uopz": "*"
 4329. },
 4330. "type": "library",
 4331. "extra": {
 4332. "branch-alias": {
 4333. "dev-master": "3.0-dev"
 4334. }
 4335. },
 4336. "autoload": {
 4337. "classmap": [
 4338. "src/"
 4339. ]
 4340. },
 4341. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4342. "license": [
 4343. "BSD-3-Clause"
 4344. ],
 4345. "authors": [
 4346. {
 4347. "name": "Sebastian Bergmann",
 4348. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4349. }
 4350. ],
 4351. "description": "Snapshotting of global state",
 4352. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/global-state",
 4353. "keywords": [
 4354. "global state"
 4355. ],
 4356. "time": "2019-02-01T05:30:01+00:00"
 4357. },
 4358. {
 4359. "name": "sebastian/object-enumerator",
 4360. "version": "3.0.3",
 4361. "source": {
 4362. "type": "git",
 4363. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/object-enumerator.git",
 4364. "reference": "7cfd9e65d11ffb5af41198476395774d4c8a84c5"
 4365. },
 4366. "dist": {
 4367. "type": "zip",
 4368. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/object-enumerator/zipball/7cfd9e65d11ffb5af41198476395774d4c8a84c5",
 4369. "reference": "7cfd9e65d11ffb5af41198476395774d4c8a84c5",
 4370. "shasum": ""
 4371. },
 4372. "require": {
 4373. "php": "^7.0",
 4374. "sebastian/object-reflector": "^1.1.1",
 4375. "sebastian/recursion-context": "^3.0"
 4376. },
 4377. "require-dev": {
 4378. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4379. },
 4380. "type": "library",
 4381. "extra": {
 4382. "branch-alias": {
 4383. "dev-master": "3.0.x-dev"
 4384. }
 4385. },
 4386. "autoload": {
 4387. "classmap": [
 4388. "src/"
 4389. ]
 4390. },
 4391. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4392. "license": [
 4393. "BSD-3-Clause"
 4394. ],
 4395. "authors": [
 4396. {
 4397. "name": "Sebastian Bergmann",
 4398. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4399. }
 4400. ],
 4401. "description": "Traverses array structures and object graphs to enumerate all referenced objects",
 4402. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/object-enumerator/",
 4403. "time": "2017-08-03T12:35:26+00:00"
 4404. },
 4405. {
 4406. "name": "sebastian/object-reflector",
 4407. "version": "1.1.1",
 4408. "source": {
 4409. "type": "git",
 4410. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/object-reflector.git",
 4411. "reference": "773f97c67f28de00d397be301821b06708fca0be"
 4412. },
 4413. "dist": {
 4414. "type": "zip",
 4415. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/object-reflector/zipball/773f97c67f28de00d397be301821b06708fca0be",
 4416. "reference": "773f97c67f28de00d397be301821b06708fca0be",
 4417. "shasum": ""
 4418. },
 4419. "require": {
 4420. "php": "^7.0"
 4421. },
 4422. "require-dev": {
 4423. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4424. },
 4425. "type": "library",
 4426. "extra": {
 4427. "branch-alias": {
 4428. "dev-master": "1.1-dev"
 4429. }
 4430. },
 4431. "autoload": {
 4432. "classmap": [
 4433. "src/"
 4434. ]
 4435. },
 4436. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4437. "license": [
 4438. "BSD-3-Clause"
 4439. ],
 4440. "authors": [
 4441. {
 4442. "name": "Sebastian Bergmann",
 4443. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4444. }
 4445. ],
 4446. "description": "Allows reflection of object attributes, including inherited and non-public ones",
 4447. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/object-reflector/",
 4448. "time": "2017-03-29T09:07:27+00:00"
 4449. },
 4450. {
 4451. "name": "sebastian/recursion-context",
 4452. "version": "3.0.0",
 4453. "source": {
 4454. "type": "git",
 4455. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/recursion-context.git",
 4456. "reference": "5b0cd723502bac3b006cbf3dbf7a1e3fcefe4fa8"
 4457. },
 4458. "dist": {
 4459. "type": "zip",
 4460. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/recursion-context/zipball/5b0cd723502bac3b006cbf3dbf7a1e3fcefe4fa8",
 4461. "reference": "5b0cd723502bac3b006cbf3dbf7a1e3fcefe4fa8",
 4462. "shasum": ""
 4463. },
 4464. "require": {
 4465. "php": "^7.0"
 4466. },
 4467. "require-dev": {
 4468. "phpunit/phpunit": "^6.0"
 4469. },
 4470. "type": "library",
 4471. "extra": {
 4472. "branch-alias": {
 4473. "dev-master": "3.0.x-dev"
 4474. }
 4475. },
 4476. "autoload": {
 4477. "classmap": [
 4478. "src/"
 4479. ]
 4480. },
 4481. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4482. "license": [
 4483. "BSD-3-Clause"
 4484. ],
 4485. "authors": [
 4486. {
 4487. "name": "Jeff Welch",
 4488. "email": "whatthejeff@gmail.com"
 4489. },
 4490. {
 4491. "name": "Sebastian Bergmann",
 4492. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4493. },
 4494. {
 4495. "name": "Adam Harvey",
 4496. "email": "aharvey@php.net"
 4497. }
 4498. ],
 4499. "description": "Provides functionality to recursively process PHP variables",
 4500. "homepage": "http://www.github.com/sebastianbergmann/recursion-context",
 4501. "time": "2017-03-03T06:23:57+00:00"
 4502. },
 4503. {
 4504. "name": "sebastian/resource-operations",
 4505. "version": "2.0.1",
 4506. "source": {
 4507. "type": "git",
 4508. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/resource-operations.git",
 4509. "reference": "4d7a795d35b889bf80a0cc04e08d77cedfa917a9"
 4510. },
 4511. "dist": {
 4512. "type": "zip",
 4513. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/resource-operations/zipball/4d7a795d35b889bf80a0cc04e08d77cedfa917a9",
 4514. "reference": "4d7a795d35b889bf80a0cc04e08d77cedfa917a9",
 4515. "shasum": ""
 4516. },
 4517. "require": {
 4518. "php": "^7.1"
 4519. },
 4520. "type": "library",
 4521. "extra": {
 4522. "branch-alias": {
 4523. "dev-master": "2.0-dev"
 4524. }
 4525. },
 4526. "autoload": {
 4527. "classmap": [
 4528. "src/"
 4529. ]
 4530. },
 4531. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4532. "license": [
 4533. "BSD-3-Clause"
 4534. ],
 4535. "authors": [
 4536. {
 4537. "name": "Sebastian Bergmann",
 4538. "email": "sebastian@phpunit.de"
 4539. }
 4540. ],
 4541. "description": "Provides a list of PHP built-in functions that operate on resources",
 4542. "homepage": "https://www.github.com/sebastianbergmann/resource-operations",
 4543. "time": "2018-10-04T04:07:39+00:00"
 4544. },
 4545. {
 4546. "name": "sebastian/type",
 4547. "version": "1.1.3",
 4548. "source": {
 4549. "type": "git",
 4550. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/type.git",
 4551. "reference": "3aaaa15fa71d27650d62a948be022fe3b48541a3"
 4552. },
 4553. "dist": {
 4554. "type": "zip",
 4555. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/type/zipball/3aaaa15fa71d27650d62a948be022fe3b48541a3",
 4556. "reference": "3aaaa15fa71d27650d62a948be022fe3b48541a3",
 4557. "shasum": ""
 4558. },
 4559. "require": {
 4560. "php": "^7.2"
 4561. },
 4562. "require-dev": {
 4563. "phpunit/phpunit": "^8.2"
 4564. },
 4565. "type": "library",
 4566. "extra": {
 4567. "branch-alias": {
 4568. "dev-master": "1.1-dev"
 4569. }
 4570. },
 4571. "autoload": {
 4572. "classmap": [
 4573. "src/"
 4574. ]
 4575. },
 4576. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4577. "license": [
 4578. "BSD-3-Clause"
 4579. ],
 4580. "authors": [
 4581. {
 4582. "name": "Sebastian Bergmann",
 4583. "email": "sebastian@phpunit.de",
 4584. "role": "lead"
 4585. }
 4586. ],
 4587. "description": "Collection of value objects that represent the types of the PHP type system",
 4588. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/type",
 4589. "time": "2019-07-02T08:10:15+00:00"
 4590. },
 4591. {
 4592. "name": "sebastian/version",
 4593. "version": "2.0.1",
 4594. "source": {
 4595. "type": "git",
 4596. "url": "https://github.com/sebastianbergmann/version.git",
 4597. "reference": "99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019"
 4598. },
 4599. "dist": {
 4600. "type": "zip",
 4601. "url": "https://api.github.com/repos/sebastianbergmann/version/zipball/99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019",
 4602. "reference": "99732be0ddb3361e16ad77b68ba41efc8e979019",
 4603. "shasum": ""
 4604. },
 4605. "require": {
 4606. "php": ">=5.6"
 4607. },
 4608. "type": "library",
 4609. "extra": {
 4610. "branch-alias": {
 4611. "dev-master": "2.0.x-dev"
 4612. }
 4613. },
 4614. "autoload": {
 4615. "classmap": [
 4616. "src/"
 4617. ]
 4618. },
 4619. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4620. "license": [
 4621. "BSD-3-Clause"
 4622. ],
 4623. "authors": [
 4624. {
 4625. "name": "Sebastian Bergmann",
 4626. "email": "sebastian@phpunit.de",
 4627. "role": "lead"
 4628. }
 4629. ],
 4630. "description": "Library that helps with managing the version number of Git-hosted PHP projects",
 4631. "homepage": "https://github.com/sebastianbergmann/version",
 4632. "time": "2016-10-03T07:35:21+00:00"
 4633. },
 4634. {
 4635. "name": "seld/jsonlint",
 4636. "version": "1.7.2",
 4637. "source": {
 4638. "type": "git",
 4639. "url": "https://github.com/Seldaek/jsonlint.git",
 4640. "reference": "e2e5d290e4d2a4f0eb449f510071392e00e10d19"
 4641. },
 4642. "dist": {
 4643. "type": "zip",
 4644. "url": "https://api.github.com/repos/Seldaek/jsonlint/zipball/e2e5d290e4d2a4f0eb449f510071392e00e10d19",
 4645. "reference": "e2e5d290e4d2a4f0eb449f510071392e00e10d19",
 4646. "shasum": ""
 4647. },
 4648. "require": {
 4649. "php": "^5.3 || ^7.0"
 4650. },
 4651. "require-dev": {
 4652. "phpunit/phpunit": "^4.8.35 || ^5.7 || ^6.0"
 4653. },
 4654. "bin": [
 4655. "bin/jsonlint"
 4656. ],
 4657. "type": "library",
 4658. "autoload": {
 4659. "psr-4": {
 4660. "Seld\\JsonLint\\": "src/Seld/JsonLint/"
 4661. }
 4662. },
 4663. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4664. "license": [
 4665. "MIT"
 4666. ],
 4667. "authors": [
 4668. {
 4669. "name": "Jordi Boggiano",
 4670. "email": "j.boggiano@seld.be",
 4671. "homepage": "http://seld.be"
 4672. }
 4673. ],
 4674. "description": "JSON Linter",
 4675. "keywords": [
 4676. "json",
 4677. "linter",
 4678. "parser",
 4679. "validator"
 4680. ],
 4681. "time": "2019-10-24T14:27:39+00:00"
 4682. },
 4683. {
 4684. "name": "symfony/config",
 4685. "version": "v2.8.52",
 4686. "source": {
 4687. "type": "git",
 4688. "url": "https://github.com/symfony/config.git",
 4689. "reference": "7dd5f5040dc04c118d057fb5886563963eb70011"
 4690. },
 4691. "dist": {
 4692. "type": "zip",
 4693. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/config/zipball/7dd5f5040dc04c118d057fb5886563963eb70011",
 4694. "reference": "7dd5f5040dc04c118d057fb5886563963eb70011",
 4695. "shasum": ""
 4696. },
 4697. "require": {
 4698. "php": ">=5.3.9",
 4699. "symfony/filesystem": "~2.3|~3.0.0",
 4700. "symfony/polyfill-ctype": "~1.8"
 4701. },
 4702. "require-dev": {
 4703. "symfony/yaml": "~2.7|~3.0.0"
 4704. },
 4705. "suggest": {
 4706. "symfony/yaml": "To use the yaml reference dumper"
 4707. },
 4708. "type": "library",
 4709. "extra": {
 4710. "branch-alias": {
 4711. "dev-master": "2.8-dev"
 4712. }
 4713. },
 4714. "autoload": {
 4715. "psr-4": {
 4716. "Symfony\\Component\\Config\\": ""
 4717. },
 4718. "exclude-from-classmap": [
 4719. "/Tests/"
 4720. ]
 4721. },
 4722. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4723. "license": [
 4724. "MIT"
 4725. ],
 4726. "authors": [
 4727. {
 4728. "name": "Fabien Potencier",
 4729. "email": "fabien@symfony.com"
 4730. },
 4731. {
 4732. "name": "Symfony Community",
 4733. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4734. }
 4735. ],
 4736. "description": "Symfony Config Component",
 4737. "homepage": "https://symfony.com",
 4738. "time": "2018-11-26T09:38:12+00:00"
 4739. },
 4740. {
 4741. "name": "symfony/console",
 4742. "version": "v2.8.52",
 4743. "source": {
 4744. "type": "git",
 4745. "url": "https://github.com/symfony/console.git",
 4746. "reference": "cbcf4b5e233af15cd2bbd50dee1ccc9b7927dc12"
 4747. },
 4748. "dist": {
 4749. "type": "zip",
 4750. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/console/zipball/cbcf4b5e233af15cd2bbd50dee1ccc9b7927dc12",
 4751. "reference": "cbcf4b5e233af15cd2bbd50dee1ccc9b7927dc12",
 4752. "shasum": ""
 4753. },
 4754. "require": {
 4755. "php": ">=5.3.9",
 4756. "symfony/debug": "^2.7.2|~3.0.0",
 4757. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0"
 4758. },
 4759. "require-dev": {
 4760. "psr/log": "~1.0",
 4761. "symfony/event-dispatcher": "~2.1|~3.0.0",
 4762. "symfony/process": "~2.1|~3.0.0"
 4763. },
 4764. "suggest": {
 4765. "psr/log-implementation": "For using the console logger",
 4766. "symfony/event-dispatcher": "",
 4767. "symfony/process": ""
 4768. },
 4769. "type": "library",
 4770. "extra": {
 4771. "branch-alias": {
 4772. "dev-master": "2.8-dev"
 4773. }
 4774. },
 4775. "autoload": {
 4776. "psr-4": {
 4777. "Symfony\\Component\\Console\\": ""
 4778. },
 4779. "exclude-from-classmap": [
 4780. "/Tests/"
 4781. ]
 4782. },
 4783. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4784. "license": [
 4785. "MIT"
 4786. ],
 4787. "authors": [
 4788. {
 4789. "name": "Fabien Potencier",
 4790. "email": "fabien@symfony.com"
 4791. },
 4792. {
 4793. "name": "Symfony Community",
 4794. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4795. }
 4796. ],
 4797. "description": "Symfony Console Component",
 4798. "homepage": "https://symfony.com",
 4799. "time": "2018-11-20T15:55:20+00:00"
 4800. },
 4801. {
 4802. "name": "symfony/debug",
 4803. "version": "v3.0.9",
 4804. "source": {
 4805. "type": "git",
 4806. "url": "https://github.com/symfony/debug.git",
 4807. "reference": "697c527acd9ea1b2d3efac34d9806bf255278b0a"
 4808. },
 4809. "dist": {
 4810. "type": "zip",
 4811. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/debug/zipball/697c527acd9ea1b2d3efac34d9806bf255278b0a",
 4812. "reference": "697c527acd9ea1b2d3efac34d9806bf255278b0a",
 4813. "shasum": ""
 4814. },
 4815. "require": {
 4816. "php": ">=5.5.9",
 4817. "psr/log": "~1.0"
 4818. },
 4819. "conflict": {
 4820. "symfony/http-kernel": ">=2.3,<2.3.24|~2.4.0|>=2.5,<2.5.9|>=2.6,<2.6.2"
 4821. },
 4822. "require-dev": {
 4823. "symfony/class-loader": "~2.8|~3.0",
 4824. "symfony/http-kernel": "~2.8|~3.0"
 4825. },
 4826. "type": "library",
 4827. "extra": {
 4828. "branch-alias": {
 4829. "dev-master": "3.0-dev"
 4830. }
 4831. },
 4832. "autoload": {
 4833. "psr-4": {
 4834. "Symfony\\Component\\Debug\\": ""
 4835. },
 4836. "exclude-from-classmap": [
 4837. "/Tests/"
 4838. ]
 4839. },
 4840. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4841. "license": [
 4842. "MIT"
 4843. ],
 4844. "authors": [
 4845. {
 4846. "name": "Fabien Potencier",
 4847. "email": "fabien@symfony.com"
 4848. },
 4849. {
 4850. "name": "Symfony Community",
 4851. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4852. }
 4853. ],
 4854. "description": "Symfony Debug Component",
 4855. "homepage": "https://symfony.com",
 4856. "time": "2016-07-30T07:22:48+00:00"
 4857. },
 4858. {
 4859. "name": "symfony/event-dispatcher",
 4860. "version": "v2.8.52",
 4861. "source": {
 4862. "type": "git",
 4863. "url": "https://github.com/symfony/event-dispatcher.git",
 4864. "reference": "a77e974a5fecb4398833b0709210e3d5e334ffb0"
 4865. },
 4866. "dist": {
 4867. "type": "zip",
 4868. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/event-dispatcher/zipball/a77e974a5fecb4398833b0709210e3d5e334ffb0",
 4869. "reference": "a77e974a5fecb4398833b0709210e3d5e334ffb0",
 4870. "shasum": ""
 4871. },
 4872. "require": {
 4873. "php": ">=5.3.9"
 4874. },
 4875. "require-dev": {
 4876. "psr/log": "~1.0",
 4877. "symfony/config": "^2.0.5|~3.0.0",
 4878. "symfony/dependency-injection": "~2.6|~3.0.0",
 4879. "symfony/expression-language": "~2.6|~3.0.0",
 4880. "symfony/stopwatch": "~2.3|~3.0.0"
 4881. },
 4882. "suggest": {
 4883. "symfony/dependency-injection": "",
 4884. "symfony/http-kernel": ""
 4885. },
 4886. "type": "library",
 4887. "extra": {
 4888. "branch-alias": {
 4889. "dev-master": "2.8-dev"
 4890. }
 4891. },
 4892. "autoload": {
 4893. "psr-4": {
 4894. "Symfony\\Component\\EventDispatcher\\": ""
 4895. },
 4896. "exclude-from-classmap": [
 4897. "/Tests/"
 4898. ]
 4899. },
 4900. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4901. "license": [
 4902. "MIT"
 4903. ],
 4904. "authors": [
 4905. {
 4906. "name": "Fabien Potencier",
 4907. "email": "fabien@symfony.com"
 4908. },
 4909. {
 4910. "name": "Symfony Community",
 4911. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4912. }
 4913. ],
 4914. "description": "Symfony EventDispatcher Component",
 4915. "homepage": "https://symfony.com",
 4916. "time": "2018-11-21T14:20:20+00:00"
 4917. },
 4918. {
 4919. "name": "symfony/filesystem",
 4920. "version": "v3.0.9",
 4921. "source": {
 4922. "type": "git",
 4923. "url": "https://github.com/symfony/filesystem.git",
 4924. "reference": "b2da5009d9bacbd91d83486aa1f44c793a8c380d"
 4925. },
 4926. "dist": {
 4927. "type": "zip",
 4928. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/filesystem/zipball/b2da5009d9bacbd91d83486aa1f44c793a8c380d",
 4929. "reference": "b2da5009d9bacbd91d83486aa1f44c793a8c380d",
 4930. "shasum": ""
 4931. },
 4932. "require": {
 4933. "php": ">=5.5.9"
 4934. },
 4935. "type": "library",
 4936. "extra": {
 4937. "branch-alias": {
 4938. "dev-master": "3.0-dev"
 4939. }
 4940. },
 4941. "autoload": {
 4942. "psr-4": {
 4943. "Symfony\\Component\\Filesystem\\": ""
 4944. },
 4945. "exclude-from-classmap": [
 4946. "/Tests/"
 4947. ]
 4948. },
 4949. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4950. "license": [
 4951. "MIT"
 4952. ],
 4953. "authors": [
 4954. {
 4955. "name": "Fabien Potencier",
 4956. "email": "fabien@symfony.com"
 4957. },
 4958. {
 4959. "name": "Symfony Community",
 4960. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 4961. }
 4962. ],
 4963. "description": "Symfony Filesystem Component",
 4964. "homepage": "https://symfony.com",
 4965. "time": "2016-07-20T05:43:46+00:00"
 4966. },
 4967. {
 4968. "name": "symfony/finder",
 4969. "version": "v2.8.52",
 4970. "source": {
 4971. "type": "git",
 4972. "url": "https://github.com/symfony/finder.git",
 4973. "reference": "1444eac52273e345d9b95129bf914639305a9ba4"
 4974. },
 4975. "dist": {
 4976. "type": "zip",
 4977. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/finder/zipball/1444eac52273e345d9b95129bf914639305a9ba4",
 4978. "reference": "1444eac52273e345d9b95129bf914639305a9ba4",
 4979. "shasum": ""
 4980. },
 4981. "require": {
 4982. "php": ">=5.3.9"
 4983. },
 4984. "type": "library",
 4985. "extra": {
 4986. "branch-alias": {
 4987. "dev-master": "2.8-dev"
 4988. }
 4989. },
 4990. "autoload": {
 4991. "psr-4": {
 4992. "Symfony\\Component\\Finder\\": ""
 4993. },
 4994. "exclude-from-classmap": [
 4995. "/Tests/"
 4996. ]
 4997. },
 4998. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 4999. "license": [
 5000. "MIT"
 5001. ],
 5002. "authors": [
 5003. {
 5004. "name": "Fabien Potencier",
 5005. "email": "fabien@symfony.com"
 5006. },
 5007. {
 5008. "name": "Symfony Community",
 5009. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5010. }
 5011. ],
 5012. "description": "Symfony Finder Component",
 5013. "homepage": "https://symfony.com",
 5014. "time": "2018-11-11T11:18:13+00:00"
 5015. },
 5016. {
 5017. "name": "symfony/polyfill-ctype",
 5018. "version": "v1.12.0",
 5019. "source": {
 5020. "type": "git",
 5021. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-ctype.git",
 5022. "reference": "550ebaac289296ce228a706d0867afc34687e3f4"
 5023. },
 5024. "dist": {
 5025. "type": "zip",
 5026. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-ctype/zipball/550ebaac289296ce228a706d0867afc34687e3f4",
 5027. "reference": "550ebaac289296ce228a706d0867afc34687e3f4",
 5028. "shasum": ""
 5029. },
 5030. "require": {
 5031. "php": ">=5.3.3"
 5032. },
 5033. "suggest": {
 5034. "ext-ctype": "For best performance"
 5035. },
 5036. "type": "library",
 5037. "extra": {
 5038. "branch-alias": {
 5039. "dev-master": "1.12-dev"
 5040. }
 5041. },
 5042. "autoload": {
 5043. "psr-4": {
 5044. "Symfony\\Polyfill\\Ctype\\": ""
 5045. },
 5046. "files": [
 5047. "bootstrap.php"
 5048. ]
 5049. },
 5050. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5051. "license": [
 5052. "MIT"
 5053. ],
 5054. "authors": [
 5055. {
 5056. "name": "Gert de Pagter",
 5057. "email": "BackEndTea@gmail.com"
 5058. },
 5059. {
 5060. "name": "Symfony Community",
 5061. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5062. }
 5063. ],
 5064. "description": "Symfony polyfill for ctype functions",
 5065. "homepage": "https://symfony.com",
 5066. "keywords": [
 5067. "compatibility",
 5068. "ctype",
 5069. "polyfill",
 5070. "portable"
 5071. ],
 5072. "time": "2019-08-06T08:03:45+00:00"
 5073. },
 5074. {
 5075. "name": "symfony/polyfill-mbstring",
 5076. "version": "v1.12.0",
 5077. "source": {
 5078. "type": "git",
 5079. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-mbstring.git",
 5080. "reference": "b42a2f66e8f1b15ccf25652c3424265923eb4f17"
 5081. },
 5082. "dist": {
 5083. "type": "zip",
 5084. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-mbstring/zipball/b42a2f66e8f1b15ccf25652c3424265923eb4f17",
 5085. "reference": "b42a2f66e8f1b15ccf25652c3424265923eb4f17",
 5086. "shasum": ""
 5087. },
 5088. "require": {
 5089. "php": ">=5.3.3"
 5090. },
 5091. "suggest": {
 5092. "ext-mbstring": "For best performance"
 5093. },
 5094. "type": "library",
 5095. "extra": {
 5096. "branch-alias": {
 5097. "dev-master": "1.12-dev"
 5098. }
 5099. },
 5100. "autoload": {
 5101. "psr-4": {
 5102. "Symfony\\Polyfill\\Mbstring\\": ""
 5103. },
 5104. "files": [
 5105. "bootstrap.php"
 5106. ]
 5107. },
 5108. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5109. "license": [
 5110. "MIT"
 5111. ],
 5112. "authors": [
 5113. {
 5114. "name": "Nicolas Grekas",
 5115. "email": "p@tchwork.com"
 5116. },
 5117. {
 5118. "name": "Symfony Community",
 5119. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5120. }
 5121. ],
 5122. "description": "Symfony polyfill for the Mbstring extension",
 5123. "homepage": "https://symfony.com",
 5124. "keywords": [
 5125. "compatibility",
 5126. "mbstring",
 5127. "polyfill",
 5128. "portable",
 5129. "shim"
 5130. ],
 5131. "time": "2019-08-06T08:03:45+00:00"
 5132. },
 5133. {
 5134. "name": "symfony/polyfill-php72",
 5135. "version": "v1.12.0",
 5136. "source": {
 5137. "type": "git",
 5138. "url": "https://github.com/symfony/polyfill-php72.git",
 5139. "reference": "04ce3335667451138df4307d6a9b61565560199e"
 5140. },
 5141. "dist": {
 5142. "type": "zip",
 5143. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/polyfill-php72/zipball/04ce3335667451138df4307d6a9b61565560199e",
 5144. "reference": "04ce3335667451138df4307d6a9b61565560199e",
 5145. "shasum": ""
 5146. },
 5147. "require": {
 5148. "php": ">=5.3.3"
 5149. },
 5150. "type": "library",
 5151. "extra": {
 5152. "branch-alias": {
 5153. "dev-master": "1.12-dev"
 5154. }
 5155. },
 5156. "autoload": {
 5157. "psr-4": {
 5158. "Symfony\\Polyfill\\Php72\\": ""
 5159. },
 5160. "files": [
 5161. "bootstrap.php"
 5162. ]
 5163. },
 5164. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5165. "license": [
 5166. "MIT"
 5167. ],
 5168. "authors": [
 5169. {
 5170. "name": "Nicolas Grekas",
 5171. "email": "p@tchwork.com"
 5172. },
 5173. {
 5174. "name": "Symfony Community",
 5175. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5176. }
 5177. ],
 5178. "description": "Symfony polyfill backporting some PHP 7.2+ features to lower PHP versions",
 5179. "homepage": "https://symfony.com",
 5180. "keywords": [
 5181. "compatibility",
 5182. "polyfill",
 5183. "portable",
 5184. "shim"
 5185. ],
 5186. "time": "2019-08-06T08:03:45+00:00"
 5187. },
 5188. {
 5189. "name": "symfony/process",
 5190. "version": "v2.8.52",
 5191. "source": {
 5192. "type": "git",
 5193. "url": "https://github.com/symfony/process.git",
 5194. "reference": "c3591a09c78639822b0b290d44edb69bf9f05dc8"
 5195. },
 5196. "dist": {
 5197. "type": "zip",
 5198. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/process/zipball/c3591a09c78639822b0b290d44edb69bf9f05dc8",
 5199. "reference": "c3591a09c78639822b0b290d44edb69bf9f05dc8",
 5200. "shasum": ""
 5201. },
 5202. "require": {
 5203. "php": ">=5.3.9"
 5204. },
 5205. "type": "library",
 5206. "extra": {
 5207. "branch-alias": {
 5208. "dev-master": "2.8-dev"
 5209. }
 5210. },
 5211. "autoload": {
 5212. "psr-4": {
 5213. "Symfony\\Component\\Process\\": ""
 5214. },
 5215. "exclude-from-classmap": [
 5216. "/Tests/"
 5217. ]
 5218. },
 5219. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5220. "license": [
 5221. "MIT"
 5222. ],
 5223. "authors": [
 5224. {
 5225. "name": "Fabien Potencier",
 5226. "email": "fabien@symfony.com"
 5227. },
 5228. {
 5229. "name": "Symfony Community",
 5230. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5231. }
 5232. ],
 5233. "description": "Symfony Process Component",
 5234. "homepage": "https://symfony.com",
 5235. "time": "2018-11-11T11:18:13+00:00"
 5236. },
 5237. {
 5238. "name": "symfony/stopwatch",
 5239. "version": "v2.8.52",
 5240. "source": {
 5241. "type": "git",
 5242. "url": "https://github.com/symfony/stopwatch.git",
 5243. "reference": "752586c80af8a85aeb74d1ae8202411c68836663"
 5244. },
 5245. "dist": {
 5246. "type": "zip",
 5247. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/stopwatch/zipball/752586c80af8a85aeb74d1ae8202411c68836663",
 5248. "reference": "752586c80af8a85aeb74d1ae8202411c68836663",
 5249. "shasum": ""
 5250. },
 5251. "require": {
 5252. "php": ">=5.3.9"
 5253. },
 5254. "type": "library",
 5255. "extra": {
 5256. "branch-alias": {
 5257. "dev-master": "2.8-dev"
 5258. }
 5259. },
 5260. "autoload": {
 5261. "psr-4": {
 5262. "Symfony\\Component\\Stopwatch\\": ""
 5263. },
 5264. "exclude-from-classmap": [
 5265. "/Tests/"
 5266. ]
 5267. },
 5268. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5269. "license": [
 5270. "MIT"
 5271. ],
 5272. "authors": [
 5273. {
 5274. "name": "Fabien Potencier",
 5275. "email": "fabien@symfony.com"
 5276. },
 5277. {
 5278. "name": "Symfony Community",
 5279. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5280. }
 5281. ],
 5282. "description": "Symfony Stopwatch Component",
 5283. "homepage": "https://symfony.com",
 5284. "time": "2018-11-11T11:18:13+00:00"
 5285. },
 5286. {
 5287. "name": "symfony/translation",
 5288. "version": "v3.0.9",
 5289. "source": {
 5290. "type": "git",
 5291. "url": "https://github.com/symfony/translation.git",
 5292. "reference": "eee6c664853fd0576f21ae25725cfffeafe83f26"
 5293. },
 5294. "dist": {
 5295. "type": "zip",
 5296. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/translation/zipball/eee6c664853fd0576f21ae25725cfffeafe83f26",
 5297. "reference": "eee6c664853fd0576f21ae25725cfffeafe83f26",
 5298. "shasum": ""
 5299. },
 5300. "require": {
 5301. "php": ">=5.5.9",
 5302. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0"
 5303. },
 5304. "conflict": {
 5305. "symfony/config": "<2.8"
 5306. },
 5307. "require-dev": {
 5308. "psr/log": "~1.0",
 5309. "symfony/config": "~2.8|~3.0",
 5310. "symfony/intl": "~2.8|~3.0",
 5311. "symfony/yaml": "~2.8|~3.0"
 5312. },
 5313. "suggest": {
 5314. "psr/log": "To use logging capability in translator",
 5315. "symfony/config": "",
 5316. "symfony/yaml": ""
 5317. },
 5318. "type": "library",
 5319. "extra": {
 5320. "branch-alias": {
 5321. "dev-master": "3.0-dev"
 5322. }
 5323. },
 5324. "autoload": {
 5325. "psr-4": {
 5326. "Symfony\\Component\\Translation\\": ""
 5327. },
 5328. "exclude-from-classmap": [
 5329. "/Tests/"
 5330. ]
 5331. },
 5332. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5333. "license": [
 5334. "MIT"
 5335. ],
 5336. "authors": [
 5337. {
 5338. "name": "Fabien Potencier",
 5339. "email": "fabien@symfony.com"
 5340. },
 5341. {
 5342. "name": "Symfony Community",
 5343. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5344. }
 5345. ],
 5346. "description": "Symfony Translation Component",
 5347. "homepage": "https://symfony.com",
 5348. "time": "2016-07-30T07:22:48+00:00"
 5349. },
 5350. {
 5351. "name": "symfony/validator",
 5352. "version": "v2.8.52",
 5353. "source": {
 5354. "type": "git",
 5355. "url": "https://github.com/symfony/validator.git",
 5356. "reference": "d5d2090bba3139d8ddb79959fbf516e87238fe3a"
 5357. },
 5358. "dist": {
 5359. "type": "zip",
 5360. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/validator/zipball/d5d2090bba3139d8ddb79959fbf516e87238fe3a",
 5361. "reference": "d5d2090bba3139d8ddb79959fbf516e87238fe3a",
 5362. "shasum": ""
 5363. },
 5364. "require": {
 5365. "php": ">=5.3.9",
 5366. "symfony/polyfill-ctype": "~1.8",
 5367. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0",
 5368. "symfony/translation": "~2.4|~3.0.0"
 5369. },
 5370. "require-dev": {
 5371. "doctrine/annotations": "~1.0",
 5372. "doctrine/cache": "~1.0",
 5373. "egulias/email-validator": "^1.2.1",
 5374. "symfony/config": "~2.2|~3.0.0",
 5375. "symfony/expression-language": "~2.4|~3.0.0",
 5376. "symfony/http-foundation": "~2.3|~3.0.0",
 5377. "symfony/intl": "~2.7.25|^2.8.18|~3.2.5",
 5378. "symfony/property-access": "~2.3|~3.0.0",
 5379. "symfony/yaml": "^2.0.5|~3.0.0"
 5380. },
 5381. "suggest": {
 5382. "doctrine/annotations": "For using the annotation mapping. You will also need doctrine/cache.",
 5383. "doctrine/cache": "For using the default cached annotation reader and metadata cache.",
 5384. "egulias/email-validator": "Strict (RFC compliant) email validation",
 5385. "symfony/config": "",
 5386. "symfony/expression-language": "For using the 2.4 Expression validator",
 5387. "symfony/http-foundation": "",
 5388. "symfony/intl": "",
 5389. "symfony/property-access": "For using the 2.4 Validator API",
 5390. "symfony/yaml": ""
 5391. },
 5392. "type": "library",
 5393. "extra": {
 5394. "branch-alias": {
 5395. "dev-master": "2.8-dev"
 5396. }
 5397. },
 5398. "autoload": {
 5399. "psr-4": {
 5400. "Symfony\\Component\\Validator\\": ""
 5401. },
 5402. "exclude-from-classmap": [
 5403. "/Tests/"
 5404. ]
 5405. },
 5406. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5407. "license": [
 5408. "MIT"
 5409. ],
 5410. "authors": [
 5411. {
 5412. "name": "Fabien Potencier",
 5413. "email": "fabien@symfony.com"
 5414. },
 5415. {
 5416. "name": "Symfony Community",
 5417. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5418. }
 5419. ],
 5420. "description": "Symfony Validator Component",
 5421. "homepage": "https://symfony.com",
 5422. "time": "2018-11-14T14:06:48+00:00"
 5423. },
 5424. {
 5425. "name": "symfony/var-dumper",
 5426. "version": "v4.0.15",
 5427. "source": {
 5428. "type": "git",
 5429. "url": "https://github.com/symfony/var-dumper.git",
 5430. "reference": "3af63f44ddb45b03af4d172a4ce3e5c58b25fc5b"
 5431. },
 5432. "dist": {
 5433. "type": "zip",
 5434. "url": "https://api.github.com/repos/symfony/var-dumper/zipball/3af63f44ddb45b03af4d172a4ce3e5c58b25fc5b",
 5435. "reference": "3af63f44ddb45b03af4d172a4ce3e5c58b25fc5b",
 5436. "shasum": ""
 5437. },
 5438. "require": {
 5439. "php": "^7.1.3",
 5440. "symfony/polyfill-mbstring": "~1.0",
 5441. "symfony/polyfill-php72": "~1.5"
 5442. },
 5443. "conflict": {
 5444. "phpunit/phpunit": "<4.8.35|<5.4.3,>=5.0"
 5445. },
 5446. "require-dev": {
 5447. "ext-iconv": "*",
 5448. "twig/twig": "~1.34|~2.4"
 5449. },
 5450. "suggest": {
 5451. "ext-iconv": "To convert non-UTF-8 strings to UTF-8 (or symfony/polyfill-iconv in case ext-iconv cannot be used).",
 5452. "ext-intl": "To show region name in time zone dump"
 5453. },
 5454. "type": "library",
 5455. "extra": {
 5456. "branch-alias": {
 5457. "dev-master": "4.0-dev"
 5458. }
 5459. },
 5460. "autoload": {
 5461. "files": [
 5462. "Resources/functions/dump.php"
 5463. ],
 5464. "psr-4": {
 5465. "Symfony\\Component\\VarDumper\\": ""
 5466. },
 5467. "exclude-from-classmap": [
 5468. "/Tests/"
 5469. ]
 5470. },
 5471. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5472. "license": [
 5473. "MIT"
 5474. ],
 5475. "authors": [
 5476. {
 5477. "name": "Nicolas Grekas",
 5478. "email": "p@tchwork.com"
 5479. },
 5480. {
 5481. "name": "Symfony Community",
 5482. "homepage": "https://symfony.com/contributors"
 5483. }
 5484. ],
 5485. "description": "Symfony mechanism for exploring and dumping PHP variables",
 5486. "homepage": "https://symfony.com",
 5487. "keywords": [
 5488. "debug",
 5489. "dump"
 5490. ],
 5491. "time": "2018-07-26T11:22:46+00:00"
 5492. },
 5493. {
 5494. "name": "theseer/tokenizer",
 5495. "version": "1.1.3",
 5496. "source": {
 5497. "type": "git",
 5498. "url": "https://github.com/theseer/tokenizer.git",
 5499. "reference": "11336f6f84e16a720dae9d8e6ed5019efa85a0f9"
 5500. },
 5501. "dist": {
 5502. "type": "zip",
 5503. "url": "https://api.github.com/repos/theseer/tokenizer/zipball/11336f6f84e16a720dae9d8e6ed5019efa85a0f9",
 5504. "reference": "11336f6f84e16a720dae9d8e6ed5019efa85a0f9",
 5505. "shasum": ""
 5506. },
 5507. "require": {
 5508. "ext-dom": "*",
 5509. "ext-tokenizer": "*",
 5510. "ext-xmlwriter": "*",
 5511. "php": "^7.0"
 5512. },
 5513. "type": "library",
 5514. "autoload": {
 5515. "classmap": [
 5516. "src/"
 5517. ]
 5518. },
 5519. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5520. "license": [
 5521. "BSD-3-Clause"
 5522. ],
 5523. "authors": [
 5524. {
 5525. "name": "Arne Blankerts",
 5526. "email": "arne@blankerts.de",
 5527. "role": "Developer"
 5528. }
 5529. ],
 5530. "description": "A small library for converting tokenized PHP source code into XML and potentially other formats",
 5531. "time": "2019-06-13T22:48:21+00:00"
 5532. },
 5533. {
 5534. "name": "twig/twig",
 5535. "version": "v1.42.4",
 5536. "source": {
 5537. "type": "git",
 5538. "url": "https://github.com/twigphp/Twig.git",
 5539. "reference": "e587180584c3d2d6cb864a0454e777bb6dcb6152"
 5540. },
 5541. "dist": {
 5542. "type": "zip",
 5543. "url": "https://api.github.com/repos/twigphp/Twig/zipball/e587180584c3d2d6cb864a0454e777bb6dcb6152",
 5544. "reference": "e587180584c3d2d6cb864a0454e777bb6dcb6152",
 5545. "shasum": ""
 5546. },
 5547. "require": {
 5548. "php": ">=5.5.0",
 5549. "symfony/polyfill-ctype": "^1.8"
 5550. },
 5551. "require-dev": {
 5552. "psr/container": "^1.0",
 5553. "symfony/debug": "^3.4|^4.2",
 5554. "symfony/phpunit-bridge": "^4.4@dev|^5.0"
 5555. },
 5556. "type": "library",
 5557. "extra": {
 5558. "branch-alias": {
 5559. "dev-master": "1.42-dev"
 5560. }
 5561. },
 5562. "autoload": {
 5563. "psr-0": {
 5564. "Twig_": "lib/"
 5565. },
 5566. "psr-4": {
 5567. "Twig\\": "src/"
 5568. }
 5569. },
 5570. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5571. "license": [
 5572. "BSD-3-Clause"
 5573. ],
 5574. "authors": [
 5575. {
 5576. "name": "Fabien Potencier",
 5577. "email": "fabien@symfony.com",
 5578. "homepage": "http://fabien.potencier.org",
 5579. "role": "Lead Developer"
 5580. },
 5581. {
 5582. "name": "Twig Team",
 5583. "homepage": "https://twig.symfony.com/contributors",
 5584. "role": "Contributors"
 5585. },
 5586. {
 5587. "name": "Armin Ronacher",
 5588. "email": "armin.ronacher@active-4.com",
 5589. "role": "Project Founder"
 5590. }
 5591. ],
 5592. "description": "Twig, the flexible, fast, and secure template language for PHP",
 5593. "homepage": "https://twig.symfony.com",
 5594. "keywords": [
 5595. "templating"
 5596. ],
 5597. "time": "2019-11-11T16:49:32+00:00"
 5598. },
 5599. {
 5600. "name": "zendframework/zend-cache",
 5601. "version": "2.8.3",
 5602. "source": {
 5603. "type": "git",
 5604. "url": "https://github.com/zendframework/zend-cache.git",
 5605. "reference": "edde41f1ee5c28e01701a032f434d03751b65df4"
 5606. },
 5607. "dist": {
 5608. "type": "zip",
 5609. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-cache/zipball/edde41f1ee5c28e01701a032f434d03751b65df4",
 5610. "reference": "edde41f1ee5c28e01701a032f434d03751b65df4",
 5611. "shasum": ""
 5612. },
 5613. "require": {
 5614. "php": "^5.6 || ^7.0",
 5615. "psr/cache": "^1.0",
 5616. "psr/simple-cache": "^1.0",
 5617. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.3 || ^3.2",
 5618. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.8 || ^3.3",
 5619. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.7 || ^3.1"
 5620. },
 5621. "provide": {
 5622. "psr/cache-implementation": "1.0",
 5623. "psr/simple-cache-implementation": "1.0"
 5624. },
 5625. "require-dev": {
 5626. "cache/integration-tests": "^0.16",
 5627. "phpbench/phpbench": "^0.13",
 5628. "phpunit/phpunit": "^5.7.27 || ^6.5.8 || ^7.1.2",
 5629. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5630. "zendframework/zend-serializer": "^2.6",
 5631. "zendframework/zend-session": "^2.7.4"
 5632. },
 5633. "suggest": {
 5634. "ext-apc": "APC or compatible extension, to use the APC storage adapter",
 5635. "ext-apcu": "APCU >= 5.1.0, to use the APCu storage adapter",
 5636. "ext-dba": "DBA, to use the DBA storage adapter",
 5637. "ext-memcache": "Memcache >= 2.0.0 to use the Memcache storage adapter",
 5638. "ext-memcached": "Memcached >= 1.0.0 to use the Memcached storage adapter",
 5639. "ext-mongo": "Mongo, to use MongoDb storage adapter",
 5640. "ext-mongodb": "MongoDB, to use the ExtMongoDb storage adapter",
 5641. "ext-redis": "Redis, to use Redis storage adapter",
 5642. "ext-wincache": "WinCache, to use the WinCache storage adapter",
 5643. "ext-xcache": "XCache, to use the XCache storage adapter",
 5644. "mongodb/mongodb": "Required for use with the ext-mongodb adapter",
 5645. "mongofill/mongofill": "Alternative to ext-mongo - a pure PHP implementation designed as a drop in replacement",
 5646. "zendframework/zend-serializer": "Zend\\Serializer component",
 5647. "zendframework/zend-session": "Zend\\Session component"
 5648. },
 5649. "type": "library",
 5650. "extra": {
 5651. "branch-alias": {
 5652. "dev-master": "2.8.x-dev",
 5653. "dev-develop": "2.9.x-dev"
 5654. },
 5655. "zf": {
 5656. "component": "Zend\\Cache",
 5657. "config-provider": "Zend\\Cache\\ConfigProvider"
 5658. }
 5659. },
 5660. "autoload": {
 5661. "files": [
 5662. "autoload/patternPluginManagerPolyfill.php"
 5663. ],
 5664. "psr-4": {
 5665. "Zend\\Cache\\": "src/"
 5666. }
 5667. },
 5668. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5669. "license": [
 5670. "BSD-3-Clause"
 5671. ],
 5672. "description": "Caching implementation with a variety of storage options, as well as codified caching strategies for callbacks, classes, and output",
 5673. "keywords": [
 5674. "ZendFramework",
 5675. "cache",
 5676. "psr-16",
 5677. "psr-6",
 5678. "zf"
 5679. ],
 5680. "time": "2019-08-28T21:34:32+00:00"
 5681. },
 5682. {
 5683. "name": "zendframework/zend-config",
 5684. "version": "2.6.0",
 5685. "source": {
 5686. "type": "git",
 5687. "url": "https://github.com/zendframework/zend-config.git",
 5688. "reference": "2920e877a9f6dca9fa8f6bd3b1ffc2e19bb1e30d"
 5689. },
 5690. "dist": {
 5691. "type": "zip",
 5692. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-config/zipball/2920e877a9f6dca9fa8f6bd3b1ffc2e19bb1e30d",
 5693. "reference": "2920e877a9f6dca9fa8f6bd3b1ffc2e19bb1e30d",
 5694. "shasum": ""
 5695. },
 5696. "require": {
 5697. "php": "^5.5 || ^7.0",
 5698. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 5699. },
 5700. "require-dev": {
 5701. "fabpot/php-cs-fixer": "1.7.*",
 5702. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 5703. "zendframework/zend-filter": "^2.6",
 5704. "zendframework/zend-i18n": "^2.5",
 5705. "zendframework/zend-json": "^2.6.1",
 5706. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3"
 5707. },
 5708. "suggest": {
 5709. "zendframework/zend-filter": "Zend\\Filter component",
 5710. "zendframework/zend-i18n": "Zend\\I18n component",
 5711. "zendframework/zend-json": "Zend\\Json to use the Json reader or writer classes",
 5712. "zendframework/zend-servicemanager": "Zend\\ServiceManager for use with the Config Factory to retrieve reader and writer instances"
 5713. },
 5714. "type": "library",
 5715. "extra": {
 5716. "branch-alias": {
 5717. "dev-master": "2.6-dev",
 5718. "dev-develop": "2.7-dev"
 5719. }
 5720. },
 5721. "autoload": {
 5722. "psr-4": {
 5723. "Zend\\Config\\": "src/"
 5724. }
 5725. },
 5726. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5727. "license": [
 5728. "BSD-3-Clause"
 5729. ],
 5730. "description": "provides a nested object property based user interface for accessing this configuration data within application code",
 5731. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-config",
 5732. "keywords": [
 5733. "config",
 5734. "zf2"
 5735. ],
 5736. "time": "2016-02-04T23:01:10+00:00"
 5737. },
 5738. {
 5739. "name": "zendframework/zend-eventmanager",
 5740. "version": "3.2.1",
 5741. "source": {
 5742. "type": "git",
 5743. "url": "https://github.com/zendframework/zend-eventmanager.git",
 5744. "reference": "a5e2583a211f73604691586b8406ff7296a946dd"
 5745. },
 5746. "dist": {
 5747. "type": "zip",
 5748. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-eventmanager/zipball/a5e2583a211f73604691586b8406ff7296a946dd",
 5749. "reference": "a5e2583a211f73604691586b8406ff7296a946dd",
 5750. "shasum": ""
 5751. },
 5752. "require": {
 5753. "php": "^5.6 || ^7.0"
 5754. },
 5755. "require-dev": {
 5756. "athletic/athletic": "^0.1",
 5757. "container-interop/container-interop": "^1.1.0",
 5758. "phpunit/phpunit": "^5.7.27 || ^6.5.8 || ^7.1.2",
 5759. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5760. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.3 || ^3.0"
 5761. },
 5762. "suggest": {
 5763. "container-interop/container-interop": "^1.1.0, to use the lazy listeners feature",
 5764. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.3 || ^3.0, to use the FilterChain feature"
 5765. },
 5766. "type": "library",
 5767. "extra": {
 5768. "branch-alias": {
 5769. "dev-master": "3.2-dev",
 5770. "dev-develop": "3.3-dev"
 5771. }
 5772. },
 5773. "autoload": {
 5774. "psr-4": {
 5775. "Zend\\EventManager\\": "src/"
 5776. }
 5777. },
 5778. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5779. "license": [
 5780. "BSD-3-Clause"
 5781. ],
 5782. "description": "Trigger and listen to events within a PHP application",
 5783. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-eventmanager",
 5784. "keywords": [
 5785. "event",
 5786. "eventmanager",
 5787. "events",
 5788. "zf2"
 5789. ],
 5790. "time": "2018-04-25T15:33:34+00:00"
 5791. },
 5792. {
 5793. "name": "zendframework/zend-filter",
 5794. "version": "2.9.2",
 5795. "source": {
 5796. "type": "git",
 5797. "url": "https://github.com/zendframework/zend-filter.git",
 5798. "reference": "d78f2cdde1c31975e18b2a0753381ed7b61118ef"
 5799. },
 5800. "dist": {
 5801. "type": "zip",
 5802. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-filter/zipball/d78f2cdde1c31975e18b2a0753381ed7b61118ef",
 5803. "reference": "d78f2cdde1c31975e18b2a0753381ed7b61118ef",
 5804. "shasum": ""
 5805. },
 5806. "require": {
 5807. "php": "^5.6 || ^7.0",
 5808. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.7 || ^3.1"
 5809. },
 5810. "conflict": {
 5811. "zendframework/zend-validator": "<2.10.1"
 5812. },
 5813. "require-dev": {
 5814. "pear/archive_tar": "^1.4.3",
 5815. "phpunit/phpunit": "^5.7.23 || ^6.4.3",
 5816. "psr/http-factory": "^1.0",
 5817. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5818. "zendframework/zend-crypt": "^3.2.1",
 5819. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.8 || ^3.3",
 5820. "zendframework/zend-uri": "^2.6"
 5821. },
 5822. "suggest": {
 5823. "psr/http-factory-implementation": "psr/http-factory-implementation, for creating file upload instances when consuming PSR-7 in file upload filters",
 5824. "zendframework/zend-crypt": "Zend\\Crypt component, for encryption filters",
 5825. "zendframework/zend-i18n": "Zend\\I18n component for filters depending on i18n functionality",
 5826. "zendframework/zend-servicemanager": "Zend\\ServiceManager component, for using the filter chain functionality",
 5827. "zendframework/zend-uri": "Zend\\Uri component, for the UriNormalize filter"
 5828. },
 5829. "type": "library",
 5830. "extra": {
 5831. "branch-alias": {
 5832. "dev-master": "2.9.x-dev",
 5833. "dev-develop": "2.10.x-dev"
 5834. },
 5835. "zf": {
 5836. "component": "Zend\\Filter",
 5837. "config-provider": "Zend\\Filter\\ConfigProvider"
 5838. }
 5839. },
 5840. "autoload": {
 5841. "psr-4": {
 5842. "Zend\\Filter\\": "src/"
 5843. }
 5844. },
 5845. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5846. "license": [
 5847. "BSD-3-Clause"
 5848. ],
 5849. "description": "Programmatically filter and normalize data and files",
 5850. "keywords": [
 5851. "ZendFramework",
 5852. "filter",
 5853. "zf"
 5854. ],
 5855. "time": "2019-08-19T07:08:04+00:00"
 5856. },
 5857. {
 5858. "name": "zendframework/zend-hydrator",
 5859. "version": "1.1.0",
 5860. "source": {
 5861. "type": "git",
 5862. "url": "https://github.com/zendframework/zend-hydrator.git",
 5863. "reference": "22652e1661a5a10b3f564cf7824a2206cf5a4a65"
 5864. },
 5865. "dist": {
 5866. "type": "zip",
 5867. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-hydrator/zipball/22652e1661a5a10b3f564cf7824a2206cf5a4a65",
 5868. "reference": "22652e1661a5a10b3f564cf7824a2206cf5a4a65",
 5869. "shasum": ""
 5870. },
 5871. "require": {
 5872. "php": "^5.5 || ^7.0",
 5873. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 5874. },
 5875. "require-dev": {
 5876. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 5877. "squizlabs/php_codesniffer": "^2.0@dev",
 5878. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.2 || ^3.0",
 5879. "zendframework/zend-filter": "^2.6",
 5880. "zendframework/zend-inputfilter": "^2.6",
 5881. "zendframework/zend-serializer": "^2.6.1",
 5882. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3"
 5883. },
 5884. "suggest": {
 5885. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.2 || ^3.0, to support aggregate hydrator usage",
 5886. "zendframework/zend-filter": "^2.6, to support naming strategy hydrator usage",
 5887. "zendframework/zend-serializer": "^2.6.1, to use the SerializableStrategy",
 5888. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3, to support hydrator plugin manager usage"
 5889. },
 5890. "type": "library",
 5891. "extra": {
 5892. "branch-alias": {
 5893. "dev-release-1.0": "1.0-dev",
 5894. "dev-release-1.1": "1.1-dev",
 5895. "dev-master": "2.0-dev",
 5896. "dev-develop": "2.1-dev"
 5897. }
 5898. },
 5899. "autoload": {
 5900. "psr-4": {
 5901. "Zend\\Hydrator\\": "src/"
 5902. }
 5903. },
 5904. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5905. "license": [
 5906. "BSD-3-Clause"
 5907. ],
 5908. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-hydrator",
 5909. "keywords": [
 5910. "hydrator",
 5911. "zf2"
 5912. ],
 5913. "time": "2016-02-18T22:38:26+00:00"
 5914. },
 5915. {
 5916. "name": "zendframework/zend-i18n",
 5917. "version": "2.9.2",
 5918. "source": {
 5919. "type": "git",
 5920. "url": "https://github.com/zendframework/zend-i18n.git",
 5921. "reference": "e17a54b3aee333ab156958f570cde630acee8b07"
 5922. },
 5923. "dist": {
 5924. "type": "zip",
 5925. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-i18n/zipball/e17a54b3aee333ab156958f570cde630acee8b07",
 5926. "reference": "e17a54b3aee333ab156958f570cde630acee8b07",
 5927. "shasum": ""
 5928. },
 5929. "require": {
 5930. "php": "^5.6 || ^7.0",
 5931. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 5932. },
 5933. "require-dev": {
 5934. "phpunit/phpunit": "^5.7.27 || ^6.5.14 || ^7.5.16",
 5935. "zendframework/zend-cache": "^2.6.1",
 5936. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 5937. "zendframework/zend-config": "^2.6",
 5938. "zendframework/zend-eventmanager": "^2.6.2 || ^3.0",
 5939. "zendframework/zend-filter": "^2.6.1",
 5940. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3",
 5941. "zendframework/zend-validator": "^2.6",
 5942. "zendframework/zend-view": "^2.6.3"
 5943. },
 5944. "suggest": {
 5945. "ext-intl": "Required for most features of Zend\\I18n; included in default builds of PHP",
 5946. "zendframework/zend-cache": "Zend\\Cache component",
 5947. "zendframework/zend-config": "Zend\\Config component",
 5948. "zendframework/zend-eventmanager": "You should install this package to use the events in the translator",
 5949. "zendframework/zend-filter": "You should install this package to use the provided filters",
 5950. "zendframework/zend-i18n-resources": "Translation resources",
 5951. "zendframework/zend-servicemanager": "Zend\\ServiceManager component",
 5952. "zendframework/zend-validator": "You should install this package to use the provided validators",
 5953. "zendframework/zend-view": "You should install this package to use the provided view helpers"
 5954. },
 5955. "type": "library",
 5956. "extra": {
 5957. "branch-alias": {
 5958. "dev-master": "2.9.x-dev",
 5959. "dev-develop": "2.10.x-dev"
 5960. },
 5961. "zf": {
 5962. "component": "Zend\\I18n",
 5963. "config-provider": "Zend\\I18n\\ConfigProvider"
 5964. }
 5965. },
 5966. "autoload": {
 5967. "psr-4": {
 5968. "Zend\\I18n\\": "src/"
 5969. }
 5970. },
 5971. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 5972. "license": [
 5973. "BSD-3-Clause"
 5974. ],
 5975. "description": "Provide translations for your application, and filter and validate internationalized values",
 5976. "keywords": [
 5977. "ZendFramework",
 5978. "i18n",
 5979. "zf"
 5980. ],
 5981. "time": "2019-09-30T12:04:37+00:00"
 5982. },
 5983. {
 5984. "name": "zendframework/zend-json",
 5985. "version": "3.1.2",
 5986. "source": {
 5987. "type": "git",
 5988. "url": "https://github.com/zendframework/zend-json.git",
 5989. "reference": "e9ddb1192d93fe7fff846ac895249c39db75132b"
 5990. },
 5991. "dist": {
 5992. "type": "zip",
 5993. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-json/zipball/e9ddb1192d93fe7fff846ac895249c39db75132b",
 5994. "reference": "e9ddb1192d93fe7fff846ac895249c39db75132b",
 5995. "shasum": ""
 5996. },
 5997. "require": {
 5998. "php": "^5.6 || ^7.0"
 5999. },
 6000. "require-dev": {
 6001. "phpunit/phpunit": "^5.7.23 || ^6.4.3",
 6002. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 6003. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7.7 || ^3.1"
 6004. },
 6005. "suggest": {
 6006. "zendframework/zend-json-server": "For implementing JSON-RPC servers",
 6007. "zendframework/zend-xml2json": "For converting XML documents to JSON"
 6008. },
 6009. "type": "library",
 6010. "extra": {
 6011. "branch-alias": {
 6012. "dev-master": "3.1.x-dev",
 6013. "dev-develop": "3.2.x-dev"
 6014. }
 6015. },
 6016. "autoload": {
 6017. "psr-4": {
 6018. "Zend\\Json\\": "src/"
 6019. }
 6020. },
 6021. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6022. "license": [
 6023. "BSD-3-Clause"
 6024. ],
 6025. "description": "provides convenience methods for serializing native PHP to JSON and decoding JSON to native PHP",
 6026. "keywords": [
 6027. "ZendFramework",
 6028. "json",
 6029. "zf"
 6030. ],
 6031. "time": "2019-10-09T13:56:13+00:00"
 6032. },
 6033. {
 6034. "name": "zendframework/zend-serializer",
 6035. "version": "2.9.1",
 6036. "source": {
 6037. "type": "git",
 6038. "url": "https://github.com/zendframework/zend-serializer.git",
 6039. "reference": "6fb7ae016cfdf0cfcdfa2b989e6a65f351170e21"
 6040. },
 6041. "dist": {
 6042. "type": "zip",
 6043. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-serializer/zipball/6fb7ae016cfdf0cfcdfa2b989e6a65f351170e21",
 6044. "reference": "6fb7ae016cfdf0cfcdfa2b989e6a65f351170e21",
 6045. "shasum": ""
 6046. },
 6047. "require": {
 6048. "php": "^5.6 || ^7.0",
 6049. "zendframework/zend-json": "^2.5 || ^3.0",
 6050. "zendframework/zend-stdlib": "^2.7 || ^3.0"
 6051. },
 6052. "require-dev": {
 6053. "phpunit/phpunit": "^5.7.27 || ^6.5.14 || ^7.5.16",
 6054. "zendframework/zend-coding-standard": "~1.0.0",
 6055. "zendframework/zend-math": "^2.6 || ^3.0",
 6056. "zendframework/zend-servicemanager": "^2.7.5 || ^3.0.3"
 6057. },
 6058. "suggest": {
 6059. "zendframework/zend-math": "(^2.6 || ^3.0) To support Python Pickle serialization",
 6060. "zendframework/zend-servicemanager": "(^2.7.5 || ^3.0.3) To support plugin manager support"
 6061. },
 6062. "type": "library",
 6063. "extra": {
 6064. "branch-alias": {
 6065. "dev-master": "2.9.x-dev",
 6066. "dev-develop": "2.10.x-dev"
 6067. },
 6068. "zf": {
 6069. "component": "Zend\\Serializer",
 6070. "config-provider": "Zend\\Serializer\\ConfigProvider"
 6071. }
 6072. },
 6073. "autoload": {
 6074. "psr-4": {
 6075. "Zend\\Serializer\\": "src/"
 6076. }
 6077. },
 6078. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6079. "license": [
 6080. "BSD-3-Clause"
 6081. ],
 6082. "description": "Serialize and deserialize PHP structures to a variety of representations",
 6083. "keywords": [
 6084. "ZendFramework",
 6085. "serializer",
 6086. "zf"
 6087. ],
 6088. "time": "2019-10-19T08:06:30+00:00"
 6089. },
 6090. {
 6091. "name": "zendframework/zend-servicemanager",
 6092. "version": "2.7.11",
 6093. "source": {
 6094. "type": "git",
 6095. "url": "https://github.com/zendframework/zend-servicemanager.git",
 6096. "reference": "99ec9ed5d0f15aed9876433c74c2709eb933d4c7"
 6097. },
 6098. "dist": {
 6099. "type": "zip",
 6100. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-servicemanager/zipball/99ec9ed5d0f15aed9876433c74c2709eb933d4c7",
 6101. "reference": "99ec9ed5d0f15aed9876433c74c2709eb933d4c7",
 6102. "shasum": ""
 6103. },
 6104. "require": {
 6105. "container-interop/container-interop": "~1.0",
 6106. "php": "^5.5 || ^7.0"
 6107. },
 6108. "require-dev": {
 6109. "athletic/athletic": "dev-master",
 6110. "fabpot/php-cs-fixer": "1.7.*",
 6111. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 6112. "zendframework/zend-di": "~2.5",
 6113. "zendframework/zend-mvc": "~2.5"
 6114. },
 6115. "suggest": {
 6116. "ocramius/proxy-manager": "ProxyManager 0.5.* to handle lazy initialization of services",
 6117. "zendframework/zend-di": "Zend\\Di component"
 6118. },
 6119. "type": "library",
 6120. "extra": {
 6121. "branch-alias": {
 6122. "dev-master": "2.7-dev",
 6123. "dev-develop": "3.0-dev"
 6124. }
 6125. },
 6126. "autoload": {
 6127. "psr-4": {
 6128. "Zend\\ServiceManager\\": "src/"
 6129. }
 6130. },
 6131. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6132. "license": [
 6133. "BSD-3-Clause"
 6134. ],
 6135. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-servicemanager",
 6136. "keywords": [
 6137. "servicemanager",
 6138. "zf2"
 6139. ],
 6140. "time": "2018-06-22T14:49:54+00:00"
 6141. },
 6142. {
 6143. "name": "zendframework/zend-stdlib",
 6144. "version": "2.7.7",
 6145. "source": {
 6146. "type": "git",
 6147. "url": "https://github.com/zendframework/zend-stdlib.git",
 6148. "reference": "0e44eb46788f65e09e077eb7f44d2659143bcc1f"
 6149. },
 6150. "dist": {
 6151. "type": "zip",
 6152. "url": "https://api.github.com/repos/zendframework/zend-stdlib/zipball/0e44eb46788f65e09e077eb7f44d2659143bcc1f",
 6153. "reference": "0e44eb46788f65e09e077eb7f44d2659143bcc1f",
 6154. "shasum": ""
 6155. },
 6156. "require": {
 6157. "php": "^5.5 || ^7.0",
 6158. "zendframework/zend-hydrator": "~1.1"
 6159. },
 6160. "require-dev": {
 6161. "athletic/athletic": "~0.1",
 6162. "fabpot/php-cs-fixer": "1.7.*",
 6163. "phpunit/phpunit": "~4.0",
 6164. "zendframework/zend-config": "~2.5",
 6165. "zendframework/zend-eventmanager": "~2.5",
 6166. "zendframework/zend-filter": "~2.5",
 6167. "zendframework/zend-inputfilter": "~2.5",
 6168. "zendframework/zend-serializer": "~2.5",
 6169. "zendframework/zend-servicemanager": "~2.5"
 6170. },
 6171. "suggest": {
 6172. "zendframework/zend-eventmanager": "To support aggregate hydrator usage",
 6173. "zendframework/zend-filter": "To support naming strategy hydrator usage",
 6174. "zendframework/zend-serializer": "Zend\\Serializer component",
 6175. "zendframework/zend-servicemanager": "To support hydrator plugin manager usage"
 6176. },
 6177. "type": "library",
 6178. "extra": {
 6179. "branch-alias": {
 6180. "dev-release-2.7": "2.7-dev",
 6181. "dev-master": "3.0-dev",
 6182. "dev-develop": "3.1-dev"
 6183. }
 6184. },
 6185. "autoload": {
 6186. "psr-4": {
 6187. "Zend\\Stdlib\\": "src/"
 6188. }
 6189. },
 6190. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6191. "license": [
 6192. "BSD-3-Clause"
 6193. ],
 6194. "homepage": "https://github.com/zendframework/zend-stdlib",
 6195. "keywords": [
 6196. "stdlib",
 6197. "zf2"
 6198. ],
 6199. "time": "2016-04-12T21:17:31+00:00"
 6200. },
 6201. {
 6202. "name": "zetacomponents/base",
 6203. "version": "1.9.1",
 6204. "source": {
 6205. "type": "git",
 6206. "url": "https://github.com/zetacomponents/Base.git",
 6207. "reference": "489e20235989ddc97fdd793af31ac803972454f1"
 6208. },
 6209. "dist": {
 6210. "type": "zip",
 6211. "url": "https://api.github.com/repos/zetacomponents/Base/zipball/489e20235989ddc97fdd793af31ac803972454f1",
 6212. "reference": "489e20235989ddc97fdd793af31ac803972454f1",
 6213. "shasum": ""
 6214. },
 6215. "require-dev": {
 6216. "phpunit/phpunit": "~5.7",
 6217. "zetacomponents/unit-test": "*"
 6218. },
 6219. "type": "library",
 6220. "autoload": {
 6221. "classmap": [
 6222. "src"
 6223. ]
 6224. },
 6225. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6226. "license": [
 6227. "Apache-2.0"
 6228. ],
 6229. "authors": [
 6230. {
 6231. "name": "Sergey Alexeev"
 6232. },
 6233. {
 6234. "name": "Sebastian Bergmann"
 6235. },
 6236. {
 6237. "name": "Jan Borsodi"
 6238. },
 6239. {
 6240. "name": "Raymond Bosman"
 6241. },
 6242. {
 6243. "name": "Frederik Holljen"
 6244. },
 6245. {
 6246. "name": "Kore Nordmann"
 6247. },
 6248. {
 6249. "name": "Derick Rethans"
 6250. },
 6251. {
 6252. "name": "Vadym Savchuk"
 6253. },
 6254. {
 6255. "name": "Tobias Schlitt"
 6256. },
 6257. {
 6258. "name": "Alexandru Stanoi"
 6259. }
 6260. ],
 6261. "description": "The Base package provides the basic infrastructure that all packages rely on. Therefore every component relies on this package.",
 6262. "homepage": "https://github.com/zetacomponents",
 6263. "time": "2017-11-28T11:30:00+00:00"
 6264. },
 6265. {
 6266. "name": "zetacomponents/document",
 6267. "version": "1.3.1",
 6268. "source": {
 6269. "type": "git",
 6270. "url": "https://github.com/zetacomponents/Document.git",
 6271. "reference": "688abfde573cf3fe0730f82538fbd7aa9fc95bc8"
 6272. },
 6273. "dist": {
 6274. "type": "zip",
 6275. "url": "https://api.github.com/repos/zetacomponents/Document/zipball/688abfde573cf3fe0730f82538fbd7aa9fc95bc8",
 6276. "reference": "688abfde573cf3fe0730f82538fbd7aa9fc95bc8",
 6277. "shasum": ""
 6278. },
 6279. "require": {
 6280. "zetacomponents/base": "*"
 6281. },
 6282. "require-dev": {
 6283. "zetacomponents/unit-test": "dev-master"
 6284. },
 6285. "type": "library",
 6286. "autoload": {
 6287. "classmap": [
 6288. "src"
 6289. ]
 6290. },
 6291. "notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
 6292. "license": [
 6293. "Apache-2.0"
 6294. ],
 6295. "authors": [
 6296. {
 6297. "name": "Sebastian Bergmann"
 6298. },
 6299. {
 6300. "name": "Kore Nordmann"
 6301. },
 6302. {
 6303. "name": "Derick Rethans"
 6304. },
 6305. {
 6306. "name": "Tobias Schlitt"
 6307. },
 6308. {
 6309. "name": "Alexandru Stanoi"
 6310. }
 6311. ],
 6312. "description": "The Document components provides a general conversion framework for different semantic document markup languages like XHTML, Docbook, RST and similar.",
 6313. "homepage": "https://github.com/zetacomponents",
 6314. "time": "2013-12-19T11:40:00+00:00"
 6315. }
 6316. ],
 6317. "aliases": [],
 6318. "minimum-stability": "dev",
 6319. "stability-flags": {
 6320. "phpseclib/phpseclib": 20
 6321. },
 6322. "prefer-stable": true,
 6323. "prefer-lowest": false,
 6324. "platform": {
 6325. "php": "^7.3.0",
 6326. "ext-bcmath": "*",
 6327. "ext-ctype": "*",
 6328. "ext-curl": "*",
 6329. "ext-dom": "*",
 6330. "ext-gd": "*",
 6331. "ext-intl": "*",
 6332. "ext-json": "*",
 6333. "ext-mbstring": "*",
 6334. "ext-openssl": "*",
 6335. "ext-simplexml": "*",
 6336. "ext-xml": "*",
 6337. "ext-xmlwriter": "*"
 6338. },
 6339. "platform-dev": []
 6340. }