Commit History

Author SHA1 Message Date
  Wojciech Karpiel 87560edbaa pozdrawiam ludzi, którzy to czytają 4 months ago
  Wojciech Karpiel c13c89d68d Drobne sprzątanko 4 months ago
  Wojciech Karpiel 4e58ecfc3a sprzątanie III 4 months ago
  Wojciech Karpiel e4c2201848 Sprzątanie II 4 months ago
  Wojciech Karpiel 2218b6df61 Sprzątanie w trakcie 4 months ago